Dina Rešetar Maslov dr.sc.

Odjel za biotehnologiju Centar za visokopropusne tehnologije

prostorija : 0-218
e-pošta : dina.resetar@biotech.uniri.hr
mobitel :

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 62 4 3

Obrazovanje

- Diplomirani inžinjer biotehnologije/diploma Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu, Diplomski rad "Računalom podpomognuta klasifikacija neribosomalnih peptid sintetaza" (mentor: prof. dr.sc. Daslav Hranueli) Studij: biotehnologija, smjer: biokemijsko-mikrobiološki (molekularna biotehnologija) Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet
- Dr.sc. Doktroski rad "Razvoj i optimiranje protokola za pripremu uzoraka te metoda za instrumentalnu analizu pršuta i bijelih vina u svrhu kontrole kvalitete i karakterizacije" (mentor: prof.dr.sc. Sandra Kraljević Pavelić) Prirodne znanosti, Interdisciplinarno polje biotehnologija u biomedicini: poslijediplomski doktorski sveučilišni studij Medicinska kemija Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju
- Srednja stručna sprema/ svjedodžba Opća gimnazija Gimnazija Čakovec
- Potvrda Cjeloživotno obrazovanje "Jezično usavršavanje za EJVIN (engleski kao jezik visokoškolske nastave) Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

- Asistent/istraživač na projektu HRZZ projekt "Visokoprotočne analitičke platforme za kontrolu kvalitete i provjeru izvornosti hrane iz jadranskog područja“ uključena u razvoj te implementaciju novih metoda baziranih na spektrometriji masa za istraživanja hrane (Istarskog pršuta i vina), područje istraživanja: proteomika i glikoproteomika hrane, diseminacija rezultata (voditeljice projekta: prof. dr.sc. Jasna Peter Katalinić i prof. dr.sc. Sandra Kraljević Pavelić) Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Laboratorij za visokoprotočne analize
- Suradničko zvanje na radnom mjestu asistent (Biotehničke znanosti/Biotehnologija) (1) provođenje nastavnih aktivnosti Odjela za biotehnologiju na raznim kolegijima, (2) izrada doktorskog rada; (3) vođenje studenata prilikom provođenja njihovih eksperimentalnih zadataka vezanih uz izradu diplomskog rada (Karla Bosiljevac, Jelena Hac, Marin Sorić, Dubravka Karner, Filip Sokol), (4) ispomoć pri opremanju i pokretanju Laboratorija za visokoprotočne analize; (5) aktivni istraživač (suradnik) na HRZZ projektu i na tri međunarodna razvojno-istraživačka projekta Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Laboratorij za visokoprotočne analize
- Gostujući istraživač Istraživački boravak u drugoj instituciji u sklopu bilateralnog projekta: MALDI MS and MS/MS identifikacija proteina (Ultraflextreme, Bruker Daltonics) nakon digestije u gelu TU Wien, Beč, Austrija (work groups: Prof. dr.sc. Gunter Allmaier i prof. dr.sc. Martina Marchetti Deschmann)
- Gostujući istraživač Istraživački boravak u drugoj instituciji u sklopu bilateralnog projekta: MALDI TOF MS wine fingerprinting (Axima CFR, Shimadzu) TU Wien, Beč, Austrija (work groups: Prof. dr.sc. Gunter Allmaier i prof. dr.sc. Martina Marchetti Deschmann)
- Gostujući istraživač Istraživački boravak u drugoj instituciji financiran stipendijama Innovative Project KILIT i TU Wien Schimadzu CEE: kvantitativna analiza aminokiselina GC-MS metodom (GC-MS QP2010, Shimadzu) i MALDI TOF MS wine fingerprinting TU Wien, Beč, Austrija (work groups: Prof. dr.sc. Gunter Allmaier i prof. dr.sc. Martina Marchetti Deschmann)
- Gostujući istraživač Istraživački boravak u drugoj instituciji u sklopu bilateralnog projekta: MALDI mass spectrometry imaging (MSI) experiments (Ultraflextreme, Bruker) TU Wien, Beč , Austrija (work groups: Prof. dr.sc. Gunter Allmaier i prof. dr.sc. Martina Marchetti Deschmann)
- Gostujući istraživač Istraživački boravak u drugoj instituciji financiran stipendijom TU Wien Schimadzu Mass spectrometry CEE: kvantitativna analiza aminokiselina GC-MS metodom i MALDI MSI experiments with ion mobility separation (Synapt G2, Waters) TU Wien, Beč, Austrija (work groups: Prof. dr.sc. Gunter Allmaier i prof. dr.sc. Martina Marchetti Deschmann)
- Gostujući istraživač Istraživački boravak u drugoj instituciji u sklopu bilateralnog projekta: MALDI MSI experiments TU Wien, Beč, Austrija (work groups: Prof. dr.sc. Gunter Allmaier i prof. dr.sc. Martina Marchetti Deschmann)

Nagrade i priznanja

Vienna University of Technology Innovative; Project KILIT and TU Wien Shimadzu CEE fellowship program
Vienna University of Technology-Shimadzu Mass Spectrometry CEE Fellowship program
IMSF & MSBM subsidy support
2017 EUPA YPIC EC travel grant for HUPO congress
stipendija fonda SIZIF - potpora aktivnostima međunarodne suradnje studenata Sveučilišta u Rijeci 2017. godini
EUPA YPIC travel grant for EUPA 2018 Congress
Zaklada Sveučilišta u Rijeci - sufinanciranje sudjelovanja na skupovima u 2018. godini (retroaktivna prijava)
EUPA YPIC EC travel grant for EUPA 2019 Congress

Članstva

- Hrvatsko mikrobiološko društvo
- Human proteome organization (HUPO)
- Young Proteomic Investigators Club (YPIC) - potpredsjednica (2016-2018), predsjednica (2018-)
- European proteomic association (EUPA)
- Hrvatsko društvo za proteomiku (CROPROT)
- Koordinator udruge MLAZ (mreža MLAdih Znanstvenika) na Odjelu za biotehnologiju

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Bioeseji u istraživanju lijekova
BIL
UNIRI, Odjel za biotehnologiju
suradnik
Norma sati: 19
- Uvod u istraživački rad

UNIRI, Odjel za biotehnologiju
suradnik
Norma sati:
- Sistemska biomedicina
BUM
UNIRI, Odjel za biotehnologiju
suradnik
Norma sati: 16
- Kemijsko računanje u biotehnologiji
BIL
UNIRI, Odjel za biotehnologiju
suradnik
Norma sati: 50
- OMICS metode u biotehnologiji
BUM, IRL
UNIRI, Odjel za biotehnologiju
suradnik
Norma sati:
- Osnove kromatografije biomolekula
BIL
UNIRI, Odjel za biotehnologiju
suradnik
Norma sati:
- Instrumentalno - analitičke metode u biotehnologiji
BIL
UNIRI, Odjel za biotehnologiju
suradnik
Norma sati:
- Toksikologija lijekova
IRL
UNIRI, Odjel za biotehnologiju
suradnik
Norma sati:
- Personalizirana medicina

UNIRI, Odjel za biotehnologiju
suradnik
Norma sati:
- Organska kemija
BIL
UNIRI, Odjel za biotehnologiju
suradnik
Norma sati: 56
- Instrumentalne metode kemijske analize
MK
UNIRI, Odjel za biotehnologiju
suradnik
Norma sati: 18

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Pozvana predavanja

1. Dina Rešetar Maslov
Data-Independent and Label-Free Approaches for Absolute Quantitative Mass Spectrometry Proteomics
Rijeka

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
-
HRZZ projekt "Istraživanje ravnoteže mikrobioma debelog crijeva" voditelj projekta prof. Antonio Starčević
Prehrambeno-biotehnološki fakultet u Zagrebu   istraživač na projektu
2.
-
HRZZ projekt „Visokoprotočne analitičke platforme za kontrolu kvalitete i provjeru izvornosti hrane iz jadranskog područja“ voditeljica projekta do umirovljenja prof. Jasna Peter Katalinić te zatim izv.prof. Sandra Kraljević Pavelić
SOBRI   istraživač na projektu