PORTFELJ / SVEUČILIŠNI PROJEKTI

Portfelj

dr.sc.

docent

Filozofski fakultet

Odsjek za kulturalne studije

Kontakt

M 098622793

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 811

Vidljivost

Jezično izražavanje emocija: Razvoj računalnih metoda identifikacije i ontološkog modeliranja komunikacije psiholoških stanja u hrvatskom jeziku (EmoCNet)

Humanističke znanosti/Arhiva/potpore 2017 - mladi istraživači

Cilj je projekta Jezično izražavanje emocija: Razvoj računalnih metoda identifikacije i ontološkog modeliranja komunikacije psiholoških stanja u hrvatskom jeziku (EmoCNet) opisati izražavanje emocija i afektivnih stanja u hrvatskome jeziku s ciljem mogućnosti stvaranja modela za strojno učenje i identifikaciju afektivnih stanja iz tekstova. Značaj ovog projekta je u interdisciplinarnom premrežavanju spoznaja iz kognitivnih znanosti o izražavanju emocija, prikupljanju građe o komunikaciji emocija pomoću metoda korpusne i računalne lingvistike te izradi softverskih alata za identificiranje leksičkih, metonimijskih i metaforičkih jezičnih obrazaca izražavanja emocija u hrvatskome.

Uporabom niza metoda digitalne humanistike za automatizirano dohvaćanje podataka iz digitalnih korpusa, njihovo modeliranje, pohranu, integriranje, analizu i vizualizaciju semantičko-sintaktičkih struktura stvorit će se računalno pretraživi korpusi, baza znanja i alati za klasifikaciju afektivnih kategorija i otkrivanje strukture jezičnog izražavanja emocija.

Rezultati projekta bit će predstavljeni na mrežnim stranicama http://emocnet.uniri.hr/ , seminarima i znanstvenim radovima, a omogućiti će razvoj metodologije, resursa i alata za analizu i prepoznavanje emocionalnog značenja u tekstovima hrvatskog jezika te empirijske uvide o kulturnoj i krozkulturnoj kategorizaciji emocija i intra-kulturnim obrascima izražavanja afektivnih fenomena. 

Istraživački tim

SURADNICI

doc. dr. sc. Lucia Načinović Prskalo,e-mail

dr. sc. Diana Grgurić izv.prof.,e-mail

dr.sc. Benedikt Perak doc.dr.sc.,e-mail

Filip Rodik,e-mail

Sveučilišni projekti

UNIRI PROJEKTI 2018