PORTFELJ / Prof. dr. sc. Nena Rončević

Portfelj

Prof. dr. sc.

Nena Rončević

Filozofski fakultet

Odsjek za pedagogiju

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA F-219

Vidljivost

Obrazovanje

10.06.2011. -

Doktor znanosti, područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana posebne pedagogije

Izvanredni posljediplomski doktorski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju

21.07.2009. -

Magistar znanosti, područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana visokoškolska pedagogija,

poslijediplomski znanstveni magistarski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju

01.10.1997. - 01.12.2002.

Profesor sociologije

Studij sociologije

Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za sociologiju

Radno iskustvo

1.1.2022. -

Prodekanica za nastavu i studente

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

1.10.2020. - 31.12.2021.

Pročelnica Odsjeka za pedagogiju

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

2019. - 30.06.2023.

-

Nacionalno ispitivanje kompetencija odraslih (PIAAC) , u sklopu ESF projekta „Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih“ - Nacionalna voditeljica ispitivanja (NVI)

Agencija za strukovno obrazovanje i obrzaovanje odraslih

01.10.2017. -

Izvanredna profesorica

Poslovi izvanredne profesorice na Odsjeku za pedagogiju, voditeljica projekta: Akademska profesija u društvu znanja (APIKS-HR), Inicijalna potpora za mlađe istraživače, do 27.2.2018., od 3.2019. trenutno: voditeljica projekta Akademska zajednica iznutra: izazovi promjena u akademskoj profesiji, UNIRI projekti, suradnica na ADOOR UNIRI projektu, istraživač na forOR projektu Hrvatske zaklade za znanost

Filozofsku fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju

01.10.2016. - 30.09.2018.

Pročelnica Odsjeka za pedagogiju

Filozofski fakultet u Rijeci

01.04.2012. - 30.09.2017.

Docentica

Poslovi docentice na Odsjeku za pedagogiju, Voditeljica projekta: Akademska profesija u društvu znanja (APIKS-HR), Inicijalna potpora za mlađe istraživače, do 27.2.2018.

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

01.07.2011. - 01.04.2012.

viša asistentica

Poslovi višeg asistenta na Odsjeku za pedagogiju Od 10/2009 Projekt: Akademska profesija i društvena očekivanja: izazovi civilne misije sveučilišta, EUROAC/EUROCORES/EUROHESC/ESF/Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske Projekt: Sveučilište i vanjsko okruženje u kontekstu europskih integracijskih procesa (009-0000000-0931) Od 09/2009 - ECTS koordinatorica

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

01.11.2007. - 01.06.2011.

Asistentica

Poslovi asistenta na Odsjeku za pedagogiju Od 10/2009 Projekt: Akademska profesija i društvena očekivanja: izazovi civilne misije sveučilišta, EUROAC/EUROCORES/EUROHESC/ESF/Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske Projekt: Sveučilište i vanjsko okruženje u kontekstu europskih integracijskih procesa (009-0000000-0931)

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci

01.05.2005. - 31.10.2007.

Stručna suradnica – sociologinja

Planiranje, pripremanje i provođenje istraživanja, projekata i programa u svrhu razvoja lokalne zajednice i regije

Primorsko – goranska županija Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje

01.03.2003. - 01.12.2003.

Volonterka

Planiranje, pripremanje i provođenje istraživanja, projekata i programa u svrhu razvoja lokalne zajednice i regije, suradnja s nevladinim sektorom

Grad Split Upravni odjel za socijalnu skrbi i zdravstvenu zaštitu

2003. - 01.05.2005.

Vježbenica

Planiranje, pripremanje i provođenje istraživanja, projekata i programa u svrhu razvoja lokalne zajednice i regije

Primorsko – goranska županija Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje

Članstva

članica Udruge za razvoj visokog školstva "Universitas"

članica Hrvatskog sociološkog društva

Nastavna djelatnost

Kolegiji

23.02.2018. - 08.06.2018.

Sociologija obrazovanja

Diplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

23.02.2018. - 08.06.2018.

Obrazovanje i održivi razvoj

Nastavnički modul

Filozofski fakutet u Rijeci

nositelj kolegija

2013. - 01.03.2017.

Sociologija obrazovanja

Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2013. -

Kvantitativne analitičke metode i statistički postupci

Diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

2008. - 2012.

Kvantitativne analitičke metode i statistički postupci

Diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

01.11.2007. - 30.09.2017.

Statistika u pedagoškoj praksi i istraživanju

Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2007. - 2011.

Metodologija pedagoških istraživanja

Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2007. - 2011.

Uvod u metodologiju znanstvenog istraživanja

Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

2007. -

Evaluacijska istraživanja

Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik/sunositelj

od 2012.

Primijenjena statistika u znanstvenom istraživanju

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

od 2012.

Obrazovanje i održivi razvoj

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj

do 2015

Seminar diplomskog rada

Diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

Mentor u završnim radovima

24.09.2018

Evaluacija provedbe Liado programa za likovno darovite učenike osnovne škole

Dino Ožbolt

Dvopredmetni studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju

05.07.2018.

Održivo ponašanje budućih učitelja

Elena Cvitković

Sveučilišni jednopredmetni diplomski studij pedagogije

Sveučilitšte u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju

30.10.2017

Stavovi učitelja o položaju i mogućnostima implementacije odgoja i obrazovanja za održivi razvoj u osnovne škole

Jelena Vukobratović

Izvanredni diplomski studij pedagogije

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju

30.10.2017

Vrijednosna orijentacija odgajateljske profesije u kontekstu odgoja i obrazovanja za održivi razvoj

Jelena Vukobratović

Izvanredni diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

13.7.2017.

Današnja slika učitelja na području zapadne i jugozapadne obale Istarske županije

Martina Matijašec

Izvanredni diplomski studij pedagogije

Sveučilište u RIjeci, Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za pedagogiju

13.07.2017.

Današnja slika učitelja na području zapadne i jugozapadne Istarske županije

Martina Matijašec

Izvanredni diplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

29.09.2016.

Stavovi studenata sveučilišta u rijeci spram koncepta, modela i izazova pri implementaciji sadržaja održivog razvoja u sveučilišne programe

Nina Posavec

Diplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

06.09.2016.

Obrazovanje za održivi razvoj: stavovi studenata Sveučilišta u Rijeci

Elena Cvitković

Jednopredmetni preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

14.07.2016.

Razlika u školskoj klimi između državnih škola i škola čiji je osnivač vjerska zajednica s pravom javnosti

Jelena Beno

Diplomski jednopredmetni studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

11.07.2016.

Percepcija rodnih uloga i rodni stereotipi o matematici

Lea Ferlin

Jednopredmetni preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

17.09.2014.

Kompetencije studenata o interkulturalnosti-razlika između studenata tehničkih i društvenih studija

Sara Bermanec

Jednopredmetni preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

15.09.2014.

Povezanost obrazovanja roditelja i obrazovnih aspiracija srednjoškolaca

Jelena Beno

Jednopredmetni preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

19.09.2013.

Evaluacijsko istraživanje programa primarne prevencije ovisnosti "Vršnjaci pomažu"

Maja Manzin

Sveučilišni jednopredmetni preddiplomski studij pedagogije

Filozofski fakultet u Rijeci

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2020.

How Teaching and Research Nexus in Academic Attitudes, Behaviours and System of Promotion Influences Academic Satisfaction? Case Study of Croatia and Slovenia

Flander, Alenka; Rončević, Nena; Kočar, Sebastian;

Higher Education Forum - 177-205

Q4

2020.

Prema mogućnostima implementacije obrazovanja za održivi razvoj na sveučilištu

Buzov, Ivanka; Cvitković, Elena; Rončević, Nena;

Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline - 29 3-25

01.06.2019.

Competencies for Education for Sustainability: Student Teachers’ Perspectives

Vukelić, Nena; Rončević, Nena; Vinković, Anamarija

Collection of papers "Quality of Education: Global Development Goals and Local Strategies" - 83-96

2019.

School Effectiveness from the Parents’ Perspective in Croatia: Construction and Validation of the Questionnaire

Adriana Ažić Bastalić, Branko Rafajac, Nena Rončević

Sodobna pedagogika - 150-165

Q3

2019.

Razlozi upisa i zadovoljstvo roditelja pojedinim elementima rada dječjeg vrtića

Hadela, Jasmina; Rončević, Nena; Pergar, Melita;

Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje - 21 121-135

Q4

01.12.2018.

Jesu li budući nastavnici spremni za integraciju obrazovanja za održivi razvoj u nastavu?

Vukelić, Nena ; Rončević, Nena ; Vinković, Anamarija

Ka novim iskoracima u odgoju i obrazovanju. Zbornik radova sa 2. međunarodne znanstveno- stručne konferencije - 326-338

2018.

Razlike u percepciji školske klime srednjoškolaca s obzirom na osnivača škole

Rončević, Nena ; Beno, Jelena ; Vukelić, Nena

Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja - LXIV 59-70

01.10.2017.

Razumijevanje koncepta održivog razvoja studenata sveučilišta u Splitu i Rijeci

Buzov Ivanka; Rončević, Nena

ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP Održivi razvoj i odgojno- obrazovni sustav Hrvatske - 263-272

2017.

Methodological framework for research on the professional socialization of junior researchers

Turk, Marko ; Brajdić Vuković, Marija ; Rončević, Nena

Teaching and research in the professional socialization of junior researchers - 51-60

2017

Nastavničke i znanstveno-istraživačke kompetencije mladih znanstvenika u Hrvatskoj

Ćulum, Bojana; Miočić, Ivana; Rončević, Nena

Nastava i istraživanje u profesionalnoj socijalizaciji mladih znanstvenika - 61-112

A1

2017.

Nastavničke i znanstveno-istraživačke kompetencije mladih znanstvenika u Hrvatskoj

Ćulum, Bojana ; Miočić, Ivana ; Rončević, Nena

Nastava i istraživanje u profesionalnoj socijalizaciji mladih znanstvenika - 61-112

15.11.2016.

Students' Attitudes and Behaviours in the Context of Environmental Issues.

Rončević, N., Cvetković K.

Socijalna ekologija : časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline - 25 11-37

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=262875

10.10.2016.

Research Management Competencies: Croatian Academics’ Perspective

Marko Turk, Nena Rončević, Jasminka Ledić

The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS - XVI 167-178

http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2016.11.18

2015.

Patterns of internet use and mental health of high school students in Istria County Croatia: cross-sectional study

Bezinović, Petar; Roviš, Darko; Rončević, Nena; Bilajac, Lovorka

Croatian medical journal (0353-9504) - 56 297-305

http://www.cmj.hr/2015/56/3/26088855.htm

A1 WOS

2013.

Facing new expectations—Integrating third mission activities into the university

Ćulum, Bojana; Rončević, Nena; Ledić, Jasminka;

The academic profession in Europe: New tasks and new challenges - 163-195

A1

2013.

The Academic Profession and The Role of Service Function.

Ćulum, B., Rončević, N., Ledić, J.

In: Teichler, Ulrich: Hohle, Ester A. (eds.). Work Situations, Views and Activities of the Academic Profession: Findings of a Survey in Twelve European Countries. Springer - 8 137-158

A1

2013.

Facing new expectations – integration third mission activities into the university

Ćulum, Bojana ; Rončević, Nena ; Ledić, Jasminka

In: Kehm, Barbara M.; Teichler, Ulrich (Eds.). The Academic Profession in Europe: New Tasks and New Challenges. - 5 200

2012.

Intercultural sensitivity and intercultural competencies of future pedagogues, pre-school educators, primary and secondary school teachers–students at University of Rijeka

Mrnjaus, Kornelija; Rončević, Nena;

Pedagogija i kultura. Drugi kongres pedagoga Hrvatske

2012.

Interkulturalna osjetljivost i interkulturalne kompetencije budućih pedagoga, odgajatelja, učitelja i nastavnika – studenata Sveučilišta u Rijeci ( Intercultural sensitivity and intercultural competencies of future pedagogues, pre-school educators, primary and secondary school teachers – students at University of Rijeka )

Mrnjaus, Kornelija; Rončević, Nena

Pedagogija i kultura. Svezak 1 / Hrvatić, N. ; Klapan, A. (ur.). - Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo , 2012. 314-321 (ISBN: 978-953-99167-4-7). - Svezak 1 314-321

http://www.pedagogija.hr/wp-content/uploads/2012/09/KNJIGA-1.pdf

2012.

Sveučilišni nastavnici i zalaganje u zajednici

Ćulum, Bojana ; Ledić, Jasminka ; Rončević, Nena

Promjene u akademskoj profesiji: odgovor na izazove u društvu? / Ledić, Jasminka (ur.). - 160

611974

2012.

Održivi razvoj i sveučilište

Rončević, Nena ; Rafajac, Branko

Promjene u akademskoj profesiji: odgovor na izazove u društvu? - 160

2011.

Blended e-learning in higher education: Research on students’ perspective

Žuvić-Butorac, Marta; Rončević, Nena; Nemčanin, Damir; Nebić, Zoran;

Issues in Informing Science and Information Technology - 8 409-429

2009.

Stavovi studenata preddiplomskog studija pedagogije Sveučilišta u Rijeci spram cjeloživotnog učenja

Klapan, A; Rafajac, B; Rončević, N;

Andragoški glasnik - 13 113-131

2008.

Role of regional authority in education for sustainable development: example of Primorsko-goranska County

Črnjar, Mladen; Vahtar-Jurković, Koraljka; Rončević, Nena;

Cjeloživotno učenje za održivi razvoj

2008.

"Nisam sigurna što je, ali je bitno"; - analiza stavova studenata Sveučilišta u Rijeci o održivom razvoju( "I'm not sure what is it about, but it is important" - what students from University of Rijeka think about sustainable development )

Rončević Nena; Ledić Jasminka; Ćulum Bojana

Suvremene teme/CONTEMPORARY issue (1847-2397) 1 (2008), 1; 62-75 - 1 62-75

A1

JESU LI BUDUĆI NASTAVNICI SPREMNI ZA INTEGRACIJU OBRAZOVANJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ U NASTAVU?

Vukelić, Nena; Rončević, Nena; Vinković, Anamarija;

COMPETENCIES FOR EDUCATION FOR SUSTAINABILITY: STUDENT TEACHERS’PERSPECTIVES1

Vukelić, Nena; Rončević, Nena; Vinković, Anamarija;

QUALITY OF EDUCATION: GLOBAL DEVELOPMENT GOALS AND LOCAL STRATEGIES - 83

2008.

» Nisam sigurna što je, ali je bitno« - analiza stavova studenata Sveučilišta u Rijeci o održivom razvoju

Rončević Nena ; Ledić Jasminka ; Ćulum Bojana

Suvremene teme/CONTEMPORARY issue - 1 62-75

2009.

Stavovi studenata preddiplomskog studija pedagogije Sveučilišta u Rijeci spram cjeloživotnog učenja

Klapan, Anita ; Rafajac, Branko ; Rončević, Nena

Andragoški glasnik - 23 113-132

Sociological Survey on Attitudes of Representatives of Social Groups in the County of Primorje and Gorski Kotar towards Some Aspects of Quality of Life on the Sub-Regional Level

Črnjar, Mladen; Malatestinić, Đulija; Josipović, Iva; Rončević, Nena

Social Policy and Regional Development / Lovrinčević, Željko et al (ur.). - Zagreb : The Institute of Economics, Zagreb, Friedrich Ebert Stiftung , 2007. 166-188 (ISBN: 978-953-6030-32-3).

2010.

The predictive validity of the instrument and learning outcomes: a case study of hybrid teaching at the University of Rijeka

Rončević, Nena ; Ledić, Jasminka ; Vrcelj, Sofija

Scientia paedagogica experimentalis - 47 57-70

Stavovi srednjoškolaca na Kvarnerskim otocima spram zaštite okoliša( Attitudes of high-school children on North Adriatic islands towards environmental protection )

Črnjar, Mladen; Rafajac, Branko; Rončević, Nena

Cjeloživotno učenje za održivi razvoj, sv.02 / Uzelac, V. Vujičić, L (ur.). - Rijeka :

2009.

Smoking is the most frequent risk factor for cardiovascular diseases in Croatian Western region: findings of the Croatian health survey 2003.

Đulija Malatestinić, Nena Rončević, 1 Henrietta Benčević-Striehl, Suzana Janković, Vladimir Mićović

Medicinski glasnik Ljekarske komore Zeničko-dobojskog kantona - 6 218-226

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=2d405936-c793-4204-8974-221bd1302638%40sessionmgr101&vid=0&hid=125

2011.

Blended E-Learning in Higher Education: Research on Students’ Perspective

Žuvić-Butorac, Marta ; Rončević, Nena ; Nemčanin, Damir ; Nebić, Zoran

Issues in Informing Science and Information Technology - 8 409-429

2009.

Stavovi visokoškolskih nastavnika spram promjena u akademskoj profesiji

Nena Rončević

- 199

2010.

Promjene u akademskoj profesiji: komparativna analiza

Rončević, Nena ; Rafajac, Branko

- 116

2011.

Sveučilište i obrazovanje za održivi razvoj: analiza pretpostavki uspješne implementacije u temeljne akademske djelatnosti

Rončević, Nena

- 313

2012.

ODRŽIVI RAZVOJ – IZAZOV ZA SVEUČILIŠTE?

Rončević, Nena ; Rafajac, Branko.

- 256

2013.

(Inter)kulturalna dimenzija u odgoju i obrazovanju

Mrnjaus, Kornelija ; Rončević, Nena ; Ivošević, Larisa

- 206

2013.

The Academic Profession and The Role of Service Function. Chapter 7.

Ćulum, Bojana ; Rončević, Nena ; Ledić, Jasminka

- 290

2015.

Patterns of internet use and mental health of high school students in Istria County Croatia: cross-sectional study

Bezinović, Petar ; Roviš, Darko ; Rončević, Nena ; Bilajac, Lovorka

Croatian medical journal - 56 297-305

2017.

Students' Attitudes and Behaviours in the Context of Environmental Issues

Rončević, Nena ; Cvetković, Klara

Socijalna ekologija - 25 11-37

2017.

Preporuke o kompetencijama akademske profesije i profesionalnoj socijalizaciji mladih znanstvenika

Brajdić Vuković, Marija ; Ćulum, Bojana ; Ledić, Jasminka ; Miočić, Ivana ; Rončević, Nena ; Turk, Marko ; Vignjević, Bojana

2018.

Evaluacija provedbe LIADO programa za likovno darovite učenike osnovne škole

Ožbolt, Dino

- 94

2019.

Competencies for Education for Sustainability: Student Teachers’ Perspectives

Vukelić, Nena ; Rončević, Nena ; Vinković, Anamarija

- 83-96

2019.

School Effectiveness from the Parents’ Perspective in Croatia: Construction and Validation of the Questionnaire

Adriana Ažić Bastalić, Branko Rafajac, Nena Rončević

Sodobna pedagogika - 70 (136) 150-165

2019.

Reasons for Enrolment in the Kindergarten and Parents’ Satisfaction with Specific Elements of the Kindergarten

Hadela, Jasmina ; Rončević, Nena ; Pergar, Melita

Croatian Journal of Education = Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje - 21. 121-135

2020.

Illuminating the quality of teaching in Croatian higher education

Rončević, Nena ; Ćulum, Bojana ; Miočić, Ivana

- 8-24

2020.

How Teaching and Research Nexus in Academic Attitudes, Behaviours and System of Promotion Influences Academic Satisfaction? Case Study of Croatia and Slovenia

Flander, Alenka ; Rončević, Nena ; Kočar, Sebastian

Higher education forum - 17 177-205

2020.

Prema mogućnostima implementacije obrazovanja za održivi razvoj na sveučilištu

Buzov, Ivanka ; Cvitković, Elena ; Rončević, Nena

Socijalna ekologija - 29 3-25

2020.

Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj kao obrazovni imperativ nastavničke profesije: „Od bilo kakvih materijala važniji je osobni primjer”

Vukobratović, Jelena ; Rončević, Nena

- 95-116

2021.

Validacija mjernih instrumenata u području odgoja i obrazovanja za održivi razvoj

Rončević, Nena ; Lončarić, Darko

- 115-145

Znanstvene knjige

2013.

Interkulturalna dimenzija u odgoju I obrazovanju

Autor knjige

Mrnjaus K., Rončević N., Ivošević, L.

znanstvena monografija

Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

2012.

ODRŽIVI RAZVOJ – IZAZOV ZA SVEUČILIŠTE?

Autor knjige

Rončević, Nena; Rafajac, Branko.

Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

2010.

Promjene u akademskoj profesiji: komparativna analiza

Autor knjige

Rončević, Nena; Rafajac, Branko

Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

Pozvana predavanja

12.03.2009.

JFDP Regional Conference: "Teaching Methods and Techniques at the Universities in South Eastern Europe", održano predavanje na temu "Developing and delivering e-learning courses in educational science: The challenge of being first",

Bojana Ćulum i Nena Rončević

Zagreb, Hrvatska,

21.05.2008.

Cjeloživotno učenje za održivi razvoj, izlaganje na temu „Uloga regionalne samouprave u edukaciji za održivi razvoj: primjer Primorsko-goranske županije“

Mladen Črnjar, Koraljka Vahtar-Jurković, Nena Rončević

Plitvice, Hrvatska

Kongresna priopćenja

15.03.2018.

Illuminating the quality of teaching in Croatian higher education

Ćulum, Bojana; Miočić, Ivana; Rončević, Nena

prezentacija

ICEQ2018, International Conference on Quality Education Agadir, Maroko

18.05.2016.

Papers are What Count: Excellence in Teaching is Neither Supported nor Properly Evaluated

Nena Rončević, Marko Turk i Bojana Vignjević

predavanje/prezentacija

Excellence & Innovation in Basic-Higher Education & Psychology Rijeka

2014.

Tablets in Classrooms: Changes and Challenges for Teachers and Students

Bojana Ćulum, Nena Rončević

Paper presentation

17th Scientific Conference «Educational Research and School Practice», Challenges of Modern Education: The New Role of Teachers, Students and Parents Belgrade, Serbia

2012.

Interkulturalna osjetljivost i interkutluralne kompetencije budućih pedagoga, odgajatelja, učitelja i nastavnika – studenata Sveučilišta u Rijeci( Intercultural sensitivity and intercultural competencies of future pedagogues, pre-school educators, primary and secondary school teachers – students at University of Rijeka )

Mrnjaus, Kornelija; Rončević, Nena

Predavanje

Drugi kongres pedagoga Hrvatske PEDAGOGIJA I KULTURA Opatija

2011.

Percepcija spremnosti studenata Sveučilišta u Rijeci za obrazovanjem za održivi razvoj: „Nitko ne govori kako postići održivost“ ( Perceptions of preparedness of students at the University of Rijeka for education for sustainable development: “No one tells how to achieve sustainability” )

Nena Rončević; Branko Rafajac

Predavanje

RAZVOJ I OKOLIŠ – PERSPEKTIVE ODRŽIVOSTI Zagreb : Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za sociologiju

2009.

"Quality and Efficiency of Teaching in the Learning Society"

Rončević, N., Ledić, J., Vrcelj, S.

prezentacija

"Quality and Efficiency of Teaching in the Learning Society" Beograd, Srbija

Recenzije

15.08.2016.

International Conference on Sustainability, Technology and Education (STE 2016)

2013.

International Conference on Sustainability, Technology and Education (STE 2013)

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

01.10.2016. - 30.09.2018.

Pročelnica

Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

2014. -

Članica

Etičko povjerenstvo za znanstvena istraživanja Filozofskoga fakulteta u Rijeci

Projekti

Znanstveni projekti

2019. - 01.04.2022.

Nacionalno ispitivanje kompetencija odraslih (PIAAC) , u sklopu ESF projekta „Razvoj sustava osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih“

glavna stručnjakinja, nacionalna voditeljica

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

24.12.2018. - 01.08.2021.

Andragoški djelatnici i obrazovanje za održivi razvoj (ADOOR)

istraživač

UNIRI

24.12.2018. - 01.08.2021.

Akademska zajednica iznutra: izazovi promjena u akademskoj profesiji

voditeljica projekta

UNIRI 11.672,86 kn

03.01.2018. - 03.01.2023.

Formalno obrazovanje u funkciji održivog razvoja (forOR)

istraživač

Hrvatska zaklada za znanost, UIP 2017-05-2031 987.239,72 HRK

http://foror.uniri.hr/

27.02.2017. - 27.02.2018.

Akademska profesija u društvu znanja (APIKS-HR)

voditeljica projekta

Sveučilište u Rijeci, Inicijalne potpore za mlađe istraživače 23.000,00 HRK

https://portal.uniri.hr/Projekti/675?controler=projekti

2015. - 2018.

Istraživanje školskog vođenja iz distributivne perspektive u hrvatskim školama (I-943-2015);

istraživač

Hrvatska zaklada za znanost

01.06.2014. - 01.06.2017.

Academic Profession Competence Framework: Between New Requirements and Possibilities (APROFRAME) ;

istraživač

Hrvatska zaklada za znanost 387.840,00 HRK

2007/2013

Sveučilište i vanjsko okruženje u kontekstu europskih integracijskih procesa

suradnik

MZOS

2009/2012

Akademska profesija i društvena očekivanja: izazovi civilne misije sveučilišta, EUROAC/EUROCORES/EUROHESC/ESF

mlađi istraživač

ranije Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, sada Hrvatska zaklada za znanost 964.281,60 HRK

http://euroac.ffri.hr/

Obrazovni projekti

2008/2009

Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti

Financiranje: Tempus program Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti

Stručni projekti

2012. -

Socijalna karta Primorsko-goranske županije

Primorsko-goranska županija

koautor

2006. -

Lokalna Agenda 21 Koprivnica

Regionalni centar zaštite okoliša za Srednju i Istočnu Europu (REC), Ured u Hrvatskoj

suradnik

2005. - 2006.

Socijalna karta Primorsko-goranske županije

Primorsko-goranska županija

koautor

2005. -

Problemi u funkcioniranju lokalne samouprave» analiza stavova gradonačelnika i načelnika Primorsko-goranske županije

PGŽ, u sklopu radnog mjesta

nositelj

2004. - 2005.

Program održivog razvitka kvarnerskih otoka

Primorsko-goranska županija, u sklopu radnog mjesta

suradnik

2003. -

»Socijalna i zdravstvena slika Grada Splita: sociološko empirijsko istraživanje»

Grad Split, u sklopu volontiranja

nositelj

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2016 - Mladi istraživači

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2016 - Mladi istraživači