PORTFELJ / SVEUČILIŠNI PROJEKTI

Sveučilišni projekti

Tehničke znanosti

Potpore 2016 - Mladi istraživači

Doc. Dr. Sc.Jonatan Lergadipl. ing.

Implementacija vremensko-frekvencijskih i drugih naprednih algoritama u analizi biomedicinskih signala

Tehničke znanosti

Izv. prof. dr. sc.Marino Brčićdipl.ing.

Numeričko modeliranje ponašanja i istraživanje utjecaja nesavršenosti i nedostataka ugljičnih nanomaterijala na nanokompozitne strukture

Tehničke znanosti

Izv. prof. dr. sc.Ivan Štajduhardipl. ing. rač.

RadiologyNet: Strojno učenje za prijenos znanja

Tehničke znanosti

doc.dr.sc.Dražen Brščićdipl.ing.

Interakcija ljudi i robota u stvarnim i virtualnim okruženjima

Tehničke znanosti

Potpore 2014/2016

prof. dr. sc.Nataša Hoić-Božić

Sustav preporučivanja za računalom podržano učenje

Tehničke znanosti

Doc. dr. sc.Goran Maušamag. ing. el.

Analiza i inovativni pristupi razvoju, upravljanju i primjeni kompleksnih softverskih sustava

Tehničke znanosti

Gordan Jelenić

Ispitivanje vitkih grednih prostornih konstrukcija s naglaskom na validaciju modela

Tehničke znanosti

prof.dr.sc.Barbara Karleušamag.ing.aedif.

Razvoj novih metodologija u gospodarenju vodama i tlom u krškim, osjetljivim i zaštićenim područjima

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Josip Brnićdipl. ing. stroj., professor emeritus

Numerička analiza odziva konstrukcija i eksperimentalna istraživanja svojstava materijala

Tehničke znanosti

Izv.prof.dr.sc.Mladen Bulićdipl.ing.građ.

RAZVOJ KONSTRUKCIJA POVEĆANE POUZDANOSTI OBZIROM NA POTRESE

Tehničke znanosti

dr.sc.Igor Ružićdipl.ing.građ

Geološki hazard u području Kvarnera

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Goran Turkaljdipl. ing. stroj.

Razvoj numeričkih modela za analizu stabilnosti deformacijskih formi grednih konstrukcija

Tehničke znanosti

Prof. dr. scSerđo Kosdipl. ing.

Istraživanje korelacije maritimno-transportnih elemenata u pomorskom prometu: Segment satelitska navigacija.

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Jasna Prpić Oršićdipl. ing brodogradnje

Numeričko modeliranje hidrodinamičkog opterećenja i odziva pomorskih objekata

Tehničke znanosti

prof.dr.sc.Nevenka Ožanićdipl.inž.građ.

HIDROLOGIJA VODNIH RESURSA I IDENTIFIKACIJA RIZIKA OD POPLAVA I BLATNIH TOKOVA NA KRŠKOM PODRUČJU

Tehničke znanosti

prof. dr. sc.Diana Car-Pušićdipl.ing.građ.

Uspostava sustava odlučivanja baziranog na "performance“ konceptu u upravljanju javnim društvenim objektima

Tehničke znanosti

prof. dr. sc.Aleksandra Deluka - Tibljašmag. ing. aedif.

Održivo projektiranje kolničkih konstrukcija u urbanom području

Tehničke znanosti

Prof.dr.sc.Ivica Kožardipl.ing.građ.

Multi-rezolucijsko modeliranje konstrukcija s parametarskom identifikacijom

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Boris Sviličić

Rezonantni MEMS elementi izvedeni u silicij-karbidu

Tehničke znanosti

izv. prof. dr.sc.Vanja Travašdipl.ing.građ.

Eksperimentalna istraživanja interakcije slane i slatke vode na nizvodnom toku i ušću Rječine

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Tonči Mikacdipl. ing.

Rekonfiguracija proizvodnih struktura inteligentne proizvodnje

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Robert Basandipl. ing.

Karakterizacija i modeliranje ponašanja materijala i konstrukcija za inovativne primjene

Tehničke znanosti

dr.sc.Vinko Tomasred.prof.

Informacijsko-komunikacijske tehnologije u inteligentnim prometnim sustavima

Tehničke znanosti

Prof.dr.sc.Zlatan Cardipl.ing.str.

Razvoj Cloud Manufacturing inteligentnih sustava za nadzor, vođenje i automatizaciju proizvodnog procesa

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Roberto Žigulićdipl. ing.

Redukcija vibracija i buke rotacijskih strojeva

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Marina Franulovićmag. ing. mech.

Razvoj evolucijskih metoda za identifikaciju parametara materijala

Tehničke znanosti

izv.prof.dr.sc.Nana Palinićdipl.ing.arh.

Arhitektura Rijeke i riječke regije kao razvojni resurs - povijest, stanje i mogućnosti revitalizacije

Tehničke znanosti

Prof.dr.sc.Albert Zamarindipl.ing.

UNAPREĐENJE METODOLOGIJE PROJEKTIRANJA PROCESA GRADNJE BRODA

Tehničke znanosti

Red.prof.dr.sc.Domagoj Lancdipl.ing.

Konačnoelementno modeliranje laminatno kompozitnih konstrukcija grednog tipa

Tehničke znanosti

Red.prof.dr.sc.Željko Arbanasdipl.ing.građ.

Razvoj sustava monitoringa klizišta i ranog upozoravanja za potrebe umanjenja hazarda od klizanja tla

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Anica Trpdipl. ing. str.

Istraživanje i razvoj komponenata i sustava obnovljivih izvora energije

Tehničke znanosti

Prof.dr.scLado Kranjčevićdipl. ing.

Ekološko modeliranje u obalnom području Riječkog zaljeva

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Sanjin Brautdipl.ing.

Modeliranje i vibracijska dijagnostika rotacijskih strojeva

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Branimir Pavkovićdipl. ing. stroj.

Primijenjena istraživanja trigeneracijskih sustava s dizalicama topline koje rade s prirodnim radnim tvarima

Tehničke znanosti

Prof. dr. sc.Goran Cukordipl. ing. strojarstva

Istraživanje visokoproduktivne obrade odvajanjem čestica na inteligentnim obradnim sustavima

Tehničke znanosti

Doc. dr. sc.Dario Iljkićdipl. ing.

Računalno optimiranje parametara termalnih procesa obrade metala

Tehničke znanosti

Prof.dr.sc.Zoran Čarijadipl.ing.

Racionalizacija razvoja multidisciplinarnih istraživanja makro i mikro sustava primjenom super-računalnih simulacija

Tehničke znanosti

prof.dr.sc.Miroslav Joler

Studija utjecaja proreza na ponašanje rezonantnih frekvencija mikrotrakastih antena

Tehničke znanosti

Izv.prof.dr.sc.Ivana Štimac Grandićdipl.ing.građ.

Procjena oštećenja i ojačanje građevinskih konstrukcija

Tehničke znanosti

Izv. prof. dr. sc.Goran Vukelićdipl. ing. stroj.

Numeričko modeliranje pojave i širenja pukotina kod konstrukcija

Tehničke znanosti