PORTFELJ / SVEUČILIŠNI PROJEKTI

Sveučilišni projekti

Tehničke znanosti

STIMULATIVNE POTPORE 2018
Potpore 2017 - Mladi istraživači
Potpore 2016 - Mladi istraživači
Potpore 2014/2016