PORTFELJ / dr.sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović doc.

Portfelj

dr.sc.

Ana-Marija Vrtodušić Hrgović

doc.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Zavod za menadžment

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA Kabinet 202

Vidljivost

Obrazovanje

2003. - 2010.

Doktor znanosti iz znastvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane organizacija i menadžment

Izvandoktorski studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

1997. - 2003.

Magistar znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, grane management i upravljanje

Mangement u suvremenom hotelijerstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

1989. - 1994.

Diplomirani ekonomist

Međunarodna razmjena

Ekonomski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

01.10.2017. -

Izvanredna profesorica

Kolegiji: Menadžment kvalitete u turizmu, Menadžment kvalitete u hotelijerstvu, Menadžment kvalitete, Integrirani sustavi upravljanja, Modeli sustava kvalitete

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

05.03.2012. - 30.09.2017.

Docentica

Kolegiji: Menadžment kvalitete u turizmu, Menadžment kvalitete u hotelijerstvu, Menadžment kvalitete, Integrirani sustavi upravljanja, Poslovna izvrsnost i kvaliteta turističkih događaja, Modeli sustava kvalitete

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

25.03.2003. - 04.03.2012.

Asistent

Kolegiji: Kontroling, Menadžment kvalitete, Integralni menadžment kvalitete, Poslovna izvrsnost i kvaliteta turističkih odgađaja

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

15.09.1997. - 24.03.2003.

Mlađi asistent

Kolegiji: Kontroling, Upravljanje kvalitetom, Hotelski standardi

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

1994. - 14.09.1997.

Stručni suradnik na poslovima revizije

Revizija financijskih izvješća

REV-RI d.o.o. Rijeka

Članstva

2014. -

Hrvatsko društvo za kvalitetu

2013. -

Hrvatsko društvo menadžera kvalitete

2010. -

ALUMNI Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2009. -

Udruga hrvatskih kontrolera

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2015-

Quality Management in Hospitality Industry

Preddiplomski sveučilišni studij- Erasmus, Ceepus

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

voditelj

2015-

Integrirani sustavi upravljanja

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

voditelj

2015.-

Menadžment kvalitete i održivi razvoj

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Menadžment održivog razvoja

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

voditelj

2014-

Modeli sustava kvalitete

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

voditelj

2013-

Menadžment kvalitete u turizmu, Menadžment kvalitete u hotelijerstvu, Menadžment kvalitete,

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

voditelj

2012-2015

Quality Management

Preddiplomski sveučilišni studij - Erasmus

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

voditelj

2012-2014

Mendažment kvalitete, Integralni menadžment kvalitete

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

voditelj

2012-2014

Poslovna izvrsnost i kvaliteta turističkih događaja

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

voditelj

2012-2014

Menadžment kvalitete, Integralni menadžment kvalitete

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

voditelj

2012-2013

Menadžment kvalitete

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

voditelj

2011.-

Tržišna konkuretnost i kvaliteta u hotelijerstvu

Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

voditelj

2011.-

Tržišna konkuretnost i kvaliteta turizma

Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

voditelj

2004-2012

Menadžmemt kvalitete

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

suradnik

2004-2012

Poslovna izvrsnost i kvaliteta turističkih događaja

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

suradnik

2004-2012

Kontroling, Menadžment kvalitete, Integralni menadžment kvalitete

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

suradnik

1998-2004

Kontroling, Upravljanje kvalitetom

sveučilišni dodiplomski studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija

suradnik

1998--2004

Hotelski standardi

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

suradnik

Mentor u završnim radovima

12.9.2016.

Primjena sustav upravljanja kvalitetom u hotelima s 4 i 5 zvjezdica

Marijan Krstačić Halović

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

7.9.2016.

Primjena načela sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015) u hotelijesrtvu

Karlo Bisaki

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

7.9.2016.

Važnost prijemnoga odjela za kvalitetu hotelskog poslovanja

Valter Mikuljan

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

7.9.2016.

Utjecaj standardizacije na poslovanje hotelskih poduzeća

Chiara Katić

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

7.9.2016.

Kvaliteta - preduvjet konkuretnosti hotelskih poduzeća

Karla jurić

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

7.9.2016.

Primjena sustava upravljanja okolišem (ISO 14001) u hotelijesrtvu

Mateja Kelava

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

7.9.2016.

Sportski događaji u funkciji unapređenja kvalitete turističke ponude - primjer grad Split

Ana Milin

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menedžment u turizmu i ugostiteljstvu

6.9.2016.

Integralno upravljanje kvalitetom u turističkim destinacijama - primjer grada Zadra

Vinko Kuzmić

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2.7.2015.

Sustavi upravljanja kvalitetom i okolišem u hotelijerstvu

Sanja Zgurić

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2.7.2015.

Sustavi kvalitete i zadovoljstvo zaposlenika

Milena Sučević

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2.7.2015.

Kvaliteta turističke destinacije

Iva Karamarko

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2.7.2015.

Kvaliteta i marketing

Marija Anušić

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

11.3.2015.

Industrijska baština u funkciji razvoja kulturnih događaja

Đina Mekić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2.7.2014.

Događaj "Maraton lađa" u funkciji povećanja kvalitete turističke ponude Dubrovačko-neretvanske županije

Zorana Rončević

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

2.7.2014.

Utjecaj turističkih događaja na turističku ponudu Grada Zagreba

Irena Čuljat

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

2.7.2014.

Sustav upravljanja kvalitetom E-Qalin

Darija Šetula

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

2.7.2014.

Kvaliteta turističkih događaja grada Opatije

Iva Grabar

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

1.7.2014.

Hotelski standardi i kvaliteta hotelskih usluga

Josipa Mustać

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

1.7.2014.

Ekološki standardi u hotelijerstvu

Rina Gracin

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

1.7.2014.

Kvaliteta zdravstvenog turizma u Republici Hrvatskoj

Adna Handanagić

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

1.7.2014.

Sustavi kvalitete i kategorizacija hotela

Tomo Piškorjanac

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

1.7.2014.

Kvaliteta i društvena odgvornost

Marta Pašalić

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

1.7.2014.

Primjena sustava upravljanja kvalitetom u hotelu Osijek

Stefani Fudurić

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

1.7.2014.

Sustavi upravljanja kvalitetom i kontinuirano unapređivanje u hotelu

Marin Grebenar

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

1.7.2014.

Implementacija standarda ISO 9001 u ugostiteljsko poduzeće

Marko Prpić

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

1.7.2014.

Upravljanje kvalitetom i poslovni uspjeh hotela

Irena Krušić

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

1.7.2014.

Sustav upravljanja kvalitetom u hotelskom poduzeću

Vuk Bosanac

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

26.9.2013.

Menadžment kvalitete hotela Valamar Klub Tamaris

Marko Brozović

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

11.9.2013.

Kvaliteta kulturne manifestacije "Međunarodni čipkarski festival u Lepoglavi"

Margareta Geček

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

11.9.2013.

Organizacija i uspješnost događaja "Prvenstvo Europe za mlađe dobne skupine u hokeju na travi"

Marijana Franić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

11.9.2013.

Dugoročna naliza uspješnosti "Međunarodnog atletskog mitinga Boris Hanžeković"

Tijana Frajtić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

11.9.2013.

Kvaliteta ponude karnevalskih događaja u Primorsko-goranskoj županiji

Jasmina Filan

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

11.9.2013.

Primjena načela sustava upravljanja kvalitetom u hotelijerstvu

Nikolina Zagorac

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

11.9.2013.

Kulturne manifestacije u funkciji unapređenja turističke ponude

David Gilja

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

11.9.2013.

Integrirani sustavi upravljanja u hotelskim poduzećima

Mateja Puklavec

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

11.9.2013.

Upravljanje kvalitetom u turističkoj destinaciji Krk

Ivana Braut

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

11.9.2013.

Integralno upravljanje kvalitetom priobalnih turističkih destinacija - primjer Opatija

Snežana Kolarević

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

9.9.2013.

Hotelski standardi i kvaliteta

Natalie Miriam Bertović

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

9.9.2013.

Upravljanje potpunom kvalitetom u hotelskoj industriji

Matea Kraljić

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

16.7.2013.

Kvaliteta ponude sportskih događaja - primjer ATP turnir Croatia open Umag

Tamara Ružić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

16.7.2013.

Kvaliteta turističkog događaja na primjeru "Festival igranog filma u Puli"

Nina Kovačević

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

16.7.2013.

Kvaliteta turističke ponude Krapinsko-zagorske županije

Jelena Frlić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

16.7.2013.

Kvaliteta i uspješnost manifestacije Kastafsko kulturno leto

Mirna Rubeša

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

16.7.2013.

Kvaliteta ponude turističkih događaja u Primorsko-goranskoj županiji

Marina Andrijanić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

16.7.2013.

Implementacija sustava upravljanja kvalitetom u hotelijerstvu

Dolores Vale

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

10.7.2013.

Ekološki standardi - Park prirode Kopački rit

Anamarija Kovačec

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

10.7.2013.

Upravljanje kvalitetom u zdravstvenom turizmu

Jospia Čiček

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

10.7.2013.

Kadrovski standardi kao element kvalitete hotela

Ivana Kraljić

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

10.7.2013.

Upravljanje potpunom kvalitetom u turizmu

Ivana Tešić

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

10.7.2013.

Sustavi upravljanja u uslužnim djelatnostima

Anamarija Leder

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

10.7.2013.

Sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008

Josip Prskalo

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

10.7.2013.

Standardi društvene odgvornosti

Goran Kosi

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

12.2.2013.

Upravljanje kvalitetom u avanturistčkom turizmu

Leo Mišić

Stručni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

12.2.2013.

Kvaliteta hotela kao elemnt kvalitete turističke destinacije

Zoran Stipanović

Preddiplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

23.3. 2016.

Kvaliteta ponude turističkih događaja u Istarskoj županiji

Elamer Hodžić

Diplomski sveučilišni studij

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Gostujući nastavnik

03.07.2015. -

Menadžment kvalitete i kontroling

Poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij Kontroling

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

suradnik

Osobni razvoj

25.5.2017.

Radionica o ishodima učenja

29.9.2015.

Seminar - Sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015

22.09.2014.

Radionica Društveno odgovorno poslovanje

17.11.2011.

Workshop Data Collection Using Quantitative and Qualitative Methodology

16.11.2011.

Workshop Teaching with Case Studies:Tips and Techniques for Instructors

01.07.2011.

Radionica za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija Uvod u govorništvo - radionica za visokoškolske nastavnike

30.06.2011.

Radionica za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija Procjenjivanje i ocjenjivanje eseja- radionica za visokoškolske nastavnike

13.4.-20.4.2017.

Program mobilnosti, CEEPUS

22.09-24.09.2014.

Triple A+ Training, Practitioner Level in the field of Career building Training - Modernising Doctoral Education through Implementation of CROQF project - (MODOC)

24.03.-26.03.2014.

Trening za auditore - Travelife za putničke agencije

11.02.-13.02.2014.

Trening za auditore- Travelife za hotele

19.09.-20.09.2013.

Seminar za interne auditore- Projekt implementacije i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO 9001.2008

23.04.-24.04.2012.

Edukacijski trening Osnove govorništva i javnog nastupa

23.01-27.01.2012.

ISO 9001:2008 Audit sustava kvalitete (Lead Auditor Training Cours)

24.10.-26.10.2011.

ISO 9001:2008 Audit sustava kvalitete (Internal Quality Auditor)

3.02.-4.02.2011.

Osnove IBM SPSS Statistics

17.01.-18.01.2002.

ISO 9001:2000 Audit sustava kvalitete

21.-22-10.2015.

Seminar - Interni auditor sustava upravljhanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015

01.02.-28.02. 1999.

CEEPUS stipendija

2.2.. 2015

ISO refresher radionica

17.06.2014..

Seminar - ISO 14001 kao alat za primjenu zakonskih propisa iz zaštite okoliša

srpanj, rujan 2012.

UniSTAT 1, UniSTAT 2, UniSTAT 3

Broj sati/ECTS: 6 ECTS

Obrazovni projekti

22.09.2016. - 24.09.2014.

Career building Training- Modernising Doctoral Education through Implementation of CROQF project - (MODOC)

Izdavaštvo

2003

Kontroling - priručnik za vježbe i seminare

financiranje: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2015.

Sustav upravljanja E-Qalin – primjena u Primorsko-goranskoj županiiji (PGŽ)

Vrtodušić Hrgović, A.M., Šetula, D.:

Zbornik radova, 16. međunarodni simpozij o kvaliteti Hrvatskog društva menadžera kvalitete: Kvaliteta konkuretnost , 18. – 20. 03. 2015., Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, Opatija, - 353-362

A2

2014.

Events as an element of tourist destination quality – a case study of Primorje-gorski kotar County

Vrtodušić Hrgović, A.M., Andrijanić, M

Service Mangement - 14 141-148

A2

2013.

Znanje i kvaliteta – uvjet konkurentnosti hotelijerstva Hrvatske

Črnjar K.,Vrtodušić Hrgović, A.M.

Poslovna izvrsnost - 7 65-82

A1

2012.

Dugoročna analiza produktivnosti rada u hotelijerstvu u Hrvatskoj

Avelini Holjevac, I., Vrtodušić Hrgović, A.M

ACTA TURISTICA - 24 39-59

A1

2005.

Rezultati poslovanja kao element sustava kvalitete

Vrtodušić,A.M.

Tourism and Hospitality Management - 11 239-249

A1

2005.

Prijedlog modela za mjerenje i ocjenjivanje rezultata poslovanja hotela u sustavu kvalitete

Vrtodušić,A.M.

Tourism and Hospitality Management - 11 357-372

A1

1999.

The Quality of Hotel Performance – The Effectiveness and Efficiency

Avelini Holjevac, I., Vrtodušić, A.M.

Tourism and Hospitality Management - 5 145-160

A1

1999.

Small Hotels in European Tourism – The Necessity of Reconstruction of Croatian Hotel Industry

Avelini Holjevac, I., Vrtodušić, A.M.

Revue de Tourisme , AIEST - 54 43-49

A1

Integrated Management Systems in the Croatian Hotels

Vrtodušić Hrgović, A.M., Puklavec, M.

Turizem in management: na poti k uspešni poslovni prihodnosti, 14th-16th, October, 2013, Portorož, Slovenia, Proceedings, Univerza na Primorskem Koper - 1041-1051

A2

Implementation of Quality Management Systems in Large and Medium-sized Croatian Hotel Enterprises

Vrtodušić Hrgović, A.M.

2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference, Congress Proceedings (CD), Alexander Technological Institute of Thessaloniki, Washington State University, Democritus University of Trace, University of the Aegean, Corfu, Greece, 31st May -3rd June 2012

A2

Quality Systems and Economic Aspects of Business Efficiency in Croatian Hotel Industry

Avelini Holjevac, I., Vrtodušić Hrgović, A.M.

21st Biennial International Congress: Tourism & Hospitality Industry 2012: New Trends in Tourism and Hospitality Management, Congress Proceedings: CD ROM with full papers, Faculty of Tourism and Hospitality Management, May 03-05th, 2012, Opatija, Croatia - 67-77

A1

Primjena sustava upravljanja kvalitetom u Primorsko-goranskoj županiji (PGŽ)

Vrtodušić Hrgović, A.M, Avelini Holjevac, I., Jerončić, M.

7th Research/Expert Conference with International Participation “Quality 2011”, Proceedings, University of Zenica- Faculty of Mechanical Engineering, Bosnia and Herzegovina, University Erlangen-Nuremberg-Chair Quality Management and Manufacturing Metrology, Quality Associations of Bosnia and Herzegovina, June 01-04th, 2011, Neum, Bosnia and Hezegovina - 1015-1022

A2

Business excellence and social responsibility of hotel enterprise

Vrtodušić Hrgović, A.M., Skalnik, N.

2. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo: Management, izobraževanje in turizem: Družbena odgovornost za trajnostni razvoj, Zbornik referatov: CD ROM with full papers, Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Portorož TURISTICA, Portorož, 21 st-22 nd October, 2010, Portorož, Slovenia - 2269-2276

A2

23. Avelini Holjevac, I., Vrtodušić Hrgović, A.M., Šetula, D.: Menadžment kvalitete u zdravstvenom turizmu, Zbornik radova, 15. međunarodni simpozij o kvaliteti Hrvatskog društva menadžera kvalitete: Kvaliteta, rast i razvoj, 19. – 21. 03. 2014., Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, Zagreb, 2014., pp. 461-472.

Avelini Holjevac, I., Vrtodušić Hrgović, A.M., Šetula, D.

Zbornik radova, 15. međunarodni simpozij o kvaliteti Hrvatskog društva menadžera kvalitete: Kvaliteta, rast i razvoj, 19. – 21. 03. 2014., Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, Zagreb, 2014 - 461-472

A2

Social responsibility and quality management systems

Avelini Holjevac, I., Vrtodušić Hrgović, A.M., Jerončić, M.

4th International Conference: Knowledge and business challenge of globalisation in 2012, Conference Proceedings (CD), Faculty of commercial and business sciences, 15th-16th November, 2012, Celje, Slovenia - 748-756

A2

Event management from the perspective of guest satisfaction

Milohnić, I., Vrtodušić Hrgović, A.M., Grudić Kvasić, S.

6th International Conference of the School of Economics and Business: Beyond the Economic Crisis:Lessons Learned and Challenges Ahead, Conference Proceedings (CD), University of Sarajevo, School of Economics and Business, October 12-13, 2012, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina - 322-335

A2

Upravljanje potpunom kvalitetom uvjeta rada-sigurnost i zaštita u hotelu

Avelini Holjevac, I., Vrtodušić Hrgović, A.M.

Zdrava klimatizacija - uspješan turizam, Zbornik radova, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija ožujak 2012. - 27-35

A2

Business Excellence Models in the Hotel Industry

Vrtodušić Hrgović, A.M.

19 th Biennial International Congress: Tourism & Hospitality Industry 2008: New Trends in Tourism and Hospitality Management, Congress Proceedings:CD ROM with full papers, Faculty of Tourism and Hospitality Management, May, 07-09th, 2008, Opatija, Croatia - 1155-1166

A2

Quality Improvement in the Croatian Hotel Industry

Avelini Holjevac, I., Marković, S., Vrtodušić Hrgović, A.M.

2nd International Congress: “Progress in Tourism and Hospitality: Present and Future Challenges”, Congress Proceedings (CD), A.T.E.I. of Thessaloniki, Tempus, Thessaloniki, Greece, 1-4th June 2006 - 35-49

A2

Tourists' security and safety – dimension of Total Quality Management

Avelini Holjevac, I., Vrtodušić Hrgović, A.M.

Proceedings of the VII International Symposium: Tourism in the Terms of Globalization, Insurance in the Terms of Globalization, 29 – 30th May 2003., Ohrid, Macedonia

A2

Management Performance Measures in the Hotel Industry

Sauls, E., Vrtodušić, A.M.

Proceedings of the National Business and Economic Society Annual Meeting, February 28 th - March 3rd 2001, San Juan, Puerto Rico.

A2

Development and Financing of Small Enterprises in Croatia and County Primorsko – goranska

Avelini Holjevac, I., Perić, J., Vrtodušić, A.M.

Proceedings on 29th European Small Business Seminar: Supporting the Development of SME’s Best Practices and Innnovations in Financing, Cascais, Portugal, 15 - 17 th September 1999, Formedia, IAPMEI (Portugal) and European Foundation for Management Development, - 94-103

A2

Standardization and TQM in the Hotel Industry

Vrtodušić A.M.

Proceedings on HOTEL 2000 – 15th Biennial International Congress: Tourism and Hospitality Management: Trends and Challenges for the Future, October 25 – 28th 2000, Opatija, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija - 671-680

A2

Working Standards and Productivity in Hotel Industry

Avelini Holjevac, I., Vrtodušić, A.M.

Proceedings on the International Conference: International Tourism in the 21st Century, Bratislava, Slovakia, May 30th 2000, University of Economics, Faculty of Commerce, Institute of Services and Tourism, Bratislava - 302-314

A1

121-133

Upravljanje potpunom kvalitetom u hotelskoj industriji

Vrtodušić,A.M.

Tourism and Hospitality Management - 11 2005

A1

Znanstvene knjige

2013.

Knowledge Management and Quality in Croatian Tourism

Autor poglavlja u knjizi

Avelini Holjevac, I., Črnjar, K., Vrtodušić Hrgović, A.M.

Knowledge Management Innovations for Interdisciplinary Education:Organizational Applications

Buckley, S, Jakovljević, M.

IGI Global Hershey PA,USA

Pozvana predavanja

09.04.2015.

Kvaliteta ii standardi u ugostiteljstvu

Vrtodušić Hrgović, A.M.

Program cjeloživotnog obrazovanja "Specijalist odjela hrane i pića", Grand hotel Adriatic Opatija

25.03.2015.

Sustav upravljanja kvalitetom - ISO 9001:2008

Vrtodušić Hrgović, A.M.

UHPA- Specijalizacija turističkih agencija, Terme Tuhelj

25.02.2015.

SERIJA ISO 9000- standard ISO 9001:2008

Vrtodušić Hrgović, A.M.,

Seminar za turističke vodiče, Hotel Lovran

09.04.2014.

Sustav upravljanja kvalitetom-ISO 9001

Vrtodušić Hrgović, A.M.

UHPA- Specijalizacija turističkih agencija, Terme Tuhelj

04.07.2007.

Hotel Industry at the Croatian Coast

Milohnić I., Vrtodušić Hrgović A.M.

International Summer University Alpen-Adria 2011, Faculty of Tourism and Hospitality Mnagement, University of Rijeka and Vienna University of Economics and Business, Opatija

16.12. i 17.12. 2014.

Razvoj karijere (Career building) , Radionica za doktorande u okviru projekta Modernising Doctoral Education through Implementation of CROQF project - (MODOC)

Vrtodušić Hrgović, A.M.

Sveučilište u Rijeci

Kongresna priopćenja

2014.

Menadžment kvalitete u zdravstvenom turizmu

Avelini Holjevac, I., Vrtodušić Hrgović, A.M., Šetula, D.

prezentacija rada

15. međunarodni simpozij o kvaliteti Hrvatskog društva menadžera kvalitete: Kvaliteta, rast i razvoj Zagreb

2013.

Integrated Management Systems in the Croatian Hotels

Vrtodušić Hrgović, A.M., Puklavec, M.

prezentacija rada

Turizem in management: na poti k uspešni poslovni prihodnosti Portorož, Slovenia

2012.

Implementation of Quality Management Systems in Large and Medium-sized Croatian Hotel Enterprises, 2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference, Congress Proceedings (CD), Alexander Technological Institute of Thessaloniki, Washington State University, Democritus University of Trace, University of the Aegean, Corfu, Greece, 31st May -3rd June 2012.

Vrtodušić Hrgović, A.M.

prezentacija rada

2nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference Corfu, Greece

2012.

Event management from the perspective of guest satisfaction

Milohnić, I., Vrtodušić Hrgović, A.M., Grudić Kvasić, S.

prezentacija rada

6th International Conference of the School of Economics and Business: Beyond the Economic Crisis:Lessons Learned and Challenges Ahead Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

2012.

Social responsibility and quality management systems

Avelini Holjevac, I., Vrtodušić Hrgović, A.M., Jerončić, M

prezentacija rada

4th International Conference: Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 Celje, Slovenia

2012.

Quality Systems and Economic Aspects of Business Efficiency in Croatian Hotel Industry

Avelini Holjevac, I., Vrtodušić Hrgović, A.M.

prezentacija rada

21st Biennial International Congress: Tourism & Hospitality Industry 2012: New Trends in Tourism and Hospitality Management Opatija, Croatia

2011.

Primjena sustava upravljanja kvalitetom u Primorsko-goranskoj županiji (PGŽ)

Vrtodušić Hrgović, A.M, Avelini Holjevac, I., Jerončić, M

prezentacija rada

7th Research/Expert Conference with International Participation “Quality 2011” Neum, Bosnia and Hezegovina

2010.

Business excellence and social responsibility of hotel enterprise

Vrtodušić Hrgović, A.M., Skalnik, N.

prezentacija rada

2. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo: Management, izobraževanje in turizem: Družbena odgovornost za trajnostni razvoj Portorož, Slovenia

2008.

Business Excellence Models in the Hotel Industry

Vrtodušić Hrgović, A.M.

prezentacija rada

19 th Biennial International Congress: Tourism & Hospitality Industry 2008: New Trends in Tourism and Hospitality Management Opatija, Croatia

2006.

Quality Improvement in the Croatian Hotel Industry

Avelini Holjevac, I., Marković, S., Vrtodušić Hrgović, A.M.

prezentacija rada

Progress in Tourism and Hospitality: Present and Future Challenges Thessaloniki, Greece

2003.

Tourists' security and safety – dimension of Total Quality Management

Avelini Holjevac, I., Vrtodušić Hrgović, A.M

prezentacija rada

VII International Symposium: Tourism in the Terms of Globalization, Insurance in the Terms of Globalization Ohrid, Macedonia

2001.

Management Performance Measures in the Hotel Industry

Sauls, E., Vrtodušić, A.M.

prezentacija rada

National Business and Economic Society Annual Meeting San Juan, Puerto Rico

2000.

Standardization and TQM in the Hotel Industry

Vrtodušić, A.M.

prezentacija rada

HOTEL 2000 – 15th Biennial International Congress: Tourism and Hospitality Management: Trends and Challenges for the Future Opatija, Croatia

2000.

Working Standards and Productivity in Hotel Industry

Avelini Holjevac, I., Vrtodušić, A.M.

prezentacija rada

International Conference: International Tourism in the 21st Century Bratislava, Slovakia

1999.

Development and Financing of Small Enterprises in Croatia and County Primorsko – goranska

Avelini Holjevac, I., Perić, J., Vrtodušić, A.M.

prezentacija rada

Proceedings on 29th European Small Business Seminar: Supporting the Development of SME’s Best Practices and Innnovations in Financing Cascais, Portugal

Znanstveni projekti

2007. - 2010.

Modeli i standardi kvalitete i poslovne izvrsnosti za hotelsku industriju (br. 116-1162459)

istraživač

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH

2002. - 2006.

Upravljanje poslovnim rezultatom hotelske industrije Hrvatske (br. 0116001)

istraživač

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH

Recenzije

2015.

Zbornik radova, 16. međunarodni simpozij o kvaliteti Hrvatskog društva menadžera kvalitete: Kvaliteta konkuretnost , 18. – 20. 03. 2015., Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, Opatija

2014.

Zbornik Veleučilišta u Rijeci, Vol. 2, No.1

2013.

2nd International Scientific Conference Toursim in Southern and Eastern Europe 2013: Crisis a challenge of Sustainable Tourism Development, 15.-18.05.2013., Opatija, Croatia (Conference Proceedings), Faculty of Tourism and Hospitality Management, University of Rijeka

2013.

Knowledge Management Innovations for Interdisciplinary Education:Organizational Applications, Buckley, S., Jakovljević, M. (Ed), IGI Global, Hershey PA, USA

Stručna djelatnost

Stručni projekti

2013. - 2014.

Zdravstveni turizam grada Raba

Grad Rab

član projektbog tima

2012. - 2013.

Jadranske morske zvijezde Kvarnera

Ministrastvo turizma Republike Hrvatske

član projektnog tima

2009. - 2010.

Standardi rada u turizmu

Sindikat turizma i usluga Hrvatske

suradnik-istraživač na projektu, tajnik projekta

2002. - 2004.

Uvođenje sustava kvalitete prema normi ISO 9001:2000 na Fakultetu za turistički i hotelski menadžment

stručni interni projekt

član projektnog tima, interni auditor

Stručna aktivnost

06.11.2016. - 08.11.2014.

2nd Worldwide Summit of Presidents of Travel Agencies Associations "Vision 2020 Global Changes and the Future of Travel Agencies

Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA)

Sudionik

2014. -

Član tima internih auditora - Projekt implementacije i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO 9001:2008

Udrga hrvatskih putničkih agencija (UHPA)

2013. -

Stručni rad:3. Vrtodušić Hrgović, A.M., Bašan, L.: Standardizacija poslovanja – kako i zašto?, UHPA Stručna revija, broj 2, listopad 2013., pp. 60-63.

Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA)

2008. -

Stručni rad: Avelini Holjevac, I., Vrtodušić Hrgović, A.M: Kontroling i menadžment kvalitete, 9. simpozij o kvaliteti Hrvatskog društva menadžera kvalitete: Kvaliteta i promjene, Zbornik radova, 06. –08. 11. 2008, Plitvice, pp. 21-27

OSKAR, Centar za razvoj i kvalitetu, Zagreb

2001. -

Stručni rad:1. Avelini Holjevac, I., Vrtodušić Hrgović, A.M: Hotel budućnosti: Kvaliteta – temelj konkurentnosti i profitabilnosti, Zbornik radova, 4. simpozij o kvaliteti Hrvatskog društva menadžera kvalitete: Praksa i daljnji razvoj upravljanja kvalitetom, 28. –30. 10. 2001., pp. 85–92

OSKAR, Centar za razvoj i kvalitetu, Zagreb

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2014. -

Članica Odbora za kvalitetu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, ASveučilište u Rijeci

2014. -

Članica Povjerenstva za ocjenu suradnika u suradničkom zvanju na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

2014. -

Članica Nadzornog odbora ALUMNI FMTU

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

2014. -

Voditeljica Katedre za kvalitetu i kontroling

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

2014. -

Članica Povjerenstva za nastavu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

2014. -

Voditeljica diplomskih studija

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

2012. - 2014.

Zamjenica voditeljice Odbora za kvalitetu

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

2011. - 2014.

CEEPUS koordinator

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljsktvu, Sveučilište u Rijeci

2011. -

Tajnica

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučiište u Rijeci, Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Menadžment održivog razvoja

2009. - 2012.

Član Fakultetskog vijeća - predstavnik suradnika Fakulteta

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci

1998. - 2001.

Tajnica

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Svučilište u Rijeci, Poslijediplomski znanstveni magistarski studij Upravljanje kvalitetom u hotelijerstvu i turizmu

Povjerenstva na sveučilištu

2014. -

Članica Radne grupe za izradu prijedloga Smjernica za priznavanje ECTS bodova odnosno rezultata stečenih za vrijeme trajanja mobilnosti

Sveučillište u Rijeci