dr.sc. Dunja Anđić izvanredni profesor

Učiteljski fakultet Katedra za metodike nastavnih predmeta prirodnih i društvenih znanosti

prostorija : 407
e-pošta : dunja.andic@ufri.uniri.hr
telefon kabinet : 051 265 813

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Crosbi
Google scholar 78 5 3
ResearchGate 5 0 0
Scopus 7 2 0
Web of Science (Wos) 3 1 0

Obrazovanje

15.4.2019. - izvanredni profesor Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2013. - docent Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2011. - doktor znanosti Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.2006. - magistar znanosti Filozofski fakultet u Rijeci
1.1.1993. - 1.1.1997. učitelj razredne nastave Pedagoški fakultet

Radno iskustvo

3.10.2016. - Šefica katedre Šefica katedre za metodike nastavnih predmeta prirodnih i društvenih znanosti Učiteljski fakultet u Rijeci
3.10.2013. - docent nositelj kolegija, ECTS koordinator (do 2016.) Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2011. - 3.10.2013. viši asistent nositelj kolegija, Voditelj Razlikovnog programa za upis na diplomsku razinu RPOO Članstva u povjerenstvima za studijske programe ECTS koordinator Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2007. - asistent/viši asistent predavanja, seminari i vježbe iz kolegija: Pedagoška ekologija, Metodika nastave prirode i društva, Pedagogija održivog razvoja, Odgoj i obrazovanje za okoliš na otvorenim prostorima, Održivi razvoj u kontekstu cjeloživotnog učenja Učiteljski fakultet u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2007. znanstveni novak/asistent znanstveno-istraživački projekti: predavanja, seminari i vježbe. Filozofski fakultet u Rijeci/Visoka učiteljska škola
1.1.1998. - 1.1.2001. učitelj razredne nastave učitelj razredne i učitelj predmetne nastave (povijest, zemljopis, njemački jezik) osnovne škole Grada Rijeka i prstena
- izvanredni profesor nositelj kolegija na studijskim programima Učiteljski fakultet u Rijeci

Članstva

- Hrvatsko pedagogijsko društvo
- Udruga za razvoj visokog školstva Universitas

Nastavna djelatnost

Kolegiji

30.8.2018. - Pedagogija održivog razvoja
učiteljski studij/rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
nositelj
Norma sati: 300
30.8.2018. - METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA 2
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI UČITELJSKI STUDIJ
UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI
nositelj
Norma sati:
30.8.2018. - METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA 1
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI UČITELJSKI STUDIJ
UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI
nositelj
Norma sati:
30.8.2018. - METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA 3
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI UČITELJSKI STUDIJ
UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI
nositelj
Norma sati:
30.8.2018. - Djeca-okoliš i održivi razvoj
rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
nositelj
Norma sati: 75
30.8.2018. - Istraživačka nastava prirode i društva
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI UČITELJSKI STUDIJ
Učiteljski fakultet
nositelj
Norma sati: 60
1.1.2012. - 1.1.2013. Metodika nastave prirode i društva
učiteljski studij
Učiteljski fakultet
nositelj
Norma sati: 150
1.1.2012. - Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj na otvorenim prostorima
rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet
nositelj
Norma sati: 60
1.1.2011. - 1.1.2015. Održivi razvoj u kontekstu cjeloživotnog učenja
razlikovni program za upisa na diplomsku razinu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Učiteljski fakultet
voditelj
Norma sati: 20 sati
1.1.2010. - 1.1.2016. Održivi razvoj u kontekstu cjeloživotnog učenja
razlikovni program za upisa na diplomsku razinu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Učiteljski fakultet
suradnik
Norma sati: 20 sati
1.1.2001. - 1.1.2013. Metodika nastave prirode i društva
razredna nastava/učiteljski studij
Visoka učiteljska škola/Filozofski fakultet/učiteljski fakultet
suradnik
Norma sati: 150
1.1.2001. - 1.1.2011. Osnove ekologije/Pedagoška ekologija/Pedagogija održivog razvoja
razredna nastava/predškolski odgoj/učiteljski studij/ rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Visoka učiteljska škola/Filozofski fakultet/Učiteljski fakultet
suradnik
Norma sati: 150

Mentor u završnim radovima

17.7.2017. - 17.7.2017. Istraživačka nastava prirode i društva
Kristina Makarun
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI UČITELJSKI STUDIJ
Učiteljski fakultet u Rijeci
18.11.2016. - 18.11.2016. KOMPETENCIJE UČITELJA ZA CJELOŽIVOTNI ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ
Tena Papić
Integrirrani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
22.9.2016. - 22.9.2016. IKT U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA
Petra Čavlović
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
16.9.2016. - 16.9.2016. PREHRAMBENE NAVIKE PREDŠKOLSKE DJECE
ENYA ASHLY ČIRJAK
Sveučilišni preddiplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
16.9.2016. - 16.9.2016. KOMPETENCIJE ODGAJATELJA U ODGOJU I OBRAZOVANJU ZA ODRŽIVI RAZVOJ
KLARA KONDIĆ
Sveučilišni preddiplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
16.9.2016. - 16.9.2016. ODRŽIVI VRTIĆI - MJESTA PROMICANJA ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ
Antonija Perić
Sveučilišni preddiplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
13.11.2015. - 13.11.2015. EKOLOŠKI STAVOVI I PONAŠANJE STUDENATA
TONKA BABIĆ
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI UČITELJSKI STUDIJ
Učiteljski fakultet u Rijeci
13.11.2015. - 13.11.2015. VRTIĆKI OKOLIŠ U FUNKCIJI RAZVOJA ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
IDA IMBRIŠAK
Sveučilišni preddiplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci
29.9.2015. - IZVANUČIONIČKA NASTAVA PRIRODE I DRUŠTVA
IVANA BRUKETA
Integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
16.7.2015. - Suvremene strategije poučavanja u nastavi Prirode i društva
Iva Kaurloto
Integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij
Učiteljski fakultet u Rijeci
16.7.2015. - PROJEKTI ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ U VRTIĆIMA
Samantha Habazin
Prediplomski sveučilišni studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Učiteljski fakultet u Rijeci
26.9.2014. - Stavovi studenata i učitelja o vrijednostima odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u obrazovanju i školama
Leo Pavlačić
INTERGIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI UČITELJSKI STUDIJ
UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI
16.7.2014. - POKUSI U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA
MAJA KNEŽEVIĆ
US-INTEGRIRANI PREDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI UČITELJSKI STUDIJ
UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI
16.7.2014. - ŠKOLSKI OKOLIŠ I ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ
MARINA RADOŠEVIĆ
US-INTEGRIRANI PREDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI UČITELJSKI STUDIJ
UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI
16.7.2014. - PROJEKTNA NASTAVA- USPJEŠNO I DJELOTVORNO UČENJE O ZAŠTITI OKOLIŠA I ODRŽIVOM RAZVOJU
PETRA GRABAR
US-INTEGRIRANI PREDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI UČITELJSKI STUDIJ
UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI
- Neposredna stvarnost kao izvor ekoloških iskustva i spoznaja djece o okolišu : Neposredna stvarnost kao izvor ekoloških iskustva i spoznaja djece o okolišu
Kristina Mirović
sveučilišni preddiplomski Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Učiteljski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

- ODRŽIVI RAZVOJ U KONTEKSTU CJELOŽIVOTNOG UČENJA
RAZLIKOVNI PROGRAM ZA UPIS NA DIPLOMSKU RAZINU RPOO
UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI
voditelj
Norma sati:
- ODRŽIVI RAZVOJ U KONTEKSTU CJELOŽIVOTNOG UČENJA
RAZLIKOVNI PROGRAM ZA UPIS NA DIPLOMSKU RAZINU RPOO
UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI
suradnik
Norma sati:

Osobni razvoj

21.9.2016. - 27.9.2015. Eunos OY BENCHMARKING COURSES U SKLOPU PROJEKTA HR.3.1.15-0021 Standardi kvalifikacija i unapređivanje kvalitete studijskih programa odgajatelja i učitelja


Norma sati: 28 sati
15.10.2015. - Radionice o izradi standarda zanimanja i standarda kvalifikacija/Edukacija nositelja projekata u okviru poziva za Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira


Norma sati: 6 sati
31.1.2015. - Kvalitativni pristup društvenim znanostima (seminar)/stručni seminar projekta Razine rizika za probleme u ponašanju djece rane razvojne dobi i stručne intervencije


Norma sati: 8 sati
10.12.2014. - Radionica u sklopu IPA projekta Razvoj nacionalnog standarda kvalifikacije za učitelje kao podloge za uvođenje sustava licenciranja


Norma sati: 6 sati
1.1.2010. - Program cjeloživotnog obrazovanja UniSTAT2: Osnove analize varijance i regresijske analize.


Norma sati: 2 ects
1.1.2010. - E-učenje u nastavnom procesu 2010.- E-learning tečaj


Norma sati: 3 ects
1.1.2010. - Program cjeloživotnog obrazovanja UniSTAT1: Priprema podataka uzosnovne deskriptivne i inferencijalne analize/statistika.


Norma sati: 2 ects
1.1.2010. - Program cjeloživotnog obrazovanja UniSTAT3: Složeniji statistički modeli s interakcijama i uvod u multivarijantne analize.


Norma sati: 2 ects
- Primjena statističkih postupaka u stručnom i znanstvenom radu visokoškolskih nastavnika.


Norma sati: 20 sati
- Program inicijalnog osposobljavanja visokoškolskih nastavnika za rad u nastavi (INIOS).


Norma sati: 30 sati

Izdavaštvo

- Djeca – odgoj i obrazovanje – održivi razvoj. U potrazi za novim perspektivama razvoja odgoja i obrazovanja djece za održivi razvoj.

Financiranje: Zagreb : Golden Marketing. Tehnička knjiga.

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Anđić, Dunja
DOPRINOSI RAZVOJU KOMPETENCIJA UČITELJA OSNOVNIH ŠKOLA U ODGOJU I OBRAZOVANJU ZA ODRŽIVI RAZVOJ Doprinosi razvoju kompetencija učitelja osnovnih škola u odgoju i obrazovanju za održivi razvoj
Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 156 367-383 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=801341

2. Anđić, Dunja ; Tatalović Vorkapić, Sanja
Kako mjeriti održivo ponašanje? Adaptacija i validacija Upitnika o održivom ponašanju
Revija za sociologiju 45 69-97 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=801334

3. Anđić, Dunja ; Knežević, Maja ; Dušan Krnel (prevoditelj)
Poskusi pri pouku narave in družbe na Hrvaškem - pregled učbenikov in učnih načrtov.
Naravoslovna solnica 19 14-17 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=801374

4. Anđić, Dunja ; Ćurić, Antonia ; Pavlačić, Leo
Univerzalne vrijednosti i vrijednosti odgoja i obrazovanja za održivi razvoj studenata i učitelja.
279-291 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=801345

5. Anđić, Dunja; Tomljenović, Zlata; Radošević, Marina;
SCHOOL ENVIRONMENT IN THE FUNCTION OF EDUCATIONAL PRACTICES OF WORK OF TEACHERS IN EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
10. DANI OSNOVNE ŠKOLE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE PREMA KVALITETNOJ ŠKOLI. Znanstveni skup s međunarodnom suradnjom - 2015.

6. Anđić, Dunja; Tatalović Vorkapić, Sanja
Interdisciplinary Approaches to Sustainable Development in Higher Education: A Case Study from Croatia
Handbook of Research on Pedagogical Innovations for Sustainable Development / Thomas, Ken D. ; Muga, E. Helen (ur.). USA ; Hershey PA 17033 : IGI Global book series Practice, Progress, and Proficiency in Sustainability, 67-115 - 2014. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699728

7. Tatalović Vorkapić, Sanja ; Anđić, Dunja ; Unković, Sanja
Vrijednosti održivog ponašanja
Dijete, vrtić, obitelj : časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima 74 10-12 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=783344

8. Ćurić, Antonia ; Piršl, Elvi ; Anđić, Dunja
Osposobljavanje učitelja za podučavanje prirodnih znanosti u Hrvatskoj i Danskoj: usporedna analiza
Acta iadertina 10 11-23 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=754434

9. Uzelac, Vinka; Andic, Dunja;
Promotion of Nursery School Teacher and Junior Grade Teacher Education for Environment and Sustainable Development in the Republic of Croatia According to the Concept of Lifelong Learning
Survival and Sustainability: Environmental concerns in 21st century. (Eds.) Gökçekus, Hüseyin; Türker, Umut; LaMoreaux, James W. Environmental Earth Sciences - 679-690 - 2011. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-540-95991-5_62#page-1

10. Uzelac, Vinka; Piršl, Elvi; Anđić, Dunja;
The Education of Lower Primary And Pre-School Teachers in The Republic of Croatia.
International Handbook on Teacher Education World-wide. Issues & challenges for teacher profession. (Eds.) Karras, K.G., Wolhuter, C.C.Gaston Milaret. Athens -Atrapos editions 1 123-156 - 2010. http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/c_ceiecs/mail/contents_Handbook.pdf

11. Uzelac, Vinka; Piršl, Elvi; Anđić, Dunja;
The Education of Lower Primary And Pre-School Teachers in The Republic of Croatia.
International Handbook on Teacher Education World-wide. Issues & challenges for teacher profession. (Eds.) Karras, K.G., Wolhuter, C.C. 1 123-155 - 2010.

12. Anđić, Dunja;
Paradigmatski aspekti problematike okoliša i odgoj za okoliš i održivi razvoj
Metodički ogledi 14 9-23 - 2008. http://hrcak.srce.hr/20764

13. Uzelac, Vinka; Anđić, Dunja;
Teacher Education for Sustainable Development in the Republic of Croatia. PAPER 80.
E-Book - Global Sustainable Development: A Challenge for Consumer Citizens. Urednik/ci: MIRIAM O’ DONOGHUE Izdavač: CDVEC, Curriculum Development Unit (CDU), Dublin, Ireland and International Federation for Home Economics (IFHE), Bonn, Germany - 11. - 2008. http://educationforsustainabledevelopment.org/; http://educationforsustainabledevelopment.org/papers/paper_80.doc

14. Uzelac, Vinka; Anđić, Dunja;
Teacher Education for Sustainable Development in the Republic of Croatia
Teacher Education for Sustainable Development in the Republic of Croatia - 2008.

15. Anđić, Dunja;
Učenje i poučavanje prirode i društva na otvorenim prostorima
Metodički obzori 2 7-23 - 2007. http://hrcak.srce.hr/12618

16. Anđić, Dunja;
Obrazovanje učitelja i suvremena obrazovna tehnologija u području odgoja i obrazovanja za okoliš/održivi razvoj
Informatologia 40 126-131 - 2006. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=268220

17. Uzelac, Vinka; Pejčić, Aleksandra; Anđić, Dunja;
Ekološka iskustva predškolske djece na otvorenom
- 2003.

18. Anđić, Dunja
DOPRINOS PROCESA VREDNOVANJA I SAMOVREDNOVANJA RADU ŠKOLSKOG MENADŽMENTA U IMPLEMENTACIJI KONCEPTA ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ U ŠKOLAMA( Contribution Of The Processes Of Evaluation And Self-Evaluation To The Work Of School Management In The Implementation Of The Concept Of Education For Sustainable Development In Schools. )
Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. (1848-5189) 15 (2013), 2; 399-438

19. Anđić, Dunja; Pejić Papak, Petra, Vidulin-Orbanić Sabina
Stavovi studenata i učitelja o razrednom ozračju kao prediktoru kvalitete nastave u osnovnoj školi( Students' and teachers' views on classroom atmosphere as an indicator of elementary school teaching quality )
Pedagogijska istraživanja (1334-7888) 7 (2010); 67-83

20. Anđić, Dunja
Obrazovanje učitelja i suvremena obrazovna tehnologija u području odgoja i obrazovanja za okoliš/održivi razvoj( Teacher Education and Contemporary Educational Technology in the Field of Environmental Education/Education for Sustainable Development )
Informatologia. Separat speciale (1332-1463) 10 (2006); 88-88

21. Anđić, Dunja
Učitelji, škola, obitelj i lokalna zajednica u kontekstu odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj( Teachers, School, Family and Local Community within the Context of Education for Environment and Sustainable Development )
Deontologija Učitelja. Osmi Dani Mate Demarina / gl. ur. Jurić, V. ur.: Desinan, C., Janos, M. ; Mužić, V. ; Pehofer, A., J. ; Resman, M. ; Rosić, V. ; Sclaunich, M. ; Jurić Scotti, R. ; Olujić, E. ; Vrgoč, H. (ur.). - Medulin-Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli , 2007. 75-86 (ISBN: 978-853-7191-05-4).

Znanstvene knjige

1.
Anđić, Dunja
Competences of Teachers and Students, and Information and Communication Technology in Teaching Nature and Science
Vujičić, L ; Holtz, O. ; Duh, M. ; Michielsen, M. Lit Verlag - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=882415
2.
Anđić, D.
Profesionalni razvoj i kompetencije učitelja u odgoju i obrazovanju za održivi razvoj.
Čepić, R. Kalin, J. Učiteljski fakultet: Sveučilište u Rijeci - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881946
3.

10. Međunardona konferencija u Rijeci, Hrvatska: Suvremeni trendovi u visokom obrazovanju u Evropi - Institucijsko djetinjstvo: Izazovi suvremenog odgoja i obrazovanja
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Verdonik, Maja ; Anđić, Dunja Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881664
4.
Pejić Papak, Petra ; Anđić, Dunja
Professional and in-service teacher training in the Republic of Croatia
K.G. Karras ; C.C. Wolhuter(eds) HM Studies & publishing - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=881763
5.
Anđić, Dunja;
Škole u promicanju odgoja i obrazovanja za održivi razvoj
doktorska disertacija- neobjavljena - 2011.

Pozvana predavanja

1. Uzelac, Vinka ; Pejčić, Aleksandra ; Anđić, Dunja
Interdisciplinarni pristup obrazovanju odgajatelja (s posebnim osvrtom na ekološko obrazovanje)
Osijek, Hrvatska - 1.10.2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=123462
2. Uzelac, Vinka ; Pejčić, Aleksandra ; Anđić, Dunja
Ekološka iskustva predškolske djece na otvorenom
Opatija, Hrvatska - 1.5.2003.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=123437
3. Uzelac, Vinka; Pejčić, Aleksandra; Anđić, Dunja;
Interdisciplinarni pristup obrazovanju odgajatelja (s posebnim osvrtom na ekološko obrazovanje). Dijete i djetinjstvo: Teorija i praksa predškolskoga odgoja / Babić, Nada ; Irović, Stanislava (ur.). 361-370.
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Visoka učiteljska škola u Osijeku , 2003 https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=123462
4. Uzelac, Vinka; Pejčić, Aleksandra; Anđić, Dunja;
Ekološka iskustva predškolske djece na otvorenom/postignuća u praksi i teoriji predškolskog odgoja / Paragvaj, Smiljana ; Ujčić, Tanja (ur.). - Opatija : Naklada Preluk, Opatija , 2003. 52-58.
Opatija. http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=123437

Kongresna priopćenja

1.
Anđić, Dunja ; Ćurić, Antonia
„Igra je sastavni dio djetetova života, ono sve što radi, upravo radi kroz igru. Spoznaje svijet oko sebe, te svoju ulogu u njemu. “ - Kako budući odgajatelji vide igru, vrtić i vlastitu praksu rada u odgoju i obrazovanju za održivi razvoj? Predavanje PRAVO DJETETA NA ODGOJ I OBRAZOVANJE: TEORIJE, POLITIKE I PRAKSE Opatija, Hrvatska - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=801352
2.
Tatalović Vorkapić, Sanja ; Anđić, Dunja
UNIVERZALNE LJUDSKE VRIJEDNOSTI BUDUĆIH UČITELJA I ODGAJATELJA- KROSKULTURALNA USPOREDBA U MODELU ODRŽIVOG PONAŠANJA Predavanje PRAVO DJETETA NA ODGOJ I OBRAZOVANJE: TEORIJE, POLITIKE I PRAKSE Opatija, Hrvatska - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=801350
3.
Anđić, Dunja ; Ćurić Antonia ; Radošević Marina.
Prostori za igru - značaj školskog okoliša u razvoju osjetljivosti djece/učenika za odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj. Predavanje Dijete, igra, stvaralaštvo - Znanstvena konferencija s međunarodnom suradnjom. Split, Hrvatska - 1.1.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=801363
4.
Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Anđić, Dunja ; Skočić Mihić, Sanja
Considering transversal competences, personality and reputation in the context of teachers' professional development Poster Godišnja konferencija psihologa s međunarodnim sudjelovanjem Kako obrazovanju dodati boju? : uloga i izazovi za psihologe 8232 ; 2014) Rovinj, Hrvatska - 8.11.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=734530
5.
Čepić, Renata ; Tatalović Vorkapić, Sanja ; Lončarić, Darko ; Anđić, Dunja ; Skočić Mihić, Sanja
Considering transversal competences, personality and reputation in the context of teachers' professional development Poster 22. Godišnja konferencija psihologa s međunarodnim sudjelovanjem: Kako obrazovanju dodati boju? – uloga i izazovi za psihologe Rovinj, Hrvatska - 5.11.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=734530
6.
Anđić, Dunja
Futurološke dimenzije rada škola u implementaciji koncepta odgoja i obrazovanja za održivi razvoj.( Futurological Dimensions of School Work in Implementing the Concept of Education for Sustainable Development ) Predavanje Pedagogija i kultura:2. kongres pedagoga Hrvatske. PEDAGOGIJA I KULTURA Zbornik radova Interkulturalna pedagogija: prema novim razvojima znanosti o odgoju / Koraljka Posavec, Marija Sablić (ur.). - Zagreb, 2012 : Hrvatsko pedagogijsko društvo. Opatija - 25.9.2012. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=660032
7.
Anđić, Dunja ; Lalić, Ana
Mediji kao izvori znanja u odgojno-obrazovnim procesima suvremene osnovne škole Predavanje Međunarodni znanstveni skup Društvo i tehnologija (15 ; 2008) Zadar, Hrvatska - 28.6.2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=415917
8.
Anđić, Dunja; Lalić, Ana
Mediji kao izvori znanja u odgojno-obrazovnim procesima suvremene osnovne škole( Media as sources of knowledge in educational processes of contemporary elementary school ) Predavanje XV. International Scientific Conference Society and technology 2008. Zadar, Hrvatska - 27.6.2008. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=415917
9.
Anđić, Dunja
Učitelji i otvorena pitanja obrazovanja i profesionalnog usavršavanja u području odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj( Teachers and open questions of education and professional training in lifelong environmental education and education for sustainable development ) Predavanje Cjeloživotno učenje za održivi razvoj- znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem 2008. Učiteljski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci Rijeka: Plitvice. - 22.5.2008. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=415888
10.
Anđić, Dunja; Lalić, Ana
Metode poučavanja i izvori znanja u nastavi prirode i društva u suvremenoj hrvatskoj školi( Teaching methods and sources of knowledge in nature and society teaching in contemporary croatian school ) Predavanje Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgajatelja / Bacalja, Robert (ur.). - Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgajatelja Zadar, Hrvatska - 1.1.2008. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=502397
11.
Anđić, Dunja ; Vujičić, Lidija
Teacher education and professional improvement for environment and sustainable development in the aura of the Croatian national education standard Plenarno Going for Growth? School, Community, Economy, Nation Oxford, Engleska - 13.9.2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=329702
12.
Anđić, Dunja; Šamanić, Sanja;
Razvoj informacijsko-komunikacijskih vještina i sposobnosti u budućem obrazovanju učitelja kao dio vizije razvoja koncepcije cjeloživotnog učenja za okoliš i održivi razvoj Predavanje Društvo i tehnologija 2007. Položaj i uloga elektroničkih medija-konvergencija medija. / Planković, Mario (ur.). - Zagreb Split, Hrvatska - 29.6.2007. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=570023
13.
Anđić, Dunja;
Učitelji, škola, obitelj i lokalna zajednica u kontekstu odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj Predavanje Deontologija Učitelja. Osmi Dani Mate Demarina Pula, Hrvatska - 20.4.2007.
14.
Anđić, Dunja
Sadržajni aspekti odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj - dio koncepcije cjeloživotnog učenja( Substantive aspects of education for environment and sustainable development - the concept of lifelong learning ) Predavanje Pedagogija prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja- Prvi kongres pedagoga Hrvatske. / Previšić, V., Šoljan, N.N., Hrvatić, N. (ur.). - Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo. Zagreb, Hrvatska - 1.1.2007. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=570041
15.
Anđić, Dunja
Informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju i profesionalnom usavršavanju učitelja razredne nastave za okoliš i održivi razvoj( Information and communication technology in education and professional development of classroom teachers for the environment and sustainable development ) Predavanje Međunarodni znanstveni kolokvij: Kompetencije i kompetentnost učitelja / Babić, N. (ur.). - Osijek : Osijek : Sveučilište J.J. Strosmmayera, Učiteljski fakultet u Osijeku Osijek - 1.1.2007. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=570042
16.
Anđić, Dunja; Vujičić, Lidija;
Teacher education and professional improvement for environment and sustainable development in the aura of the Croatian national education standard Predavanje Going for Growth? School, Community, Economy, Nation / Leach, Fiona ; Theobald, David (ur.). - Oxford : University of Oxford , 2007. Oxford, Engleska. - 1.1.2007. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=329702
17.
Anđić, Dunja
Stanje u praksi obrazovanja i potrebe učitelja razredne nastave u budućem obrazovanju i usavršavanju za okoliš/održivi razvoj Predavanje 3. Dani Ante Starčevića - Zavičajnost, Globalizacija i Škola Gospić, Republika Hrvatska - 5.5.2006. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=268171
18.
Uzelac, Vinka; Pejčić, Aleksandra; Sam-Palmić, Renata; Anđić, Dunja;
THE MODERN CHILDHOOD WITHIN THE CONTEXT OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT Predavanje Children and Youth in Emerging and Transforming Societies, Childhoods 2005 Oslo / Stafseng, O., Backe-Hansen, E. i dr. (ur.). - Oslo, Norveška : University of Oslo University of Oslo, Norway, 2005. - 1.1.2005. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=209922
19.
Anđić, Dunja;
Mediji u promoviranju koncepta odgoja i obrazovanja za okoliš/održivi razvoj Predavanje Media in Education/Mediji v izobraževanju / dr. Marjan Blažič (ur.). - Novo Mesto : Visokošolsko središče Novo mesto, Republika Slovenija - 1.1.2004. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=159305
20.
Uzelac, Vinka; Pejčić, Aleksandra; Anđić, Dunja;
KOMUNIKACIJSKA POZICIJA STUDENATA UČITELJSKIH ŠKOLA U OBRAZOVANJU ZA OKOLIŠ U SVJETLU JEDNOG ISTRAŽIVANJA Predavanje "The Teacher of the 21.st.c."Bitola-Ohrid : Pedagoški fakultet Bitola, Univerzitet "Sv. Kliment Ohridski" Ohrid , 2002. Ohrid-Bitola, Republika Makedonija - 24.5.2002. https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=248874
21.
Anđić, Dunja
Izvanučioničko učenje i poučavanje za okoliš/održivi razvoj u školskom kurikulumu Predavanje Ekologija u odgoju i obrazovanju Gospić, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=157747
22.
Anđić, Dunja
Stanje u praksi obrazovanja i potrebe učitelja razredne nastave u budućem obrazovanju i usavršavanju za okoliš/održivi razvoj Predavanje 3. Dani Ante Starčevića - Zavičajnost, Globalizacija i Škola Gospić, Republika Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=268171
23.
Anđić, Dunja ; Lalić, Ana
Metode poučavanja i izvori znanja u nastavi prirode i društva u suvremenoj hrvatskoj školi Predavanje Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgajatelja Zadar, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=502397
24.
Anđić, Dunja ; Šamanić, Sanja
Razvoj informacijsko-komunikacijskih vještina i sposobnosti u budućem obrazovanju učitelja kao dio vizije razvoja koncepcije cjeloživotnog učenja za okoliš i održivi razvoj Predavanje Društvo i tehnologija 2007. Split, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=570023
25.
Anđić, Dunja
Kvaliteta u obrazovanju i profesionalnom usavršavanju učitelja osnovnih škola s naglaskom na obrazovanje za okoliš i održivi razvoj Predavanje Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem «Peti Dani osnovne škole županije Splitsko-dalmatinske – Prema kvalitetnoj školi». Split, Hrvatska
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=570048

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije; istraživač suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
2. 1.1.2008. -
Ostvarivanje organizacije koja uči u obrazovanju učitelja i odgajatelja (prof. dr.sc. Jasna Krstović, 009-2271694-1326); suradnik; MZOS; -; -
3. 1.1.2002. - 1.1.2006.
Daljnje obrazovanje odgajatelja i učitelja za okoliš (dr. sc. Vinka Uzelac, red.prof. 0009019); znanstveni novak-asistent; MZOS; -; -
4. 1.1.2001. - 1.1.2002.
Obrazovanje studenata učiteljskih škola/nastavničkih fakulteta za okoliš (dr. sc. Vinka Uzelac, red.prof. 009017); znanstveni novak; MZOS; -; -

Uredništva časopisa

1. 1.1.2014. - Dijete-vrtić-obitelj
http://www.korakpokorak.hr/hr/casopis-dijete-vrtic-obitelj/4/
2. 1.1.2010. - Razvoj Visoke učiteljske škole i Učiteljskog fakulteta od 1998. do 2010. godine
https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=503254
3. - Časopis Odgojno-obrazovne teme

Recenzije

1. 2014. Član programskog odbora i recenzent IADIS International Conference on Sustainability, Technology and Education, 2014., New Taipei City, Taiwan.
2. 2014. recenzent Školski Vjesnik
3. 2014. recenzent Journal Of Sustainability
4. 2013. Član programskog odbora i recenzent IADIS International Conference on Sustainability, Technology and Education, 2013., Kuala Lumpur, Malezija.
5. 2013. Recenzent programa cjeloživotnog učenja na Sveučilištu u Rijeci.
6. 2013. Recenzent poglavlja u knjizi „Cases on pedagogical Inovations for Sustainable Development“ Editors K.D.Thomas, H., Mugha (by IGI, USA)
7. 2012. Član programskog odbora i recenzent IADIS International Conference on Sustainability, Technology and Education, 2012., Perth, Australia.
8. 2010. Recenzent CD izdanja glazbene slikovnice Vidov san. Autori glazbene slikovnice su Marija Vičević, Celestina Vičević, prof., akademski kipar Zvonimir Kamenar, Jelka Ban, prof. i dr.sc. Anita Rončević. (2010.). Odobreno od Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za didaktičko-metodičku uporabu u vrtićima, osnovnim školama i učiteljskom fakultetu).
9. 2008. Član programskog odbora i recenzent na znanstveno-stručnom skupu s međunarodnim sudjelovanjem «Cjeloživotno učenje za održivi razvoj». Cjeloživotno učenje za održivi razvoj / Uzelac, V., Vujičić. L. (ur.). svezak 3. Rijeka : Učiteljski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, 2008.

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. - ; ;

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
7.9.2016. - 31.1.2019.
Modernization, Education and Human Rights –MEHR
Eu grant-KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for higher education- Erasmus +   72.00 eura
istraživač-suradnik
2.
1.1.2015. - 1.1.2016.
Standardi kvalifikacija i unaprjeđivanje studijskih programa odgajatelja i učitelja (Učiteljski fakultet u Rijeci) -Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.- 2013., Prioriteta 3.
Ministarstvo zanosti, obrazovanja i sporta   1.049.101,86 kn,
član radne skupine / istraživač-suradnik
3.
1.1.2013. - 1.1.2014.
Projekt povezivanja srednjeg i visokog obrazovanja s naglaskom na STEM područje/Izrada i provedba strategije informiranja učenika u srednjim školama (i gimnazijama) vezane uz pogodnosti pri upisu pristupnicima s invaliditetom i nižeg socijalno-ekonomskog statusa
Sveučilište U Rijeci  
istraživač suradnik; zamjena za voditelja

Stručna aktivnost

1.
1.11.2015. -
Ispitno povjerenstvo za polaganje stručnih ispita učitelja u razrednoj nastavi u Ličko-senjskoj i Istarskoj županiji -za metodiku nastave prirode i društva
Agencija za odgoj i obrazovanje   članica

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 22.7.2017. - 22.7.2020. - članica Povjerenstva za akademsko priznavanje i priznavanje razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci
Učiteljski fakultet u Rijeci
2. 22.7.2014. - 22.7.2017. - član
Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci