PORTFELJ / dr. sc. Ana Gavran Miloš Docent

Portfelj

dr. sc.

Ana Gavran Miloš

Docent

Filozofski fakultet

Odsjek za filozofiju

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 426/IV

Vidljivost

Obrazovanje

2003. - 2010.

doktorat znanosti

Poslijediplomski studij iz filozofije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

1998. - 2003.

prof. filozofije i povijesti

Diplomski studij filozofije i povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

2016. -

Docent

Filozofski fakultet u Rijeci

2004. - 2016.

Znanstveni novak

Filozofski fakultet u Rijeci

Članstva

2017.

Udruga za promicanje filozofije

Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2019.

Antički skepticizam

Preddiplomski studij filozofije; Diplomski studij filozofije

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj

2019.

Filozofija dobrobiti

Preddiplomski studij filozofije; Diplomski studij filozofije

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj (drugi nositelj N. Zelič)

2016.

Povijest filozofije II (Rim)

Preddiplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

Nositelj

2013. - 2018.

Filozofsko istraživanje i pisanje

Filozofija

Filozofija

suradnik

2012. - 2020.

Uvod u filozofiju

Kulturologija

Filozofski fakultet

Izvođač

2008. -

Antička filozofija

Filozofija

Filozofski fakultet

Nositelj

2007. - 2008.

Uvod u povijest filozofije

Filozofija

Filozofski fakultet

suradnik

2005. - 2007.

Povijest filozofije 1

Filozofija

Filozofski fakultet

suradnik

2005. - 2007.

Epistemologija

Filozofija

Filozofski fakultet

suradnik

2005. - 2007.

Uvod u filozofiju

Filozofija

Filozofski fakultet

suradnik

2004. -

Estetika

Filozofija

Filozofski fakultet

suradnik

Mentor u završnim radovima

2021.

Priroda umjetnosti i njeno definiranje

Antonia Benčić

Diplomski studij filozofije

Filozofski fakultet u Rijeci

2021.

Stoicism Emotions and Good Life

Monika Zeba

Preddiplomski studij filozofije

Filozofski fakultet u Rijeci

2021.

Sokratova metoda istraživanja

Magdalena Mamić

Preddiplomski studij filozofije

Filozofski fakultet u Rijeci

2021.

Problem dobrobiti kod Aristotela

Lorena Živković

Preddiplomski studij filozofije

Filozofski fakultet u Rijeci

2021.

Aristotel. O odnosu sreće i vrline

Lucija Rogić

Preddiplomski studij filozofije

Filozofski fakultet u Rijeci

2019.

Povijest umjetnosti u kontekstu rasprave o kraju umjetnosti

Ida Krstulović

Preddiplomski studij filozofije

Filozofski fakultet u Rijeci

2018.

Objective and Subjective Aspects of Well-being: Capabilities and Values

Mia Biturajac

Diplomski studij filozofije

Filozofski fakultet u Rijeci

2018.

Određenje pojma pravednosti u Platonovoj "Državi"

Danijela Tatalović

Preddiplomski studij filozofije

Filozofski fakultet u Rijeci

2018.

Sokratova filozofija kao vještina življenja

Iva Martinić

Preddiplomski studij filozofije

Filozofski fakultet u Rijeci

2017.

Uloga estetike u modernoj umjetnosti

Marija Jančec

Preddiplomski studij filozofije

Filozofski fakultet u Rijeci

2016. -

Pojam lijepog u Platonovim dijalozima

Lara Flego

Filozofija

Filozofski fakultet u Rijeci

2015. -

Pojam lijepoga kod Platona, Humea i Kanta

Vedrana Miočić

Dvopredmetni preddiplomski studij filozofije

Filozofski fakultet u Rijeci

2014. -

Umjereni formalizam

Ivan Dugandžić

Dvopredmetni preddiplomski studij filozofije

Filozofski fakultet u Rijeci

2013. -

Pravednost i konstrukcija idealnog polisa u Platonovoj "državi"

Petra Gašparić

Dvopredmetni preddiplomski studij filozofije

Filozofski fakultet u Rijeci

2012. -

Preko granice: estetika kao kontakt s nepoznatim

Marko-Luka Zubčić

Dvopredmetni preddiplomski studij filozofije

Filozofski fakultet u Rijeci

Osobni razvoj

30.09.2009. - 01.07.2010.

OSI/FCO Chevening Scholar

Izdavaštvo

2015.

Filozofsko pisanje bez filozofiranja

Financiranje: Filozofski fakultet

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2021.

Što filozofi znaju o dobrom životu?

Gavran Miloš, Ana

Prolegomena - 20 25-50

A2 WOS

2020.

Heda Šegvić, Od Protagore do Aristotela: eseji iz antičke filozofije

Gavran Miloš, Ana

Prijevod

2020.

Filip Grgić, Skepticizam i svakodnevni život: ogledi o antičkom pironizmu

Gavran Miloš, Ana

Prolegomena - 19 271-277

2017.

Self in Ancient philosophy

Gavran Miloš, Ana

Poglavlje u knjizi - 203-219

2015.

Filozofsko pisanje bez filozofiranja

Malatesti, Luca ; Gavran Miloš, Ana ; Čeč, Filip

Udžbenik - 160

2015.

Epicurean Perceptual Content

Gavran Miloš, Ana

Prolegomena : časopis za filozofiju - 14 167-191

2013.

Epikur o svojstvima

Gavran Miloš, Ana

Nasljeđe antike: ogledi u spomen Maji Hudoletnjak-Grgić - 264

2012.

Epicurus on the Origin and Formation of Preconceptions

Gavran Miloš, Ana

Croatian Journal of Philosophy - 35 239-256

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=611643

WOS

2011.

Antička i novovjekovna epistemologija

Prijić - Samaržija, Snježana ; Gavran Miloš, Ana

Udžbenik - 488

2011.

Uloga identiteta u preživljavanju: Parfit vs. Lewis

Butković, Ana ; Gavran Miloš, Ana

Godišnjak za filozofiju: Aspekti uma - VIII 135

2010.

Epicurean Epistemology

Gavran Miloš, Ana

Doktorska disertacija - 193

2010.

Lloyd P. Gerson, Ancient Epistemology

Gavran Miloš, Ana

Rhizai : a journal for ancient philosophy and science - VII 261-269

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=557591

2007.

Istinitost Epikurovih opažaja

Gavran, Ana

Filozofska istra?ivanja - 27 843-853

2006.

Cristopher Shields, Classical Philosophy: A Contemporary Introduction

Gavran, Ana

Croatian Journal of Philosophy - VI 149-154

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=261873

2004.

Tim Crane on the Internalism-Externalism Debate

Gavran, Ana

Croatian Journal of Philosophy - IV 207-218

Znanstvene knjige

2020.

Heda Šegvić, Od Protagore do Aristotela: eseji iz antičke filozofije

Gavran Miloš, Ana

Prijevod knjige

KruZak Zagreb

2017.

Self in Ancient philosophy

Gavran Miloš, Ana

Berčić, Boran

Filozofski fakultet u Rijeci

2015.

Filozofsko pisanje bez filozofiranja

Malatesti, Luca; Gavran Miloš, Ana; Čeč, Filip

E-udžbenik

Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

http://www.ffri.uniri.hr/files/izdavacka/L%20Malatesti%20-%20Filozofsko%20pisanje%20bez%20filozofiranja.pdf

2015.

Filozofsko pisanje bez filozofiranja

Autor knjige

Malatesti, Luca ; Gavran Miloš, Ana ; Čeč, Filip

Filozofski fakultet Rijeka

2013.

Epikur o svojstvima

Gavran Miloš, Ana

Pećnjak, Davor ; Šegedin, Petar ; Zakarija, Kruno

Institut za filozofiju : Kruzak

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=664116

2011.

Uloga identiteta u preživljavanju: Parfit vs. Lewis

Butković, Ana ; Gavran Miloš, Ana

Hudoletnjak Grgić, Maja ; Grgić, Filip ; Pećnjak, Davor

Institut za filozofiju

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=542213

2011.

Antička i novovjekovna epistemologija

Prijić - Samaržija, Snježana ; Gavran Miloš, Ana

Naklada Jesenski i Turk

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=547353

2011.

Antička i novovjekovna epistemologija( Ancient and modern epistemology )

Prijić - Samaržija, Snježana; Gavran Miloš, Ana

Sveučilišni udžbenik

Naklada Jesenski i Turk Zagreb

2004.

Tim Crane on the Internalism-Externalism Debate

Gavran, Ana

Croatian Journal of Philosophy

2006.

Cristopher Shields, Classical Philosophy: A Contemporary Introduction

Gavran, Ana

Croatian Journal of Philosophy

2007.

Istinitost Epikurovih opažaja

Gavran, Ana

Filozofska istra?ivanja

2010.

Epicurean Epistemology

Gavran Miloš, Ana

2015.

Epicurean Perceptual Content

Gavran Miloš, Ana

Prolegomena : časopis za filozofiju

2020.

Filip Grgić, Skepticizam i svakodnevni život: ogledi o antičkom pironizmu

Gavran Miloš, Ana

Prolegomena

2021.

Što filozofi znaju o dobrom životu?

Gavran Miloš, Ana

Prolegomena

Kongresna priopćenja

Epicurus on properties

Gavran Miloš, Ana

21-26.08.2017.

Capabilities, civic friendship and well-being

Gavran Miloš, Ana ; Zelič, Nebojša

Predavanje

9th European Congress of Analytic Philosophy (ECAP 9) Munchen, Njemačka

25-26. 10. 2018.

Aristotle and the Stoics on Affiliation

Gavran Miloš, Ana

Predavanje

Workshop on Capabilities, Affiliation and Self- Respect Rijeka, Hrvatska

29-30. 11. 2018.

Aristotel i stoici o odnosu dobrobiti i pripadnosti

Gavran Miloš, Ana

Predavanje

Nove teme u filozofiji Zagreb, Hrvatska

1-2. 2. 2018.

Civic friendship as compromise

Gavran Miloš, Ana ; Zelič, Nebojša

Predavanje

Third Braga Colloquium in the History of Moral and Political Philosophy Braga, Portugal

10-11. 1. 2019.

Aristotle and the Stoics on Happiness and External Goods

Gavran Miloš, Ana

Predavanje

Well-being: From Ancient to Contemporary Philosophy Rijeka, Hrvatska

07. 03. 2019.

Reconstructing the conception of philosophy: “Philosophy as a way of life”

Gavran Miloš, Ana

Predavanje

History of ideas and conceptual analysis Rijeka, Hrvatska

16-17. 05. 2019.

Well-Being and Capability Approach

Gavran Miloš, Ana

Predavanje

Contemporary Philosophical Issues 16 Rijeka, Hrvatska

28-29.10.2019.

Civic Friendship and Common Good in Aristotle

Gavran Miloš, Ana

Predavanje

Affiliation, Civic Friendship and Social Inclusion Rijeka, Hrvatska

28-29.11.2019.

Capabilitarian Account of Well-Being

Gavran Miloš, Ana

Predavanje

Capabilities and Value Pluralism Rijeka, Hrvatska

7-8.11.2019.

Civic friendship, Affiliation and Social Justice

Gavran Miloš, Ana ; Zelič, Nebojša

Predavanje

Civic Virtues Nottingham, Ujedinjeno Kraljevstvo

18-19.11.2019.

Dobrobit i ljudske sposobnosti

Gavran Miloš, Ana

Predavanje

Filozofija: njezina povijest i suvremenost Zagreb, Hrvatska

24-28.8.2020.

Well-Being and Capabilities

Gavran Miloš, Ana

Predavanje

10 European Congress of Analytic Philosophy (ECAP 10) Utrecht, Nizozemska

Znanstveni skupovi

15.09.2016. - 17.09.2016.

DIE PHILOSOPHIE UND IHRE GESCHICHTE – EINE AKTUELLE DEBATTE

Geneve izlagač

24.11.2015. - 25.11.2015.

Thought Experiments between Nature and Society

Maribor izlagač

18.03.2014. - 18.03.2014.

One day book symposium on Soren Overgaard, Paul Gilbert, and Stephen Burwood, An Introduction to Metaphilosophy

Rijeka izlagač

01.09.2003. -

Mental Phenomena Dubrovnik, 09. 2003.

Dubrovnik izlagač

14.-15.2.2013.

Filozofija - Jam Session

Rijeka izlagač

14.-15.6.2007

Rijeka 9th Symposium: Contemporary Philosophical Issues

Rijeka izlagač

09-10.06.2006.

Contemporary Philosophical Issues: Analytic Philosophy and Logic Investigations

Rijeka izlagač

7-8.4.2005.

Contemporary Philosophical Issues: Biological Knowledge and Philosophy: European Perspectives

Rijeka izlagač/organizator

25.-30.8. 2003.

Epistemology and Metaphysics

Dubrovnik izlagač

8.-12. 2008.

Mind, World, Action

Dubrovnik izlagač

30.-31.5. 2008.

Contemporary Philosophical Issues: Trust, Justice and Beauty

Rijeka izlagač

16.-17.5. 2008.

Reading Seminar in Epicurus: Letter to Herodotus

Berlin izlagač

Recenzije

Cristopher Shields, Classical Philosophy: A Contemporary Introduction

Lloyd P. Gerson, Ancient Epistemology

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

10.04.2014.

Detalji

Ciklus predavanja "Smisao života"

Klub Život

Intervjui

24.7.2021.

Naučimo uživati u jednostavnijem i skromnijem životu

Glas Slavonije

https://www.glas-slavonije.hr/469755/11/Naucimo-uzivati-u-jednostavnijem-i-skromnijem-zivotu

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2020.

Pročelnica Odsjeka za filozofiju

Filozofski fakultet u Rijeci

2013. - 2019.

Tajnica doktorskog studija "Filozofija i suvremenost"

Filozofski fakultet u Rijeci

2013. - 2015.

ECTS i Erasmus koordinator

Filozofski fakultet u Rijeci

Projekti

Znanstveni projekti

2020. - 2025.

Javno opravdanje i pluralizam sposobnosti (IP-2020-02-8073)

suradnik

HRZZ

2018. - 2022.

Dobrobit, pripadnost i društvena pravednost

suradnik

HRZZ 649.636,00 HRK

https://pdb.irb.hr/project/4051

2014. -

Identitet (kriteriji sinkronog i dijakronog identiteta)

suradnik

Sveučilište u Rijecu

http://identitet.ffri.hr/

2007. - 2012.

Svijest i naturalizacija

znanstveni novak

MZOS

Obrazovni projekti

2019. - 2022.

Kroatistika, Andragogija, Filozofija i Kulturologija - usklađivanje s HKO-om (KAFKa)

Financiranje: ESF

Stručni projekti

2019. - 2022.

Kroatistika, Andragogija, Filozofija i Kulturologija – usklađivanje s HKO-om (KAFKA)

Filozofski fakultet u Rijeci

voditelj

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

Potpore 2014/2016