prof. dr. sc. Aleksandra Deluka - Tibljaš mag. ing. aedif.

Građevinski fakultet Katedra za prometnice

e-pošta : aleksandra.deluka@uniri.hr
telefon : 00385-51-265-925
prostorija : G - 128

ORCID profil

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google schoolar 126 7 5

Obrazovanje

1.1.1993. - 1.1.1997. magistar tehničkih znanosti poslijediplomski magistarski studij Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1985. - 1.1.1990. mag.ing.aedif. sveučilišni dodiplomski studij Građevinarstva Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 8.4.2002. doktor tehničkih znanosti poslijediplomski doktorski studij Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

23.5.2017. - redoviti profesor Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
27.1.2016. - 31.8.1993. nastavnik Graditeljska škola za industriju i obrt Rijeka
1.1.2008. - 23.5.2017. izvanredni profesor Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - 1.1.2008. docent Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2002. - 1.1.2004. viši asistent Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1993. - 1.1.2002. mlađi asistent, asistent Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2012. - Gradske ceste i čvosrišta
sveučilišni preddiplomski studij Građevinsrstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2008. - Promet u gradovima
sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 62,5
1.1.2006. - Gradske ceste i čvosrišta
stručni specijalistički diplomski studij Građevinrstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2006. - Ceste
sveučilišni preddiplomski studij Građevinsrstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 40
1.1.2004. - 1.1.2008. Gradske ceste i čvosrišta
sveučilišni dodiplomski studij Građevinrstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2004. - 1.1.2008. Zemljani radovi
sveučilišni dodiplomski studij Građevinrstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
1.1.2004. - 1.1.2008. Aerodromi
sveučilišni dodiplomski studij Građevinrstvo
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 60
- Sigurnost cestovnog prometa
diplomski stručni specijalistički
GF Rijeka
nositelj
Norma sati: 60
- Prometna infrastruktura
diplosmki stručni specijalistički
GF Rijeka
sunositelj
Norma sati: 30
- Cestovna čvorišta
Sveuilišni diplomski studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 20 sati predavanja
-Norma sati:
- Prometna tehnika
Sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo
Građevinski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 60

Mentor u završnim radovima

12.7.2016. - Prijedlog unaprjeđenja prometnih uvjeta na širem posdručju centra naselja Matulji
Zvonimir Jelušić
sveučilišni diplosmki Građevinarstvo
GF Rijeka
12.7.2016. - Analiza ovisnosti brzine na gradskim cestama o regulaciji i mjerama smirivanja prometa
Dario Malatestinić
sveučilišni diplomski Građevinarstvo
GF Rijeka
12.7.2016. - Analiza odnosa brzine i geometrijskih elemenata gradskih cesta
Luka Strineka
sveučilišni diplomski Građevinarstvo
GF Rijeka
12.7.2016. - Analiza raskrižja u Kvaternikovoj ulici u Rijeci
Martina Rogić
sveučilišni preddiplomski Građevinarstvo
GF Rijeka
1.7.2016. - Vođenje biciklista unutar urbanih raskrižja
Dino Stanić
sveučilišni diplomski Gradbeništvo Univerza u Mariboru
Univerza u Mariboru
20.9.2015. - Analiza rakrižja u Ulici Franje Čandeka u Rijeci
Nikola Oroz
sveučilišni preddiplomski Građevinarstvo
GF Rijeka
20.9.2015. - Analiza važeće regulative za kružna raskrižja u Republici Hrvatskoj
Leo Malnar
sveučilišni preddiplomski Građevinarstvo
GF Rijeka
20.9.2015. - Analiza raskrižja u Zvonimirovoj ulici u Rijeci
Andrej Vorkapić
sveučilišni preddiplomski Građevinarstvo
Gf Rijeka
16.9.2015. - Analiza primjenjivosti novih hrvatskih smjernica za kružna raskrižja na državnim cestama
Mateo Kozić
sveučilišni diplomski Građevinarstvo
GF Rijeka
15.7.2014. - ANALIZA PARAMETARA ZA PRORAČUN RAZINE USLUŽNOSTI URBANIH RASKRIŽJA
Marina Krajina
sveučilišni diplomski Građevinarstvo
Gf Rijeka
15.7.2014. - ANALIZA PARAMETARA ZA PRORAČUN RAZINE USLUŽNOSTI KRUŽNIH RASKRIŽJA
Hani Glavinić
sveučilišni diplomski Građevinarstvo
GF Rijeka
1.1.2004. - 1.1.2013. završni radovi, diplomski radovi


Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- UNAPRJEĐENJE PROMETNIH UVJETA U GRADU OTOČCU NA PRINCIPIMA ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI
Dolores Marković
sveučilišni diplomski studij Građevinartsvo
GF Rijeka
- Model brzine na sekundarnim gradskim cestama
Ivana Crnković
sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo
Gf Rijeka
- Analiza mogućnosti uvođenja biciklističkog prometa na području istočnog dijela grada Rijeke
Marino Govorčin
sveučilišni diplomski studij Građevinarstvo
GF Rijeka
- Analiza uvjeta za pješački i biciklistički promet unutar Kampusa Sveučilišta u Rijeci
Tea Francetić
sveučilišni preddiplomski studij Građevinartsvo
GF Rijeka
- Mogućnosti unaprjeđenja odvijanja pješačkog prometa u centru Grada Rijeke
Marina Mlinar
sveučilišni diplomski studoij Građevinarstvo
GF Rijeka
- KATEGORIZACIJA GRADSKIH CESTA
Ariana Pavat
sveučilišni preddiplomski studij Građevinarstvo
GF Rijeka
- Mini kružna raskrižja – mogućnosti implementacije u gradovima
Ivan Rutko
sveučilišni preddiplomski studij Građevinarstvo
Gf Rijeka

Gostujući nastavnik

1.1.2008. - Planiranje kopnenih prometnih sustava
sveučilišni diplomski studij Tehnologije prometa
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 40
- 21.5.2016. ERASMUS RAZMJENA
undergaraduate programme in CE
University RheinMain, Njemačka
nastavnik
Norma sati: 8
- 21.5.2016. ERASMUS RAZMJENA
master in urban planning
Univesrity RheinMain, Njemačka
nastavnik
Norma sati: 8

Osobni razvoj

22.10.2016. - 13.11.2007. Certifikat stručnjaka vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima


Norma sati:
22.2.2016. - Napredna razina rada u sustavu za upravljanje učenjem Moodle


Norma sati:
15.2.2016. - Uvod u e-učenje, instrukcijski dizajn i osnovna razina rada u Moodleu


Norma sati:
14.10.2002. - Quality management in HE


Norma sati:
- 13.2.2015. Upravljanje institucijom i strateški menadžment


Norma sati:
- 25.10.2008. Developing University Counseling and Advisory Services


Norma sati:
- 13.2.2008. Izrada nastavnih programa prema pristupu temeljenom na ishodima učenja


Norma sati:
- Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi


Norma sati: 60 sati

Obrazovni projekti

1.6.2015. - 1.9.2016. Razvoj i primjena HKO u visokom obrazovanju građevinskih inženjera

Financiranje: ESF
1.1.2010. - 1.1.2011. Usustavljivanje hrvatskog građevinskog nazivlja – GRANA

Financiranje: Hrvatska zaklada za znanost
1.6.2008. - 1.7.2009. Ishodi učenja u visokom obrazovanju građevinskih inženjera

Financiranje: Nacionalna zaklada za znanost (danas HZZ)
1.12.2005. - 1.10.2006. Praćenje i unaprjeđenje kvalitete studiranja na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijec

Financiranje: Nacionalna zaklada za znanost (danas HZZ)

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Pranjić, Ivana ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Cvitanić, Dražen ; Šurdonja, Sanja
Analysis of sight distance at an at-grade intersection
921-928 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=820206

2. Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Šurdonja, Sanja; Babić, Sergije; Cuculić, Marijana.
ANALYSES OF URBAN PAVEMENT SURFACE TEMPERATURES
The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering 10 239-246 - 2015. 635710.ANALYSES_OF_URBAN_PAVEMENT_SURFACE_TEMEPRATURE__EDITED.doc

Q2
WOS

3. Šurdonja, Sanja ; Nežić, Daniela ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra
Mikrosimulacijski model proračuna kapaciteta kružnog raskrižja
Pomorski zbornik 49/50 143-164 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=766995

4. Karleuša, Barbara; Ožanić, Nevenka; Deluka-Tibljaš, Aleksandra
Improving decision making in defining priorities for implementation of irrigation plans using AHP methodology
Technical gazette 21 673-680 - 2014. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=10053

Q4
WOS

5. Načinović Margan, Andrea ; Deluka - Tibljaš, Aleksandra
Prometni sustavi sveučilišnih kampusa u SAD-u i Europi
Pomorski zbornik 47-48 145-157 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=780517

6. Šurdonja, Sanja; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Babić, Sergije
Optimization of roundabout design elements
Tehnicki vjesnik (Technical gazette) 20 533-539 - 2013.

Q2
WOS

7. Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Karleuša, Barbara; Dragičević, Nevena
Review of multicriteria-analysis methods application in decision making about transport infrastructure
Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera 65 619-631 - 2013.

Q3
WOS

8. Babić, Sergije; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Cuculić, Marijana; Šurdonja, Sanja
Analysis of pavement surface heating in urban areas
Gradevinar 64 125-132 - 2012.

Q3
WOS

9. Baričević, Iva; Škunca, Srđan; Deluka-Tibljaš, Aleksandra
Prometno rješenje područja Kampus-Klinički bolnički centar na Trsatu u Rijeci
Zbornik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci XV 251-272 - 2011.

10. Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Karleuša, Barbara; Benac, Čedomir
AHP methodology application in garage-parking facility location selection
Promet - Traffic & Transportation 23 303-313 - 2011.

WOS

11. Šurdonja, Sanja ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Babić, Sergije
Utjecaj projektnih elemenata na prometnu uslužnost kružnih raskrižja
Zbornik radova Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci 14 295-314 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=572480

12. Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Karleuša, Barbara ; Štimac Grandić, Ivana
Definiranje ishoda učenja na studijima građevinarstva Sveučilišta u Rijeci
Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera 63 1-10 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=502022

WOS

13. Cuculić, Marijana ; Arbanas, Željko ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra
Deformacijske značajke nevezanih zrnatih materijala
Zbornik građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 1 231-253 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=440524

14. Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Car-Pušić, Diana ; Tkalec, Mario
Mogućnosti unaprjeđenja prakse izvođenja prekopa na gradskoj cestovnoj mreži
Suvremeni promet 28 414-418 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=360873

15. Ljutić, Kristijan ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Babić, Sergije
Mogućnosti unapređenja planiranja i projektiranja cesta uporabom računala
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci XI 189-204 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=514064

16. Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Šurdonja, Sanja ; Benigar, Milivoj
Location Selection Criteria for the Sea Passenger Terminal in Relation to the Urban
Promet - Traffic & Transportation 18 159-164 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=247726

17. Grabovac, Haris ; Lučić, Sanja ; Deluka - Tibljaš, Aleksandra ; Benigar, Milivoj
Čvor "Škurinje" - lokalni priključak na Riječku obilaznicu u izmijenjenim prometnim uvjetima
Suvremeni promet : časopis za pitanja teorije i prakse prometa 25 270-274 - 2005.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=195600

18. Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Lučić, Sanja ; Benigar, Milivoj
Nemotorizirani promet - ekološki prihvatljivo rješenje za promet u gradovima
Suvremeni promet 23 333-337 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=169483

19. Benigar, Milivoj ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra
Garažno-parkirni objekti - temeljni principi planiranja i projektiranja
Suvremeni Promet 23 204-210 - 2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=112889

20. Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Prager, Andrija ; Rukavina, Tatjana
Utjecaj povezanosti ploča dilatiranog betonskog kolnika
Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera 54 87-92 - 2002.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=104625

21. Benigar, Milivoj ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra
Otočni tip autobusnih terminala - optimizacija geometrijskih oblika
Suvremeni promet : časopis za pitanja teorije i prakse prometa 21 475-479 - 2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=195675

22. Deluka, Aleksandra ; Prager, Andrija ; Rukavina, Tatjana
Betonski kolnik na defektnoj podlozi
Građevinar : časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera 50 409-412 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=20039

23. Deluka-Tibljaš, Aleksandra: Giuffre, Tullio; Šurdonja, Sanja; Trubia, Salvatore
Introduction of Autonomous Vehicles: Roundabouts Design and Safety Performance Evaluation
Sustainability 10 https://www.mdpi.com/2071-1050/10/4/1060

Q3
WOS

24. Šurdonja, Sanja; Dragčević, Vesna; Deluka-Tibljaš, Aleksandra
Analyses of maximum-speed path definition at single-lane roundabouts
Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition) 5 83-95

Q3

25. Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Car-Pušić, Diana; Tkalec, Mario
MOGUĆNOSTI UNAPRJEĐENJA PRAKSE IZVOĐENJA PREKOPA NA GRADSKOJ CESTOVNOJ MREŽI( POSSIBILITIES TO IMPROVE PRACTICE IN ROAD DIGGING AT CITY ROAD NETWORK )
Suvremeni promet (0351-1898) 28 (2008), 6; 414-418

26. Benigar, Milivoj; Deluka-Tibljaš, Aleksandra
Garažno-parkirni objekti - temeljni principi planiranja i projektiranja( Garage and Parking Facility - Basic Principles of Planning and Design )
Suvremeni Promet (0351-1898) 23 (2003), 3-4; 204-210

27. Karleuša, Barbara; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Benigar, Milivoj
Possibility for Implementation of Multicriteria Optimalisation in the Traffic Planning and Design
Suvremeni promet (0351-1898) 23 (2003), 1-2; 104-107

Pozvana predavanja

1. Deluka-Tibljaš
Urban heat island
International Summer School, Syracusa, Italija - 2.9.2015.
2. Deluka-Tibljaš, Aleksandra
Projektni elementi Lujzinske ceste
Okrugli stol: „Uz Lujzinsku cestu“, Državni arhiv u Rijeci - 1.5.2005.
3. Deluka-Tibljaš, Aleksandra
Analyses of the Effects of the Nonhomogeneous properties of Subbase on the Concrete Slab
Area 5 HEEP (Highway Experience Exchange Program) Meeting, Split

Kongresna priopćenja

1.
Cuculić, Marijana ; Deluka Tibljaš, Aleksandra ; Pranjić, Ivana ; Skender, Robert
Preliminary results of FWD data interpretation on selected road section in Croatia Predavanje 13. slovenski kongres o cestah in prometu Portorož, Slovenija - 20.10.2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=844923
2.
Kozić, Mateo; Šurdonja, Sanja; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Karleuša, Barbara; Cuculić, Marijana
Criteria for urban traffic infrastructure analyses – case study of implementation of Croatian Guidelines for Rounabouts on State Road prezentacija 4th International Conference on Road and Rail Infrastructure IV, Proceedings of the Conference CETRA 2016 Šibenik, HR - 24.5.2016. https://bib.irb.hr/datoteka/818902.Criteria_for_urban_traffic_infrastructure_analyses_Kozic_Surdonja_Deluka_Karleusa_Cuculic.pdf
3.
Pranjić, Ivana; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Cvitanić, Dražen; Šurdonja, Sanja.
Analysis of sight distance at an at-grade intersection prezentacija 4th International Conference on Rail and Road Infrastructure, CETRA 2016 Šibenik, HR - 24.5.2016.
4.
Šurdonja, Sanja ; Cuculić, Marijana ; Pranjić, Ivana ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Renčelj, Marko
Analiza mogućnosti unaprjeđenja sigurnosti u zonama pješačkih prijelaza izvan raskrižja- primjer iz grada Rijeke Ostalo 6. hrvatski kongres o cestama Opatija, Hrvatska - 11.11.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=786284
5.
Cuculić, Marijana ; Šurdonja, Sanja ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra
Laboratorij za prometnice Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Ostalo Hrvatski kongres o cestama (6 ; 2015) Opatija, Hrvatska - 11.11.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=820202
6.
Krajina, M. ; Hrvatin, D. ; Deluka-Tibljaš, A.
Nova metoda ohrapljivanja površine kolnika Predavanje Osmo Hrvatsko savjetovanje o održavanju cesta Umag, Hrvatska - 9.11.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=742165
7.
Kovačević Zelić, Biljana ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Dragčević, Vesna
Osiguravanje kvalitete u visokoškolskom sustavu - Jesu li mišljenja kreatora i provoditelja zakona identična? Predavanje 14. hrvatska konferencija o kvaliteti i 5. znanstveni skup Hrvatskog društva za kvalitetu: Kvaliteta nije slučajnost - Proizvedeno u kvaliteti, stvoreno za uspjeh Baška, Hrvatska - 15.5.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=697685
8.
Načinović Margan, Andrea; Arbanas, Željko.; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Cuculić, Marijana
Deformational properties of unbound granular pavement material prezentacija 3rd International Conferance on Rail and Road Infrastructure, CETRA 2014 Split, HR - 29.4.2014. https://bib.irb.hr/datoteka/700559.Deformational_properties_of_unbound_granular_pavement_materials_2_2.docx
9.
Cuculić, Marijana; Babić, Sergije; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Šurdonja, Sanja.
Pavement surfaces in urban areas prezentacija 3nd International Cobnference on Rail and Road Infratsructure, CETRA2014 Split, HR - 29.4.2014.
10.
Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Karleuša, Barbara; Šurdonja, Sanja; Dragičević, Nevena.
Use of AHP Multi-Criteria Method for Transportation Infrastructure Planning prezentacija INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PEOPLE, BUILDINGS AND ENVIRONMENT 2014 Brno, Check republik - 1.1.2014. http://www.fce.vutbr.cz/ekr/pbe/Proceedings/2014/011_14103.pdf
11.
Barišić, Ivica ; Tollazzi, Tomaž ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Babić, Sergije ; Šurdonja, Sanja
Regulativa za kružna raskrižja u Republici Hrvatskoj Predavanje Četvrti BiH kongres o cestama Sarajevo, Bosna i Hercegovina - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=741618
12.
Cuculić, Marijana ; Šurdonja, Sanja ; Babić, Sergije ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra
POSSIBLE LOCATIONS FOR COOL PAVEMENT USE IN CITY OF RIJEKA Poster European pavement and asset management conference Malmö, Švedska - 5.9.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=592530
13.
Šurdonja, Sanja; Babić, Sergije; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Cuculić, Marijana.
Mini-roundabouts in urban areas prezentacija 2nd International Conference on Rail and Road Infratsrcture, CETRA 2012. Dubrovnik, 2012. - 1.1.2012.
14.
Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Pavletić, Duško ; Prijić - Samaržija, Snježana
EMPLOYABILITY AT THE BOLOGNA STUDIES – PERCEPTION OF STUDENTS AND TEACHERS FROM THE UNIVERSITY OF RIJEKA Predavanje 6th European Quality Assurance Forum Antverpen, Beligja - 17.11.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=548378
15.
Sršen, Mate ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Cuculić, Marijana ; Vrkljan, Marko
Analitičko projektiranje kolničke konstrukcije Predavanje 5. HRVATSKI KONGRES O CESTAMA Cavtat-Dubrovnik, Hrvatska - 1.1.2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=536918
16.
Vrkljan, Marko ; Cuculić, Marijana ; Šurdonja, Sanja ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra
Mogućnost sanacije asfaltnih kolnika primjenom whitetopping tehnologije Predavanje Peto hrvatsko savjetovanje o održavanju cesta Opatija, Hrvatska - 1.1.2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=486231
17.
Car-Pušić, Diana ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra
Learning Outcomes in Construction Management Field at Civil Engineering Studies at Faculty of Civil Engineering in Rijeka Predavanje CIB Joint Intenational Symposium Construction Facing Worldwide Challenges Dubrovnik, Hrvatska - 28.9.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=444395
18.
Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Lučić, Sanja ; Manzoni, Giorgio ; Cefalo, Paola ; Piemonte, Andrea ; Sannino, Bernardo ; Bolzon, Giorgio ; Sluga, Tatiana ; Martinolli, Shaula ; Rizzo, Raffaela
INTERREG III A PROGRAM – PREGLED I STVARANJE BAZE PODATAKA O JADRANSKIM CESTAMA Ostalo ČETVRTI HRVATSKI KONGRES O CESTAMA Cavtat-Dubrovnik, Hrvatska - 29.10.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=511986
19.
Arbanas, Željko ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Šurdonja, Sanja
Analiza složenih potpornih konstrukcija na Lujzinskoj cesti Predavanje III.MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O INDUSTRIJSKOJ BAŠTINI pod motom: RIJEKA, POVIJESNO PROMETNO RASKRŠĆE MEDITERANA I EUROPE Rijeka, Hrvatska - 12.10.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=470339
20.
Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Karleuša, Barbara ; Ožanić, Nevenka
BOLONJSKI STUDIJI I NASTAVA HIDROTEHNIKE NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU U RIJECI Predavanje 4. Hrvatska konferencija o vodama Opatija, Hrvatska - 1.1.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=298036
21.
Car-Pušić, Diana ; Deluka-Tibljaš, Aleksandra
Education and research in organization, technology and management in construction University of Rijeka, Faculty of Civil Engineering, Croatia Pozvano 7th International Conference Otganization, Technology and Management in Construction Zadar, Hrvatska - 1.1.2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=619305
22.
Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Karleuša, Barbara ; Ožanić, Nevenka
ODVODNJA PROMETNICE KAO PREDUVJET TRAJNOSTI Predavanje 3. Hrvatska konferencija o vodama Osijek, Hrvatska - 1.1.2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=111439
23.
Deluka-Tibljaš, Aleksandra ; Rabar, Helena ; Barišić, Ivica
Kružno čvorište Sveta Ana u Rijeci Predavanje Deveto međunarodno znanstvenostručno savjetovanje "Promet i turizam" Opatija, Hrvatska - 1.1.2001.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=233456
24.
Deluka, Aleksandra; Dragčević, Vesna; Rukavina, Tatjana
Rimske ceste u Hrvatskoj
25.
Barišić, Ivica; Tollazzi, Tomaž; Deluka-Tibljaš, Aleksandra; Babić, Sergije; Šurdonja, Sanja
Regulativa za kružna raskrižja u Republici Hrvatskoj( Regulations for the roundabouts in Croatia )

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. - 1.1.2016.
Održivo projektiranje kolničkih konstrukcija u urbanom području; voditeljica; Sveučilište u Rijeci; 57985,84 kune;
2. 1.1.2009. - 1.1.2012.
HDM-4 i njegova prilagodba za korištenje u sustavu gospodarenja kolnicima ; suradnik; MZOŠ 114-1102147-3133; ;
3. 1.1.2008. - 1.1.2009.
Korelacija oblikovnosti i sigurnosti u raskrižjima s kružnim tokom prometa; suradnik; MZOŠ: 135-0000000-3313; ;
4. 1.5.2007. - 1.4.2008.
Istraživanje industrijske građevinske baštine Rijeke i okolice ; voditeljica; Zaklada Sveučilišta u Rijeci; ;

Mentorstvo doktorandima

1. - 26.6.2014.
Marijana Cuculić, mag.ing.aedif.; Doktorat Određivanje toplinskih parametara asfaltnih kolničkih konstrukcija inverznim postupkom; Sveučilišni poslijediplomski studij Građevinarstvo; ;
2. - 1.1.2014.
Ivana Pranjić; Doktorat Tema - Razvoj modela za predviđanje površinskih svojstava konstrukcije na temelju značajnih parametara konstrukcije i vanjskih utjecaja; sveučilišni poslijediplomski studij građevinarstvo; ;

Znanstveni skupovi

1. 25.5.2012. - 26.5.2012.
5. međunarodnu konferenciju o industrijskoj baštini: Rijeka i industrijsko graditeljsko nasljeđe Rijeka član znanstvenog odbora
2. 1.1.2012. -
Građevinarstvo - nauka i praksa Podgorica,Crna Gora član znanstvenog odbora
3. - 25.5.2016.
5th International Congress on rail and Road Infrastructure, CETRA 2016 Šibenik, RH član znanstvenog odbora
4. - 23.4.2013.
4. međunarodna konferencija o industrijskoj baštini - Rijeka i brodograđevno nasljeđe: jučer, danas, sutra Rijeka član znanstvenog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2012. - Građevinar
http://www.casopis-gradjevinar.hr/
2. 1.1.2011. - Engineering Review
http://er.riteh.hr/index.php/ER/
3. 1.1.2010. - Zbornik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - Knjiga XIII

4. 1.1.2009. - Zbornik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - Knjiga XII

5. 1.1.2008. - Zbornik Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - Knjiga XI


Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
5.5.2017. - 15.7.2017.
Automatsko brojanje prometa na lokacijama Tribalj - ŽC5089 i Novi Vinodolski - ŽC5064
Rijekaprojekt d.o.o. Rijeka  
voditeljica
2.
13.12.2016. - 22.12.2016.
Analiza površinskih svojstava kolnika na rampama čvora Draga - A7
Signalinea d.o.o. Rijeka   2900,00
voditeljica
3.
1.12.2016. - 5.12.2016.
Analiza površinskih svojstava kolnika na Istarskom ipsilonu
Signalinea d.o.o. Rijeka   2800,00
voditeljica
4.
3.11.2016. - 16.11.2016.
Analiza stanja trenja na naplatnim postajama Istarskog ipsilona
Signalinea d.o.o.   4700,00
voditeljica
5.
13.10.2015. - 1.6.2016.
Mjerenja i ocjena stanja kolnika na A3 Bregana- Zagreb- Lipovac
IGH dd Zagreb  
suradnica
6.
1.3.2015. - 1.7.2015.
Recenzija Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi
Hrvatske ceste  
recenzent za regulativu
7.
1.6.2014. - 30.9.2014.
Smjernice za kružna raskrižja na državnim cestama i Smjernice za kružna raskrižja sa spiralnim tokom kolnika na državnim cestama
Hrvatske ceste d.o.o.   146.000,00
voditelj
8.
-

 


Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 22.2.2017. - Povjesne ceste u našem kraju
Sveučilište za treću dob - predavanje
Filozofski fakultet u Rijeci

Popularizacija znanosti

1. 1.1.2014. - Detalji
Panoramska karta i kratak vodič kroz riječko industrijsko naslijeđe, nakladnik Pro Torpedo udruga za promicanje i zaštitu riječke industrijske baštine
Rijeka
2. - Detalji
projekt Zaklade Sveučilišta u Rijeci
Rijeka

Volonterstvo

1. - Voditeljica projekta Rije;kog lokalnoig partnerstva Skolski trg/uredenje Trga Ivana Klobucarica ispred Osnovne Skole Nikola Tesla u Rijeci
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.3.2016. - - predstojnica
Zavod za prometnice, organizaciju i tehnologiju građenja i arhitekturu
2. 1.10.2009. - 30.9.2015. - dekan
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
3. 1.10.2004. - 30.9.2009. - prodekan za nastavu i studente
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
4. 1.10.2004. - - šef katedre za prometnice
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. 28.6.2017. - - član
Savjet za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci
2. 1.11.2014. - - predsjednica
Povjerenstvo za cjeloživotno obrazovanje Sveučilišta u Rijeci
3. 21.6.2013. - - član
Povjerenstvo za praćenje provedbe općih i posebnih ciljeva iz Programskih ugovora Sveučilišta u Rijeci
4. 29.3.2013. - 23.5.2017. - član
Savjet za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci
5. 1.10.2010. - 22.7.2014. - član
Povjerenstvo za akademsko priznavanje i priznavanje razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci
6. 1.10.2009. - - član
Odbor za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci
7. 1.10.2009. - - član
Odbor za kvalitetu Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
8. 1.10.2006. - 30.9.2009. - predsjednik
Odbor za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci
9. 1.10.2004. - 30.9.2009. - predsjednik
Odbor za kvalitetu Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.9.2014. - - Predsjednica Vijeca roditelja, clanica Skolksog odbora
O.s. Nikola Tesla Rijeka
2. 1.12.2012. - - član
Upravno vijeće Agencije za znanost i visoko obrazovanje
3. - 31.12.2015. - Član Savjeta za praćenje izrade Razvojne strategije PGZ 2015.-2020.
Primorsko goranska županija, Zavod za prostorno uređenje