dr. sc. Stella Suljić Nikolaj

Ekonomski fakultet Katedra za financije i bankarstvo

prostorija : Kabinet 69, Ivana Filipovića 4
e-pošta : stella.suljic@efri.hr
mobitel : 091/579 90 36
telefon : 051/355-128

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
google scholar 11 2 0
Hrvatska znanstvena bibliografija
ORCID
ResearcherID

Obrazovanje

30.3.2011. - 22.10.2018. dr. sc. poslijediplomski doktorski studij Poslovne ekonomije University of Rijeka, Faculty of Economics and Business
1.9.2004. - 29.6.2009. dipl.oec. diplomski studij University of Rijeka, Faculty of Economics and Business

Radno iskustvo

- asistent University of Rijeka, Faculty of Economics and Business

Članstva

- Tajnica Katedre za Financije i bankarstvo Ekonomskog fakulteta Rijeka
- Član savjetodavnog ureda za studente
- Član Udruge računovođa i financijskih djelatnika Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2013. - 1.1.2014. Financijska tržišta i institucije
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics and Business
suradnik
Norma sati: 67,5
1.1.2013. - 1.1.2014. Investicijska analiza
diplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics and Business
suradnik
Norma sati: 67,5
1.1.2013. - 1.1.2014. Monetarna politika EU
diplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics and Business
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2013. - 1.1.2014. Monetarna ekonomija
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics and Business
suradnik
Norma sati: 90
1.1.2013. - 1.1.2014. Monetary economics
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2012. - 1.1.2013. Monetary economics
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics and Business
suradnik
Norma sati: 22,5
1.1.2012. - 1.1.2013. Financijska tržišta i institucije
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics and Business
suradnik
Norma sati: 67,5
1.1.2012. - 1.1.2013. Investicijska analiza
diplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics and Business
suradnik
Norma sati: 67,5
1.1.2012. - 1.1.2013. Monetarna ekonomija
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics and Business
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2012. - 1.1.2013. Monetarna politika EU
diplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics and Business
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2011. - 1.1.2012. Investicijska analiza
diplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics and Business
suradnik
Norma sati: 67,5
1.1.2011. - 1.1.2012. Financijska tržišta i institucije
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics and Business
suradnik
Norma sati: 112,5
1.1.2011. - 1.1.2012. Monetarna politika EU
diplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics and Business
suradnik
Norma sati: 45
1.1.2011. - 1.1.2012. Monetarna ekonomija
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics and Business
suradnik
Norma sati: 90
1.1.2010. - 1.1.2011. Vrijednosni papiri
diplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics and Business
suradnik
Norma sati: 67,5
1.1.2010. - 1.1.2011. Monetarna ekonomija
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics and Business
suradnik
Norma sati: 157,5
1.1.2010. - 1.1.2011. Financijska tržišta i institucije
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics and Business
suradnik
Norma sati: 90
1.1.2010. - 1.1.2011. Financijska tržišta i institucije
diplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics and Business
suradnik
Norma sati: 45

Mentor u završnim radovima

27.9.2013. - komentorstvo-Rizični kapital i model financiranja malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj
Mitrović, Marko
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
17.9.2013. - komentorstvo-Dioničke opcije i njihova uporaba
Spasić, Stefan
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
9.9.2013. - komentorstvo-Usporedba monetarne politike Europske centralne banke i Federalnih rezervi
Lončarek, Magdalena
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
9.9.2013. - komentorstvo-Municipalne obveznice u Republici Hrvatskoj
Mican, Kristina
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
4.9.2013. - komentorstvo-Utjecaj krize na tržište kapitala u Republici Hrvatskoj
Nanić, Martina
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
18.7.2013. - komentorstvo-Tržište obveznica u Republici Hrvatskoj
Buzuk, Antonia
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
15.7.2013. - komentorstvo-Uloga i značaj burzi u svjetskim gospodarstvima
Slomić, Samir
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
15.7.2013. - komentorstvo-Financijsko poslovanje Istraturista Umag d.d. (2009.-2012.)
Olujić, Laura
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
15.7.2013. - komentorstvo-Razvoj investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj
Mujkić, Kristian
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
8.7.2013. - komentorsvo-Izdavanje državnih obveznica u Republici Hrvatskoj
Purgar, Jasminka
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
8.7.2013. - komentorstvo-Program stabilizacije u Republici Hrvatskoj
Bedeniković, Katarina
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
2.7.2013. - komentorstvo-Međunarodne financijske institucije
Poljak, Goran
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
1.7.2013. - komentorstvo-Monetarna politika FED-a
Đerđa, Doris
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
24.6.2013. - komentorstvo-Porast hipotekarnih kredita kao uzrok nastanka krize
Puljar, Tina
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
27.5.2013. - komentorstvo-Tržište municipalnih obveznica u Republici Hrvatskoj
Wagner, Larisa
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
13.5.2013. - komentorstvo-Povijest novca na području Hrvatske do 1991. godine
Ledinski, Ivana
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
5.4.2013. - komentorstvo-Javni dug Republike Hrvatske
Kasunić, Alenka
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
28.9.2012. - komentorstvo-Tržište novca u Republici Hrvatskoj
Tomiša, Marina
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
28.9.2012. - komentorstvo-Platni promet Republike Hrvatske
Šnajduhar, Tatjana
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
28.9.2012. - komentorstvo-Razlika između bankarskog kredita i leasinga
Mihelčić, Lorena
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
28.9.2012. - komentorstvo-Tržište kapitala u Republici Hrvatskoj
Mirović, Ivan
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
27.9.2012. - komentorstvo-Uloga banka na tržištu osiguranja
Sirotić, Ines
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
26.9.2012. - komentorstvo-Analiza kretanja deviznog tečaja kune od 1993. do 2011. godine
Marglin, Maja
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
25.9.2012. - komentorstvo-Otvoreni investicijski fondovi s naglaskom na novčani fond
Livić, Arijana
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
24.9.2012. - komentorstvo-Usporedba poslovanja Londonske i Zagrebačke burze
Jovanović, Petra
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
24.9.2012. - komentorstvo-Monetrna politika Europske centralne banke
Ivičinec, Sandra
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
24.9.2012. - komentorstvo-Instrumenti i mjere monetarne politike
Marušić, Nikolina
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
24.9.2012. - komentorsvo-Karakteristike štednje Zagrebačke banke d.d.
Ćuk, Ružica
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
21.9.2012. - komentorstvo-Zastupljenost dionica na tržištu kapitala u Republici Hrvatskoj
Devčić, Antonio
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
19.9.2012. - komentorstvo-Bankarski sustav u Republici Hrvatskoj
Galović, Ida
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
17.9.2012. - komentorstvo-Sekuritizacija
Smokvina, Heni
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
17.9.2012. - komentorstvo-Poslovni anđeli
Matulović, Barbara
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
10.9.2012. - komentorstvo-Suvremena inflacija u Republici Hrvatskoj
Vrtarić, Sanja
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
10.9.2012. - komentorstvo-Razvoj factoring društava u RH i svijetu
Ljaći, Antonia
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
10.9.2012. - komentorstvo-Važnost korporativnog upravljanja na razvoj financijskog tržišta u RH
Radivoj, Petra
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
10.9.2012. - komentorstvo-Tržište novca u Republici Hrvatskoj
Ivković, Nina
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
10.9.2012. - komentorstvo-Značaj deviznih intervencija u hrvatskoj monetrnoj politici
Beletić, Tina
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
10.9.2012. - komentorstvo-Financijske institucije Europske unije
Baranašić, Jelena
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
10.9.2012. - komentorstvo-Usporedba modernog monetrnog sustava sa zlatnim standardom
Delić, Jelena
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
10.9.2012. - komentorstvo-Uvjeti ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju i Europsku monetarnu uniju
Kvaternik, Bojana
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
10.9.2012. - komentorstvo-Zaduženost zemalja u razvoju i Hrvatske
Kalčić, Ana
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
3.9.2012. - komentorstvo-Razvoj hrvatskog bankarstva u tijeku gospodarske krize
Vidmar, Filipa
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
3.9.2012. - komentorstvo-Inozemni i javni dug u Republici Hrvatskoj
Štrbac, Zorana
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
3.9.2012. - komentorstvo-Razvoj centralnog bankarstva kroz povijest
Šimić, Matija
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
16.7.2012. - komentorstvo-Javni dug Republike Hrvatske
Štokić, Milica
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
16.7.2012. - komentorstvo-Forex tržište i trgovanje
Relata, Diana
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
16.7.2012. - komentorstvo-Mehanizam pomoći međunarodnog monetarnog fonda
Ratković, Lucija
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
16.7.2012. - komentorstvo-Tržište dionica u Republici Hrvatskoj
Prka, Vlatka
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
16.7.2012. - komentorstvo-Utjecaj financijske krize na poslovanje banaka u Republici Hrvatskoj
Jurić, Lorena
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
16.7.2012. - komentorstvo-Londonska burza
Pavleković, Patricia
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
16.7.2012. - komentorstvo-Stambene štedionice u Republici Hrvatskoj
Došen, Anita
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
16.7.2012. - komentorstvo-Razvoj novca
Kruljac, Petra
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
16.7.2012. - komentorstvo-Povijesni razvoj burzi
Budija, Vedrana
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
16.7.2012. - komentorstvo-Mjere i instrumenti monetarne politike
Čačković, Robert
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
16.7.2012. - komentorstvo-Tržište kapitala u Europskoj uniji
Brkić, Jasmina
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
16.7.2012. - komentorstvo-Reakcija federalnih rezervi (Federal Reserve System) na gospodarsku krizu
Antunović, Tamara
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
16.7.2012. - komentorstvo-Instrumenti i mjere monetrane politike Europske centralne banke
Mataković, Tanja
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
9.7.2012. - komentorstvo-Depozitni certifikati u svijetu i RH
Opačić, Nataša
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
9.7.2012. - komentorstvo-Povijesni razvoj burze
Ljubić, Ivana
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
9.7.2012. - komentorstvo-Organizacija i funkcioniranje Centralne banke u SAD-u
Hlaj, Renata
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
9.7.2012. - komentorstvo-Monetrna politika HNB-a
Bosiljevac, Ljiljana
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
9.7.2012. - komentorstvo-Zagrebačka burza
Matić, Matea
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
9.7.2012. - komentorstvo-Utjecaj monetarne politike HNB-a na financijsko tržište u Hrvatskoj
Kramarić, Renata
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
9.7.2012. - komentorstvo-Financijske institucije Europske unije
Hemen, Suzana
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
9.7.2012. - komentorstvo-Kreditiranje stanovništva u Zagrebačkoj banci d.d.
Lović, Tamara
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
9.7.2012. - komentorstvo-Mjere i instrumenti monetrne politike Hrvatske
Komes, Petra
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
9.7.2012. - komentorstvo-Investicijski fondovi u Republici Hrvatskoj
Franjković, Sanda
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
9.7.2012. - komentorstvo-Financijsko tržište i porezna politika u RH
Edjut, Sandra
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
9.7.2012. - komentorstvo-Inflacija i antiinflacijska politika u RH
Grgić, Elena
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
9.7.2012. - komentorstvo-Razvoj osiguravajućih društava u RH
Crnković, Željkica
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
9.7.2012. - komentorstvo-Modeli financiranja namjena koji sadrži javni resurs
Bašić, Sintija
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
9.7.2012. - komentorstvo-Razvoj poslovnog bankarstva u Republici Hrvatskoj
Malović, Tatjana
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
9.7.2012. - kometorstvo-Monetarna politika HNB-a
Ladišić, Maria
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
4.7.2012. - komentorstvo-Financijske institucije u Republici Hrvatskoj
Tunić, Anđelina
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
13.6.2012. - komentorstvo-Platni promet u Republici Hrvatskoj
Sabol, Kristina
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
4.6.2012. - komentorstvo-Municipalne obveznice u Republici Hrvatskoj
Lenac, Zoran
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
8.5.2012. - komentorstvo- Djelatnost osiguranja u Republici Hrvatskoj
Bašić, Anita
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
10.4.2012. - komentorstvo-Razvoj monetarne politike kroz povijest
Mrla, Jadranka
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
30.9.2011. - komentorstvo-Otvoreni investicijski fondovi u Republici Hrvatskoj
Markovinović, Iva
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
30.9.2011. - komentorstvo-Vrijednosni papiri u Hrvatskoj
Krasnić, Dijana
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
30.9.2011. - komentorstvo-Razvoj investicijskih fondova u RH
Butalja, Mateja
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
30.9.2011. - komentorstvo-Međunarodni monetrni fond
Forić, Jasenko
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
30.9.2011. - komentorstvo-Europska centralna banka
Grdović, Irena
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
30.9.2011. - komentorstvo-Monetrna politika FED-a
Maravić, Vesna
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
29.9.2011. - komentorstvo-Organizacija i poslovanje društva za upravljanje investicijskim fondovima u Republici Hrvatskoj
Pavlić Pečenko, Anđelina
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
29.9.2011. - komentorstvo-Središnje klirinško depozitarno društvo
Opalički, Mirjana
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
29.9.2011. - komentorstvo-Kreditiranje u Republici Hrvatskoj
Kudernovski, Ana Maria
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
29.9.2011. - komentorstvo-Instrumenti monetarne politike FED-a
Božić, Mikela
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
28.9.2011. - komentorstvo-Novčani insvesticijski fondovi u Hrvatskoj
Katić, Žaklina
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
26.9.2011. - komentorstvo-Investicijski fondovi Republike Hrvatske i Slovenije
Crnković, Iva
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
26.9.2011. - komentorstvo-Uvođenje eura - prednosti i nedostaci
Rubinić, Danijel
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
26.9.2011. - komentorstvo-Tržište nekretnina u Republici Hrvatskoj
Vuk, Ivana
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
26.9.2011. - komentorstvo-Atlantic grupa na hrvatskom tržištu kapitala
Kajfeš, Saša
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
26.9.2011. - komentorstvo-Investicijski fondovi u Republici Hrvatskoj
Kolak, Maja
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
26.9.2011. - komentorstvo-Sustav fedralnih rezervi
Dobriković, Brigita
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
26.9.2011. - komentorstvo-Mirovinska reforma u Republici Hrvatskoj
Belković, Jasmina
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
26.9.2011. - komentorstvo-Instrumenti obavljanja platnog prometa u Hrvatskoj
Beljan, Mirela
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
22.9.2011. - komentorstvo-Obvezna rezerva u RH, SAD-u i Europskoj uniji
Magdić, Valentina
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
20.9.2011. - komentorstvo-Financijske institucije u Republici Hrvatskoj
Žgrablić, Nataša
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
20.9.2011. - komentorstvo-Inflacija potražnje na primjeru Republike Hrvatske i Europske unije
Peti, Milan
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
20.9.2011. - komentorstvo-Organizacija i funkcioniranje američke centralne banke
Šimović, Dinko
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
19.9.2011. - komentorstvo-Štedionice i štednja građana Republike Hrvatske
Dušan, Maja
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
19.9.2011. - komentorstvo-Instrumenti monetrne politike Hrvatske narodne banke
Fridrih, Sonja
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
19.9.2011. - komentorstvo-Brokerske kuće u Hrvatskoj
Golec, Ivana
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
19.9.2011. - komentorstvo-Neoliberalizam
Mihatović, Filip
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
19.9.2011. - komentorstvo-Financijski sustav Republike Hrvatske
Polić, Maja
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
19.9.2011. - komentorstvo-Monetrna politika Republike Hrvatske
Mrak, Stella
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
19.9.2011. - komentorstvo-Financijske institucije u Sjedinjenim američkim državama
Jurčević, Nikolina
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
19.9.2011. - komentorstvo-Uloga i značaj Hrvatske narodne banke u kreiranju monetarne politike Republike Hrvatske
Medlobi, Tea
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
19.9.2011. - komentorstvo-Depozitne institucije u Republici Hrvatskoj
Lauš, Suzana
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
19.9.2011. - komentorstvo-Burzovno poslovanje u svijetu i RH
Boban, Ivan
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
19.9.2011. - komentorsvo-Novac u međunarodnim plaćanjima
Bencetić, Marijana
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
15.9.2011. - komentorstvo-Mješoviti investicijski fondovi
Čurilović, Monika
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
14.9.2011. - komentorstvo-Financijski posrednici
Kuterovac, Anamarija
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
14.9.2011. - komentorstvo- Bankarski sustav Republike Hrvatske i usporedba s Europskom unijom
Palajsa, Valentina
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
12.9.2011. - komentorstvo-Noviji valutni sistemi
Lončar, Deni
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
12.9.2011. - komentorstvo-Državne obveznice u Republici Hrvatskoj
Bosiljevac, Petra
preediplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
7.9.2011. - komentorstvo-Obvezni mirovinski fondovi u Republici Hrvatskoj
Pranjić, Ankica
preddiplomski studij
Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci
4.7.2011. - komentorstvo-Sekuritizacija - poticaj razvoju financijskog tržišta
Blaić, Antonia
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
13.6.2011. - komentorstvo-Municipalne obveznice u Republici Hrvatskoj
Magdalenić, Jelena
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
13.6.2011. - komentorstvo-Usporedba sekundarnog tržišta kapitala Republike Hrvatske i Republike Slovenije
Đurđević, Magdalena
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
6.6.2011. - komentorstvo-Osiguravajuća društva u Republici Hrvatskoj
Marić, Vanja
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
12.10.2010. - komentorstvo-Financijske institucije Europske unije
Vigan, Josip
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics
20.9.2010. - komentorstvo-Tržište novca u Republici Hrvatskoj
Anelić, Vesna
preddiplomski studij
University of Rijeka, Faculty of Economics

Osobni razvoj

7.3.2016. - 12.3.2016. Panel Data Econometrics


Norma sati: 20 sati
20.12.2013. - Kvalitetno obrazovanje


Norma sati:
30.9.2011. - 1.10.2011. Statistical Analysis of Financial Data


Norma sati: 12
- 12.9.2014. Program pedagoško-psihološkog didaktičko-metodičkog obrazovanja


Norma sati: 60

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Suljić Nikolaj, Stella
Sustav osiguranja depozita u funkciji stabilnosti bankovnog poslovanja
doktorska disertacija 298 - 2018.

2. Olgić Draženović, Bojana; Pećarić, Mario; Suljić, Stella;
Determinante razvoja institucionalnih investitora u novim zemljama članicama EU
- 2018.

3. Cerović, Lj., Suljić Nikolaj, S. i Maradin, D.
Conventional vs Islamic banks, financial crisis, regulations, efficiency, stability
Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilista u Dubrovniku (1330-1039) XXVI 241-263 - 2017.

A1

4. Cerović, Ljerka; Suljić Nikolaj, Stella; Maradin, Dario;
Comparative Analysis of Conventional and Islamic Banking: Importance of Market Regulation
Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilista u Dubrovniku (1330-1039) 1 241-263 - 2017.

5. Suljić, Stella; Maja, Grdinić; Blažić, Helena;
Oporezivanje kamata na bankovnu štednju građana u državama Europske unije
Aktualni problemi i izazovi razvoja financijskog sustava 163-186 - 2016.

6. Olgić Draženović, Bojana; Prohaska, Zdenko; Suljić, Stella;
Financial non-deposit intermediation institutions in the Republic of Croatia
Economic Policy Today: Political Rhetoric or a True Reform 209-233 - 2015.

7. Prohaska, Zdenko; Suljić, Stella; Olgić Draženović, Bojana;
Interest rates on deposits in banks in Croatia
Economic Policy Today: Political Rhetoric or a True Reform 193-208 - 2015.

8. Prohaska, Zdenko; Suljić, Stella; Olgić Draženović, Bojana;
Sistem zavarovanja depozitov v državah EU (2)( System of deposit insurance in EU countries (2) )
Bančni vestnik 64 43-47 - 2015.

9. Suljić, Stella; Vidmar, Filipa; Prohaska, Zdenko;
Osiguranje depozita
Financije nakon krize: Forenzika, etika i održivost 167-186 - 2014.

10. Prohaska, Zdenko; Draženović, Bojana Olgić; Suljić, Stella;
Impact of monetary policy on the banking system in Croatia
The future of economics: between rules and discretion - 2013.

11. Prohaska, Zdenko; Uroda, Ivan; Suljić, Stella;
American Investor-simulation of investments in stocks and options
MIPRO, 2012 Proceedings of the 35th International Convention 1401-1404 - 2012.

12. Prohaska, Zdenko; Draženović, Bojana Olgić; Suljić, Stella;
Integrated supervision of the financial sector in Europe and Croatia
Toward Global Governance - 2011.

13. Prohaska, Zdenko; Uroda, Ivan; Suljić, Stella;
SP—A computer program for fundamental analysis of stocks
MIPRO, 2011 Proceedings of the 34th International Convention 1051-1055 - 2011.

14. Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, B; Suljić, Stella;
Uloga banaka u recesiji hrvatskog gospodarstva
Financijska tržišta i institucije Republike Hrvatske u procesu uključivanja u Europsku uniju 200 - 2011.

15. Prohaska, Zdenko; Draženović, Bojana Olgić; Suljić, Stella;
Development of government bonds market in the Republic of Croatia
Financije danas: dijagnoze i terapije - 2010.

Znanstvene knjige

1. autor poglavlja u knjizi
Suljić, Stella; Grdinić Maja; Blažić, Helena
Aktualni problemi i izazovi razvoja financijskog sustava
monografija Stojanović, Alen ; Šimović, Hrvoje Ekonomski fakultet Zagreb Zagreb - 2016. 811238.lanak_Oporezivanje_kamata_na_bankovnu_tednju_graana_u_dravama_Europske_unije.pdf
2. Autor poglavlja u knjizi
Prohaska, Zdenko; Suljić, Stella; Olgić Draženović, Bojana
Interest rates on deposits in banks in Croatia
Economic policy today: political rhetoric or true reform (2014) Krtalić, S., Drejerska, N. University Juraj Dobrila Pula - 2015. Istraživanje je sufinanciralo Sveučilište u Rijeci u okviru projekta 13.02.1.2.02
3. Autor poglavlja u knjizi
Olgić Draženović, Bojana; Prohaska, Zdenko; Suljić, Stella
Financial non-deposit intermediation institutions in the Republic of Croatia
Economic policy today: political rhetoric or true reform (2014) Krtalić, S., Drejerska, N. University Juraj Dobrila Pula - 2015. Istraživanje je sufinanciralo Sveučilište u Rijeci u okviru projekta 13.02.1.2.02
4. Autor poglavlja u knjizi
Suljić, Stella; Vidmar, Filipa; Prohaska, Zdenko
Osiguranje depozita
Financije nakon krize: Forenzika, etika i održivost Ćurak, Marijana; Kundid, Ana; Visković, Josip Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet Split - 2014. Istraživanje je sufinanciralo Sveučilište u Rijeci u okviru projekta 13.02.1.2.02
5. Autor poglavlja u knjizi
Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana; Suljić, Stella
Impact of monetary policy on the banking system in Croatia
The future of economics: between rules and discretion Marli, Gonan Božac ; Ribnikar, Ivan Juraj Dobrila University of Pula Pula - 2013.
6. Autor poglavlja u knjizi
Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana; Suljić, Stella
Uloga banaka u recesiji hrvatskog gospodarstva ( The role of banks in the recession of the Croatian economy )
Financijska tržišta i institucije Republike Hrvatske u procesu uključivanja u Europsku uniju Prohaska, Zdenko ; Dimitrić, Mira ; Blažić, Helena Ekonomski fakultet Rijeka - 2012.
7. Autor poglavlja u knjizi
Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana; Suljić, Stella
Integrated supervision of the financial sector in Europe and Croatia
Toward Global Governance Božina, Lovre ; Gonan Božac, Marli ; Krtalić, Sandra Juraj Dobrila University of Pula, Postgraduate Doctoral Program Pula - 2011.
8. Autor poglavlja u knjizi
Prohaska, Zdenko; Olgić Draženović, Bojana; Suljić, Stella
Razvoj tržišta državnih obveznica u Republici Hrvatskoj ( Development of government bonds market in the Republic of Croatia )
Financije danas : dijagnoze i terapije Vidučić, Ljiljana. ; Ivanov, Marijana ; Pečarić, Mario Ekonomski fakultet ; Ekonomski fakultet Split ; Zagreb - 2010.

Pozvana predavanja

1. Jagodić, Davor; Dobrojević, Goran; Suljić, Stella;
REIT Regimes in EU Countries–Institutional Environment versus Attractiveness of Real Estate Investment Vehicles
2. Draženović, Bojana Olgić; Suljić, Stella; Prohaska, Zdenko;
Sistem zavarovanja depozitov v državah EU (1) (Deposit insurance in EU countries (1))

Kongresna priopćenja

1.
Cerović, Ljerka; Suljić Nikolaj, Stella; Maradin, Dario
Comparative Analysis of Conventional and Islamic Banking: Importance of Market Regulation izlaganje na konferenciji Sincere, 1st International Conference “Smart Ideas and a New Concept of Economic Regeneration in Europe” Dubrovnik - 29.9.2016.
2.
Cerović, Ljerka; Suljić Nikolaj, Stella; Maradin, Dario
Comparative Analysis of Conventional and Islamic Banking: Importance of Market Regulation izlaganje na konferenciji Sincere, 1st International Conference “Smart Ideas and a New Concept of Economic Regeneration in Europe” Dubrovnik - 29.9.2016.

Znanstveni projekti

1. 17.7.2018. -
Performanse i struktura hrvatskih financijskih institucija u kontekstu institucionalnih promjena, šifra projekta: 17.02.2.2.01. ; istraživač; Sveučilište u Rijeci; ; https://portal.uniri.hr/Projekti/888?controler=projekti
2. 28.11.2017. -
Razvoj i perspektive institucionalnih investitora u Republici Hrvatskoj, šifra projekta: UNIRI 3/17; istraživač; Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci; ; http://www.efri.uniri.hr/hr/novi-znanstveni-projekti-uniri-2017
3. 1.1.2014. -
Porezni sustav i ekonomsko-socijalni odnosi hrvatskog društva, šifra projekta: 13.02.1.2.02; znanstveni suradnik; UNIRI projekt; 44.000,00; http://www.uniri.hr/files/vijesti/Rezultati%20evaluacije%202013.pdf

Znanstveni skupovi

1. 23.5.2014. -
XIII. Interkatedarski skup katedri za financije - Financije nakon krize: forenzika, etika, održivost Split sudionik

Stručna djelatnost


Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2013. - - član
Odbor za međunarodnu akreditaciju