dr. sc. Nino Krvavica

Građevinski fakultet Katedra za hidrotehniku

e-pošta : nino.krvavica@gradri.uniri.hr
prostorija : G-220
telefon : 051 265 932

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
CROSBI
Google scholar 26 3 0
ResearchGate

Obrazovanje

1.4.2009. - 11.11.2016. Doktor znanosti Sveučilišni poslijediplomski studij Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2001. - 1.1.2007. Diplomirani inženjer građevinarstva Sveučilišni dodiplomski studij Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.7.2017. - Poslijedoktorand Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.7.2011. - 1.7.2017. Znanstveni novak na projektu Hidrologija osjetljivih vodnih resursa u kršu (voditelj prof. dr. sc. Nevenka Ožanić) Suradnik u nastavi na kolegijima iz područja hidrotehnike. Znanstveno istraživanje iz područja hidrologije i hidromehanike. Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2007. - 1.1.2011. Projektant suradnik Izrada projektne dokumentacije, elaborata i studija Institut IGH d.d.

Nagrade i priznanja

26.9.2014. Nagrada za najbolji rad prezentiran na Drugom skupu mladih istraživača iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih znanosti, Zajednički temelji, 24. - 26. rujan 2014, godine u Rijeci.
Kandidiran za godišnju nagradu Hrvatskih voda u kategoriji najbolji diplomski rad 2008.
Stipendija Hrvatskih voda za najuspješnije studente građevinskih fakulteta
Stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za osobito nadarene redovite studente sveučilišnih studija

Članstva

1.1.2011. - Hrvatsko hidrološko društvo
1.1.2009. - Član Alumni kluba Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - Društvo građevinskih inženjera Rijeka
1.1.2008. - Hrvatski savez građevinskih inženjera

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2013. - 1.1.2014. Osnove kondicioniranja pitkih i pročišćavanja otpadnih voda
Stručni specijalistički diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati: 10
1.1.2013. - Prirodne osnove vodnih pojava u priobalju
Stručni specijalistički diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati: 15
1.1.2011. - 1.1.2012. Inženjerska hidrologija
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati: 30
1.1.2011. - Gradnja marina i obala
Stručni specijalistički diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati: 30
1.1.2009. - Urbani vodni sustavi
Sveučilišni diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati: 30
1.1.2001. - Osnove obalnog inženjerstva
Preddiplomski sveučilišni studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati: 30
- Obalne Građevine
Stručni specijalistički diplomski studij
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Asistent
Norma sati: 30

Osobni razvoj

24.3.2016. - Poučavanje usmjereno na studenta


Norma sati: 6 sati
- Program cjeloživotnog obrazovanja Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN (engleski kao jezik visokoškolske nastave), 8 ECTS-bodova


Norma sati: 8 ECTS-bodova

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Krvavica, Nino ; Kožar, Ivica ; Travaš, Vanja ; Ožanić, Nevenka
Numerical modelling of two-layer shallow water flow in microtidal salt-wedge estuaries: Finite volume solver and field validation
Journal of Hydrology and Hydromechanics 65 49-59 - 2016. https://doi.org/10.1515/johh-2016-0039
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=829662

Q2
WOS

2. Krvavica, Nino ; Travaš, Vanja ; Ožanić, Nevenka
Salt-Wedge Response to Variable River Flow and Sea-Level Rise in the Microtidal Rječina River Estuary, Croatia
Journal of coastal research 33 802-814 - 2016. http://www.jcronline.org/doi/abs/10.2112/JCOASTRES-D-16-00053.1
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=864747

Q2
WOS

3. Krvavica, Nino ; Ružić, Igor ; Ožanić, Nevenka
Analiza procjene intenziteta oborine pomoću X-band radara
Hrvatske vode : časopis za vodno gospodarstvo 24 137-146 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823870

4. Karleuša, Barbara ; Rubinić, Josip ; Radman, Ivana ; Volf, Goran ; Krvavica, Nino
Cross-Border Water Resources Management in Present Conditions and for Future Scenarios
59-90 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800912

5. Krvavica, Nino ; Travaš, Vanja ; Ožanić, Nevenka
A field study of interfacial friction and entrainment in a microtidal salt-wedge estuary
Environmental fluid mechanics 16 1223-1246 - 2016. http://rdcu.be/jYnt
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=843918

Q2
WOS

6. Krvavica, Nino ; Travaš, Vanja
A comparison of method of characteristics and Preissmann scheme for flood propagation modeling with 1D Saint-Venant equations
Acta hydrotechnica 27 1-12 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=762597

7. Travaš, Vanja ; Krvavica, Nino ; Rubeša, Josip
Modeliranje morfologije otvorenih korita za provedbu jednodimenzijske analize toka
Hrvatske vode : časopis za vodno gospodarstvo 23 123-132 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767934

8. Ožanić, Nevenka ; Žic, Elvis ; Sušanj, Ivana ; Travaš, Vanja ; Ružić, Igor ; Dragičević, Nevena ; Krvavica, Nino
Znanstvena oprema i mogućnosti istraživanja na Građevinskom fakultetu u Rijeci
1425-1443 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767446

9. Travaš, Vanja ; Krvavica, Nino
Spektralni i monokromatski pristup definiranja hidrodinamičkog opterećenja na vertikalne pilote
Hrvatske vode : časopis za vodno gospodarstvo 22 13-22 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=689866

10. Gajić-Čapka, Marjana ; Ožanić, Nevenka ; Krvavica, Nino
Estimation of maximum short-term precipitation over the Rijeka region
Elektronički časopis Građevinskog fakulteta Osijek 5 49-59 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=746793

11. Karleuša, Barbara ; Ožanić, Nevenka ; Rubinić, Josip ; Radman, Ivana ; Dragičević, Nevena ; Volf, Goran ; Sušanj, Ivana ; Krvavica, Nino ; Ružić, Igor ; Crnko, Tamara
Istraživanje mogućnosti unaprjeđenja opskrbe pitkom vodom u Jadranskoj regiji kroz projekt DRINKADRIA
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Knjiga XVII 55-67 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823908

12. Krvavica, Nino ; Travaš , Vanja ; Ravlić, Nenad ; Ožanić, Nevenka
Hydraulics of Stratified Two-layer Flow in Rječina Estuary
257-261 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767467

13. Krvavica, Nino ; Mofardin, Boris ; Ružić, Igor ; Ožanić, Nevenka
Mjerenje i analiza zaslanjivanja na ušću Rječine
Gradevinar 64 923-933 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=608465

WOS

14. Travaš, Vanja ; Krvavica, Nino ; Radman, Ivana
Numerical analysis of hysteresis in rating curves for open channel flow
International journal for engineering modelling 25 1-6 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=641684

15. Krvavica, Nino ; Ilić, Suzana
Proces podlokavanja temelja na primjeru vjetroelektrana u moru
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Knjiga XV 37-57 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=634933

16. Peša, Martina ; Fuis, Ivana ; Babić, Sergije ; Krvavica, Nino
Čvorište "Škurinje" - primjena digitalne aerofotogrametrije u modeliranju slivnih površina
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci XV 125-138 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=655581

17. Krvavica, Nino ; Ružić, Igor ; Ožanić, Nevenka ; Yosuke Yamashiki ; Karabaić, Ivan ; Mofardin, Boris ; Škoda, Marko
DAILY VARIABILITY OF SALINITY AND TEMPERATURE IN THE RJEČINA ESTUARY
109-112 - 2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=608664

18. Krvavica, Nino ; Mujaković, Nermina
Rješavanje problema gibanja vodnih valova uslijed poremećaja na površini
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci XIV 11-29 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=576863

19. Ravlić, Nenad ; Krvavica, Nino
Hydraulic implications of non-standard solutions in spatially constrained wastewater facilities
- 2010.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571323

20. Krvavica, Nino ; Ravlić, Nenad
Nekonzervativni pristup projektiranju gatova na izloženoj lokaciji
Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci XII 35-54 - 2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=533723

21. Ravlić, Nenad ; Krvavica, Nino ; Mičetić, Ivan
Modeling of internal hydraulics of water storage tanks with complex geometry
135-139 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=378964

Pozvana predavanja

1. Ožanić, Nevenka ; Karleuša, Barbara ; Dragičević, Nevena ; Sušanj, Ivana ; Žic, Elvis ; Ružić, Igor ; Krvavica, Nino
UBLAŽAVANJE NEPOGODA KOD POPLAVA I ODRONA ZEMLJE U HRVATSKOJ KROZ HRVATSKO–JAPANSKU SURADNJU
Zagreb, Hrvatska - 26.9.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=644833

Kongresna priopćenja

1.
Krvavica, Nino ; Kožar, Ivica ; Ožanić, Nevenka
The relevance of turbulent mixing in estuarine numerical models for two-layer shallow water flow Predavanje ECCOMAS MSF 2017: 3rd International Conference on Multiscale Computational Methods for Solids and Fluids, Ljubljana, Slovenija - 22.9.2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=891372
2.
Krvavica, Nino ; Travaš, Vanja ; Ožanić, Nevenka
Numerical modeling and field measurement of stratified estuary: Rječina River case study Poster 7th International Short Course and Conference On Applied Coastal Research - SCACR 2015 Firenca, Italija - 1.10.2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=888001
3.
Krvavica, Nino ; Travaš, Vanja ; Ožanić, Nevenka
Troslojni numerički model stacionarnog tečenja u stratificiranom estuariju Predavanje Šesti susret Hrvatskog društva za mehaniku Rijeka, Hrvatska - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=699477
4.
Krvavica, Nino
Numerički model uslojenog tečenja u stratificiranom estuariju: problemi i mogućnosti Predavanje Drugi skup mladih istraživača iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih znanosti "Zajednički temelji" Rijeka, Hrvatska - 1.1.2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=744392
5.
Krvavica, Nino ; Travaš, Vanja ; Ravlić, Nenad ; Ožanić, Nevenka
Hydraulics of stratified two-layer flow in Rječina Estuary Predavanje 1st Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Region with 3rd Workshop of the Japanese-Croatian Project on ‘Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia’ Zagreb, Hrvatska - 1.1.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=704846
6.
Krvavica, Nino ; Ružić, Igor ; Ožanić, Nevenka
Analiza pouzdanosti meteorološkog X-band radara u mjerenju oborina na području Kvarnera Predavanje Zajednički temelji - Prvi skup mladih istraživača iz područja građevinarstva, arhitekture, geodezije i elektrotehnike Split, Hrvatska - 1.1.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=644560
7.
Ožanić, Nevenka ; Sušanj, Ivana ; Žic, Elvis ; Krvavica, Nino ; Ružić, Igor ; Dragičević, Nevena ; Volf, Goran ; Karleuša, Barbara
Disaster Mitigation of Floods and Debris Flow at Rijeka Region through Croatian-Japanese Collaboration Predavanje 4th Workshop of the Japanese-Croatian Project on "Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia" Split, Croatia - 1.1.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=682721
8.
Krvavica, Nino ; Ružić, Igor ; Yamashiki, Yosuke ; Ožanić, Nevenka
Performance analysis of X-band radar rainfall measurements in the Kvarner region Predavanje 4th Workshop of the Japanese-Croatian Project on ‘Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia’ Split, Hrvatska - 1.1.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=704840
9.
Travaš, Vanja ; Krvavica, Nino
Explicit vs. Implicit Time Integration of Saint-Venant Equations for Flood Wave Propagation Predavanje 4th Workshop of the Japanese-Croatian Project on ‘Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia Split, Hrvatska - 1.1.2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=704843
10.
Krvavica, Nino ; Ravlić, Nenad ; Ružić, Igor
Less aggressive/destructive concept of coastal interceptor construction in coastal sewerage systems Predavanje 2nd Annual European Postgraduate Symposium Sustainable Development Symposium Graz, Austrija - 1.1.2012.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=571312
11.
Ravlić, Nenad ; Babić, Marijan ; Krvavica, Nino
Limited availability of water – main catalyst of merger between sector- oriented water management plans Predavanje 5th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems Dubrovnik, Hrvatska - 1.1.2009.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=432607

Znanstveni projekti

1. 1.11.2013. - 1.4.2016.
DRINKADRIA: Networking for Safe Drinking Water Supply in Adriatic Region; suradnik; IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme 2007–2013; 160.000,00 €; www.drinkadria.eu
2. 1.1.2011. -
Hidrologija osjetljivih vodnih resursa u kršu; Suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske; ;
3. 1.1.2011. -
Project on Risk Identification and Land-Use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia (Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje nepogoda kod odrona zemlje i poplava u Hrvatskoj); Suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i JICA; ;

Znanstveni skupovi

1. 26.3.2013. -
Radarska meteorologija: Prikupljanje, analiza i prognoziranje izgleda vremena putem radarskih podataka Rijeka Član znanstveno organizacijskog odbora

Recenzije

1. Journal of Coastal Research (2 rada)
2. Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Knjiga XVII
3. Zbornik radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Knjiga XV

Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.1.2015. -
Numerička analiza valovanja na području kupališta Slatina i prijedlog adaptacije obalne linije
Stabilnost d.o.o.  
suradnik
2.
1.1.2015. -
Numerički model protjecanja kroz pregradni presjek i stanje vodostaja rijeke Neretve
Hrvatske vode d.d.  
suradnik
3.
1.1.2011. -
TE Plomin C-500, Sustav rashladne vode, građevinski projekt
Hrvatska elektroprivreda, d.d.  
suradnik
4.
1.1.2011. -
Trajektni termin Zadar - Gaženica, Obalne konstrukcije i gatovi, glavni građevinski projekt
Lučka uprava Zadar  
suradnik
5.
1.1.2010. -
Infrastruktura pomorskog prometa u UPU naselja Ika-Oprić
JU Zavod za prostorno uređenje i planiranje PGŽ  
suradnik
6.
-
Istraživanje kakvoće vode i nanosa u Mrtvom kanalu u Rijeci – rezultati hidroloških istraživanja
Zavod za javno zdravstvo PGŽ  
Suradnik

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 23.9.2016. - Uvod u metodu konačnih volumena za rješavanje jednadžbi plitkih voda
Znanstveno-nastavni susreti petkom
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
2. 13.6.2016. - Numerički model i terenska mjerenja izrazito stratificiranih ušća
Projekt EKOMARINA
Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
3. 1.12.2013. - Detalji
Znanstveni i nastavni susreti petkom
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
4. 1.3.2013. - Detalji
Znanstveni i nastavni susreti petkom
Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

1. - - predstavnik doktorskih studenata
Odbor za doktorski studij Građevinskog fakulteta u Rijeci
2. - - predstavnik suradnika u suradničkim zvanjima
Građevinski fakultet, Fakultetsko vijeće
3. - - član
Građevinski fakultet, Žalbeno stegovno povjerenstvo