PORTFELJ / SVEUČILIŠNI PROJEKTI

Projekti u znanosti

UNIRI CLASS projekti

Prirodne znanosti

STIMULATIVNE POTPORE 2019
STIMULATIVNE POTPORE 2018
Potpore 2017 - Mladi istraživači
Potpore 2016 - Mladi istraživači
Potpore 2014/2016