PORTFELJ / SVEUČILIŠNI PROJEKTI

Projekti u znanosti

UNIRI CLASS projekti

Društvene znanosti

STIMULATIVNE POTPORE 2022
UNIRI PROJEKTI MLADIH ZNANSTVENIKA 2022
STIMULATIVNE POTPORE 2021
STIMULATIVNE POTPORE 2020
PROJEKTI MLADIH ZNANSTVENIKA I UMJETNIKA 2020
UNIRI-plus PROJEKTI 2018
UNIRI PROJEKTI 2018