PORTFELJ / dr.sc. Bojana Vignjević Korotaj prof. ejk/ped.

Portfelj

dr.sc.

Bojana Vignjević Korotaj

prof. ejk/ped.

Filozofski fakultet

Odsjek za pedagogiju

Kontakt

UNIRI e-mail

PROSTORIJA 322

Vidljivost

Obrazovanje

2015. - 2020.

doktorat znanosti

Poslijediplomski (doktorski) studij Pedagogija

Filozofski fakultet u Rijeci

27.11.2012. - 27.11.2012.

Nastavnik engleskog jezika

Stručni ispit

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante

16.07.2004. - 21.10.2010.

Profesor engleskog jezika i književnosti i pedagogije

Sveučilišni dodiplomski studij

Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

03.03.2015. -

Asistent iz znanstvenog područja društvenih znanosti , polja pedagogije na Odsjeku za pedagogiju

Održavanje vježbi i seminara na kolegijima: Školski savjetodavni rad, Emocionalna pedagogija, Interkulturalni odgoj i obrazovanje, Pedagogija i profesionalni razvoj i Metodika rada pedagoga II Znanstveno-istraživački rad ECTS koordinacija

Filozofski fakultet u Rijeci

01.02.2011. - 02.03.2015.

Nastavnica engleskog jezika

Poučavanje engleskog jezika odraslim polaznicima Voditeljica aktiva engleskog jezika Provođenje EU projekata i partnerstava Vođenje radionica stručnog usavršavanja kadra unutar ustanove Prijevodi i lektoriranje tekstova

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante

2011. - 01.06.2011.

Nastavnica engleskog jezika

Poučavanje engleskog jezika djeci vrtićkog uzrasta u vrtiću ''Dječji vrtić Rijeka, centar Potok''

Expert centar za obrazovanje

01.11.2010. - 01.12.2010.

Pedagoginja

Obavljanje poslova pedagoga u učeničkom domu (skrb o učenicima, savjetovanje učenika, odgajatelja i roditelja, vođenje pedagoške dokumentacije)

Učenički dom Lovran

Članstva

2015. -

Udruga za razvoj visokoga školstva UNIVERSITAS

Nastavna djelatnost

Kolegiji

Seminar diplomskog rada

Diplomski sveučilišni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

Metodika rada pedagoga II

Diplomski sveučilišni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

Pedagogija i profesionalni razvoj

Diplomski sveučilišni studij

Filozofki fakultet u Rijeci

suradnik

Interkulturalni odgoj i obrazovanje

Preddiplomski sveučilišni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

Emocionalna pedagogija

Diplomski sveučilišni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

Školski savjetodavni rad pedagoga

Diplomski sveučilišni studij

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

Mentor u završnim radovima

25.9.2023.

Profesionalno sagorijevanje stručnih suradnika pedagoga osnovnih i srednjih škola u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji

Lucija Miklić

Diplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

21.9.2023.

Pedagoška supervizija kao način unaprjeđivanja rada srednjoškolskih nastavnika

Renata Čavlović

Diplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

14.9.2023.

Učenje temeljeno na radu u strukovnim školama iz perspektive učenika na području Sisačko-moslavačke županije

Tea Rambovsek Aleksić

Diplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

3.2023.

Metodika predmeta i Školsko-nastavna praksa

Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje (DPPO)

Filozofski fakultet u Rijeci

Suradnik

Osobni razvoj

29.09.2019. - 08.10.2019.

Erasmus + mobilnost za nastavno i nenastavno osoblje

02.04.2019. - 30.04.2019.

Program cjeloživotnog učenja "Informacijski alati za istraživače"

06.09.2018. - 06.09.2018.

Učenje zalaganjem u zajednici: teorija i praksa

11.05.2017. - 12.05.2017.

Seminar na temu vrednovanja ishoda učenja i edukacije edukatora

03.03.2017. - 03.03.2017.

Working in teams with MAXQDA, Maxqda International Conference

26.02.2016. - 04.03.2016.

Winter School in Methods and Techniques, Bamberg

30.09.2015. - 01.10.2015.

Ciklus metodoloških radionica: Uvod u računalno potpomognutu analizu kvalitativnih podataka -Maxqda, Nvivo, Atlas

30.04.2015. - 06.05.2015.

Projekt unapređenja kvalitete nastave: suradnička procjena

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2022.

Kompetencije pedagoga

Kovač, Vesna ; Ledić, Jasminka ; Vignjević Korotaj, Bojana

Napredak: Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju, - 161 83-105

https://hrcak.srce.hr/249640

2018.

Učenje kroz rad: Priprema građana za rad i život u 21.stoljeću

Vignjević, Bojana ; Mrnjaus, Kornelija

- 277-285

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=948508

17.10.2017.

What will I be when I grow up – theoretical assumptions and pedagogical implications of professional guidance

Mrnjaus, Kornelija ; Vignjević, Bojana

Zbornik Odseka za pedagogiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu / Journal of Department of Pedagogy, Faculty of Philosophy, Novi Sad - 26 51-68

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=908695

A2

25.07.2017.

The European dimension in education: approaches and challenge - Book review

Vignjević, Bojana

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=927948

WOS

10.06.2017.

Transformation in Education Control after Major Political Changes in South Africa and some Balkan States: 1990 – 2005.

Steyn, H., Wolhuter, C., Van der Walt, H., Ermenc, K., Kalin, J., Vrcelj, S., Kusić, S., Vignjević, B. i Spasenović, V

Sodobna pedagogika - 68 146-162

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=898786

WOS

23.11.2016.

RESEARCH DEVELOPMENT COMPETENCIES: JUNIOR ACADEMICS’ PERSPECTIVE

Rončević, Nena ; Turk, Marko ; Vignjević, Bojana

- 8847-8857

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=848671

15.09.2016.

Research Development Competencies: Junior Academics’ Perspective

Rončević, Nena; Turk, Marko; Vignjević, Bojana

ICERI2016 9th International Conference of Education, Research and Innovation, Conference Proceedings L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy (ur.). - 8847-8857

https://library.iated.org/view/RONCEVIC2016RES

A2

12.05.2016.

Teachers’ Work Ethic: Croatian Students’ Perspective

Turk, Marko; Vignjević, Bojana

Foro de Educación - 14 489-514

http://www.forodeeducacion.com/ojs/index.php/fde/article/view/416/314

WOS

2016.

Teachers’ Work Ethic: Croatian Students’ Perspective

Turk, Marko ; Vignjević, Bojana

Foro de Educación - 14 489-514

2020.

STEM colonization: Applying hard sciences' socio‐organisational patterns and evaluation procedures to the soft sciences in Croatia

Brajdić Vuković, Marija ; Vignjević Korotaj, Bojana ; Ćulum Ilić, Bojana

European journal of education - 55 542-559

2020.

The European dimension in education in geography textbooks for Croatian primary schools: Lessons learned and future expectations

Vignjević Korotaj, Bojana ; Ledić Jasminka ; Miočić Ivana

Metodički ogledi - 27 171-192

2020.

Formiranje i razvoj profesionalnoga identiteta nastavnika stručno-teorijskih sadržaja u Republici Hrvatskoj

Vignjević Korotaj, Bojana

- 260

2021.

Emotional competence: a prerequisite for effective teaching

Vignjević Korotaj, Bojana ; Mrnjaus, Kornelija

Ekonomska istraživanja - 34 39-52

Znanstvene knjige

15.06.2017.

"Iz sebe moraš izvlačiti maksimum. Ne znaš do koje granice": Formiranje profesionalnog identiteta mladih znanstvenika

Autor poglavlja

Vignjević, Bojana

Narativi o profesionalnoj socijalizaciji mladih znanstvenika

Ledić, Jasminka; Brajdić Vuković, Marija

Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=880066

15.06.2017.

"Mislim, ta količina posla pojela bi me u jednom trenutku":narativna analiza životno-povijesnih iskustava profesionalne socijalizacije mladih znanstvenica u nastavnu i istraživačku profesiju u hrvatskom sustavu visokog obrazovanja

Koautor poglavlja

Brajdić Vuković, Marija; Vignjević, Bojana

Nastava i istraživanje u profesionalnoj socijalizaciji mladih znanstvenika

Ledić, Jasminka; Turk, Marko

Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=879474

Kongresna priopćenja

11.10.2019.

Scholarship of Teaching and Learning in the Croatian HE System

Ivana Miočić; Iva Buchberger; Bojana Vignjević Korotaj

Predavanje

24th International Scientific Conference “Educational Research and School Practice” - Role of Education in Modernization of Society Beograd

06.06.2019.

A case study of student-centred learning in HE: the challenge of bringing theory into practice

Jasminka Ledić, Ivana Miočić, Bojana Vignjević Korotaj

Predavanje

The Mediterranean System and Societal Changes: Challenges and Opportunities Rijeka

30.05.2019.

Emotional competence: a prerequisite for effective teaching?

Bojana Vignjević Korotaj, Kornelija Mrnjaus

Predavanje

18. međunarodni znanstveni skup " Dani Mate Demarina" : Novi izazovi u odgoju i obrazovanju" Pula

17.05.2019.

Razina samostalnosti doktoranda : Gdje mentoriranje počinje, a gdje staje?

Bojana Vignjević Korotaj

Okrugli stol

Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti Rijeka

17.05.2019.

Ispričaj mi svoju priču: narativna istraživanja u obrazovnim znanostima

Bojana Vignjević Korotaj

Predavanje

Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti Rijeka

13.09.2018.

Tko se danas osjeća kao Europljanin?: školski pedagozi o europskim vrijednostima i europskom identitetu

Ivana Miočić i Bojana Vignjević

Panel rasprava

Treći kongres pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem: Pedagogija u vremenu promjene Zagreb

25.10.2017.

To be or not to be (European)?: Geography textbooks analysis in Croatian primary schools

Vignjević, Bojana ; Ledić, Jasminka ; Miočić, Ivana ; Turk, Marko

Predavanje

42nd ATEE Conference 2017 Dubrovnik

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=902457

19.05.2017.

Profesionalni identitet mladih znanstvenika u sustavu visokog obrazovanja u Hrvatskoj

Vignjević Bojana

Predavanje

Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskog doktorskog studija pedagogije DOKON 2017 Rijeka

21.10.2016.

Izazovi izvrsnosti u visokom obrazovanju: iskustva mladih istraživača

Vignjević, Bojana; Turk, Marko; Ledić, Jasminka

Predavanje

3. Dani obrazovnih znanosti ''Obrazovne promjene:izazovi i očekivanja'' Zagreb

03.06.2016.

Profesionalna socijalizacija i razvoj (mladih) akademskih djelatnika: obilježja i izazovi

Vignjević, Bojana

Predavanje

Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti, DOKON 2016 Rijeka

21.05.2016.

Discourse on Elements and Benefits of Positive Teacher – Student Relationship in the Academic Context – Students’ Perspective

Mrnjaus, Kornelija; Vignjević, Bojana

Predavanje

Excellence, Creativity and Innovation in Basic and Higher Education: Excellence in Education and Psychology Rijeka

20.05.2016.

Papers are What Count: Excellence in Teaching is Neither Supported nor Properly Evaluated

Rončević, Nena; Turk, Marko; Vignjević, Bojana

Predavanje

Papers are What Count: Excellence in Teaching is Neither Supported nor Properly Evaluated Rijeka

23.10.2015.

Izazovi profesionalne socijalizacije akademskih djelatnika

Vignjević, Bojana

Predavanje

Hrvatski kvalifikacijski okvir: znanje i kreativnost Zagreb

18-21.05.2016

Research papers are what counts: excellence in teaching is neither supported nor properly evaluated

Rončević, Nena ; Turk, Marko ; Vignjević, Bojana

Predavanje

Excellence & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology. Creativity – Innovation – Latest Development in Research & Practices Rijeka, Hrvatska

18-21-5-2016

Diskurs o elementima i prednostima pozitivnog odnosa između nastavnika i studenata u akademskom okruženju - Perspektiva studenata

Mrnjaus, Kornelija ; Vignjević, Bojana

Predavanje

The 13th conference on Excellence & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology Rijeka, Hrvatska

14-16.11.2016.

RESEARCH DEVELOPMENT COMPETENCIES: JUNIOR ACADEMICS’ PERSPECTIVE

Rončević, Nena ; Turk, Marko ; Vignjević, Bojana

Predavanje

ICERI2016 9th International Conference of Education, Research and Innovation Sevilla, Španjolska

20-21.10.2016.

Izazovi izvrsnosti u visokom obrazovanju: iskustva mladih istraživača

Vignjević, Bojana ; Turk, Marko ; Ledić, Jasminka

Predavanje

3. Dani obrazovnih znanosti, Obrazovne promjene: izazovi i očekivanja Zagreb, Hrvatska

3.6.2016.

Profesionalna socijalizacija i razvoj (mladih) akademskih djelatnika: obilježja i izazovi

Vignjević, Bojana

Predavanje

Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti, DOKON 2016 Rijeka, Hrvatska

21 -22.10.2016.

Učenje kroz rad: Priprema građana za rad i život u 21.stoljeću

Vignjević, Bojana ; Mrnjaus, Kornelija

Predavanje

Pedagogija, obrazovanje i nastava, 3.međunarodna znanstvena konferencija Mostar

6-7.06.2019.

A Case Study of Student-Centred Learning in HE: The Challenge of Bringing Theory into Practice

Ledić, Jasminka ; Vignjević Korotaj, Bojana ; Miočić, Ivana

Predavanje

Mediterranean Scientific Conference - Educational Systems and Societal Changes: Challenges and Opportunities Rijeka, Croatia

11.10.2019.

Scholarship of Teaching and Learning in the Croatian HE System

Miočić, Ivana ; Buchberger, Iva ; Vignjević Korotaj, Bojana

Predavanje

24th International Scientific Conference “Educational Research and School Practice” - Role of Education in Modernization of Society Beograd, Republika Srbija

Znanstveni skupovi

04.12.2017. - 04.12.2017.

Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) – prilika za kvalitetnu provedbu cjelovite reforme obrazovanja

Zagreb sudionica znanstveno-stručnog skupa

23.10.2017. - 25.10.2017.

ATEE: Changing perspectives and approaches in contemporary teaching

Dubrovnik sudionica znanstvenog skupa

18.09.2017. - 21.09.2017.

Annual Meeting and 10th Policy Dialogue Forum International Task Force on Teachers for Education (UNESCO)

Lomé, Togo sudionica znanstveno-stručnog skupa

19.05.2017. - 19.05.2017.

Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskog doktorskog studija pedagogije DOKON 2017

Filozofski fakultet u Rijeci sudionica znanstvenog skupa i članica organizacijskog odbora

27.03.2017. - 28.03.2017.

Razvoj i razumijevanje profesionalnog identiteta edukatora u obrazovanju odraslih

FIlozofski fakultet u Rijeci sudionica znanstveno-stručnog skupa

20.10.2016. - 21.10.2016.

3. Dani Obrazovnih znanosti: „ Obrazovne promjene: izazovi i očekivanja“

Centar za poslijediplomske studije, Sveučilište u Zagrebu sudionica znanstvenog skupa

27.06.2016. - 29.06.2016.

Universities as Beacons of Change: Education for Sustainability lighting up pathways for a new world

University of Gibraltar, Gibraltar sudionica znanstvenog skupa

03.06.2016. - 03.06.2016.

Doktorska konferencija za doktorande poslijedipomskog doktorskog studija pedagogije DOKON 2016

Filozofski fakultet u Rijeci sudionica znanstvenog skupa

18.05.2016. - 21.05.2016.

International Conference on Excllence & Innovation in Basic-Higher education& Psychology

Filozofski fakultet u Rijeci sudionica znanstvenog skupa

23.11.2015. - 24.11.2015.

UE4SD COPERNICUS Alliance Conference

Caixa Forum, Madrid sudionica znanstveno-stručnog skupa

22.10.2015. - 23.10.2015.

Hrvatski kvalifikacijski okvir: znanje i kreativnost

Zagreb sudionica znanstvenog skupa

19.06.2015. - 19.06.2015.

Let’s Go Through Culture Conference

Filozofski fakultet u Rijeci sudionica znanstveno-stručnog skupa

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

2019. - 2020.

Članica povjeranstva

Povjerenstvo za evaluaciju statusa znanstvene, znanstveno‐ nastavne, nastavne i stručne baze Sveučilišta u Rijeci

15.09.2016. -

član

Filozofski fakultet u Rijeci / Odbor metodičara društvenih i humanističkih znanosti

Projekti

Znanstveni projekti

15.03.2015. - 01.06.2017.

Europska dimenzija u obrazovanju: pristupi i izazovi

Suradnica

Sveučilište u Rijeci

https://helpdesk.uniri.hr/project/Europska_dimenzija_u_obrazovanju

15.03.2015. - 31.05.2017.

Kompetencijski profil akademske profesije: između novih zahtjeva i mogućnosti (APROFRAME)

Suradnica

Hrvatska zaklada za znanost

http://projekti.uniri.hr/aproframe.html

15.03.2015. - 01.10.2016.

University Educators for Sustainable Development (UE4SD)

Suradnica

Europska komisija u okviru Programa cjeloživotnog učenja (Life Long Learning Programme – Erasmus Academic Networks)

http://www.ue4sd.eu/

Akademska profesija u društvu znanja (APIKS)

Suradnica

https://portal.uniri.hr/Projekti/675?controler=projekti

Obrazovni projekti

2014. - 2015.

''Lets Go Through Culture'' Gruntvig Learning Partnership 2013-1-IS1-GRU06-02709-2

Financiranje: Agencija za mobilnost i programe EU

2012. - 2013.

''An Interactive language Adventure Across Europe'' Grundtvig Learning Partnership 2011-1-ES2-GRU06-35082

Financiranje: Agencija za mobilnost i programe EU

''Learning and teaching: Interaction through Senses'' Comenius Grundtvig Course HR-2011-1000-003

Financiranje: Agencija za mobilnost i programe EU

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI MLADIH ZNANSTVENIKA 2022

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

Potpore 2017 - Mladi istraživači
Potpore 2016 - Mladi istraživači
Potpore 2014/2016