PORTFELJ / doc. dr. sc. Brigita Bosnar-Valković

Portfelj

doc. dr. sc.

Brigita Bosnar-Valković

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Zavod za multidisciplinarna područja

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA kabinet 307

Obrazovanje

2006. - 2013.

Doktor znanosti

Doktorat izvan doktorskog studija

Sveučilište u Zadru, Odjel za germanistiku

1995. - 1999.

Magistar znanosti

Poslijediplomski studij iz Opće lingvistike

Filozofski fakultet u Zagrebu

1975. - 1980.

Profesor njemačkog jezika i književnosti i engleskog jezika

Njemački jezik i književnost i Engleski jezik s pregledom književnosti

Filozofksi fakultet u Zagrebu

Radno iskustvo

2016. -

docent

održavanje nastave iz engleskog jezika turističke struke

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2002. - 2016.

viši predavač za njemački i engleski jezik

održavanje nastave iz njemačkog i engleskog jezika u turizmu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

1995. - 2002.

predavač za njemački i engleski jezik

održavanje nastave iz engleskog i njemačkog jezika u turizmu

Fakultet za menadžement u turizmu i hotelijerstvu, Opatija

1992. - 1995.

predavač za njemački i engleski jezik

održavanje nastave iz njemačkog i engleskog jezika

Medicinski fakultet, Rijeka

1989. - 1992.

nastavnik njemačkog jezika

održavanje nastave iz njemačkog jezika

Hotelijersko-turistička škola, Opatija

1981. - 1989.

nastavnik njemačkog i engleskog jezika

održavanje nastave iz njemačkog i engleskog jezika

Centar usmjerenog obrazovanja Opatija

1980. - 1981.

inokorespondent, prevoditelj

prevođenje i dopisivanje na engleskom i njemačkom jeziku

Jugokontrola, Rijeka

Članstva

2012. -

Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama

2012. -

Linguist Association of Canada and United States - LACUS

2005. -

Udruženja germanista Jugoistočne Evrope

2000. -

Hrvatsko udruženje nastavnika engleskog jezika (HUPE)

1998. -

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL)

1997. -

Hrvatsko udruženje profesora i nastavnika njemačkog jezika (KDV)

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2011/2012 - .........

Hrvatska kulturno-povijesna baština

preddiplomski studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

voditelj

od 2015/2016 - .........

Poslovno komuniciranje/Business communication

diplomski studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

voditelj

2011/2012 - .............

Prvi strani jezik (B2) II Engleski

Preddiplomski studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

voditelj

2011/2012 - ........

Strani jezik C - Njemački

prediplomski studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

voditelj

2011/2012 - ........

Hrvatska kao turistička destinacija/Craoatia as a tourist destination

preddiolomski studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

voditelj

2011/2012 - ........

Prvi strani jezik (B2) I - Engleski

Preddiplomski studij

Fakultet za menadžnment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

voditelj

Cjeloživotno obrazovanje

2012. -

English business communication

prediplomski i diplomski studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

voditelj

2011. -

Engleski za iznajmljivače

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

voditelj

2010. -

Engleski za (lažne) početnike

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

voditelj

Gostujući nastavnik

17.10.2017. - 22.10.2017.

Engleski jezik

prediplomski studij

Universita degli Studi di Milano

voditelj

19.05.2015. - 25.05.2015.

Njemački jezik

preddiplomski studij

Universidad de Almeria

voditelj

Izdavaštvo

2015

Business Communication in Tourism

financiranje: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilište u Rijeci

2006. -

Peterojezično poslovno dopisivanje u hotelijerstvu i turizmu, autorica engleskog dijela

financiranje: HoReBa, Pula

2001. -

English Business Letters in the Hotel and Tourism Industry

financiranje: HoReBa, Pula

2001. -

English in Restaurant

financiranje: HoReBa, Pula

2001, 2009

English for the Hotel and Tourism Industry 01, s Mark Davies i Elizabeth Harrison-Paj

financiranje: Školska knjiga, Zagreb

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

01.03.2014.

Code-switching and Translanguaging in Third Language Teaching of German

Brigita Bosnar-Valković i Anamarija Gjuran-Coha

Folia linguistica et litteraria - 151-165

A1

2014.

Entlehnungsgründe der Anglizismen in der deutschen Tourismus-Fachsprache

Brigita Bosnar-Valković i Anamarija Gjuran-Coha

Folia linguistica et litteraria - 101-127

A1

2013.

Lingvistička naliza medicinskoga diskursa

Gjuran-Coha, A. ; Bosnar-Valković, Brigita ;

Jezik medicine – od geneze do kulture i etike komunikacije - 1 107-129

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=875470

01.05.2012.

Features of the English and German Language of Tourism – A Contrastive Analysis

Brigita Bosnar-Valković i Anamarija Gjuran-Coha

Conference Proceedings, Faculty of Tourism and Hospitality Management, University of Rijeka Foreign Languages and Tourism, 1st International Scientific Conference - 83-96

2012.

Customer-friendly Approach or Pidginization of the German Tourist Discourse.

Bosnar-Valković, Brigita ; Gjuran-Coha, Anamarija

Altre modernita/ Otras modernidades/ Autres modernités/ Other Modernities - 1 59-74

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=875447

2011.

Sustainable Tourism Register

Brigita Bosnar-Valković, Željka Štefan, Jadranka Škunca

Tourism in South East Europe, 1st International Scientific Conference, Sustainable Tourism: Socio-Cultural, Environmental and Economic Impact, - 1 29-41

A1

2008.

The Americanization of the Croatian Language

Bosnar-Valković, Brigita ; Blažević, Nevenka ; Gjuran-Coha, Anamarija

Collegium antropologicum - 32 1035-1043

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=875440

WOS

2008.

Uporaba kratica u jeziku medicinske struke.

Anamarija Gjuran-Coha, Brigita Bosnar-Valković

Filologija - 50 1-12

A2

2007.

Croatian tourism Web site as Text Type.

Bosnar-Valković, Brigita ; Gjuran-Coha, Anamarija

Tourism and Hospitality Management, Opatija/Wien/Thessaloniki - 13 733-747

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=875449

2001.

Morphologische und semantische Analyse der Komposita mit verbalem erstem Glied in diachronischer Sicht

Bosnar-Valković, Brigita

Zagreber Germanistische Beiträge, Jahrbuch für Literatur- und Sprachwissenschaft - 1 59-71

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=875264

Znanstvene knjige

2009.

Anglizismen in der deutschen und kroatischen Jugendsprache

Nevenka Blažević, Brigita Bosnar-Valković

Adamić Rijeka

Pozvana predavanja

01.09.2005.

Die (neue) Höflichkeit

Brigita Bosnar-Valković

Opatija, XIII. Internationale Tagung des Kroatischen Deutschlehrerverbandes.

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2015. -

Pročelnica

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - Katedra za poslovno komunicranje