PORTFELJ / SVEUČILIŠNI PROJEKTI

Projekti u znanosti

UNIRI CLASS projekti

Prirodne znanosti

STIMULATIVNE POTPORE 2021
STIMULATIVNE POTPORE 2020
UNIRI-plus PROJEKTI 2018
UNIRI PROJEKTI 2018