prof.dr.sc. Alena Buretić-Tomljanović dipl.inž.

Medicinski fakultet Katedra za biologiju i medicinsku genetiku
Medicinski fakultet Katedra za biologiju i medicinsku genetiku

mobitel :
e-pošta : alenabt@medri.uniri.hr
prostorija : Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Zavod za medicinsku biologiju i genetiku, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka, Croatia

Hrvatska znanstvena bibliografija

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google znalac 419 12 15

Obrazovanje

1.1.2000. - doktor biomedicine Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.1989. - 1.1.1994. magistra prirodnih znanosti Poslijediplomski studij stanične i molekularne biologije Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
1.1.1983. - 1.1.1988. diplomirani inženjer biologije Eksperimentalna biologija - inženjerski smjer Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Radno iskustvo

1.7.2018. - redoviti profesor u trajnom zvanju Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
1.1.2013. - 1.7.2018. redoviti profesor Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2008. - 1.1.2013. izvanredni profesor sudjelovanje u nastavi i znanstvenom radu iz biologije stanice, humane genetike (genetika duševnih bolesti i genetika reprodukcije), citogenetike, antropometrije na Zavodu za biologiju i medicinsku genetiku Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2003. - 1.1.2008. docent sudjelovanje u nastavi i znanstvenom radu iz biologije stanice, humane genetike (genetika duševnih bolesti i genetika reprodukcije), citogenetike, antropometrije na Zavodu za biologiju i medicinsku genetiku Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2000. - 1.1.2003. viši asistent sudjelovanje u nastavi i znanstvenom radu iz biologije stanice, humane genetike (genetika reprodukcije), citogenetike, i antropometrije na Zavodu za biologiju i medicinsku genetiku Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.1995. - 1.1.2000. asistent sudjelovanje u nastavi i znanstvenom radu iz biologije stanice, humane genetike (genetika reprodukcije) i citogenetike na Zavodu za biologiju i medicinsku genetiku Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.3.1989. - mladi istraživač sudjelovanje u nastavi i znanstvenom radu na Zavodu za biologiju (stanična biologija, humana genetika i citogenetika) Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.4.1988. - 1.3.1989. profesor biologije nastava biologije za različita srednjoškolska usmjerenja Centar za kadrove u obrazovanju i kulturi, Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2014. - Medicinska citogenetika (e-kolegij)
Diplomski studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 25
1.1.2011. - Biologija
Izvanredni stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2010. - Medicinska genetika
Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2009. - Stanična biologija s genetikom (e-kolegij)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij stomatologije
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 100
1.1.2009. - Biologija
Stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - Stanična i molekularna biologija
Preddiplomskog sveučilišnog studija Biotehnologije i istraživanja lijekova
Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - Obiteljska medicina
Poslijediplomski specijalistički studij
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - Biomedicina razvojne dobi
Poslijediplomski specijalistički studij
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2008. - Antropometrija (e-kolegij)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 25
1.1.2005. - 1.1.2008. Biologija čovjeka i medicinska genetika
Sveučilišni studij organizacije i planiranja u zdravstvu
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2005. - Osnove molekularne biologije
Poslijediplomski doktorski studij "Biomedicina"
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2005. - Geni i plodnost muškaraca
Poslijediplomski doktorski studij "Biomedicina"
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 14
1.1.2003. - 1.1.2009. Biologija
Stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 55
1.1.2003. - 1.1.2009. Stanična biologija s genetikom
Integrirani preddiplomski i diplomski studij stomatologije
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2003. - Medicinska biologija
Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2003. - Medicinska citogenetika u praksi (e-kolegij)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
voditelj
Norma sati: 25
- Medical Biology (e-kolegij)
Medical Studies in English
Faculty of Medicine, University of Rijeka
voditelj
Norma sati: 120
- Stanična biologija s genetikom (e-kolegij)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati: 100

Mentor u završnim radovima

27.9.2012. - Heteromorfizam kromosoma čovjeka u reproduktivnim poremećajima
Andrea Šverko
Stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
21.3.2012. - A case-control association study between genetic polymorphisms in the fads gene cluster and schizophrenia/schizoaffective disorder
Radmila Rebić
Class LM/6 of the Master degrees in Biology, Master Degree Course in Functional Genomics
Faculty of mathematical, physical and natural sciences, University of Trieste, Italy
3.11.2011. - Mutacija CCR5delta32 nije čimbenk rizika za pojavu shizofrenije u hrvatskoj populaciji
Sandra Predoević
Stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
27.4.2011. - Analiza mutacije Leu162Val u genu PPAR alfa u bolesnika sa shizofrenijom
Sanja Kuterovac
Stručni studij medicinsko-laboratoriijske dijagnostike
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
20.11.2009. - Povezanost HFE mutacija i C1/C2 polimorfizma u genu za transferin s rizikom za pojavu shizofrenije
Romina Kanjer
Stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
17.12.2008. - Sastav masnih kiselina eritrocita i seruma u bolesnika rane i kronične faze shizofrenije
Vedrana Šafar
Stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
18.7.2008. - Genetički biljezi muške neplodnosti: mikrodelecije kromosoma Y
Natalia Marić
Stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
25.4.2008. - Analiza HFE C282Y i H63D mutacija i C1/C2 polimorfizma gena za transferin u muškaraca s Klinefelterovim sindromom
Goran Saračević
Stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
15.6.2007. - Analiza mutacija gena za hemokromatozu C282Y i H63D u neplodnih muškaraca
Ivana Kuna
Stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
31.5.2007. - Analiza polimorfizama PLA2G6 i PLA2G4 gena u neplodnosti muškaraca
Božana Maleta
Struči studij medicinsko-laboratoriijske dijagnostike
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
16.4.1996. - Heteromorfizam konstitutivnog heterokromatina u bračnih parova normalne i smanjene reproduktivne sposobnosti
Patricia Premate
Stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Osobni razvoj

1.1.2002. - University education: “Active learning”


Norma sati:
1.1.2001. - University education: “Effective teaching for effective learning”


Norma sati:
1.1.2001. - University education: “Methods for Assesing Learning”


Norma sati:
1.1.2001. - University education: “Supporting Staff Development to Improve Teaching and Learning Through a National network”


Norma sati:
1.1.1990. - Unusual DNA structures and their possible Biological Implications


Norma sati:
1.1.1989. - Molecular mechanisms of intracellular targeting and sorting


Norma sati:
- 1.9.1997. DAAD scholarship


Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2010. - Medicinska biologija i genetika» vježbe i seminari za studente medicine i stomatologije

Financiranje: Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2009. - Genetika u psihijatriji u udž. "Psihijatrija"

Financiranje: Medicinska naklada Zagreb
1.1.2008. - Genetske osnove psihičkih funkcija u "Psihološki razvoj čovjeka"

Financiranje: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, (CD-ROM i tiskano izdanje)
1.1.2006. - Biologija - sažeci vježbi i seminara za studente sanitarnog inženjerstva

Financiranje: Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2006. - «Stanična biologija s genetikom» vježbe i seminari za studij stomatologije

Financiranje: Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
1.1.2006. - «Medicinska biologija» vježbe i seminari za studij medicine

Financiranje: Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
- «Biologija i medicinska genetika» sažeci vježbi i seminara za studente medicine i stomatologije

Financiranje: Medicinski fakultet, Rijeka

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Sergej Nadalin, Jelena Rebić, Klementina Ružić, Lidija Strčić, Vesna Šendula Jengić, Alena Buretić-Tomljanović
Pušenje, komponente metaboličkog sindroma i težina kliničke slike shizofrenije
Pušenje, komponente metaboličkog sindroma i težina kliničke slike shizofrenije (Smoking, components of metabolic syndrome and clinical severity of schizophrenia) 54 189-197 - 2018. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=291981

Q3

2. Sergej Nadalin, Jelena rebić, Klementina Ružić, Alena Buretić-Tomljanović
The relationship between components of metabolic syndrome and disease onset in patients with schizophrenia
Schizophrenia Research - 2018. https://www.schres-journal.com/article/S0920-9964(18)30298-6/fulltext

Q1

3. Nadalin, Sergej; Rebić, Jelena; Ružić, Klementina; Perčić, Eni; Šendula Jengić, Vesna; Buretić-Tomljanović, Alena
Može li pušenje povećati rizik za pojavu metaboličkog sindroma u bolesnika sa shizofrenijom u hrvatskoj populaciji?
Medicina fluminensis: lasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka 54 52-58 - 2018. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=284600

Q3

4. Giacometti, Jasminka; Buretić-Tomljanović, Alena
Peptidomics as a tool for characterizing bioactive milk peptides
Food Chemistry 230 91-98 - 2017.

Q1
WOS

5. Nadalin, Sergej , Buretić-Tomljanović, Alena
An association between PLA2G6 and PLA2G4C gene polymorphisms and schizophrenia risk and illness severity in a Croatian population.
Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 121:57-59. 121 57-59 - 2017.

WOS
Q2

6. Nadalin, Sergej ; Gudeljević, Marija ; Severec, Josipa ; Rebić, Jelena ; Kapović, Miljenko ; Buretić-Tomljanović, Alena
Etiopatogeneza metaboličkog sindroma u shizofreniji - najnovije spoznaje
Medicina fluminensis (pregledni članak) 53 27-42 - 2017.

Q3

7. Nadalin Sergej, Ristić Smiljana, Rebić Jelena, Šendula Jengić Vesna, Kapović Miljenko, Buretić-Tomljanović Alena
The insertion/deletion polymorphism in the angiotensin-converting enzyme gene and nicotine dependence in schizophrenia patients.
J Neural Transm (Vienna). - - - 2016.

WOS
Q2

8. Škara, Josip; Nadalin, Sergej; Buretić- Tomljanović, Alena; Blagović, Branka
Izučavanje neurodegenerativnih bolesti na kvascu kao modelnom organizmu ( The study of neurodegenerative diseases on yeast model )
Medicina Fluminesis, pregledni rad 52 15-27 - 2016.

Q3

9. Nadalin, Sergej; Rebić, Jelena; Piragić, Nermina; Banovac, Anamarija; Šendula Jengić, Vesna; Zaharija, Ira; Buretić-Tomljanović, Alena
Ovisnost o nikotinu i klinička ekspresija shizofrenije u hrvatskoj populaciji ( Nicotine dependence and clinical expression of schizophrenia in a Croatian population )
Medicina fluminensis, izvorni znanstveni rad 52 217-223 - 2016.

Q3

10. Nadalin, Sergej; Buretić-Tomljanović, Alena; Rebić, Jelena; Pleša, Ivana; Šendula Jengić, Vesna
An association between the PPAR?-L162V polymorphism and nicotine dependency among patients with schizophrenia
Comprehensive Psychiatry, izvorni znanstveni rad 70 118-124 - 2016.

Q1
WOS

11. Nadalin, Sergej; Buretić-Tomljanović, Alena; Lavtar, Polona; Starčević Čizmarević, Nada; Hodžić, Alenka; Sepčić, Juraj; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut; Ristić, Smiljana
The lack of association between angiotensin-converting enzyme gene insertion/deletion polymorphism and smoking in multiple sclerosis
Brain and Behaviour, izvorni znanstveni rad e00600 - 2016.

Q2
WOS

12. Nadalin Sergej, Buretić-Tomljanović Alena, Ristić Smiljana, Jonovska Suzana, Tomljanović Draško.
The impact of ACE gene I/D polymorphism on plasma glucose and lipid concentrations in schizophrenia patients.
Psychiatry Research (pismo uredniku) 227 71-72 - 2015. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25817701

Q1
WOS

13. Nadalin, Sergej; Radović, Ivona; Buretić-Tomljanović, Alena
Polymorphisms in PLA2G6 and PLA2G4C genes for calcium-independent phospholipase A2 do not contribute to attenuated niacin skin flush response in schizophrenia patients
Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids (originalan znanstveni rad) 100 29-32 - 2015.

Q2
WOS

14. Buretić-Tomljanović, Alena
Zašto je važno zdravlje bioloških membrana
Medicina fluminensis 50 391-413 - 2014. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=191726

Q3

15. Nadalin, Sergej ; Giacometti, Jasminka ; Buretić-Tomljanović, Alena.
PPAR?-L162V polymorphism is not associated with schizophrenia risk in a Croatian population
Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids (originalan znanstveni rad) 91 221-225 - 2014. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095232781400101X

Q2
WOS

16. Pereza, Nina; Črnjar, Ksenija; Buretić-Tomljanović, Alena; Volk, Marija; Kapović, Miljenko; Peterlin, Borut; Ostojić, Saša
Y chromosome azoospermia factor region microdeletions are not associated with idiopathic recurrent spontaneous abortion in Slovenian population: association study and literature review
Fertility and Sterility 99 1663-1667 - 2013. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028213001441

Q1
WOS

17. Giacometti, Jasminka; Buretić Tomljanović, Alena; Josić, Đuro
Application of proteomics and metabolomics for investigation of food toxins
Food Research International 54 1042-1051 - 2013. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996912004309

Q1
WOS

18. Pereza, Nina; Ostojić, Saša; Kapović, Miljenko; Buretić-Tomljanović, Alena
Insulin-like growth factor 2 and insulin-like growth factor 2 receptor gene polymorphisms in idiopathic male infertility
Journal of Reproductive Medicine 58 132-136 - 2013. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23539881

Q4
WOS

19. Giacometti, Jasminka; Buretić-Tomljanović, Alena
Prevalencija dislipidemije u studentskoj populaciji Sveučilišta u Rijeci (The prevalence of dyslipidemia among students from University of Rijeka )
Medicina fluminensis 49 184-192 - 2013. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=152161

Q4

20. Brajenović-Milić, Bojana; Vraneković, Jadranka; Babić Božović, Ivana; Buretić-Tomljanović, Alena
Cytogenetic European quality assessment (Europski program vanjske kontrole kvalitete rada u citogenetici)
Pediatria Croatica 57 365-368 - 2013. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=177199

21. Nadalin, Sergej; Giacometti, Jasminka; Jonovska, Suzana; Tomljanović, Draško; Buretić-Tomljanović, Alena
The impact of PLA2G4A and PTGS2 gene polymorphisms, and red blood cell PUFAs deficit on niacin skin flush response in schizophrenia patients
Prostaglandins leukotrienes and essential fatty acids 88 185-190 - 2013. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0952327812001895

Q2
WOS

22. Buretić-Tomljanović A., Šverko A
Heteromorfizmi kromosoma čovjeka u poremećajima reprodukcije | [Heteromorphisms of human chromosomes in reproductive disorders]
Medicina fluminensis 49 62-70 - 2013. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=145165

Q3

23. Buretić-Tomljanović, Alena; Petaros, Anja; Gombač Šuc, Elena; Nincoletti, Sebastian; Rubeša, Gordana; Tomljanović, Draško; Žauhar, Gordana; Lekić, Andrica
Craniofacial morphologic and anthropometric features of Croatian schizophrenia patients and non-psychiatric controls - a pilot study
Anthropologischer Anzeiger 69 379-397 - 2012. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23350152

Q2
WOS

24. Giacometti, Jasminka; Buretić Tomljanović, Alena; Milin, Čedomila; Ćuk, Mira; Radošević Stašić, Biserka
Olive- and corn oil enriched diets changed the phospholipid fatty acid composition in mice liver after one-thirds hepatectomy
Food and Nutrition Sciences 3 240-248 - 2012. http://www.scirp.org/journal/fns/

Q3

25. Nadalin, Sergej; Buretić-Tomljanović, Alena; Rubeša, Gordana; Jonovska, Suzana; Tomljanović, Draško; Ristić, Smiljana
Angiotensin converting enzyme gene I/D polymorphim is not associated with schizophrenia in a Croatian population
Psychiatric genetics 22 267-268 - 2012. http://journals.lww.com/psychgenetics/Citation/2012/10000/Angiotensin_converting_enzyme_gene.10.aspx

Q2
WOS

26. Vraneković, Jadranka; Babić Božović, Ivana; Starčević Čizmarević, Nada; Buretić-Tomljanović, Alena; Ristić, Smiljana; Petrović, Oleg; Kapović, Miljenko; Brajenović- Milić, Bojana
Functional inference of methylenetetrahydrofolate reductase gene polymorphisms on enzyme stability as a potential risk factor for Down syndrome in Croatia
Disease markers 28 293-298 - 2012. http://www.hindawi.com/journals/dm/2010/216046/abs/

Q1
WOS

27. Nadarević, Tin; Buretić-Tomljanović, Alena
Genetička analiza mikrodelecija AZF područja kromosoma Y u muškaraca s kliničkom dijagnozom shizofrenije( Genetic analysis of Y-chromosome microdeletions in men with a clinical diagnosis of schizophrenia )
Medicina fluminensis 47 120-124 - 2011. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=98874

Q4

28. Pereza, Nina; Buretić-Tomljanović, Alena; Ostojić, Saša; Vraneković, Jadranka; Bićanić, Nenad; Kapović, Miljenko
Izodicentrični X kromosom i složeni mozaicizam 45, X/46, X, idic(X)(q28)/46, XX u bolesnice sa sekundarnom amenorejom, visokim rastom i pretilošću( Isodicentric X chromosome and complex mosaicism 45, X/46, X, idic(X) (q28)/46, XX in a patient with secondary amenorrhea, tall stature and obesity )
Medicina fluminensis 47 107-114 - 2011. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=98870

Q4

29. Buretić-Tomljanović, Alena; Vraneković, Jadranka; Rubeša, Gordana; Jonovska, Suzana; Tomljanović, Draško; Šendula-Jengić, Vesna; Kapović, Miljenko; Ristić, Smiljana
HFE mutations and transferrin C1/C2 polymorphism among Croatian patients with schizophrenia and schizoaffective disorder
Molecular biology reports 39 2253-2258 - 2011. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11033-011-0974-0

Q3
WOS

30. Pereza, Nina; Buretić-Tomljanović, Alena; Vraneković, Jadranka; Ostojić, Saša; Kapović, Miljenko
Sindrom prstenastog kromosoma 18( Ring chromosome 18 syndrome )
Medicina fluminensis 46 208-213 - 2010. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=81212

31. Nadalin, Sergej; Buretić-Tomljanović, Alena; Rubeša, Gordana; Tomljanović, Draško; Gudelj, Lea
Niacin skin flush test: a research tool for studying schizophrenia
Psychiatria Danubina 22 14-27 - 2010. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20305586

Q3
WOS

32. Buretić-Tomljanović, Alena; Petaros, Anja; Nadalin, Sergej; Rubeša, Gordana; Tomljanović, Draško; Žauhar, Gordana
Povezanost minor anomalija u shizofreniji i polimorfizama gena iz superobitelji fosfolipaza A2( An association between minor physical anomalies in schizophrenia and polymorphisms in phospholipase A2 genes )
Medicina fluminensis: glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 46 219-214 - 2010. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=81218

33. Buretić-Tomljanović, Alena; Vlastelić, Ivan; Radojčić Badovinac, Anđelka; Starčević Čizmarević, Nada; Nadalin, Sergej; Ristić, Smiljana
The impact of hemochromatosis mutations and transferrin genotype on gonadotropin serum levels in infertile men
Fertility and Sterility 91 1793-1800 - 2009. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0015028208004950

Q1
WOS

34. Buretić-Tomljanović, Alena; Tomljanović, Draško
Human genome variation in health and in neuropsychiatric disorders
Psychiatria Danubina 21 562-569 - 2009. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19935494

Q3
WOS

35. Buretić-Tomljanović, Alena; Petaros, Anja; Nincoletti, Sebastian; Rubeša, Gordana; Tomljanović, Draško; Lekić, Andrica; Žauhar, Gordana
Povezanost kliničkih simptoma i minor anomalija u bolesnika sa dijagnozom shizofrenije( The association between clinical features and minor physical anomalies in patients with schizophrenia )
Medicina, Glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora - Podružnica Rijeka 45 351-357 - 2009. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=70938

36. Buretić-Tomljanović, Alena; Giacometti, Jasminka; Nadalin, Sergej; Rubeša, Gordana; Vulin, Mirjana; Tomljanović, Draško
Phospholipid membrane abnormalities and reduced niacin skin flush response in schizophrenia
Psychiatria Danubina 20 372-383 - 2008. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18827766

Q3
WOS

37. Buretić-Tomljanović, Alena; Vlastelić, Ivan; Marić, Natalia; Nadalin, Sergej; Radojčić Badovinac, Anđelka
Niska učestalost mikrodelecija AZF područja kromosoma Y u neplodnih muškaraca sjeverozapadne Hrvatske (Istre i Primorja)( Low frequency of Y-chromosome microdeletions among infertile men from North-Adriatic region of Croatia )
Medicina - glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora - Podružnica Rijeka 44 255-266 - 2008. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=49773

38. Buretić-Tomljanović, Alena; Vlastelić, Ivan; Nadalin, Sergej; Radojčić Badovinac, Anđelka
Utjecaj polimorfizama gena za citosolnu i o kalciju neovisnu fosfolipazu A2 na reproduktivnu sposobnost muškaraca( THE ROLE OF POLYMORPHISMS IN GENES FOR THE CYTOSOLIC AND CALCIUM-INDEPENDENT PHOSPHOLIPASE A2 IN THE REPRODUCTIVE FITNESS OF MEN )
Medicina - glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora - Podružnica Rijeka 44 49-59 - 2008. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=40972

39. Nadalin, Sergej; Rubeša, Gordana; Giacometti, Jasminka; Vulin, Mirjana; Tomljanović, Draško; Vraneković, Jadranka; Kapović, Miljenko; Buretić-Tomljanović, Alena
BanI polymorphism of cytosolic phospholipase A2 gene is associated with age at onset in male patients with schizophrenia and schizoaffective disorder
Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids 78 351-360 - 2008. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0952327808000537

Q2
WOS

40. Buretić-Tomljanović, Alena; Giacometti, Jasminka; Ostojić, Saša; Kapović, Miljenko
Sex-specific differences of craniofacial traits in Croatia: The impact of environment in a small geographic area
Annals of Human Biology 34 296-314 - 2007. http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1080/03014460701211017

Q2
WOS

41. Buretić-Tomljanović, Alena
Pharmacogenomics of mental illnesses: do sex-specific differences matter?
Psychiatria Danubina 19 222-230 - 2007. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17914324

Q4
WOS

42. Buretić-Tomljanović, Alena; Ostojić, Saša; Kapović, Miljenko
Secular change of craniofacial measures in Croatian younger adults
American Journal of Human Biology 18 668-675 - 2006. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajhb.20536/abstract

Q1
WOS

43. Vlastelić, Ivan; Buretić-Tomljanović, Alena; Kapović, Miljenko; Randić, Ljiljana; Tramišak-Milaković, Tamara; Ljiljak, Dejan; Radojčić Badovinac, Anđelka
Chromosomal Aberration and Chromosome Y Microdeletion of IVF-ICSI Male Patients
/ Gurgan, Timur, ; Demirol, Aygul (ur.). - Bologna, Italija : Medimond S.r.l. International Proceedings , 65-68 - 2005.

44. Buretić-Tomljanović, Alena; Ristić, Smiljana; Brajenović-Milić, Bojana; Ostojić, Saša; Gombač, Elena; Kapović, Miljenko
Secular change of body height and cephalic index of Croatian medical students (University of Rijeka)
American Journal of Physical Anthropology 123 91-96 - 2004. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.10306/abstract

Q1
WOS

45. Buretić-Tomljanović, Alena; Vlastelić, Ivan; Randić, Ljiljana; Kapović, Miljenko; Radojčić Badovinac, Anđelka
Mikrodelecije Y-kromosoma u muškaraca smanjene reproduktivne sposobnosti( Y chromosome microdeletion in subfertile men )
Medicina 42 281-285 - 2004.

46. Starčević Čizmarević, Nada; Buretić-Tomljanović, Alena; Ostojić, Saša; Kapović, Miljenko
Citogenetička analiza kromosomskih aberacija u osoba profesionalno izloženih ionizirajućem zračenju( Cytogenetic analysis of chromosomal aberrations in people preofessionally exposed to ionising radiation )
Medicina - Glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora, Podružnica Rijeka 40 305-309 - 2004.

47. Buretić-Tomljanović A, Ristić S, Brajenović-Milić B, Ostojic S, Kapovic M
The body height and cephalic index of medical students from Rijeka
Acta Fac Med Flum 26 1-5 - 2001.

48. Radojčić Badovinac, Anđelka; Buretić-Tomljanović, Alena; Starčević, Nada; Kapović, Miljenko; Vlastelić, Ivan; Randić, Ljiljana
Chromosome studies in patients with defective reproductive success
American Journal of Reproductive Immunology 44 279-283 - 2000. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11125789

Q1
WOS

49. Buretić-Tomljanović, Alena; Radojčić Badovinac, Anđelka; Vlastelić, Ivica; Randić, Ljiljana
Quantitative analysis of constitutive heterochromatin in couples with fetal wastage
American Journal of Reproductive Immunology 38 201-204 - 1997. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9325493

Q2
WOS

50. Ristić, Smiljana; Brajenović-Milić, Bojana; Buretić-Tomljanović, Alena; Kapović, Miljenko
Population-Genetic Analysis of Certain Morphophysiological Traits in the Population of Rijeka, Croatia (III)
Collegium Antropologicum 20 21-25 - 1996.

Q3
WOS

51. Radojčić, A., Buretić-Tomljanović, A., Vlastelić, I., Randić, Lj
A possible autosomal dominant trait of familial recurrent spontaneous abortions and defective reproductive fitness
Regional Immunology 6 1-3 - 1995.

52. Buretić-Tomljanović, A., Vlastelić, I., Čohar, D., Radojčić, A., Randić, Lj
Kromosomske aberacije i varijante kao uzrok poremećaja plodnosti muškaraca
Gynaecol Perinatol 2 5-9 - 1993.

53. Buretić, A., Radojčić, A
Citogenetička analiza četrdesetpet parova sa spontanim pobačajima i drugim poremećajima u reprodukciji
Medicina 28 101-106 - 1992.

Znanstvene knjige

1. Prevoditelj poglavlja u knjizi
Bulić-Jakuš, Floriana; Barišić, Ingeborg
Hemoglobin i hemoglobinopatije
Emeryjeve OSNOVE MEDICINSKE GENETIKE Bulić-Jakuš, Floriana; Barišić, Ingeborg Medicinska naklada Zagreb - 2011. http://www.medicinskanaklada.hr/product.aspx?p=4126
2. Autor poglavlja u knjizi
Frančišković, Tanja ; Moro, Ljiljana
Genetika u psihijatriji (Genetics in psychiatry )
Psihijatrija Frančišković, Tanja ; Moro, Ljiljana Medicinska naklada Zagreb - 2009. http://www.ljevak.hr/knjige/knjiga-7830-psihijatrija
3. Autor poglavlja u knjizi
Pernar, Mirjana; Frančišković, Tanja;
Genetika psihičkih funkcija
Psihološki razvoj čovjeka( Human Psychological Development ) Sveučilište u Rijeci-Medicinski fakultet Rijeka - 2008.

Pozvana predavanja

1. Alena Buretić-Tomljanović
Biološki učinci ionizirajućeg zračenja
Marija Bistrica, u sklopu 1. hrvatskog kongresa radiološke tehnologije; organizatori: Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost; Knjiga sažetaka: str.45 - 27.9.2014. http://radioloskatehnologija.net/kongres/
2. Buretić-Tomljanović, Alena
Uloga proteina u zdravom starenju
6. hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem; Poreč, Hrvatska, 9-13.10.2013 - 12.10.2013. http://www.endokrino-kongres.org/
3. Alena Buretić-Tomljanović
"Primjena testa osjetljivosti na niacin u psihijatriji" u organizaciji Psihijatrijske bolnice Rab u suradnji s medicinskim fakultetom u Rijeci
Psihijatrijska bolnica Rab - 3.6.2009.
4. Buretić-Tomljanović, Alena
Genetika u psihijatriji» na simpoziju «Terapijska djelotvornost – osnovna odrednica suvremene psihofarmakoterapije», Organizatori: Hrvatsko psihijatrijsko društvo; Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju pri HLZ;, Hrvatsko društvo za biologijsku psihijatriju i psihofarmakologiju pri HLZ;, Eli Lilly (Suisse) SA, predstavništvo u RH
Opatija, - 29.3.2007.
5. Buretić-Tomljanović, Alena
Dinamičan genom čovjeka i shizofrenija (Dynamic human genome and schizophrenia). Internacionalna škola psihijatrije i kognitivne neuroznanosti.
Pihijatrijska bolnica Rab

Kongresna priopćenja

1.
Nadalin, Sergej; Rebić, Jelena; Ružić, Klementina; Kapović, Miljenko; Buretić-Tomljanović, Alena
An association between PLA2G4A and PLA2G6 gene polymorphisms with smoking risk and illness severity in schizophrenia patients // 2017. 11-12 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni). usmeno izlaganje The 13th International Neuroscience and BioPsychiatry ISBS Regional (S. America) conference - Program and Proceedings. Rio de Janeiro, Brazil - 1.12.2017. https://www.scribd.com/document/359423480/Program-and-Pro
2.
Nadalin, Sergej; Rebić, Jelena; Ružić, Klementina; Prpić, Ante, Kapović, Miljenko; Buretić-Tomljanović, Alena
Polymorphisms in the PLA2G4A and PLA2G6 genes and nicotine dependence in schizophrenia patients poster The fifth days of human genetics - prof. dr. sc. Ljiljana Zergollern (The Tenth ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine Dubrovnik, Hrvatska - 1.6.2017. http://www.humana-genetika.org/wp-content/uploads/2017/06/The-Fifth-Days-of-Human-Genetics-Prof-Ljiljana-Zergollern-%C4%8Cupak-programme-1-1final1.pdf
3.
Nadalin, Sergej; Jonovska, Suzana; Kapović, Miljenko; Buretić-Tomljanović, Alena
Polimorfizmi gena PLA2G6 i PLA2G4C za kalcij-neovisnu i citosolnu fosfolipazu A2 u shizofreniji i shizoafektivnom poremećaju: utjecaj na etiologiju, kliničku ekspresiju i oslabljenu niacinsku reakciju kože usmena prezentacija Šesti hrvatski kongres humane genetike s međunarodnim sudjelovanjem Split, Hrvatska - 1.11.2015.
4.
Buretić-Tomljanović, Alena
Biološki učinci ionizirajućeg zračenja usmena prezentacija 1. hrvatski kongres radiološke tehnologije Marija Bistrica, Hrvatska, - 1.9.2014.
5.
Buretić-Tomljanović, Alena
Uloga proteina u zdravom starenju usmena prezentacija 6. hrvatski endokrinološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem Poreč, Hrvatska - 1.10.2013.
6.
Nadalin, Sergej; Giacometti, Jasminka; Jonovska, Suzana; Kapović, Miljenko; Tomljanović, Draško; Buretić-Tomljanović, Alena
Utjecaj deficita polinezasićenih masnih kiselina u membranama eritrocita na oslabljen niacinski odgovor kože u bolesnika sa shizofrenijom i shizoafektivnim poremećajem (The impact of red blood cell membrane polyunsaturated fatty acids deficit on attenuated niacin skin flush response in patients with schizophrenia and schizoaffective disorder) usmena prezentacija 1. Dani humane genetike prof. dr. sc. Ljiljana Zergollern-Čupak Zagreb, Hrvatska - 1.1.2013. http://www.hkdm.hr/novosti/867/1.-Dani-humane-genetike-prof.-dr.-sc.-Ljiljana-Zergollern---Cupak,-Zagreb,-Hrvatski-lijecnicki-zbor,-15.-i-16.-studeni-2013.-godine
7.
Nadalin, Sergej; Giacometti, Jasminka; Jonovska, Suzana; Kapović, Miljenko; Tomljanović, Draško; Buretić-Tomljanović, Alena
Utjecaj deficita polinezasićenih masnih kiselina u membranama eritrocita na oslabljen niacinski odgovor kože u bolesnika sa shizofrenijom i shizoafektivnim poremećajem (The impact of red blood cell membrane polyunsaturated fatty acids deficit on attenuated niacin skin flush response in patients with schizophrenia and schizoaffective disorder) usmeno izlaganje 1. Dani humane genetike "Prof. dr. sc. Ljiljana Zergollern-Čupak" Zagreb, Hrvatska - 1.1.2013. http://www.humana-genetika.org/wp-content/uploads/2013/09/DANI-HUMANE-GENETIKE-PROF.DR_.SC_.LJILJANE-ZERGOLLERN-UPAK-15-16.11.2013-KONA-AN-RASPORED
8.
Nadalin, Sergej; Giacometti, Jasminka; Jonovska, Suzana; Buretić-Tomljanović, Alena
Impact of PLA2G4A and PTGS2 gene polymorphisms and red blood cell PUFAs deficit on niacin skin-flush response in patients with schizophrenia usmena prezentacija FEBS 3+ Meeting From Molecule to Life and Back Opatija, Hrvatska - 1.1.2012. http://febs3plus.imi.hr/file/FEBS3plus%20Book.pdf
9.
Buretić-Tomljanović, Alena
ARHITEKTURA GENOMA ČOVJEKA U SHIZOFRENIJI I DRUGIM NEUROPSIHIJATRIJSKIM BOLESTIMA (HUMAN GENOME ARCHITECTURE IN SCHIZOPHRENIA AND OTHER NEUROPSYCHIATRIC DISORDERS ) usmeno izlaganje Peti hrvatski kongres iz humane genetike Bol, o. Brač, Hrvatska - 20.6.2011. http://www.humana-genetika.org/wp-content/uploads/2011/05/Peti-hrvatski-kongres-iz-humane-genetike-program.pdf
10.
Buretić-Tomljanović, Alena; Vraneković, Jadranka; Rubeša, Gordana; Jonovska, Suzana; Tomljanović, Draško; Šendula-Jengić, Vesna; Kapović, Miljenko; Ristić, Smiljana
HFE MUTACIJE I C1/C2 POLIMORFIZAM GENA ZA TRANSFERIN U HRVATSKIH BOLESNIKA SA SHIZOFRENIJOM I SHIZOAFEKTIVNIM POREMEĆAJEM (HFE MUTATIONS AND TRANSFERRIN C1/C2 POLYMORPHISM AMONG CROATIAN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA AND SCHIZOAFFECTIVE DISORDER) usmeno izlaganje Peti hrvatski kongres iz humane genetke Bol, o. Brač, Hrvatska - 20.6.2011. http://www.humana-genetika.org/wp-content/uploads/2011/05/Peti-hrvatski-kongres-iz-humane-genetike-program.pdf
11.
Nadalin, Sergej; Jonovska, Suzana; Rubeša, Gordana; Dević, Sanja; Buretić-Tomljanović, Alena
Učinak polimorfizama u genima za cPLA2 i COX-2 na oslabljenu niacinsku reakciju kože u bolesnika sa shizofrenijom( Impact of cPLA2 and COX-2 gene polymorphisms on attenuated niacin skin-flush response in patients with schizophrenia ) usmeno izlaganje Peti hrvatski kongres iz humane genetike Bol, o. Brač, Hrvatska - 20.6.2011. http://www.humana-genetika.org/wp-content/uploads/2011/05/Peti-hrvatski-kongres-iz-humane-genetike-program.pdf
12.
Petaros, Anja; Buretić-Tomljanović, Alena; Čoklo, Miran; Stemberga, Valter; Bosnar, Alan
Secular changes in craniofacial dimensions and sexual size dimorphism index in Croatian population poster 7th ISABS Conference in forensic, anthropologic and medical genetics and Mayo clinic lectures in Translational Medicine (17 ; 2011) Bol (Brač), Hrvatska - 1.6.2011.
13.
Nadalin, Sergej; Buretić-Tomljanović, Alena; Rubeša, Gordana; Giacometti, Jasminka; Jonovska, Suzana; Šendula Jengić, Vesna; Kapović, Miljenko
Impact of PLA2 gene polymorphisms on onset of schizophrenia and illness severity poster Sixty-fifth Annual Meeting of the Society of Biological Psychiatry - Sixty-fifth Annual Scientific Convention and Meeting Philadelphia, Sjedinjene Američke Države - 21.5.2010. http://www.unboundmedicine.com/medline/citation/20381699/Abstracts_of_the_Sixty_Fifth_Annual_Scientific_Convention_and_Meeting_of_the_Society_of_Biological_Psychiatry__May_20_22_2010__New_Orleans_Louisiana_USA_
14.
Giacometti, Jasminka; Križan, Hrvoje; Franjić, Neven; Buretić-Tomljanović, Alena
Olive oil polyphenols modify liver polar fatty acid composition and inhibit CCl4-induced hepatotoxicity in Balb/c mice poster 6th Euro Fed Lipid Congress Atena, Grčka - 1.1.2010.
15.
Buretić-Tomljanović, Alena; Giacometti, Jasminka; Nadalin, Sergej; Rubeša, Gordana; Vulin, Mirjana; Tomljanović, Draško
Red blood cell membrane fatty acid analysis in never-medicated first-episode and chronic medicated-schizophrenic patients usmeno izlaganje 10th Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology. „The Secret Life of Biomolecules“ Opatija, Hrvatska - 1.1.2010.
16.
Buretić-Tomljanović, Alena; Tomljanović, Draško
Varijabilnost genoma čovjeka u zdravlju i neuropsihijatrijskim bolestima (Human genome variation in health and in neuropsychiatric disorders ) usmena prezentacija 4. hrvatski kongres o psihofarmakoterapiji s međunarodnim sudjelovanjem: "Psihofarmakoterapija i komorbiditet: izazovi, dileme i kontroverze". Zadar, Hrvatska - 7.10.2009.
17.
Rubeša, Gordana; Buretić-Tomljanović, Alena; Petaros, Anja; Gombac, Elena; Nincoletti, Sebastian; Vulin, Mirjana; Tomljanović, Draško; Žauhar, Gordana; Lekić, Andrica
Minor physical anomalies in schizophrenic and schizoaffective patients and non - psychiatric controls: assessment of group – an sex - specific differences poster 9th World Congress of Biological Psychiatry Pariz, Francuska - 1.1.2009. http://library.wfsbp.org/fileadmin/user_upload/wfsbp2009-abstracts.pdf
18.
Starčević Čizmarević, Nada; Ristić, Smiljana; Lovrečić, Luca; Sepčić, Juraj; Brajenović-Milić, Bojana; Buretić-Tomljanović, Alena; Kapovic, Miljenko; Peterlin, Borut
Polymorphisms of hemochromatosis and transferrin genes in multiple sclerosis poster European Human Genetics Conference Beč, Austrija - 1.1.2009. https://www.eshg.org/fileadmin/www.eshg.org/abstracts/ESHG2009Abstracts.pdf
19.
Buretić-Tomljanović, Alena; Giacometti, Jasminka; Nadalin, Sergej; Rubeša, Gordana; Vulin, Mirjana; Tomljanović, Draško
Phospholipid membrane abnormalities and reduced niacin skin flush response in schizophrenia usmeno izlaganje 23rd Danube Symposium of Psychiatry, Mostar, Bosna i Hercegovina - 1.1.2008.
20.
Buretić-Tomljanović, Alena; Giacometti, Jasminka; Nadalin, Sergej; Rubeša, Gordana; Vulin, Mirjana; Tomljanović, Draško
Red blood cell membrane fatty acid analysis in never-medicated first-episode and chronic medicated-schizophrenic patients poster Ehrlich II - 2nd World Conference on Magic Bullets, Celebrating the 100th Anniversary of the Nobel Prize Award to Paul Ehrlich Nurnberg, Njemačka - 1.1.2008. http://www.ehrlich2007.org/All_Oral_Presentations.pdf
21.
Anja Petaros, Sebastian Nincoletti; mentor: Alena Buretić-Tomljanović
studentski rad:  “Minor physical anomalies of the head and face in patients with schizophrenia and non-psychiatric controls.” Liječnički vjesnik 2008; Supplement 5:77 usmena prezentacija 8th Zagreb Intrenational Medical Summit (ZIMSS) Zagreb - 1.1.2008.
22.
Buretić-Tomljanović, Alena
FARMAKOGENOMIKA DUŠEVNIH BOLESTI: SPOL I MENTALNO ZDRAVLJE( PHARMACOGENOMICS OF MENTAL ILLNESSES: DO SEX-SPECIFIC DIFFERENCES MATTER? ) usmeno izlaganje 3. hrvatski kongres o psihofarmakoterapiji, s međunarodnim sudjelovanjem Šibenik, Hrvatska - 27.9.2007.
23.
Buretić-Tomljanović, Alena
Genetika u psihijatriji usmena prezentacija simpozij « Terapijska djelotvornost – osnovna odrednica suvremene psihofarmakoterapije» Opatija, Hrvatska - 1.3.2007.
24.
Nadalin, Sergej; Rubeša, Gordana; Kapović, Miljenko; Buretić-Tomljanović, Alena
Gen PLA2G4A za citosolnu fosfolipazu kao gen podložnosti za pojavu shizofrenije (BanI polymorphism of cytosolic phospholipase A2 gene is associated with early onset of schizophrenia ) usmeno izlaganje Četvrti hrvatski kongres iz humane genetike Malinska, o. KRK - 1.1.2007.
25.
Buretić-Tomljanović, Alena; Vlastelić, Ivan; Radojčić Badovinac, Anđelka; Starčević Čizmarević, Nada; Nadalin, Sergej; Kapović, Miljenko; Ristić, Smiljana
Analiza gena za transferin i hemokromatozu u idiopatskoj neplodnosti muškaraca (THE IMPACT OF HEMOCHROMATOSIS MUTATIONS AND TRANSFERRIN GENOTYPE ON GONADOTROPHIN AND TESTOSTERONE SERUM LEVELS IN INFERTILE MEN ) poster Četvrti hrvatski kongres iz humane genetike Malinska, o. Krk - 1.1.2007.
26.
Vlastelić, Ivan; Buretić-Tomljanović, Alena; Kapović, Miljenko; Randić, Ljiljana; Tramišak-Milaković, Tamara; Ljiljak, Dejan; Radojčić Badovinac, Anđelka
Chromosomal Aberration and Chromosome Y Microdeletion of IVF-ICSI Male Patients poster 13th World Congress on In Vitro Fertilization, Assisted Reproduction and Genetics Istanbul, Turska - 1.9.2005.
27.
Buretić-Tomljanović, Alena; Vlastelić, Ivan; Ostojić, Saša; Vraneković, Jadranka; Randić Ljiljana, Kapović, Miljenko; Radojčić Badovinac, Anđelka
Cytogenetic and chromosome Y microdeletion analysis of infertile men from North-Adriatic region of Croatia poster European Human Genetics Conference Prag, Češka Republika - 7.5.2005. https://www.eshg.org/fileadmin/www.eshg.org/abstracts/ESHG2005Abstracts.pdf
28.
Buretić-Tomljanović, Alena; Ristić, Smiljana; Brajenović-Milić, Bojana; Ostojić, Saša; Gombač, Elena; Kapović, Miljenko
Secular change in body height and cephalic index of Croatian medical students (University of Rijeka) poster Hrvatski kongres humena genetike s međunarodnim sudjelovanjem (3 ; 2003) Zagreb, Hrvatska - 3.9.2003.
29.
Buretić-Tomljanović, Alena; Radojčić Badovinac, Anđelka; Kapović, Miljenko; Vlastelić, Ivan; Randić, Ljiljana
Heteromorphisms of Contitutive heterochromatin in Patients with Infertility usmena prezentacija VIII International Congress of Reproductive Immunology Opatija, Hrvatska - 2.7.2001. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.8755-8920.2001.460101.x/pdf
30.
Radojčić Badovinac, Anđelka; Buretić-Tomljanović, Alena; Starčević, Nada; Kapović, Miljenko; Vlastelić, Ivica; Randić, Ljiljana
Low level of mozaicism in couples with recurrent molar pregnancies. usmeno izlaganje 6th Congress of the Alps-Adria Society of Immunology of Reproduction Pecs, Mađarska - 1.1.2000.
31.
Radojčić Badovinac, Anđelka; Buretić-Tomljanović, Alena; Starčević, Nada; Kapović, Miljenko; Vlastelić, Ivica; Randić, Ljiljana
Chromosome Studies in Patients with a Defective Reproductive Fitness usmeno izlaganje European Meeting of Immunology and Reproduction Joint meeting with the 5th Congress of the Alps Adria Society of Immunology of Reproduction Rim, Italija - 1.1.1999.
32.
Smiljana Ristić, Bojana Brajenović-Milić, Alena Buretić-Tomljanović, Miljenko Kapović .
Populacijsko-genetička analiza određenih fenotipskih svojstava u populaciji Rijeke poster Znanstveno savjetovanje Prirodoslovna istraživanja riječkog područja Rijeka - 1.10.1998.
33.
Buretić-Tomljanović, Alena; Radojčić Badovinac, Anđelka
Evaluation of Heteromorphism of DA/DAPI Bands Using Imaging Analyzer Software poster Hrvatski kongres iz humane genetike s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb, Hrvatska - 1.1.1998.
34.
Buretić-Tomljanović, Alena; Radojčić Badovinac, Anđelka; Vlastelić, Ivica; Randić, Ljiljana
A rare variant chromosome 14p- Hrvatski kongres iz humane genetike s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb, Hrvatska - 1.1.1998.
35.
Roganović, Jelena; Buretić-Tomljanović, Alena; Radojčić Badovinac, Anđelka
Quantitative analysis of constitutive heterochromatin in children with acute lymphoblastic leukaemia poster Meeting of the International Society of Pediatric Oncology (30 ; 1998) Yokohama, Japan - 1.1.1998.
36.
Ristić, Smiljana; Brajenović-Milić, Bojana; Obersnel, Vojko; Buretić-Tomljanović, Alena; Ostojić, Saša; Verša, Damjana; Paić, Marin; Kapović, Miljenko
Populacijsko-genetička analiza određenih fenotipskih svojstava u autohtonoj populaciji otoka Krka (Population-genetic analysis of certain fenotypic traits in the autochtonous population of island of Krk ) poster Kongres biologa Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem (6 ; 1997) Opatija, Hrvatska - 23.9.1997.
37.
Buretić-Tomljanović, Alena; Radojčić Badovinac, Anđelka; Vlastelić, Ivica; Randić, Ljiljana
Chromosomal aberrations and variants of constitutive heterochromatin in infertile men poster European Cytogenetics Conference Atena, Grčka - 23.6.1997.
38.
Roganović, Jelena; Buretić-Tomljanović, Alena; Radojčić Badovinac, Anđelka
Kvantitativna analiza strukturnog heterokromatina u djece s akutnom leukemijom i malignim limfomom (Quantitative analysis of the constitutive heterochromatin in children with acute leukaemia and malignant lymphoma ) usmena prezentacija Šesti kongres biologa Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem Opatija, Hrvatska - 1.1.1997.
39.
Roganović, Jelena; Radojčić Badovinac, Anđelka; Buretić-Tomljanović, Alena
Cancer in the families of children with leukaemia and lymphoma usmeno izlaganje Paediatric Alps-Adriaric Symposium Rijeka, Hrvatska - 1.1.1997.
40.
Buretić-Tomljanović, Alena; Ristić, Smiljana; Brajenović-Milić, Bojana; Ostojić, Saša; Kapović, Miljenko
Visina tijela i indeks glave u riječkih studenata medicine poster Znanstveno savjetovanje Prirodoslovna istraživanja riječkog područja Rijeka, Hrvatska - 1.10.1996.
41.
Buretić-Tomljanović, Alena; Radojčić Badovinac, Anđelka; Vlastelić, Ivan; Randić, Ljiljana
Quantitative analysis of constitutive heterochromatin in couples with fetal wastage usmena prezentacija Third International Meeting "Mechanisms in Local Immunity", 3rd Meeting of Alps-Adria Society for Immunology of Reproduction Opatija, Hrvatska - 26.9.1996.
42.
Radojčić, Anđelka; Buretić-Tomljanović, Alena; Vlastelić, Ivan; Randić, Ljiljana
A possible autosomal dominant trait of familial recurrent spontaneous abortions and defective reproductive fitness usmena prezentacija MECHANISMS IN LOCAL IMMUNITY, 2nd Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting Opatija, Hrvatska - 1.1.1994.
43.
Buretić-Tomljanović, Alena; Radojčić, Anđelka
Učestalost kromosomskih aberacija u parova sa spontanim pobačajima i drugim poremećajima reprodukcije (The frequency of chromosomal aberrations in couples with spontaneous abortions and other fertility disorders ) poster Peti kongres biologa Hrvatske Pula, Hrvatska - 1.1.1994.
44.
Buretić-Tomljanović, Alena; Radojčić, Anđelka
Distribution of the relative total amount of constitutive heterochromatin in somatic cells and potential zygotes of individuals with different reproductive disorders poster 1. HRVATSKI KONGRES HUMANE GENETIKE s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb, Hrvatska - 1.1.1994.
45.
Franin, Ivan; Nadalin, Sergej; Rebić, Jelena; Šendula Jengić, Vesna; Buretić-Tomljanović, Alena
Polymorphisms in PLA2G4A and PLA2G6 genes and plasma lipid and glucose concentrations in schizophrenia patients poster 8. studentskoi kongres neuroznanosti NeuRi Rijeka, Rab

Znanstveni projekti

1. 1.1.2018. - 1.1.2019.
Genetički i biokemijski biljezi metabolizma membranskih fosfolipida i masnih kiselina kao predskazatelji odgovora na antipsihotičnu terapiju u bolesnika s psihotičnom epizodom ; suradnica; Sveučilište u Rijeci; broj potpore 17.07.2.1.10; ; https://portal.uniri.hr/Projekti/1019?controler=projekti
2. 1.1.2017. - 1.1.2018.
Polimorfizmi gena za fosfolipaze A2, ciklooksigenazu-2 i peroksisomnim proliferatorom aktivirani receptor alfa i odgovor na antipsihotičnu terapiju u bolesnika s prvom psihotičnom epizodom ; suradnica; Sveučilište u Rijeci; broj potpore 16.06.2.1.03; ; https://portal.uniri.hr/Projekti/807?controler=projekti
3. 1.1.2014. -
Genetika metabolizma fosfolipida u shizofreniji; voditelj; Sveučilište u Rijeci; potpora broj 13.06.1.3.39; 37.000,00 HRK godišnje; https://portal.uniri.hr/uniri_projects/358
4. 1.1.2008. - 1.1.2013.
Genetički čimbenici u etiologiji učestalih spontanih pobačaja; suradnik; MZOŠ (062-00000003548); ;
5. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Genetika metabolizma fosfolipida u shizofreniji; voditelj; MZOŠ (062-0982522-0369); 250.000,00 kn; http://zprojekti.mzos.hr/public/c2prikaz_det.asp?cid=1&psid=17&ID=869
6. 1.1.1997. - 1.1.1999.
Uloga konstitutivnog heterokromatina u humanoj reprodukciji; voditelj; MZOŠ (006237); 24.000,00 kn;
7. 1.1.1995. -
Genetska istraživanja plodnosti čovjeka; suradnik; MZOŠ (006208); ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2014. -
Jelena Rebić; Doktorat ; Doktorski studij biomedicine; ;
2. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Sergej Nadalin; Doktorat Polimorfizmi gena signalnog puta fosfolipaze A2 i niacinski odgovor kože u bolesnika sa shizofrenijom i shizoafektivnim poremećajem ; doktorski studij biomedicine; 13.06.2013.;

Znanstveni skupovi

1. - 6.11.2009.
Internacionalna škola iz psihijatrije i neurokognitivne znanosti Psihijatrijska bolnica Rab, Rab član stručno-znanstvenog odbora

Uredništva časopisa

1. 1.1.2010. - "Medicina fluminensis" - Glasilo Hrvatskog liječničkog zbora - podružnice Rijeka (ISSN 0025-7729)

2. 1.1.2008. - 1.1.2010. "Medicina" - Glasilo Hrvatskog liječničkog zbora - podružnice Rijeka (ISSN 0025-7729)

Recenzije

1. 2019. Reduced levels and disrupted biosynthesis pathways of plasma free fatty acids in first-episode antipsychotic naive schizophrenia patients. Frontiers in Neuroscience 442351
2. 2019. Bioactive components derived from bovine milk MLJEKARSTVO, MLJE 19-034
3. 2018. Partial Deletion of the Long Arm of Chromosome 7: A Case Report, OPENMED -D-18-00038
4. 2017. Ban Cx et al. "Low Prevalence Lipid Metabolism Abnormalities in ApoE ?2-genotype Senile Schizophrenia Patients". izvorni znanstveni rad BMC Psychiatry BPSY-D-16-00642R1
5. 2016. Wojtowicz E. Assessment of level and direction of changes in length and breadth and the cephalic index of Polish 20 year olds, born in the years of socio-economic and political changes (1980-1990); HOMO (originalan znanstveni rad)
6. 2016. Menegoni i sur. Trendovi kretanja pobola od muskuloskeletnih bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u RH i potrošnje lijekova s učinkom na muskuloskeletni sustav: longitudinalna studija temeljena na rutinski prikupljenim podatcima. Medicina fluminensis. status: odbijen Morbidity trends of musculosceletal diseases and the trends of antireumatic's utilisation: longitudinal study based on routinely collected data
7. 2016. Primjena probiotika u prevenciji i terapiji atopijskog dermatitisa, Medicina fluminensis, kratki pregledni članak; status: prihvaća se s manjim izmjenama
8. 2015. Wang Y et al. A trend towards smaller optical angles and medial-ocular distance in schizophrenia spectrum, but not in bipolar and major depressive disorder. Scientific Reports (SREP-15-07095) (originalan znanstveni rad). Status: odbijen
9. 2015. Berger GE, Smesny S et al. Why is niacin skin sensitivity increased in individuals at ultra-high risk for psychosis; Psychoneuroendocrinology (PNEC-D-15-00357) (originalan znanstveni rad). Status: odbijen
10. 2015. Smesny A, Milleit B, Schaefer MR, Hipler UC, Milleit C, Wiegand C, Hesse J, Klier CM, Holub M, Holzer I, Berk M, McGorry PD, Sauer H, Amminger GP. Effects of omega-3 PUFA on the vitamin E and glutathione antioxidant system in individuals at ultra-high risk of psychosis. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids (YPLEF-1656) (originalan znanstveni rad)
11. 2015. Učestalost seksualnih disfunkcija u bolesnika s depresivnim poremećajem liječenih antidepresivima iz različitih skupina, Medicina Fluminensis (stručni rad)
12. 2014. Sun XY et al. A preliminary analysis of microRNA as potential clinical biomarker for schizohrenia. Schizophrenia Research (2014) SCHRES-D-14-00389 (originalan znanstveni rad)
13. 2014. Hui L, Wu J-Q, Zhang X et al. Association between the angiotensin-converting enzyme gene insertion/deletion polymorphism and first-episode patients with schizophrenia on a Chinese Han population. Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental HUP-13-0088 (2014) (originalan znanstveni rad)
14. 2014. Danubio ME, Milia N, Coppa A, Rufo F, Sanna E. Geographical and temporal changes of anthropometric parameters in historical Yemen. HOMO - Journal of Comparative Human Biology (2014) (originalan znanstveni rad)
15. 2014. Facial vertical measurements and facial height proportions in Nigerian sexes of Hausa, Igbo and Yoruba origin. Annals of Human Biology (TAHB-2014-0308) (originalan znanstveni rad).
16. 2013. Abdella AM et al. Levels of Serum and Seminal Mineral in Infertile Sudanese Male. Journal of Physiobiochemical Metabolism (2013) JPBM-13-23. (originalni znanstveni rad).
17. 2012. An association of the severity of AHR with the three ADAM33 haplotypes. Central European Journal of Medicine (2012) CEJMED-D-12-00051. (originalni znanstveni članak)
18. 2012. Mattheisen M et al. Genetic variation at the synaptic vesicle gene SV2A is associated with schizophrenia. Schizophr Res (2012) SCHRES-D-12-00213 (kratko priopćenje); objavljen: Schizophr Res. 2012 Nov;141(2-3):262-5. doi: 10.1016/j.schres.2012.08.027
19. 2012. Pajović B i sur. Utjecaj varikocele na kvalitetu spermatogeneze kod osoba od 12 do 18 godina. Medicina fluminensis (2012) (originalni znanstveni rad); status: odbijen
20. 2012. Soljačić Vraneš H i Nakić Radoš S. Secular changes of pelvis in Croatian perinatal population. HOMO - Journal of Comparative Human Biology (2012). (originalni znanstveni rad).
21. 2011. Tasdemir P et al. Distal trisomy 10q24 due to maternal 10;22 translocation, third case in the same family. Central European Journal of Medicine (2011) CEJMED-D-11-00160. (originalni znanstveni rad); objavljen: Central European Journal of Medicine June 2012, Volume 7, Issue 3, pp 366-370
22. 2010. Tahtamouni LH i sur. “The genomic integrity of the Y-chromosome sequence-tagged-sites in infertile and Down syndrome Jordanian males. Croatian Medical Journal (2010). CMJ 2614 (originalni znanstveni rad) status: odbijen; objavljen u: Andrologia. 2013 Aug 19. doi: 10.1111/and.12147
23. 2010. Pereza N i sur. Recurrent achalasia in a child with Williams-Beuren syndrome. Collegium Anthropologicum (2010), reference no. 10188 (prikaz slučaja)
24. 2010. Imtiaz F et al. Factors affecting familial hypercholesterolemia in Pakistani population. Central European Journal of Medicine (2010), CEJMED-D-10-00117, (originalni znanstveni rad) status: odbijen
25. 2009. Pereza N i sur. “Elektroničke baze podataka humanih genetičkih poremećaja: osnove diferencijalne dijagnostike u kliničkoj genetici.” Medicina 2009 (pregledni rad) objavljeno: Medicina 2009; 45(1):22-37.
26. 2009. Sveci zaštitnici glave i zaštitnici od glavobolje u kršćanskoj tradiciji. Medicina 2009 (stručni članak) objavljeno: Medicina 2009; 45(2):172-178.
27. 2009. Psihoterapijske dileme – terapija shizofrenije – prikaz slučaja. Medicina 2009 (kratko priopćenje) objavljeno: Medicina 2009; 45(4):397-401.
28. 2009. Huang C-J i sur. Morphological Polymorphisms in Schizophrenia of a Chinese Population. Schizophrenia Bulletin (2009) SZBLTN-ART-09-0037 (originalni znanstveni rad) status: odbijen; objavljeno u: Journal of Psychiatric Research 2010; 44 (2) 63-68
29. 2009. Ross A i sur. »Implications of dimorphism, population variation, and secular change in estimating population affinity in the Iberian peninsula». American Journal of Human Biology (2009) AJHB-09-0285 (originalni znanstveni rad) status: odbijen; objavljen: Forensic Science International Volume 206, Issue 1 , Pages 214.e1-214.e5, 20 March 2011
30. 2008. Ostojić S i sur. «A current genetic and epigenetic view on human aging mechanisms». Collegium Anthropologicum (2008) reference no: 8089 (pregledni rad) objavljeno: Collegium Anthropologicum 2009; 33(2):687-99.
31. 2008. Al Shiyab AH i sur. “Rapid changes in head dimensions among two homogenous populations: a study in cephalometrics and developmental plasticity”. Economics & Human Genetics (2008) EHB-D-08-00086 (originalni znanstvenirad) status: odbijen
32. 2007. Kalichman L. i sur. «Age-related changes and secular trends in hand bone shape and geometry: an observational follow-up study» American Journal of Human Biology (2007) AJHB-07-0151 (originalni znanstveni rad) objavljeno: Age-Related Changes in Bone-Strength-Associated Geometry Indices in Naive Human Population. Anat Rec (Hoboken) 2008; 291(7):835-44.
33. 2007. prof. dr.sc. Jasminka Giacometti: "Priručnik za vježbe iz kemije za studente medicinsko-laboratorijske dijagnostike. Izdavač: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Zavod za kemiju i biokemiju, 2007., ISBN 978-953-6384-29-7 recenzent: Alena Buretić-Tomljanović
34. 2006. Pereza N, Ostojić S. «Genetički pogled na teorije starenja» Medicina (2006) reference no: 31052006 (pregledni rad) objavljeno: Medicina 2006; 42 (1): 4-14.
35. 2005. Little B. i sur. «Craniofacial dimensions in children in rural Oaxaca, Southern Mexico: secular change 1968-2000» American Journal of Physical Anthropology (2005) AJPA-2005-00034 R1 (originalni znanstveni rad) objavljeno: Am J Phys Anthropol 2006;131(1):127-36.

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
15.10.2014. -
"Biološki učinci ionizirajućeg zračenja" u okviru tečaja obnove znanja o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja
Opća bolnica Karlovac   predavač
2.
25.9.2014. -
"Biološki učinci ionizirajućeg zračenja" u okviru tečaja obnove znanja o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja
KBC Rebro, Zagreb   predavač
3.
17.9.2014. -
"Radiobiologija" u okviru Dopunske izobrazbe o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci   predavač
4.
1.6.2014. -
"Radiobiologija" u okviru Dopunske izobrazbe o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci   predavač
5.
2.4.2014. -
"Radiobiologija" u okviru Dopunske izobrazbe o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci   predavač
6.
1.3.2013. -
Cytocell Fluorescence In Situ Hybridization Workshop
Maribor General Hospital   participant
7.
1.11.2003. - 1.7.2003.
Methodological Courses in Biology and Medicine: “DNA and RNA”
Institute “Ruđer Bošković”, Zagreb   participant
8.
1.1.2002. -
stručni rad u laboratoriju za molekularnu biologiju na analizi mikrodelecija AZF područja kromosoma Y
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci   uvođenje molekularne analize mikrodelecija AZF područja kromosoma Y; analiza određenih STS markera kromosoma Y u muških osoba smanjene plodnosti (s potvrđenom azoospermijom, teškom oligoastenozoospermijom ili oligoastenozoospermijom)
9.
1.1.1993. -
stručni rad na analizi kromosomskih aberacija u osoba profesionalno izloženih ionizirajućem zračenju.
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci   redovite kontrole kao i analize kromosomskih aberacija prije zapošljavanja u zoni izloženosti izvorima ionizirajućeg zračenja
10.
1.1.1989. - 1.1.2014.
stručni rad u citogenetičkom laboratoriju na analizi kariotipa osoba s poremećajima reprodukcije
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci   radi na problematici umanjene reproduktivne sposobnosti muškaraca (analiza kariotipa bračnih parova (bračni sterilitet, ponavljani spontani pobačaji, patološke trudnoće).

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 27.6.2015. - Detalji
IV International Conference of Medical Marketing, organizer: Forever Living Products International, Inc.
Szekesfehervar, Mađarska
2. 14.3.2015. - Detalji
Dan uspješnosti, organizator Forever Living Products International, Inc.
Opatija
3. 18.11.2013. - Detalji
Dan liječnika, organizator: Forever Living Products International, Inc.
Opatija
4. 18.5.2013. - Detalji
Dan uspješnosti, organizator: Forever Living Products International, Inc.
Opatija
5. 13.4.2013. - Detalji
II International Conference of Medical Marketing, Forever Living Products International, Inc.
Szekesfehervar, Mađarska
6. 16.3.2013. - Detalji
Dan liječnika, organizator: Forever Living Products International, Inc.
Opatija
7. 3.11.2012. - Detalji
Dan uspješnosti, organizator; Forever Living Products International, Inc.
Opatija
8. 27.10.2012. - Detalji
Dan liječnika, organizator: Forever Living Products International, Inc.
Opatija
9. 5.5.2012. - Detalji
Dan liječnika, organizator: Forever Living Products International, Inc.
Opatija

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.11.2014. - - predsjednica
Medicinski fakultet, Povjerenstvo za znanstvenoistraživačku djelatnost