PORTFELJ / SVEUČILIŠNI PROJEKTI

Sveučilišni projekti

Prirodne znanosti

UNIRI-plus PROJEKTI 2018

doc. dr. sc.Nataša Ercegprof.

Istraživanje studentskog konceptualnog razumijevanja mikroskopskih modela u termodinamici i razvoj suvremenih metodičkih alata

Prirodne znanosti

doc. dr. sc.Danijel Krizmanićdipl. ing.

Stohastičke metode u matematičkoj analizi

Prirodne znanosti

dr.sc.Diana Manceprof.

Modeliranje krša s javno-zdravstvenim i socio-ekonomskim implikacijama

Prirodne znanosti

UNIRI PROJEKTI 2018

izv.prof.dr.sc.Rozi Andretić Waldowski

Povezanost cirkadijalnih gena i redoks ravnoteže u promijeni ponašanja uvjetovane administracijom psihostimulansa

Prirodne znanosti

Prof. dr. sc.Rajka Jurdana-Šepićmag. edu math et phys.

Aktivnost Sunca i zvijezda

Prirodne znanosti

Doc. dr. sc.Davor Dragičević

Metode matematičke analize u teorijskoj i primjenjenoj matematici

Prirodne znanosti

Prof. dr. sc.Sanja Rukavina

Dizajni, grafovi i linearni kodovi

Prirodne znanosti

Dr.sc.Jasminka Giacomettiredoviti profesor, trajno

Fenolni spojevi promiču translokaciju prijenosnika glukoze 4 (GLUT4) i poboljšavaju potrošnju glukoze u tkivima

Prirodne znanosti

Prof. dr. sc.Dijana Dominis Presterdipl. inž.

Istraživanje strukture svemira zemaljskim i svemirskim teleskopima

Prirodne znanosti

Prof. dr. sc.Dean Crnković

Kodovi, grupe i kombinatoričke strukture

Prirodne znanosti

izv.prof.dr.sc.Gordana Žauharprof. fizike i kemije

Kontrola kvalitete ultrazvučnih snopova korištenjem termokromatskih materijala

Prirodne znanosti

Dean Marković

Razvoj novih nanotehnološki unaprijeđenih materijala otpornih na stvaranje bakterijskih biofilmova

Prirodne znanosti

doc.dr.sc.Vedrana Mikulić Crnkovićprof.

Permutacijske grupe kao dizajni, geometrijski dizajni i konačne geometrije

Prirodne znanosti

prof.Nelida Črnjarić Žicdipl. ing. mat.

Analiza matematičkih modela mehanike fluida i tehničkih sustava pomoću podacima vođenih algoritama za Koopmanov operator

Prirodne znanosti

izv. prof. dr. sc.Marin Karuza

nKDA - Napredna Kinetička Detekcija Astročestica

Prirodne znanosti

Prof. dr. sc. Marta Žuvić

Biokemija na superračunalu: razvoj programskih alata, dizajn lijekova i analize molekularnih mehanizama u razvoju bolesti

Prirodne znanosti

Prof. dr. sc.Boris Podobnik

Arhitektura mreža kao mehanizam za opisivanje dinamike mozga, funkcionalnosti u fiziologiji, rapidnu emigraciju, izazove imigracije i nove telekom platforme

Prirodne znanosti

prof. dr. sc.Mladen Petravićredoviti profesor

Napredni filmovi metalnih oksida za pojačanu fotokatalitičku aktivnost

Prirodne znanosti

Izv. prof. dr. sc.Nela Malatesti

Priprema lipidnih konjugata piridilporfirina, njihova karakterizacija i fotodinamička aktivnost

Prirodne znanosti

Dr.scIgor Jurakdoc.

Ekspresija i funkcija miR-H1 herpes simpleks virusa 1

Prirodne znanosti

dr.sc.Darko Mekterović

Elementni sastav lebdećih čestica

Prirodne znanosti

Red.prof.dr.sc.Predrag Dominis Presterdipl.inž.fiz.

Kvantna teorija polja, gravitacija i unifikacija sila

Prirodne znanosti

Izv. prof. dr. sc.Elitza Petkova Markova Car

Cirlkadijalni geni u planocelularnog karcinoma larinksa

Prirodne znanosti

doc.dr.sc.Duško Čakara

Eksperimentalno određivanje i modeliranje optoelektroničkih svojstava tankih organskih filmova

Prirodne znanosti

doc. dr. sc.Jelena Banmag. biol.

Identifikacija i kvantifikacija neuralnih matičnih stanica novom metodom optimizirane homogenizacije

Prirodne znanosti

Doc. dr. sc.Damir Klepacdipl. ing.

Sinteza i karakterizacija pametnih polimernih nanočestica s nitroksidnim radikalima

Prirodne znanosti

Doc. dr. sc.Željka Maglica

Mehanizam djelovanja polisaharida iz gljiva na probiotičke bakterije roda Lactobacillus

Prirodne znanosti

STIMULATIVNE POTPORE 2018

izv.prof.dr.sc.Rozi Andretić Waldowski

Utjecaj redoks stanja na neuroplastičnost induciranu psihostimulansima

Prirodne znanosti

izv. prof. dr. sc.Gabriela Ambrožićuniv. dipl. kem.

"Priprema poroznih tankoslojnih materijala za pročišćavanje vode koristeći tehniku Depozicije atomskih slojeva (ALD)"

Prirodne znanosti

Prof. dr. sc.Dean Crnković

Kombinatorički objekti i kodovi

Prirodne znanosti

Izv. prof.Luka Travendipl. ing.

Port IoT for Environmental Leverage (PIXEL)

Prirodne znanosti

Dr.scIgor Jurakdoc.

Roles of non-coding RNAs in regulation of herpes simplex virus 1 latency; IP-2014-09-8790

Prirodne znanosti

Potpore 2017 - Mladi istraživači

doc. dr. sc.Aleš Omerzu

Napredni funkcionalni materijali na osnovi poluvodičkih oksida

Prirodne znanosti

Doc. dr. sc.Davor Dragičević

Neautonomni dinamički sustavi: hiperboličnost i statistička svojstva

Prirodne znanosti

Izv. prof. dr. sc.Nela Malatesti

Sinteza piridilporfirina i priprema lipidnih konjugata za fotodinamičku terapiju

Prirodne znanosti

Doc. dr. sc.Ivan Dražićprof.

Inicijalno-rubni problemi u istraživanju modela mikropolarnog kontinuuma

Prirodne znanosti

doc. dr. sc.Jelena Banmag. biol.

Razvoj nove metode za kvantifikaciju i identifikaciju neuralnih matičnih stanica središnjeg živčanog sustava sisavaca

Prirodne znanosti

Doc. dr. sc.Željka Maglica

Mehanizam djelovanja polisaharida iz gljiva na probiotičke bakterije roda Lactobacillus

Prirodne znanosti

doc.dr.sc.Vedrana Mikulić Crnkovićprof.

Permutacijske grupe kao dizajni, geometrijski dizajni, kodovi i konačne geometrije

Prirodne znanosti

Doc. dr. sc.Damir Klepacdipl. ing.

Sinteza i karakterizacija pametnih polimernih nanočestica s nitroksidnim radikalima

Prirodne znanosti