PORTFELJ / SVEUČILIŠNI PROJEKTI

Sveučilišni projekti

Prirodne znanosti

STIMULATIVNE POTPORE 2020
STIMULATIVNE POTPORE 2019
UNIRI-plus PROJEKTI 2018
UNIRI PROJEKTI 2018