PORTFELJ / Izv. prof. dr .sc. Mihaela Braut Filipović

Portfelj

Izv. prof. dr .sc.

Mihaela Braut Filipović

Pravni fakultet

Katedra za trgovačko pravo i pravo društava

Kontakt

T 0038551 359 522

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA kabinet br. 2 Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Vidljivost

Obrazovanje

11.09.2009. -

Doktorica znanosti

Poslijediplomski doktorski studij iz Trgovačkog prava i prava društava

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

13.07.2003. - 29.10.2009.

Diplomirani pravnik

Diplomski studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

1999. - 2003.

Opća Gimnazija

Srednja škola hrvatski kralj Zvonimir, Krk

Radno iskustvo

01.03.2022.

Izvanredna profesorica na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

01.11.2016. -

Docent na Katedri za Trgovačko pravo i pravo društava

Održavanje nastave, rad sa studentima, istraživačke aktivnosti

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

2015. -

Viši asistent - znanstveni novak

Održavanje nastave, rad sa studentima, istraživačke aktivnosti, pisanje znanstvenih radova

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

04.02.2009. -

Znanstveni novak na katedri Trgovačko pravo i pravo društava

Održavanje nastave, rad sa studentima, pisanje znanstvenih članaka, sudjelovanje u znanstvenim konferencijama, administracija vezana uz rad katedre

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nagrade i priznanja

15.04.2008.

Honourable mention for oral speakers in William C. Vis International Commercial Arbitration Moot

2003.-2007.

Državna stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta

Članstva

01.10.2019. -

European Academy of Management

2015. -

European Law Institute

2014. -

Hrvatska udruga za poredbeno pravo (HUPP)

2009. -

Zavod za pravo društava i financijsko pravo

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.3.2021. -

Pravo društava u obiteljskom poduzetništvu

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Nositelj kolegija

02.03.2020. -

Osnove prava društava

Preddiplomski stručni studij - Upravni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Nositelj kolegija

01.09.2019. -

Međunarodno trgovačko pravo

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilištni studij prava

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Nositelj kolegija

01.09.2017. -

Financiranje društava na tržištu kapitala

Poslijediplomski studij Financijsko pravo trgovačkih društava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Sunositelj kolegija

01.09.2017. -

Nedozvoljena ponašanja na tržištu kapitala

Poslijediplomski studij Financijsko pravo trgovačkih društava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Sunositelj kolegija

01.09.2017. -

Pravna klinika za trgovačko pravo, pravo društava i radno pravo

Integrirani sveučilišni studij

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Sunositelj kolegija

2012. -

International Commercial Law

Erasmus

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

nositelj

2009. -

Pravo društava

Integrirani sveučilišni program

Pravni fakultet

suradnik

2009. -

Trgovačko pravo

Integrirani sveučilišni program

Pravni fakultet

suradnik

svibanj-lipanj 2012.

Osnove prava društava

Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

Mentor u završnim radovima

20.09.2021.

Utvrđivanje stvarnih vlasnika trgovačkih društava u svjetlu novih zakonodavnih izmjena

Mirela Barač

Upravni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

20.09.2021.

Bečka konvencija o međunarodnoj prodaji robe iz 1980. godine uz poseban naglasak na opozive i neopozive ponude

Lea Šumberac

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

20.09.2021.

Zaštita poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u republici hrvatskoj i europskoj uniji

Nikolina Furač

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

07.07.2021.

Pravni okvir i nove uloge zaklada u trgovačkim društvima

Paula Ivčić

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

06.07.2021.

Pravni odnosi između članova te između članova i trećih osoba javnog trgovačkog društva i komanditnog društva

Toni Beletić

Upravni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

06.07.2021.

Utjecaj članova obitelji na vođenje poslova u obiteljskim društvima na primjeru društava koja posluju u pravnim oblicima društava s ograničenom odgovornošću i zadruga

Kate Toljanić

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

06.07.2021.

Utjecaj više sile na ugovorne obveze prema Bečkoj konvenciji o međunarodnoj prodaji robe s posebnim osvrtom na Covid 19-pandemiju

Nikolina Tadijić

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

14.06.2021.

Prestanak društva s ograničenom odgovornošću, s posebnim osvrtom na novelu iz 2019.

Sabina Dornik Vladislović

Upravni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

14.06.2021.

Blokada skupštine društva s ograničenom odgovornošću

Dean Čović

Upravni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

28.04.2021.

Naknadno ponašanje stranaka kao sredstvo tumačenja ugovora

Juraj Kovačević

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

24.09.2020.

ZAŠTITA IMATELJA TVRTKE S POSEBNIM OSVRTOM NA NOVELU ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZ 2019. GODINE

Toni Škarica

Upravni studij

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

24.09.2020.

REGISTRACIJA I ZAŠTITA NEKONVENCIONALNIH ŽIGOVA UNUTAR RH I EUROPSKE UNIJE

Ivana Vukelić

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

24.09.2020.

SPECIFIČNOSTI PRAVNOG UREĐENJA INVESTICIJSKIH FONDOVA S PRAVNOM OSOBNOŠĆU U REPUBLICI HRVATSKOJ

Lovro Šestan

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

16.07.2020.

NAJČEŠĆI SPOROVI NASTALI PRIMJENOM INCOTERMS PRAVILA - ANALIZA MAĐUNARODNE I DOMAĆE SUDSKE I ARBITRAŽNE PRAKSE

Ivan Budisavljević

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

10.03.2020. -

Izdvojena pravna pitanja ortaštva na primjeru konzorcija za izvođenje radova

Dario Džida

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

rujan 2017

(NE)SUKLADNOST ROBE PREMA TRGOVAČKOM UGOVORU O KUPOPRODAJI – USPOREDBA BEČKE KONVENCIJE I ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA

Hrvoje Miholjević

Integrirani sveučilišni studij prava

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

9.2.2021. - 12.2.2021.

Usavršavanje interpersonalnih kompetencija

Praxis Iuris Besplatna primarna pravna pomoć i stručna praksa na Pravnom fakultetu u Rijeci

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Sudionica

26.02.2020. - 27.02.2020.

Radionica - Nastava usmjerena na studente: Planiranje, poučavanje i vrednovanje na studijima prava

Projekt "PROVIDENTIA STUDIORUM IURIS – Unaprjeđenje kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj"

Pravni fakultet

Polaznica

10.12.2019. -

Mentorska radionica - Novi izazovi mentoriranja doktorskih studenata

Doktorska škola Sveučilišta u Rijeci

Polaznica

21.03.2019. -

Kako otkupiti poslovanje?

StepRI

Polaznica

07.03.2019. -

Seminar Što s poduzećem nakon odlaska u mirovinu – prepustiti djeci, prodati ili nešto treće?

StepRI

Polaznica

01.03.2015. - 30.05.2015.

Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Učenje i poučavanje

Sveučilište u Rijeci

Polaznica

Osobni razvoj

07.02.2022. - 11.02.2022.

Osnovna obuka za izmiritelje

Financiranje: 40 sati

28.08.2017. - 01.09.2017.

Studijski boravak radi istraživanja na temu obiteljskih društava

01.12.2016. -

Doktorska radionica za mentore

01.07.2016. - 13.07.2013.

SEE Graduates EU Law Teaching & Research Academy

01.03.2014. - 31.05.2014.

Research study

17.10.2013. - 24.10.2013.

Negotiation Workshop - Acquiring a privately owned business in the United States - representing buyers and sellers, by Jeffrey M. Epstein

01.09.2012. - 30.09.2012.

Research study - rad na doktoratu

Financiranje: Research study - rad na doktoratu

01.02.2012. - 27.02.2012.

Research study - rad na doktoratu

01.09.2011. - 30.09.2011.

Research study - rad na doktoratu

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2022.

HOW CAN SHAREHOLDERS’ AGREEMENTS SHAPE CORPORATE GOVERNANCE AND DIRECTORS’ LIABILITY?

Braut Filipović, Mihaela

InterEULawEast - 9 193-222

https://www.bib.irb.hr/1252662

A1

2022.

HOW CAN SHAREHOLDERS’ AGREEMENTS SHAPE CORPORATE GOVERNANCE AND DIRECTORS’ LIABILITY?

Braut Filipović, Mihaela

InterEULawEast - 9 193-222

https://www.bib.irb.hr/1252662

A1

2022.

Umjetna inteligencija i pravo društava

Braut Filipović, Mihaela; Zornada, Ivan

Nove tehnologije i pravo društava, Hrvatska Akademija Znanosti i Umjetnosti - 215-236

https://www.bib.irb.hr/1224614

A1

2021.

Corporate Governance of Family Businesses in Croatia Legal Framework and Open Challenges

Braut Filipović, Mihaela

Central European Journal of comparative law - 2 9-27

https://ojs3.mtak.hu/index.php/cejcl/article/view/6028

A1

2021.

Rethinking unfair trading practices in agriculture and food supply chain: the Croatian perspective

Butorac Malnar, Vlatka; Braut Filipović, Mihaela; Zubović, Antonija

Eu And Comparative Law Issues And Challenges Series - 5 2-28

https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/eclic/article/view/18812

A1

2021.

Legal status of Croatian family farms

Zubović, Antonija; Braut Filipović, Mihaela

Sander, G.; Pošćić, A; Martinović, A. (eds) Exploring the Social Dimension of Europe, Essays in Honor of Nada Bodiroga-Vukobrat Verlag dr. Kovač, Hamburg, 2021. ISBN 978-3-339-11942-1 - 474-486

A1

2020.

Limited Liability Companies in Croatia

Jurić, Dionis; Braut Filipović, Mihaela

Central European Journal of Comparative Law - 1 69-85

https://ojs3.mtak.hu/index.php/cejcl/article/view/4464/3516

2020.

Investment funds with legal personality – a true rival to mutual funds?

Derenčinović Ruk, Morana; Braut Filipović, Mihaela; Audić Vuletić Suzana

InterEULawEast - Journal for international and European law, economics and market integrations - 7 167-175

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=364243

A1 WOS

2020.

Zaklada kao (većinski) član trgovačkog društva

Braut Filipović, Mihaela

Pravni vjesnik - 36 247-268

https://hrcak.srce.hr/250039

A1 WOS

2020.

Successful transfer of Croatian family businesses as a part of the European Union policy – what can we do?

Braut Filipović, Mihaela

EU 2020 – Lessons from the past and solutions for the future - 4 966-992

https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/eclic/article/view/11935/5911

A1 WOS

2018

THE PREVENTIVE RESTRUCTURING OF COMPANIES IN DIFFICULTIES – ONE-SIZE-FITS-ALL OR TAILOR MADE SOLUTIONS?

Čulinović-Herc, Edita Zubović Antonija Braut Filipović Mihaela

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 39 No. 4 Posebni broj, 2018. - 39 1447-1478

https://hrcak.srce.hr/218286

2018

OBITELJSKI USTAV – INSTRUMENT ZA STVARANJE OBITELJSKE I POSLOVNE STRATEGIJE U OBITELJSKIM DRUŠTVIMA

Braut Filipović, Mihaela

Liber Amicorum Aldo Radolović, Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Aldu Radoloviću - 529-550

A2

2018

PRAVNO UREĐENJE ODNOSA ČLANOVA U ZATVORENIM (CLOSELY HELD) DRUŠTVIMA NA PRIMJERU HRVATSKOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Čulinović-Herc, Edita; Marinac Rumora, Sonja; Braut Filipović, Mihaela

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - 39 45-86

https://hrcak.srce.hr/199389

WOS

2017

Corporate governance issues in closely held companies – conflicting interests between shareholders and managers with emphasis on Croatian law and practice

Edita Čulinović-Herc, Mihaela Braut Filipović

SGEM 2017 Modern Science Conference Proceedings - 2 409-420

https://www.sgemworld.at/ssgemlib/spip.php?article4110

Q4

2017

Specifičnosti upravljanja obiteljskim društvima

Mihaela Braut Filipović

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu - 67 935-962

https://hrcak.srce.hr/193109

Q4

2015.

Opcijske ili jednostrane arbitražne klauzule u hrvatskom pravu s posebnim osvrtom na tržište kapitala

Mihaela Braut Filipović

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - 65 579-601

Q4 A1

2013.

Depozitar( Depositary )

Čulinović-Herc, Edita; Braut Filipović, Mihaela; Grković, Nikolina

2013.

Significance of the CISG for franchising and distribution agreements in the EU market

Zubović, Antonija; Braut Filipović, Mihaela

2013.

Defective computer software under defective Products liability regime in Bosnia and Hercegovina and Croatia: Obstacles in implementation of EU law

Braut Filipović, Mihaela; Radončić, Dženana

2012.

Should alternative investment fund managers be placed under surveillance of regulatory /supervisory bodies?

Čulinović Herc, Edita; Braut Filipović, Mihaela

Regulierungsagenturen im Spannungsfeld von Recht und Ökonomie (2190-4723) 2 (2011); 150-172

http://www.buchhandel.de/detailansicht.aspx?isbn=9783830055723

2012.

Rad "Croatia", u knjizi: Wymeersch, E. (ur.), Alternative Investment Fund Regulation, Wolters Kluwer, 2012.

Čulinović - Herc, Edita; Braut Filipović, Mihaela

Wymeersch, E. (ur.), Alternative Investment Fund Regulation, Wolters Kluwer, 2012. - 59-88

http://www.kluwerlaw.com/Catalogue/titleinfo.htm?ProdID=9041136908

2010.

RECENT DEVELOPMENTS IN JUDICIAL SETTLEMENT OF DISPUTES INVOLVING MASS SHAREHOLDER CLAIMS TOWARDS LISTED COMPANIES: GLOBAL, EUROPEAN AND CROATIAN PERSPECTIVE

Čulinović-Herc, Edita; Braut, Mihaela

Kandžija, V., Kumar, A. (ur), Economic integrations, competition and cooperation, Rijeka - 501-514

http://oliver.efri.hr/~euconf/2009/index.html

2010.

The Role of CESR in EU Securities Market Law From technical advisor to sectoral supervisor

Čulinović Herc, Edita; Braut Filipović, Mihaela

Die Offene Methode der Koordinierung in der Europäischen Union ; Open Method of Coordination in the European Union (2190-4723) 1 (2010); 263-283

http://www.verlagdrkovac.de/3-8300-5220-0.htm

Pravni položaj i odgovornost depozitara otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom

Mihaela Braut Filipović

Doktorski rad; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci; obranjen 11.12.2014.

Precontractual liability in EU and Croatian law

Braut Filipović, Mihaela; Tomulić Vehovec, Marjeta

HARMONIUS Journal of Legal and Social Studies in South East Europe (2334-6566) 1 (2012), 1; 13-32

http://www.harmonius.org/dokumenta/Harmonius%202012-01.pdf

Odgovornost društva majke za obveze društva kćeri( Liability of a parent corporation for obligations of its subsidiary )

Braut Filipović, Mihaela

Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 32 (2011), 2; 795-828

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=122323

Položaj članova uprave dioničkog društva pri sklapanju ugovora u ime društva, ali s osobnim interesom u pravnom poslu( Position of Board Members of a corporation in entering into contracts on behalf of the corporation with a personal interest in legal transaction )

Braut Filipović, Mihaela

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (0350-2058) 62 (2012), 4; 1137-1174

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=139034

Znanstvene knjige

2015.

Pravni položaj i odgovornost depozitara UCITS fondova

Autorica

Mihaela Braut Filipović

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka

croatiamergers.eu

Pozvana predavanja

11.11.2020.

Zaklada kao (većinski) član društva: novi oblici korporativnog upravljanja?, međunarodna znanstvena konferencija „Petar Simonetti“ (vlasništvo – obveze – postupak), 11. i 12. studenog 2020., Poreč (na hrvatskome)

Braut Filipović, Mihaela

Pravni fakultet u Rijeci

01.10.2010.

Međunarodna znanstvena konferencija: "Regulatory Agencies", izložen rad "Should alternative investment fund managers be placed under surveillance of regulatory/supervisory bodies?

Čulinović Herc, E., Braut Filipović, M.

Pravni fakultet, Rijeka

Kongresna priopćenja

24.11.2022.

HOW CAN SHAREHOLDERS’ AGREEMENTS SHAPE CORPORATE GOVERNANCE AND DIRECTORS’ LIABILITY?

Braut Filipović, M.

usmeni

5th International Conference on European Company Law and Corporate Governance "CORPORATE PURPOSE IN THE DIGITAL ERA: TOWARDS REVISITING THE DIRECTORS’ DUTIES AND LIABILITIES" Zagreb

https://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/pravo/znanstveni-i-strucni-skupovi/european-company-law-and-corporate-governance-international-conferences/30606

26.11.2020.

Investment funds with legal personality – a true rival to mutual funds?

Derenčinović Ruk, Morana; Braut Filipović, Mihaela; Audić Vuletić, Sizana

usmeni

međunarodna znanstvena konferencija „The Role of Sustainable Company for Sustainable Society in post COVID-19 time“ Ekonomski fakultet u Zagrebu

10.11.2020.

Successful transfer of Croatian family businesses as a part of the European Union policy - what can we do?“

Braut Filipović, Mihaela

usmeno

međunarodna znanstvena konferencija "EU 2020 - lessons from the past and solutions for the future" Josip Juraj Strossmayer Sveučilište u Osijeku, Pravni fakultet, Osijek

04.12.2019.

Limited Liability Company in Croatia – current problems

Jurić, Dionis Braut Filipović, Mihaela

Usmeni

Current problems of „limited liability company“ regulation - Competitiveness of the LLC models - western/east-central european perspectives Budimpešta

15.11.2019.

Novi trendovi upravljanja u obiteljskim društvima

Braut Filipović, Mihaela

Usmeni

TRGOVAČKA DRUŠTVA I IZAZOVI PROMJENA – PREMA NOVOJ KULTURI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA Rijeka, Pravni fakultet

19.10.2018.

THE PREVENTIVE RESTRUCTURING OF COMPANIES IN DIFFICULTIES – ONE-SIZE-FITS-ALL OR TAILOR MADE SOLUTIONS?

Čulinović-Herc, Edita Zubović, Antonija Braut Filipović, Mihaela

Usmeni

CORPORATE ACQUISITIONS AND COMPANIES RESTRUCTURING – TOWARDS A NEW CORPORATE CULTURE Rijeka, Pravni fakultet

16.03.2017.

Novo pravno uređenje private equity i venture capital fondova i otvorena pitanja

Čulinović-Herc, E.; Braut Filipović, M.; Audić Vuletić, S.

Usmeni uz Powerpoint prezentaciju

XXIII. Savjetovanje pravnika "Petar Simonetti (Vlasništvo- Obveze - Postupak) Pereč

09.12.2016.

Alternative investment funds and their role in portfolio companies – state of art in Croatian law and practice

Braut Filipović, Mihaela; Derenčinović Ruk, Morana; Grković, Nikolina

Usmeni uz Powerpoint prezentaciju

18th International Scientific Conference on Economic and Social Development "Building Resilient Society" (18 ; 2016) ; Eastern European ESD Conference on Social Responsibility Zagreb

05.10.2015.

Otvorena pitanja pripajanja i spajanja društava u RH-u s posebnim osvrtom na skrivene obveze

Dionis Jurić; Mihaela Braut Filipović

usmeni

Corporate acquisitions and access to entrepreneurial financing in the post-accession period Opatija

2011.

Međunarodna znanstvena konferencija "8th International Conference Economic integrations, competition and cooperation", izložen rad: "Impact of Forthcoming AIFM Directive on Croatian Alternative Investment Fund Managers"

Čulinović Herc, Edita; Braut, Mihaela

Usmeno uz powerpoint prezentaciju

8th International Conference Economic integrations, competition and cooperation Opatija

2009.

Međunarodna znanstvena konferencija "7th International Conference Economic integrations, competition and cooperation", izlo0žen rad RECENT DEVELOPMENTS IN JUDICIAL SETTLEMENT OF DISPUTES INVOLVING MASS SHAREHOLDER CLAIMS TOWARDS LISTED COMPANIES: GLOBAL, EUROPEAN AND CROATIAN PERSPECTIVE

Čulinović-Herc, Edita; Braut, Mihaela

Usmeno uz powerpoint prezentaciju

7th International Conference Economic integrations, competition and cooperation Opatija

11.-13. travnja 2018.

Korporativno upravljanje u zatvorenim trgovačkim društvima: trebamo li novi pristup?

Prof. dr. sc. Edita Čulinović-Herc Doc. dr. sc. Mihaela Braut Filipović Sonja Marinac Rumora, sutkinja - Trgovački sud u Pazinu

Usmeni uz powerpoint prezentaciju

XXIV. SAVJETOVANJE PRAVNIKA “PETAR SIMONETTI” (VLASNIŠTVO – OBVEZE – POSTUPAK) Poreč

Mentorstvo doktorandima

12.12.2016.

Pravni aspekti ulaganja alternativnih investicijskih fondova s posebnim osvrtom na private equity i venture capital fondove

Suzana Audić Vuletić Doktorat

Doktorski studij, Polje pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Recenzije

2021.

Recenzija 2 rada predanih za objavu u EURAM 2020 Conference Proceedings

2020.

Recenzija rada predanog za objavu u EURAM 2020 Conference Proceedings

2018.

Recenzija rada prednog za objavu u Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2018.

Recenzija rada prihvaćenog za objavu u Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Umjetnička djelatnost

Recenzije umjetničke djelatnosti

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

10-13.2.2015.

Institutional Governance and Strategic Management workshop

University of Rijeka

polaznica

Projekti

Znanstveni projekti

01.03.2018. -

Pravni aspekti restrukturiranja trgovačkih društava i tranzicija prema novoj kulturi korporativnog upravljanja

Suradnik

Sveučilište u Rijeci

uniri-drustv-18-435226

01.02.2015. -

Pravni aspekti korporativnih akvizicija i restrukturiranje trgovačkih društava utemeljenih na znanju

Istraživač

Hrvatska zaklada za znanost

http://www.croatiamergers.eu/

04.02.2009. -

Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga

Suradnik/Znanstveni novak

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018