PORTFELJ / dr. sc. Sanda Bujačić Babić

Portfelj

dr. sc.

Sanda Bujačić Babić

Fakultet za matematiku

Zavod za algebru i teoriju brojeva

Kontakt

T 051/584-654

M 091/6040-221

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA O-325

Vidljivost

Obrazovanje

2008. - 2014.

doktorica znanosti, područje prirodnih znanosti, polje matematika

Zajednički Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike

Prirodoslovno - matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

2003. - 2008.

profesorica matematike i informatike

Dvopredmetni studij: Matematika i informatika

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

1999. - 2003.

-

Opći smjer

Gimnazija Eugen Kumičić, Opatija

Radno iskustvo

2019. -

Docentica

Odrzavanje nastave i znanstveni rad.

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

2014. - 2019.

Viša asistentica (postdoktorandica)

Održavanje vježbi iz različitih kolegija (Elementarna matematika II, Uvod u teoriju brojeva, Uvod u numeričku matematiku, Računarski praktikum I, Teorija skupova) na Odjelu za matematiku, kao i održavanje web stranica Odjela za matematiku. Jedna od dodatnih aktivnosti mi je i popularizacija matematike u Rijeci i Županiji.

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

2008. - 2014.

Asistentica

Održavanje vježbi iz različitih kolegija (Elementarna matematika II, Matematika II, Uvod u teoriju brojeva, Uvod u numeričku matematiku, Računarski praktikum I) na Odjelu za matematiku i Odjel za informatiku, kao i održavanje web stranica Odjela za matematiku. Jedna od dodatnih aktivnosti mi je i popularizacija matematike u Rijeci i Županiji.

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

01.12.2007.

profesorica matematike

Na zamjeni održavala sam punu satnicu matematike za učenike šestih i osmih razreda u osnovnoj školi Rikard Katalinić Jeretov u Opatiji uz razredništvo.

Osnovna škola Rikard Katalinić Jeretov, Opatija

Nagrade i priznanja

15.5.2023.

Nagrada za nastavnu izvrsnost Sveučilišta u Rijeci

2007.

Dobitnica Rektorove stipendije Sveučilišta u Rijeci

2003.

Učenik generacije u opatijskoj Gimanziji Eugena Kumičića

Članstva

2023. -

Alumni UNIRI, član

2023. -

Alumni klub Fakulteta za matematiku Sveučilišta u Rijeci, predsjednica

2022. -

Vijeće Fakulteta za matematiku Sveučilišta u Rijeci, član

2021. - 2024.

Vijeće za rodnu ravnopravnost, član

2015. - 01.03.2017.

Odjelsko vijeće

2011. -

Radna grupa za informiranje javnosti o aktivnostima Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci

2010. -

Zavod za algebru i teoriju brojeva, Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci

2008. -

Alumni klub, Odjel za matematiku

2008. -

Seminar za teoriju brojeva i algebru, Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu

2008. -

Društvo matematičara i fizičara, Rijeka

2004. -

Studentski klub Klub 4+ iz Opatije

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2023. -

Strojno učenje

Diplomski studij Diskretna matematika i primjene, IV. semestar

Fakultet za matematiku, Sveučilište u Rijeci

nositelj, suradnik

2023.

Linearna algebra 1

prijediplomski sveučilišni studij

Fakultet za matematiku, Sveučilište u Rijeci

nositelj

2022.

Machine learning

Diplomski studij Diskretna matematika i primjene, IV. semestar

Fakultet za matematiku, Sveučilište u Rijeci

nositelj, suradnik

2020.

Matematika s osnovama statistike

Preddiplomski studij Biotehnologija i istraživanje lijekova, I. semestar

Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci

Nositelj

2019. - 2023.

Osnove vjerojatnosti i statistike

Preddiplomski studij Informatika, II. semestar

Fakultet informatike i digitalnih tehnologija, Sveučlište u Rijeci

Nositelj

2019. - 2023.

Numerička matematika

Preddiplomski studij Informatika, V. semestar

Fakultet informatike i digitalnih tehnologija, Sveučilište u Rijeci

Nositelj

2019. - 2022.

Matematika 1

Preddiplomski studij Politehnika, I. semestar

Odsjek za politehniku, Sveučilište u Rijeci

Nostitelj

2019. - 2021.

Teme iz suvremene matematike

Diplomski sveučilišni studij Matematika - smjer nastavnički, Diplomski sveučilišni studij Diskretna matematika i primjene, IV. semestar

Fakultet za matematiku, Sveučilište u Rijeci

nositelj

2019.

Teorija skupova

Preddiplomski studij Matematika, IV. semestar

Fakultet za matematiku, Sveučilište u Rijeci

Nositelj

2015.

Primjena računala u matematici

Preddiplomski studij Matematika, IV. semestar

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

suradnik

2015.

Matematika s osnovama statistike

Preddiplomski studij Biotehnologija i istraživanje lijekova, I. semestar

Odjel za biotehnologiju, Sveučilište u Rijeci

suradnik

2015.

Numerička matematika

Preddiplomski studij Informatika, V. semestar

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

suradnik

2014. - 2016.

Računarski praktikum I

Preddiplomski studij Matematika, I. semestar

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

suradnik

2014. - 2015.

Teorija skupova

Preddiplomski studij Matematika, IV. semestar

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

suradnik

2013. - 2015.

Uvod u numeričku matematiku

Preddiplomski studij Matematika, V. semestar

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

suradnik

2013.

Matematika II

Preddiplomski studij Informatika, II. semestar

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

suradnik

2009. - 2015.

Uvod u teoriju brojeva

Preddiplomski studij Matematika, V. semestar

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

suradnik

2009. - 2013.

Računarski praktikum I

Preddiplomski studij Matematika, I. semestar

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

suradnik

2008. - 2015.

Elementarna matematika II

Matematika, preddiplomski studij, II. semestar

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

suradnik

2008. - 2010.

Matematika II

Preddiplomski studij Informatika, II. semestar

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

suradnik

Mentor u završnim radovima

16.07.2024.

Gaussovi cijeli brojevi

Maja Pešut

sveučilišni prijediplomski studij Matematika

Fakultet za matematiku, Sveučilište u Rijeci

07.2024.

Numeričko deriviranje, primjene i implementacija u Pythonu

Matej Vratarić

sveučilišni prijediplomski studij Matematika

Fakultet za matematiku, Sveučilište u Rijeci

10.05.2024.

Rekurzivne neuronske mreže

Lea Vučković

Diplomski studij Diskretna matematika i primjene

Fakultet za matematiku, Sveučilište u Rijeci

27.09.2023.

Krivulje u računalnoj grafici

Mikela Oklen

prijediplomski sveučilišni studij Informatike

Fakultet informatike i digitalnih tehnologija, Sveučlište u Rijeci

24.7.2023.

Sume kvadrata

Nikolina Klarić

Diplomski studij Diskretna matematika i primjene

Fakultet za matematiku, Sveučilište u Rijeci

21.7.2023.

Problem pomicanja kauča

Bruno Nađ

prijediplomski sveučilišni studij Matematika

Fakultet za matematiku, Sveučilište u Rijeci

19.07.2023.

Numeričko integriranje i Rombergov algoritam

Nadia Vidas

prijediplomski sveučilišni studij Informatika

Fakultet informatike i digitalnih tehnologija, Sveučlište u Rijeci

21.6.2023.

John Conway

Nikola Lovrić

Diplomski studij Matematika i informatika

Fakultet za matematiku, Sveučilište u Rijeci

09.2022.

Interpolacijske metode i određivanje optimalnog puta u prostoru

Domagoj Palinić

prijediplomski sveučilišni studij

Fakultet informatike i digitalnih tehnologija, Sveučlište u Rijeci

09.2021.

Predikcija budućih vrijednosti kriptovaluta metodama strojnog učenja i analizom blockchain informacija

Dominik Frkovic

Informatika, preddiplomski studij

Odjel za informatiku, Sveuciliste u Rijeci

09.2021.

Pitagorine trojke

Leo Vugrinec

Matematika, preddiplomski studij

Odjel za matematiku, Sveuciliste u Rijeci

27.01.2021.

Fermatov posljednji teorem

Kristina Đuretić

Diplomski sveučilišni studij Matematika - smjer nastavnički

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

20.07.2020.

Osnovni koncepti teorije brojeva u osnovnoškolskoj matematici

Kristina Jurjak

Diplomski sveučilišni studij Matematika i informatika - smjer nastavnički

Odjel za matematiku, Sveučilište u Rijeci

06.07.2020.

Tehnike rasterizacije

Mauro Raguzin

Informatika, preddiplomski studij

Odjel za informatiku, Sveuciliste u Rijeci

2020.

Tehnike rasterizacije

Mauro Raguzin

prijediplomski sveučilišni studij

Fakultet informatike i digitalnih tehnologija

19.06.2014. -

Diofantske jednadžbe

Vendi Žigman

Preddiplomski studij Matematika

Odjel za matematiku

17.09.2012. -

Verižni razlomci i primjena

Ana Baraba

Preddiplomski studij Matematika

Odjel za matematiku

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2024.

Polynomial D(4)-quadruples over Gaussian integers,

M. Bliznac Trebješanin and S. Bujačić Babić,

GLASNIK MATEMATIČKI, Vol. 59(79)(2024), 1 – 31

https://web.math.pmf.unizg.hr/glasnik/59.1/59(1)-01.pdf

Q3

2024.

Semi-Local Integration Measure for Directed Graphs

Ban Kirigin, T.; Bujačić Babić, S.

Mathematics, (12) 2024, 1087. - 12

https://doi.org/10.3390/math12071087

Q1 WOS

2022.

Graph-Based Taxonomic Semantic Class Labeling

Tajana Ban Kirigin, Sanda Bujačić Babić, Benedikt Perak

Future Internet 2022 - 14 (12)

https://www.mdpi.com/1999-5903/14/12/383

Q2 WOS

2022.

Semi-Local Integration Measure of Node Importance

Ban Kirigin, Tajana; Bujačić Babić, Sanda; Perak, Benedikt

Mathematics, 10(3), (2022), 405; - 10 1-16

https://www.mdpi.com/2227-7390/10/3/405/htm

Q1 WOS Q1

2021.

Lexical Sense Labeling and Sentiment Potential Analysis using Corpus-Based Dependency Graph

Ban Kirigin, Tajana; Bujačić Babić, Sanda; Perak, Benedikt

Mathematics, 9(12), (2021), 1449; 1-22 - 9 1-22

https://www.mdpi.com/2227-7390/9/12/1449

Q1 WOS Q1 Q2

2021.

On Some Diophantine Equations

Bujačić Babić, Sanda, Nabardi, Kamran

Miskolc Mathematical Notes - 1-11

http://mat76.mat.uni-miskolc.hu/mnotes/

Q3 Q3 Q4

2018.

Two divisors of (n^2+1)/2 summing up to δn + δ ± 2, δ even

Bujačić, Sanda

Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti. Matematičke znanosti - 22 39 - 61

https://hrcak.srce.hr/radhazumat

Q4

2017.

A variation of a congruence of Subbarao for n=2^α*5^β, α, β>=0

Bujačić, Sanda

Periodica Mathematica Hungarica - 75 66 - 79

https://www.springer.com/journal/10998

Q2

25.11.2016.

Linear Forms in Logarithms

S. Bujačić, A. Filipin

Springer-Verlag, Berlin, Jörn Steuding editor - 1-59

2014.

Two divisors of (n^2+1)/2 summing up to δn+ε, for δ and ε even

Bujačić, Sanda

Miskolc Mathematical Notes - 15 333-344.

http://mat76.mat.uni-miskolc.hu/mnotes/

Q4

Znanstvene knjige

2016.

Diophantine Analysis

Autor poglavlja u knjizi

Sanda Bujacic, Alan Filipin, Simon Kristensen, Tapani Matala-aho, Nicola Oswald

Springer-Verlag, Berlin

Joern Steuding

Springer Berlin

2014.

Diofantski problemi sa sumama djelitelja, doktorski rad

Autor knjige

Sanda Bujačić

PMF, Zagreb

Pozvana predavanja

21. - 26.7.2014.

Linear Forms in Logarithms, u okviru ljetne škole: "On Diophantine Analysis"

Sanda Bujačić

Wuerzburg, Njemačka

Kongresna priopćenja

02.07.2024. - 05.07.2024.

Polynomial D(4)-quadruples in R[X]

Sanda Bujačić Babić

usmeno izlaganje

8th Mathematical Congress Osijek

https://indico.mathos.hr/event/11/

25.9.2023. - 29.9.2023.

Graph Based Sentiment Propagation Algorithm

Tajana Ban Kirigin, Sanda Bujačić Babić, Benedikt Perak

usmeno izlaganje

Logic and Applications – LAP 2023 Dubrovnik, Hrvatska

https://lap.math.hr/

14.09.2022. - 16.09.2022.

On the regularity of the D(4)-quadruples in Z[i][X]

Sanda Bujačić Babić

usmeno izlaganje

Conference on Diophantine m-tuples and related problems III Zagreb, Hrvatska

https://www.grad.unizg.hr/dioph/

16.6.2022.

Polynomial D(4)-quadruples over Gaussian Integers

Bujačić Babić, Sanda

usmeno izlaganje

7th Croatian Mathematical Congress Split, Hrvatska

https://www.pmfst.unist.hr/cromc2020/hr/naslovna/

21.9.2021.

Implementing Sentiment Dictionary into Vader Sentiment Analysis for Croatian

Bujačić Babić Sanda; Ban kirigin, Tajana; Benedikt Perak

usmeno izlaganje

Logic and Applications 2021 (LAP 2021) - FORMALS Dubrovnik

http://imft.ftn.uns.ac.rs/math/cms/LAP2021

2016.

Two divisors of (n^2+1)/2 summing up to δ*n + δ ± 2, δ even

Sanda Bujačić

poster

6th Croatian Mathematical Congress Zagreb, Hrvatska

2015.

A Variation of a Congruence of Subbarao for n=2^α*5^β, α, β≥0

Sanda Bujačić

usmeno izlaganje

Diophantine Approximation and Related Topics Aarhus, Danska

2015.

A Variation of a Congruence of Subbarao for n=2^α*5^β, α, β≥0

Sanda Bujačić

usmeno izlaganje

Journees Arithmetiques 2015 (JA2015) Debrecen, Mađarska

2014.

Linear Forms in Logarithms

Sanda Bujačić

serija pozvanih predavanja

Summer School: On Diophantine Analysis Wuerzburg, Njemačka

2014.

Two divisors of (n^2+1)/2 summing up to δ*n + ε, or δ and ε even

Sanda Bujačić

usmeno izlaganje

Workshop on Number Theory and Algebra on the occasion of 60th birthday of Ivica Gusić Matematički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

2014.

sudjelovanje

On Diophantine Problems Graz, Austrija

2014.

Two divisors of (n^2+1)/2 summing up to δ*n + ε, or δ and ε even

Sanda Bujačić

usmeno izlaganje

ELementare und Analytische Zahlentheorie, 2014 (ELAZ) Hildesheim, Njemačka

2013.

The Problem of the Extension of a Parametric Family of Diophantine Triples

Sanda Bujačić

predavanje

Arctic Number Theory Workshop: "Diophantine and Transcedental Methods" Saariselka, Finska

2012.

Grinstead’s Method For Solving Simultaneous Diophantine Equations

Sanda Bujačić

poster

Ljetna škola "Four Faces of Number Theory" Wuerzburg, Njemačka

Recenzije

2021.

M. Rakamarić Grlica, K. Volarić Nižić; Uvod u operacijska istraživanja, skripta, Veleučilište u Rijeci

Javno djelovanje

Javna predavanja

25.03.2015.

Detalji

Dan slobode dokumenata

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

2011.

Detalji

Predavanje: Geogebra - softver dinamične geometrije

Rijeka, Tehnički fakultet

08.02.2010.

Detalji

Održavanje pet radionica pod naslovom: LaTeX - osnove tekstprocesorskog diva

Rijeka, Tehnički fakultet

Popularizacija znanosti

25.04.2024.

Tribina "Prednosti i nedostaci umjetne inteligencije"

Tribina, Festival znanosti

Astronomski centar Rijeka

23.04.2024.

Okrugli stol "Uzbudljive karijere naših matematičara", moderatorica

Okrugli stol, Festival znanosti

Kampus, Zgrada Sveučilišnih odjela

12.04.2024.

Matematika i Cubetto, Matematika i elektricitet

popularizacija matematike u vrtićima

Dječji vrtić Opatija, podružnica Lovran

08.04.2024.

Matematika i gravitacija, Matematika i mjehurići

popularizacija matematike u vrtićima

Dječji vrtić Opatija, podružnica Lovran

4.5.2023.

Odvedimo Cubetta na put

Popularizacija matematike u vrtićima

Dječji vrtić Opatija, podružnica Lovran

28.04.2023.

Treba mi matematičar! Selim se

Festival znanosti

Gradska vijećnica, Rijeka

26.04.2023.

Okrugli stol "Uzbudljive karijere naših matematičara", moderatorica

Festival znanosti

Zgrada sveučilišnih odjela, Kampus, Trsat

30.01.2023.

Odvedimo Cubetta na put

Rijeka tehnologije

Zgrada sveučilišnih odjela, Kampus, Trsat, Rijeka

19.01.2023.

Odvedimo Cubetta na put

Popularizacija matematike u vrtićima

Dječiji vrtić Opatija, podružnica Lovran

03.05.2022.

Treba mi matematičar! Selim se

Otvoreni dan Tetragon, Festival znanosti 2022.

Zgrada sveučilišnih odjela, Kampus, Trsat, Rijeka

21.04.2015.

Čvorovi i matematika

Otvoreni dan sveučilišnih odjela

Sveučilišni kampus, Rijeka

08.04.2014.

Popularno predavanje

Otvoreni dan Sveučilišnih Odjela

Kampus, Trsat, Rijeka

01.04.2013.

Neriješeni problemi u teoriji brojeva

Festival znanosti 2013.

Gradska vijećnica, Rijeka

2013.

Popularno predavanje

Promocija matematike u srednjim školama

Labin

2012.

Popularno predavanje

Promocija matematike u srednjim školama

Delnice

2011.

Popularno predavanje

Promocija matematike u srednjim školama

Crikvenica

Volonterstvo

2005. - 2008.

Volontiranje u Društvu naša djeca

Opatija

Intervjui

24.01.2013.

Detalji

http://gam-rijeka.blogspot.com/2013_01_01_archive.html

Rijeka

Projekti

Znanstveni projekti

01.05.2024. - 01.05.2025.

Matematičko modeliranje u obradi prirodnog jezika

voditelj

Sveučilište u Rijeci

31.12.2023. - 30.12.2027.

Teorija brojeva i aritmetička geometrija

suradnik

Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

https://www.croris.hr/projekti/projekt/10174

31.12.2023. - 30.12.2027.

Teorija brojeva i aritmetička geometrija

suradnik

Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

https://www.croris.hr/projekti/projekt/10174

2018. - 2022.

Diofantska geometrija i primjene

suradnik, član osnovnog tima

Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

https://pdb.irb.hr/project/irb:005678

2017. - 2021.

Jezično izražavanje emocija: Razvoj računalnih metoda identifikacije i ontološkog modeliranja komunikacije psiholoških stanja u hrvatskom jeziku (EmoCNet)

suradnik

Sveučilište u Rijeci

https://portal.uniri.hr/Projekti/Details/01016

2016. - 2018.

Rješavanje klasičnih problema Diofanta, Fermata i Ritta korištenjem novih analitičkih i algebarskih metoda

član osnovnog tima, istraživač

Bilateralni projekt uz financijsku potporu Republike Hrvatske i Austrije

2014. - 2018.

Diophantine m-tuples, elliptic curves, Thue and index form equations

član osnovnog tima, istraživač

Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

https://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=HRZZ-6422&period=2007

2014. - 2017.

Algebarske i analitičke metode u teoriji brojeva

član osnovnog tima, istraživač

Sveučilište u Rijeci

http://www.math.uniri.hr/~ngrbac/aamtb/Naslovnica.html

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

Potpore 2014/2016