Performanse i struktura hrvatskih financijskih institucija u kontekstu institucionalnih promjena


Performanse i struktura hrvatskih financijskih institucija u kontekstu institucionalnih promjena

dr.sc. Bojana Olgić Draženović docent

 

Vrsta potpore II

 

Potpore za manje materijalno zahtjevna istraživanja

Inicijalna potpora za mlađe istraživače

 

Sažetak istraživanja

 

Financijski sustav predstavlja okosnicu razvoja svake nacionalne privrede. Nastanak efikasnog i reguliranog financijskog mehanizma s mnoštvom sudionika evolucijski je i dugotrajan proces, čime se za sve post-tranzicijske zemlje pa time i za Republiku Hrvatsku, akceleracija razvoja financijskog sustava postavlja kao razvojna nužnost. Financijski sustav u Republici Hrvatskoj određen je dominacijom bankovnih institucija, uz postojanje brojnih ograničenja u alokaciji resursa te djelovanju ostalih institucionalnih investitora. Mjerenje efikasnosti u kontekstu financijske industrije sve se više koristi u brojnim radovima i istraživanjima umjesto analize tradicionalnih mjera uspješnosti poslovanja financijskih institucija. Stoga se je činilo opravdanim istražiti strukturu i performanse, ali i zakonodvani i institucionalni okvir djelovanja najvažnijih financijskih instutitucija u domaćem financijskom sustavu. Pri tome se polazi od pretpostavke da institucionalni okvir i razvijenost institucija trebaju biti poticajni za daljnji razvoj i unapređenje financijskog sustava, a što će u konačnici rezultirati i povećanjem ekonomskog rasta. Cilj istraživanja je utvrditi efikasnost financijskih institucija u hrvatskom financijskom sustavu primjenom metode omeđivanja podataka. S obzirom na bankocentričnost sustava, očekuje se da će rezultati pokazati značajnu razliku u efikasnosti banaka i ostalih manje razvijenih institucionalnih investitora odnosno mirovinskih fondova, osiguravajućih društava i investicijskih fondova te će se identificirati ograničenja poslovanja i predložiti mjere koje je moguće implementirati. Navedeno istraživanje će provesti tim mladih istraživača okupljenih iz više sastavnica Sveučilišta u Rijeci, ali i iz međunarodnog okruženja čime će se proširiti istraživački portfelj Ekonomskog fakulteta i Sveučilišta u Rijeci.  

Ključne riječi

 

Financijski sustav, financijske institucije, institucionalni razvoj, efikasnost, banke, mirovinski fondovi, investicijski fondovi, osiguravajuća društva, Hrvatska

 


Istraživački tim
Vesna Buterin vesna.buterin@efri.hr
Dario Maradin dario.maradin@efri.hr
Bojana Olgić Draženović bojana.olgic.drazenovic@efri.hr
Goran Karanović gorank@fthm.hr
Sabina Hodžić sabinah@fthm.hr
Stella Suljić Nikolaj stella.suljic.nikolai@efri.hr
Slađana Benković benko@fon.bg.ac.rs
Jovanović, Milica milica.jovanović@fon.rs
Draženka Draženović Kostelac ddrazenovic@hbor.hr

dr.sc. Bojana Olgić Draženović docent

Ekonomski fakultet
Ekonomski fakultet

prostorija: Kabinet 69
e-pošta: bojana.olgic.drazenovic@efri.hr
mobitel: 091/520-8446
telefon: 051/355-128
konzultacije: čet. 10-12

Hrvatska znanstvena bibliografija


MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 64 5 0
ORCID
Research Gate 12 2
ResearchID