PORTFELJ / SVEUČILIŠNI PROJEKTI

Sveučilišni projekti

Biomedicinske i biotehničke znanosti

UNIRI-plus PROJEKTI 2018

doc. dr. sc.Marina Letica Crepuljadr. med

Učestalost i prediktori seksualnih disfunkcija u veterana s posttraumatskim stresnim poremećajem

Biomedicinske i biotehničke znanosti

prof.dr.sc.Sandra Peterneldr.med.

Spitzoidni melanocitni tumori - kliničko-patološka, imunohistokemijska i genomska obilježja

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Doc. dr. sc.Sandra Boškovićbacc.med.teh., prof. reh.

Standardizacija i implementacija Nurse Professional Competence Scale u sestrinskoj profesiji u Hrvatskoj i Sloveniji

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Doc. prim. dr. sc.Tanja Batinacdr. med.

Biofilm u kroničnoj rani - kliničke implikacije i mogućnosti dijagnostike

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Stanislav Peharec

Funkcionalna procjena kod pacijenata sa nespecifičnom križoboljom u dijagnostici, fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Doc.dr.sc.Tatjana Bogović Crnčićdr. med

Uloga scintigrafije štitne žlijezde s [99mTc]Tc-MIBI u razlikovanju podtipova amiodaronom inducirane tireotoksikoze i liječenju

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Doc. dr. sc.Tamara Gulićmag. biol.

Imunoregulacijski mehanizmi stanica urođene imunosti u patogenezi različitih imunofenotipova karcinoma dojke

Biomedicinske i biotehničke znanosti

UNIRI PROJEKTI 2018

izv. prof.Kristina Grabušićdipl. ing.

Izvanstanične vezikule kao klinički markeri neuroregeneracije nakon teške ozljede mozga

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof. prim. dr. sc.Stjepan Špaljdr. med. dent., mag. nov.

Odrednice učinkovitosti terapije narušenih funkcija i izgleda orofacijalnog područja

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof.dr.sc.Robert Domitrovićdipl.ing.med.biokem.

Interakcija lijekova i fitokemikalija in vitro i in vivo: uloga FOXO signalnog puta

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Izv. prof. dr. sc.Vlatka Sotošekdr. med.

Karakterizacija endotelne disfunkcije i uloga IL-18 u razvoju ishemijsko-reperfuzijske ozljede nakon kirurške revaskularizacije miokarda

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Doc. dr. sc.Tanja Grubić Kezeledr. med.

Kvaliteta života u oboljelih od autoimunih i neautoimunih bolesti lokomotornog sustava

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof.dr.sc.Sonja Pezelj-RibarićDMD

Utjecaj općeg zdravlja na oralno zdravlje

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof.dr.sc.Miranda Muhvić Urekdr.med.dent.

Orofacijalni poremećaji u bolesnika s autoimunim i kroničnim upalnim bolestima

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Dr. sc.Višnja Katićdr. med. dent.

Kraniodentofacijalna biometrija – 2D i 3D tehnologija u identifikaciji, dijagnostici i terapiji

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Izv. prof. dr. sc.Mirela Sedić

Molekularne karakteristike povezane sa BRAFV600E mutacijom u odnosu na divlji tip BRAF kolorektalnog karcinoma

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof.dr.sc.Larisa Prpić Massaridr.med.

Uloga citotoksičnosti posredovane granulizinom i perforinom-2 u nastanku psorijaze i lihen planusa

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof. dr. sc.Pero Lučindr. med.

Citomegalovirusni odjeljak za sklapanje viriona

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof. dr. sc.Bojan Polićdr. med.

Uloga stanica urođene imunosti u razvoju nealkoholnog steatohepatitisa (NASH) i fibroze jetre

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Doc. dr. sc.Ksenija Baždarićdipl. psih.-prof.

Poznavanje, stavovi i korištenje alata otvorene znanosti u biomedicini

Biomedicinske i biotehničke znanosti

izv.prof.dr.sc.Toni Valkovićdr.med.

Uloga angiogeneze i drugih čimbenika mikrookoliša u progresiji i prognozi plazma staničnih diskrazija

Biomedicinske i biotehničke znanosti

prof. dr. sc.Viktor Peršićdr. med.

Tjelesna aktivnost i čimbenici rizika u sekundarnoj i tercijarnoj prevenciji kardiovaskularnih bolesti

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof. dr. sc.Gordana Laškarindr.med.

AKTIVACIJA MAKROFAGA U BOLESNIKA S OSTEOARTRITISOM

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof. dr. sc.Damir Miletićdr. med.

Prognostička vrijednost magnetske rezonancije u liječenju bolesnika s lokalno uznapredovalim karcinomom rektuma i oboljelih od Crohnove bolesti

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Izv.prof.dr.sc.Dijana Deteldr.med.

Uloga novootkrivenih proteaza u razvoju i progresiji tumora debelog crijeva

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof.dr.sc.Jasenka Mršić-Pelčićdr.med.

Molekularni mehanizmi ishemijskog oštećenja mozga i neuroprotekcija

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Dr.scTamara Turk Wensveendr.med.

Direktni utjecaj hipoglikemija na promjene srčanog ritma u bolesnika sa šećernom bolesti tip 2

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof. dr. sc.Igor Prpićdr. med.

Dugoročini ishod djece prenatalno izložene metil-živi: genetski i okolišni čimbenici

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Izv. prof. dr. sc.Tamara Brautdr. med.

Molekularni biomarkeri kancerogeneze u skvamoznim epitelnim lezijama grkljana

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof.dr.sc.Marina Šantićdipl.sanit.ing.

Francisella-molekularni mehanizmi prilagodbe na stanice amebama

Biomedicinske i biotehničke znanosti

prof.dr.sc.Saša Ostojićdr.med.

Genetički i epigenetički čimbenici u etiologiji ponavljajućih spontanih pobačaja i spontanih prijevremenih poroda

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof. dr. sc.Sandra Kraljević Pavelićredovita profesorica

Izolacija i karakterizacija sekundarnih metabolita iz morskih organizama Jadranskog mora te evaluacija njihovog biološkog potencijala in vitro

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof.dr.sc.Dubravka Jurišić-Eržendr.med., prim.

Kontinuirano mjerenje glukoze kod bolesnika sa šećernom bolesti – utjecaj na razvoj komplikacija bolesti i kvalitetu života

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Izv.prof.dr.sc.Nada Starčević Čizmarevićdipl.ing.

Farmakogenetika multiple skleroze: odgovor na imunomodulacijsku terapiju

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Izv.prof.dr.sc.Aleksandar Bulogmag.sanit.ing.

Biološko praćenje utjecaja hlapljivih aromatskih ugljikovodika (BTEX) na zdravlje populacije Primorsko-goranske županije

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof.dr.sc.Alan Šustićdr.med.

Uloga ultrazvuka pluća i dišnih puteva s posebnim osvrtom na detekciju B linija (artefakta „repa komete“) u procjeni mehaničke ventilacije i hemodinamskog statusa strojno ventiliranih, životno ugroženih bolesnika liječenih u jedinici intenzivnog liječenja

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Dr.Sc.Felix WensveenDipl. Biolog

Uloga inzulina u funkciji stanica NK

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof. dr. sc.Davor Štimacdr. med.

Povezanost nastanka i težine oštećenja jetre i gušterače u osoba oboljelih od ovisnosti o alkoholu

Biomedicinske i biotehničke znanosti

doc.dr.sc.Goran Poropatdr.med.

Primjena balansiranih kristaloidnih otopina u ranoj fazi liječenja akutnog pankreatitisa

Biomedicinske i biotehničke znanosti

izv.prof.dr.sc.Dalibor Broznićdipl.ing.

Razvoj novih analitičkih metoda u analizi ostataka imidakloprida i njegovih razgradnih produkata u tlima maslinika Primorsko-goranske županije

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Izv.prof.dr.sc.Juraj Arbanasdr.med.

Morfološko i funkionalno istraživanje m. iliopsoas i autohtone muskulature leđa u ososba s lumbalnim bolnim sindromom i zeca

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof.dr.scĐuro Josić

Visokoprotočna analiza glikozilacije proteina iz plazme i seruma, te staničnih membrana

Biomedicinske i biotehničke znanosti

izv. prof. dr. sc.Tatjana Kehlerdr. med.

Procjena endotelne disfunkcije u bolesnika sa spondiloartritisom

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof.dr.sc.Anđelka Radojčić Badovinacdr.med.

Ekstracelularne vezikule humane folikularne tekućine: sadržaj i uloga u sazrijevanju oocite i kvaliteti embrija

Biomedicinske i biotehničke znanosti

prof.dr.sc.Astrid Krmpotićdr. med.

Izbjegavanje imunosnog nadzora posredovanog receptorom NCR1 od strane mišjeg citomegalovirusa

Biomedicinske i biotehničke znanosti

izv.prof.dr.sc.Ivana Gobindipl.sanit.ing

Oportunistički patogeni vodoopskrbnog sustava: novi izazov u obradi voda

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof.dr.sc.Ines Diminić-Lisicadr.med, spec obiteljske medicine

Upravljanje čimbenicima kardiovaskularnog rizika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - nove intervencije

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Izv.prof.dr.sc.Sanja Štifterspec.patolog

Prognostički značaj Survivina i Crypto-1 u mikrookolišu karcinoma prostate

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Izv. prof. dr. sc.Hana Mahmutefendić Lučindipl. ing. biol.

Rab10 u biogenezi endosomalnog reciklirajućeg odjeljka

Biomedicinske i biotehničke znanosti

prof. dr. sc.Gordana Zamolodr. med.

Regulacija molekula PD-1 / PD-L1 signalnog puta u malignom melanomu

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Izv. prof. dr. sc.Hrvoje Jakovacdr.med.

Neuroprotektivna uloga progesteronskih receptora

Biomedicinske i biotehničke znanosti

dr. sc.Antonija Jurak Begonja

Identifikacija novih interakcijskih partnera Vps34 u megakariopoezi

Biomedicinske i biotehničke znanosti

dr.sc.Đurđica Cekinovićdr.med.

Uloga prirodnih ubilačkih (NK) stanica u kontroli infekcija mokraćnog sustava u odraslih bolesnika

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Teodora Zaninović Jurjević

Rana detekcija kardiotoksičnosti izazvane kemoterapijom

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Izv. prof.Luka Travendipl. ing.

Karakterizacija zdravstvenih rizika uslijed izloženosti populacije tradicionalnim zagađivalima i zagađivalima novog doba radi konzumacije morskih proizvoda

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof.dr.sc.Sanja Zoričić Cvekdr.med

Izražaj proupalnih i fibrotičkih citokina u osteoartritisu i sindromu karpalnog tunela

Biomedicinske i biotehničke znanosti

doc.prim.dr.scVladimira Vuletićdr.med

Genetska epidemiologija Parkinsonove bolesti u Hrvatskoj

Biomedicinske i biotehničke znanosti

izv. prof. dr. sc.Kristina Pilipovićdr. med.

Molekularni mehanizmi neurodegeneracije u traumatskoj ozljedi mozga: uloga TAR DNA-vezujućeg proteina 43

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof.dr.sc.Gordana Župandr.med.

Patofiziologija i neuroprotektivno liječenje u modelu traumatske ozljede mozga u štakora

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof. dr. sc.Stipan JonjićMD

Istraživanje imunoregulacijskog potencijala solubilnog proteina PVR

Biomedicinske i biotehničke znanosti

prof.dr.sc.Siniša Volarevićdr.med.

Karakterizacija mehanizama putem kojih heterozigotna mutacija ribosomskog proteina L24 uzrokuje patološki fenotiop u miša

Biomedicinske i biotehničke znanosti

prof.dr.sc.Herman Hallerdr.med.

Pozitivan doživljaj porođaja i primjena nemedikamentnih metoda ublažavanja porođajne boli

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Doc. dr. sc.Ivana Munitić

Generacija i molekularna karakterizacija in vitro i in vivo modela amiotrofične lateralne skleroze

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Izv. prof. dr. sc.Josip Španjoldr. med.

Utjecaj topički primijenjenog koštanog morfogenetskog proteina 7 (BMP-7) na regeneraciju bubrežnog parenhima

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Izv.prof.dr.sc.Marina Bubonja Šonjedr.med.

Proširenost i klinički značaj HBs antigenih mutanti virusa hepatitisa B

Biomedicinske i biotehničke znanosti

doc.dr.sc.Tanja Ćelićdr.med.

MR prediktori demencije u Parkinsonovoj bolesti

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof.dr.sc.Ines Mrakovčić-Šutićdr.med.

Međudjelovanje stanica urođene imunosti i enzima matriks metaloproteinaza 2 i 9 u profesionalnom sportu, remodeliranju tkiva i angiogenezi

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof. dr. sc.Tomislav Rukavinadr. med.

Unaprjeđenje kontrole polifarmacije i adherencije na propisanu terapiju kroničnih bolesti korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Izv. prof. dr. sc.Gordana Blagojević Zagoracdr. med., mag. oec.

Arf GTPaze u regulaciji endosomalnog prometovanja tijekom citomegalovirusne infekcije

Biomedicinske i biotehničke znanosti

doc.dr.sc.Jadranka Vranekovićprof.biol.i kem.

EPIGENETIČKI I GENETIČKI ČIMBENICI U ETIOLOGIJI PRIROĐENIH SRČANIH GREŠAKA U OSOBA SA SINDROMOM DOWN

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof. dr.sc.Tihana Lenac Roviš

Međuodnos proteina PrPC i imunološkog sustava tijekom virusne infekcije

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Dr. sc.Berislav Lisnićdipl. ing.

Transkriptomska analiza mikroglije nakon infekcije citomegalovirusom

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Vedrana Jelenčićmag.ing.mol.bioteh.

Uloga antivirusnih stanica NK u razvoju diabetičke nefropatije

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Doc.dr.sc.Ita Hadžisejdićdr.med.

Klinički značaj niske razine JAK2 V617F mutacije u perifernoj krvi: utjecaj na fenotip i prognozu

Biomedicinske i biotehničke znanosti

prof.dr.sc.Alena Buretić-Tomljanovićdipl.inž.

Genetički i biokemijski biljezi metabolizma membranskih fosfolipida i masnih kiselina kao predskazatelji odgovora na antipsihotičnu terapiju u bolesnika s psihotičnom epizodom

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Doc. dr. sc.Slaven Jurkovićspec.med.fiz.

Opravdanost uvođenja sintetizirane 2D mamografije u kombinaciji s tomosintezom u nacionalni program probira

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof.dr.sc.Miranda Mladinić Pejatović

Otkrivanje ključnih molekula koje kontroliraju stanične mehanizme neuroprotekcije i neuroregeneracije posredovane proteinima toplinskog stresa nakon in vitro ozljede leđne moždine oposuma

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Doc.dr.sc.Manuela Avirovićdr.med.

Prediktivna i prognostička uloga stanica imunološkog sustava, PD-1, PDL-1 i heat shock proteina u bolesnica s trostruko negativnim, HER-2 pozitivnim i neoadjuvantno liječenim karcinomom dojke

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Izv.prof.dr.sc.Dean Markićdr. med.

NK stanice, tumor infiltrirajući limfociti i stanična citotoksičnost kod karcinoma bubrega

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Izv. prof. dr. sc.Sanja Klobučar Majanovićdr. med.

Upalni potencijal prehrane u debljini i pridruženim metaboličkim komplikacijama

Biomedicinske i biotehničke znanosti

doc.dr.sc.Tea Štimacdr.med.

Uloga biomarkera u ranoj predikciji preeklampsije

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof. dr. sc.Biserka Radošević-Stašićprof. emeritus

Izražaj metalotioneina i megalina u premalignim i malignim epitelnim lezijama

Biomedicinske i biotehničke znanosti

prof.dr.sc.Maja Abramdr.med

Bakterijska patogeneza – od istraživanja do kliničke primjene

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Izv. prof. dr. sc.Mladenka Malenicadipl. ing. bioteh.

Uspostava protokola na Sveučilištu u Rijeci za primjenu nanotehnoloških metoda: mikroskopije atomskih sila i skenirajućeg elektronskog mikroskopa prilikom vizualizacije i karakterizacije egzosoma

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Izv.prof.dr.sc.Olga Pelozadr.med., znanstveni savjetnik

Reparacija i imunosni odgovor koštanog tkiva nakon primjene novog biomaterijala te imunosni odgovor mekog tkiva na Jason® membranu u štakora

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Izv.prof.dr.sc.Gordana Starčević Klasandr.med.

Prevalencija križobolje i njen utjecaj na kvalitetu života kod žena nakon poroda

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof.dr.sc.Elvira Mustaćdr.med.

Uloga polimorfizma trombofilnih gena (faktora V G1961A (faktor V Leiden), prothrombin G20210A, MTHFR C677T and PAI-1 4G/5G) u nepovoljnom ishodu trudnoće i utjecaj na morfologiju patohistoloških promjena u posteljici

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Izv.prof.dr.sc.Darija Vukić Lušićdipl.sanit.ing.

Prilagodba novoj EU Direktivi o kvaliteti vode za kupanje

Biomedicinske i biotehničke znanosti

doc. dr. sc.Ilija Brizićmag. ing. biotechn.

Uloga tkivno-rezidentnih CD4+ limfocita T u mozgu u mozgu kongenitalno inficiranih miševa

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Doc.dr.sc.Koviljka Matušan Ilijašspec. patolog

Personalizirana terapija onkoloških bolesnika digitalizacijom laboratorijske patološke dijagnostičke obrade

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof.dr.scMiljenko Kovačevićdr.med

Apoptotična smrt stanica u vaskularnim bolestima

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof.dr.sc.Sandra Milićdr.med.

Geni metabolizma željeza u etiopatogenezi nealkoholne masne bolesti jetre

Biomedicinske i biotehničke znanosti

STIMULATIVNE POTPORE 2018

Doc.dr.sc.Nicholas James BradshawPhD

Istraživanje shizofrenije kroz ekspresiju netopivih proteina

Biomedicinske i biotehničke znanosti

dr.sc.Vanda Juranić Lisnićdipl.ing.bioteh.

Patogeneza citomegalovirusne infekcije u jajnicima, utjecaj na plodnost i održavanje trudnoće

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof.dr.sc.Marina Šantićdipl.sanit.ing.

Uloga unutarstaničnog života Francisella tularensis u patogenezi eksperimentalne tularemije

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof. dr. sc.Bojan Polićdr. med.

Imunosni mehanizmi u razvoju upale i metaboličkog sindroma u debljini (INFLAMETAB, HRZZ IP-2016-06-9306)

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Dr.Sc.Felix WensveenDipl. Biolog

Preuređivanje memorije: Manipuliranje T-staničnom memorijom u svrhu unapređenja učinkovitosti cjepiva

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof. dr. sc.Sandra Kraljević Pavelićredovita profesorica

Znanstveni centar izvrsnosti, Bioprospekting Jadranskog mora

Biomedicinske i biotehničke znanosti

izv. prof. dr. sc.Kristina Pilipovićdr. med.

Jednozidne ugljikove nanocjevčice u eksperimentalnoj traumatskoj ozljedi mozga

Biomedicinske i biotehničke znanosti

dr. sc.Antonija Jurak Begonja

Uloga fosfoinozitida u nastanku trombocita

Biomedicinske i biotehničke znanosti

prof.dr.sc.Astrid Krmpotićdr. med.

Novi pristup razvoju cjepiva za kongenitalnu citomegalovirusnu infekciju

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof.dr.sc.Miranda Mladinić Pejatović

HRZZ IP-2016-06-7060 Istraživanje granice između neurodegeneracije i neuroregeneracije: identifikacija ključnih molekula pomoću proteomike i funkcionalnih testova na lednoj moždini sisavaca (DefineREgenAgeMode)"

Biomedicinske i biotehničke znanosti

prof.dr.sc.Siniša Volarevićdr.med.

Uloga heterozigotnosti gena za ribosomski protein S6 u zloćudnoj preobrazbi stanica

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof.dr.sc.Gordana Župandr.med.

Blaga repetitivna traumatska ozljeda mozga: model za istraživanje neuropatologije i neuroupale posredovane s TDP-43

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Izv. prof. dr. sc.Mirela Sedić

Rasvijetljavanje mehanizama rezistencije na terapiju raka debelog crijeva sa mutacijom BRAF pomoću integriranog -omics pristupa

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof.dr.scĐuro Josić

Nova generacija visokoprotočnih glyco servisa

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof. dr. sc.Pero Lučindr. med.

Rana faza razvoja kompleksa za stvaranje viriona tijekom citomegalovirusne infekcije

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Doc.dr.sc.Vanja Vasiljevdipl.sanit.ing.

Social Engagement Framework for Addressing Chronic Disease Challenge (Okvir društvenog uključivanja za smanjenje tereta kriničnih bolesti)

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Doc. dr. sc.Ivana Munitić

Kontrola neurodegeneracije moduliranjem sprege između upale i proteinopatije

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Prof. dr. sc.Stipan JonjićMD

Augmenting and broadening T-cell responses to glioblastoma - therapeutic vaccine platform based on HCMV expressing NKG2D

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Potpore 2017 - Mladi istraživači

Dr. sc.Višnja Katićdr. med. dent.

Bioaktivni dentalni materijali - modulacija aktivne matrice radi unapređenja kliničke učinkovitosti i redukcije oštećenja DNK

Biomedicina 1

dr.sc.Mateja Ožaničdipl. sanit. ing

Uloga cinka u preživljavanju i razmnožavanju F. novicida unutar vodenog mikrookoliša

Biomedicina 2

Doc.dr.sc.Slađana Bursaćdipl.san.ing.

Doprinos pogrešaka u sintezi proteina procesima koji uzrokuju starenje u sisavaca

Biomedicina 1

izv.prof. dr. sc.Goran Hauserdr.med.

" Akutni pankreatitis uzrokovan invazivnim medicinskim postupcima (ERCP) i akutni pankreatitis bilijarne ili alkoholne etiologije: imunološki i klinički različiti entiteti?"

Biomedicina 2

Doc.dr.sc.Nicholas James BradshawPhD

Sumoilacija proteina uključenih u kronične mentalne bolesti

Biomedicina 1

dr.sc.Sandra Šućurovićmag. biol. mol.

Mehanizam djelovanja progesterona u uterusu tijekom implantacije embrija

Biomedicina 2

Doc. dr. sc.Sergej Nadalindr. med.

Genetički i biokemijski biljezi metabolizma membranskih fosfolipida i masnih kiselina kao predskazatelji odgovora na antipsihotičnu terapiju u bolesnika s psihotičnom epizodom

Biomedicina 2

Doc. dr. sc.Nina Perezadr. med.

Genska varijabilnost i epigenetički čimbenici u idiopatskim ponavljajućim spontanim pobačajima i spontanom prijevremenom porodu

Biomedicina 2

Dr. sc.Berislav Lisnićdipl. ing.

Transkriptomska analiza mikroglije nakon infekcije citomegalovirusom

Biomedicina 2

Doc. dr.sc.Ivana Mikolaševićdr.med.

Genetska predispozicija za nastanak nealkoholne masne bolesti jetre nakon transplantacije jetre

Biomedicina 1

Dr.Sc.Felix WensveenDipl. Biolog

Preuređivanje memorije: Manipuliranje T-staničnom memorijom u svrhu unapređenja učinkovitosti cjepiva

Biomedicina 1

dr.sc.Sunčica Buljevićdipl.san.ing.

Interakcija DP8 i 9 proteina i makrofaga u upali i regeneraciji

Biomedicina 2

Dr.scTamara Turk Wensveendr.med.

Utjecaj inzulinske rezistencije na imunološki sustav u debljini i šećernoj bolesti tip 2

Biomedicina 2

Doc. dr. sc.Damir Grebićdr. med.

IMUNOMODULACIJSKA SVOJSTVA PROTEINA GP96 U BOLESNICA OBOLJELIH OD RAKA DOJKE U OVISNOSTI O NJEGOVIM MOLEKULARNIM PODTIPOVIMA

Biomedicina 2