PORTFELJ / SVEUČILIŠNI PROJEKTI

Portfelj

prof. dr. sc.

mag. ing. aedif.

Građevinski fakultet

Katedra za prometnice

Kontakt

T 00385-51-265-925

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA G - 128

Vidljivost

Prometna infrastruktura u funkciji održive urbane mobilnosti

Tehničke znanosti/uniri projekti 2018

Održiva urbana mobilnost važan je element upravljanja gradovima u uvjetima u kojima više od 70% europskog stanovništva živi u gradovima. Razvoj održive urbane mobilnosti (OUM) je usmjeren na unaprjeđivanje različitih aspekata prometnih sustava u gradovima, a optimiranjem planiranja, projektiranja i održavanja prometne infrastrukture, doprinosi se održivosti kroz postizanje pozitivnih efekata na društvo i okoliš. Cilj je kroz Projekt istražiti mogućnosti unaprjeđenja postojećih modela planiranja i projektiranja određenih segmenata prometne infrastrukture u gradovima kako bi se kroz povećanje prometne sigurnosti, smanjenje utroška energije te korištenje ekološki prihvatljivih i trajnih materijala doprinjelo OUM.

U Projektu će se, na temelju opsežnih terenskih mjerenja, razviti modeli brzina za različite kategorije gradskih cesta i raskrižja. Modeli će omogućiti unaprjeđenje projektiranja kroz optimiranje geometrijskih elemenata što doprinosi kontroli brzine koja predstavlja jedan od glavnih razloga prometnih nesreća sa fatalnim posljedicama. Razvijenim modelima moguće je i unaprijediti postojeće simulacijske modele prometa i  dobiti pouzdanije pokazatelje utjecaja prometa na okoliš.

Dio Projekta je usmjeren na unaprjeđenje projektiranja asflatnih mješavina sa ciljem optimiranja njihovih svojstava u eksploataciji. Planira se provesti laboratorijska ispitivanja različitih vrsta asfaltnih mješavina sa prirodnim i recikliranim agregatom te mješavina za porozne asfalte. Cilj je utvrditi mogućnost korištenja većeg udjela reciklata u mješavinama od onih trenutno propisanih hrvatskim normama čime bi se smanjio udio otpada od dotrajalih kolnika. Dio istraživanja je usmjeren na utvrđivanje metode kojom bi se dobila pouzdana veza između pokazatelja makroteksture kolnika u laboratorijskim uvjetima i onih na izvedenim kolnicima što će omogućiti razvoj pouzdanih modela makroteksture za različite vrste mješavina. Makrotekstura se pokazuje važnim elementom sigurnosti prometa zbog utjecaja na hvatljivost kolnika. Kroz aktivnosti na Projektu će se ostvariti suradnja sa znanstvenicima iz Slovenije, Hrvatske i Italije te sa Gradom Rijeka i drugim institucijama uključenim u mrežu za promociju održive mobilnosti CIVINET.

 

 

 

 

 

Istraživački tim

SURADNICI

doc.dr.sc. Sanja Šurdonja,e-mail

DOKTORANDI

Ivana Pranjić mag. ing. aedif.,e-mail

Marijana Cuculić dipl.ing.građ,e-mail

Mirna Klobučar mag.ing.aedif.,e-mail

Sveučilišni projekti

Potpore 2014/2016