PORTFELJ / Doc. dr. sc. Nina Pereza dr. med.

Portfelj

Doc. dr. sc.

Nina Pereza

dr. med.

Medicinski fakultet

Zavod za medicinsku biologiju i genetiku

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA Zavod za medicinsku biologiju i genetiku

PROSTORIJA Centar za genetičku edukaciju

Vidljivost

Obrazovanje

2021.

2021. Certificirana ALCT učiteljica u programu stručnog usavršavanja "Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi"

-

Forum za slobodu odgoja, Zagreb

2017. -

2017. - Viši znanstveni suradnik

-

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska

2014. - 2017.

2014. - 2017. Znanstveni suradnik

-

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska

2012.

2012. Certificate of Proficiency in English

University of Cambridge

2009. - 2013.

2013. Doktor znanosti

Doktorski studij Biomedicina

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2003. - 2009.

2009. Doktor medicine

Studij medicine

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

2020. -

Od 2020. Voditeljica

Centar za genetičku edukaciju, Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Od 2017.

Od 2017. Docentica

Zavod za biologiju i medicinsku genetiku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Od 2014. do 2017.

2014.-2017. Znanstveni novak - viši asistent

Zavod za biologiju i medicinsku genetiku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Od 2009. do 2013.

2009.-2013. Znanstveni novak - asistent

Zavod za biologiju i medicinsku genetiku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

2021.

2021. Državna nagrada za znanost za 2020. godinu - Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti (područje biomedicine i zdravstva)

2021.

2021. Nagrada za najbolju nastavnicu u akademskoj godini 2020./2021. na studiju Medicina Medicinskog fakulteta u Rijeci

2020.

2020. Nagrada za najboljeg nastavnika prema odabiru studenata Medicinskog fakulteta u Rijeci

2020.

2020. Nagrada za nastavu izvrsnost, Sveučilište u Rijeci

2019.

2019. Diploma Hrvatskoga liječničkog zbora

2013.

2013. Nagrada za najbolju mladu znanstvenicu Medicinskog fakulteta u Rijeci za temeljne medicinske znanosti

2011.

2011. Zahvalnica Hrvatskog liječničkog zbora - Podružnica Rijeka

2010.

2010. Stipendija "European Society of Human Genetics" za sudjelovanje na 23rd Course in Medical Genetics

2009.

2009. Nacionalova Top stipendija za Top studente

Članstva

2020. -

European Society of Human Genetics

Hrvatsko društvo za humanu genetiku

Hrvatsko društvo za rijetke bolesti

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2021. -

Osnove medicinske genetike

Studij Logopedija

Sveučilište u Rijeci

voditeljica

Od 2019./2020.

Medicinska genetika

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditeljica

Od 2017./2018.

Medical biology

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medical studies in English

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

Od 2018./2019.

Umijeće raščlanjivanja i sastavljanja u znanosti: izrada konferencijskih priopćenja i sažetaka znanstvenih članaka

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditeljica

Od 2009./2010. do 2016./2017.

Medicinska genetika

Poslijediplomski specijalistički studij Obiteljska medicina

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

Od 2009./2010. do 2016./2017.

Osnove kliničke genetike

Poslijediplomski specijalistički studij Biomedicina razvojne dobi

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

Od 2012./2013. do 2014./2015.

Biologija

Preddiplomski izvanredni stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

Od 2009./2010. do 2014./2015.

Biologija

Preddiplomski stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

Od 2014./2015. do 2015./2016.

Biologija

Preddiplomski stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

suradnik

Od 2009./2010. do 2017./2018.

Stanična biologija s genetikom

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

Od 2010./2011. do 2018./2019.

Medicinska genetika

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

Od 2009./2010.

Medicinska biologija

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

Od 2009./2010. do 2017./2018.

Medicinska citogenetika u praksi

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

Od 2010./2011.

Klinička genetika

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

Od 2014./2015. do 2015./2016.

Biologija

Izvanredni preddiplomski stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

suradnik

Od 2009./2010.

Stanična i molekularna biologija

Preddiplomski sveučilišni studij Biotehnologija i istraživanje lijekova

Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci

suradnik

Mentor u završnim radovima

2020.

2020. Varijante sekvence u MTHFR genu i DNA metilacija u idiopatskim spontanim prijevremenim porodima

Roberta Šverko

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studijs Medicina

Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2020.

2020. Usporedba znanja i stavova o medicinskoj genetici u studenata Medicinskog fakulteta u Rijeci prije i nakon edukacije iz istoimenog obaveznog kolegija

Paola Čargonja

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studijs Medicina

Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2020.

2020. Deficijencija fenilalanin hidroksilaze: od kliničke slike do modernog pristupa genetičkom testiranju

Ema Dejhalla

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studijs Medicina

Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2018.

2018. Polimorfizmi gena za čimbenik nekroze tumora alfa u žena sa spontanim prijevremenim porodom

Katarina Mance

Preddiplomski stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

2015.

2015. Varijabilnost gena za vaskularni endotelni čimbenik rasta A kao čimbenik podložnosti za idiopatske ponavljajuće spontane pobačaje

Anamarija Smirčić

Preddiplomski stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

2015.

2015. Insercijsko/delecijski polimorfizam u intronu 16 gena za angiotenzin I konvertirajući enzim u žena s idiopatskim ponavljajućim spontanim pobačajima

Matea Zdravčević

Preddiplomski stručni studij Medicinsko-laboratorijska dijagnostika

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

Od 2020. Praktična znanost za zdravstvenu profesiju

Program cjeloživotnog učenja

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

voditeljica

Osobni razvoj

2021.

Essential Skills in Medical Education

2021.

2021. Certificirana ALCT učiteljica u programu stručnog usavršavanja "Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi"

2020.

2020. Seminar stručnog usavršavanja "Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi"

Financiranje: 80 sati (8 ECTS)

2019.

2019. Erasmus+ project „Translational Alignment of English Competences for University Lecturers (TAEC)

2016.

2016. Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN (engleski kao jezik visokoškolske nastave) ( Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska)

Financiranje: Program cjeloživotnog obrazovanja

2014.

2014. 3. hrvatski simpozij i nacionalna konferencija o rijetkim bolestima (Hrvatsko društvo za rijetke bolesti, Zagreb, Hrvatska)

2011.

2011. 4th European Course in Clinical Dysmorphology (Istituto di Genetica medica dell’Universita Cattolica del Sacro Cuore, Rim, Italija)

2010.

2010. 23rd Course in Medical Genetics (European Genetics Foundation i University of Bologna, Bologna, Italija)

2010.

2010. 36. škola biološke antropologije (Hrvatsko Antropološko Društvo i Institut za Antropologiju, Zagreb, Hrvatska)

2010.

2010. 37. škola biološke antropologije (Hrvatsko Antropološko Društvo i Institut za Antropologiju, Zagreb, Hrvatska)

2009.

2009. 3rd European Course in Clinical Dysmorphology (Istituto di Genetica medica dell’Universita Cattolica del Sacro Cuore, Rim, Italija)

Od 2006.

2006. Višestruka stručna usavršavanja (molekularne-genetičke tehnike, reproduktivna genetika) (Institut za medicinsku genetiku Univerzitetnog kliničkog centra u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija)

Izdavaštvo

2021.

Handbook with Case Reports in Medical Genetics

Financiranje: Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2020.

Priručnik s prikazima slučajeva iz Medicinske genetike

Financiranje: Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2020.

Umijeće aktivnog sudjelovanja na znanstvenim skupovima. Priručnik za aktivno učenje u izradi sažetaka znanstvenih članaka i konferencijskih priopćenja, izlaganja na posteru i usmenog izlaganja u biomedicini i zdravstvu (prvo izdanje)

Financiranje: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Zavod za medicinsku biologiju i genetiku

2020.

Metodološki priručnik za organizaciju studentskih znanstvenih skupova u biomedicini i zdravstvu (prvo izdanje)

Financiranje: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Zavod za medicinsku biologiju i genetiku

2020.

Kako napisati dobar prikaz slučaja? Priručnik za aktivno učenje u izradi prikaza slučaja kao znanstvenog članka (prvo izdanje)

Financiranje: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Zavod za medicinsku biologiju i genetiku

2020.

Slagalica nasljeđa - priručnik za opismenjavanje iz Medicinske genetike (prvo izdanje)

Financiranje: Zavod za medicinsku biologiju i genetiku, Medicinski fakultet u Rijeci

2019.

Medical biology: methodical handbook for students of the first year of integrated undergraduate and graduate study of Medicine (first edition)

Financiranje: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Zavod za medicinsku biologiju i genetiku

2019.

Medicinska biologija: metodički priručnik za studente prve godine integriranog preddiplomskog i diplomskih studija Medicina (prvo izdanje)

Financiranje: Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Zavod za medicinsku biologiju i genetiku

2018.

Radni materijali iz Medicinske biologije

Financiranje: Zavod za medicinsku biologiju i genetiku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka

2015.

Genetičko informiranje u praksi (poglavlje - Genetički i epigenetički čimbenici pobačaja)

Financiranje: Medicinska naklada

2009.

2009.-2018. Medicinska biologija i genetika – vježbe i seminari za studente medicine i stomatologije

Financiranje: Zavod za biologiju i medicinsku genetiku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2019

Combination of QF-PCR and aCGH is an efficient diagnostic strategy for the detection of chromosome aberrations in recurrent miscarriage

Luca Lovrečić, Nina Pereza, Helena Jaklič, Saša Ostojić, Borut Peterlin

Molecular Genetics and Genomic Medicine - e980

Q3 WOS

2019

Genetic variation in the maternal vitamin D receptor FokI gene as a risk factor for recurrent pregnancy loss

Anita Barišić, Nina Pereza, Alenka Hodžić, Milena Gašparović Krpina, Saša Ostojić, Borut Peterlin

Journal of Maternal Fetal and Neonatal Medicine - 1-6

Q2 WOS

2018

Studentska sekcija časopisa Medicina Fluminensis – jamstvo za svijetlu budućnost

Andrej Belančić, Damir Vučinić, Nina Pereza, Saša Ostojić

Medicina fluminensis - 54 4-5

Q3

2018

Matrix metalloproteinase and tissue inhibitors of metalloproteinases gene polymorphisms in disorders that influence fertility and pregnancy complications: A systematic review and meta-analysis

Anita Barišić, Sanja Dević Pavlić, Saša Ostojić, Nina Pereza

Gene - 647 48-60

Q3 WOS

2017

A single nucleotide polymorphism of DNA methyltransferase 3B gene is a risk factor for recurrent spontaneous abortion

Anita Barišić, Nina Pereza, Alenka Hodžić, Saša Ostojić, Borut Peterlin

American Journal of Reproductive Immunology - 78

Q2 WOS

2017

Functional single nucleotide polymorphisms of matrix metalloproteinase 7 and 12 genes in idiopathic recurrent spontaneous abortion

Barišić A, Pereza N, Hodžić A, Kapović M, Peterlin B, Ostojić S

Journal of Assisted Reproduction and Genetics - 34 365-71

Q2 WOS

2017

Systematic review and meta-analysis of genetic association studies in idiopathic recurrent spontaneous abortion

Nina Pereza, Saša Ostojić, Miljenko Kapović, Borut Peterlin

Fertility and Sterility - 107 150-9.e2

http://www.fertstert.org/article/S0015-0282(16)62924-2/fulltext

Q1 WOS

2016.

Genetika ponavljajućih spontanih pobačaja: napredci i prijepori

Nina Pereza, Saša Ostojić, Miljenko Kapović, Borut Peterlin

Medicina Fluminensis - 52 203-10

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=233755

Q3

2016.

Insertion/deletion polymorphism in intron 16 of ACE gene in idiopathic recurrent spontaneous abortion: case-control study, systematic review and meta-analysis

Nina Pereza, Saša Ostojić, Matea Zdravčević, Marija Volk, Miljenko Kapović, Borut Peterlin

Reproductive Biomedicine Online - 32 237-46

Q1 WOS

2015.

The -2549 insertion/deletion polymorphism in the promoter region of the VEGFA gene in couples with idiopathic recurrent spontaneous abortion

Nina Pereza, Saša Ostojić, Anamarija Smirčić, Alenka Hodžić, Miljenko Kapović, Borut Peterlin

Journal of Assisted Reproduction and Genetics - 32 1789-94

Q3 WOS

2015.

Cornelia de Lange syndrome caused by heterozygous deletions of chromosome 8q24: Comments on the article by Pereza et al. [2012].

Nina Pereza, Srećko Severinski, Saša Ostojić, Marija Volk, Aleš Maver, Kristina Baraba Dekanić, Miljenko Kapović, Borut Peterlin

American Journal of Medical Genetics A - 167 1426-7

Q3 WOS

2015.

A critical update on endothelial nitric oxide synthase gene variations in women with idiopathic recurrent spontaneous abortion: genetic association study, systematic review and meta-analyses.

Nina Pereza, Borut Peterlin, Marija Volk, Miljenko Kapović, Saša Ostojić

Molecular Human Reproduction - 21 466-78

Q1 WOS

2014.

Functional polymorphisms of matrix metalloproteinase 1 and 9 genes in women with spontaneous preterm birth

Nina Pereza, Ivana Pleša, Ana Peterlin, Žiga Jan, Nataša Tul, Miljenko Kapović, Saša Ostojić, Borut Peterlin

Disease Markers - 2014 171036

http://www.hindawi.com/journals/dm/2014/171036/

Q2 WOS

2014.

Medicina Fluminensis na razmeđu polustoljetnog djelovanja – promjene i vizija za novo doba

Saša Ostojić, Nina Pereza

Medicina Fluminensis - 50 4-6

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=175136

Q3

2013.

Y chromosome azoospermia factor region microdeletions are not associated with idiopathic recurrent spontaneous abortion in Slovenian population: association study and literature review

Nina Pereza, Ksenija Črnjar, Alena Buretić-Tomljanović, Marija Volk, Miljenko Kapović, Borut Peterlin, Saša Ostojić

Fertility and Sterility - 99 1663-7

Q1 WOS

2013.

Insulin-like growth factor 2 and insulin-like growth factor 2 receptor gene polymorphisms in idiopathic male infertility

Nina Pereza, Saša Ostojić, Miljenko Kapović, Alena Buretić-Tomljanović

Journal of Reproductive Medicine - 58 132-6

Q4 WOS

2013.

Genetic variation in tissue inhibitors of metalloproteinases as a risk factor for idiopathic recurrent spontaneous abortion

Nina Pereza, Marija Volk, Nikolina Zrakić, Miljenko Kapović, Borut Peterlin, Saša Ostojić

Fertility and sterility - 99 1923-9

Q1 WOS

2012.

Third case of 8q23.3-q24.13 deletion in a patient with Langer-Giedion syndrome phenotype without TRPS1 gene deletion

Nina Pereza, Srećko Severinski, Saša Ostojić, Marija Volk, Aleš Maver, Kristina Baraba Dekanić, Miljenko Kapović, Borut Peterlin

American journal of medical genetics. Part A - 158A 659-63

Q3 WOS

2012.

Body Mass Index, Waist Circumference and Waist-to-Hip Ratio: Which Anthropometric Indicator is Better Predictor for the Hypertension Development in Women Population of the Island Cres

Milena Kabalin, Branko Kolarić, Vanja Vasiljev Marchesi, Nina Pereza, Saša Ostojić, Tomislav Rukavina, Miljenko Kapović

Collegium antropologicum - 36 363-8

Q3 WOS

2012.

The insulin-like growth factor 2 receptor gene Gly1619Arg polymorphism and idiopathic recurrent spontaneous abortion.

Nina Pereza, Saša Ostojić, Marija Volk, Aleš Maver, Miljenko Kapović, Borut Peterlin

Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine - 25 429-31

Q3 WOS

2012.

Matrix metalloproteinases 1, 2, 3 and 9 functional single-nucleotide polymorphisms in idiopathic recurrent spontaneous abortion

Nina Pereza, Saša Ostojić, Marija Volk, Miljenko Kapović, Borut Peterlin

Reproductive biomedicine online - 24 567-75

Q1 WOS

2011.

Izodicentrični X kromosom i složeni mozaicizam 45, X/46, X, idic(X)(q28)/46, XX u bolesnice sa sekundarnom amenorejom, visokim rastom i pretilošću

Nina Pereza, Alena Buretić-Tomljanović, Saša Ostojić, Jadranka Vraneković, Nenad Bićanić, Miljenko Kapović

Medicina fluminensis - 47 107-14

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=98870

Q3

2011.

Recurrent achalasia in a child with Williams-Beuren syndrome

Nina Pereza, Irena Barbarić, Saša Ostojić, Neven Čače, Miljenko Kapović

Collegium Antropologicum - 35 941-4

Q3 WOS

2010.

Klinička dismorfologija i razvojne anomalije

Nina Pereza, Saša Ostojić, Ljiljana Zergollern-Čupak, Miljenko Kapović, Borut Peterlin, Borut

Medicina - 46 5-18

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=75285

Q3

2010.

Sindrom prstenastog kromosoma 18

Nina Pereza, Alena Buretić-Tomljanović, Jadranka Vraneković, Saša Ostojić, Miljenko Kapović

Medicina fluminensis - 46 208-13

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=81212

Q3

2009.

A Current Genetic and Epigenetic View on Human Aging Mechanisms

Saša Ostojić, Nina Pereza, Miljenko Kapović

Collegium antropologicum - 33 687-99

Q3 WOS

2009.

The Importance of Progressive Evolution of Medical Genetics and Genetic Counselling

Saša Ostojić, Nina Pereza, Louisa M. Pedri

Formosan journal of medical humanities - 10 46-72

2009.

Elektroničke baze podataka humanih genetičkih poremećaja: osnove diferencijalne dijagnostike u kliničkoj genetici

Nina Pereza, Ljiljana Zergollern-Čupak, Saša Ostojić

Medicina - 45 22-37

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=54929

Q3

2009.

Ekstrofija mokraćnog mjehura – epispadija kompleks s atrijskim septalnim defektom: prikaz rijetkog slučaja i pregled literature

Nina Pereza, Neven Čače, Harry Nikolić

Medicina - 45 180-6

Q3

2009.

Association between genetic polymorphisms in cytokine genes and recurrent miscarriage – a meta-analysis

Igor Medica, Saša Ostojić, Nina Pereza, Andrej Kastrin, Borut Peterlin

Reproductive biomedicine online - 19 406-14

Q1 WOS

2008.

Genetic Predisposition to Idiopathic Recurrent Spontaneous Abortion : Contribution of Genetic Variations in IGF-2 and H19 Imprinted Genes

Saša Ostojić, Nina Pereza, Marija Volk, Miljenko Kapović, Borut Peterlin

American journal of reproductive immunology - 60 111-7

Q3 WOS

2008.

Funkcionalna nejednakost roditeljskih genoma u etiologiji gestacijskih trofoblastičnih bolesti

Nina Pereza, Saša Ostojić

Medicina - 44 22-37

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=40961

Q3

2006.

Genetički pogled na teorije starenja

Saša Ostojić, Nina Pereza

Medicina - 42 4-14

Q3

Pozvana predavanja

2020.

Brainteaser on genetics of recurrent pregnancy loss: eminence-based versus evidence-based medicine

Nina Pereza

2020. OSCON 2020 (International Translational Medicine Congress of Students and Young Physicians). Osijek, Hrvatska

2013.

Direct and potential (epi)genetic causes of recurrent spontaneous abortion: advances and controversies

Nina Pereza, Borut Peterlin, Miljenko Kapović, Saša Ostojić

2013. 10th Balkan congress of human genetics and 2nd Alpe Adria meeting of human genetics. Bled, Slovenia

2011.

Current view on genetics and epigenetics of recurrent spontaneous abortion

Saša Ostojić, Nina Pereza, Miljenko Kapović, Borut Peterlin

2011. Peti hrvatski kongres humane genetike. Bol, Brač.

17.-22.06.2019.

The research of personalised genomic approach to recurrent miscarriage and spontaneous preterm birth: our ten-year experience

Saša Ostojić, Nina Pereza

2019. The eleventh ISABS conference in forensic, anthropologic and medical genetics and Mayo Clinic lectures in translational medicine. Split, Hrvatska

Kongresna priopćenja

05.12.2019.

Comprehensive genetic evaluation of products of conception using QF-PCR and aCGH confirms chromosome aberrations as the most common cause of recurrent pregnancy loss

Nina Pereza, Luca Lovrečić, Helena Jaklič, Saša Ostojić, Borut Peterlin

Poster prezentacija

Fourth world congress on recurrent pregnancy loss Jerusalem, Israel

2019.

Gene polymorphisms of tumor necrosis factor alpha in women with spontaneous preterm birth

Anita Barišić, Katarina Mance, Ana Peterlin, Nataša Tul, Milena Gašparović Krpina, Saša Ostojić, Borut Peterlin, Nina Pereza

The eleventh ISABS conference in forensic, anthropologic and medical genetics and Mayo Clinic lectures in translational medicine Split, Hrvatska

2019.

Association between vitamin D receptor sequence variants and obesity/metabolic syndrome: systematic review

Andrej Belančić, Nina Pereza

The eleventh ISABS conference in forensic, anthropologic and medical genetics and Mayo Clinic lectures in translational medicine Split, Hrvatska

2019.

Gene polymorphisms of DNA methyltransferase 3B in women with idiopathic spontaneous preterm birth

Anita Barišić, Maja Kolak, Ana Peterlin, Nataša Tul, Milena Gašparović Krpina, Saša Ostojić, Borut Peterlin, Nina Pereza

13th Balkan Congress of Human Genetics Edirne, Turska

2018.

Single nucleotide polymorphisms of vitamin D receptor and recurrent pregnancy loss

Anita Barišić, Nina Pereza, Saša Ostojić, Borut Peterlin, Alenka Hodžić

Poster prezentacija

52nd European Human Genetics Conference Milano, Italija

19.06.2017.

The FokI polymorphism in vitamin D receptor gene in women with spontaneous preterm birth influences new-born birth weight

Milena Gašparović-Krpina, Ana Peterlin, Nataša Tul, Borut Peterlin, Saša Ostojić, Nina Pereza

Poster prezentacija

10th ISABS conference on forensic and anthropologic genetics and Mayo clinic lectures in individualized medicine Dubrovnik, Hrvatska

19.06.2017.

Gene polymorphisms of DNA methyltransferases in women with spontaneous preterm birth

Nina Pereza, Maja Kolak, Ana Peterlin, Nataša Tul, Borut Peterlin, Saša Ostojić

Poster prezentacija

10th ISABS conference on forensic and anthropologic genetics and Mayo clinic lectures in individualized medicine Dubrovnik, Hrvatska

19.06.2017.

A single nucleotide polymorphism of DNA methyltransferase 3B gene is a potential risk factor for recurrent spontaneous abortion

Anita Barišić, Nina Pereza, Alenka Hodžić, Borut Peterlin, Saša Ostojić

Poster prezentacija

10th ISABS conference on forensic and anthropologic genetics and Mayo clinic lectures in individualized medicine Dubrovnik, Hrvatska

2015.

Insercijsko-delecijski polimorfizmi ACE, NOS3 i VEGFA gena u žena s idiopatskim ponavljajućim spontanim pobačajima.

Nina Pereza, Saša Ostojić, Marija Volk, Miljenko Kapović, Borut Peterlin.

Poster prezentacija

Šesti hrvatski kongres humane genetike Split, Hrvatska

2015.

The -2549 insertion/deletion polymorphism in the promoter region of the VEGFA gene in couples with idiopathic recurrent spontaneous abortion.

Nina Pereza, Saša Ostojić, Anamarija Smirčić, Marija Volk, Miljenko Kapović, Borut Peterlin

Poster prezentacija

11th Balkan Congress of Human Genetics Beograd, Srbija

2013.

Single nucleotide polymorphisms of tissue inhibitors of metalloproteinases genes in couples with idiopathic recurrent spontaneous abortion

Nina Pereza, Marija Volk, Miljenko Kapović, Borut Peterlin, Saša Ostojić

Poster prezentacija

10th Balkan congress of human genetics and 2nd Alpe Adria meeting of human genetics Bled, Slovenia

2011.

Functional single nucleotide polymorphisms in promoter region of matrix metalloproteinase -1, -2, -3 and -9 as risk factors for recurrent spontaneous abortion

Nina Pereza, Saša Ostojić, Marija Volk, Miljenko Kapović, Borut Peterlin

Usmena prezentacija

The seventh ISABS conference in forensic, anthropologic and medical genetics and Mayo Clinic lectures in translational medicine i Peti hrvatski kongres humane genetike Bol, Brač, Hrvatska

2011.

A rare case of 8q23.3-q24.13 microdeletion in a patient with Langer-Giedion syndrome without TRPS1 gene deletion

Nina Pereza, Srećko Severinski, Saša Ostojić, Marija Volk, Aleš Maver, Kristina Baraba, Miljenko Kapović, Borut Peterlin

Poster prezentacija

The seventh ISABS conference in forensic, anthropologic and medical genetics and Mayo Clinic lectures in translational medicine i Peti hrvatski kongres humane genetike Bol, Brač, Hrvatska

2010.

Insulin-like growth factor 2 receptor gene Gly1619Arg polymorphism in couples with idiopathic recurrent spontaneous abortion.

Nina Pereza, Saša Ostojić, Marija Volk, Aleš Maver, Miljenko Kapović, Borut Peterlin

Poster prezentacija

1oth Congress of the Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology. „The Secret Life of Biomolecules“ Opatija, Hrvatska

2010.

Genetics of recurrent miscarriage

A Blatnik, Marija Volk, Saša Ostojić, Nina Pereza, Miljenko Kapović, Borut Peterlin

Usmena prezentacija

The Second International Scientific Symposium - Molecular genetics research today and it's application possibilities Tuzla, BiH

2007.

Polymorphisms in the Interleukin-12 and IL-18 Genes and Recurrent Spontaneous Abortion

Saša Ostojić, Marija Volk, Igor Medica, Helena Meden-Vrtovec, Nina Pereza, Miljenko Kapović, Borut Peterlin

Poster prezentacija

Xth International Congress Of Reproductive Immunology Opatija, Hrvatska

2007.

Igf2 and H19 gene polymorphisms in couples with recurrent spontaneous abortion

Nina Pereza, Saša Ostojić, Marija Volk, Miljenko Kapović, Borut Peterlin

Poster prezentacija

Xth International Congress Of Reproductive Immunology Opatija, Hrvatska

2007.

Genetic polymorphisms in RSA susceptibility – a systematic review of immunity-related genes

Borut Peterlin, Saša Ostojić, Igor Medica, Marija Volk, Nina Pereza, Miljenko Kapović

Poster prezentacija

Xth International Congress Of Reproductive Immunology Opatija, Hrvatska

2007.

Genetic predisposition to idiopathic recurrent spontaneous abortion: Igf2 and H19 gene polymorphisms

Saša Ostojić, Nina Pereza, Marija Volk, Miljenko Kapović, Borut Peterlin

Poster prezentacija

IV. Kongres Humane Genetike Malinska, Krk, Hrvatska

Znanstveni skupovi

2017.

2017. MEDRI znanstveni PIKNIK 2017.

Rijeka, Hrvatska Predsjednica Znanstvenog odbora

2017.

2017. First International Biomedical Student Congress Rijeka (BRIK)

Rijeka, Hrvatska Članica Znanstvenog odbora

2012.

2012. Domaći tečaj prve kategorije: Test opterećenja u ordinaciji medicine rada i sporta

Članica Organizacijskog odbora

2011.

2011. Domaći tečaj prve kategorije: EKG učilica – od početnika do profesionalca

Članica Organizacijskog odbora

2011.

2011. Peti hrvatski kongres iz humane genetike

Bol, Brač, Hrvatska Članica Organizacijskog odbora

Uredništva časopisa

Od 2019. Medicina Fluminensis (Pomoćna urednica)

http://hrcak.srce.hr/medicina

Od 2017.

Od 2017. EC Gynaecology (članica Uredničkog odbora)

https://www.ecronicon.com/gynaecology-editorial-panel.php

Od 2016.

Od 2016. Austin Gynecology Case Reports (Članica Uredničkog odbora)

http://austinpublishinggroup.com/gynecology-case-reports/editorialBoard.php

Od 2014.

2014.-2019. Medicina fluminensis (Izvršna urednica)

http://hrcak.srce.hr/medicina

Od 2008. do 2014.

2008.-2014. Medicina fluminensis (Izvršna urednica za internet izdanje i članica Uredničkog odbora)

http://hrcak.srce.hr/medicina

Recenzije

2018.

Current Molecular Medicine

2018.

BMC Genetics

2017.

Estonian Research Council

2017.

Reproductive BioMedicine Online

2017.

Royal Society Open Access

2017.

Journal of Assisted Reproduction and Genetics

2017.

EC Gynecology

2017.

Journal of Reproductive Medicine, Gynaecology & Obstetrics

2017.

Reproduction, Fertility and Development

2017.

Internation Journal of Women’s Health

2017.

Human Fertility

2017.

PLOS ONE

2016.

Human Reproduction

2016.

Gynecologic and Obstetric Investigation

2016.

Clinical Genetics

2016.

Systems Biology in Reproductive Medicine

2016.

Immunobiology

2016.

Journal of Genital System & Disorders

2016.

Balkan Journal of Medical Genetics

2015.

Current Pediatric Reviews

2015.

Gene

2015.

Journal of Clinical Laboratory Analysis

2014.

Journal of Neurological Sciences

Od 2008.

Medicina Fluminensis

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

2015.

2015. Izrada Priručnika za kvalitetu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka

Javno djelovanje

Javna predavanja

03.10.2007.

2007. San o besmrtnosti – zašto starimo?

Poliklinika RI-Dent, Rijeka

Popularizacija znanosti

21.04.2016.

2016. Umjetnost u medicinskoj biologiji i genetici

Festival znanosti (predavanje, Nina Pereza)

Rijeka, Hrvatska

28.04.2006.

2006. San o besmrtnosti – zašto starimo?

Festival znanosti (predavanje, Saša Ostojić i Nina Pereza)

Rijeka, Hrvatska

2018. Putovanje stanicom - za učitelje i učenike nižih razreda

Festival znanosti (predavanje, Saša Ostojić i Nina Pereza)

Rijeka, Hrvatska

Od 2017. Studentska sekcija časopisa Medicina Fluminensis

Suosnivačica i voditeljica

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i HLZ - Podružnica Rijeka

Studeni 2019.

2019. Radionica Umijeće aktivnog sudjelovanja na znanstvenim skupovima

Edukativna i kreativna radionica (autorica i voditeljica)

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Ožujak 2020.

2020. Radionica Kako napisati dobar prikaz slučaja?

Edukativna i kreativna radionica (autorica i voditeljica)

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Veljača 2019.

2019. Radionica Kako napisati dobar prikaz slučaja?

Edukativna i kreativna radionica (autorica i voditeljica)

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Ožujak 2018.

2018. Radionica Kako napisati dobar prikaz slučaja?

Edukativna i kreativna radionica (autorica i voditeljica)

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Intervjui

08.07.2020.

"Slagalica nasljeđa" ili kako su riječki studenti priredili priručnik

HRT Radio Rijeka

https://radio.hrt.hr/radio-rijeka/clanak/slagalica-nasljea-ili-kako-su-rijecki-studenti-priredili-prirucnik/236834/

08.12.2019.

Studentska sekcija časopisa Medicina Fluminensis

HRT Radio Rijeka - Akademskih kvarat ure

https://radio.hrt.hr/aod/nina-pereza-studentska-sekcija-mf-a/324422/

Novinski članci

13.12.2018.

2018. Kad spojiš Nikolu Teslu, dobre koktele i odličnu mjuzu u riječkom tunelu, moraš doći!

Teklić

https://www.teklic.hr/featured/popularizacija-studentske-znanosti-znanstveni-koktel-medicinskog-fakulteta-rijeka-i-medicine-fluminensis-u-tuneluri/133722/

10.12.2018.

2018. Predstavljen studentski broj Medicina Fluminesis – Iskorak u popularizaciji studentske znanosti

Teklić

https://www.teklic.hr/featured/predstavljen-studentski-broj-medicina-fluminesis-iskorak-u-popularizaciji-studentske-znanosti/133519/

7.12.2018.

2018. Promocija studentskog broja časopisa Medicina Fluminensis začinjena “Znanstvenim koktelom”

Teklić

https://www.teklic.hr/featured/promocija-studentskog-broja-casopisa-medicina-fluminensis/133294/

30.05.2018.

2018. Prof.dr.sc. Dragan Primorac održao nadahnuto predavanje na Medicinskom fakultetu

Teklić

https://www.teklic.hr/featured/prof-dr-sc-dragan-primorac-odrzao-nadahnuto-predavanje-na-medicinskom-fakultetu/120707/

12.03.2018.

2018. Izuzetan uspjeh kreativne radionice “Kako napisati dobar prikaz slučaja?”

Teklić

https://www.teklic.hr/lifestyle/izuzetan-uspjeh-kreativne-radionice-kako-napisati-dobar-prikaz-slucaja/117281/

12.12.2017.

2017. Predstavljen novi broj i studentska sekcija znanstvenog časopisa Medicina fluminensis

Teklić

https://www.teklic.hr/aktualno/aktualno-hrvatska/svecano-predstavljen-novi-broj-i-studentska-sekcija-znanstvenog-casopisa-medicina-fluminensis/113852/

2011.

2011. Priča o iksu i ipsilonu

Narodni zdravstveni list

https://www.bib.irb.hr/657574

2010.

2010. U zatvorenom svijetu nevidljivih bolesti (povodom 28.veljače, Međunarodnog dana rijetkih bolesti)

Narodni zdravstveni list

http://www.zzjzpgz.hr/nzl/62/dodatak.htm

2009. Slavlje najboljih studenata

Nacional

http://arhiva.nacional.hr/clanak/62372/slavlje-najboljih-studenata

2019. Započeli dani Medicinskog fakulteta u Rijeci!

Teklić

https://www.teklic.hr/event/zapoceli-dani-medicinskog-fakulteta-u-rijeci/153184/

2018. Riječki Medicinski fakultet u posjeti Sv. Katarini

Specijalna bolnica Sveta Katarina

https://www.svkatarina.hr/clanak/rijecki-medicinski-fakultet-u-posjeti-sv-katarini/283

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

2020. - 2021.

Predsjednica

2020. - 2021. Povjerenstvo za izdavačku djelatnost (Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci)

2018.-2019.

Koordinatorica za STEM stipendije za Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2018.-2019. Ministarstvo znanosti i obrazovanja

2017. -

Zamjenica Predstojnika Zavoda za medicinsku biologiju i genetiku

Od 2017. Fakultetsko vijeće (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci)

2016.

Članica

2016. Radna skupina Studija medicine na engleskom jeziku (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci)

2014. - 2020.

Članica

2014.-2020. Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci)

2014. - 2020.

Članica

2014.-2020. Povjerenstvo za izborne predmete (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci)

Projekti

Znanstveni projekti

Od 2020. Unapređenje postojećeg integriranog preddiplomskog i diplomskog studijskog programa Medicina

Član radne skupine 3, rad na unaprjeđenju svrhovitosti i provedbi anketa studenata

Europski strukturni i investicijski fondovi 3.993.294,55 kuna

http://www.mefst.unist.hr/znanost/novosti-2567/unapredjenje-postojeceg-integriranog-preddiplomskog-i-diplomskog-studijskog-programa-medicina/10912

Od 2009. do 2014.

2009.-2014. Genetski čimbenici u etiologiji učestalih spontanih pobačaja (br. 062-0000000-3548)

Istraživač

MZOŠ RH

Od 2009. do 2014.

2009.-2014. Genetičke i biomedicinske značajke populacije otoka Cresa (br. 062-1962766-0309)

Znanstveni novak

MZOŠ RH

Od 2014.

2014.-2019. Genetski čimbenici u eitologiji učestalih spontanih pobačaja (br. 13.06.1.3.32)

Suradnica

Sveučilište u Rijeci

https://portal.uniri.hr/project/genetika_spontanih_pobacaja

Od 2017. do 2018.

2017.-2018. Varijabilnost gena uključenih u nadzor epigenetičkih modifikacija u idiopatskim ponavljajućim spontanim pobačajima i spontanom prijevremenom porodu (br. 16.06.2.1.02)

Voditeljica

Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska

Od 2012.

Od 2012. Biobanka TransMedRi - Banka biouzoraka u sklopu istraživanja spontanih i medicinski indiciranih pobačaja

Članica tima

EU-FP7 Regpot-2010-5, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Od 2017.

Od 2017. Biobanka TransMedRi - Banka biouzoraka u sklopu istraživanja prijevremenih poroda

Članica tima

EU-FP7 Regpot-2010-5, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Od 2018. do 2019.

2018.-2019. Genska varijabilnost i epigenetički čimbenici u idiopatskim ponavljajućim spontanim pobačajima i spontanom prijevremenom porodu (br. 17.07.2.1.04)

Voditeljica

Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska

Od 2019.

Od 2019. Genetički i epigenetički čimbenici u etiologiji ponavljajućih spontanih pobačaja i spontanih prijevremenih poroda

suradnica

Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

Potpore 2017 - Mladi istraživači
Potpore 2016 - Mladi istraživači

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016