PORTFELJ / SVEUČILIŠNI PROJEKTI

Sveučilišni projekti

Tehničke znanosti

UNIRI-plus PROJEKTI 2018

Doc. dr. sc.Goran Maušamag. ing. el.

Primjena strojnog učenja za pronalazak katalitički aktivnih peptida

Tehničke znanosti

doc. dr. sc.Ivan Marovićdipl. ing. građ.

Koncept za podršku odlučivanju pri održivom upravljanju urbanih sredina

Tehničke znanosti

doc. dr. sc.Kristina Markovićdipl. ing.

Ponašanje monolitnih podatljivih mehanizama izrađenih aditivnim tehnologijama

Tehničke znanosti

izv.prof.dr.sc.Nana Palinićdipl.ing.arh.

Materijali, konstrukcije i tehnike kontrole fizikalnih utjecaja u povijesnoj arhitekturi Kvarnera

Tehničke znanosti

UNIRI PROJEKTI 2018

Prof. dr. sc.Branimir Pavkovićdipl. ing. stroj.

Optimizacija dizalica topline i rashladnih sustava koji koriste radne tvari niskog utjecaja na globalno zatopljenje korištenjem numeričkih simulacija

Tehničke znanosti

Izv. prof. dr. sc.Ivan Štajduhardipl. ing. rač.

Razvoj postupaka temeljenih na strojnom učenju za prepoznavanje bolesti i ozljeda iz medicinskih slika

Tehničke znanosti

Doc. Dr. Sc.Jonatan Lergadipl. ing.

Računalom potpomognuta digitalna analiza i klasifikacija signala

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Jasna Prpić Oršićdipl. ing brodogradnje

Nesigurnosti procjene brzine broda u pri realnim vremenskim uvjetima

Tehničke znanosti

prof. dr. sc.Saša Zelenikamag. ing. mech.

Inovativne mehatroničke konstrukcije za pametna tehnološka rješenja

Tehničke znanosti

prof. dr. sc.Duško Pavletićdipl. ing.

Razvoj metodologije projektiranja i postupka umjeravanja rekonfigurabilnog mjernog sustava

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Marina Franulovićmag. ing. mech.

Karakterizacija i istraživanje ponašanja naprednih materijala za strojarske komponente

Tehničke znanosti

Prof.dr.sc.Marko Čanađijadipl.ing.

Mehaničko ponašanje nanostruktura

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Josip Brnićdipl. ing. stroj., professor emeritus

Istraživanje, analiza i modeliranje ponašanja konstrukcijskih elemenata opterećenih pri sobnoj i povišenim temperaturama.

Tehničke znanosti

prof.dr.sc.Nevenka Ožanićdipl.inž.građ.

HIDROLOGIJA VODNIH RESURSA I IDENTIFIKACIJA RIZIKA OD POPLAVA I BLATNIH TOKOVA NA KRŠKIM PODRUČJIMA

Tehničke znanosti

Prof. dr. scSerđo Kosdipl. ing.

Istraživanje okolišnih utjecaja na rad satelitskih navigacijskih sustava u pomorskoj navigaciji

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Viktor Sučićdipl. ing. el.

Rekonstrukcija vremensko-frekvencijske distribucije iz komprimirano uzorkovane domene neodređenosti analiziranog signala

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Boris Sviličić

Kibernetička sigurnost pomorskih sustava baziranih na informatičkim i komunikacijskim tehnologijama

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Anica Trpdipl. ing. str.

Akumulacija i izmjena toplinske energije u sustavima obnovljivih izvora energije

Tehničke znanosti

izv.prof.dr.sc.Neven Bulićdipl.ing.

Napredne upravljačke strukture u suvremenim reguliranim elektromotornim pogonim

Tehničke znanosti

Professor emeritus dr.sc.Čedomir Benacdipl.ing.geol.

Ranjivost obala Kvarnera u odnosu na klimatske promjene i podizanje morske razine

Tehničke znanosti

prof. dr. sc.Zoran Jurkovićdipl. ing. strojarstva

Primjena tehnologija inkrementalnog oblikovanja u individualnoj proizvodnji izradaka iz naprednih polimernih materijala

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Goran Turkaljdipl. ing. stroj.

Konačnoelementni modeli za analizu nelinearnog odziva tankostjenih grednih konstrukcija

Tehničke znanosti

Prof.dr.sc.Ivica Kožardipl.ing.građ.

Modeliranje konstrukcija kao sistema s identifikacijom parametara i opterećenja

Tehničke znanosti

doc.dr.sc.Vedran Jagodnikmag.ing.aedif.

Laboratorijska istraživnja statičkog i cikličkog ponašanja tla pri pokretanju klizišta

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Robert Basandipl. ing.

Istraživanje i razvoj prediktivnih modela ponašanja konstrukcijskih materijala temeljenih na metodama strojnog učenja

Tehničke znanosti

prof. dr. sc.Diana Car-Pušićdipl.ing.građ.

Analiza učinaka mjera smanjenja troškova energije i održavanja javnih obrazovnih objekata kroz sustav izvršenja

Tehničke znanosti

Izv.prof.dr.sc.Ivana Štimac Grandićdipl.ing.građ.

Poboljšanje proračunskih modela za ocjenu stanja građevinskih konstrukcija

Tehničke znanosti

prof.dr.sc.Barbara Karleušamag.ing.aedif.

ODRŽIVO UPRAVLJANJE RIJEČNIM SLIVOM IMPLEMENTACIJOM INOVATIVNIH METODOLOGIJA, PRISTUPA I ALATA

Tehničke znanosti

Red.prof.dr.sc.Domagoj Lancdipl.ing.

Numeričko modeliranje FG kompozitnih konstrukcija grednog tipa

Tehničke znanosti

prof. dr. sc.Aleksandra Deluka - Tibljašmag. ing. aedif.

Prometna infrastruktura u funkciji održive urbane mobilnosti

Tehničke znanosti

Prof.dr.sc.Albert Zamarindipl.ing.

Unapređenje metodologije projektiranja i gradnje broda prema konceptu Industrija 4.0

Tehničke znanosti

Prof.dr.scLado Kranjčevićdipl. ing.

Razvoj hibridnog 2D/3D modela za učinkovito modeliranje strujanja u rijekama, jezerima i morima

Tehničke znanosti

Izv. prof. dr. sc.Goran Vukelićdipl. ing. stroj.

Analiza oštećenja materijala u morskom okolišu

Tehničke znanosti

Prof.dr.sc.Zoran Čarijadipl.ing.

Interdisciplinarna istraživanja strujanja fluida u makro i mikro sustavima primjenom super-računalnih simulacija

Tehničke znanosti

red.prof.dr.sc.Mladen Perinićdipl.ing.

Napredne metode simulacije operativne pripreme planiranja proizvodnje

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Sanjin Brautdipl.ing.

Nelinearno dinamičko ponašanje rotacijskih strojeva

Tehničke znanosti

Gordan Jelenić

Računski i eksperimentalni postupci za određivanje materijalnih parametara Cosseratovog kontinuuma

Tehničke znanosti

prof.dr.sc.Miroslav Joler

Razvoj pametne jakne

Tehničke znanosti

doc. dr. sc.Marko Valčić

Utjecaj opterećenja okoliša na značajke sustava dinamičkog pozicioniranja plovnih objekata

Tehničke znanosti

Prof.dr.sc.Zlatan Cardipl.ing.str.

Razvoj inteligentnog ekspertnog sustava za online diagnostiku raka mokračnog mjehura

Tehničke znanosti

Red.prof.dr.sc.Željko Arbanasdipl.ing.građ.

Istraživanje procesa i procjena hazarda od odrona u stijenskoj masi

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Goran Cukordipl. ing. strojarstva

Istraživanje alternativnih tehnika hlađenja-podmazivanja za održivu strojnu obradu teško obradivih materijala

Tehničke znanosti

Prof.dr.sc.Srećko Valićprof.

Analiza novih kompozitnih materijala i biljnih ekstrakata spektroskopskim tehnikama

Tehničke znanosti

izv. prof. dr. sc.Kristijan Lenacdipl. ing.

Ugradbeni sustavi za 3D percepciju

Tehničke znanosti

dr.sc.Josip Rubinićdipl.ing.građ.

Procjene utjecaja klimatskih promjena na hidrološku stabilnost zaštićenih jezerskih sustava u krškom području Hrvatske

Tehničke znanosti

STIMULATIVNE POTPORE 2018

Prof. dr. sc.Jasna Prpić Oršićdipl. ing brodogradnje

Sustav potpore odlučivanju za zeleniju i sigurniju plovidbu brodova (DEcision Support System for green and safE ship RouTing) DESSERT

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Marina Franulovićmag. ing. mech.

Razvoj evolucijskih postupaka za karakterizaciju ponašanja bioloških tkiva

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Anica Trpdipl. ing. str.

Povećanje energetske učinkovitosti izmjenjivača topline (HEXENER)

Tehničke znanosti

izv.prof.dr.sc.Neven Bulićdipl.ing.

K2 Symbiotic mechatronics

Tehničke znanosti

Gordan Jelenić

Koncept nepomičnog pola u numeričkom modeliranju Cosseratovog kontinuuma

Tehničke znanosti

Red.prof.dr.sc.Željko Arbanasdipl.ing.građ.

Fizičko modeliranje ponašanja konstrukcija za sanaciju klizišta u uvjetima statičkih i seizmičkih djelovanja

Tehničke znanosti

Izv. prof. dr.sc.Dragan Ribarićdip.ing.građ.

Metoda usvojenih deformacija za konačne elemente slojevitih ploča i ljuski i njena primjena na probleme delaminacije - ASDEL

Tehničke znanosti

Potpore 2017 - Mladi istraživači

doc. dr. sc.Ervin Kamenarmag. ing. el.

Mjerenje, modeliranje i kompenzacija trenja kod visokopreciznih sustava: od makrometarske do nanometarske razine

Tehničke znanosti

Doc. dr. sc.Damir Kolićdipl.ing.

Vitka analiza proizvodnih procesa brodogradilišta

Tehničke znanosti

Doc. dr. sc.Goran Maušamag. ing. el.

Adaptacija više-ciljnog genetskog programiranja za rješavanje složenih kombinatornih problema

Tehničke znanosti

izv.prof.dr.sc.Sanja Dugonjić Jovančevićmag.ing.aedif.

Analiza stijenske mase i pojava nestabilnosti na kontaktu krša i fliša

Tehničke znanosti

doc.dr.sc.Leo Škecmag.ing.aedif.

Numeričko i eksperimentalno istraživanje raslojavanja u klizećem modu ovisno o brzini nanošenja opterećenja

Tehničke znanosti

Doc. dr. sc.Vladimir Glažardipl. ing. stroj.

Razvoj i primjena metoda optmizacije lamelnih izmjenjivača topline s mikrokanalima

Tehničke znanosti

Izv. prof. dr. sc.Marino Brčićdipl.ing.

Numerička analiza i eksperimentalna istraživanja svojstava nanokompozitnih struktura

Tehničke znanosti

dr. sc.Nino Krvavica

Međudjelovanje mora i rijeka u kontekstu klimatskih promjena

Tehničke znanosti

doc. dr. sc.Stefan Ivićmag. ing. mech.

Praćenje područja u izmijenjivim uvjetima pomoću bespilotnih letjelica

Tehničke znanosti