PORTFELJ / SVEUČILIŠNI PROJEKTI

Sveučilišni projekti

Društvene znanosti

UNIRI-plus PROJEKTI 2018

izv. prof. dr. sc.Renata Čepić

Profesionalne razvojne potrebe, uvjeti i mogućnosti učenja studenata učiteljskih studija i učitelja

Društvene znanosti

dr.sc.Dunja Anđićizvanredni profesor

Povezanost s prirodom, organizacija slobodnog vremena učenika rane školske dobi i digitalne tehnologije

Društvene znanosti

izv. prof.Sanja Bojanićdr. sc.

Akademija u divljini

Društvene znanosti

UNIRI PROJEKTI 2018

dr.sc.Jasminka Zlokovićred.prof

Osnaživanje obitelji za razvoj pozitivnih odnosa i obiteljskog zajedništva

Društvene znanosti

izv. prof. dr. sc.Sanja Tatalović Vorkapić

DOBROBIT DJECE U PRIJELAZNIM ŽIVOTNIM PERIODIMA: EMPIRIJSKA PROVJERA EKOLOŠKO-DINAMIČKOG MODELA

Društvene znanosti

Izv.prof.dr.sc.Tomislav Galovic

Čimbenici međunarodne konkurentnosti poduzeća Europske unije

Društvene znanosti

Dr. sc.Jasminka Ledićred.prof.

Profesionalna socijalizacija mladih znanstvenika u nastavnu djelatnost

Društvene znanosti

prof. dr. sc.Sanda Martinčić - Ipšićdipl. ing.

Izlučivanje ključnih riječi i sažimanje tekstova na temelju reprezentacije u mrežama jezika - LangNet

Društvene znanosti

Prof. dr.Nela Vlahinić Lenz

Energetski sektor i održivi ekonomski rast u uvjetima nisko-ugljičnog gospodarstva

Društvene znanosti

dr.sc.Tamara Mohorićposlijedoktorandica

Konstrukcija upitnika za procjenu emocionalne kompetencije djece

Društvene znanosti

izv. prof. dr. sc.Ana Meštrović

Postupci mjerenja semantičke sličnosti tekstova (SemTex)

Društvene znanosti

Prof. dr. sc.Christian Stipanović

AUDIO MENADŽMENT U FUNKCIJI RAZVOJA TURISTIČKE DESTINACIJE

Društvene znanosti

Prof. dr. sc.Edita Čulinović-Hercredoviti profesor u trajnom zvanju

Pravni aspekti restrukturiranja trgovačkih društava i tranzicija prema novoj kulturi korporativnog upravljanja

Društvene znanosti

Red. prof. dr. sc.Nataša Rupčićdipl.oec

Razvoj menadžmenta u poduzetničkoj ekonomiji i društvu

Društvene znanosti

Red. prof. dr. sc.Ingrid Brdar

Psihološka dobrobit: odrednice, modeli i kros-kulturni aspekti sreće

Društvene znanosti

dr.sc.Bojana Olgić Draženovićizv. prof.

Efikasnost i regulacija financijskih institucija u funkciji razvoja hrvatskog gospodarstva

Društvene znanosti

prof.dr.sc.Mladenka Tkalčićdipl. psiholog

Kognitivno-afektivne i ponašajne odrednice sindroma iritabilnoga crijeva

Društvene znanosti

dr. sc.Alessandra Pokrajac Bulianred. prof. u trajnom zvanju

Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju povišene tjelesne težine i pretilosti u adolescenciji

Društvene znanosti

Prof. dr. sc.Mile Pavlićredoviti profesor

Razvoj NOK platforme za transformaciju rečenica prirodnog jezika u relacijsku bazu podataka

Društvene znanosti

doc.dr.sc.Ana Marija Sikirić Simčić

Proračunski proces iz perspektive rodne jednakosti

Društvene znanosti

Doc. dr. sc.Dalida Rittossa

Seksualno zlostavljanje djece u Republici Hrvatskoj - fenomenološke i etiološke perspektive

Društvene znanosti

Prof. dr.sc.Vesna Kovačizv. prof.

Obilježja i prediktori instrukcijskog školskog vođenja

Društvene znanosti

izv. prof. dr. sc.Nataša Vlahdiplomirani defektolog - socijalni pedagog

Stručnost učitelja u Hrvatskoj za edukacijsko uključivanje učenika s teškoćama u ponašanju

Društvene znanosti

dr.sc.Marko Perićizvanredni profesor

Učinci i strateški ishodi velikih sportsko-turističkih događaja - perspektiva lokalnih stanovnika

Društvene znanosti

Prof. dr. sc.Maja Matetićprof.

Dubinska analiza tokova podataka za pametno upravljanje hladnim lancem (SmaCC)

Društvene znanosti

izv. prof. dr. sc.Siniša Kušić

Andragoški djelatnici i obrazovanje za održivi razvoj (ADOOR)

Društvene znanosti

prof. dr. sc.Nataša Hoić-Božić

Digitalne igre u kontekstu učenja, poučavanja i promicanja inkluzivnog obrazovanja

Društvene znanosti

izv. prof. dr. sc.Sanja Čandrlić

Sustav temeljen na znanju kao potpora učenju učenika s disleksijom

Društvene znanosti

prof. dr.sc.Ivanka Živčić Bećirević

Odrednice emocionalne prilagodbe tijekom normativnih životnih prijelaza

Društvene znanosti

Prof.dr.sc.Ivana First Komen

Važnost kreiranja marke proizvoda baziranih na prirodnim i tradicionalnim resursima

Društvene znanosti

prof.Ivo Ipšić

Komunikacija čovjek stroj

Društvene znanosti

Prof. dr. sc.Dunja Škalamera-Alilović

Učinci neopipljivog kapitala u hrvatskoj ekonomiji

Društvene znanosti

Prof. dr. sc.Dražen Domijan

Neurodinamičko modeliranje vidne percepcije i pažnje

Društvene znanosti

Dr.sc.Igor Bajšanskidocent

Metakognitivni procesi u učenju i zaključivanju

Društvene znanosti

prof. dr. sc.Patrizia Poščić

Izgradnja sistemskog kataloga nove generacije skladišta podataka

Društvene znanosti

Anita Zovko

KRITIČKI DISKURS DIDAKTIČKIH MODELA I KOMPETENCIJA NASTAVNIKA U OBRAZOVANJU ODRASLIH

Društvene znanosti

Dr.sc.Svjetlana Kolić Vehovecred.prof.

Osobne i kontekstualne odrednice učenja i poučavanja različitih uzrasnih skupina

Društvene znanosti

Izv. prof. dr. sc.Nena Rončević

Akademska zajednica iznutra: izazovi promjena u akademskoj profesiji

Društvene znanosti

Doc. dr. sc.Damir Purkovićprof.

Preferencijski kurikulum - preferencije učenika kao okvir modularnog kurikuluma tehničkog odgoja i obrazovanja i održivog razvoja

Društvene znanosti

izv.prof.dr.sc.Darko Lončarić

Učiteljska uvjerenja kao odrednice samoregulacije i kreativnosti učenika u STEM području obrazovanja

Društvene znanosti

izv. prof. dr. sc.Marinela Krstinić Nižićdipl.oec.

Održivi gradovi kao nositelji gospodarskog razvoja

Društvene znanosti

Prof. dr. sc.Ivana Kundadipl. iur.

Učinkovita regulacija digitalnog tržišta kao poticaj inovacijama u ICT sektoru

Društvene znanosti

Izv. prof. dr. sc.Lara Jelenc

Dinamičke sposobnosti i strateški menadžment

Društvene znanosti

izv. prof. dr. sc.Alen Host

Transport, međunarodna trgovina i ekonomski rast: analiza učinaka liberalizacije trgovine za slučaj Republike Hrvatske i Primorsko-goranske županije

Društvene znanosti

izv. prof. dr. sc.Marina Ivašić Kosprof. mat. i inf.

Automatsko raspoznavanje sportskih tehnika kod mladih sportaša i rekreativaca u svrhu usvajanja motoričkih vještina i usavršavanje stila

Društvene znanosti

dr.sc.Bozidar Kovačićdoc.

Povećanje učinkovitosti analitike učenja u sustavima e-učenja zasnovane na interaktivnoj vizualizaciji podataka

Društvene znanosti

izv. prof. dr. sc.Željko Boneta

Vrijednosne orijentacije i društveno djelovanje riječkih studenata

Društvene znanosti

Prof.dr.sc.Saša Žiković

NOVA ENERGETSKA PARADIGMA – KAKO POMIRITI ODRŽIVOST I EKONOMIČNOST

Društvene znanosti

dr. sc.Igor Kardumred. prof.

Efekti ličnosti, emocija i socijalnih procesa u interpersonalnom kontekstu

Društvene znanosti

izv.prof.dr.sc.Jasmina Dlačić

Unaprjeđenje marketinškog pristupa poslovanju kroz sukreiranje vrijednosti

Društvene znanosti

dr. sc.Zoran Sušanjred. prof.

Značaj nepravednosti na studiju

Društvene znanosti

Prof. dr. sc.Mira Dimitrić

Insolventnost i prezaduženost – uzroci, posljedice i rješenja

Društvene znanosti

Doc.dr.sc.Ana Pošćić

Pravni aspekti digitalne transformacije društva

Društvene znanosti

Dr.sc.Saša Drezgić

Pametni gradovi u funkciji razvoja nacionalnog gospodarstva

Društvene znanosti

Vilko Petrić

Uspostavljanje sustava za praćenje tjelesne aktivnosti suvremenom tehnologijom u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Društvene znanosti

Prof. dr. sc.Heri Bezić

Industrija 4.0 i izvozna konkurentnost Europske unije

Društvene znanosti

Doc. dr. sc.Davor ManceM.A., mag. oec.

Načela, metode i primjene farmakoekonomike: pozitivan i normativan metodološki pristup

Društvene znanosti

doc. dr. sc.Miran Pobar

Automatizacija za izgradnju baze za raspoznavanje sportskih akcija u videu

Društvene znanosti

STIMULATIVNE POTPORE 2018

izv. prof.Sanja Bojanićdr. sc.

CULTURES OF REJECTION: CONDITIONS OF ACCEPTABILITY IN SOCIO-SPATIAL AND DIGITAL ENVIRONMENTS IN CONTEMPORARY EUROPE [CURE]

Društvene znanosti

Prof.dr.sc.Saša Žiković

A FINancial supervision and TECHnology compliance training programme (H2020)

Društvene znanosti

izv. prof. dr. sc.Marina Ivašić Kosprof. mat. i inf.

Automatsko raspoznavanje akcija i aktivnosti u multimedijalnom sadržaju iz domene sporta

Društvene znanosti

Doc. dr. sc.Sandra Winkler

Personalized Solution in European Family and Succession Law - PSEFS

Društvene znanosti

Prof.dr.Neda Vitezić

Jedinstveni informacijski sustav za mjerenje efikasnosti usluga zavoda za javno zdravstvo na razini RH

Društvene znanosti

Potpore 2017 - Mladi istraživači

Doc. dr. sc.Martina Holenko Dlab

Podrška vrednovanju znanja iz STEM područja u sustavu preporučivanja ELARS

Društvene znanosti

dr.sc.Bojana Olgić Draženovićizv. prof.

Performanse i struktura hrvatskih financijskih institucija u kontekstu institucionalnih promjena

Društvene znanosti

Izv.prof.dr.sc.Tomislav Galovic

Utjecaj terorizma na izvoznu konkurentnost Europske unije i svjetskog gospodarstva

Društvene znanosti

doc. dr. sc.Marko Turk

Poučavanje usmjereno na studenta: preduvjeti za implementaciju u nacionalnom sustavu visokoga obrazovanja (PUNSRI)

Društvene znanosti

izv. prof. dr. sc.Emilia Mišćenić

Usklađivanje, tumačenje i provedba hrvatskog privatnog prava sukladno pravu EU

Društvene znanosti

Asmir Gračanindoc. dr.sc.

Identificiranje biološki važnih osobina ličnosti kroz neverbalnu komunikaciju i autonomnu aktivaciju

Društvene znanosti

izv. prof. dr. sc.Marina Ivašić Kosprof. mat. i inf.

Automatsko raspoznavanje rukometnih akcija i analiza rukometnih tehnika kod mladih sportaša

Društvene znanosti

izv. prof. dr. sc.Sanja Čandrlić

Razvoj QA sustava nad relacijskom bazom podataka

Društvene znanosti

doc. dr. sc.Marija Brkić Bakarić

Neuronsko strojno prevođenje za hrvatski kao ciljni jezik (NEUMATRAC)

Društvene znanosti

doc. dr. sc.Lucia Načinović Prskalo

Identifikacija i automatsko razrješavanje višeznačnosti homografa u hrvatskom jeziku (Identification and Automatic Disambiguation of Homographs for Croatian – IDIHO)

Društvene znanosti