PORTFELJ / SVEUČILIŠNI PROJEKTI

Sveučilišni projekti

Humanističke znanosti

Potpore 2016 - Mladi istraživači

dr. sc.Branka Drljača Margićizvanredni profesor

Istraživanje preduvjeta za implementaciju engleskoga kao jezika visokoškolske nastave

Humanističke znanosti

izv. dr. sc.Damir Tulić

Mramor, pigmenti, zlato i svila: luksuzne umjetnine barokne Rijeke

Humanističke znanosti

Potpore 2014/2016

prof. dr. sc.Amir Muzurdr. med.

Korijeni bioetike - američki i europski prinosi u konstrukciji jedinstvene povijesti

Humanističke znanosti

Prof. dr. sc.Marina Vicelja MatijašićRED.PROF.

SREDNJOVJEKOVNA SPOMENIČKA BAŠTINA KVARNERA

Humanističke znanosti

Dr. sc.Lada Badurinared. prof.

Tekst prema tekstu: Intertekstualnost u akademskom diskursu

Humanističke znanosti

Izv. prof. dr. sc.Tihana Kraš

Procesiranje zamjenica u talijanskome jeziku

Humanističke znanosti

Prof. dr. sc.Nada Gosić

Liječnici-medicinski etičari u povjesno-kulturnom razdoblju od medicinske etike do pojave bioetike

Humanističke znanosti

dr.sc.Marija Turkred. prof.

Unutarnje posuđivanje u hrvatskome jeziku

Humanističke znanosti

dr. sc.Silvana Vranićred. prof.

Prilozi za istraživanje čakavskih dijalekata na području zapadne Hrvatske

Humanističke znanosti

dr. sc.Nina Kudišred. prof.

Umjetnička baština srednjeg i ranog novog vijeka u Rijeci, na Kvarneru i u Istri

Humanističke znanosti

dr. sc.Diana Stolacred. prof.

Hrvatska pisana baština od 17. do 19. stoljeća

Humanističke znanosti

dr. sc.Diana Grgurićizv.prof.

Dekonstrukcija povijesno glazbenih iskustava: 'Canzonette popolari', popularna glazba u Rijeci između dva svjetska rata

Humanističke znanosti

prof. dr. sc.Boran Berčić

Identitet (Kriteriji sinkronog i dijakronog identiteta)

Humanističke znanosti

dr. sc.Snježana Prijić-Samaržijaredoviti profesor u trajnom zvanju

Moralni, politički i epistemološki odgovori na društvene devijacije

Humanističke znanosti

red. prof. art.Lara Badurinamr. art

Interakcija prostora i izvedbenih umjetnosti na specifičnim lokacijama

Humanističke znanosti

Prof. dr. sc.Estela Banov

Narativni diskursi - spremišta kolektivnog pamćenja i kulturnih identiteta

Humanističke znanosti

red. prof.Maja Frankovićmr.art.

UTJECAJ KVALITETE PAPIRA I PROCESA IZRADE MATRICA NA OTISAK U UMJETNIČKOJ GRAFICI

Humanističke znanosti

izv. prof. dr. sc.Mihaela Matešić

Hrvatski pravopisno-pravogovorni priručnik

Humanističke znanosti