PORTFELJ / dr.sc. Dunja Anđić izvanredni profesor

Portfelj

dr.sc.

Dunja Anđić

izvanredni profesor

Učiteljski fakultet

Katedra za metodike nastavnih predmeta prirodnih i društvenih znanosti

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 477

Vidljivost

Obrazovanje

15.04.2019. -

izvanredni profesor

Učiteljski fakultet u Rijeci

2013. -

docent

Učiteljski fakultet u Rijeci

2011. -

doktor znanosti

Filozofski fakultet u Rijeci

2006. -

magistar znanosti

Filozofski fakultet u Rijeci

1993. - 1997.

učitelj razredne nastave

Pedagoški fakultet

Radno iskustvo

2019. - 2021.

izvanredni profesor

nositelj kolegija na studijskim programima

Učiteljski fakultet u Rijeci

03.10.2016. -

Šefica katedre

Šefica katedre za metodike nastavnih predmeta prirodnih i društvenih znanosti

Učiteljski fakultet u Rijeci

03.10.2013. -

docent

nositelj kolegija, ECTS koordinator (do 2016.)

Učiteljski fakultet u Rijeci

2011. - 03.10.2013.

viši asistent

nositelj kolegija, Voditelj Razlikovnog programa za upis na diplomsku razinu RPOO Članstva u povjerenstvima za studijske programe ECTS koordinator

Učiteljski fakultet u Rijeci

2007. -

asistent/viši asistent

predavanja, seminari i vježbe iz kolegija: Pedagoška ekologija, Metodika nastave prirode i društva, Pedagogija održivog razvoja, Odgoj i obrazovanje za okoliš na otvorenim prostorima, Održivi razvoj u kontekstu cjeloživotnog učenja

Učiteljski fakultet u Rijeci

2001. - 2007.

znanstveni novak/asistent

znanstveno-istraživački projekti: predavanja, seminari i vježbe.

Filozofski fakultet u Rijeci/Visoka učiteljska škola

1998. - 2001.

učitelj razredne nastave

učitelj razredne i učitelj predmetne nastave (povijest, zemljopis, njemački jezik)

osnovne škole Grada Rijeka i prstena

Članstva

2015.

Alumni klub Ufri

---

Udruga za razvoj visokog školstva Universitas

Hrvatsko pedagogijsko društvo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

30.08.2021.

METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA 3

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI UČITELJSKI STUDIJ

UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI

nositelj

30.08.2021.

METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA 1

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI UČITELJSKI STUDIJ

UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI

nositelj

30.08.2021.

METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA 2

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI UČITELJSKI STUDIJ

UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI

nositelj

30.08.2021.

Pedagogija održivog razvoja

učiteljski studij/rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet

nositelj

30.08.2020. -

Istraživačka nastava prirode i društva

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI UČITELJSKI STUDIJ

Učiteljski fakultet

nositelj

30.08.2020. -

Djeca-okoliš i održivi razvoj

rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet

nositelj

2020. - 2021.

Pedagogija održivog razvoja

preddiplomski izvanredni sveučilišni studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

nositelj kolegija

2012. - 2013.

Metodika nastave prirode i društva

učiteljski studij

Učiteljski fakultet

nositelj

2012. -

Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj na otvorenim prostorima

rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet

nositelj

2011. - 2015.

Održivi razvoj u kontekstu cjeloživotnog učenja

razlikovni program za upisa na diplomsku razinu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Učiteljski fakultet

voditelj

2010. - 2016.

Održivi razvoj u kontekstu cjeloživotnog učenja

razlikovni program za upisa na diplomsku razinu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Učiteljski fakultet

suradnik

2001. - 2013.

Metodika nastave prirode i društva

razredna nastava/učiteljski studij

Visoka učiteljska škola/Filozofski fakultet/učiteljski fakultet

suradnik

2001. - 2011.

Osnove ekologije/Pedagoška ekologija/Pedagogija održivog razvoja

razredna nastava/predškolski odgoj/učiteljski studij/ rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Visoka učiteljska škola/Filozofski fakultet/Učiteljski fakultet

suradnik

Mentor u završnim radovima

2021.

Šumski vrtići i odgoj i obrazovanje za održivi razvoj

Deni Đafić

preddiplomski sveučilišni studij rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

19.7.2020.

Povezanost s prirodom studenata Integriranog preddiplomskog i diplomskog Učiteljskog studija u Rijeci

Lorena Šuperina

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

19.7.2020.

Stavovi učitelja o poučavanju nastave prirode i društva u nižim razredima osnovne škole

Kristina Žic

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

19.7.2020.

Istraživački pristup u nastavi prirode i društva

Karmen Vidas

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

27.02.2020. - 27.02.2020.

Ekološka pismenost budućih odgajatelja

Nikol Katičić

sveučilišni preddiplomski Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

17.07.2019. - 17.07.2019.

Školski vrtovi u nastavi prirode i društva

Marta Pavlović

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI UČITELJSKI STUDIJ

Učiteljski fakultet u Rijeci

16.07.2019. - 16.07.2019.

Pro-ekološki stavovi i osobine ličnosti budućih učitelja

Dajana Vargek

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI UČITELJSKI STUDIJ

Učiteljski fakultet u Rijeci

25.05.2018. - 25.05.2018.

Neposredna stvarnost kao izvor ekoloških iskustva i spoznaja djece o okolišu

Kristina Mirović

sveučilišni preddiplomski Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

17.07.2017. - 17.07.2017.

Istraživačka nastava prirode i društva

Kristina Makarun

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI UČITELJSKI STUDIJ

Učiteljski fakultet u Rijeci

20.01.2017. - 20.01.2017.

Posljednje dijete u šumi-Novi pristup odgoju djece za rast, razvoj i okoliš

Martina Petrinčić

sveučilišni preddiplomski Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

18.11.2016. - 18.11.2016.

KOMPETENCIJE UČITELJA ZA CJELOŽIVOTNI ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Tena Papić

Integrirrani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

22.09.2016. - 22.09.2016.

IKT U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA

Petra Čavlović

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

16.09.2016. - 16.09.2016.

ODRŽIVI VRTIĆI - MJESTA PROMICANJA ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Antonija Perić

Sveučilišni preddiplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

16.09.2016. - 16.09.2016.

KOMPETENCIJE ODGAJATELJA U ODGOJU I OBRAZOVANJU ZA ODRŽIVI RAZVOJ

KLARA KONDIĆ

Sveučilišni preddiplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

16.09.2016. - 16.09.2016.

PREHRAMBENE NAVIKE PREDŠKOLSKE DJECE

ENYA ASHLY ČIRJAK

Sveučilišni preddiplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

13.11.2015. - 13.11.2015.

VRTIĆKI OKOLIŠ U FUNKCIJI RAZVOJA ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

IDA IMBRIŠAK

Sveučilišni preddiplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Učiteljski fakultet u Rijeci

13.11.2015. - 13.11.2015.

EKOLOŠKI STAVOVI I PONAŠANJE STUDENATA

TONKA BABIĆ

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI UČITELJSKI STUDIJ

Učiteljski fakultet u Rijeci

29.09.2015. -

IZVANUČIONIČKA NASTAVA PRIRODE I DRUŠTVA

IVANA BRUKETA

Integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

16.07.2015. -

PROJEKTI ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ U VRTIĆIMA

Samantha Habazin

Prediplomski sveučilišni studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Učiteljski fakultet u Rijeci

16.07.2015. -

Suvremene strategije poučavanja u nastavi Prirode i društva

Iva Kaurloto

Integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Učiteljski fakultet u Rijeci

26.09.2014. -

Stavovi studenata i učitelja o vrijednostima odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u obrazovanju i školama

Leo Pavlačić

INTERGIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI UČITELJSKI STUDIJ

UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI

16.07.2014. -

PROJEKTNA NASTAVA- USPJEŠNO I DJELOTVORNO UČENJE O ZAŠTITI OKOLIŠA I ODRŽIVOM RAZVOJU

PETRA GRABAR

US-INTEGRIRANI PREDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI UČITELJSKI STUDIJ

UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI

16.07.2014. -

ŠKOLSKI OKOLIŠ I ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ

MARINA RADOŠEVIĆ

US-INTEGRIRANI PREDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI UČITELJSKI STUDIJ

UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI

16.07.2014. -

POKUSI U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA

MAJA KNEŽEVIĆ

US-INTEGRIRANI PREDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI UČITELJSKI STUDIJ

UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI

Cjeloživotno obrazovanje

ODRŽIVI RAZVOJ U KONTEKSTU CJELOŽIVOTNOG UČENJA

RAZLIKOVNI PROGRAM ZA UPIS NA DIPLOMSKU RAZINU RPOO

UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI

suradnik

ODRŽIVI RAZVOJ U KONTEKSTU CJELOŽIVOTNOG UČENJA

RAZLIKOVNI PROGRAM ZA UPIS NA DIPLOMSKU RAZINU RPOO

UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI

voditelj

Osobni razvoj

21.09.2016. - 27.09.2015.

Eunos OY BENCHMARKING COURSES U SKLOPU PROJEKTA HR.3.1.15-0021 Standardi kvalifikacija i unapređivanje kvalitete studijskih programa odgajatelja i učitelja

Financiranje: 28 sati

15.10.2015. -

Radionice o izradi standarda zanimanja i standarda kvalifikacija/Edukacija nositelja projekata u okviru poziva za Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Financiranje: 6 sati

31.01.2015. -

Kvalitativni pristup društvenim znanostima (seminar)/stručni seminar projekta Razine rizika za probleme u ponašanju djece rane razvojne dobi i stručne intervencije

Financiranje: 8 sati

10.12.2014. -

Radionica u sklopu IPA projekta Razvoj nacionalnog standarda kvalifikacije za učitelje kao podloge za uvođenje sustava licenciranja

Financiranje: 6 sati

2010. -

Program cjeloživotnog obrazovanja UniSTAT3: Složeniji statistički modeli s interakcijama i uvod u multivarijantne analize.

Financiranje: 2 ects

2010. -

Program cjeloživotnog obrazovanja UniSTAT1: Priprema podataka uzosnovne deskriptivne i inferencijalne analize/statistika.

Financiranje: 2 ects

2010. -

E-učenje u nastavnom procesu 2010.- E-learning tečaj

Financiranje: 3 ects

2010. -

Program cjeloživotnog obrazovanja UniSTAT2: Osnove analize varijance i regresijske analize.

Financiranje: 2 ects

2005./2006.

Program inicijalnog osposobljavanja visokoškolskih nastavnika za rad u nastavi (INIOS).

Financiranje: 30 sati

2005./2006

Primjena statističkih postupaka u stručnom i znanstvenom radu visokoškolskih nastavnika.

Financiranje: 20 sati

Izdavaštvo

2013./2014.

Djeca – odgoj i obrazovanje – održivi razvoj. U potrazi za novim perspektivama razvoja odgoja i obrazovanja djece za održivi razvoj.

Financiranje: Zagreb : Golden Marketing. Tehnička knjiga.

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2021.

SOCIAL COMPETENCES OF FUTURE TEACHERS IN CROATIA - VALIDATION AND ADJUSTMENT OF THE SCALE OF SOCIAL COMPETENCES.

Ćurić, A.; Anđić, D.

INTED2021 Proceedings, 15th International Technology, Education and Development Conference / Gómez Chova, L ; A. López Martínez, A. ; Candel Torres, I. (ur.). Spain.: IATED Academy, - 3210

https://library.iated.org/view/CURIC2021SOC

WOS

2021

HOW DO TEACHERS TEACH NATURE IN SCHOOL? TEACHERS'ATTITUDES TOWARDS FORMS OF TEACHING AND THE USE OF ICT TECHNOLOGY IN NATURAL SCIENCE SCHOOL SUBJECT IN THE REPUBLIC OF CROATIA

Anđić, Dunja; Žic, Kristina; Marot, Lea;

Proceedings of INTED2021, 15th International Technology, Education and Development Conference, Iated Academy - 3111-3121

https://www.bib.irb.hr/1120356

WOS

2020

"SCHOOL GARDENS ARE THE BEST PLACES WHERE PUPILS CAN CONNECT WITH NATURE AND REAL LIFE, WHICH IS ONE OF THE KEY ROLES OF EDUCATION" - TEACHERS' ATTITUDES ABOUT THE USE OF SCHOOL GARDENS IN LEARNING AND TEACHING AT SCHOOL

Anđić, Dunja; Alagić, Almina; Pavlović, Marta;

ICERI2020 Proceedings. 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation Dates: 9-11 November, 2020

https://library.iated.org/view/ANDIC2020SCH

2020

WHAT ARE THE ATTITUDES OF FUTURE TEACHERS ABOUT SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN CROATIA? VALIDATION AND ADAPTATION OF THE ATTITUDES TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT SCALE

Anđić, D., Ćurić, A.;

ICERI2020 Proceedings, 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation

https://library.iated.org/view/ANDIC2020WHA

2020

HOW TO FOSTER A SIGNIFICANT CONNECTEDNESS WITH NATURE IN CHILDREN THROUGH THE QUALITY ORGANIZATION OF CHILDREN’S LEISURE TIME AND THE USE OF ICT IN SCHOOL?

Anđić, D., Pejić Papak, P., Mezak, J.;

EDULEARN2020, 12th International Conference on Education and New Learning Technologies

https://library.iated.org/view/ANDIC2020HOW

2020

HOW TO ENCOURAGE CHILDREN’S CONNECTEDNESS TO NATURE BY OUTDOOR LEARNING OF CHILDREN IN CROATIAN AND SLOVENIAN SCHOOLS?

Pečar, M., Anđić, D., Hergan, I., Skribe Dimec, D., Pavlin, J.;

Edulearn 2020, 12th International Conference on Education and New Learning Technologies

https://library.iated.org/view/PECAR2020HOW

2020

WHAT IS THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY TRAITS AND PRO-ENVIRONMENTAL ATTITUDES AMONG FUTURE EARLY CHILDHOOD EDUCATORS?

Anđić, Dunja; Vorkapić, Sanja Tatalović;

INTED2020 Proceedings, 14th International Technology, Education and Development Conference / Gómez Chova, L. ; López Martínez, A. ; Candel Torres, I. (ur.). Valencia, Spain: IATED,

09.03.2020.

EDUCATION OF TEACHERS IN THE REPUBLIC OF CROATIA: CHALLENGES AND EXPECTATIONS IN THE EUROPEAN SURROUNDINGS

Anđić, Dunja; Piršl, Elvi; Ćurić, Antonija

International Handbook on Teacher Education Worldwide, Revised and Augmented Edition / - 369-384

2020. - 2021.

How important is the “Conectedness to Nature” of future teachers? - adaptation and validation of the Conectedness to Nature Scale- u objavi

Anđić, D. , Šuperina, L

Journal of Teacher Education for Sustanability

Q3

2020.

Continuing professional development of teachers in Education for Sustainable Development – case study of the Republic of Croatia

Anđić, Dunja

Teacher development - 24 1-22

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13664530.2020.1719877

Q2

09.09.2018.

Održivi vrtići-Stavovi i procjene odagajatelja o implementaciji odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u vrtićima

Anđić, Dunja

Treći kongres pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem 13.-14. rujna 2018. Pedagogija u vremenu promjene. Knjiga sažetaka.

2018

Ecological Knowledge And Values as part of Competencies Development of Future Preschool and Elementary School Teachers.

Anđić, Dunja;

Transfer of Studies Regarding Enviromental problems to the Field of Economy through Education. - 7-26

2018

Sustainable kindergartens-Attitudes and Assessments of Education For Sustainable Development implamantion in Kindergartens

Anđić, Dunja;

Treći kongres pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem 13.-14. rujna 2018. Pedagogija u vremenu promjene. - 0 1

2018

Appreciative Inquiry as a positive approach to school's leadership development and organizational change: Croatian Case Study

Magzan, Maša; Anđić, Dunja; Pejić Papak, Petra;

Predictive Models for School Leadership and Practices - 404. (poglavlje 7. 120-143 str.)

2017

Contribution to the Development of Kindergarten/Preschool Teachers’ Competences for Education for Sustainable Development in Preschool Institution

Anđić, Dunja;

Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje - 19 213-232

https://hrcak.srce.hr/201189

WOS

2017

LTD METHOD AS A TOOL FOR LEARNING IN THE FIELD OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATION

Anđić, Dunja; Ćurić, Antonija;

Održivi razvoj i odgojno-obrazovni sustav Hrvatske, znanstveno-stručna konferencija

2017

Competences of Teachers and Students, and Information and Communication Technology in Teaching Nature and Science

Anđić, Dunja;

Contributions to the Development of the Contemporary Paradigm of Institutional Childhood: An Educational Perspective

2017.

Teacher education for sustainability: The awareness and responsibility for sustainability problems

Anđić, Dunja; Vorkapić, Sanja Tatalović;

Journal of Teacher Education for Sustainability - 19 121-137

https://content.sciendo.com/view/journals/jtes/19/2/article-p121.xml?language=en

Q3

2015.

Univerzalne vrijednosti i vrijednosti odgoja i obrazovanja za održivi razvoj studenata i učitelja.

Anđić, Dunja ; Ćurić, Antonia ; Pavlačić, Leo

Istraživanja Paradigmi Djetinjstva, Odgoja I Obrazovanja-IV. Simpozij: Nastava I Škola za Net-generacije: Unutarnje Reforma Nastave u Osnovnoj I Srednoj Školi - 279-292

2015.

Poskusi pri pouku narave in družbe na Hrvaškem - pregled učbenikov in učnih načrtov.

Anđić, Dunja ; Knežević, Maja ; Dušan Krnel (prevoditelj)

Naravoslovna solnica - 19 14-17

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=801374

2015.

Kako mjeriti održivo ponašanje? Adaptacija i validacija Upitnika o održivom ponašanju

Anđić, Dunja ; Tatalović Vorkapić, Sanja

Revija za sociologiju - 45 69-97

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=801334

2015.

DOPRINOSI RAZVOJU KOMPETENCIJA UČITELJA OSNOVNIH ŠKOLA U ODGOJU I OBRAZOVANJU ZA ODRŽIVI RAZVOJ Doprinosi razvoju kompetencija učitelja osnovnih škola u odgoju i obrazovanju za održivi razvoj

Anđić, Dunja

Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu - 156 367-383

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=801341

2015.

SCHOOL ENVIRONMENT IN THE FUNCTION OF EDUCATIONAL PRACTICES OF WORK OF TEACHERS IN EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Anđić, Dunja; Tomljenović, Zlata; Radošević, Marina;

10. DANI OSNOVNE ŠKOLE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE PREMA KVALITETNOJ ŠKOLI. Znanstveni skup s međunarodnom suradnjom

2014.

Vrijednosti održivog ponašanja

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Anđić, Dunja ; Unković, Sanja

Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima - 74 10-12

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783344

2014.

Interdisciplinary Approaches to Sustainable Development in Higher Education: A Case Study from Croatia

Anđić, Dunja; Tatalović Vorkapić, Sanja

Handbook of Research on Pedagogical Innovations for Sustainable Development / Thomas, Ken D. ; Muga, E. Helen (ur.). USA ; Hershey PA 17033 : IGI Global book series Practice, Progress, and Proficiency in Sustainability, - 67-115

http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699728

2013.

Osposobljavanje učitelja za podučavanje prirodnih znanosti u Hrvatskoj i Danskoj: usporedna analiza

Ćurić, Antonia ; Piršl, Elvi ; Anđić, Dunja

Acta iadertina - 10 11-23

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=754434

2013.

DOPRINOS PROCESA VREDNOVANJA I SAMOVREDNOVANJA RADU ŠKOLSKOG MENADŽMENTA U IMPLEMENTACIJI KONCEPTA ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ U ŠKOLAMA( Contribution Of The Processes Of Evaluation And Self-Evaluation To The Work Of School Management In The Implementation Of The Concept Of Education For Sustainable Development In Schools. )

Anđić, Dunja

Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. (1848-5189) 15 (2013), 2; 399-438

Q3

2011.

Promotion of Nursery School Teacher and Junior Grade Teacher Education for Environment and Sustainable Development in the Republic of Croatia According to the Concept of Lifelong Learning

Uzelac, Vinka; Andic, Dunja;

Survival and Sustainability: Environmental concerns in 21st century. (Eds.) Gökçekus, Hüseyin; Türker, Umut; LaMoreaux, James W. Environmental Earth Sciences - - 679-690

http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-540-95991-5_62#page-1

2010.

The Education of Lower Primary And Pre-School Teachers in The Republic of Croatia.

Uzelac, Vinka; Piršl, Elvi; Anđić, Dunja;

International Handbook on Teacher Education World-wide. Issues & challenges for teacher profession. (Eds.) Karras, K.G., Wolhuter, C.C. - 1 123-155

2010.

The Education of Lower Primary And Pre-School Teachers in The Republic of Croatia.

Uzelac, Vinka; Piršl, Elvi; Anđić, Dunja;

International Handbook on Teacher Education World-wide. Issues & challenges for teacher profession. (Eds.) Karras, K.G., Wolhuter, C.C.Gaston Milaret. Athens -Atrapos editions - 1 123-156

http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/c_ceiecs/mail/contents_Handbook.pdf

2008.

Teacher Education for Sustainable Development in the Republic of Croatia

Uzelac, Vinka; Anđić, Dunja;

Teacher Education for Sustainable Development in the Republic of Croatia

2008.

Teacher Education for Sustainable Development in the Republic of Croatia. PAPER 80.

Uzelac, Vinka; Anđić, Dunja;

E-Book - Global Sustainable Development: A Challenge for Consumer Citizens. Urednik/ci: MIRIAM O’ DONOGHUE Izdavač: CDVEC, Curriculum Development Unit (CDU), Dublin, Ireland and International Federation for Home Economics (IFHE), Bonn, Germany - - 11.

http://educationforsustainabledevelopment.org/; http://educationforsustainabledevelopment.org/papers/paper_80.doc

2008.

Paradigmatski aspekti problematike okoliša i odgoj za okoliš i održivi razvoj

Anđić, Dunja;

Metodički ogledi - 14 9-23

http://hrcak.srce.hr/20764

2007.

Učenje i poučavanje prirode i društva na otvorenim prostorima

Anđić, Dunja;

Metodički obzori - 2 7-23

http://hrcak.srce.hr/12618

2003.

Ekološka iskustva predškolske djece na otvorenom

Uzelac, Vinka; Pejčić, Aleksandra; Anđić, Dunja;

Učitelji, škola, obitelj i lokalna zajednica u kontekstu odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj( Teachers, School, Family and Local Community within the Context of Education for Environment and Sustainable Development )

Anđić, Dunja

Deontologija Učitelja. Osmi Dani Mate Demarina / gl. ur. Jurić, V. ur.: Desinan, C., Janos, M. ; Mužić, V. ; Pehofer, A., J. ; Resman, M. ; Rosić, V. ; Sclaunich, M. ; Jurić Scotti, R. ; Olujić, E. ; Vrgoč, H. (ur.). - Medulin-Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli , 2007. 75-86 (ISBN: 978-853-7191-05-4).

Obrazovanje učitelja i suvremena obrazovna tehnologija u području odgoja i obrazovanja za okoliš/održivi razvoj( Teacher Education and Contemporary Educational Technology in the Field of Environmental Education/Education for Sustainable Development )

Anđić, Dunja

Informatologia. Separat speciale (1332-1463) 10 (2006); 88-88

Stavovi studenata i učitelja o razrednom ozračju kao prediktoru kvalitete nastave u osnovnoj školi( Students' and teachers' views on classroom atmosphere as an indicator of elementary school teaching quality )

Anđić, Dunja; Pejić Papak, Petra, Vidulin-Orbanić Sabina

Pedagogijska istraživanja (1334-7888) 7 (2010); 67-83

Znanstvene knjige

2017.

10. Međunardona konferencija u Rijeci, Hrvatska: Suvremeni trendovi u visokom obrazovanju u Evropi - Institucijsko djetinjstvo: Izazovi suvremenog odgoja i obrazovanja

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Verdonik, Maja ; Anđić, Dunja

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881664

2017.

Profesionalni razvoj i kompetencije učitelja u odgoju i obrazovanju za održivi razvoj.

Anđić, D.

Čepić, R. Kalin, J.

Učiteljski fakultet: Sveučilište u Rijeci

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881946

2015.

Professional and in-service teacher training in the Republic of Croatia

Pejić Papak, Petra ; Anđić, Dunja

K.G. Karras ; C.C. Wolhuter(eds)

HM Studies & publishing

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881763

2011.

Škole u promicanju odgoja i obrazovanja za održivi razvoj

Anđić, Dunja;

doktorska disertacija- neobjavljena

Pozvana predavanja

26.9.2020.

POVEZANOST S PRIRODOM KAO PRETPOSTAVKA RAZVOJA OSJETLJIVOSTI ZA OKOLIŠ I ODRŽIVI RAZVOJ UČENIKA MLAĐE ŠKOLSKE DOBI

Anđić, Dunja

Sveučilište Hercegovina, Bijakovići – Međugorje (Bosna i Hercegovina),

https://hercegovina.edu.ba/hr/ocima-djeteta/

01.10.2003.

Interdisciplinarni pristup obrazovanju odgajatelja (s posebnim osvrtom na ekološko obrazovanje)

Uzelac, Vinka ; Pejčić, Aleksandra ; Anđić, Dunja

Osijek, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=123462

10.2003.

Interdisciplinarni pristup obrazovanju odgajatelja (s posebnim osvrtom na ekološko obrazovanje). Dijete i djetinjstvo: Teorija i praksa predškolskoga odgoja / Babić, Nada ; Irović, Stanislava (ur.). 361-370.

Uzelac, Vinka; Pejčić, Aleksandra; Anđić, Dunja;

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Visoka učiteljska škola u Osijeku , 2003

01.05.2003.

Ekološka iskustva predškolske djece na otvorenom

Uzelac, Vinka ; Pejčić, Aleksandra ; Anđić, Dunja

Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=123437

05.2003.

Ekološka iskustva predškolske djece na otvorenom/postignuća u praksi i teoriji predškolskog odgoja / Paragvaj, Smiljana ; Ujčić, Tanja (ur.). - Opatija : Naklada Preluk, Opatija , 2003. 52-58.

Uzelac, Vinka; Pejčić, Aleksandra; Anđić, Dunja;

Opatija.

2020

POVEZANOST S PRIRODOM I ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ

Anđić, Dunja;

Znanstveno-stručni skup: POVEZANOST S PRIRODOM,ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA DJECE ŠKOLSKE DOBI I DIGITALNE TEHNOLOGIJE

Kongresna priopćenja

8.3.2021. - 9.3.2021.

SOCIAL COMPETENCES OF FUTURE TEACHERS IN CROATIA - VALIDATION AND ADJUSTMENT OF THE SCALE OF SOCIAL COMPETENCES-sažetak prihvaćen!

Ćurić, A., Anđić, D.

virtualno

Intend 2021. Valencia, Spain

https://iated.org/concrete2/list_accepted_abstracts.php?event_id=39&search_id=&search_title=&search_author=An%C4%91i%C4%87&search_bool=and

8.3.2021. - 9.3.2021.

HOW TEACHERS IN SCHOOL TEACH THE NATURE? TEACHERS 'ATTITUDES TOWARDS FORMS OF TEACHING AND THE USE OF ICT TECHNOLOGY IN NATURAL SCIENCE SCHOOL SUBJECT IN THE REPUBLIC OF CROATIA- sažetak prihvaćen

Anđić, D. Žic, K. i Marot, L.

virtualno

Intend 2021. Valencia, Spain

29.11.2019.

Proekološki stavovi i osobine ličnosti budućih učitelja

Anđić, Dunja; Vorkapić Tatalović, Sanja; Vargek, Dajana

predavanje

International Conference EDUvision 2019 »Modern Approaches to Teaching the Future Generations« / Orel, Mojca ; Jurjevčič, Stanislav (ur.). Ljubljana, Slovenija

11.03.2019.

RELATING THE EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT TO CONTEMPORARY TRANSITION MODELS: COULD BIOPHILIA BE PERCEIVED AS POSITIVE FACTOR OF TRANSITION TO KINDERGARTEN OR SCHOOL?

Anđić, Dunja; Tatalović Vorkapić, Sanja

virtualno

INTED2019 Proceedings, 13th International Technology, Education and Development Conference Valencia, Spain: IATED

2015.

UNIVERZALNE LJUDSKE VRIJEDNOSTI BUDUĆIH UČITELJA I ODGAJATELJA- KROSKULTURALNA USPOREDBA U MODELU ODRŽIVOG PONAŠANJA

Tatalović Vorkapić, Sanja ; Anđić, Dunja

Predavanje

PRAVO DJETETA NA ODGOJ I OBRAZOVANJE: TEORIJE, POLITIKE I PRAKSE Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=801350

2015.

Prostori za igru - značaj školskog okoliša u razvoju osjetljivosti djece/učenika za odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj.

Anđić, Dunja ; Ćurić Antonia ; Radošević Marina.

Predavanje

Dijete, igra, stvaralaštvo - Znanstvena konferencija s međunarodnom suradnjom. Split, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=801363

2015.

„Igra je sastavni dio djetetova života, ono sve što radi, upravo radi kroz igru. Spoznaje svijet oko sebe, te svoju ulogu u njemu. “ - Kako budući odgajatelji vide igru, vrtić i vlastitu praksu rada u odgoju i obrazovanju za održivi razvoj?

Anđić, Dunja ; Ćurić, Antonia

Predavanje

PRAVO DJETETA NA ODGOJ I OBRAZOVANJE: TEORIJE, POLITIKE I PRAKSE Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=801352

08.11.2014.

Considering transversal competences, personality and reputation in the context of teachers' professional development

Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Anđić, Dunja ; Skočić Mihić, Sanja

Poster

Godišnja konferencija psihologa s međunarodnim sudjelovanjem Kako obrazovanju dodati boju? : uloga i izazovi za psihologe 8232 ; 2014) Rovinj, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=734530

05.11.2014.

Considering transversal competences, personality and reputation in the context of teachers' professional development

Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Anđić, Dunja ; Skočić Mihić, Sanja

Poster

22. Godišnja konferencija psihologa s međunarodnim sudjelovanjem: Kako obrazovanju dodati boju? – uloga i izazovi za psihologe Rovinj, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=734530

25.09.2012.

Futurološke dimenzije rada škola u implementaciji koncepta odgoja i obrazovanja za održivi razvoj.( Futurological Dimensions of School Work in Implementing the Concept of Education for Sustainable Development )

Anđić, Dunja

Predavanje

Pedagogija i kultura:2. kongres pedagoga Hrvatske. PEDAGOGIJA I KULTURA Zbornik radova Interkulturalna pedagogija: prema novim razvojima znanosti o odgoju / Koraljka Posavec, Marija Sablić (ur.). - Zagreb, 2012 : Hrvatsko pedagogijsko društvo. Opatija

28.06.2008.

Mediji kao izvori znanja u odgojno-obrazovnim procesima suvremene osnovne škole

Anđić, Dunja ; Lalić, Ana

Predavanje

Međunarodni znanstveni skup Društvo i tehnologija (15 ; 2008) Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=415917

27.06.2008.

Mediji kao izvori znanja u odgojno-obrazovnim procesima suvremene osnovne škole( Media as sources of knowledge in educational processes of contemporary elementary school )

Anđić, Dunja; Lalić, Ana

Predavanje

XV. International Scientific Conference Society and technology 2008. Zadar, Hrvatska

22.05.2008.

Učitelji i otvorena pitanja obrazovanja i profesionalnog usavršavanja u području odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj( Teachers and open questions of education and professional training in lifelong environmental education and education for sustainable development )

Anđić, Dunja

Predavanje

Cjeloživotno učenje za održivi razvoj- znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem 2008. Učiteljski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci Rijeka: Plitvice.

2008.

Metode poučavanja i izvori znanja u nastavi prirode i društva u suvremenoj hrvatskoj školi( Teaching methods and sources of knowledge in nature and society teaching in contemporary croatian school )

Anđić, Dunja; Lalić, Ana

Predavanje

Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgajatelja / Bacalja, Robert (ur.). - Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgajatelja Zadar, Hrvatska

13.09.2007.

Teacher education and professional improvement for environment and sustainable development in the aura of the Croatian national education standard

Anđić, Dunja ; Vujičić, Lidija

Plenarno

Going for Growth? School, Community, Economy, Nation Oxford, Engleska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=329702

29.06.2007.

Razvoj informacijsko-komunikacijskih vještina i sposobnosti u budućem obrazovanju učitelja kao dio vizije razvoja koncepcije cjeloživotnog učenja za okoliš i održivi razvoj

Anđić, Dunja; Šamanić, Sanja;

Predavanje

Društvo i tehnologija 2007. Položaj i uloga elektroničkih medija-konvergencija medija. / Planković, Mario (ur.). - Zagreb Split, Hrvatska

20.04.2007.

Učitelji, škola, obitelj i lokalna zajednica u kontekstu odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj

Anđić, Dunja;

Predavanje

Deontologija Učitelja. Osmi Dani Mate Demarina Pula, Hrvatska

2007.

Informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju i profesionalnom usavršavanju učitelja razredne nastave za okoliš i održivi razvoj( Information and communication technology in education and professional development of classroom teachers for the environment and sustainable development )

Anđić, Dunja

Predavanje

Međunarodni znanstveni kolokvij: Kompetencije i kompetentnost učitelja / Babić, N. (ur.). - Osijek : Osijek : Sveučilište J.J. Strosmmayera, Učiteljski fakultet u Osijeku Osijek

2007.

Teacher education and professional improvement for environment and sustainable development in the aura of the Croatian national education standard

Anđić, Dunja; Vujičić, Lidija;

Predavanje

Going for Growth? School, Community, Economy, Nation / Leach, Fiona ; Theobald, David (ur.). - Oxford : University of Oxford , 2007. Oxford, Engleska.

2007.

Sadržajni aspekti odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj - dio koncepcije cjeloživotnog učenja( Substantive aspects of education for environment and sustainable development - the concept of lifelong learning )

Anđić, Dunja

Predavanje

Pedagogija prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja- Prvi kongres pedagoga Hrvatske. / Previšić, V., Šoljan, N.N., Hrvatić, N. (ur.). - Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo. Zagreb, Hrvatska

05.05.2006.

Stanje u praksi obrazovanja i potrebe učitelja razredne nastave u budućem obrazovanju i usavršavanju za okoliš/održivi razvoj

Anđić, Dunja

Predavanje

3. Dani Ante Starčevića - Zavičajnost, Globalizacija i Škola Gospić, Republika Hrvatska

2005.

THE MODERN CHILDHOOD WITHIN THE CONTEXT OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Uzelac, Vinka; Pejčić, Aleksandra; Sam-Palmić, Renata; Anđić, Dunja;

Predavanje

Children and Youth in Emerging and Transforming Societies, Childhoods 2005 Oslo / Stafseng, O., Backe-Hansen, E. i dr. (ur.). - Oslo, Norveška : University of Oslo University of Oslo, Norway, 2005.

2004.

Mediji u promoviranju koncepta odgoja i obrazovanja za okoliš/održivi razvoj

Anđić, Dunja;

Predavanje

Media in Education/Mediji v izobraževanju / dr. Marjan Blažič (ur.). - Novo Mesto : Visokošolsko središče Novo mesto, Republika Slovenija

24.05.2002.

KOMUNIKACIJSKA POZICIJA STUDENATA UČITELJSKIH ŠKOLA U OBRAZOVANJU ZA OKOLIŠ U SVJETLU JEDNOG ISTRAŽIVANJA

Uzelac, Vinka; Pejčić, Aleksandra; Anđić, Dunja;

Predavanje

"The Teacher of the 21.st.c."Bitola-Ohrid : Pedagoški fakultet Bitola, Univerzitet "Sv. Kliment Ohridski" Ohrid , 2002. Ohrid-Bitola, Republika Makedonija

16.-18. studenog 2006.

Kvaliteta u obrazovanju i profesionalnom usavršavanju učitelja osnovnih škola s naglaskom na obrazovanje za okoliš i održivi razvoj

Anđić, Dunja

Predavanje

Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem «Peti Dani osnovne škole županije Splitsko-dalmatinske – Prema kvalitetnoj školi». Split, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=570048

28.-30. lipnja 2007.

Razvoj informacijsko-komunikacijskih vještina i sposobnosti u budućem obrazovanju učitelja kao dio vizije razvoja koncepcije cjeloživotnog učenja za okoliš i održivi razvoj

Anđić, Dunja ; Šamanić, Sanja

Predavanje

Društvo i tehnologija 2007. Split, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=570023

30. i 31. svibnja 2008.

Metode poučavanja i izvori znanja u nastavi prirode i društva u suvremenoj hrvatskoj školi

Anđić, Dunja ; Lalić, Ana

Predavanje

Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgajatelja Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=502397

5.svibnja 2006.

Stanje u praksi obrazovanja i potrebe učitelja razredne nastave u budućem obrazovanju i usavršavanju za okoliš/održivi razvoj

Anđić, Dunja

Predavanje

3. Dani Ante Starčevića - Zavičajnost, Globalizacija i Škola Gospić, Republika Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=268171

7. i 8. svibnja, 2004.

Izvanučioničko učenje i poučavanje za okoliš/održivi razvoj u školskom kurikulumu

Anđić, Dunja

Predavanje

Ekologija u odgoju i obrazovanju Gospić, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=157747

Znanstveni projekti

16.12.2019. -

Povezanost s prirodom, organizacija slobodnog vremena učenika rane školske dobi i digitalne tehnologije https://providit.uniri.hr/

voditelj

Sveučilište u Rijeci

https://portal.uniri.hr/Projekti/Details/01500

2018.

DOBROBIT DJECE U PRIJELAZNIM ŽIVOTNIM PERIODIMA: EMPIRIJSKA PROVJERA EKOLOŠKO-DINAMIČKOG MODELA

istraživač-suradnik

Sveučilište u Rijeci

https://spapp.uniri.hr/projekti/Projekti

2014. -

Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije

istraživač suradnik

Sveučilište u Rijeci

2008. -

Ostvarivanje organizacije koja uči u obrazovanju učitelja i odgajatelja (prof. dr.sc. Jasna Krstović, 009-2271694-1326)

suradnik

MZOS -

-

2002. - 2006.

Daljnje obrazovanje odgajatelja i učitelja za okoliš (dr. sc. Vinka Uzelac, red.prof. 0009019)

znanstveni novak-asistent

MZOS -

-

2001. - 2002.

Obrazovanje studenata učiteljskih škola/nastavničkih fakulteta za okoliš (dr. sc. Vinka Uzelac, red.prof. 009017)

znanstveni novak

MZOS -

-

Mentorstvo doktorandima

2020.

u izradi /obranjen prednacrt; radni naslov: Kompetencije odgajatelja za implementaciju održivog razvoja u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Jasmina Hadela Doktorat

poslijediplomski doktorski sveučilišni studij pedagogija pri Filozofskom fakultetu u Rijeci

Filozofski fakultet u Rijeci

Datum obrane: n/a

2019. - 2021.

OBRAZOVNO-VASPITNI EFEKTI ISTRAŽIVAČKOG RADA UČENIKA U NASTAVI MOJE OKOLINE

Almina Alagić Doktorat

Filozofski fakultet, Univerzitet u Banja Luci

Datum obrane: 15.1.2021.

Znanstveni skupovi

22.10.2020. - 26.10.2020.

POVEZANOST S PRIRODOM,ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA DJECE ŠKOLSKE DOBI I DIGITALNE TEHNOLOGIJE

Učiteljski fakultet u Rijeci organizator, voditelj

Uredništva časopisa

2021.

Education Sciences and Sustainability Special Issue "Education for Sustainable Development and Teaching: Challenges, Practice and Research"

https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/education_sustainable_development_and_teaching

2018.

Časopis Odgojno-obrazovne teme

2010. -

Razvoj Visoke učiteljske škole i Učiteljskog fakulteta od 1998. do 2010. godine

https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=503254

2017

10. Međunarodna konferencija u Rijeci, Hrvatska: Suvremeni trendovi u visokom obrazovanju u Evropi - Institucijsko djetinjstvo: Izazovi suvremenog odgoja i obrazovanja ( 10th International Conference in Rijeka, Croatia: Current trends in higher educa

Recenzije

22.11.2020.

POIMANJE ODRŽIVOG RAZVOJA I PROEKOLOŠKO PONAŠANJE BUDUĆIH ODGOJITELJA, Metodički obzori

8.11.2020.

"Environmental Education in Teacher Training: a State of the Art on the Brazilian context" for Environmental Education Research

5.10.2020.

"Exploring How Teachers Diagnose Students’ Conceptions about the Cycle of Matter" for Sustainability

21.4.2020.

Exploring How Teachers Diagnose Students’ Conceptions about the Cycle of Matter" for Sustainability

20.3.2020.

The Impact of Student-Curated Exhibitions about Socio-Scientific Issues on Students’ Perceptions regarding their Competences and the Science Classes

22.5.2019.

"Acoustic Comfort in Learning Spaces. Moving Towards Sustainable Development Goals" for Sustainability

24.4.2019.

Perceived Barriers to Implementing Education for Sustainable Development among Korean Secondary Teachers" for Sustainability

28.10.2018.

Examination of Teacher Candidates' Lifelong Learning Competence and Basic Motivation Resources as Parts of Sustainability

24.9.2018.

Customized education as a framework for strengthening collaboration between higher education institutions and regional actors in sustainable development – lessons from Albania and Kosovo" for Sustainability

18.9.2018.

‘Is it that we do not want them to have washing machines?’: Exploring ethical global issues pedagogy with Swedish Upper Secondary Teachers for Sustainablity

2014.

recenzent Journal Of Sustainability

2014.

recenzent Školski Vjesnik

2014.

Član programskog odbora i recenzent IADIS International Conference on Sustainability, Technology and Education, 2014., New Taipei City, Taiwan.

2013.

Recenzent poglavlja u knjizi „Cases on pedagogical Inovations for Sustainable Development“ Editors K.D.Thomas, H., Mugha (by IGI, USA)

2013.

Recenzent programa cjeloživotnog učenja na Sveučilištu u Rijeci.

2013.

Član programskog odbora i recenzent IADIS International Conference on Sustainability, Technology and Education, 2013., Kuala Lumpur, Malezija.

2012.

Član programskog odbora i recenzent IADIS International Conference on Sustainability, Technology and Education, 2012., Perth, Australia.

2010.

Recenzent CD izdanja glazbene slikovnice Vidov san. Autori glazbene slikovnice su Marija Vičević, Celestina Vičević, prof., akademski kipar Zvonimir Kamenar, Jelka Ban, prof. i dr.sc. Anita Rončević. (2010.). Odobreno od Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za didaktičko-metodičku uporabu u vrtićima, osnovnim školama i učiteljskom fakultetu).

2008.

Član programskog odbora i recenzent na znanstveno-stručnom skupu s međunarodnim sudjelovanjem «Cjeloživotno učenje za održivi razvoj». Cjeloživotno učenje za održivi razvoj / Uzelac, V., Vujičić. L. (ur.). svezak 3. Rijeka : Učiteljski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, 2008.

Stručna djelatnost

Stručni projekti

07.09.2016. - 31.01.2019.

Modernization, Education and Human Rights –MEHR

Eu grant-KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for higher education- Erasmus +

istraživač-suradnik

2015. - 2016.

Standardi kvalifikacija i unaprjeđivanje studijskih programa odgajatelja i učitelja (Učiteljski fakultet u Rijeci) -Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.- 2013., Prioriteta 3.

Ministarstvo zanosti, obrazovanja i sporta

član radne skupine / istraživač-suradnik

2013. - 2014.

Projekt povezivanja srednjeg i visokog obrazovanja s naglaskom na STEM područje/Izrada i provedba strategije informiranja učenika u srednjim školama (i gimnazijama) vezane uz pogodnosti pri upisu pristupnicima s invaliditetom i nižeg socijalno-ekonomskog statusa

Sveučilište U Rijeci

istraživač suradnik; zamjena za voditelja

Stručna aktivnost

2019.

Županijski skup voditelja RN PGŽ

Agencija za odgoj i obrazovanje

predavač

2018. - 2021.

Povjerenstvo za stručne ispite učitelja razredne nastave- metodičar prirode i društva za PGŽ i Istarsku župnaiju

Agencija za odgoj i obrazovanje

član povjerenstva

01.11.2015. -

Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnih ispita učitelja u razrednoj nastavi u Ličko-senjskoj i Istarskoj županiji -za metodiku nastave prirode i društva

Agencija za odgoj i obrazovanje

članica

listopad 2019. županijski stručni skup

održano predavanje županijskim voditeljima

Agencija za odgoj i obrazovanje

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

22.2.2021.

Rijeka psihologije 2021.

Rijeka psihologije 2021.-Znanost u službi odgoja i obrazovanja

online

22.10.2020. - 26.10.2020.

POVEZANOST S PRIRODOM,ORGANIZACIJA SLOBODNOG VREMENA DJECE ŠKOLSKE DOBI I DIGITALNE TEHNOLOGIJE

znanstveno-stručni skup (online) providit.uniri.hr

Učiteljski fakultet u Rijeci

Intervjui

13.3.2020.

Grad znanja: Kava, kolač i održivi razvoj Dunje Anđić

https://stilueta.net/grad-znanja-kava-kolac-i-odrzivi-razvoj-dunje-andic/

Rijeka

Uredništvo

2020. - 2021.

Education Sciences /Journal of Sustainability, guest editor of special issue: "Education for Sustainable Development and Teaching: Challenges, Practice and Research"

online

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

22.07.2020. - 22.07.2023.

član

Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci

2020.

članica

Povjerenstvo za priznavanje prethodnog učenja UFRI

22.07.2017. - 22.07.2020.

članica

Povjerenstvo za akademsko priznavanje i priznavanje razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci

Sveučilišni projekti

Voditelj projekta

UNIRI-plus PROJEKTI 2018

Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016