PORTFELJ / prof. dr. sc. Aleksandra Deluka - Tibljaš mag. ing. aedif.

Portfelj

prof. dr. sc.

Aleksandra Deluka - Tibljaš

mag. ing. aedif.

Građevinski fakultet

Katedra za prometnice

Kontakt

T 00385-51-265-925

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA G - 128

Vidljivost

Obrazovanje

1998.-8.4.2002.

doktor tehničkih znanosti

poslijediplomski doktorski studij

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1993. - 1997.

magistar tehničkih znanosti

poslijediplomski magistarski studij

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1985. - 1990.

mag.ing.aedif.

sveučilišni dodiplomski studij Građevinarstva

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

23.05.2017. -

redoviti profesor

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

27.01.2016. - 31.08.1993.

nastavnik

Graditeljska škola za industriju i obrt Rijeka

2008. - 23.05.2017.

izvanredni profesor

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2004. - 2008.

docent

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2002. - 2004.

viši asistent

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1993. - 2002.

mlađi asistent, asistent

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2012. -

Gradske ceste i čvosrišta

sveučilišni preddiplomski studij Građevinsrstvo

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

2008. -

Promet u gradovima

sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

2006. -

Ceste

sveučilišni preddiplomski studij Građevinsrstvo

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

2006. -

Gradske ceste i čvosrišta

stručni specijalistički diplomski studij Građevinrstvo

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

2004. - 2008.

Aerodromi

sveučilišni dodiplomski studij Građevinrstvo

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

2004. - 2008.

Zemljani radovi

sveučilišni dodiplomski studij Građevinrstvo

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

2004. - 2008.

Gradske ceste i čvosrišta

sveučilišni dodiplomski studij Građevinrstvo

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

2017./18. - danas

Prometna tehnika

Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo

Građevinski fakultet u Rijeci

nositelj kolegija

ak. god. 2017./18. - danas

Cestovna čvorišta

Sveuilišni diplomski studij Građevinarstvo

Građevinski fakultet u Rijeci

nositelj kolegija

2015./16.- danas

Prometna infrastruktura

diplosmki stručni specijalistički

GF Rijeka

sunositelj

20015./2016.

Sigurnost cestovnog prometa

diplomski stručni specijalistički

GF Rijeka

nositelj

Mentor u završnim radovima

24.02.2020. - 06.09.2019.

Sigurnost djece u prometu – analiza i unaprjeđenje uvjeta u blizini osnovnih škola

Iva Blažina

sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo

Građevinski fakultet u Rijeci

24.02.2020. - 06.09.2019.

Analiza efikasnosti odabranih mjera smirivanja prometa na gradskim cestama

Ema Blažina

sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo

Građevinski fakultet u Rijeci

25.02.2019. - 12.07.2019.

Automotodrom Grobnik – analiza i mogućnosti unaprjeđenja tehničkih karakteristika

Viktor Turina

sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo

Građevinski fakultet u Rijeci

25.02.2019. - 12.07.2019.

Primjena mikrosimulacijskog prometnog modela u postupku unaprjeđenja prometnih uvjeta u gradskim naseljima – Primjer naselja Pećine u Rijeci

Ivan Klasić

sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo

Građevinski fakultet u Rijeci

2018.

KATEGORIZACIJA GRADSKIH CESTA

Ariana Pavat

sveučilišni preddiplomski studij Građevinarstvo

GF Rijeka

2018.

Mogućnosti unaprjeđenja odvijanja pješačkog prometa u centru Grada Rijeke

Marina Mlinar

sveučilišni diplomski studoij Građevinarstvo

GF Rijeka

2018.

Analiza uvjeta za pješački i biciklistički promet unutar Kampusa Sveučilišta u Rijeci

Tea Francetić

sveučilišni preddiplomski studij Građevinartsvo

GF Rijeka

2018.

Analiza mogućnosti uvođenja biciklističkog prometa na području istočnog dijela grada Rijeke

Marino Govorčin

sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo

GF Rijeka

2018.

Model brzine na sekundarnim gradskim cestama

Ivana Crnković

sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo

Gf Rijeka

2017.

Mini kružna raskrižja – mogućnosti implementacije u gradovima

Ivan Rutko

sveučilišni preddiplomski studij Građevinarstvo

Gf Rijeka

2017.

UNAPRJEĐENJE PROMETNIH UVJETA U GRADU OTOČCU NA PRINCIPIMA ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI

Dolores Marković

sveučilišni diplomski studij Građevinartsvo

GF Rijeka

12.07.2016. -

Analiza raskrižja u Kvaternikovoj ulici u Rijeci

Martina Rogić

sveučilišni preddiplomski Građevinarstvo

GF Rijeka

12.07.2016. -

Analiza odnosa brzine i geometrijskih elemenata gradskih cesta

Luka Strineka

sveučilišni diplomski Građevinarstvo

GF Rijeka

12.07.2016. -

Analiza ovisnosti brzine na gradskim cestama o regulaciji i mjerama smirivanja prometa

Dario Malatestinić

sveučilišni diplomski Građevinarstvo

GF Rijeka

12.07.2016. -

Prijedlog unaprjeđenja prometnih uvjeta na širem posdručju centra naselja Matulji

Zvonimir Jelušić

sveučilišni diplosmki Građevinarstvo

GF Rijeka

01.07.2016. -

Vođenje biciklista unutar urbanih raskrižja

Dino Stanić

sveučilišni diplomski Gradbeništvo Univerza u Mariboru

Univerza u Mariboru

20.09.2015. -

Analiza raskrižja u Zvonimirovoj ulici u Rijeci

Andrej Vorkapić

sveučilišni preddiplomski Građevinarstvo

Gf Rijeka

20.09.2015. -

Analiza važeće regulative za kružna raskrižja u Republici Hrvatskoj

Leo Malnar

sveučilišni preddiplomski Građevinarstvo

GF Rijeka

20.09.2015. -

Analiza rakrižja u Ulici Franje Čandeka u Rijeci

Nikola Oroz

sveučilišni preddiplomski Građevinarstvo

GF Rijeka

16.09.2015. -

Analiza primjenjivosti novih hrvatskih smjernica za kružna raskrižja na državnim cestama

Mateo Kozić

sveučilišni diplomski Građevinarstvo

GF Rijeka

15.07.2014. -

ANALIZA PARAMETARA ZA PRORAČUN RAZINE USLUŽNOSTI KRUŽNIH RASKRIŽJA

Hani Glavinić

sveučilišni diplomski Građevinarstvo

GF Rijeka

15.07.2014. -

ANALIZA PARAMETARA ZA PRORAČUN RAZINE USLUŽNOSTI URBANIH RASKRIŽJA

Marina Krajina

sveučilišni diplomski Građevinarstvo

Gf Rijeka

2004. - 2013.

završni radovi, diplomski radovi

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Gostujući nastavnik

2008. - 01.10.2018.

Planiranje kopnenih prometnih sustava

sveučilišni diplomski studij Tehnologije prometa

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

16.-21. svibanj 2016.

ERASMUS RAZMJENA

master in urban planning

Univesrity RheinMain, Njemačka

nastavnik

16.-21. svibanj 2016.

ERASMUS RAZMJENA

undergaraduate programme in CE

University RheinMain, Njemačka

nastavnik

Osobni razvoj

22.10.2016. - 13.11.2007.

Certifikat stručnjaka vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima

22.02.2016. -

Napredna razina rada u sustavu za upravljanje učenjem Moodle

15.02.2016. -

Uvod u e-učenje, instrukcijski dizajn i osnovna razina rada u Moodleu

14.10.2002. -

Quality management in HE

23.-25. listopad 2008.

Developing University Counseling and Advisory Services

12.-13. veljače 2008.

Izrada nastavnih programa prema pristupu temeljenom na ishodima učenja

10.-13.veljače 2015.

Upravljanje institucijom i strateški menadžment

2002/03, 2003/04

Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi

Broj sati/ECTS: 60 sati

Obrazovni projekti

01.06.2015. - 01.09.2016.

Razvoj i primjena HKO u visokom obrazovanju građevinskih inženjera

financiranje: ESF

2010. - 2011.

Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja – GRANA

financiranje: Hrvatska zaklada za znanost

01.06.2008. - 01.07.2009.

Ishodi učenja u visokom obrazovanju građevinskih inženjera

financiranje: Nacionalna zaklada za znanost (danas HZZ)

01.12.2005. - 01.10.2006.

Praćenje i unaprjeđenje kvalitete studiranja na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijec

financiranje: Nacionalna zaklada za znanost (danas HZZ)

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2020.

The Relevant Direction of Vehicle Movement for Checking the Operational Speed at the Roundabout

Šurdonja, Sanja; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Cuculić, Marijana; Dragčević, Vesna;

Urban and Transit Planning - 329-338

2019.

Model of vehicle path radius at roundabout centreModel of vehicle path radius at roundabout centre

Šurdonja, Sanja; Dragčević, Vesna; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Korlaet, Željko;

Građevinar (Journal of Civil Engineering) - 71 163-175

http://www.casopis-gradjevinar.hr/assets/Uploads/JCE-71-2019-03-1-2318.pdf

Q2

2018

Analyses of maximum-speed path definition at single-lane roundabouts

Šurdonja, Sanja; Dragčević, Vesna; Deluka-Tibljaš, Aleksandra

Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition) - 5 83-95

Q3

2018

Introduction of Autonomous Vehicles: Roundabouts Design and Safety Performance Evaluation

Deluka-Tibljaš, Aleksandra: Giuffre, Tullio; Šurdonja, Sanja; Trubia, Salvatore

Sustainability - 10

https://www.mdpi.com/2071-1050/10/4/1060

Q3 WOS

2016.

Analysis of sight distance at an at-grade intersection

Pranjić, Ivana ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Cvitanić, Dražen ; Šurdonja, Sanja

- 921-928

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=820206

2015.

Mikrosimulacijski model proračuna kapaciteta kružnog raskrižja

Šurdonja, Sanja ; Nežić, Daniela ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra

Pomorski zbornik - 49/50 143-164

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=766995

2015.

ANALYSES OF URBAN PAVEMENT SURFACE TEMPERATURES

Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Šurdonja, Sanja; Babić, Sergije; Cuculić, Marijana.

The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering - 10 239-246

635710.ANALYSES_OF_URBAN_PAVEMENT_SURFACE_TEMEPRATURE__EDITED.doc

Q2 WOS

2014.

Prometni sustavi sveučilišnih kampusa u SAD-u i Europi

Načinović Margan, Andrea ; Deluka - Tibljaš, Aleksandra

Pomorski zbornik - 47-48 145-157

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=780517

2014.

Improving decision making in defining priorities for implementation of irrigation plans using AHP methodology

Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka; Deluka-Tibljaš, Aleksandra

Technical gazette - 21 673-680

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=10053

Q4 WOS

2013.

Review of multicriteria-analysis methods application in decision making about transport infrastructure

Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Karleuša, Barbara; Dragičević, Nevena

Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera - 65 619-631

Q3 WOS

2013.

Optimization of roundabout design elements

Šurdonja, Sanja; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Babić, Sergije

Tehnicki vjesnik (Technical gazette) - 20 533-539

Q2 WOS

2012.

Analysis of pavement surface heating in urban areas

Babić, Sergije; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Cuculić, Marijana; Šurdonja, Sanja

Gradevinar - 64 125-132

Q3 WOS

2011.

Definiranje ishoda učenja na studijima građevinarstva Sveučilišta u Rijeci

Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Karleuša, Barbara ; Štimac Grandić, Ivana

Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera - 63 1-10

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=502022

WOS

2011.

Utjecaj projektnih elemenata na prometnu uslužnost kružnih raskrižja

Šurdonja, Sanja ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Babić, Sergije

Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 14 295-314

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=572480

2011.

AHP methodology application in garage-parking facility location selection

Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Karleuša, Barbara; Benac, Čedomir

Promet - Traffic & Transportation - 23 303-313

WOS

2011.

Prometno rješenje područja Kampus-Klinički bolnički centar na Trsatu u Rijeci

Baričević, Iva; Škunca, Srđan; Deluka-Tibljaš, Aleksandra

Zbornik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - XV 251-272

2009.

Deformacijske značajke nevezanih zrnatih materijala

Cuculić, Marijana ; Arbanas, Željko ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra

Zbornik građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 1 231-253

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=440524

2008.

Mogućnosti unapređenja planiranja i projektiranja cesta uporabom računala

Ljutić, Kristijan ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Babić, Sergije

Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - XI 189-204

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=514064

2008.

Mogućnosti unaprjeđenja prakse izvođenja prekopa na gradskoj cestovnoj mreži

Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Car-Pušić, Diana ; Tkalec, Mario

Suvremeni promet - 28 414-418

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=360873

2006.

Location Selection Criteria for the Sea Passenger Terminal in Relation to the Urban

Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Šurdonja, Sanja ; Benigar, Milivoj

Promet - Traffic & Transportation - 18 159-164

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=247726

2005.

Čvor "Škurinje" - lokalni priključak na Riječku obilaznicu u izmijenjenim prometnim uvjetima

Grabovac, Haris ; Lučić, Sanja ; Deluka - Tibljaš, Aleksandra ; Benigar, Milivoj

Suvremeni promet : časopis za pitanja teorije i prakse prometa - 25 270-274

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=195600

2003.

Garažno-parkirni objekti - temeljni principi planiranja i projektiranja

Benigar, Milivoj ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra

Suvremeni Promet - 23 204-210

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=112889

2003.

Nemotorizirani promet - ekološki prihvatljivo rješenje za promet u gradovima

Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Lučić, Sanja ; Benigar, Milivoj

Suvremeni promet - 23 333-337

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=169483

2002.

Utjecaj povezanosti ploča dilatiranog betonskog kolnika

Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Prager, Andrija ; Rukavina, Tatjana

Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera - 54 87-92

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=104625

2001.

Otočni tip autobusnih terminala - optimizacija geometrijskih oblika

Benigar, Milivoj ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra

Suvremeni promet : časopis za pitanja teorije i prakse prometa - 21 475-479

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=195675

1998.

Betonski kolnik na defektnoj podlozi

Deluka, Aleksandra ; Prager, Andrija ; Rukavina, Tatjana

Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera - 50 409-412

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=20039

Possibility for Implementation of Multicriteria Optimalisation in the Traffic Planning and Design

Karleuša, Barbara; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Benigar, Milivoj

Suvremeni promet (0351-1898) 23 (2003), 1-2; 104-107

Garažno-parkirni objekti - temeljni principi planiranja i projektiranja( Garage and Parking Facility - Basic Principles of Planning and Design )

Benigar, Milivoj; Deluka-Tibljaš, Aleksandra

Suvremeni Promet (0351-1898) 23 (2003), 3-4; 204-210

MOGUĆNOSTI UNAPRJEĐENJA PRAKSE IZVOĐENJA PREKOPA NA GRADSKOJ CESTOVNOJ MREŽI( POSSIBILITIES TO IMPROVE PRACTICE IN ROAD DIGGING AT CITY ROAD NETWORK )

Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Car-Pušić, Diana; Tkalec, Mario

Suvremeni promet (0351-1898) 28 (2008), 6; 414-418

2019.

Model radijusa putanje vozila u sredini kružnog raskrižja

Šurdonja, Sanja ; Dragčević, Vesna ; Deluka - Tibljaš, Aleksandra ; Korlaet, Željko

Građevinar - 71 163-175

2019.

The Relevant Direction of Vehicle Movement for Checking the Operational Speed at the Roundabout

Šurdonja, Sanja ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Cuculić, Marijana ; Dragčević, Vesna

- 329-338

2020.

Analyses of factors influencing children behaviour while crossing the conflict zones at urban intersections

Ištoka Otković, Irena ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Šurdonja, Sanja ; Canale, Antonino ; Tesoriere, Giovanni ; Campisi, Tiziana

- 198-202

2020.

Validation of the calibration methodology of the micro-simulation traffic model

Ištoka Otković, Irena ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Šurdonja, Sanja

Transportation Research Procedia - 45 684-691

2020.

ANALIZA ASFALTNIH KOLNIČKIH KONSTRUKCIJA NA TEMELJU PODATAKA STRUKTURALNE NOSIVOSTI

Cuculić, Marijana ; Pranjić, Ivana ; Deluka- Tibljaš, Aleksandra ; Stanić, Ivan

Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) - 23 41-55

2020.

ANALIZA PROMETNIH POKAZATELJA NA SVEUČILIŠNOM KAMPUSU – STUDIJA SLUČAJA NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU U RIJECI

Pranjić, Ivana ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Berljafa, Ana ; Demark, Sanel ; Domijan, Ariana ; Ilić, Josip ; Krajinović, Anamarija ; Kustić, Kristina ; Petrašević, Ivan ; Pogačić, Toni ; Prpić, Katarina ; Sinković, Katarina ; Šaina, Andrej ; Šoić, Ines

Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) - 23 137-152

2020.

Alternativna kružna raskrižja kao mjera poboljšanja sigurnosti prometa na raskrižjima

Šurdonja, Sanja ; Rutko, Ivan ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra

Zbornik radova - 23 83-98

2021.

Development of Models for Children—Pedestrian Crossing Speed at Signalized Crosswalks

Ištoka Otković, Irena ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Šurdonja, Sanja ; Campisi, Tiziana

Sustainability - 13 18

2021.

Comparative Analyses of Parameters Influencing Children Pedestrian Behavior in Conflict Zones of Urban Intersections

Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Ištoka Otković, Irena ; Campisi, Tiziana ; Šurdonja, Sanja

Safety - 7 15

Pozvana predavanja

20.05.2020.

Analyses of children pedestrian speed while crossing the conflict area of intersection

Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Ištoka-Otković, Irena; Campisi, Tiziana, Šurdonja, Sanja

State University Orel, Orel, Rusija

21.05.2019.

Operating speed model for primarx roads in the function of posted speed limit

Aleksandra Deluka-Tibljaš

State University of Oryol (Orel, Rusija)

02.09.2015.

Urban heat island

Deluka-Tibljaš

International Summer School, Syracusa, Italija

01.05.2005.

Projektni elementi Lujzinske ceste

Deluka-Tibljaš, Aleksandra

Okrugli stol: „Uz Lujzinsku cestu“, Državni arhiv u Rijeci

April 7-9, 2003.

Analyses of the Effects of the Nonhomogeneous properties of Subbase on the Concrete Slab

Deluka-Tibljaš, Aleksandra

Area 5 HEEP (Highway Experience Exchange Program) Meeting, Split

Kongresna priopćenja

24.10.2019.

Cycling traffic at turbo roundabouts: some considerations related to cyclist mobility and safety

Campisi, Tiziana; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Tesoriere, Giovanni; Canale, Antonino; Rencelj, Marko; Šurdonja, Sanja;

usmeno

AIIT 2nd International Congress on Transport Infrastructure and Systems in a changing world Rim, Italija

24.09.2019.

Validation of the calibration methodology of the micro-simulation traffic model

Otković, Irena Ištoka; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Šurdonja, Sanja;

usmeno

AIIT 2nd International Congress on Transport Infrastructure and Systems in a changing world Rim, Italija

24.09.2019.

Smart mobility solutions–necessary precondition for a well-functioning smart city

Šurdonja, Sanja; Giuffre, Tullio; Deluka-Tibljaš, Aleksandra;

usmeno

AIIT 2nd International Congress on Transport Infrastructure and Systems in a changing world Rim, Italija

24.09.2019.

Influence of pavement surface macrotexture on pavement skid resistance

Pranjić, Ivana; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Cuculić, Marijana; Šurdonja, Sanja;

usmeno

AIIT 2nd International Congress on Transport Infrastructure and Systems in a changing world Rim, Italija

20.10.2016.

Preliminary results of FWD data interpretation on selected road section in Croatia

Cuculić, Marijana ; Deluka Tibljaš, Aleksandra ; Pranjić, Ivana ; Skender, Robert

Predavanje

13. slovenski kongres o cestah in prometu Portorož, Slovenija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=844923

24.05.2016.

Analysis of sight distance at an at-grade intersection

Pranjić, Ivana; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Cvitanić, Dražen; Šurdonja, Sanja.

prezentacija

4th International Conference on Rail and Road Infrastructure, CETRA 2016 Šibenik, HR

24.05.2016.

Criteria for urban traffic infrastructure analyses – case study of implementation of Croatian Guidelines for Rounabouts on State Road

Kozić, Mateo; Šurdonja, Sanja; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Karleuša, Barbara; Cuculić, Marijana

prezentacija

4th International Conference on Road and Rail Infrastructure IV, Proceedings of the Conference CETRA 2016 Šibenik, HR

11.11.2015.

Laboratorij za prometnice Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Cuculić, Marijana ; Šurdonja, Sanja ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra

Ostalo

Hrvatski kongres o cestama (6 ; 2015) Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=820202

11.11.2015.

Analiza mogućnosti unaprjeđenja sigurnosti u zonama pješačkih prijelaza izvan raskrižja- primjer iz grada Rijeke

Šurdonja, Sanja ; Cuculić, Marijana ; Pranjić, Ivana ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Renčelj, Marko

Ostalo

6. hrvatski kongres o cestama Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=786284

09.11.2014.

Nova metoda ohrapljivanja površine kolnika

Krajina, M. ; Hrvatin, D. ; Deluka-Tibljaš, A.

Predavanje

Osmo Hrvatsko savjetovanje o održavanju cesta Umag, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=742165

15.05.2014.

Osiguravanje kvalitete u visokoškolskom sustavu - Jesu li mišljenja kreatora i provoditelja zakona identična?

Kovačević Zelić, Biljana ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Dragčević, Vesna

Predavanje

14. hrvatska konferencija o kvaliteti i 5. znanstveni skup Hrvatskog društva za kvalitetu: Kvaliteta nije slučajnost - Proizvedeno u kvaliteti, stvoreno za uspjeh Baška, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=697685

29.04.2014.

Pavement surfaces in urban areas

Cuculić, Marijana; Babić, Sergije; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Šurdonja, Sanja.

prezentacija

3nd International Cobnference on Rail and Road Infratsructure, CETRA2014 Split, HR

29.04.2014.

Deformational properties of unbound granular pavement material

Načinović Margan, Andrea; Arbanas, Željko.; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Cuculić, Marijana

prezentacija

3rd International Conferance on Rail and Road Infrastructure, CETRA 2014 Split, HR

2014.

Regulativa za kružna raskrižja u Republici Hrvatskoj

Barišić, Ivica ; Tollazzi, Tomaž ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Babić, Sergije ; Šurdonja, Sanja

Predavanje

Četvrti BiH kongres o cestama Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=741618

2014.

Use of AHP Multi-Criteria Method for Transportation Infrastructure Planning

Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Karleuša, Barbara; Šurdonja, Sanja; Dragičević, Nevena.

prezentacija

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2014 Brno, Check republik

05.09.2012.

POSSIBLE LOCATIONS FOR COOL PAVEMENT USE IN CITY OF RIJEKA

Cuculić, Marijana ; Šurdonja, Sanja ; Babić, Sergije ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra

Poster

European pavement and asset management conference Malmö, Švedska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=592530

2012.

Mini-roundabouts in urban areas

Šurdonja, Sanja; Babić, Sergije; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Cuculić, Marijana.

prezentacija

2nd International Conference on Rail and Road Infratsrcture, CETRA 2012. Dubrovnik, 2012.

17.11.2011.

EMPLOYABILITY AT THE BOLOGNA STUDIES – PERCEPTION OF STUDENTS AND TEACHERS FROM THE UNIVERSITY OF RIJEKA

Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Pavletić, Duško ; Prijić - Samaržija, Snježana

Predavanje

6th European Quality Assurance Forum Antverpen, Beligja

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=548378

2011.

Analitičko projektiranje kolničke konstrukcije

Sršen, Mate ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Cuculić, Marijana ; Vrkljan, Marko

Predavanje

5. HRVATSKI KONGRES O CESTAMA Cavtat-Dubrovnik, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=536918

2010.

Mogućnost sanacije asfaltnih kolnika primjenom whitetopping tehnologije

Vrkljan, Marko ; Cuculić, Marijana ; Šurdonja, Sanja ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra

Predavanje

Peto hrvatsko savjetovanje o održavanju cesta Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=486231

28.09.2009.

Learning Outcomes in Construction Management Field at Civil Engineering Studies at Faculty of Civil Engineering in Rijeka

Car-Pušić, Diana ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra

Predavanje

CIB Joint Intenational Symposium Construction Facing Worldwide Challenges Dubrovnik, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=444395

29.10.2007.

INTERREG III A PROGRAM – PREGLED I STVARANJE BAZE PODATAKA O JADRANSKIM CESTAMA

Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Lučić, Sanja ; Manzoni, Giorgio ; Cefalo, Paola ; Piemonte, Andrea ; Sannino, Bernardo ; Bolzon, Giorgio ; Sluga, Tatiana ; Martinolli, Shaula ; Rizzo, Raffaela

Ostalo

ČETVRTI HRVATSKI KONGRES O CESTAMA Cavtat-Dubrovnik, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=511986

12.10.2007.

Analiza složenih potpornih konstrukcija na Lujzinskoj cesti

Arbanas, Željko ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Šurdonja, Sanja

Predavanje

III.MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O INDUSTRIJSKOJ BAŠTINI pod motom: RIJEKA, POVIJESNO PROMETNO RASKRŠĆE MEDITERANA I EUROPE Rijeka, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=470339

2007.

BOLONJSKI STUDIJI I NASTAVA HIDROTEHNIKE NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU U RIJECI

Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Karleuša, Barbara ; Ožanić, Nevenka

Predavanje

4. Hrvatska konferencija o vodama Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=298036

2006.

Education and research in organization, technology and management in construction University of Rijeka, Faculty of Civil Engineering, Croatia

Car-Pušić, Diana ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra

Pozvano

7th International Conference Otganization, Technology and Management in Construction Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=619305

2003.

ODVODNJA PROMETNICE KAO PREDUVJET TRAJNOSTI

Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Karleuša, Barbara ; Ožanić, Nevenka

Predavanje

3. Hrvatska konferencija o vodama Osijek, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=111439

2001.

Kružno čvorište Sveta Ana u Rijeci

Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Rabar, Helena ; Barišić, Ivica

Predavanje

Deveto međunarodno znanstvenostručno savjetovanje "Promet i turizam" Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=233456

Regulativa za kružna raskrižja u Republici Hrvatskoj( Regulations for the roundabouts in Croatia )

Barišić, Ivica; Tollazzi, Tomaž; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Babić, Sergije; Šurdonja, Sanja

Rimske ceste u Hrvatskoj

Deluka, Aleksandra; Dragčević, Vesna; Rukavina, Tatjana

01.-05.-05.05. 2019

Use of AHP method in the traffic planning-Example of selecting an optimal intersection type

Šurdonja, Sanja; Kišić, Ivan; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Karleuša, Barbara;

-

The International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2019 Rhodes, Greece

01.-05.-05.05. 2019

The influence of porous asphalt mix design on raveling resistance

Cuculić, Marijana; Tibljaš, Aleksandra Deluka; Vasić, Fabian; Pranjić, Ivana;

-

The International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering 2019 Rhodes, Greece

Znanstveni projekti

2019. - 2022.

Prometna infrastruktura u funkciji održive urbane mobilnosti

voditeljica projekta

Sveučilište u Rijeci 45.000 kuna

https://portal.uniri.hr/Projekti/Details/01289

2014. - 2016.

Održivo projektiranje kolničkih konstrukcija u urbanom području

voditeljica

Sveučilište u Rijeci 57985,84 kune

2009. - 2012.

HDM-4 i njegova prilagodba za korištenje u sustavu gospodarenja kolnicima

suradnik

MZOŠ 114-1102147-3133

2008. - 2009.

Korelacija oblikovnosti i sigurnosti u raskrižjima s kružnim tokom prometa

suradnik

MZOŠ: 135-0000000-3313

01.05.2007. - 01.04.2008.

Istraživanje industrijske građevinske baštine Rijeke i okolice

voditeljica

Zaklada Sveučilišta u Rijeci

Mentorstvo doktorandima

Upisan studij -1.10.2014.-

Tema - Razvoj modela za predviđanje površinskih svojstava konstrukcije na temelju značajnih parametara konstrukcije i vanjskih utjecaja

Ivana Pranjić Doktorat

sveučilišni poslijediplomski studij građevinarstvo

Odobrena tema - 26.6.2014.

Određivanje toplinskih parametara asfaltnih kolničkih konstrukcija inverznim postupkom

Marijana Cuculić, mag.ing.aedif. Doktorat

Sveučilišni poslijediplomski studij Građevinarstvo

Znanstveni skupovi

25.05.2012. - 26.05.2012.

5. međunarodnu konferenciju o industrijskoj baštini: Rijeka i industrijsko graditeljsko nasljeđe

Rijeka član znanstvenog odbora

2012. -

Građevinarstvo - nauka i praksa

Podgorica,Crna Gora član znanstvenog odbora

17.-19.5.2018.

5th International Conference on Road and Rail Infrastructure

Zadar, Hrvatska član znanstvenog odbora

23.-25.5.2016.

4th International Conference on Road and Rail Infrastructure

Šibenik, RH član znanstvenog odbora

21.-23.4.2013.

4. međunarodna konferencija o industrijskoj baštini - Rijeka i brodograđevno nasljeđe: jučer, danas, sutra

Rijeka član znanstvenog odbora

Uredništva časopisa

2019

Preface of the Symposium “Traffic Infrastructure and Modelling”(TIAM-19)

2011. -

Engineering Review

http://er.riteh.hr/index.php/ER/

2010. -

Zbornik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - Knjiga XIII

2009. -

Zbornik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - Knjiga XII

2008. -

Zbornik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - Knjiga XI

Stručna djelatnost

Stručni projekti

05.05.2017. - 15.07.2017.

Automatsko brojanje prometa na lokacijama Tribalj - ŽC5089 i Novi Vinodolski - ŽC5064

Rijekaprojekt d.o.o. Rijeka

voditeljica

13.12.2016. - 22.12.2016.

Analiza površinskih svojstava kolnika na rampama čvora Draga - A7

Signalinea d.o.o. Rijeka

voditeljica

01.12.2016. - 05.12.2016.

Analiza površinskih svojstava kolnika na Istarskom ipsilonu

Signalinea d.o.o. Rijeka

voditeljica

03.11.2016. - 16.11.2016.

Analiza stanja trenja na naplatnim postajama Istarskog ipsilona

Signalinea d.o.o.

voditeljica

13.10.2015. - 01.06.2016.

Mjerenja i ocjena stanja kolnika na A3 Bregana- Zagreb- Lipovac

IGH dd Zagreb

suradnica

01.03.2015. - 01.07.2015.

Recenzija Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi

Hrvatske ceste

recenzent za regulativu

01.06.2014. - 30.09.2014.

Smjernice za kružna raskrižja na državnim cestama i Smjernice za kružna raskrižja sa spiralnim tokom kolnika na državnim cestama

Hrvatske ceste d.o.o.

voditelj

Javno djelovanje

Javna predavanja

22.02.2017.

Povjesne ceste u našem kraju

Sveučilište za treću dob - predavanje

Filozofski fakultet u Rijeci

Popularizacija znanosti

2014.

Detalji

Panoramska karta i kratak vodič kroz riječko industrijsko naslijeđe, nakladnik Pro Torpedo udruga za promicanje i zaštitu riječke industrijske baštine

Rijeka

rujan 2007. – lipanj 2008.

Detalji

projekt Zaklade Sveučilišta u Rijeci

Rijeka

Volonterstvo

1.3.2015./31.12.2016.

Voditeljica projekta Rije;kog lokalnoig partnerstva Skolski trg/uredenje Trga Ivana Klobucarica ispred Osnovne Skole Nikola Tesla u Rijeci

Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

01.03.2016. - 29.02.2020.

predstojnica

Zavod za prometnice, organizaciju i tehnologiju građenja i arhitekturu

01.10.2009. - 30.09.2015.

dekan

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.10.2004. - 30.09.2009.

prodekan za nastavu i studente

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.10.2004. -

šef katedre za prometnice

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

28.06.2017. -

član

Savjet za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci

01.11.2014. -

predsjednica

Povjerenstvo za cjeloživotno obrazovanje Sveučilišta u Rijeci

21.06.2013. -

član

Povjerenstvo za praćenje provedbe općih i posebnih ciljeva iz Programskih ugovora Sveučilišta u Rijeci

29.03.2013. - 23.05.2017.

član

Savjet za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci

01.10.2010. - 22.07.2014.

član

Povjerenstvo za akademsko priznavanje i priznavanje razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci

01.10.2009. -

član

Odbor za kvalitetu Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

01.10.2009. -

član

Odbor za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci

01.10.2006. - 30.09.2009.

predsjednik

Odbor za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci

01.10.2004. - 30.09.2009.

predsjednik

Odbor za kvalitetu Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Listopad 2020. - danas

član, zamjenica predsjednice

Programsko vijeće Palače Moisei

Povjerenstva izvan sveučilišta

01.09.2014. - 15.06.2018.

Predsjednica Vijeca roditelja, clanica Skolksog odbora

O.s. Nikola Tesla Rijeka

01.12.2012. -

član

Upravno vijeće Agencije za znanost i visoko obrazovanje

od 7. travanja 2014. - 31.12.2015.

Član Savjeta za praćenje izrade Razvojne strategije PGZ 2015.-2020.

Primorsko goranska županija, Zavod za prostorno uređenje

Travanj 2020.-danas

članica

Upravno vijeće Veleučilišta u Rijeci

Sveučilišni projekti

Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016