PORTFELJ / izv. prof. dr. sc. Mihaela Matešić

Portfelj

izv. prof. dr. sc.

Mihaela Matešić

Filozofski fakultet

Odsjek za kroatistiku

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

e-mail 2

PROSTORIJA 708

Vidljivost

Nagrade i priznanja

05.11.2019.

Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za transfer znanja

Članstva

03.05.2018. - 30.09.2020.

predsjednica Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku

15.06.2015. -

članica Slavic Linguistic Society

2015. - 31.12.2016.

predsjednica Riječkoga regionalnog aktiva Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku

2015. -

članica Upravnoga odbora Udruge za visoko školstvo "Universitas"

2013. -

članica Hrvatskoga filološkog društva

2005. -

članica Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku

članica Udruge za razvoj visokog školstva "Universitas"

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2014. -

Teorija jezične standardizacije

Diplomski studij Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj kolegija i predavač

2015/2016

Suvremena hrvatska sociolingvistička situacija

Hrvatski jezik i književnost - diplomski studij

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj kolegija i predavač

od ak. god. 2012/2013

Hrvatski jezik za prevoditelje

Poslijediplomski specijalistički studij prevođenja

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj kolegija i predavač

od ak. god. 2000/2001 do 2002/2003

Hrvatski jezik

Razredna nastava

Visoka učiteljska škola (danas Učiteljski fakultet) u Rijeci

suradnik

od ak. god. 2009/2010 >

Lektorske vježbe

Hrvatski jezik i književnost (diplomski studij)

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj kolegija i predavač

u ak. god. 2007/2008

Jezična raslojavanja i norme

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj kolegija i predavač

od ak. god. 2009/2010 >

Govorništvo

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj kolegija i predavač

od ak. god. 2009/2010 >

Fonologija hrvatskoga standardnog jezika

Hrvatski jezik i književnost (preddiplomski studij)

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj kolegija i predavač

od ak. god. 2000/2001 do 2006/2007

Fonologija hrvatskoga književnog/standardnog jezika

Hrvatski jezik i književnost (predbolonjski studij)

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj kolegija i predavač

u ak. god. 2011/2012

Tvorba u hrvatskome standardnom jeziku

Hrvatski jezik i književnost - preddiplomski studij

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj kolegija i predavač

u ak. god. 2007/2008

Morfologija hrvatskoga standardnog jezika

Hrvatski jezik i književnost - preddiplomski studij

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj kolegija i predavač

od ak. god. 1998/1999 do 2005/2006

Jezični seminar

Hrvatski jezik i književnost (predbolonjski studij)

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

od ak. god. 2003/2004 do 2005/2006

Informatički seminar za kroatiste

Hrvatski jezik i književnost (predbolonjski studij)

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj kolegija i predavač

od 2003/2004 do 2004/2005

Seminar diplomskoga rada

Hrvatski jezik i književnost (predbolonjski studij)

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj kolegija i predavač

u ak. god. 2011/2012

Morfologija hrvatskoga standardnog jezika

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj kolegija i predavač

od ak. god 2007/2008 >

Osnove jezične kulture

Hrvatski jezik i književnost - preddiplomski studij

Filozofski fakultet u Rijeci

nositelj kolegija i predavač

Mentor u završnim radovima

05.03.2018. - 15.11.2018.

Metodologija jezičnog savjetništva (1964.–1990.)

Jakov Kršovnik

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

05.03.2018. - 10.09.2018.

Zastupljenost visokoga i niskoga varijeteta hrvatskoga standardnog jezika u javnoj komunikaciji

Marijeta Barlek

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

06.03.2017. - 08.09.2017.

Kriteriji jezične pravilnosti u normativnim priručnicima suvremenoga hrvatskoga standardnog jezika

Luka Dajak

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

2009. -

Funkcionalni stilovi hrvatskoga standardnog jezika

Sanja Vuković

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

2009. -

Standardološka misao Ljudevita Jonkea

Diana Maras

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

2009. -

Jezični savjetnici

Amra Brkić

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

2008. -

Publicistički stil hrvatskoga standardnog jezika

Vedran Iskra

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

2008. -

Pravopisni aspekt stranih riječi u hrvatskome jeziku

Sanela Murica

Hrvatski jezik i književnost

Filozofski fakultet u Rijeci

31. 10. 2019.

Morfologija deklinabilnih riječi u govoru Vrbovskoga

Tanja Vrbanac

Hrvatski jezik i književnost i Povijest

Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

2010. -

Vježbe za lektore i prevodioce

Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce

Filozofski fakultet u Rijeci / Odsjek za kroatistiku

suradnik

2010. -

Lektura u govorenim medijima

Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce

Filozofski fakultet u Rijeci / Odsjek za kroatistiku

suradnik

2010. -

Pregled aktualnih normativnih problema u hrvatskome jeziku

Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku

suradnik

2010. -

Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku

voditelj

2001. -

Strane riječi kao pravopisni i pravogovorni problem

Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce

Filozofski fakultet u Rijeci / Odsjek za kroatistiku

suradnik

Gostujući nastavnik

18.05.2015. -

Odnos ortoepije i ortografije u suvremenome hrvatskom jeziku

Karl-Franzens-Universität Graz

predavač

od ak. god. 2007/2008 do 2010/2011

Lingua e linguistica serbo/croata

Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori

nositelj predmeta i predavač

Osobni razvoj

05.05.2016. - 17.06.2015.

Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN (engleski kao jezik visokoškolske nastave)

Financiranje: 8 ECTS-bodova

23-25. 2. 2016.

"Institucijsko istraživanje i učinkovitost institucije" / "Institutional Research and Institutional Effectiveness"

veljača - lipanj 2006.

Tečaj usavršavanja za nastavnike u visokom obrazovanju „INIOS“

Financiranje: 30 sati

lipanj - srpanj 2009.

E-učenje u nastavnom procesu

Financiranje: 3 ECTS

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

13.11.2018.

A cognitive syntactico-semantic analysis of the Croatian verbal prefix uz-

Memišević, Anita; Matešić, Mihaela

Lingua - 45-68

Q1 A1 WOS

2018.

U potrazi za kompetentnim govornikom

Martinović, Blaženka; Matešić, Mihaela

Zbornik radova Filozofskoga fakulteta u Splitu - 11 153-168

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=311920

A1

2017.

Uloga pravopisnih priručnika u standardizaciji pravogovornoga plana: stara metodološka pitanja i novi izazovi

Matešić, Mihaela; Ramadanović, Ermina

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje - 43 107-123

https://hrcak.srce.hr/184001

Q2 A1

2016.

Pragmatics of adjectives in academic discourse: from qualification to intensification

Matešić, Mihaela ; Memišević, Anita

Jezikoslovlje - 17 179-206

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=841176

A1 WOS Q3

2015.

Postupak automatskoga slogovanja temeljem načela najvećega pristupa i statistika slogova za hrvatski jezik

Meštrović, Ana; Martinčić-Ipšić, Sanda; Matešić, Mihaela

Govor: časopis za fonetiku - 32 3-34

https://fonet.ffzg.unizg.hr/govorscan/GOVOR_UVEZANI/GOVOR-2015-32-1.pdf

Q4 A1

2015.

Pragmatika gramatičkih oblika: morfološka i sintaktička sredstva kao načini za iskazivanje uljudnosti

Matešić, Mihaela; Marot Kiš, Danijela

Fluminensia: časopis za filološka istraživanja - 27 103-116

http://hrcak.srce.hr/151918

Q3 A1 WOS

2014.

Chorwacki język standardowy dla językoznawców i niejęzykoznawców: językowa i stylistyczna specyfika tekstów naukowych,

Matešić, Mihaela

Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8 (opis, konfrontacja, przekład) - 267-279

A1

2014.

Intertekstualnost i paremija ili što se sve događa onome tko rano rani

Matešić, Mihaela; Memišević, Anita

Parémie národů slovanských VII - 339-348

A1

2014.

Metodologija morfonološkoga pravopisa (metodološki postupci u Hrvatskome pravopisu iz 1944. godine

Matešić, Mihaela

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje - 2 229-243

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=194262

Q3 A1

2014.

Između elitizma i demokratizacije: standardni jezik u akademskoj zajednici

Matešić, Mihaela; Plešković, Maša

"Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću", Srednja Europa i HDPL, Zagreb - 23-42

A2

2013.

"Ti ja dam 'gospođo'!" ili o jednome (pragma)lingvističkom problemu u suvremenome hrvatskom jeziku( "Who did you call a missus?!" – or a look at a (pragma)linguistic problem in modern Croatian )

Matešić, Mihaela; Plešković, Maša

Jezik kao informacija / Peti-Stantić, Anita ; Stanojević, Mateusz-Milan (ur.). - Zagreb : Srednja Europa i HDPL , 2013. 3-23 (ISBN: 978-953-6979-64-6). - 3-23

A2

2013.

Poštapalice pod povećalom: o jednoj posebnoj vrsti diskursnih oznaka( Prop-words Under a Magnifying Glass: On a Special Type of Discourse Markers )

Badurina, Lada; Matešić, Mihaela

Tuzla. Grad na zrnu soli (zbornik radova) / Turbić-Hadžagić, Amira (ur.). - Tuzla : JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona , 2013. 9-24. - 9-24

A1

2013.

Kako doista govori izvorni govornik hrvatskoga jezika?( How does the native speaker of Croatian actually speak? )

Matešić, Mihaela

Međunarodni suradni znanstveni skup "Prvi, drugi, ini jezik : hrvatsko-makedonske usporedbe" : zbornik radova = Međnarodna sorabotka simpozium "Prv, vtor, drug jazik : hrvatsko-makedonski sporedbi" : zbornik na trudovi / Cvikić, Lidija ; Petroska, Elena (ur.). - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo , 2013. 22-34 (ISBN: 978-953-296-071-6). - 22-34

A2

2012.

Wyróżniki normy skodyfikowanej i normy uzualnej we współczesnym chorwackim języku standardowym( Characteristics of the codified norm and usage norm in Standard Croatian )

Matešić, Mihaela

Studia Slavica - 16 93-103

A1

2011.

Jezik i pravopis: teorijsko-metodološki pristup pravopisnom normiranju( Language and Orthography: Theoretically-Methodological Approach to Orthographic Norms )

Badurina, Lada; Matešić, Mihaela

Croatica et Slavica Iadertina - VII 17-31

A2

2010.

Zbornik radova o sintaksi padeža

Matešić, Mihaela

Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost - 1 233-237

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=558622

2010.

Lingvistika nadrečeničnih jezičnih odnosa

Matešić, Mihaela

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 2 180-184

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=551196

WOS A1

2010.

O sažetku opširno( On abstract in detail )

Matešić, Mihaela

Riječki filološki dani 8 / Badurina, Lada ; Bačić-Karković, Danijela (ur.). - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci , 2010.  ().

2008.

Teorijsko-metodološka uporišta jezikoslovnog rada Marćela (Marcela) Kušara

Badurina, Lada ; Matešić, Mihaela

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 1 1-15

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=399299

2008.

Riječka jezična zbilja: Urbani govor između sustava i standarda( Language Situation in Rijeka: Urban Speech between Language System nad Standard Language )

Badurina, Lada; Matešić, Mihaela

Sveti Vid, Zbornik XIII (1333-221X) 1 - XIII 111-120

2008.

Teorijsko-metodološka uporišta jezikoslovnog rada Marćela (Marcela) Kušara( Theoretical-methodological basis of M. Kušar's work in linguistics )

Badurina, Lada; Matešić, Mihaela

Fluminensia : časopis za filološka istraživanja - 1-15

2007.

Fonologija i ortoepija - određenje i razgraničenje( Phonology and orthoepy – definition and demarcation )

Matešić, Mihaela

Zadarski filološki dani 1 - zbornik radova / Babić, Vanda ; Matek Šmit, Zdenka (ur.). - Zadar : Sveučilište u Zadru , 2007. 187-197. - 187-197

2007.

Ilirsko (orto)grafijsko sveslavenstvo i ortoepsko svehrvatstvo( On motivations of orthographic and orthoepic choices in the Illyrian Movement )

Matešić, Mihaela; Badurina, Lada

POLSKA I CHORWACJA W EUROPIE ŚRODKOWEJ: Integracja europejska w tradycji i przyszłości / Żurek, Piotr (ur.). - Bielsko-Biała : Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH , 2007. 343-356 (ISBN: 978-83-925963-0-1). - 343-356

2006.

Odnos ortoepije i ortografije u hrvatskome jeziku, doktorska disertacija

Matešić, Mihaela;

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

2006.

O tekstnim konektorima( On junctive expressions )

Badurina, Lada; Matešić, Mihaela

Riječki filološki dani 6 / Ines Srdoč-Konestra, Silvana Vranić (ur.). - Rijeka: Filozofski fakultet - 205-222

2004.

Uzvici u hrvatskom standardnom jeziku( Exclamations in Standard Croatian )

Matešić, Mihaela

Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa riječi filološki dani 5 / Lukežić, Irvin ; Gašparović, Darko ; Bačić-Karković, Danijela ; Badurina Lada ; Car-Mihec, Adriana ; Kovačević, Marina ; Stolac, Diana ; Vranić, Silvana ; Jurčić Katunar, Cecilija (ur.). - Rijeka : - 337-344

2004.

Korpus hrvatskoga govora( Croatian speech corpora )

Martinčić-Ipšić, Sanda; Matešić, Mihaela; Ipšić, Ivo

Govor: časopis za fonetiku - 1 135-150

2000.

Rudolf Strohal kao dijalektolog( Rudolf Strohal as dialectologist )

Matešić, Mihaela

Riječki filološki dani / Stolac, Diana (ur.). - Rijeka : Tiskara i grafika Žagar , 2000. 197-201. - 197-201

Znanstvene knjige

12.05.2019.

JEZIK I UM: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku održanoga od 3. do 5. svibnja 2018. u Rijeci

Urednica

Urednička knjiga

Matešić, Mihaela; Vlastelić, Anastazija

Srednja Europa Zagreb

2019.

Language and its Effects. Proceedings from the CALS Conference 2017

Autor poglavlja u knjizi

Matešić, Mihaela; Memišević, Anita; Brala-Vukanović, Marija

Pragmatics and semantics of the verb "misliti"

Brala-Vukanović, Marija; Memišević, Anita

Peter Lang Berlin

10.10.2018.

Pravogovor i pravopis: Izazovi suvremene hrvatske standardologije

Autor

Matešić, Mihaela

znanstvena monografija

Memišević, Anita

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Rijeka

http://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2019/09/Matesic-Mihaela-Pravogovor-i-pravopis.-Izazovi-suvremene-hrvatske-standardologije-Rijeka-2018.pdf

2015.

Croatian ‘pointing words’: Where body, cognition, language, context and culture meet

Autor poglavlja u knjizi

Brala-Vukanović, Maja ; Matešić, Mihaela

Dimenzije značenja

Belaj, Branimir

Filozofski fakultet Sveučilišta u zagrebu ; Zagrebačka slavistička škola Zagreb

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=770085

2014.

Intertekstualnost i paremija ili što se sve događa onome tko rano rani

Autor poglavlja u knjizi

Matešić, Mihaela; Memišević, Anita

Parémie národů slovanských VII

Mrhačová, Eva ; Muryc, Jiří ; Kolberová, Urszula

Universitas Ostraviensis Ostrava

2014.

Između elitizma i demokratizacije: standardni jezik u akademskoj zajednici

Autor poglavlja u knjizi

Matešić, Mihaela; Plešković, Maša

"Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću"

Anita Peti-Stantić; Mateusz-Milan Stanojević

Srednja Europa Zagreb

2014.

Pisani akademski diskurs i tradicionalna normativnost

Autor poglavlja u knjizi

Matešić, Mihaela

Priručnik za prevoditelje: prilog teoriji i praksi

Stojić, Aneta ; Brala-Vukanović, Marija ; Matešić, Mihaela

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=714402

2014.

Priručnik za prevoditelje: prilog teoriji i praksi

Urednik knjige

Urednička knjiga

Stojić, Aneta; Brala-Vukanović, Maja; Matešić, Mihaela

Filozofski fakultet - Sveučilište u Rijeci Rijeka

2013.

Kako doista govori izvorni govornik hrvatskoga jezika?

Autor poglavlja u knjizi

Matešić, Mihaela

Međunarodni suradni znanstveni skup "Prvi, drugi, ini jezik : hrvatsko-makedonske usporedbe" : zbornik radova

Cvikić, Lidija ; Petroska, Elena

Hrvatsko filološko društvo Zagreb

2013.

"Ti ja dam 'gospođo'!" ili o jednome (pragma)lingvističkom problemu u suvremenome hrvatskom jeziku

Autor poglavlja u knjizi

Matešić, Mihaela; Plešković, Maša

Jezik kao informacija

Peti-Stantić, Anita ; Stanojević, Mateusz-Milan

Srednja Europa Zagreb

2013.

Odraz jezične uporabe u normativnim priručnicima hrvatskoga jezika

Autor poglavlja u knjizi

Matešić, Mihaela

Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata

Kryžan-Stanojević, Barbara

Srednja Europa Zagreb

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=659327

2011.

Strana vlastita imena u suvremenome hrvatskom jeziku i pravopisu u uvjetima globalizacijskih promjena

Autor poglavlja u knjizi

Matešić, Mihaela

Inovacije u slavenskim jezicima

Barbara, Kryžan-Stanojević

Srednja Europa Zagreb

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=517695

2011.

Eugenio Coseriu: Teorija jezika i opća lingvistika( Eugenio Coseriu: Theory of Language and General Linguistics )

Urednik knjige

Prijevod na hrvatski jezik djela: Eugeni Coseriu "Theory of Language and General Linguistics", prevela Ana Pranjković.

Mihaela Matešić i Josip Silić

Disput Zagreb

2010.

O sažetku opširno

Autor poglavlja u knjizi

Matešić, Mihaela

Riječki filološki dani 8

Badurina, Lada; Bačić-Karković, Danijela

Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

2010.

Ortoepija i ortografska načela (na primjeru hrvatske i srpske ortografske norme)

Autor poglavlja u knjizi (reprint iz knjige)

Badurina, Lada ; Matešić, Mihaela

Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika. Die kroatische Sichtweise der Unterschiede zwishen dem Kroatischen, Serbischen und Bosnischen/Bosniakischen

Tošović, Branko ; Wonisch, Arno

Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz ; Izvor Zagreb

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=472934

2010.

Usporedba koncepcija pravopisnih rječnika hrvatskoga, bosanskoga/bošnjačkoga i srpskoga jezika

Autor poglavlja u knjizi (reprint iz knjige: Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen / Razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika, ur. B. Tošović=)

Badurina, Lada ; Matešić, Mihaela

Hrvatski pogledi na odnose između hrvatskoga, srpskoga i bosanskoga/bošnjačkoga jezika. Die kroatische Sichtweise der Unterschiede zwishen dem Kroatischen, Serbischen und Bosnischen/Bosniakischen

Tošović, Branko, Wonisch, Arno

Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Izvor Zagreb

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=472935

2009.

Hrvatska ortoepija između norme i uzusa

Autor poglavlja u knjizi

Matešić, Mihaela

Jezični varijeteti i nacionalni identiteti: Prilozi proučavanju standardnih jezika utemeljenih na štokavštini

Badurina, Lada ; Pranjković, Ivo ; Silić, Josip

Disput Zagreb

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=399644

2009.

Načelo tradicije u pravopisu

Autor poglavlja u knjizi

Matešić, Mihaela

Jezična politika i jezična stvarnost / Language Policy and Language Reality

Granić, Jagoda

HDPL Zagreb

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=399650

2009.

Usporedba koncepcija pravopisnih rječnika hrvatskoga, bosanskoga/bošnjačkoga i srpskoga jezika

Autor poglavlja u knjizi

Badurina, Lada ; Matešić, Mihaela

Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen / Razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika

Tošović, Branko

LIT Verlag Beč-Berlin

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=399651

2009.

Odraz globalizacije u najnovijem hrvatskom pravopisu

Autor poglavlja u knjizi

Matešić, Mihaela

Lice i naličje jezične globalizacije

Kryžan-Stanojević, Barbara

Srednja Europa Zagreb

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=450294

2008.

Jat – prilog za leksikografsku natuknicu

Autor poglavlja u knjizi

Matešić, Mihaela

Zbornik radova 7 (radovi s Međunarodnoga znanstvenog skupa RFD)

Srdoč-Konestra, Ines ; Vranić, Silvana

Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=399658

2008.

Ortoepija i ortografska načela (na primjeru hrvatske i srpske ortografske norme)

Autor poglavlja u knjizi

Badurina, Lada ; Matešić, Mihaela

Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen / Razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika

Tošović, Branko

LIT Verlag Beč-Berlin

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=399665

2008.

O tekstnim konektorima

Autor poglavlja u knjizi

Badurina, Lada ; Matešić, Mihaela

Između redaka: Studije o tekstu i diskursu

Petrović, Bernardina ; Stefanović, Ljubomir ; Šikić, Anita

Hrvatska sveučilišna naklada Zagreb-Rijeka

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=400494

2007.

Fonologija i ortoepija - određenje i razgraničenje

Autor poglavlja u knjizi

Matešić, Mihaela

Zadarski filološki dani 1 - zbornik radova

Babić, Vanda ; Matek Šmit, Zdenka

Sveučilište u Zadru Zadar

2007.

Ilirsko (orto)grafijsko sveslavenstvo i ortoepsko svehrvatstvo

Autor poglavlja u knjizi

Matešić, Mihaela; Badurina, Lada

POLSKA I CHORWACJA W EUROPIE ŚRODKOWEJ: Integracja europejska w tradycji i przyszłości

Żurek, Piotr

Wydział Humanistyczno-Społeczny Bielsko-Biała, Poljska

2007.

Govor na kušnji - Istraživanja govorenog diskursa: zamke i izazovi

Autor poglavlja u knjizi

Badurina, Lada ; Matešić, Mihaela

U službi jezika - Zbornik u čast Ivi Lukežić

Vranić, Silvana

Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku Rijeka

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=330960

2006.

O tekstnim konektorima

Autor poglavlja u knjizi

Badurina, Lada; Matešić, Mihaela

Riječki filološki dani 6

Ines Srdoč-Konestra, Silvana Vranić

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Rijeka

2004.

Uzvici u hrvatskom standardnom jeziku

Autor poglavlja u knjizi

Matešić, Mihaela

Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani 5

Lukežić, Irvin ; Gašparović, Darko ; Bačić-Karković, Danijela ; Badurina Lada ; Car-Mihec, Adriana ; Kovačević, Marina ; Stolac, Diana ; Vranić, Silvana ; Jurčić Katunar, Cecilija

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Rijeka

2000.

Rudolf Strohal kao dijalektolog

Autor poglavlja u knjizi

Matešić, Mihaela

Riječki filološki dani

Stolac, Diana

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Rijeka

Pozvana predavanja

08.04.2019.

„Visoki i niski varijetet u administrativnome stilu hrvatskoga standardnog jezika“

Matešić, Mihaela

Europska komisija – Directorate-general for translation, Luxembourg

19.03.2018.

Pregled suvremene hrvatske jednojezične leksikografije

Matešić, Mihaela

Salezijanska klasična gimnazija u Rijeci

13.03.2018.

13. 3. 2018. Pregled aktualnih normativnih pitanja u hrvatskome jeziku; 14. 3. 2018. Jezična standardizacija (o elementima procesa oblikovanja standardnoga jezika) i kratak pregled standardizacije hrvatskoga jezika; 14. 3. 2018. Pregled suvremene hrvatske jednojezične leksikografije 15. 3. 2018. Primjena načela teorije uljudnosti v hrvatskom jeziku (morfološki i sintaktički elementi u funkciji strategije uljudnosti).

Matešić, Mihaela

Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani

12.03.2018.

Predstavljanje knjige Lade Badurine "Pravopisne studije" (Matica hrvatska, Zagreb, 2018.)

Matešić, Mihaela

Filozofski fakultet u Rijeci

31.01.2018.

Uljudnost i jezik: novi izazovi javne komunikacije (pozvano predavanje za „Sveučilište za treću dob“)

Matešić, Mihaela

Filozofski fakultet u Rijeci

10.03.2017.

Primjena načela teorije uljudnosti u hrvatskome jeziku

Matešić, Mihaela

Salezijanska klasična gimnazija, Rijeka

21.11.2016.

„Standardološki pogledi na prevođenje: jezik, stil i kontekst“

Matešić, Mihaela

Europska komisija – Directorate-general for translation, Luxembourg

13.05.2016.

Predstavljanje dviju knjiga: 1) Eksperimentalne metode u istraživanjima usvajanja drugoga jezika. Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka 2015. (autorice: Tihana Kraš i Maja Miličević) i 2) Praktični vodič kroz mišljenje i značenje. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2016. (autor: Ray Jackendoff, prevela Anita Peti-Stantić)

Matešić, Mihaela

Filozofski fakultet u Rijeci

25.11.2015.

„Ortoepija hrvatskoga standardnog jezika iz perspektive varijeteta“, u sklopu znanstvenog ciklusa predavanja „Zadarska lingvistička srida“ u organizaciji Odjela za lingvistiku Sveučilišta u Zadru

Mihaela Matešić

Sveučilište u Zadru, Zadar

06.11.2015.

„Pojam visokoga i niskog varijeteta u hrvatskome standardnom jeziku (s naglaskom na pravogovorni plan)“, VII. simpozij učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika „Kultura govorenja i slušanja“, organizator: AZOO

Matešić, Mihaela

Opatija

18.05.2015.

Odnos ortoepije i ortografije u suvremenome hrvatskom jeziku

Matešić, Mihaela

Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für Sprachwissenschaft

04.05.2015.

„Varijetetnost hrvatskoga standarda: iz diglosijske perspektive D. Kalogjere“ - organizacija rasprave u okviru Radne grupe za dvojezičnost, voditeljice dr. sc. Tihane Kraš

Matešić, Mihaela

Centar za jezična istraživanja pri Filozofskome fakultetu u Rijeci

01.04.2015.

„Odnos ortoepije i ortografije u suvremenome hrvatskom jeziku“

Matešić, Mihaela

Županijsko stručno vijeće učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika, Pula

31.03.2015.

„Govoreni diskurs u nastavi“, pozvano predavanje u organizaciji AZVO za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika

Matešić, Mihaela

Pula

08.01.2015.

„Suvremeni izazovi u hrvatskoj ortoepiji“, pozvano predavanje za nastavnike osnovnih i srednjih škola u organizaciji AZOO

Matešić, Mihaela

Karlovac

20.11.2014.

„Pojam pravopisnoga minimalnog para“, pozvano predavanje u okviru stručnoga skupa "Lingua croata e cultura della traduzione/Dan hrvatskog jezika i kulture prevođenja"

Matešić, Mihaela

Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione (IUSLIT)/Department of Legal, Language, Translation and Interpreting Studies (IUSLIT), Sveučilište u Trstu, Italija

14.11.2014.

Umijeće govorenja, pozvano predavanje u okviru projekta „Opismeni me do Nove godine“ Udruge studenata kroatistike „Idiom“

Matešić, Mihaela

Filozofski fakultet u Rijeci

29.08.2014.

„Govoreni diskurs u nastavi“ (Županijsko stručno vijeće učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika)

Matešić, Mihaela

Filozofski fakultet u Rijeci

28.08.2014.

„Odnos ortoepije i ortografije u suvremenome hrvatskom jeziku“ (Županijsko stručno vijeće učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika)

Matešić, Mihaela

Filozofski fakultet u Rijeci

18.01.2014.

O kraticama s gledišta pravopisa i pravogovora („Susret fonoloških sustava“, stručno savjetovanje Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva)

Matešić, Mihaela

Filozofski fakultet u Zagrebu

10.01.2014.

„O metodologiji suvremenih hrvatskih pravopisnih priručnika“ (Županijsko stručno vijeće učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika)

Matešić, Mihaela

Karlovac

17.05.2012.

Pojam tradicije u suvremenome hrvatskom pravopisnom normiranju

Mihaela Matešić

Sveučilište u Puli, Odsjek za kroatistiku

08.07.2011.

Kohezivnost teksta ostvarena leksičkim sponama: tekstni konektori i modalne riječi (4. savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga)

Matešić, Mihaela

Zagreb

01.12.2006.

Croatian and Serbian: linguistic and sociolinguistic aspects

Lada Badurina i Mihaela Matešić

University College London – School of Slavonic and East European Studies

Kongresna priopćenja

13.09.2019.

Metaphorization of linguistic production, or how to speak about bad speech in Croatian

Memišević, Anita; Matešić Mihaela

Konferencijsko priopćenje

The 14th annual meeting of the Slavic Linguistic Society (SLS) Potsdam, Njemačka

29.06.2019.

Demonstratives as deictic terms and beyond

Brala-Vukanović, Marija; Matešić, Mihaela

Konferencijsko priopćenje

„Deixis in language“ - međunarodni znanstveni simpozij u okviru HRZZ-ova projekta "DeicTeS" Rijeka, Hrvatska

16.05.2019.

Is a Human's Bark Worse Than His Bite? Animal Sounds in Croatian Verbs of Speaking.

Memišević, Anita, Matešić, Mihaela

Konferencijsko priopćenje

Međunarodni znanstveni skup HDPL-a „Značenje u jeziku – od individualnoga do kolektivnoga“ Rijeka, Hrvatska

10.06.2018.

Što se sve događa s naglaskom u proklizi u suvremenome hrvatskom standardnom jeziku?

Matešić, Mihaela

Konferencijsko priopćenje

Međunarodni znanstveni skup CLARC2018: Perspektive jezične raznolikosti, Rijeka, Hrvatska

09.06.2018.

How fertile is the verbal prefix pre-

Memišević, Anita, Matešić, Mihaela

Konferencijsko priopćenje

Međunarodni znanstveni skup CLARC2018: Perspektive jezične raznolikosti, Rijeka, Hrvatska

05.05.2018.

U potrazi za standardnim izgovorom

Martinović, Blaženka, Matešić, Mihaela, Pletikos, Elenmari, Vlašić-Duić, Jelena

Konferencijsko priopćenje

Međunarodni znanstveni skup HDPL-a „Jezik i um“, Rijeka, Hrvatska

03.05.2018.

"Misliti" vs. "razmisliti": pragmatics and semantics of thinking in Croatian

Memišević, Anita, Matešić, Mihaela

Konferencijsko priopćenje

Međunarodni znanstveni skup HDPL-a „Jezik i um“ Rijeka, Hrvatska

21.09.2017.

From prototypical meanings to metaphorical extensions: Verbs from the semantic field of speaking in Croatian

Memišević, Anita; Matešić Mihaela

Konferencijsko priopćenje

The 12th annual meeting of the Slavic Linguistic Society (SLS) Ljubljana

04.05.2017.

Pragmatics and semantics of the verb "misliti"

Matešić, Mihaela; Memišević, Anita; Brala-Vukanović, Maja

konferencijsko priopćenje

Međunarodni znanstveni skup HDPL-a „Jezik i njegovi učinci“ Rijeka, Hrvatska

09.12.2016.

Intonacija u hrvatskome jeziku na primjeru upitnih rečenica s upitnom riječi

Matešić, Mihaela; Pletikos Olof, Elenmari:

Konferencijsko priopćenje

Međunarodni znanstveni skup Istraživanja govora Zagreb

26.11.2016.

Od prototipnih značenja do metaforičkih ekstenzija: glagoli iz semantičkoga polja „pisanje“ i „slikanje“

Memišević, Anita; Matešić, Mihaela, Brala-Vukanović, Maja

Konferencijsko priopćenje

Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 11 Rijeka

13.10.2016.

Od literarnog teksta do igrokaza i opere: tragovima glazbenih djela nadahnutih književnim opusom Ivane Brlić Mažuranić

Marić, Mirna; Matešić, Mihaela

konferencijsko priopćenje

47. Međunarodni znanstveni skup Stoljeće „Priča iz davnine“ Ivane Brlić-Mažuranić Zagreb, Hrvatska

20.07.2016.

Empty prefixes in Croatian: Busting a myth

Memišević, Anita; Matešić, Mihaela

konferencijsko priopćenje

Cognitive Linguistics UK-CLC Conference2016 Bangor, United Kingdom

03.06.2016.

Uloga pravopisnih priručnika u standardizaciji pravogovornoga plana: stara metodološka pitanja i novi izazovi

Matešić, Mihaela; Ramadanović, Ermina

konferencijsko priopćenje

Međunarodni znanstveni skup CLARC 2016: Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike Filozofski fakultet, Rijeka

13.05.2016.

Statistika kontinuante nekadašnjega glasa jata u suvremenome hrvatskom standardnom jeziku

Mihaela Matešić i Ana Meštrović

konferencijsko priopćenje

međunarodni znanstveni skup Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja, HDPL Filozofski fakultet, Rijeka

05.09.2015.

A cognitive syntactico–semantic analysis of the Croatian verbal prefix uz–

Memišević, Anita; Matešić Mihaela

konferencijsko priopćenje

The 10th annual meeting of the Slavic Linguistic Society (SLS) Slavisches Institut, Universität Heidelberg

03.07.2015.

Uljudnost na djelu: invokacijske i pozdravne formule u akademskome i administrativnome diskursu

Memišević, Anita; Matešić, Mihaela

konferencijsko priopćenje

Međunarodni znanstveni skup „Prevođenje i višejezičnost“ Pula

30.05.2015.

U potrazi za kompetentnim govornikom

Martinović, Blaženka; Matešić, Mihaela

konferencijsko priopćenje

Drugi bosanskohercegovački slavistički kongres Sarajevo

22.05.2015.

'Pardon my English': usage and meanings of select English words and phrases in Croatian

Memišević, Anita; Matešić, Mihaela

konferencijsko priopćenje

1. konferencija Centra za jezična istraživanja Rijeka

09.05.2015.

Pragmatika pridjeva u akademskome diskursu: od kvalifikacije do intenzifikacije

Matešić, Mihaela i Memišević, Anita

konferencijsko priopćenje

„5. hrvatski sintaktički dani“ Osijek

25.04.2015.

Doprinos analize teksta i diskursa pragmalingvističkim razmatranjima: O jednome tipu uljudnosti u govorenome diskursu

Matešić, Mihaela; Marot-Kiš, Danijela

Konferencijsko priopćenje

29. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku "Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja" Zadar, Hrvatska

28.11.2014.

O strategijama uljudnosti u akademskome diskursu

Matešić, Mihaela

Konferencijsko priopćenje

Riječki filološki dani 10 Rijeka

17.09.2014.

Interteksutalnost i paremija ili što se sve događa onome tko rano rani

Mihaela Matešić; Anita Memišević

konferencijsko priopćenje

Paremie narodu slovanskych VII - "Paremie včera a dnes" Ostrava, Češka Republika

30.05.2014.

Tekst i kontekst u metodologiji suvremenih hrvatskih pravopisnih priručnika

Matešić, Mihaela

Konferencijsko priopćenje

Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. (Opis, konfrontacja, przekład) Wroclav, Poljska

26.04.2014.

'Pardon my English': usage and meanings of select English words and phrases in Croatian

Anita Memišević i Mihaela Matešić

konferencijsko priopćenje

Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja - XXVIII. međunarodni znanstveni skup HDPL-a Zagreb

07.03.2014.

Metodologija morfonološkoga pravopisa (metodološki postupci u Hrvatskome pravopisu iz 1944. godine

Matešić, Mihaela

Konferencijsko priopćenje

Hrvatski jezikoslovac Adolf Bratoljub Klaić Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=732873

20.04.2013.

Između elitizma i demokratizacije: standardni jezik u akademskoj zajednici

Matešić, Mihaela ; Plešković, Maša

Konferencijsko priopćenje

Standardni jezici i sociolekti u 21. stoljeću, XXVII. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjeju lingvistiku Dubrovnik, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=679775

24.11.2012.

Pravopis i tradicija: teorijsko-metodološki pristup jednome normativnom načelu u suvremenoj hrvatskoj pravopisnoj normi i praksi

Matešić, Mihaela

Konferencijsko priopćenje

Riječki filološki dani 9 Rijeka, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=679960

05.07.2012.

Gospodin i gospođa iz opozicije u apoziciju ili o pragmatici oslovljavanja u hrvatskome jeziku

Matešić, Mihaela ; Plešković, Maša

Predavanje

5. stručno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=603577

24.05.2012.

Hrvatski standardni jezik za jezikoslovce i nejezikoslovce: jezične i stilske posebnosti u tekstovima hrvatskih znanstvenika

Mihaela Matešić

Konferencijsko priopćenje

XI Międzynarodowa konferencja naukowa „Wyraz i zdanie w językach słowiańskich: opis, konfrontacja, przekład” Wroclaw, Poljska

13.05.2012.

"Ti ja dam 'gospođo'!" ili o jednome (pragma)lingvističkom problemu u suvremenome hrvatskom jeziku

Matešić, Mihaela ; Plešković, Maša

Konferencijsko priopćenje

Jezik i informacija - Međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=659345

16.12.2011.

Odraz jezične uporabe u normativnim priručnicima hrvatskoga jezika

Mihaela Matešić

Konferencijsko priopćenje

Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata Zagreb

16.09.2011.

Značajke kodificirane norme i uporabne norme u suvremenome hrvatskom standardnom jeziku

Mihaela Matešić

Konferencijsko priopćenje

Międzynarodowa konferencja naukowa: Norma i antinorma w wielkich i małych językach współczesnej Slavii Opole, Poljska

12.11.2010.

O infinitivu u hrvatskome standardnom jeziku

Mihaela Matešić

Konferencijsko priopćenje

3. međunarodni znanstveni skup "Hrvatski sintaktički dani" Osijek

08.09.2010.

Stavovi Vladimira Anića o normiranju hrvatskoga jezika

Mihaela Matešić

Konferencijsko priopćenje

Peti hrvatski slavistički kongres Rijeka

02.09.2010.

Metodološki problemi pri određivanju ortoepske vrijednosti kontinuante nekadašnjega glasa jata u hrvatskome standardnom jeziku

Mihaela Matešić

Konferencijsko priopćenje

Njegoševi dani 3, Međunarodni naučni skup Nikšić, Crna Gora

14.05.2010.

Kako doista govori izvorni govornik hrvatskoga jezika?

Mihaela Matešić

Konferencijsko priopćenje

Međunarodni znanstveni skup "Prvi, drugi, ini jezik: hrvatsko makedonske usporedbe" Skoplje, Makedonija

12.12.2009.

Strana vlastita imena u suvremenome hrvatskom jeziku i pravopisu u uvjetima globalizacijskih promjena

Mihaela Matešić

Konferencijsko priopćenje

Inovacije u slavenskim jezicima, znanstveni skup u okviru projekta MZOS Suprotstavljanje globalizaciji jezika i kultura – jezični i kulturni identitet Zagreb

28.09.2009.

O uzusu i normi s gledišta gramatike

Mihaela Matešić

Konferencijsko priopćenje

Njegoševi dani 2 Cetinje, Crna Gora

15.11.2008.

Stilistika padeža u hrvatskome jeziku

Mihaela Matešić

Konferencijsko priopćenje

Drugi međunarodni znanstveni skup Hrvatski sintaktički dani Osijek

07.11.2008.

O sažetku opširno

Mihaela Matešić

Konferencijsko priopćenje

Riječki filološki dani 8 Rijeka

15.12.2007.

Odraz globalizacije u najnovijem hrvatskom pravopisu

Mihaela Matešić

Konferencijsko priopćenje

Znanstveni skup Lice i naličje jezične globalizacije Zagreb

06.12.2007.

Distributions of Automatically Segmented Phonemes in Croatian Speech

Sanda Martinčić–Ipšić, Peter Grzybek, Jan Mačutek, Mihaela Matešić

Konferencijsko priopćenje

VI. znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Istraživanja govora“, Zagreb

14.06.2007.

Riječka jezična zbilja: Urbani govor između sustava i standarda.

Lada Badurina i Mihaela Matešić

Konferencijsko priopćenje

Znanstveni skup Sveti Vid Rijeka

25.05.2007.

Načelo tradicije u pravopisu

Mihaela Matešić

Konferencijsko priopćenje

Jezična politika i jezična stvarnost – Međunarodno savjetovanje Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Split

13.04.2007.

Ortoepija i ortografska načela (na primjeru hrvatske i srpske ortografske norme)

Lada Badurina i Mihaela Matešić

Konferencijsko priopćenje

Međunarodni simpozij Fonetsko fonološke, ortoepske i ortografske razlike između bosanskog/bošnjačkog, hrvatskog i srpskog jezika Graz, Austrija

17.11.2006.

Jat – prilog za leksikografsku natuknicu

Mihaela Matešić

Konferencijsko priopćenje

Riječki filološki dani 7 Rijeka

12.10.2006.

Pravopisni minimalni par

Mihaela Matešić

Konferencijsko priopćenje

VIII. međunarodni kroatistički znanstveni skup Pečuh, Mađarska

06.09.2006.

Jezik i pravopis: teorijsko-metodološki pristup pravopisnom normiranju

Lada Badurina i Mihaela Matešić

Konferencijsko priopćenje

Četvrti hrvatski slavistički kongres Varaždin - Čakovec

20.05.2005.

Fonologija i ortoepija - određenje i razgraničenje

Mihaela Matešić

Konferencijsko priopćenje

Zadarski filološki dani 1 Zadar

12.05.2005.

Ilirsko (orto)grafijsko sveslavenstvo i ortoepsko svehrvatstvo

Mihaela Matešić i Lada Badurina

Konferencijsko priopćenje

Međunarodna konferencija Polska i Chorwacja w Europie Środkowej: Integracja europejska w tradycji i przyszłości Bielsko Biała

10.12.2004.

Ortoepski podaci u hrvatskim neortoepskim priručnicima

Mihaela Matešić

Konferencijsko priopćenje

VII. međunarodni kroatistički znanstveni skup Pečuh, Mađarska

20.11.2004.

O tekstnim konektorima

Badurina, Lada ; Matešić, Mihaela

Konferencijsko priopćenje

Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani Rijeka, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=227360

27.06.2004.

O nekim načinima nastanka uzvika u hrvatskome jeziku

Mihaela Matešić

Konferencijsko priopćenje

Hrvatski filološki skup (međunarodni slavistički simpozij) Opatija

14.05.2004.

Semantika uzvika (uvodne napomene)

Mihaela Matešić

Konferencijsko priopćenje

Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike – znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku Split

16.11.2002.

Uzvici u hrvatskom standardnom jeziku

Matešić, Mihaela

Konferencijsko priopćenje

Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani (5 ; 2002) Rijeka, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=177803

05.12.1998.

Rudolf Strohal kao dijalektolog

Mihaela Matešić

Konferencijsko priopćenje

Riječki filološki dani 3 Rijeka

Znanstveni skupovi

28.06.2019. - 29.06.2019.

„Deixis in language“ (znanstvnei simpozij organiziran u okviru projekta HRZZ-a "DeicTeS", voditeljice Marije Brala-Vukanović

Rijeka članica Organizacijskoga odbora

16.05.2019. - 18.05.2019.

Međunarodni znanstveni skup HDPL-a „Značenje u jeziku – od individualnoga do kolektivnoga“

Rijeka predsjednica Programskoga i Organizacijskoga odbora

09.06.2018. - 11.06.2018.

Međunarodni znanstveni skup CLARC2018: Perspektive jezične raznolikosti

Rijeka članica Organiz. odbora: organizirala panel-raspravu "Naglasna raznolikost u suvremenome hrvatskom jeziku"

07.05.2018. - 07.05.2018.

XVI. znanstveni kolokvij Sveučilišta u Rijeci, Tema kolokvija: Vizualna i multimodalna metonimija i metafora, Gost predavač: Ljiljana Šarić, redoviti profesor, ILOS, University of Oslo, Norveška

Filozofski fakultetu Rijeci Organizator

03.05.2018. - 05.05.2018.

Međunarodni znanstveni skup HDPL-a „Jezik i um“

Rijeka predsjednica Programskoga i Organizacijskoga odbora

02.05.2018. - 02.05.2018.

3. simpozij SCIMETH Etička pitanja u suvremenim lingvističkim istraživanjima

Rijeka članica Organizacijskoga odbora

24.01.2018. - 24.01.2018.

Znanstvena tribina: Udruge za razvoj visokog školstva "Universitas": prof. emeritus Ivo Pranjković „O hrvatskome jezičnom identitetu“

Rijeka moderator znanstvene tribine

25.11.2017. - 25.11.2017.

LinguaDOC – I. znanstveni skup doktoranada HDPL-a, Rijeka

Rijeka članica Organizacisjkoga odbora

12.05.2017. - 12.05.2017.

Okrugli stol "Hrvatski jezik u iseljeničkim zajednicama"

Split, Hrvatska sudionik okrugloga stola

04.05.2017. - 06.05.2017.

31. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku "Jezik i njegovi učinci"

Rijeka, Hrvatska član Programskoga odbora i Organizacijskoga odbora

03.05.2017. - 03.05.2017.

2. simpozij SCIMETH: Scijentometrija i objavljivanje znanstvenih radova u lingvistici

Rijeka predsjednica Organizacijskog odbora

08.03.2017. - 09.03.2017.

Mapiranje kulture sjećanja i tranzicijske pravde uz pomoć digitalnih metoda: tekst, slika i geoprostor"

Rijeka sudionik radionice

11.05.2016. - 11.05.2016.

1. simpozij SCIMETH: Metodologija znanstvenih istraživanja - statistika u filološkim istraživanjima

Filozofski fakultet, Rijeka predsjednica Organizacijskoga odbora

25-27. travnja 2014.

28. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku "Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja"

Zagreb član Programskoga odbora

24-26. travnja 2015.

29. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku "Metodologija i primjena lingvističkih istraživanja"

Zadar član Programskoga odbora

3–5. 6. 2016

Međunarodni znanstveni skup CLARC 2016: Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike

Filozofski fakultet, Rijeka predsjednica Programskoga i organizacijskoga odbora

12–14. svibnja 2016.

30. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku "Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja"

Filozofski fakultet, Rijeka član Programskoga odbora

Uredništva časopisa

2010. -

Lahor - časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik

Recenzije

2013.

Dijalog s hrvatskim i slovenskim jezikom, književnošću i kulturom

2012.

ZNANSTVENI PRINOSI ZAGREBAČKE SLAVISTIČKE ŠKOLE

2011.

Lingvistika nadrečeničnih jezičnih odnosa

2010.

Proceedings on the case syntax

2010.

The Linguistics of the Suprasyntactic Relations

2008.

ŽIVOT, SMRT I USKRSNUĆE JEZIKA, Claude Hagege, ZAUSTAVITI IZUMIRANJE JEZIKA (Disput, Zagreb, 2005.)

2007.

PREGLED HRVATSKIH GRAMATIKA I POGLED U NJIH, Sanda Ham, POVIJEST HRVATSKIH GRAMATlKA (Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2006.)

2006.

The contemporary language in grammar

2006.

Rječnik posuđenica iz turskoga jezika

2006.

Dictionary of Loan-Words from the Turkish Language

2006.

GRAMATIKA JEZIČNE SUVREMENOSTI, Josip Silić i Ivo Pranjković, GRAMATIKA HRVATSKOGA JEZIKA (za gimnazije i visoka učilišta),(Školska knjiga, Zagreb 2005.)

2005.

Milan Nosić: Loanwords from turkish (a dictionary)

Zbornik radova o sintaksi padeža( Proceedings on the case syntax )

Lingvistika nadrečeničnih jezičnih odnosa( The Linguistics of the Suprasyntactic Relations )

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

16.08.2020. - 03.09.2020.

Usavršavanje u okviru 53. ljetne škole Međunarodnoga seminara makedonskoga jezika, književnosti i kulture (30 sati)

Sveučilište "Sv. Ćiril i Metod", Skopje

polaznica seminara

04.05.2017. - 06.05.2017.

predstavljanje knjige na Međunarodnome znanstvenom skupu HDPL-a „Jezik i njegovi učinci“ (4–6. svibnja 2017, Rijeka): Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika, Disput, Zagreb, 2017. (autori: Branimir Belaj i Goran Tanacković Faletar)

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

predstavljač

04.05.2017. - 06.05.2017.

predstavljanje knjige na Međunarodnome znanstvenom skupu HDPL-a „Jezik i njegovi učinci“ (4–6. svibnja 2017, Rijeka): Uncovering English Medium Instruction, Peter Lang, 2017. (autorice: Branka drljača Margić i Irena Vodopija-Krstanović)

Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku

predstavljač

12.05.2016. -

predstavljanje knjige na Međunarodnome znanstvenom skupu HDPL-a "Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja" (12–14. svibnja 2016, Rijeka): Praktični vodič kroz mišljenje i značenje, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2016. (autor: Ray Jackendoff, prevela Anita Peti-Stantić)

Filozofski fakultet u Rijeci

predstavljač

12.05.2016. -

predstavljanje knjige na Međunarodnome znanstvenom skupu HDPL-a "Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja" (12–14. svibnja 2016, Rijeka): Eksperimentalne metode u istraživanjima usvajanja drugoga jezika, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci, Rijeka 2015 (autorice: Tihana Kraš i Maja Miličević)

Filozofski fakultet u Rijeci

predstavljač

23.10.2014. -

predstavljanje knjige Nives Opačić "Novi jezični putokazi"

Filozofski fakultet u Rijeci

predstavljač

29.08.2014. -

pozvano predavanje i radionica na Županijskome stručnom aktivu za nastavnike osnovnih škola Primorsko-goranske županije "Govoreni diskurs" (Rijeka)

AZOO

pozvani predavač

28.08.2014. -

pozvano predavanje na Županijskome stručnom aktivu za nastavnike osnovnih škola Primorsko-goranske županije "Odnos ortoepije i ortografije u hrvatskome standardnom jeziku" (Rijeka)

AZOO

pozvani predavač

18.01.2014. -

pozvano predavanje na stručnom savjetovanju "Susret fonoloških sustava" (Zagreb)

Hrvatsko filološko društvo

pozvani predavač

10.01.2014. -

pozvano predavanje na Županijskome stručnom vijeću učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika: "O metodologiji suvremenih hrvatskih pravopisnih priručnika" (Karlovac)

AZOO

pozvani predavač

2014. -

pozvano predavanje "Pojam pravopisnoga minimalnog para" na stručnome skupu "Lingua croata e cultura della traduzione"/"Dan hrvatskog jezika i kulture prevođenja" (Trst)

Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione (IUSLIT)/Department of Legal, Language, Translation and Interpreting Studies (IUSLIT), Universita degli Studi di Trieste

pozvani predavač

2013-2017

Članica Državnoga povjerenstva za natjecanje iz hrvatskoga jezika

Agencija za odgoj i obrazovanje

jezični recenzent

2010. - 2011.

Primijenjeni tečaj hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce

Filozofski fakultet u Rijeci

suautorica programa, voditeljica programa, predavačica

01.09.2004. -

Predavanje na Županijskome stručnom aktivu za nastavnike srednjih škola Istarske i Primorsko-goranske županije "Nepromjenjive riječi u hrvatskome standardnom jeziku"

MZOŠ

predavač

1998. -

Lektorira znanstvene knjige, sveučilišne udžbenike te doktorske radove znanstvenika Sveučilišta u Rijeci (iz područja psihologije, pedagogije, filozofije, književnosti, teologije, ekonomije, hotelijerstva i turizma, medicine, strojarstva i elektrotehnike), kao i pravne dokumente za potrebe Sveučilišta u Rijeci

lektor

5–7. studenoga 2015.

pozvano predavanje: „Pojam visokoga i niskog varijeteta u hrvatskome standardnom jeziku (s naglaskom na pravogovorni plan)“, VII. simpozij učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika „Kultura govorenja i slušanja“, Opatija

AZOO

pozvani predavač

Javno djelovanje

Javna predavanja

11.05.2018.

Kako se koristimo jezičnim sredstvima u uljudnoj komunikaciji

(u sklopu manifestacije „Tjedan Filozofskoga fakulteta u Rijeci“)

Gradska vijećnica, Rijeka

2006.

Detalji

Javno predstavljanje "Gramatike hrvatskoga jezika" autora Josipa Silića i Ive Pranjkovića

Gradska vijećnica, Rijeka

Volonterstvo

10.12.2010.

Sudjelovanje u akciji Zaklade Sveučilišta u Rijeci "Sveučilištarci volontiraju"

Prihvatilište za beskućnike, Rijeka

04.12.2009.

Sudjelovanje u akciji Zaklade Sveučilišta u Rijeci "Sveučilištarci volontiraju"

Osnovna škola "Pećine", Rijeka

Intervjui

01.12.2015.

Prevoditi na hrvatski

Podlistak "Universitas"

Split

Medijski nastupi

01.09.2012.

Emisija "Jezik i predrasude", urednica Irena Plejić-Premec

Hrvatski radio, obrazovni program

Zagreb

01.03.2007.

Detalji

Hrvatska televizija (studio Rijeka)

Rijeka

2004.

Detalji

Hrvatski radio

Zagreb

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

03.10.2011. - 30.09.2015.

Prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje

Filozofski fakultet u Rijeci

2011. -

Voditeljica Primijenjenoga tečaja hrvatskoga jezika za lektore i prevodioce

Filozofski fakultet u Rijeci / Odsjek za kroatistiku

2011. -

članica Stručnoga vijeća Centra za studije

Sveučilište u Rijeci

2008. - 2011.

Predstojnica Katedre za metodiku hrvatskoga jezika i književnosti i opće filološke predmete

Filozofski fakultet u Rijeci / Odsjek za kroatistiku

2006. - 2008.

ECTS-koordinatorica

Filozofski fakultet u Rijeci / Odsjek za kroatistiku

Povjerenstva na sveučilištu

21.07.2015. -

članica Povjerenstva; predsjednica Povjerenstva u prvoj godini rada Povjerenstva

Povjerenstvo za akreditaciju i vrednovanje studijskih programa

17.07.2012. - 17.07.2015.

Predsjednica

Sveučilište u Rijeci / Povjerenstvo za akreditaciju studijskih programa

srpanj - studeni 2013.

suradnica i suautorica teksta

Sveučilište u Rijeci / Radno tijelo za izradu "Izdavačkoga standarda Sveučilišta u Rijeci"

Povjerenstva izvan sveučilišta

2015/2016

članica Povjerenstva

Agencija za odgoj i obrazovanje/ Državno povjerenstvo za provedbu Natjecanja iz hrvatskoga jezika učenika/ica osnovnih i srednjih škola u šk. god. 2015/2016

2014/2015

članica Povjerenstva

Agencija za odgoj i obrazovanje / Državno povjerenstvo za provedbu Natjecanja iz hrvatskoga jezika učenika/ica osnovnih i srednjih škola u šk. god. 2014/2015

2013/2014

članica Povjerenstva

Agencija za odgoj i obrazovanje / Državno povjerenstvo za provedbu Natjecanja iz hrvatskoga jezika učenika/ica osnovnih i srednjih škola u šk. god. 2013/2014

Projekti

Znanstveni projekti

01.11.2018. - 01.11.2022.

Semantičke domene deiktičkih riječi: Istraživanje brzih semantičkih procesa u jeziku (DeicTeS), IP-2018-01-2243 , voditeljica: prof. dr. sc. Marija Brala-Vukanović

suradnica

HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost

deictes.ffri.hr

2018. - 2019.

Izrada korpusa za učenje i poučavanje hrvatskih naglasaka (voditeljica: izv. prof. dr. sc. Jelena Vlašić Duić

suradnica

Sveučilište u Zagrebu

2018. -

Ortoepska raznolikost u hrvatskome standardnom jeziku (OrthoUNIRI)

voditeljica

Sveučilište u Rijeci

2018. -

Identifikacija i automatsko razrješavanje višeznačnosti homografa u hrvatskom jeziku (Identification and Automatic Disambiguation of Homographs for Croatian – IDIHO)

suradnica

Sveučilište u Rijeci

https://portal.uniri.hr/Projekti/1104?controler=projekti

2015. - 2018.

Hrvatski pravopisno-pravogovorni priručnik (potpora postojećim istraživanjima)

voditeljica

Sveučilište u Rijeci

https://portal.uniri.hr/Projekti/651?controler=projekti

2008. - 2013.

Hrvatski pravopisno-pravogovorni priručnik – voditelj prof. emeritus Josip Silić

suradnica

MZOS

2008. - 2013.

Tekstološki i pragmalingvistički opisi hrvatskoga jezika - voditeljica prof. dr. sc. Lada Badurina

suradnica

MZOS

2007. - 2013.

Suprotstavljanje globalizaciji jezika i kultura – jezični i kulturni identitet (br. projekta: 130-1301044-1043; voditeljica prof. dr. sc. Barbara Kryžan-Stanojević)

suradnica

MZOS

2006. - 2009.

Die Unterschiede zwischen dem Bosnischen/Bosniakischen, Kroatischen und Serbischen (voditelj prof. dr. Branko Tošović)

suradnica

Wissenschaftsfonds, FWF; br. P19158-G03 (Republika Austrija)

2002. - 2006.

Čakavsko narječje; sjeverozapadni i središnji čakavski dijalekti (br. projekta: 0009014; voditeljica prof. dr. sc. Iva Lukežić)

suradnica

MZOŠ

2002. - 2006.

Komunikacija čovjek–stroj (broj projekta 0009012, voditelj prof. dr. sc. Ivo Ipšić)

suradnica

MZOŠ

1996. - 2002.

Dijalektološka istraživanja u sjeverozapadnom čakavskom arealu, br. projekta 009004, voditeljica prof. em. Iva Lukežić

suradnica

MZOŠ

Stručni projekti

18.06.2015. - 18.09.2016.

UNAPRORI (Unapređivanje postupka vrednovanja programa na Sveučilištu u Rijeci)

Sveučilište u Rijeci

članica Radne skupine za izradu prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za upravljanje u visokom obrazovanju u sklopu UNAPRORI projekta

14.11.2014. -

"Opismeni me prije Nove godine"

Udruga studenata kroatistike "Idiom"

pozvani predavač

01.07.2014. -

Definiranje pravila za akreditiranje internacionalnih diplomskih studija - projekt u sklopu programskih ugovora Sveučilišta u Rijeci i MZOS Republike Hrvatske, voditeljice projekta: izv. prof. dr. sc. Barbara Karleuša i prof. dr. sc. Anica Trp

Sveučilište u Rijeci

član radne skupine

01.11.2013. -

"Opismeni me prije Nove godine!"

Udruga studenata kroatistike "Idiom"

pozvani predavač

01.07.2013. - 01.11.2013.

Izrada izdavačkog standarda Sveučilišta u Rijeci

Sveučilište u Rijeci

suradnica i suautorica teksta

4.-23. 8 2014.

Projekt priznavanja izvannastavnih aktivnosti kroz ECTS-bodove (projekt na temelju programskih ugovora Sveučilišta u Rijeci i MZOS Republike Hrvatske)

Sveučilište u Rijeci

lektorica: lektura Priručnika autorice prof. dr. sc. Božane Knežević: „Model planiranja, organiziranja i priznavanja izvannastavnih aktivnosti kroz ECTS-bodove“

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

Potpore 2017 - Mladi istraživači