PORTFELJ / SVEUČILIŠNI PROJEKTI

Sveučilišni projekti

Biomedicinske i biotehničke znanosti

Potpore 2016 - Mladi istraživači

Doc. dr. sc.Nina Perezadr. med.

Varijabilnost gena uključenih u nadzor epigenetičkih modifikacija u idiopatskim ponavljajućim spontanim pobačajima i spontanom prijevremenom porodu

Biomedicina 2

dr.sc.Vanda Juranić Lisnićdipl.ing.bioteh.

Patogeneza citomegalovirusa u jajniku i očuvanje plodnosti

Biomedicina 1

Dr.Sc.Felix WensveenDipl. Biolog

Preuređivanje memorije: Manipuliranje T-staničnom memorijom u svrhu unapređenja učinkovitosti cjepiva

Biomedicina 1

Doc. dr. sc.Sergej Nadalindr. med.

Polimorfizmi gena za fosfolipaze A2, ciklooksigenazu-2 i peroksisomnim proliferatorom aktivirani receptor alfa i odgovor na antipsihotičnu terapiju u bolesnika s prvom psihotičnom epizodom

Biomedicina 2

doc.dr.sc.Goran Poropatdr.med.

Statini u prevenciji post-ERCP pankreatitisa

Biomedicina 1

Potpore 2014/2016

Dr.sc.Jasminka Giacomettiredoviti profesor, trajno

Potencijalna primjena kakao polifenola u inhibiciji fibroze jetre: nastavak istraživanja primjene polifenola

Biomedicina 1

dr. sc.Antonija Jurak Begonja

Uloga fofatidilinozitida u nastanku trombocita

Biomedicina 1

Prof.dr.sc.Robert Domitrovićdipl.ing.med.biokem.

Intereakcija fitokemikalija i lijekova in vivo: modulacija nefrotoksičnosti cisplatina

Biomedicina 2

Prof. dr. sc.Bojan Polićdr. med.

Uloga mehanizama prirođene imunosti u razvoju kronične upale visceralnog masnog tkiva i dijabetesa melitusa tipa 2

Biomedicina 1

Prof.dr.sc.Ivana Marićdr.med.

Signalni put koštanih morfogenetskih proteina u upalnim i malignim bolestima crijeva

Biomedicina 2

Prof. dr.Ksenija Jurinovićdr. med.

Uloga osteopontina u progresiji tumora

Biomedicina 2

Izv. prof. dr. sc.Lidija Bilić-Zulledipl. inž., specijalist med. biokemije

Odnos prema znanstvenom plagiranju, njegova pojavnost i značajke

Biomedicina 2

Prof.dr.sc.Vera Vlahović-Palčevskidr.med.

Učinkovitost postupaka za promicanje racionalne uporabe antimikrobnih lijekova

Biomedicina 2

Prof. dr. sc. u trajnom zvanjuBiserka Mulac-Jeričević

Uloga progesterona u reproduktivnim i nereproduktivnim organima

Biomedicina 1

Prof.dr.sc.Marina Šantićdipl.sanit.ing.

Francisella tularensis - unutarstanični život i patogeneza tularemije u miša

Biomedicina 1

prof. dr. sc.Nives Jonjićdr. med.

Interakcija mijelomskih stanica i mikrookoliša u multiplom mijelmu

Biomedicina 2

Prof. dr. sc.Sandra Kraljević Pavelićredovita profesorica

Razvoj i istraživanje prolijekova s protutumorskim učinkom.

Biomedicina 2

Prof. dr. sc.Krešimir PavelićM.D.

Integrativna genomika i proteomika u istraživanju metastatskog tumora

Biomedicina 2

Prof. prim. dr. sc.Stjepan Špaljdr. med. dent., mag. nov.

Prediktivni čimbenici uspjeha ortodontske terapije u djece i adolescenata

Biomedicina 1

Prof.dr.sc.Dinko Vitezićdr.med.

Uporaba kardiovaskularnih lijekova i značaj farmakoekonomskih procjena

Biomedicina 2

Prof. dr. sc.Igor Prpićdr. med.

Prospektivno praćenje neurorazvoja djece prenatalno izložene metil-živi: utjecaj okolišnih, nutritivnih i genetskih čimbenika

Biomedicina 2

izv.prof.dr.sc.Rozi Andretić Waldowski

Definiranje uloge cirkadijurnih gena kod bihevioralne senzitizacije na psihostimulanse kod Drosophile melanogaster

Biomedicina 2

Prof.dr.scĐuro Josić

Priprema uzoraka za metaboličku, proteomičku i glikomičku analizu

Biomedicina 2

Izv.prof.dr.sc.Sanja Štifterspec.patolog

Značaj polarizacije makrofaga u multiplom mijelomu

Biomedicina 1

Prof. dr. sc.Branka Blagovićdipl. inž. kem. teh.

Čimbenici rizika izloženosti neonikotinoidnim insekticidima u bio- i ekosustavima

Biomedicina 1

prof.dr.sc.Marija Kaštelandr.med

Imunopatogenetski mehanizmi razvoja psorijaze i lichen planusa

Biomedicina 2

Prof. dr. sc.Smiljana Ristićdipl. ing.

Genetska analiza multiple skleroze

Biomedicina 1

AkademikDaniel RukavinaProfesor emeritus

Imuno-endokrini mehanizmi na majčino-fetalnom spoju tijekom rane trudnoće

Biomedicina 1

Prof. dr. sc.Biserka Radošević-Stašićprof. emeritus

Citoprotektivna i imunoregulacijska svojstva glikoproteina 96 i metalotioneina

Biomedicina 1

Prof.dr.sc.Gordana Župandr.med.

Epilepsija i traumatska ozljeda mozga: mehanizmi oštećenja i farmakoterapija

Biomedicina 1

Prof.dr.sc.Anđelka Radojčić Badovinacdr.med.

Kvaliteta humanih gameta

Biomedicina 2

izv.prof.dr.sc.Toni Valkovićdr.med.

Uloga masnog tkiva u angiogenezi multiplog mijeloma

Biomedicina 2

Prof.dr.sc.Sonja Pezelj-RibarićDMD

Utjecaj lokalnih i sustavnih čimbenika na bolesti mekih i tvrdih tkiva usne šupljine i mogućnosti liječenja

Biomedicina 2

Izv. prof. dr. sc.Tamara Brautdr. med.

Molekularni markeri u prekanceroznim lezijama i invazivnim karcinomima larinksa

Biomedicina 1

Prof.dr.sc.Bojana Brajenović-Milićdipl.ing.biol.

Globalna metilacija DNA i sindrom Down

Biomedicina 2

Izv.prof.dr.sc.Nada Starčević Čizmarevićdipl.ing.

Uloga željeza u etiopatogenezi multiple skleroze

Biomedicina 1

prof.dr.sc.Alena Buretić-Tomljanovićdipl.inž.

Genetika metabolizma fosfolipida u shizofreniji

Biomedicina 2

Prof.dr.sc.Brigita Tićacdr.med.

Primarna, sekundarna i tercijarna prevencija alergijskih bolesti

Biomedicina 1

prof.dr.sc.Saša Ostojićdr.med.

Genetski čimbenici u etiologiji učestalih spontanih pobačaja

Biomedicina 2

Prof. dr. sc.Davor Štimacdr. med.

Antimikrobna profilaksa u liječenju bolesnika s akutnim pankreatitisom

Biomedicina 2

prof.dr.sc.Ester Pernjak-Pugeldr.med.

Perinatalni citomegalovirusni encefalitis

Biomedicina 2

izv.prof.dr.sc.Ivana Gobindipl.sanit.ing

Mehanizmi patogeneze eksperimentalne legioneloze

Biomedicina 1

Izv.prof.dr.sc.Olga Pelozadr.med., znanstveni savjetnik

Uloga koštanog morfogenetskog proteina - 9 u akutnom i kroničnom oštećenju jetre

Biomedicina 1

doc.Željko Svedružićdr.sc.

Razvoj i komercijalizacija inhibitora ljudske DNA metiltransferaze Dnmt1 s ciljem reprogramiranja funkcionalne organizacije genoma ljudskih stanica

Biomedicina 2

Prof.dr.sc.Sandra Milićdr.med.

Korelacija genotipa i fenotipa u bolesnika s povišenim vrijednostima serumskog željeza

Biomedicina 2

Prof. dr.sc.Tihana Lenac Roviš

Molekularni mehanizam citomegalovirusnog utjecaja na molekulu PVR i njene interakcijske partnere

Biomedicina 1

Prof. dr. sc.Natalia Kučićdr. med.

Endocitoza MHC molekula I razreda u mikroglijalnim stanicama inficiranih citomegalovirusom

Biomedicina 2

Prof. dr. sc.Stipan JonjićMD

Uloge temeljnih imunoloških mehanizama u nadzoru herpesvirusnih infekcija i razvoj novih virusnih cjepiva i vektora za cjepiva

Biomedicina 1

prof. dr. sc.Olivera Koprivnjakdipl. ing. preh. teh.

Bioaktivne i hlapljive tvari djevičanskih maslinovih ulja u preradi i doradi

Biomedicina 2

Izv.prof.dr.sc.Dijana Deteldr.med.

Uloga proteina obitelji DPP IV u kroničnim bolestima

Biomedicina 2

Prof.dr.sc.Alan Šustićdr.med.

Utjecaj strojne ventilacije na nishodnu regulaciju imunološkoga odgovora u bolesnika s teškom ozljedom mozga i moždanim krvarenjem

Biomedicina 1

prof.dr.sc.Siniša Volarevićdr.med.

Aktivacija supresora tumora p53 pogreškama u sintezi ribosoma: uloga u patogenezi bolesti.

Biomedicina 1

prof.dr. sc.Dragica Bobinacdoktor medicine

Uloga mikroRNA u nastanku oštećenja krvnih žila koje uzrokuje kronična bubrežna bolest

Biomedicina 2

Izv. prof. dr. sc.Hrvoje Jakovacdr.med.

Funkcije metalotioneina u demijelinizaciji uzrokovanoj kuprizonom

Biomedicina 1

izv. prof.dr.sc.Antica Duletić-Načinovićdr.med.

Izražaj i prognostički značaj LMO2 i STAT3 proteina kao biljega angiogeneze u difuznom B-velikostaničnom limfomu

Biomedicina 2

Izv. prof. dr. sc.Gordana Blagojević Zagoracdr. med., mag. oec.

Reciklirajući endosomalni putovi

Biomedicina 1

Prof.dr.sc.Ines Mrakovčić-Šutićdr.med.

Regulacijski mehanizmi NKT i T regulacijskih stanica u tumorima, upali i autoimunosti

Biomedicina 1

Prof.dr.sc.Romana Jerkovićredoviti profesor

Mehanizmi regeneracije skeletnog mišića i perifernog živčanog sustava u šećernoj bolesti tip 1

Biomedicina 2

prof.dr.sc.Astrid Krmpotićdr. med.

Aktivacijski receptori stanica NK specifični za citomegalovirus i citomegalovirusni imunosubverzivni mehanizmi

Biomedicina 1

prof.dr.sc.Maja Abramdr.med

Molekularni mehanizmi bakterijske patogeneze i odgovora na stres

Biomedicina 1

Izv. prof. dr. sc.Mirela Sedić

Probir i biološka evaluacija inhibitora humane kisele ceramidaze i sfingozin kinaze kao nove klase protu-tumorskih spojeva

Biomedicina 1

Prof.dr.sc.Vladimir Mićovićdr.med.

Praćenje utjecaja štetnih čimbenika na pojavnost bolesti okoliša u Primorsko-goranskoj županiji

Biomedicina 1

Doc. dr. sc.Ivana Munitić

Istraživanje uloge optineurina u neuroinflamaciji i citoprotekciji

Biomedicina 1

Prof.dr.sc.Elvira Mustaćdr.med.

Molekularni mehanizmi tumorske progresije i metastaziranja raka dojke

Biomedicina 2

Izv.prof.dr.sc.Gordana Đorđevićdr.med.

MIKROOKOLIŠNI ČIMBENICI U PROGNOZI KARCINOMA PROSTATE

Biomedicina 1

Prof. dr. sc.Pero Lučindr. med.

Endosomalni odjeljci u infekciji mišjim citomegalovirusom

Biomedicina 1

Izv. prof. dr. sc.Hana Mahmutefendić Lučindipl. ing. biol.

Karakterizacija kasnih endosomalnih odjeljaka i njihova uloga u morfogenezi MCMV-a

Biomedicina 1