PORTFELJ / SVEUČILIŠNI PROJEKTI

Sveučilišni projekti

Humanističke znanosti

UNIRI-plus PROJEKTI 2018

izv. prof. dr. sc.Maja Verdonik

Slikovnica u dječjem vrtiću i osnovnoj školi

Humanističke znanosti

Dr. phil.Manuela Svoboda

Kreativni potencijal djece u višejezičnim obiteljima i uloga kreativnosti u učenju i poučavanju stranog jezika

Humanističke znanosti

UNIRI PROJEKTI 2018

prof. dr. sc.Amir Muzurdr. med.

Novi trendovi u bioetici srednje i jugoistočne Europe: istraživanje i umrežavanje resursa

Humanističke znanosti

Dr. sc.Lada Badurinared. prof.

Od gramatike do pragmatike

Humanističke znanosti

Prof. dr. sc.Aneta Stojić

Kontrastiranje kolokacijskih sveza u hrvatskome, njemačkome i engleskome jeziku

Humanističke znanosti

Prof. dr. sc.Marina Vicelja MatijašićRED.PROF.

Migracije, identiteti i kontekst srednjovjekovne umjetnosti Kvarnera

Humanističke znanosti

Izv. prof. dr. sc.Iva Rinčić

Bioetički standardi urbaniteta: grad kao okvir etike života (s posebnim osvrtom na Rijeku)

Humanističke znanosti

Prof. dr. sc.Nada Gosić

Bioetika, siromaštvo i zdravlje

Humanističke znanosti

dr. sc.Irvin Lukežićred. prof.

HRVATSKI KULTURNI KRUG RIJEKE 19. STOLJEĆA

Humanističke znanosti

dr. sc.Nina Kudišred. prof.

Barokna Rijeka

Humanističke znanosti

dr. sc.Sanja Zubčićred. prof.

Liber Fluminensis – prilozi za proučavanje hrvatskoga jezika u djelima riječkih tiskara do 20. stoljeća

Humanističke znanosti

dr.sc.Elvio Baccarinired.prof.

Demokracija: ljudska prava i intelektualne vrline

Humanističke znanosti

Izv. prof. dr. sc.Tihana Kraš

Obrada rečenica u talijanskom jeziku

Humanističke znanosti

doc. dr. sc.Anna Rinaldin

Istraživanjem do povijesnog pregleda italoromanskog jezičnog varijeteta u Rijeci

Humanističke znanosti

prof. dr. sc.Boran Berčić

Metametafizika

Humanističke znanosti

dr.sc.Benedikt Perakdoc.dr.sc.

Jezično izražavanje emocija: Računalni resusi, metode identifikacije i ontološko modeliranje komunikacije psiholoških stanja (EmoCNet)

Humanističke znanosti

dr. sc.Marijan Bradanovićred.prof.

Kulturni krajolik Sjevernog Jadrana – popunjavanje lakuna

Humanističke znanosti

dr. sc.Majda Trobokredoviti prof.

Kritičko mišljenje i društvo: obrazovanje, znanost, politika i religija

Humanističke znanosti

izv. prof. dr. sc.Mihaela Matešić

Ortoepska raznolikost u hrvatskome standardnom jeziku (OrthoUNIRI)

Humanističke znanosti

Izv. prof. dr. sc.Predrag Šustar

Klasifikacije u biologiji i medicini (KUBIM)

Humanističke znanosti

izv. prof. dr. sc.Vjeran Pavlaković

Riječki krajobrazi sjećanja

Humanističke znanosti

dr. sc.Diana Stolacred. prof.

Hrvatska pisana baština od 18. do 20. stoljeća

Humanističke znanosti

STIMULATIVNE POTPORE 2018

dr. sc.Nina Kudišred. prof.

ET TIBI DABO: naručitelji i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800. godine, IP-2016-06-1265

Humanističke znanosti

dr. sc.Marija Brala Vukanovićred. prof.

Istraživanje veza između pokazne geste i jezika (Pointing to language. PTL18)

Humanističke znanosti

Izv. prof. dr. sc.Luca Malatesti

Odgovori na antisocijalne osobnosti u demokratskom društvu - HRZZ

Humanističke znanosti

Izv. prof. dr. sc.Predrag Šustar

Teorijske pretpostavke molekularne biologije (Theoretical Underpinnings of Molecular Biology - ThUMB)

Humanističke znanosti

Potpore 2017 - Mladi istraživači

Doc. dr. sc.Marko Jurjako

Između zdravog razuma i neuropsihologije: problem sučeljavanja

Humanističke znanosti

Irena Bogunović

Engleske riječi u hrvatskome jeziku: istraživanje jezične obrade i asocijativnih veza

Humanističke znanosti

Doc. dr. sc.Iris Vidmar Jovanović

Književnost kao domena etičnosti

Humanističke znanosti

dr.sc.Benedikt Perakdoc.dr.sc.

Jezično izražavanje emocija: Razvoj računalnih metoda identifikacije i ontološkog modeliranja komunikacije psiholoških stanja u hrvatskom jeziku (EmoCNet)

Humanističke znanosti

Doc. dr. sc.Kosana Jovanović

Ceremonije i ceremonijalna komunikacija

Humanističke znanosti

doc. dr. sc.Saša Potočnjak

FRANKOSTRUKCIJA: Istraživanje i rekonstruiranje književnopovijesnoga i kulturnoga kruga Alpe – Jadran u ranom novom vijeku u kontekstu djelovanja plemićkih obitelji Frankopana

Humanističke znanosti

izv. dr. sc.Damir Tulić

Mramor, pigmenti, zlato i svila: luksuzne umjetnine barokne Rijeke

Humanističke znanosti

Izv. prof. dr. sc.Antonija Primorac

Što čitamo kad čitamo Sherlocka Holmesa u prijevodu: o teoriji i praksi prevođenja popularne književnosti

Humanističke znanosti