Filip Čeč docent

Filozofski fakultet Odsjek za filozofiju

prostorija : 424/IV
mobitel :
e-pošta : fcec@ffri.hr

Obrazovanje

1.4.2007. - 29.11.2013. Doktor humanističkih znanosti (polje filozofija) Poslijediplomski znanstveni doktorski studij “Filozofija i suvremenost” Filozofski fakultet u Rijeci
1.7.1998. - 1.10.2006. Profesor filozofije i povijesti Studij filozofije i povijesti Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

2.11.2017. - Docent Održavanje predavanja i/ili seminarske nastave na kolegijima: Metafizika, Uvod u filozofiju, Sloboda volje, Temeljni problemi metafizike, Filozofsko čitanje i pisanje, Čitanje filozofskih tekstova za nastavu, Filozofija književnosti, Opća filozofija i povijest talijanske filozofije. Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet Rijeka
29.11.2013. - 2.11.2017. Viši asistent / znanstveni novak Održavanje predavanja i/ili seminarske nastave na kolegijima: Metafizika, Uvod u filozofiju, Sloboda volje, Temeljni problemi metafizike, Filozofsko čitanje i pisanje, Čitanje filozofskih tekstova za nastavu, Filozofija književnosti, Opća filozofija i povijest talijanske filozofije. Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet Rijeka
1.1.2007. - 29.11.2013. Znanstveni novak Održavanje seminarske nastave na kolegijima: Metafizika, Uvod u filozofiju, Sloboda volje, Temeljni problemi metafizike, Filozofsko čitanje i pisanje, Čitanje filozofskih tekstova za nastavu, Filozofija književnosti, Opća filozofija i povijest talijanske filozofije. ECTS koordinator (2011-13). OŠ Dolac, OŠ Gelsi
1.1.2005. - 1.1.2007. Profesor povijesti Nastava i ostale aktivnosti vezane za nastavu Gimnazija Eugena Kumičića, Opatija
1.1.2004. - 1.1.2005. Profesor povijesti Nastava i ostale aktivnosti vezane za nastavu
-
-

Članstva

- Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Uvod u filozofiju
Preddiplomski studij filozofije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30/30/0
- Sloboda volje
Preddiplomski i diplomski studij filozofije
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj
Norma sati: 30/0/0
- Metafizika
Preddiplomski studij filozofije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30/30/0
- Filozofsko čitanje i pisanje
Preddiplomski studij filozofije
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 15/15/0
- Temeljni problemi metafizike
Preddiplomski i diplomski studij filozofije
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj
Norma sati: 30/0/0
- Čitanje filozofskih tekstova za nastavu
Diplomski studij filozofije
Filozofski fakultet Rijeka
suradnik
Norma sati: 15/0/15
- Filozofija književnosti
Preddiplomski studij talijanskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 15/15/0
- Opća filozofija i povijest talijanske filozofije
Preddiplomski studij talijanskog jezika i književnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30/0/0

Mentor u završnim radovima

- Determinizam i smislenost životnih praksi
Lisijak, Lovro
Preddiplomski studij filozofije
Filiozofski fakultet Rijeka

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Malatesti, L. i Čeč F.
Identification and self-knowledge
u tisku

2. Malatesti, L. i Čeč F.
Psychopathy, identification and mental time travel
u tisku

3. Čeč, Filip
The Disappearing Self
U: Berčić, B. (ur.). Perspectives on the Self. Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci. 235-253

A1

4. D’Alessio, Vanni ; Cˇecˇ, Filip ; Karge, Heike
Crime and Madness at The Opposite Shores of The Adriatic: Moral Insanity in Italian and Croatian Psychiatric Dsicourses
Acta Medico-Historica Adriatica (1334-4366) 15 (2017), 2 219-252

A1

5. Čeč, Filip
O pesimizmu u debati o slobodi volje i moralnoj odgovornosti
U: Arsenijević, M. (ur.). Beogradsko-riječki susreti. Beograd: Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. 237-257

A1

6. Čeč, Filip
Utjecaj eksperimentalne filozofije na problem slobode volje( The influence of experimental philosophy on the free will debate )
Filozofija u dijalogu sa znanostima / Boršić, Luka ; Skuhala Karasman, Ivana (ur.). - Zagreb : Institut za filozofiju. 291-329

A2

Znanstvene knjige

1. Autor
Malatesti, L., A. Gavran Miloš, F. Čeč
Filozofsko pisanje bez filozofiranja
udžbenik Filozofski Fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka http://www.ffri.uniri.hr/files/izdavacka/L%20Malatesti%20-%20Filozofsko%20pisanje%20bez%20filozofiranja.pdf

Znanstveni projekti

1. -
Identitet: kriteriji sinkronog i dijakronog identiteta; Suradnik; Sveučilište u Rijeci; ; http://identitet.ffri.hr/
2. -
Klasifikacija i objašnjenja antisocijalnog poremećaja osobnosti i moralna i kaznena odgovornost u kontekstu hrvatskog zakona o mentalnom zdravlju i skrbi (CEASCRO) ; Suradnik; Hrvatska Zaklada za Znanost; ; http://ceascro.ffri.hr/

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - ECTS koordinator
Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet u Rijeci
2. - - ECTS koordinator
Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet u Rijeci.