PORTFELJ / SVEUČILIŠNI PROJEKTI

Sveučilišni projekti

Prirodne znanosti

Potpore 2016 - Mladi istraživači

doc.dr.sc.Vedrana Mikulić Crnkovićprof.

Permutacijske grupe kao dizajni, geometrijski dizajni, kodovi i konačne geometrije

Prirodne znanosti

Doc. dr. sc.Ivan Dražićprof.

Inicijalno-rubni problemi u istraživanju kompresibilnog mikropolarnog termoprovodljivog fluida

Prirodne znanosti

doc. dr. sc.Bojan Crnković

Modeliranje i kontrola dinamičkih sustava s primjenama

Prirodne znanosti

izv. prof. dr. sc.Gabriela Ambrožićuniv. dipl. kem.

Ex-situ priprema tankoslojnih hibridnih materijala s tehnikom Depozicije Atomskih Slojeva (ALD)

Prirodne znanosti

Potpore 2014/2016

prof. dr. sc.Mladen Petravićredoviti profesor

Modifikacija površina i kontrola defekata za nove primjene naprednih funkcionalnih materijala

Prirodne znanosti

Dr.scIgor Jurakdoc.

Uloga miRNA u infekciji herpes simplex virusa 1

Prirodne znanosti

prof.Nelida Črnjarić Žicdipl. ing. mat.

Matematičko i numeričko modeliranje kompresibilnog mikropolarnog fluida

Prirodne znanosti

Prof. dr. sc.Rajka Jurdana-Šepićmag. edu math et phys.

Sunčeva rotacija i fotometrija promjenljivih zvijezda

Prirodne znanosti

Prof. dr. sc.Dean Crnković

Blok dizajni, jako regularni grafovi i srodne kombinatoričke strukture

Prirodne znanosti

izv. prof. dr. sc.Marin Karuza

Kinetička detekcija astročestica

Prirodne znanosti

dr.sc.Darko Mekterović

Analize kemijskog sastava lebdećih čestica i geoloških uzoraka primjenom XRF i IBA tehnika

Prirodne znanosti

Neven Grbac

Algebarske i analitičke metode u teoriji brojeva

Prirodne znanosti

Prof. dr. sc.Boris Podobnik

Kompleksne dinamičke mreže: teorija i primjene

Prirodne znanosti

Prof.dr.sc.Srećko Valićprof.

Strukturne i dinamičke promjene u sustavima makromolekula

Prirodne znanosti

izv. prof.Zoran Kaliman

Teorijsko istraživanje međudjelovanja fotona s helijem i pozitronijem

Prirodne znanosti

Prof. dr. sc.Dijana Dominis Presterdipl. inž.

Istraživanje strukture svemira optičkim i Čerenkovljevim teleskopima

Prirodne znanosti

Red.prof.dr.sc.Predrag Dominis Presterdipl.inž.fiz.

Gravitacija pri ekstremnim uvjetima i ujedinjenje sila

Prirodne znanosti

Prof.dr.sc.Zlatko Trobonjača, dr.med.

Antigen predočne stanice u imunopatofiziološkom oštećenju tkiva

Prirodne znanosti

Dr. sci.Željka Marija Bošnjak

Istrazivanje astrofizickih ultrarelativistickih mlazova kroz opservacije i modeliranje ekstragalaktickih bljeskova gama zracenja

Prirodne znanosti