prof. dr. sc. Saša Zelenika mag. ing. mech.

Tehnički fakultet Zavod za konstruiranje u strojarstvu

prostorija : 1-106
e-pošta : sasa.zelenika@riteh.hr; szelenika@uniri.hr
mobitel :

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
ORCID:
ResearcherID
Sasa Zelenika 554 9 9
Scopus 273 6
Web of Science 196 5

Obrazovanje

1.1.1992. - 1.1.1996. Doktor tehničkih znanosti na polju strojarstva Poslijediplomski doktorski studij Politehničko sveučilište u Torinu, Italija
1.1.1986. - 1.1.1991. Diplomirani inženjer strojarstva (po današnjem akademskom nazivlju: magistar inženjer strojarstva) Diplomski studij strojarstva Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.1984. - 1.1.1985. Svjedodžba srednje škole Zadnja godina srednjoškolskog obrazovanja Redmond High School u Redmondu, Washington, USA.
1.1.1981. - 1.1.1984. Prve tri godine Centra za usmjereno obrazovanje na talijanskom jeziku u Rijeci Centar za usmjereno obrazovanje na talijanskom jeziku u Rijeci
1.1.1972. - 1.1.1981. Svjedodžba osnovne škole Osnovna škola na talijanskom jeziku OŠ "Dolac"

Radno iskustvo

1.1.2013. - 1.1.2014. Zamjenik ministra za znanost i tehnologiju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH
1.1.2012. - 1.1.2013. Pomoćnik ministra za znanost i tehnologiju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH
1.1.2010. - 1.1.2011. Predstojnik Centra za mikro i nano znanosti i tehnologije Sveučilišta u Rijeci Dodatno i voditelj Laboratorija za precizno inženjerstvo i tehnologiju mikro i nanosustava. Centar za mikro i nano znanosti i tehnologije Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - 1.1.2010. Predstojnik Zavoda za konstruiranje u strojarstvu Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2008. Pomoćnik Dekana Na toj dužnosti je jedan od autora „Strategije razvoja Tehničkog fakulteta za razdoblje 2007. – 2013.“ i odgovarajućih „Akcijskih planova“, „Dokumenta o inovacijskom sustavu Tehničkog fakulteta s akcijskim planom implementacije“, te jedan od urednika (prvog) „Godišnjaka Tehničkog fakulteta za akademsku godinu 2008./09.“. Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2004. - Znanstveno-nastavni djelatnik (od 2015. god. redoviti profesor u trajnome zvanju) na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci Opće strojarstvo (konstrukcije), znanstvenog polja Strojarstvo, znanstvenog područja Tehničke znanosti, pri Zavodu za konstruiranje u strojarstvu na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Osnivač i voditelj Laboratorija za precizno inženjerstvo. Tehnički fakultet u Rijeci
1.1.2002. - 1.1.2005. Voditelj Odjela za strojarske znanosti Odgovoran za upravljanje najvećim dijelom strojarskih problema koji se javljaju kod fundamentalnih istraživačkih projekata razvijenih u PSI-u. Vrlo aktivan i u istraživačkom radu, što rezultira brojnim objavljenim znanstvenim člancima te jednom patentnom prijavom Europskom patentnom uredu (European Patent Office – patent na polju podatljivih struktura ultra-visoke preciznosti). Paul Scherrer Institutu (PSI), Villigen, Švicarska
1.1.1998. - 1.1.2002. Vođa grupe za strojarstvo (7 ljudi) na projektu Swiss Light Source (SLS) Odgovoran za upravljanje svim strojarskim problemima pri projektiranju novog sinkrotrona. Djelokrug rada obuhvaća uglavnom istraživački Project Management tj. sve razvojne faze inovativnih mehaničkih komponenti. Koordinira i aktivno sudjeluje u aktivnostima koje imaju za cilj optimizaciju projektnih rješenja: inovativnog sustava nosivosti i pozicioniranja akceleratora elektrona koji omogućava dostizanje statičkih i dinamičkih preciznosti i točnosti na mikrometarskoj razini; inovativnog sustava mjerenja pozicije akceleratora temeljenog na kapacitivnom mjerenju hidrostatske razine i elektro-optičkim mjernim tehnologijama; aktivnih sustava pozicioniranja, ponovnog pozicioniranja, te sustava prilagodbe oblika optičkih elemenata koji imaju preciznosti i točnosti na nanometarskoj razini a kompatibilni su s ultravisokim vakuumom; ostalih komponenti te cijelih linija svjetlosti. Paul Scherrer Institut, Villigen, Švicarska
1.1.1997. - 1.1.1998. Viši istraživač Bavio se uglavnom problemima tehnoloških procesa elektrolučnih peći za taljenje čelika. Istraživački rad je bio uglavnom vezan uz mehaničke i termo-strukturne probleme (tj. karakterizaciju nelinearnih mehaničkih svojstava materijala na visokim temperaturama, ubrzano hlađenje uz fazne promjene, vibracije sustava s mehaničkim nelinearnostima) te uz termo-fluidodinamiku. Unaprijeđen u Vođu istraživačke grupe za termo-fluidodinamiku. Vodio i sudjelovao u timovima (2-5 ljudi) koji su projektirali i patentirali inovativne sustave koji su omogućili povećanje produktivnosti određenih proizvodnih procesa za 3-10 puta. Aktivno sudjelovao u suradnji s akademskim (Sveučilište u Zagrebu; Sveučilište u Ljubljani, Slovenija) i industrijskim institucijama u Italiji i inozemstvu. Istraživački centar multinacionalne kompanije Danieli & C. Officine Meccaniche, Buttrio (UD), Italija
1.1.1996. - 1.1.1997. Voditelj projekata (Project Leader) Samostalno i interdisciplinarno sudjeluje u radu R&D (istraživačko-razvojnog) laboratorija. Uglavnom se bavio optimizacijom karakteristika podnih lijevano-željeznih kotlova (maksimizacija izmjene topline i odgovarajućih stupnjeva iskoristivosti; minimizacija emisija zagađujućih tvari, padova tlakova i težine). Odgovoran i za homologaciju (atest) proizvoda firme, pa tako i za njihovu kvalitetu i usklađenost s najstrožim međunarodnim standardima. Dio tima koji je povećao odnos snaga/težina (cijena) nove obitelji kotlova za skoro 200%. Calortecnica, Piombino Dese (PD), Italija (dio multinacionalne Riello grupacije)
1.1.1991. - 1.1.1996. Vanjski suradnik i stipendist Ujedinjenih naroda, ICTP – a te znanstvenih programa Europske unije Pod vodstvom nobelovca C. Rubbie, bio odgovoran za projektiranje, izvedbu, te puštanje u pogon i uporabu sinkrotrona „Elettra“. Radi u Mikromehaničkom laboratoriju. U sklopu strojarskog projektiranja instrumenata za linije svjetlosti navedenog sinkrotrona, radio uglavnom na problematici teorijske analize, eksperimentalne verifikacije te projektiranja pokretačkih sustava mehanizama za pozicioniranje visokih preciznosti. Radio i na projektu linije svjetlosti koja se koristi za proizvodnju mikrostruktura (Micro-Electro-Mechanical Systems - MEMS) uporabom duboke litografije X zrakama (tzv. LIGA tehnologijom). Taj projekt je uspješno završen u samo dva mjeseca. Sincrotrone Trieste S.C.p.A. u Trstu

Nagrade i priznanja

Nagrada za najbolji studentski rad na 37th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – Mipro 2014. - mentor studentima na radu.
Academic Fitness Award predsjednika SAD
Tijekom studija na Tehničkom fakultetu u Rijeci: u 4 akademske godine: priznanje najboljim studentima
Stipendista fonda za nadarene Općine Rijeka
Tijekom doktorskog studija dodijeljena mu je nagrada „Agostino A. Capocaccia“ Talijanskog udruženja za analizu naprezanja.
Tijekom znanstvenog rada na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci dodijeljen mu je Best Paper – Best Oral Presentation Award na 15. međunarodnom DAAAM Simpoziju u Beču, Austrija.

Članstva

1.1.2014. - 1.1.2016. Član Žalbenog stegovnog povjerenstva za studente Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2011. - Povjerenstvo za udruge Sveučilišta u Rijeci i Radne skupine za izradu načela etike u istraživanju Sveučilišta u Rijeci (2011.)
1.1.2010. - 1.1.2012. Savjet European Society for Precision Engineering and Nanotechnology (EUSPEN)
1.1.2010. - 1.1.2012. Program "Civitas, znanstvenici i mediji protiv nasilja" nevladine udruge Civitas
1.1.2010. - 1.1.2011. Povjerenstvo za međunarodnu suradnju Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2010. - 1.1.2011. Odbor za strategiju Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - 1.1.2011. Predsjednik žirija Eureke - smotre znanstvenog stvaralaštva učenika srednjih škola RH
1.1.2008. - Vijeće za nacionalni inovacijski sustav Vlade RH
1.1.2007. - 1.1.2010. Izvršni odbor nevladine inicijative Forum za etičnost i razvoj znanosti i visokog obrazovanja
1.1.2007. - 1.1.2008. Povjerenstvo za uspostavu portfelja zaposlenika Sveučilišta u Rijeci
1.1.2006. - 1.1.2008. Povjerenstvo za upravljanje fondom "Jedinstvo uz pomoć znanja" MZOŠ RH i Svjetske banke
1.1.2005. - 1.1.2007. Povjerenstvo za stručno-razvojnu suradnju Sveučilišta u Rijeci
- Međunarodna udruga Mensa
- Hrvatsko društvo za mehaniku (HDM)
- Udruga za razvoj visokog školstva "Universitas" iz Rijeke
- Hrvatsko vakuumsko društvo (HVD)
- European Society for Precision Engineering and Nanotechnology (EUSPEN)
- American Society of Mechanical Engineers (ASME)
- Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku (MIPRO)
- Programski i/ili znanstveni odbora 10 međunarodnih znanstvenih skupova
- Uredništvo CC/SCI znanstvenog časopisa Precision Engineering
- Akademski klub doktora znanosti, magistara znanosti, diplomiranih inženjera i inženjera (Alumni) Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2015. - 1.1.2016. Nanoznanost i nanotehnologija
Diplomski sveučilišni studij inženjerstva i fizike materijala
Tehnički fakultet i Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2014. - 1.1.2016. Mikro i nano znanosti i tehnologije
Sveučilišni diplomski studij inženjerstva i fizike materijala
Tehnički fakultet i Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2014. - Nanomedicina
Sveučilišnom diplomskom studiju biotehnologije u medicini
Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2013. - Upravljanje mehatroničkim sustavima
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2011. - 1.1.2016. Osnove konstruiranja
Sveučilišni preddiplomski studij računarstva
Tehnički fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2011. - 1.1.2016. Tehnologija mikro sustava
Sveučilišni diplomski studij inženjerstva i fizike materijala
Tehnički fakultet i Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - 1.1.2016. Osnove konstruiranja
Sveučilišni diplomski studij inženjerstva i fizike materijala
Tehnički fakultet i Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - 1.1.2012. Laboratorijske vježbe A
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
suradnik
Norma sati:
1.1.2010. - Mikro i nano elektromehanički sustavi
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2010. - Laboratorijske vježbe B
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2008. - 1.1.2009. Osnove konstruiranja
Sveučilišni preddiplomski studij elektrotehnike
Tehnički fakultet
suradnik
Norma sati:
1.1.2007. - 1.1.2011. Izborni projekt - Konstrukcijski elementi I
Sveučilišni preddiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2005. - 1.1.2007. Elementi strojeva
Stručni studij brodogradnje
Tehnički fakultet
suradnik
Norma sati:
1.1.2005. - Podatljivi elementi i mehanizmi
Poslijediplomski doktorski studij
Tehnički fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2004. - 1.1.2011. Konstrukcijski elementi I
Sveučilišni preddiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2004. - 1.1.2008. Laboratorijske vježbe
Sveučilišni dodiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
suradnik
Norma sati:
1.1.2004. - Precizne konstrukcije i tehnologija mikro sustava
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
voditelj
Norma sati:
1.1.2004. - Principi konstrukcija visokih i ultravisokih preciznosti
Poslijediplomski doktorski studij
Tehnički fakultet
voditelj
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

21.3.2016. - Inteligentna regulacija sustava za pozicioniranje ultravisokih preciznosti i točnosti
Željka Dorčić
Diplomski sveučilišni studij Računarstva
Tehničkli fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2014. - Utjecaj uklještenja na ponašanje uređaja za prikupljanje kinetičke energije temeljenih na konzolnim konstrukcijama
Žana Fumić
Diplomski sveučilišni studij stojarstva
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2013. - Prikupljanje i pretvorba niskorazinske kinetičke energije toka rijeke
Šamanić Ivan
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
1.1.2013. - Upravljanje koračnim motorom temeljeno na FPGA arhitekturi
Butković, Zlatko
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
1.1.2012. - Analiza mogućnosti prikupljanja otpadne energije kod automobilskih kotača
Darijan Petković
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
1.1.2012. - Koncipiranje minijaturiziranog letećeg mehatroničkog sustava
Vedran Vujnović
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
1.1.2011. - Konstrukcija sustava pozicioniranja bioloških uzoraka u optičkom mikroskopu
Andrija Goričanec
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
1.1.2011. - Konstrukcija modularnog sustava za prikupljanje otpada s vodene površine
Tea Arrigoni
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
1.1.2011. - Kontrola upravljanja višeosnim sustavom visokopreciznog pozicioniranja
Petar Gljuščić
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
1.1.2011. - Konstrukcija inovativnog sustava pretvorbe dinamičke energije fluida u električnu energiju temeljenog na Teslinoj turbini
Robert Pešut
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
1.1.2010. - Iskorištavanje energije vremenski promjenjivog polja tlaka
Igor Jekić
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
1.1.2010. - Konstrukcijska izvedba jednoosnog sustava pozicioniranja visokih preciznosti
Siniša Moras
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
1.1.2010. - Kritička analiza mogućnosti korištenja piezoelektričnih uređaja za prikupljanje i pretvorbu energije vibracija u pomorstvu
Ivan Slišković
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
1.1.2010. - Eksperimentalno utvrđivanje optimalnog opterećenja bimorfnog uređaja za prikupljanje otpadne kinematičke energije vibracija
Jelena Srnec
Sveučilišni preddiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
1.1.2010. - Upotreba aksijalno opterećenih piezoelektričnih uređaja kod prikupljanja otpadne energije
Arian Karabegović
Sveučilišni preddiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
1.1.2010. - Kritička analiza mogućnosti korištenja uređaja za prikupljanje otpadne energije kod gibanja ljudi
Goran Širko
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
1.1.2010. - Kritička analiza mogućnosti korištenja uređaja za prikupljanje otpadne energije ljudskog tijela
Mateo Tomić
Sveučilišni diplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
1.1.2010. - Skaliranje mehaničkih svojstava kod minijaturizacije konstrukcija
Slavko Milošević
Sveučilišni preddiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
1.1.2009. - Konstrukcija sustava uzbude uređaja za žetvu energije temeljenih na vibracijama piezoelektričnih elemenata
Tea Arrigoni
Sveučilišni preddiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
1.1.2009. - Kritička analiza sustava manipulacije mikrostruktura
Damjan Banić
Sveučilišni preddiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
1.1.2009. - Dimenzionalna analiza mikrostruktura pomoću stereomikroskopa
Luka Orlović
Sveučilišni preddiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
1.1.2009. - Konstrukcija višeosnog sustava pozicioniranja visoke preciznosti
Darijan Petković
Sveučilišni preddiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
1.1.2009. - Kritička analiza modela generiranja snage uređaja za žetvu energije temeljenih na vibracijama piezoelektričnih elemenata
Robert Fućak
Sveučilišni preddiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
1.1.2009. - Automatizirano mjerenje pomaka ultravisokih preciznosti laserskim interferometrijskim sustavom
Robert Pešut
Sveučilišni preddiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
1.1.2008. - Kritička analiza konstrukcijskih rješenja sustava fokusiranja optičkih teleskopa
Goran Širko
Sveučilišni preddiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
1.1.2008. - Prijedlog originalnog konstrukcijskog rješenja sustava fokusiranja optičkog teleskopa
Mateo Tomić
Sveučilišni preddiplomski studij strojarstva
Tehnički fakultet
1.1.2003. - Konzeption und Simulation des Antribessystems eines Strahlungsmodulators für radiologische Behandlung der Patienten
Dominik Werne
Sveučilišni studij strojarstva
Technische Universitaet Ilmenau - Fakultaet fuer Machinenbau

Gostujući nastavnik

1.1.2005. - 1.1.2009. Principi e metodologie della progettazione meccanica

Dipartimento di ingegneria elettrica, gestionale e meccanica, Sveučilište u Udinama, Italija
suradnik
Norma sati:

Izdavaštvo

1.1.2016. - Zelenika, Saša; Kamenar, Ervin: "Precizne konstrukcije i tehnologija mikro- i nanosustava I – Precizne konstrukcije"

Financiranje: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2012. - Križan, Božidar; Franulović, Marina; Zelenika, Saša: "Konstrukcijski elementi - Zbirka zadataka: Osnove, elementi za spajanje, osovine i vratila"

Financiranje: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Kamenar, Ervin; Zelenika, Saša
Issues in validation of pre-sliding friction models for ultra-high precision positioning
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part C, Journal of mechanical engineering science 232 - 2018. 10.1177/0954406218758797

Q2
WOS

2. Arrigoni, Tea; Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea; Zelenika, Saša; Kamenar, Ervin
Innovative mechatronics device for upper limb rehabilitation
International Society for Prostetics and Orthotics - International Central European ISPO Conference 2018 - Book of Abstracts 79 - 2018.

3. Kamenar, Ervin; Zelenika, Saša
Characterisation of positioning performances of a mechatronics device actuated via a frictionless voice-coil actuator
Proceedings of the 18th EUSPEN International Conference 61-62 - 2018.

4. Perčić, Marko; Zelenika, Saša; Mezić, Igor; Peter, Robert; Krstulović, Nikša.
Experimental approach to establishing a model of nanoscale friction
Proceedings of the 18th EUSPEN International Conference 63-64 - 2018.

5. Kamenar, Ervin; Korda, Milan; Zelenika, Saša; Mezić, Igor; Maćešić, Senka
Koopman-based model predictive control of a nanometric positioning system
Proceedings of the 18th EUSPEN International Conference 75-76 - 2018.

6. Kamenar, Ervin; Zelenika, Saša.
Nanometric positioning accuracy in the presence of presliding and sliding friction: Modelling, identification and compensation
Mechanics based design of structures and machines 45 111-126 - 2017. 10.1080/15397734.2016.1149487

Q1
WOS

7. Marković K.; Zelenika S.
Optimised Cross-Spring Pivot Configurations with Minimised Parasitic Shifts and Stiffness Variations Investigated via Nonlinear FEA
Mechanics Based Design of Structures and Machines – An International Journal 45 - 2017. 10.1080/15397734.2016.1231614

Q2
WOS

8. Kamenar, Ervin; Zelenika, Saša; Blažević, David; Maćešić, Senka; Gregov, Goran; Marković, Kristina; Glažar, Vladimir.
Harvesting of river flow energy for wireless sensor network technology
Microsystem technologies-micro-and nanosystems-information storage and processing systems 22 1557-1574 - 2016. 10.1007/s00542-015-2778-y

Q1
WOS

9. Kamenar, Ervin; Zelenika, Saša.
Validation of pre-sliding friction models for ultra-high precision applications
Proceedings of the 16th EUSPEN International Conference 167-168 - 2016.

10. Kamenar, Ervin; Zelenika, Saša
Compensation of frictional disturbances in ultra-high precision mechatronics devices
Proceedings of the 16th EUSPEN International Conference 175-176 - 2016.

11. Zelenika, Saša; Kamenar, Ervin.
Modelling and identification of pre-sliding and sliding friction in ultra-high precision positioning systems
Proceedings of the 16th EUSPEN International Conference 187-188 - 2016.

12. Katić, Višnja; Zelenika, Saša; Kamenar, Ervin; Marković, Kristina; Perčić, Marko; Špalj, Stjepan
Mechanical testing of orthodontic archwires
Proceedings of the 16th EUSPEN International Conference 339-340 - 2016.

13. Katić, Višnja; Kamenar, Ervin; Zelenika, Saša; Marković, Kristina; Špalj, Stjepan.
Effect of the pH of Artificial Saliva on Mechanical Properties of Orthodontic Archwires
Abstract book of the IV International Conference on Biodental Engineering - 2016.

14. Zelenika S.; Marković K.; Rubeša J.
Issues in the mechanical engineering design of high-precision kinematic couplings
Engineering Review 36 303–314 - 2016.

Q2

15. Marković, Kristina; Zelenika, Saša
Design of optimized cross-spring pivots
Proceedings of the 15th EUSPEN International Conference / Leach, Richard (ur.). - Delft, Nizozemska : Sieca Repro - EUSPEN 385-386 - 2015.

16. Kamenar, Ervin; Maćešić, Senka; Blažević, David; Gregov, Goran; Zelenika, Saša; Marković, Kristina; Glažar, Vladimir
Piezoelectric eels for powering pollution monitoring wireless sensor networks in watercourses
Proceedings of the 15th EUSPEN International Conference / Leach, Richard (ur.). - Delft, Nizozemska : Sieca Repro - EUSPEN 223-224 - 2015.

17. Kamenar, Ervin; Zelenika, Saša
Modelling and experimental validation of an ultra-high precision positioning system based on the FPGA architecture
Proceedings of the 15th EUSPEN International Conference / Leach, Richard (ur.). - Delft, Nizozemska : Sieca Repro - EUSPEN 247-248 - 2015.

18. Blažević, David; Zelenika, Saša
Finite element modelling and power estimation of multilayer energy scavengers
Proceedings of the 15th EUSPEN International Conference / Leach, Richard (ur.). - Delft, Nizozemska : Sieca Repro - EUSPEN 363-364 - 2015.

19. Kamenar, Ervin; Gregov, Goran; Zelenika, Saša; Blažević, David; Marković, Kristina; Glažar, Vladimir
Experimental characterization of a miniaturized underwater hydro-generator energy harvester
Proceedings of the 15th EUSPEN International Conference / Leach, Richard (ur.). - Delft, Nizozemska : Sieca Repro - EUSPEN 369-370 - 2015.

20. Kamenar, Ervin; Maćešić, Senka; Gregov, Goran; Blažević, David; Zelenika, Saša; Marković, Kristina; Glažar, Vladimir
Autonomous solutions for powering wireless sensor nodes in rivers
Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering (0277-786X) 9517A 9517-34-1-9517-34-13 - 2015.

21. Blažević, David; Zelenika, Saša
Nonlinear numerical modelling and experimental validation of multilayer piezoelectric vibration energy scavengers
Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering (0277-786X) 9517A 9517-47-1-9517-47-13 - 2015.

22. Marković, Kristina; Zelenika, Saša
Characterization of cross-spring pivots for micropositioning applications
Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering (0277-786X) 9517A 9517-78-1-9517-78-8 - 2015.

23. Kamenar, Ervin; Zelenika, Saša; Blažević, David; Šamanić, Ivan
River flow energy harvesting by employing piezoelectric eels
Proceedings of the 14th EUSPEN International Conference - Vol. 1 / Leach, R. (ur.). - Delft, Nizozemska : Sieca Repro , 2014. 63-66 (ISBN: 978-0-9566790-3-1). 1 63-66 - 2014.

24. Blažević, David; Zelenika, Saša
Numerical modelling of piezoelectric vibration energy scavenging bimorphs
Proceedings of the 14th EUSPEN International Conference - Vol. 1 / Leach, R. (ur.). - Delft, Nizozemska : Sieca Repro , 2014. 389-392 (ISBN: 978-0-9566790-3-1). 1 389-392 - 2014.

25. Kamenar, Ervin; Zelenika, Saša; Franulović, Marina
Precision positioning system with high-speed FPGA-based closed loop control
Proceedings of the 14th EUSPEN International Conference - Vol. 1 / Leach, R. (ur.). - Delft, Nizozemska : Sieca Repro , 2014. 360-363 (ISBN: 978-0-9566790-3-1). 1 360-363 - 2014.

26. Kamenar, Ervin; Gregov, Goran; Zelenika, Saša; Blažević, David; Marković, Kristina
Miniaturized underwater hydro generator for powering wireless sensor network nodes
Proceedings 24th International Congress "Energy and the Environment" 2014 / Franković, Bernard (ur.). - Rijeka : Croatian Solar Energy Association , 2014. 171-181 (ISBN: 978-953-6886-18-0). 171-181 - 2014.

27. Baćac, Nikola; Slukić, Vedran; Puškarić, Miroslav; Štih, Boris; Kamenar, Ervin; Zelenika, Saša
Comparison of different DC motor positioning control algorithms
37th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – Mipro 2014 / Biljanović, Petar (ur.). - Rijeka : Grafik, Rijeka , 2014. 1895-1900 (ISBN: 978-953-233-078-6). - 2014.

28. Blažević, David; Kamenar, Ervin; Zelenika, Saša
Load optimised piezoelectric generator for powering battery-less TPMS
Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering (0277-786X) 8763 (2013); 87631K-1-87631K-10 8763 87631K-1-87631K-10 - 2013.

29. Kamenar, Ervin; Zelenika, Saša
Micropositioning mechatronics system based on FPGA architecture
36th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – Mipro 2013 ; Microelectronics, electronics and Electronic Technology (MEET) / Biljanovic, Petar (ur.). - Rijeka : MIPRO , 2013. 138-143 (ISBN: 978-953-233-074-8). - 2013.

30. Blažević, David; Kamenar, Ervin; Zelenika, Saša
Vibration energy scavenging powered wireless tire pressure monitoring sensor
Proceedings of the 12th euspen International Conference / Shore, P. ; Spaan, H. ; Burke, Th. (ur.). - Delft, Nizozemska : EUSPEN , 2012. 408-411 (ISBN: 978-0-9566790-0-0). - 2012.

31. Zelenika, Saša; Marković, Kristina; Rubeša, Josipa
Optimised kinematic mount configuration for high-precision applications
Annals of DAAAM for 2012 & Proceedings of the 23rd International DAAAM Symposium / Kukushin, I. ; Zdyb, D. (ur.). - Beč, Austrija : DAAAM International , 2012. 0319-0322 (ISBN: 978-3-901509-91-9). - 2012.

32. Blažević, David; Kamenar, Ervin; Zelenika, Saša
Wireless tire pressure monitoring by employing kinetic energy harvesting
Proceedings of the 7th International Conference of the Croatian Society of Mechanics (7ICCSM2012) / Virag, Zdravko ; Kozmar, Hrvoje ; Smojver, Ivica (ur.). - Zagreb : Studio HRG , 2012. 113-114 (ISBN: 9789536986057). - 2012.

33. Zelenika, Saša; Marković, Kristina; Rubeša, Josipa
Precision and stability analysis of Maxwell-type kinematic mounts
Proceedings of the 7th International Conference of the Croatian Society of Mechanics (7ICCSM2012) / Virag, Zdravko ; Kozmar, Hrvoje ; Smojver, Ivica (ur.). - Zagreb : Studio HRG , 2012. 175-176 (ISBN: 9789536986057). - 2012.

34. De Bona, Francesco; Zelenika, Saša; Munteanu, Mircea Gheorgie
Mechanical properties of microcantilevers: Influence of the anticlastic effect
Sensors and actuators. A (0924-4247) 165 (2011), 2; 431-438 165 431-438 - 2011.

Q1
WOS
Exc

35. Zelenika, Saša; Blažević, David
Issues in validation of performances of piezoelectric vibration-based energy harvesters
Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering (0277-786X) 8066 (2011); 806615-1-806615-11 - 2011.

36. Zelenika, Saša
Glavni problemi komunikacije znanosti i medija( Main problems in science-media communication )
Mediji i znanost / Lučić, Ivo ; Rudež, Tanja (ur.). - Zagreb : PressData i HRT , 2011. 43-46 (ISBN: 978-953-6699-16-2). - 2011.

37. Blažević, David; Zelenika, Saša
Sensitivity Analysis of Piezoelectric Scavenging of Vibration Energy
Proceedings of 11th International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology (EUSPEN) - vol. 2 / Spaan, H. ; Shore, P. ; Van Brussel, H. ; Burke, T. (ur.). - Delft, Nizozemska : Sieca Repro , 2011. 454-457 (ISBN: 978-0-9553082-9-1). - 2011.

38. Benasciutti, Denis; Moro, Luciano; Zelenika, Saša; Brusa, Eugenio
Vibration energy scavenging via piezoelectric bimorphs of optimized shapes
Microsystem technologies (0946-7076) 16 (2010), 5; 657-668 16 657-668 - 2010.

Q2
WOS

39. Blažević, David; Zelenika, Saša; Gregov, Goran
Mechanical analysis of piezoelectric vibration energy harvesting devices
33rd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – Mipro 2010 ; Microelectronics, electronics and Electronic Technology (MEET) & Grid and Visualization Systems (GVS) / Biljanović, Petar ; Skala, Karolj (ur.). - Zagreb : Denona , 2010. 148-152 (ISBN: 978-953-233-051-9). - 2010.

40. Ivanda, Mile; Car, Stjepan; Musić, Svetozar; Milun, Milorad; Bečić, Emira; Babić, Ddubravko; Mitsa, Vladimir; Zelenika, Saša; Bishof Vukušić, Sandra; Biljanović, Petar
Nanotehnologija – novi izazov u Republici Hrvatskoj( Nanotechnologies – New challenges in the Republic of Croatia )
- 2010.

41. Blažević, David; Zelenika, Saša; Gregov, Goran
Experimental characterisation of off-the-shelf vibration energy scavengers
Proceedings of 10th International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology (EUSPEN) - Vol. II / Spaan, H. ; Shore, P. ; Van Brussel H. ; Burke, T. (ur.). - Delft, Netherlands : Sieca Repro , 2010. 290-294 (ISBN: 978-0-9553082-8-4). - 2010.

42. Zelenika, Saša; De Bona, Francesco
Nano-positioning using an adaptive pulse width approach
Journal of Mechanical Engineering Science Part C - Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers (0954-4062) 223 (2009), 8; 1955-1963 223 1955-1963 - 2009.

Q2
WOS

43. Blažević, David; Zelenika, Saša
Characterisation of vibration energy harvesters
Annals of DAAAM for 2009 & Proceedings of the 20th International DAAAM Symposium / Katalinić, Branko (ur.). - Beč, Austrija : - 2009.

44. Moro, Luciano; Benasciutti, Denis; Brusa, Eugenio; Zelenika, Saša
Caratterizzazione sperimentale di "energy scavengers" piezoelettrici ottimizzati( Experimental characterization of optimized piezoelectric energy scavengers )
Atti del XXXVIII Convegno Nazionale AIASTorino : - 2009.

45. Brusa, Eugenio; Zelenika, Saša; Moro, Luciano; Benasciutti, Denis
Analytical characterization and experimental validation of performances of piezoelectric vibration energy scavengers
Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering (0277-786X) 7362 (2009); 736204-1-736204-12 - 2009.

46. Zelenika, Saša; Munteanu, Mircea Gh.; De Bona, Francesco
Optimized flexural hinge shapes for microsystems and high precision applications
Mechanism and Machine Theory (0094-114X) 44 (2009), 10; 1826-1839 44 1826-1839 - 2009.

Q1
WOS

47. Benasciutti, Denis; Brusa, Eugenio; Moro Luciano; Zelenika, Saša
Ottimizzazione di dispositivi piezoelettrici per accumulo di energia( Optimisation of piezoelectric energy harvesting devices )
Atti del XXXVII Convegno Nazionale AIASRim : Clua Edizioni Ancona , 2008. (ISBN: 978-88-87965-51-3). - 2008.

48. Saritas, Ozscan; Duprel, Carlo; Zelenika, Saša
Priority setting in technology policy
- 2008.

49. Benasciutti, Denis; Brusa, Eugenio; Moro, Luciano; Zelenika, Saša
Optimised piezoelectric energy scavengers for elder care
Proceedings of 10th Anniversary International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology (EUSPEN) - Vol. I / Van Brussel, H. ; Brinksmeier, E. ; Spaan, H. ; Burke, T. (ur.). - Zuerich : EUSPEN , 2008. 41-45 (ISBN: 978-0-9553082-5-3). - 2008.

50. Zelenika, Saša; Balemi, Silvano; Rončević, Branimir
An Integrated Mechatronics Approach to Ultra-Precision Devices for Applications in Micro and Nanotechnology
Recent Advances in Mechatronics / Jablonski, R. ; Turkowski, M. ; Szewczyk, R. (ur.). - Berlin-Heidelberg (D), New York (NY, USA) : Springer-Verlag , 2007. 355-359 (ISBN: 978-3-540-73955-5). - 2007.

51. Zelenika, Saša; Munteanu, Mircea Gh.; De Bona, Francesco
Transversal and axial compliances of optimised flexural hinge shapes
Proceedings of 7th International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology (EUSPEN) - vol. II / Thornett, E. (ur.). - Wien, Austrija : European Society for Precision Engineering and Nanotechnology (EUSPEN) , 2007. 129-132 (ISBN: 0-9553082-2-4). - 2007.

52. Zelenika, Saša; Rončević, Branimir
Umreženost znanstvenog programa Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci na polju preciznog inženjerstva i tehnologije mikro sustava u europski istraživački prostor( Scientific Networking of the Faculty of Engineering of the University of Rijeka in the Fields of Precision Engineering and Microsystems Technologies in the European Research Area )
- 2007.

53. Flechsig, Uwe; Abela, Rafael; Betemps, Robin; Blumer, Heinrich; Frank, K.; Jaggi, Andreas; MacDowell, Alastair A.; Padmore, H. A.; Schoenherr, Veit; Ulrich, Jakob; Walther, Hansueli; Zelenika, Saša; Zumbach, Charles
The SLS Optics Beamline
AIP conference proceedings (0094-243X) 879 (2007); 890-893 - 2007.

54. Zelenika, Saša; Munteanu, Mircea Gh.; Henein, Simon
Optimized High-Precision Flexural Hinge Shapes
Engineering and Nanotechnology - Vol. 1. Proceedings of the 6^th International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology / H. Zervos (ur.). - Wien, Austria : - 2006.

55. Zelenika, Saša; Rossetti, Daniel
Compact Ultra-Precision Slits
Proceedings of the 6^th International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology - Vol. 1 / H. Zervos (ur.). - Wien, Austria : - 2006.

56. Blumer, Heinrich; Zelenika, Saša; Ulrich, Jakob; Betemps, Robin; Schulz, Lothar; Pfeiffer, Franz; Flechsig, Uwe; Ellenberger, Urs; Wild, Christoph
CVD Diamond Vacuum Window for Synchrotron Radiation Beamlines
Proceedings of the 4th International Workshop on Mechanical Engineering Design of Synchrotron Radiation Equipment and Instrumentation (MEDSI 2006) - 2006.

57. Zelenika, Saša; De Bona, Francesco
Design of Microsystems Based on Compliant Structures and Devices
Proceedings DESIGN 2006 - 9th International Design Conference / Marjanović, Dorian (ur.). - Zagreb, Hrvatska : Fakultet strojarstva i brodobradnje, Zagreb ; Design Society, Glasgow, UK , 2006. 1033-1040. - 2006.

58. Stampanoni, Marco; Grošo, Amela; Abela, Rafael; Chen, Qianhong; Lange, M.; Meister, D.; Maden, D.; Betemps, R.; Henein, S.; Kalt, H.; Ulrich, J.; Zelenika, Saša
X-Ray Tomographic Microscopy Beamline
PSI Scientific Report 2004 (1660-4709) 7 (2005); 15-16 - 2005.

59. Ganter, Romain; Bakker, Rene J.; Betemps, Robin; Candel, A.; Dehler, Micha; Gobrecht, Jens; Gough, Chris; Ivković, S.; Leemann, Simon C.; Li, Kevin; Paraliev, Martin; Pedrozzi, Marco; Raguin, Jean-Yves; Rivkin, Leonid; Sehr, Harald; Schlott, Volter; Schulz, Lothar; Wrulich, Albin; Zelenika, Saša
Status of the Low Emittance Gun Project Based on Field Emission
PSI Scientific and Technical Report 2004 (1423-7350) 6 (2005); 83-86 - 2005.

60. Zelenika, Saša; Rohrer, Martin; Rossetti, Daniel
Ultra-High Precision Gimbal-Mount for Optical Elements
Proceedings of the 5th International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology / Chevrier, Taliercio, Falgayrettes, Gall-Borrut (ur.). - Montpellier, Francuska : Imprimerie PAP , 2005. 57-60. - 2005.

61. Atchinson, Francis; Blau, Bertrand; Bodek, Kazimierz; van der Brandt, Ben; Zelenika, Saša; et al.
The PCI UCN Source
Proceedings of the 17th Meeting of the International Collaboration on Advanced Neutron Sources (ICNAS XVII) - 2005.

62. Zelenika, Saša
The SLS Storage Ring Vertical Position Monitoring System
AIP Conference Proceedings (0094-243X) 708 (2004); 529-532 - 2004.

63. Ganter, Romain; Candel, A.; Dehler, Micha; Gobrecht, Jens; Gough, Christopher; Leemann, Simon C.; Li, K., Paraliev, Martin Lubenov; Pedrozzi, Marco; Raguin, Jean-Yves; Rivkin, Leonid; Schlott, Volker; Schulz, Lothar; Streun, Andreas; Wrulich, Aalbin; Zelenika, Saša
Preliminary Results on a Low Emittance Gun Based on Field Emission
Proceedings of the 9th European Particle Accelerator Conference (EPAC 04) - 2004.

64. Zelenika, Saša
Compliant Mechanisms for High-Precision Positioning
Annals of DAAAM for 2004 & Proceedings of the 15th International DAAAM Symposium / Katalinić, Branko (ur.). - Beč, Austrija : DAAAM International , 2004. 503-504. - 2004.

65. Ganter, Romain; Raguin, Jean-Yves; Candel, A.; Dehler, Micha; Gobrecht, Jens; Gough, Christopher; Ingold, Gerhard; Leemann, Simon C.; Li, K.; Paraliev, Martin Lubenov; Pedrozzi, Marco; Rivkin, Leonid; Sehr, Harald; Schlott, Volker; Streun, Andreas; Wrulich, Albin; Zelenika, Saša
Low Emittance Gun Based on Field Emission
Proceedings of the 26th International Free Electron Laser Conference & 11th FEL Users Workshop / Bakker, Rene ; Giannessi, Luca ; Marsi ; Marino ; Walker, Richard (ur.). - Trst, Italija : - 2004.

66. Zelenika, Saša
Analytical and Experimental Characterization of Ball-Groove Contact Problems
Proceedings of the 3rd DAAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries - ATDC '04 / Katalinić, Branko ; Veža, Ivica ; Bilić, Boženko (ur.). - Split, Hrvatska : Sveučilište u Splitu - Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje , 2004. 75-80. - 2004.

67. Zelenika, Saša; Henein, Simon; Myklebust, Leif
Investigation of Optimised Notch Shapes for Flexural Hinges
Proceedings of the 3rd International Workshop on Mechanical Engineering Design of Synchrotron Radiation Equipment and Instrumentation (MEDSI 2004)Grenoble, Francuska : ESRF , 2004. . - 2004.

68. Stampanoni, Marco; Groso, Amela; Abela, Rafael; Lange, Michael; Zelenika, Saša; et al.
X-Ray Tomographic Microscopy at SLS: present status and future developments
5th SLS Users' MeetingVilligen, Švicarska : PSI , 2004. 57. - 2004.

69. Meier, Edi; Wei, Fuqiang; Rivkin, Leonid; Wrulich, Albin; Zelenika, Saša; Ingensand, Hilmar; Haberecht, Maja; Akeret, Felix
Long-Term Results of the Hydrostatic Levelling System at the Swiss Light Source (SLS)
Proceedings of the 8th International Workshop on Accelerator Alignment (IWAA 2004) - 2004.

70. Zelenika, Saša
Flexures - The Use of Elasticity in SR Instruments Design
Tutorial at the 3rd International Workshop on Mechanical Engineering Design of Synchrotron Radiation Equipment and Instrumentation (MEDSI 2004) - 2004.

71. Streun, Andreas; Rohrer, Martin; Wiegand, Peter; Zelenika, Saša; et al.
Dynamic Alignment at SLS
3rd International Workshop on Beam Orbit Stabilization (IWBS 2004) - 2004.

72. Ganter, Romain; Candel, A.; Dehler, Micha; Gobrecht, Jens; Gough, Christopher; Leemann, Simon; Li, Kevin; Paraliev, Martin; Pedrozzi, Marco : Raguin, Jean-Yves; Rivkin, Leonid; Schlott, Volker; Schelldorfer, R.; Schulz, Lothar; Streun, Andreas; Wrulich, Albin; Zelenika, Saša
Preliminary Results and Status on the Low Emittance Gun Project
PSI Scientific and Technical Report 2003 (1423-7350) 6 (2004); 67-68 - 2004.

73. Henein, Simon; Kjelberg, Ivar; Zelenika, Saša
Flexible bearings for high-precision mechanisms in accelerator facilities
Proceedings of NANOBEAM 2002 : 26th Advanced ICFA Beam Dynamics Workshop on Nanometre Size Colliding Beams / Assmann, Ralph ; Zimmermann, Frank (ur.). - CERN European Organization for Nuclear Research , 2003. 103-110. - 2003.

74. Zelenika, Saša
Engineering and stability at the SLS
- 2003.

75. Zelenika, Saša; Flechsig, Simone; De Bona, Francesco
Analytical and Experimental Evaluation of Kinematic Couplings
Proceedings of the 3rd International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology / Delbressine, F. L. M. ; Achellekens, P. H. J. ; Homburg, F. G. A. ; Haitjema, H. (ur.). - - 2003.

76. Rossetti, Daniel; Lienert, Ulrich; Pradervand, Claude; Schneider, Roman; Shi, Ming; Zelenika, Saša; Rossat, Michel; Hignette, Olivier; Rommeveaux, Amparo; Schulze-Briese, Clemens
Design and performance of the flexural hinge-based mirror bender at the SLS protein crystallography beamline X06SA
Proceedings of the SPIE, International Society for Optical Engineering (0277-786X) 4782 (2002); 86-93 4782 86-93 - 2002.

77. Zelenika, Saša
Status of the HLS System
PSI Scientific Report 2001 (1423-7369) 7 (2002); 30-31 - 2002.

78. Ingold, Gerhard; Schmidt, Thomas; Bulgheroni, Willy; Keller, Andreas; Zelenika, Saša; et al.
Insertion Devices : First Experiences - Hard X-Rays
PSI - Scientific Report 2001 (1423-7369) 7 (2002); 61-63 - 2002.

79. Zelenika, Saša; Flechsig, Simone
Kinematic Couplings for Synchrotron Radiation Instrumentation
Proceedings of the 2nd International Workshop on Mechanical Engineering Design of Synchrotron Radiation Equipment and Instrumentation (MEDSI 2002)Argonne, IL, SAD : ANL , 2003. 262-270. - 2002.

80. Zelenika, Saša; Flechsig, Simone; Hottinger, Peter; Reiser, Rudolf; Rohrer, Martin; Rossetti, Daniel; Wiegand, Peter
Mechanical Engineering @ the Swiss Light Source
3rd SLS Users' MeetingVilligen, Švicarska : PSI , 2002. . - 2002.

81. Zelenika, Saša; De Bona, Francesco
Analytical and experimental characterisation of high-precision flexural pivots subjected to lateral loads
Precision Engineering - Journal of the International Societies for Precision Engineering and Nanotechnology (0141-6359) 26 (2002), 4; 381-388 26 381-388 - 2002.

Q1
WOS
Exc

82. Reiser, Rudolf; Zelenika, Saša; Ingold, Gerhard; Keller, Andreas; Schultz, Lothar; Hara, Toru; Kitamura, Hideo
The Flexible Taper Transitions for an In-Vacuum Undulator
Proceedings of the 2nd International Workshop on Mechanical Engineering Design of Synchrotron Radiation Equipment and Instrumentation (MEDSI 2002)Argonne, IL, SAD : ANL , 2003. 323-329. - 2002.

83. Zelenika, Saša; Kramert, Reinhold; Rivkin, Leonid; Rohrer, Martin; Rossetti, Daniel; Ruland, Robert; Schlott, Volker; Streun, Andreas; Wiegand, Peter
The SLS storage ring support and alignment systems
NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A (0168-9002) 467 (2001); 99-102 467 99-102 - 2001.

Q2
WOS

84. Ingold, Gerhard; Schmidt, Thomas; Bulgheroni, Willy; Keller, Andreas; Zelenika, Saša; et al.
Hard X-Ray Insertion Devices for High Brightness/High Flux: U24, U17, W60
PSI - Scientific Report 2000 (1423-7369) 7 (2001); 54-56 - 2001.

85. Zelenika, Saša; Rohrer, Martin; Rossetti, Daniel; Wiegand, Peter
Storage Ring Positioning and Position Monitoring Systems - Installation and Operational Experience
PSI Scientific Report 2000 (1423-7369) 7 (2001); 30-31 - 2001.

86. Schulze-Briese, Clemens; Schneider, Roman; Zelenika, Saša; Hottinger, Peter; Reiser, Rudolf; Rossetti, Daniel; Flechsig, Uwe; Hignette, Olivier; Rommeveaux, Amparo
Acceptance Tests of the Mirror Bender for the Protein Crystallography Beamline
PSI Scientific Report 2000 (1423-7369) 7 (2001); 69-70 - 2001.

87. Zelenika, Saša
Swiss Light Source (SLS) design and engineering experience - Can ME Help?
Proceedings of the 22nd Advanced ICFA Beam Dynamics Workshop on Ground Motion in Future Accelerators / Seryi, Andrei (ur.). - Stanford, USA : SLAC , 2001. 473-498. - 2001.

88. Zelenika, Saša; De Bona, Francesco
Analytical and Experimental Characterisation of High-Precision Flexural Pivots
Proceedings of the 2nd International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology / Balsamo, A ; Evans, C. J. ; Frank, A. ; Knapp, W. ; Mana, G. ; Mortarino, M. ; Sartori, S. ; Thwaite, E. G. (ur.). - - 2001.

89. Zelenika, Saša; Patterson, Bruce; Shi, Ming; Auderset, Harry; Lange, M.; Schulte-Schrepping, H.; Pattison, P.
Simulation and Manufacturing of a High Heat Load Monochromator Crystal Mount
PSI Scientific Report 1999 (1423-7369) 7 (2000); 66-67 - 2000.

90. Schulze-Briese, Clemens; Tomizaki, Takashi; Pradervand, Claude; Abela, Rafael; Auderset, Harry; Brönnimann, Ch.; Burger, S.; Chen, Q.; Eikenberry, E.; Gloor, W.; Ingold, Gerhard; Janousch, M.; Lange, M.; Rossetti, Daniel; Shi, Ming; Zelenika, Saša
Status of the Protein Crystallography Beamline
PSI - Scientific Report 1999 (1423-7369) 7 (2000); 68-69 - 2000.

91. Zelenika, Saša; Wiegand, Peter; Rohrer, Martin; Rossetti, Daniel; Rivkin, Leonid
The SLS Storage Ring Girder and Mover System
PSI - Scientific Report 1999 (1423-7369) 7 (2000); 18-20 - 2000.

92. Rosetti, Daniel; Schulze-Briese, Clemens; Zelenika, Saša; Shi, Ming; Rossat, Michel
The In-Vacuum Flexural Hinge Based Dynamic Mirror Bender for the Protein Crystallography Beamline
PSI - Scientific Report 1999 (1423-7369) 7 (2000); 70-71 - 2000.

93. Schlott, Volker; Kramert, Reinhold; Rohrer, Martin; Streun, Andreas; Wiegand, Peter; Zelenika, Saša; Ruland, Robert; Meier, Edi
Dynamic Alignment at SLS
Proceedings of the 7th European Particle Accelerator Conference - EPAC 2000 - 2000.

94. Zelenika, Saša; De Bona, Francesco
Parasitic Motion of Cross-Spring Pivots: Theoretical Analysis and Experimental Assessment
Proceedings of the 1st International Workshop on Mechanical Engineering Design of Synchrotron Radiation Equipment and Instrumentation (MEDSI 2000) / Zelenika, Saša (ur.). - Villigen, Švicarska : PSI , 2000. 52-61. - 2000.

95. Zelenika, Saša; Reinhold, Kramert; Rivkin, Lenny; Rohrer, Martin; Rossetti, Daniel; Schlott, Volker; Streun, Andreas; Wiegand, Peter
Mechanical Design of the SLS Storage Ring
Proceedings of the 1st International Workshop on Mechanical Engineering Design of Synchrotron Radiation Equipment and Instrumentation (MEDSI 2000) / Zelenika, Saša (ur.). - Villigen, Švicarska : PSI , 2000. 36-51. - 2000.

96. Patterson, Bruce D.; Abela, Rafael; Auderset, Harry; Chen, Qianghong; Zelenika, Saša; et al.
The Materials Science Beamline at the Swiss Light Source
PSI Scientific Report 1998 (1423-7369) 7 (1999); - 1999.

97. Zelenika, Saša; De Bona, Francesco
Micro-Dynamic Behaviour of a Nanometer Positioning System
AMST '99 - Advanced Manufacturing Systems and Technology / Kuljanić, Elso (ur.). - Beč, New York : Springer Verlag , 1999. 771-779. - 1999. 1999

98. De Bona, Francesco; Strozzi, Antonio; Zelenika, Saša
High Precision Rotation Mechanism Based on Cross-Spring Pivots - Mathematical Modelling and Laser Triangulation Measurements
AMST '99 - Advanced Manufacturing Systems and Technology / Kuljanić, Elso (ur.). - Beč, New York : Springer Verlag , 1999. 791-798. - 1999.

99. Munteanu, Mircea Gh.; De Bona, Francesco; Zelenika, Saša
An accurate non-linear analysis of very large displacements of beam systems
Proceedings of the International Conference on Material Engineering - 1999.

100. De Bona, Francesco; Zelenika, Saša
A generalized elastica-type approach to the analysis of large displacements of spring-strips
Proceedings of the institution of mechanical engineers part c-journal of mechanical engineering science (0954-4062) 211 (1997), 7; 509-517 211 509-517 - 1997.

Q2
WOS

101. De Bona, Francesco; Matteucci, Maurizio; Mohr, Juergen; Pantenburg, Franz Josef; Zelenika, Saša
Microfabrication at the Elettra Synchrotron Radiation Facility
AMST '96 - Advanced Manufacturing Systems and Technology / Kuljanić, Elso (ur.). - Beč, New York : Springer Verlag , 1996. 487-494. - 1996.

102. Zelenika, Saša; De Bona, Francesco
Progettazione di sistemi di posizionamento di precisione: correlazione tra non-linearit&agrave ; a tipologia di controllo( Design of High-Precision Positioning Systems: Correlation between Non-Linearities and Control Typology )
Atti del XXIV Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana per l'Analisi delle Sollecitazioni (AIAS)Parma, Italija : - 1995.

103. El-Kholi, A.; De Carlo, F.; Flockerzi, H.; Mohr, J.; Zelenika, Saša; et al.
First LIGA-microstructures produced at Elettra
- 1995.

104. Ben, Enrico; De Bona, Francesco; Strozzi, Antonio; Zelenika, Saša
Dispozitivi per micromovimentazione a cerniera elastica: confronto tra approccio analitico e misure con triangolazione laser( Flexural Pivot Micropositioning Devices: Comparison Between an Analytical Approach and Measurements Performed by Using Laser Triangulation )
Atti del XXIII Convegno Nazionale AIAS - 1994.

105. De Bona, Francesco; Zelenika, Saša
Precision Positioning Devices Based on Elastic Elements: Mathematical Modelling and Interferometric Characterization
Proceedings and Lectures of the Seminar on Handling and Assembly of MicropartsBeč, Austrija : - 1994.

106. De Bona, Francesco; Zelenika, Saša
Mechanical Characterization of High Precision Manipulators Based on Flexible Elements
Proceeding of the 1st Congress of Croatian Society of Mechanics / Sorić, Jurica ; Vranković, Nikola (ur.). - Zagreb, Hrvatska : Hrvatsko društvo za mehaniku , 1994. 471-478. - 1994. 1994

107. De Bona, Francesco; Zelenika, Saša
Characterization of High Precision Parallel Spring Translators
International Progress in Precision Engineering / Ikawa, N. ; Shimada, S. ; Moriwaki, T. ; McKeown, P.A. ; Spragg, R. C. (ur.). - Boston : Butterworth-Heinemann , 1993. 761-772. - 1993. 1993

108. De Bona, Francesco; Zelenika, Saša
Grandi deflessioni di molle a lamina: analisi mediante integrali ellittici( Large Deflections of Spring-Strips: Analysis by Means of Elliptic Integrals )
Teoria ed esperimento nella progettazione / Curioni, Sergio ; Freddi, Alessandro (ur.). - Cesena, Italija : Il Ponte Vecchio , 1993. 103-110. - 1993.

109. De Bona, Francesco; Munteanu, Mircea Gh.; Zelenika, Saša
Non-linear Analysis of Parallel Spring Systems
Proceedings of the 2nd National Conference on Boundary and Finite Element (ELFIN 2) - with International Participation / Ieremia, M. ; Blumenfeld, M. ; Berbente, C. (ur.). - - 1993.

110. De Bona, Francesco; Zelenika, Saša
Movimenti parassiti di una guida lineare a lamine: analisi teorica e verifica sperimentale( Parasitic Movements of a Parallel Spring Translator: Theoretical Analysis and Experimental Verification )
Atti del 21o Convegno Nazionale AIAS - 1992.

111. Perčić, Marko; Zelenika, Saša; Kamenar, Ervin
Issues in validation of friction in the nanometric domain
Proceedings of the 17th EUSPEN International Conference / Billington, D. ; Phillips, D. (ur.). - Cranfield, UK : EUSPEN , 2017. (ISBN: 978-0-9957751-0-7). 105-106.

112. Brumini, Martina; Kamenar, Ervin; Gljušćić, Petar; Zelenika, Saša; Špalj, Stjepan
Determination of efficiency of orthodontic treatment by using engineering tools
Proceedings of the 17th EUSPEN International Conference / Billington, D. ; Phillips, D. (ur.). - Cranfield, UK : EUSPEN , 2017. (ISBN: 978-0-9957751-0-7). 479-480

Znanstvene knjige

1.
Zelenika, Saša
Mechanical aspects of the design of third-generation synchrotron-light sources
CERN - European Organization for Nuclear Research - 2005.
2.
Kamenar, Ervin; Zelenika, Saša; Franulović, Marina
Precision positioning system with high-speed FPGA-based closed loop control
Proceedings of the 14th EUSPEN International Conference - Vol. 1 / Leach, R. (ur.). - Delft, Nizozemska : Sieca Repro , 2014. 360-363 (ISBN: 978-0-9566790-3-1).

Pozvana predavanja

1. Streun, Andreas; Boege, Michael; Dehler, Micha; Kramert, Reinhold; Rivkin, Leonid; Zelenika, Saša; et al.
Beam Stability and Dynamic Alignment at SLS
2. Zelenika, Saša
Mikrotehnologije i nanotehnologije te strukturirani znanstveni sustav kao preduvjeti uspješnosti hrvatske znanosti( Micro and Nanotechnologies and a Structured Scientific Environment as a Condition for the Success of Croatian Science )

Kongresna priopćenja

1.
Zelenika, Saša
The SLS Storage Ring Vertical Position Monitoring System
2.
Flechsig, Uwe; Abela, Rafael; Betemps, Robin; Blumer, Heinrich; Frank, K.; Jaggi, Andreas; MacDowell, Alastair A.; Padmore, H. A.; Schoenherr, Veit; Ulrich, Jakob; Walther, Hansueli; Zelenika, Saša; Zumbach, Charles
The SLS Optics Beamline
3.
Rossetti, Daniel; Lienert, Ulrich; Pradervand, Claude; Schneider, Roman; Shi, Ming; Zelenika, Saša; Rossat, Michel; Hignette, Olivier; Rommeveaux, Amparo; Schulze-Briese, Clemens
Design and performance of the flexural hinge-based mirror bender at the SLS protein crystallography beamline X06SA

Znanstveni projekti

1. 1.1.2013. - 1.1.2015.
Detection of Watercourse Contamination in Developing Countries using Sensor Networks - GOLDFISH, FP7 projekt, , EU, Call: FP7-ICT-2009-6, Project ID: 269985; Suradnik; EU; 150.000,00 EUR;
2. 1.3.2011. - 1.9.2011.
Bežični Autonomni Senzor Tlaka u gumama - BAST; Voditelj; Poslovno inovacijski centar RH (BICRO); 6.000,00 EUR;
3. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Istraživanje dušikovih efekata u složenim poluvodičkim spojevima, 009-0982886-0542 ; Suradnik; MZOŠ; 80.000,00 EUR;
4. 1.1.2007. - 1.1.2013.
Podatljivi uređaji ultravisoke preciznosti za uporabu u mikrotehnologiji i nanotehnologiji, 069-0692195-1792; Voditelj; MZOŠ; 60.000,00 EUR;
5. 1.1.2005. - 1.1.2009.
A Stronger Europe with MIcro- and NAnotechnologies (SEMINA)”; Suradnik; Švicarska nacionalna zaklada za znanost u okviru projekata znanstvene suradnje između Švicarske konfederacije i zemalja istočne Europe (SCOPES) – s Veleučilištem u Luganu, Švicarska; 40.000,00 EUR;
6. 1.1.2005. - 1.1.2009.
Analisi teorico-sperimentale di meccanismi ad elementi deformabili per applicazioni micro e nano-meccaniche; Suradnik; Talijansko ministarstvo za obrazovanje, sveučilišta i istraživanje u Udinama, Italija; 125.000,00 EUR;
7. 1.1.2004. - 1.1.2005.
Biocrystallography on a Highly Integrated Technology Platform for European Structural Genomics (BIOXHIT); Suradnik; EU; 10.500.000,00 EUR; http://www.bioxhit.org/
8. 1.1.2000. - 1.1.2001.
Handling and Assembly of Functionally Adapted Microparts; Suradnik; EU; ;
9. 1.1.1997. - 1.1.1998.
Frontier; Suradnik; EU; ;
10. 1.1.1993. - 1.1.1995.
Microfabrication with Synchrotron Radiation; Suradnik; EU; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2016. -
Marko Perčić; Doktorat ; Poslijediplomski doktorski studij na području tehničkih znanosti Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci; ;
2. 1.1.2011. - 1.1.2016.
Ervin Kamenar; Doktorat Mehatronički pristup pozicioniranju ultravisokih preciznosti i točnosti; Poslijediplomski doktorski studij iz tehničkih znanosti; 19. 05. 2016.;
3. 1.1.2010. - 1.1.2015.
Kristina Marković; Doktorat Analiza konstrukcijskih parametara rotacijskih podatljivih mehanizama s lisnatim oprugama; Poslijediplomski doktorski studij iz tehničkih znanosti; 20. 03. 2015.;
4. 1.1.2008. - 1.1.2014.
David Blažević; Doktorat Sustav za automatsku regulaciju tlaka sa samoregulirajućim ventilom( System for automatic pressure regulation with a self-regulating autonomous valve ); Poslijediplomski doktorski studij iz tehničkih znanosti; 02. rujan 2014.;
5. 1.1.2006. - 1.1.2008.
Branimir Rončević ; ; Poslijediplomski doktorski studij iz tehničkih znanosti; ;

Znanstveni skupovi

1. 1.6.2012. -
Dvanaesti međunarodni kongres European Society for Precision Engineering and Nanotechnology (EUSPEN) Štokholm u Švedska Član Međunarodnog znanstvenog odbora
2. 1.5.2011. -
Jedanaesti međunarodni kongres European Society for Precision Engineering and Nanotechnology (EUSPEN) Com, Italija Član Međunarodnog znanstvenog odbora
3. 1.6.2010. -
Deseti međunarodni kongres European Society for Precision Engineering and Nanotechnology (EUSPEN) Delft, Nizozemska • Predsjedatelj sekcije „Ultra Precision Manufacturing & Assembly Processes II“
4. 1.5.2010. -
33. međunarodni skup MIPRO Opatija Predsjedatelj dijela sekcije „Mikroelektronika, elektronika i elektronička tehnologija“
5. 1.6.2008. -
Peti međunarodni kongres inženjerskog projektiranja opreme i instrumenata za sinkrotrone Saskatoon, Saskatchewan, Kanada Član Međunarodnog programskog odbora
6. 1.5.2008. -
Deseti jubilarni međunarodni kongres European Society for Precision Engineering and Nanotechnology (EUSPEN) Zürich, Švicarska Predsjedatelj sekcije „Latest developments in precision engineering, micro and nanotechnology“
7. 1.9.2007. -
Prva hrvatska ljetna škola sinkrotronskog zračenja – SynCro'07 Rijeka Kopredsjedatelj i član Organizacijskog i programskog odbora
8. 1.5.2007. -
Drugi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva Split Član Organizacijskog odbora
9. 1.5.2006. -
Četvrti međunarodni kongres inženjerskog projektiranja opreme i instrumenata za sinkrotrone Himeji, Japan Član Međunarodnog programskog odbora
10. 1.5.2004. -
Treći međunarodni kongres inženjerskog projektiranja opreme i instrumenata za sinkrotrone Grenoble, Francuska Član Međunarodnog programskog odbora
11. 1.9.2002. -
Drugi međunarodni kongres inženjerskog projektiranja opreme i instrumenata za sinkrotrone Argonne, USA Član Međunarodnog programskog odbora
12. 1.11.2000. -
22. naprednog ICFA savjetovanja o utjecaju pomaka i vibracija na buduće akceleratore čestica Stanford, USA Član Međunarodnog programskog i organizacijskog odbora
13. 1.7.2000. -
Prvi međunarodni kongres inženjerskog projektiranja opreme i instrumenata za sinkrotrone Švicarska Inicijator i član Međunarodnog programskog odbora

Patenti

1. Rohrer, Martin; Rossetti, Daniel; Zelenika, Saša 18446744073709551615, CH
A gimbal mount device for supporting a functional element
monolithic gimbal mount, flexures, optical elements, ultra-high precision
2. Zelenika, Saša; Blažević, David; Kamenar, Ervin 18446744073709551615, HR
Sustav za automatsku regulaciju tlaka sa samoregulirajućim ventilom( System for automatic pressure regulation with a self-regulating autonomous valve )
regulacija tlaka, samoregulirajući, autonomni, ventil( pressure regulation, self-regulating, autonomous, valve )

Uredništva časopisa

1. 1.1.2011. - 1.1.2015. CC/SCI znanstveni časopis - Precision Engineering

Recenzije

1. 2015. Peer Reviewer pojedinih znanstvenih radova predloženih za objavljivanje u CC/SCI znanstvenom časopisu „Mechanism and Machine Theory“
2. 2014. Peer Reviewer pojedinih znanstvenih radova predloženih za objavljivanje u CC/SCI znanstvenom časopisu „Mechanics Based Design of Structures and Machines“
3. 2014. Peer Reviewer pojedinih znanstvenih radova predloženih za objavljivanje u znanstvenom časopisu „Engineering Review“
4. 2011. Peer Reviewer pojedinih znanstvenih radova predloženih za objavljivanje na 2012 IEEE International Conference on Robotics and Automation
5. 2010. Peer Reviewer pojedinih znanstvenih radova predloženih za objavljivanje u znanstvenom časopisu „Measurement“
6. 2009. Peer Reviewer pojedinih znanstvenih radova predloženih za objavljivanje u znanstvenom časopisu „Precision Engineering – Journal of the International Societies for Precision Engineering and Nanotechnology“
7. 2009. Peer Reviewer pojedinih znanstvenih radova predloženih za objavljivanje u znanstvenom časopisu „Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers“
8. 2008. Član evaluacijskih odbora za projekte predložene na programe Zaklade Sveučilišta u Rijeci
9. 2008. Peer Reviewer pojedinih znanstvenih radova predloženih za godišnje međunarodne skupove European Society for Precision Engineering and Nanotechnology
10. 2007. Peer Reviewer pojedinih znanstvenih radova predloženih za objavljivanje u znanstvenom časopisu „Journal of Synchrotron Radiation“
11. 2006. Član evaluacijskih odbora za projekte predložene na programe Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske
12. 2005. Peer Reviewer pojedinih znanstvenih radova predloženih za objavljivanje u znanstvenom časopisu „Review of Scientific Instruments“
13. 2005. Peer Reviewer pojedinih znanstvenih aktivnosti u okviru „Address Committee for the Evaluation of Research (CIVR)“ Talijanskog ministarstva za obrazovanje, sveučilišta i istraživanje

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
1.1.2013. - 1.1.2013.
From IP to Business Developing Environment for Start-up Companies (FIDES) - Provjera patentibilnosti za Samoregulirajuci Autonomni Ventil – ”SAV”
Poslovno inovacijski centar RH (BICRO)   Suradnik

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

1. 16.12.2015. - „Prezentacija mogućnosti korištenja opreme Centra za mikro- i nanoznosti i tehnologije dobivene kroz RISK projekt“
Tribina u sklopu Dana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Rijeka
2. 13.12.2015. - „Mikro- i nanoznanosti“
Gostovanje u radijskoj emisiji „Akademskih kvarat ure“ Radia Rijeke
Rijeka
3. 7.4.2015. - „Mikro i nanotehnologije: tehnološka revolucija za bolju budućnost“
Sveučilište za 3. dob u organizaciji Sveučilišta u Rijeci
Rijeka
4. 28.5.2014. - „Obrazovanje za 21. stoljeće“
Plenarna rasprava na „37th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – Mipro 2014“
Opatija
5. 6.5.2014. - „Znanost susreće gospodarstvo“
Mini konferencija
Zagreb
6. 17.3.2014. - „Integrirana kadrovska politika sveučilišta – mogućnost razvoja ili veća moć dekana i rektora“
Trbina udruge Universitas
Rijeka
7. 4.10.2013. - „Znanjem rastemo“
T-HT konferencija
Zagreb
8. 12.7.2013. - „Hrvatska znanost u Europskoj uniji“
Međunarodna konferencija
MZOS, Zagreb
9. 30.4.2013. - „Stvara li Hrvatska poduzetnike i zaposlenike budućnosti?“
Okrugli stol
WinDays 2013, Umag
10. 4.4.2013. - "Popularizacija znanosti – zašto je Hrvatska treba“
Okrugli stol
Institut Ruđer Bošković, Zagreb
11. 10.12.2012. - Detalji
Sudionik tribine „Budućnost mladih znanstvenika“ u organizaciji Udruge za razvoj viskog školsta Universitas
Rijeka
12. 23.5.2012. - Detalji
Sudionik okruglog stola „Strategija razvoja istraživačke infrastrukture u svjetlu europskog istraživačkog prostora“ na „35th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – Mipro 2012
Opatija
13. 27.4.2012. - Detalji
Festival znanosti
Rijeka
14. 9.3.2012. - Detalji
Sudionik tribine „Hrvatska znanost i visoko obrazovanje na prekretnici – kako dalje?“ u organizaciji Udruge za razvoj viskog školsta Universitas
Rijeka
15. 30.5.2011. - Detalji
Moderator okruglog stola „Akademski razgovori – Autonomija sveučilišta iz američke perspektive riječkog dečka“ u organizaciji Udruge za razvoj visokog školstva Universitas te uz sudjelovanje prof. dr. sc. Bojana Čukića s West Virginia University
Rijeka
16. 13.4.2011. - Detalji
Festival znanosti
Rijeka
17. 1.1.2011. - Detalji
Organizator i moderator okruglog stola na „34th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – Mipro 2011“
Opatija
18. 21.8.2010. - Detalji
LIBURNICON
Opatija
19. 20.5.2010. - Detalji
Okrugli stola Hrvatskog novinarskog društva (HND)
Zagreb
20. 8.4.2010. - Detalji
Predavanje na državnom stručnom skupu za osnovnoškolske i srednjoškolske nastavnike biologije
Baška
21. 8.1.2010. - Detalji
Predavanje na stručnom skupu za osnovnoškolske i srednjoškolske nastavnike kemije i biologije iz tri županije u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje
Rijeka
22. 21.11.2009. - Detalji
Tribina pod nazivom „Edukacija, znanost - društvo znanja“ uz Korada Korlevića, doc. dr. sc. Dejana Vinkovića sa Sveučilišta u Splitu, i dr. sc. Bojana Pečnika iz tvrtke Hipersfera d.o.o.
Zagreb
23. 15.4.2009. - Detalji
Tribina nevladine udruge Forum za etičnost i razvoj znanosti i visokog obrazovanja i kolokvij Instituta „Ruđer Bošković“
Zagreb
24. 22.11.2008. - Detalji
Tribina
Zagreb
25. 14.5.2007. - Detalji
MASIDO
Kastav
26. 9.5.2007. - Detalji
Drugi kongres hrvatskih znanstvenika iz domovine i inozemstva
Split
27. 28.3.2007. - Detalji
Projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH – kako dalje?
Sveučilište u Rijeci – Tehnički fakultet (uz telekonferencijski prijenos na Institut „Ruđer Bošković“ u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu i Medicinski fakultet u Osijeku)
28. 18.10.2006. - Detalji
Predavanje za „Akademski klub doktora znanosti, magistara znanosti, diplomiranih inženjera i inženjera Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci“, Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet, Rijeka
29. 11.10.2006. - Detalji
MASIDO
Kastav
30. 7.10.2006. - Detalji
RIKON
Rijeka
31. 4.10.2006. - Detalji
"Znanost i društvo“ riječkog dnevnog lista „Novi list“
Gradska vijećnica, Rijeka
32. 24.4.2006. - Detalji
Festival znanosti
Rijeka
33. - Detalji
niz predavanja naslovljenih „Znanost i etičnost za bolju budućnost“ u osnovnim školama i gimnazijama u sklopu projekta nevladine udruge CIVITAS „CIVITAS, znanstvenici i mediji protiv nasilja
Rijeka
34. - „Mens sana“
Voditelj emisije o znanosti, tehnologiji i visokom obrazovanju na lokalnoj postaji Radio Trsat
Rijeka

Volonterstvo

1. 1.1.2009. - Civitas, znanstvenici i mediji protiv nasilja - nevladina udruge Civitas
2. 1.1.2008. - Europsko plivačko prvenstvo u malim bazenima
Rijeka
3. - Dobrovoljni darivatelj krvi
Rijeka

Novinski članci

1. 28.4.2011. - Detalji
H-Alter webnews-portal
Zagreb
2. 22.2.2011. - Detalji
H-Alter webnews-portal
Zagreb
3. 2.2.2011. - Detalji
H-Alter webnews-portal
Zagreb
4. 1.1.2011. - Detalji
Mediji i znanost
Zagreb
5. 1.6.2010. - Detalji
Libra – Časopis Hrvatskog kulturnog kluba u Švicarskoj
Baden, Švicarska
6. 1.6.2009. - Detalji
Libra – Časopis Hrvatskog kulturnog kluba u Švicarskoj
Baden, Švicarska
7. 1.12.2008. - Detalji
Libra – Časopis Hrvatskog kulturnog kluba u Švicarskoj
Baden, Švicarska
8. 10.11.2008. - Detalji
H-Alter webnews-portal
Zagreb
9. 4.11.2008. - Detalji
H-Alter webnews-portal
Zagreb
10. 1.7.2008. - Detalji
CIMOS Informativni bilten
Buzet
11. 13.1.2008. - Detalji
Novi list
Rijeka
12. 13.12.2007. - Detalji
Jutarnji list
Zagreb
13. 23.9.2007. - Detalji
Novi list
Rijeka
14. 9.9.2007. - Detalji
Novi list
Rijeka
15. 2.9.2007. - Detalji
Novi list
Rijeka
16. 19.8.2007. - Detalji
Novi list
Rijeka
17. 12.8.2007. - Detalji
Novi list
Rijeka
18. 20.5.2007. - Detalji
Novi list
Rijeka
19. 14.1.2007. - Detalji
Novi list
Rijeka
20. 1.1.2007. - Detalji
Čovjek i svemir, Vol. XL (2007/08), br. 2
Zagreb
21. 22.10.2006. - Detalji
Novi list
Rijeka
22. 20.8.2006. - Detalji
Novi list
Rijeka
23. 16.7.2006. - Detalji
Novi list
Rijeka
24. 9.7.2006. - Detalji
Novi list
Rijeka
25. 18.6.2006. - Detalji
Novi list
Rijeka
26. 21.5.2006. - Detalji
Novi list
Rijeka
27. 23.4.2006. - Detalji
Novi list
Rijeka
28. 2.4.2006. - Detalji
Novi list te Glas Istre
Rijeka - Pula
29. 19.2.2006. - Detalji
Novi list
Rijeka
30. 22.1.2006. - Detalji
Novi list
Rijeka
31. 22.1.2006. - Detalji
Novi list
Rijeka
32. 8.1.2006. - Detalji
Novi list
Rijeka
33. 18.12.2005. - Detalji
Novi list
Rijeka
34. 11.12.2005. - Detalji
Novi list
Rijeka
35. 27.11.2005. - Detalji
Novi list
Rijeka
36. 27.11.2005. - Detalji
Novi list
Rijeka
37. 6.11.2005. - Detalji
Novi list
Rijeka
38. 30.10.2005. - Detalji
Novi list
Rijeka
39. 25.10.2005. - Detalji
Novi list
Rijeka
40. 27.9.2005. - Detalji
Novi list
Rijeka
41. 13.9.2005. - Detalji
Novi list
Rijeka
42. 2.8.2005. - Detalji
Novi list
Rijeka
43. 2.8.2005. - Detalji
Novi list
Rijeka
44. 26.7.2005. - Detalji
Novi list
Rijeka
45. 19.7.2005. - Detalji
Novi list
Rijeka
46. 12.7.2005. - Detalji
Novi list
Rijeka
47. 28.6.2005. - Detalji
Novi list
Rijeka
48. 21.6.2005. - Detalji
Novi list
Rijeka
49. 14.6.2005. - Detalji
Novi list
Rijeka
50. 10.5.2005. - Detalji
Novi list
Rijeka
51. 10.5.2005. - Detalji
Novi list
Rijeka
52. 18.10.2001. - Detalji
Corriere del Ticino
Lugano, Švicarska

Medijski nastupi

1. - Detalji
Radio Trsat
Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.1.2007. - 1.1.2008. - Pomoćnik Dekana
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Rukovođenje u državnoj upravi

1. 1.1.2013. - - Zamjenik ministra za znanost i tehnologiju
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH
2. 1.1.2011. - 1.1.2013. - Pomoćnik ministra za znanost i tehnologiju
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2011. - - član
Radna skupina za izradu načela etike u istraživanju Sveučilišta u Rijeci.
2. 1.1.2010. - - član
Odbor za strategiju Sveučilišta u Rijeci.
3. 1.1.2010. - - član
Povjerenstvo za udruge Sveučilišta u Rijeci.
4. 1.1.2010. - - član
Povjerenstvo za međunarodnu suradnju Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
5. 1.1.2008. - 1.1.2008. - član
Povjerenstvo za uspostavljanje portfelja zaposlenika Sveučilišta u Rijeci
6. 1.1.2006. - 1.1.2006. - član
Ured za transfer tehnologija Sveučilišta u Rijeci
7. 1.1.2005. - 1.1.2007. - član
Povjerenstvo za stručno-razvojnu suradnju Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. 1.1.2010. - - član
Savjet European Society for Precision Engineering and Nanotechnology (EUSPEN).
2. 1.1.2008. - 1.1.2008. - član
Vijeće za nacionalni inovacijski sustav Vlade RH
3. 1.1.2006. - 1.1.2008. - član
Povjerenstvo za upravljanje (Steering Committee) fondom „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (Unity through Knowledge Fund - UKF)