PORTFELJ / Nermina Mehić dr. sc.

Portfelj

Nermina Mehić

dr. sc.

Filozofski fakultet

Odsjek za psihologiju

Obrazovanje

2015. - 2021.

Doktorica društvenih znanosti, polje psihologija

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2012. - 2013.

Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba

Filozofski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

2011. - 2014.

Magistra psihologije

Diplomski sveučilišni studij psihologije

Filozofski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

2008. - 2011.

Sveučilišni prvostupnik psihologije

Preddiplomski sveučilišni studij psihologije

Filozofski fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Radno iskustvo

1.10.2021. -

Poslijedoktorand

Održavanje nastave iz kolegija Socijalna kognicija, Socijalna interakcija i Seminar izrade diplomskog rada. Znanstveni rad u području interpersonalnih odnosa, s posebnim naglaskom na ljubavne parove.

Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

2.01.2019. - 30.09.2021.

viši analitičar (ljudski potencijali)

- planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima - vođenje kadrovske evidencije

HAMAG-BICRO

01.10.2016. -

Stručni suradnik na projektu e-Škole

- provedba istraživanja - koordinacija stručnih suradnika u školama obuhvaćenim projektom

Centar za primijenjenu psihologiju

12.01.2015. - 30.09.2016.

Asistent

- nastava - znanstvena djelatnost

Odsjek za psihologiju u Rijeci

Nagrade i priznanja

11.05.2023.

Nagrada Filozofskog fakulteta u Rijeci za mlađe znanstvenike u području društvenih znanosti

Nastavna djelatnost

Kolegiji

27.02.2023. -

Odabrana poglavlja iz metodologije

Diplomski studij

Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

Viši asistent

1.10.2021. -

Seminar izrade diplomskog rada

Diplomski studij

Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

Poslijedoktorand

1.10.2021. -

Socijalna interakcija

Diplomski studij

Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

Poslijedoktorand

1.10.2021. -

Socijalna kognicija

Preddiplomski studij

Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju

Poslijedoktorand

2015. - 2016.

Teorije ličnosti

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

Asistent

2015. - 2016.

Motivacija

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

Asistent

2015. - 2016.

Evolucijska psihologija

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

Asistent

2015. - 2016.

Psihologija ličnosti

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

Asistent

2015. - 2016.

Emocije

Psihologija

Filozofski fakultet u Rijeci

Asistent

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2023.

Mate Retention: Oral Sex

Mehić, Nermina

Encyclopedia of Sexual Psychology and Behavior

https://doi.org/10.1007/978-3-031-08956-5_1477-1

2023.

Human assortative mating

Mehić, Nermina

Encyclopedia of Sexual Psychology and Behavior

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-08956-5_462-1

2022.

Similarity indices of the Dark Triad traits based on self and partner-reports: Evidence from variable-centered and couple-centered approaches

Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Mehić, Nermina

Personality and Individual Differences - 193

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886922001301?via%3Dihub

Q1

2021.

Mate poaching

Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Mehić, Nermina

Cambridge Handbook of Evolutionary Perspectives on Sexual Psychology, Vol. 3: Female Sexual Adaptations

2020.

Klima za IKT u školi: Konstrukcija i validacija skale

Sušanj, Zoran; Vuković, Anja; Mehić, Nermina

Uvođenje suvremenih tehnologija u učenje i poučavanje: Istraživanje učinaka pilot-projekta e-Škole - 233-250

2020.

Uvođenje suvremenih tehnologija u učenje i poučavanje

Kolić-Vehovec, Svjetlana; Vuković, Anja; Mehić, Nermina

Uvođenje suvremenih tehnologija u učenje i poučavanje: Istraživanje učinaka pilot-projekta e-Škole - 3-35

2020.

Predicting mate retention behaviors from five-factor personality traits: A dyadic approach

Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Mehić, Nermina; Shackelford, Todd K.

Personality and Individual Differences - 163 110069

https://psycnet.apa.org/record/2020-40662-001

Q1 WOS

2019

Dark Triad Traits and Mate Retention Behaviors in Romantic Couples: The Actor–Partner Interdependence Model

Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Mehić, Nermina

Evolutionary Psychology - 17 1-11

2019

Assortative mating

Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Mehić, Nermina

Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science

2018

The effects of similarity in the dark triad traits on the relationship quality in dating couples

Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Mehić, Nermina; Pilek, Melane

Personality and Individual Differences - 38-44

A1 WOS

2018

Personality and mate poaching

Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Mehić, Nermina

Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science

http://hrcak.srce.hr/file/230454

2017

Assortative mating for psychopathy components and its effects on the relationship quality in intimate partners

Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Gračanin, Asmir; Mehić, Nermina;

Psychological Topics - 211-239

2016

Eksperimentalna provjera uloge heuristika u moralnom prosuđivanju

Mehić, Nermina; Kardum, Igor

Psihologijske teme - 381-403

2016

Dark Triad traits and health outcomes: An exploratory study

Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Mehić Nermina;

Psychological Topics - 129-156

Pozvana predavanja

4.05.2023.

Dance with me, make me sway… Psihologijski pogled na magiju plesa – Predavanje na konferenciji Spiri u organizaciji Udruge studenata psihologije Psirius Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Mehić, Nermina

Rijeka, Hrvatska

20.02.2023.

Razlozi srca: Tko nas privlači, zašto i kakve to uopće ima veze? – Pozvano predavanje na otvaranju Rijeke psihologije

Mehić, Nermina

Rijeka, Hrvatska

30.11.2022.

Testosteron: Psihološki aspekt – predavanje na SciCafe-u u okviru obilježavanja Movember-a On i testosteron u organizaciji Fakultetskog odbora svih studenata Medicinskog fakulteta u Rijeci i Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci

Mehić, Nermina

Rijeka, Hrvatska

29.04.2022.

Evolucijski pogled na ljudsku seksualnost – predavanje na Mini konferenciji o seksualnoj psihologiji u organizaciji Udruge studenata psihologije Psirius Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Mehić, Nermina

Rijeka, Hrvatska

Kongresna priopćenja

26.05.2022.

Ispitivanje efekata sličnosti partnera u crtama tamne trijade na procjenu kvalitete ljubavne veze pomoću dijadne polinomne regresijske analize

Mehić, Nermina; Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Banov Trošelj, Katarina

usmeno

23. Dani psihologije Zadar, Hrvatska

28.09.2018.

Dark Triad traits and mate retention behaviors in romantic couples: Actor-partner interdependence model

Mehić, Nermina; Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna

Usmeno priopćenje

13th Alps-Adria Psychology Conference Ljubljana

10.11.2016.

Efekti sličnosti u crtama ličnosti na zdravstvena ponašanja heteroseksualnih parova

Mehić, Nermina; Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor

Usmeno priopćenje

24. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Opatija

30.09.2016.

Dark Triad traits and assortative mating in mate retention: Variable- and couple-centered approach

Mehić, Nermina; Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna

Usmeno priopćenje

12th Alps-Adria Psychology Conference Rijeka

19.05.2016.

Efekti crta ličnosti tamne trijade i njihove sličnosti među partnerima na procjenu kvalitete ljubavne veze

Mehić, Nermina; Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Čović Melane

Usmeno priopćenje

20. Dani psihologije Zadar

05.11.2015.

Odnos crta ličnosti tamne trijade sa subjektivnim i objektivnim indikatorima zdravlja

Mehić, Nermina; Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor

Usmeno priopćenje

23. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Šibenik

Ogledalce moje, najljepši na svijetu tko je - fizički izgled i rodne razlike

Mamula, Maja; Arbanas, Goran; Mehić, Nermina; Bistrović, Iva

Usmeno priopćenje

19. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa Osijek

Konstrukcija upitnika tamne trijade - Darovi smrti

Matoković, Matko; Mehić, Nermina; Nikolić, Ena; Pavlović, Dunja; Vidaković, Vlasta

Usmeno priopćenje

5. Susret studenata psihologije Novi Sad

Facial symmetry and health: A meta-analysis

Švegar, Domagoj; Mehić, Nermina

Poster

12th Alps-Adria Psychology Conference Rijeka

Uredništva časopisa

2023.

Psihologijske teme

Recenzije

2023.

The Attractiveness of Women with “Dark” Personality”

2022.

Da li je povezanost između crta mračne tetrade ličnosti i ljubomore posredovana stilovima afektivne vezanosti?

2022.

If dark triad leaders could be associated with positive outcomes of transformational leadership: Cultural differences

2022.

The Attractiveness of Women with “Dark” Personality

2022.

Attributions of Controllability and Helping Intentions among Students: Moderating Effects of Student Characteristics

2022.

A Brief Acting Experience Fosters Empathic Concern

Projekti

Znanstveni projekti

2022. -

Efekti ličnosti, emocija i socijalnih procesa u interpersonalnom kontekstu

Viši asistent

Sveučilište u Rijeci

2018. - 2021.

Efekti ličnosti, emocija i socijalnih procesa u interpersonalnom kontekstu

doktorand

Sveučilište u Rijeci

https://portal.uniri.hr/Projekti/Details/01394

2018. -

Efekti ličnosti, emocija i socijalnih procesa u interpersonalnom kontekstu

Poslijedoktorand

Sveučilište u Rijeci

https://portal.uniri.hr/Projekti/Details/01394

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018