Akademska profesija u društvu znanja (APIKS-HR)


Projekt „Akademska profesija u društvu znanja“ (dalje APIKS)  je međunarodno komparativno istraživanje u kojem sudjeluje više od 30 zemalja. Cilj istraživanja je usporediti različite aspekte akademske profesije (npr. nastava, istraživanje, upravljanje, internacionalnost, uvjeti rada, zadovoljstvo) na sveučilištima u različitim nacionalnim sustavima visokog obrazovanja.

 

APIKS istraživanje treće je u nizu komparativnih istraživanja promjena u akademskoj profesiji. Dva prethodna istraživanja provedena su 1992. (Carnegie studija) i 2007. godine (Promjene u akademskoj profesiji, The Changing Academic Profession/CAP). Dio istraživačkog tima sudjelovao je u kolaborativnom istraživačkom projektu (2009-2011) "The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges" (EUROAC) koji je bio dio programa EUROCORES „Funding initiative in the field of Higher Education and Social Change (EuroHESC)“ (ESF/HRZZ) a u sklopu  čega su prikupljeni podaci o promjenama u akademskoj profesiji za Republiku Hrvatsku.

 

Potpora Sveučilišta u Rijeci omogućit će transverzalno istraživanje i komparaciju rezultata istraživanja promjena u akademskoj profesiji u Hrvatskoj na nacionalnoj odnosno međunarodnoj razini.

 


Istraživački tim
Nena Rončević nena.roncevic@ffri.uniri.hr
Jasminka Ledić jledic@ffri.hr
Marko Turk do 30.10.2017.
Bojana Ćulum bculum@ffri.hr
Bojana Vignjević bojana.vignjevic@ffri.uniri.hr
Marija Brajdić Vuković mbvukovic@gmail.com
Ivana Miočić imiocic@ffri.uniri.hr

Izv. prof. dr. sc. Nena Rončević

Filozofski fakultet
Filozofski fakultet
Filozofski fakultet
Filozofski fakultet

mobitel:
e-pošta: nena.roncevic@ffri.uniri.hr
prostorija: F-315

google scholar
Researchgate.net