PORTFELJ / SVEUČILIŠNI PROJEKTI

Sveučilišni projekti

Društvene znanosti

Potpore 2016 - Mladi istraživači

Izv. prof. dr. sc.Nena Rončević

Akademska profesija u društvu znanja (APIKS-HR)

Društvene znanosti

Izv.prof.dr.sc.Tomislav Galovic

Inovativnost, produktivnost i izvozna konkurentnost poduzeća Europske unije

Društvene znanosti

doc. dr. sc.Marija Brkić Bakarić

Učenje temeljeno na pogreškama i unaprjeđenje strojnog prevođenja za hrvatski jezik

Društvene znanosti

Potpore 2014/2016

Prof. dr. sc.Maja Matetićprof.

Strojno učenje kao potpora jezičnim tehnologijama

Društvene znanosti

prof.dr.sc.Mladenka Tkalčićdipl. psiholog

Biopsihosocijalni aspekti funkcionalnih crijevnih poremećaja

Društvene znanosti

Prof. dr. sc.Mile Pavlićredoviti profesor

Proširenje metodologije razvoja informacijskog sustava metodama umjetne inteligencije

Društvene znanosti

prof. dr. sc.Patrizia Poščić

Metode i modeli za dizajn i evoluciju skladišta podataka

Društvene znanosti

Prof. dr. sc.Helena BlažićRedoviti profesor u trajnom zvanju

Porezni sustav i ekonomsko-socijalni odnosi hrvatskog društva

Društvene znanosti

dr. sc.Alessandra Pokrajac Bulianred. prof. u trajnom zvanju

Biopsihosocijalni aspekti pretilosti

Društvene znanosti

Prof. dr. sc.Edita Čulinović-Hercredoviti profesor u trajnom zvanju

Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga

Društvene znanosti

prof. dr. sc.Sanda Martinčić - Ipšićdipl. ing.

Kompleksne mreže jezika - LangNet

Društvene znanosti

Dr.sc.Svjetlana Kolić Vehovecred.prof.

(Meta)kognitivne, afektivne i motivacijske odrednice uspješnosti u učenju u različitim okruženjima

Društvene znanosti

Red. prof. dr. sc.Ingrid Brdar

Modeli psihološke dobrobiti: odrednice i kroskulturalni aspekti konstrukta sreće

Društvene znanosti

Red. prof. dr. sc.Nataša Rupčićdipl.oec

Razvoj menadžmenta u funkciji integracije hrvatskoga gospodarstva u EU

Društvene znanosti

dr. sc.Igor Kardumred. prof.

Ličnost, emocije i socijalni procesi kao odrednice zdravstvenih ishoda

Društvene znanosti

dr. sc.Zoran Sušanjred. prof.

ODREDNICE I UČINCI ORGANIZACIJSKE (NE)PRAVEDNOSTI

Društvene znanosti

prof.Ivo Ipšić

Prirodna i višemodalna komunikacija čovjek stroj

Društvene znanosti

izv. prof. dr. sc.Nataša Vlahdiplomirani defektolog - socijalni pedagog

Razine rizika za probleme u ponašanju kod djece rane razvojne dobi i stručne intervencije

Društvene znanosti

dr. sc.Lidija Vujičićredoviti profesor

Kultura odgojno-obrazovne ustanove kao čimbenik sukonstrukcije znanja

Društvene znanosti

Dr. sc.Jasminka Ledićred.prof.

Europska dimenzija u obrazovanju: pristupi i izazovi

Društvene znanosti

Prof. dr. sc.Mira Dimitrić

Koncepti i metode troškovnog i upravljačkog računovodstva u javnom sektoru republike Hrvatske

Društvene znanosti

prof. dr.sc.Ivanka Živčić Bećirević

Rizični i zaštitni čimbenici psihičkog zdravlja i akademske prilagodbe studenata

Društvene znanosti

dr.sc.Vinko Kandžija

Razvoj gospodarske konkurentnosti Hrvatske kao članice EU

Društvene znanosti

dr. sc.Luka Samaržija

Strategija korporacije- sadašnja budućnost (Traganje za mogućnostima rasta poduzeća u Republici Hrvatskoj)

Društvene znanosti

Prof. dr.Nela Vlahinić Lenz

Ekonomski učinci reformi u elektroenergetskom sektoru na održivi ekonomski rast

Društvene znanosti

Dr.sc.Edna Mrnjavacredovita profesorica u trajnom zvanju

Upravljanje opskrbnim lancem u ugostiteljstvu

Društvene znanosti

Prof. dr. sc.Dražen Domijan

Kognitivni i neurodinamički aspekti percepcije, učenja i mišljenja

Društvene znanosti

Izv. prof. dr. sc.Lara Jelenc

Potencijal strateškog promišljanja

Društvene znanosti

prof.dr.sc.Nada Karaman Aksentijević

Ljudski potencijali i ekonomski razvoj Hrvatske

Društvene znanosti

dr.sc.Jasminka Zlokovićred.prof

Pedagoški aspekti odnosa u obitelji

Društvene znanosti

Dr.sc.Branko Rafajacprof.emeritus

Ispitivanje obilježja školskog vođenja u hrvatskim osnovnim školama

Društvene znanosti

Anita Zovko

Perspektive obrazovanja odraslih u Hrvatskoj u koncepciji cjeloživotnog učenja

Društvene znanosti

dr.sc.Bozidar Kovačićdoc.

Povećanje učinkovitosti sustava za e-učenje podržano dubinskom analizom podataka

Društvene znanosti

Prof. dr. sc.Heri Bezić

Konkurentnost hrvatskog izvoza

Društvene znanosti

prof.dr.sc.Nada Bodiroga-Vukobrat

Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje - europski zahtjevi i hrvatska rješenja

Društvene znanosti

Prof. dr. sc.Velinka Grozdanić

Interdisciplinarni pristup u istraživanju statusa osoba s duševnim smetnjama kroz prizmu konvencijskog prava

Društvene znanosti

prof. dr.Vladimir Takšićprof. psihologije

Međukulturalna validacija instrumenata za procjenu emocionalne inteligencije

Društvene znanosti

izv. prof. dr. sc.Renata Čepić

Profesionalni razvoj učitelja: status, ličnost i transverzalne kompetencije

Društvene znanosti