dr. sc. Majda Trobok redoviti prof.

Filozofski fakultet Odsjek za filozofiju

prostorija : 414/IV
e-pošta : trobok@ffri.hr
mobitel : 00385 91 56 11 814

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Logika
preddiplomski studij Filozofije
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 30+30
- Simbolička logika
preddiplosmki studij Filozofije
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 30+30
- “Ragionamento critico per docenti”
diplomski studij Talijanskog jezika i književnost
Filozofski fakultetu Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 30+0
- Metodika nastave logike
diplomski studij Filozofije
Filozofski fakultet u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 15+15
- Seminar 3
diplomski studij Matematike
Odjel za matematiku
nositelj kolegija
Norma sati: 0+30
- Filozofija logike i matematike
diplomski studij
Sveučilište u Rijeci
nositelj kolegija (sa Smokrović, Nenad)
Norma sati: 15+15
- Logika 1
preddiplomski studij filozofije
Filozofski faklutet u Riejeci
nositeljica kolegija
Norma sati: 30+30
- Logika 2
preddiplomski studij filozofije
Filozofski fakultet u Rijeci
nositeljica kolegija
Norma sati: 30+30
- Filozofija matematike
diplomski studij
Filozofski fakuletet
nositeljica kolegija
Norma sati: 15+15
- Uvod u filozofiju matematike
diplomskog studija Matematike-Fizike, diplomskog studija Matematike-Informatike
Sveučilište u Rijeci
nositeljica kolegija
Norma sati: 30+30
- Uvod u simboličku logiku
2. i 3. godina preddiplomskog studija Filozofije
Filozofski fakultet u Rijeci
nositeljica kolegija
Norma sati: 15+15
- Simbolička logika-Metateorija
diplomski studij Filozofije
Filozofski fakultet u Rijeci
nositeljica kolegija
Norma sati: 15+15
- Metodika nastave filozofije
Diplomski studij Filozofije - nastavnički smjer
Filozofski fakultet u Rijeci
nositeljica kolegija (sa Golubović, Aleksandra)
Norma sati:
- Linearna algebra I
studij matematike
Odsjeku za matematiku Filozofskog fakulteta u Rijeci
asistent
Norma sati:
- Linearna algebra II
matematika
Odsjek za matematiku Filozofskog fakulteta u Rijeci
asistent
Norma sati:
- Matematika 1
Politehnika
Odsjeku za politehniku Filozofskog fakulteta u Rijeci
asistent
Norma sati:
- Matematika 2
Politehnika
Odsjeku za politehniku Filozofskog fakulteta u Rijeci
asistent
Norma sati:
- Povijest matematike
Matematika
Odsjeku za matematiku Filozofskog fakulteta u Rijeci
asistent
Norma sati:
- Logika
Matematika
Odsjeku za matematiku Filozofskog fakulteta u Rijeci
asistent
Norma sati:
- Logika
Filozofija
Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci
asistent
Norma sati:
- Filozofija - Opći predmet

Filozofski fakultet u Rijeci
asistent (seminari)
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Filozofski problemi umjetne inteligencije
Ivan Saftić
Filozofija-Informatika
Filozofski fakulet u Rijeci
- Problem konjunkcije u prirodnom jeziku
Tomislav Pauletig
Filozofija-Talijanski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
- Dokaz meta-teorema adekvatnosti za logiku sudova u sustavu prirodne dedukcije i u računu sudova
Dora Kunović
Filozofija-Engleski jezik i književnost
Filozofski fakultet u Rijeci
- Gödel-Löb sustav i generiranje teorema
Luka Mikec
Filozofija-Informatika
Filozofski fakulet u Rijeci
- «Modalna logika i problem trans-svjetovnog identiteta»
Marija Bilandzija
Filozofija
Filozofski fakultet u Rijeci
- “Gödelov dokaz nepotpunosti za elementarnu aritmetiku”
Dino Arbula
Filozofija
Filozofski fakultet u Rijeci
- “Starogrčka matematika»
Mihreta Mejremić
Mateamtika-Fizika
Filozofski fakultet u Rijeci
- “Filozofski okvir Euklidovih Elemenata»
Ana Gregorić
Filozofija
Filozofski fakultet u Rijeci
- “Razvoj infinitezimalnoga računa»
Ljiljana Vucelić
Matematika-Fizika
Filozofski fakultet u Rijeci
- "Indijska matematika”
Goranka Herljević
Matematika-Fizika
Filozofski fakultet u Rijeci
- “Načini uvođenja realnih brojeva”
Nikolaus Vesko
Matematika
Filozofski fakultet u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

- "Radionica Modalne logike" te predavanje "Intuicionistička logika"
“Ljetne škole filozofije jezika i logike” (Summer School of Philosophy of Language and Logic)
organizaciji “Udruge studenata filozofije ‘Furija’” sa Filozofskog fakultetu u Rijeci
vođenje radionica. održano predavanje
Norma sati: 6 sati 8radionica), 2 sata (predavanje)
- radionica "Modalna logika"
radionica za studente diplomskog i poslijediplomskog studija filozofije
Filozofski faultet u Rijeci
vođenje radionice
Norma sati: 30 sati
- radionica “Logika drugoga reda”
radionica za studente diplomskog i poslijediplomskog studija filozofije
Filozofski fakultet u Rijeci
vođenje radionice
Norma sati: 30 sati

Obrazovni projekti

- Kultura kritičkog mišljenja, https://www.youtube.com/channel/UCr_uqS15uEB5Wk__6-qpq6Q

Financiranje: razni izvori

Izdavaštvo

- Ragionamento critico per insegnanti

Financiranje: Filozofski fakultet u Rijeci

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Majda Trobok
Mathematics and the World - The Concept of Experiment
Filozofska pot Andreja Uleta 101-107 - 2018.

2. Trobok, Majda
The mathematics-natural sciences analogy and the underlying logic - The Road through thought experiments and related methods
Croatian journal of philosophy XVII 23-36 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958251

3. Trobok, Majda
EXPERIMENTS IN MATHEMATICS AND THE NATURAL SCIENCES – THE ANALOGY WITHIN THE DESCRIPTIVE EPISTEMIC CONTEXT
251-253 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958566

4. Trobok, Majda
The mathematics-natural sciences analogy and the underlying logic - The Road through thought experiments and related methods
Croatian journal of philosophy XVII 23-36 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958251

5. Trobok, Majda
EXPERIMENTS IN MATHEMATICS AND THE NATURAL SCIENCES – THE ANALOGY WITHIN THE DESCRIPTIVE EPISTEMIC CONTEXT
251-253 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=958566

6. Majda Trobok
Grasping the basic arithmetical concepts - The role of imaginative intuitions
Thought Experiments between Nature and Society: A Festschrift for Nenad Miščević 257-268 - 2017.

7. Smokrović, Nenad ; Trobok, Majda
Mathematics and Pragmatic Naturalism
Synthesis philosophica 28 263-270 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=751354

WOS

8. Smokrović, Nenad ; Trobok, Majda
Mathematics and Pragmatic Naturalism
Synthesis philosophica 28 263-270 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=751354

WOS

9. Trobok, Majda
Defending Analyticity: Remarks on Williamson’s The Philosophy of Philosophy
Croatian journal of philosophy XIII 29-35 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=467869

WOS

10. Trobok, Majda
Defending Analyticity: Remarks on Williamson’s The Philosophy of Philosophy
Croatian journal of philosophy XIII 29-35 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=467869

WOS

11. Trobok, Majda
Mathematics and Reality
International studies in the philosophy of science 25 411-415 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=558085

12. Trobok, Majda
Mathematics and Reality
International studies in the philosophy of science 25 411-415 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=558085

13. Trobok, Majda
The Structuralist Account of Logic
Croatian Journal of Philosophy 8 257-265 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=331433

WOS

14. Trobok, Majda
The Structuralist Account of Logic
Croatian Journal of Philosophy 8 257-265 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=331433

WOS

15. Trobok, Majda
The Reduction of Logic to Structures
356-358 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=418158

16. Trobok, Majda
The Structuralist Account of Logic
Croatian Journal of Philosophy 8 257-265 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=331433

WOS

17. Trobok, Majda
The Structuralist Account of Logic
Croatian Journal of Philosophy 8 257-265 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=331433

WOS

18. Trobok, Majda
The Reduction of Logic to Structures
356-358 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=418158

19. Trobok, Majda
The Reduction of Logic to Structures
356-358 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=418158

20. Trobok, Majda
Čime se bavi filozofija matematike?
Metodički ogledi 7 33-44 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=959342

21. Trobok, Majda
Structuralism in the philosophy of mathematics
Synthesis philosophica 15 65-75 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=959346

22. Trobok, Majda
Ante rem strukturalizem
Filozofski vestnik 21 81-89 - 2000.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=959308

23. Trobok, Majda
'Skupovno-teorijski' realizam Penelope Maddy
Filozofska istraživanja 3 489-496 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=959297

24. Trobok, Majda
Dummett o Wittgensteinovi filozofiji matematike
Analiza (Ljubljana) 3 99-104 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=959303

25. Trobok, Majda
Wittgenstein and Cantor's theorem
266-271 - 1998.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=959286

26.


Znanstvene knjige

1.

Between Logic and Reality – Modelling Inference, Action and Understanding
monografija Miščević, Nenad; Trobok, Majda; Žarnić, berislav Springer-Verlag Dordrecht https://www.springer.com/la/book/9789400723894
2.
Trobok, Majda
Platonism in the Philosophy of Mathematics
monografija Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka
3.

The Role of Mathematics in Physical Sciences – Interdisciplinary and Philosophical Aspects
monografija Boniolo, Giovanni; Budinich, Paolo; Trobok, Majda Springer-Verlag Dordrecht

Pozvana predavanja

1. Trobok, Majda
Experiments in Mathematics and the Natural Sciences
Odsjek za filozofiju Sveučilišta u Ljubljani, međunarodni simpozij “Symposium in hounour of Prof.dr.Andrej Ule” - 8.4.2016.
2. Trobok, Majda
Intuitions and their role in gaining mathematical knowledge - A reply to Miščević
Sveučilište u Mariboru, međunarodna konferencija “Thought Experiments between Nature and Society: Nenad’s 65” - 25.11.2015.
3. Smokrović, Nenad; Trobok, Majda
Pragmatic Naturalism in the Philosophy of Mathematics
Filozofski fakkultet u Rijeci, međunarodna konferencija ”Naturalism, Mind and Value” - 31.5.2012.
4. Trobok, Majda
The Structuralist Theory of Logic
IUC Dubrovnik, međunarodni kongres «Logical Foundations of Metaphysics» - 24.5.2008.
5. Trobok, Majda
The Ontological Problem for Platonism (in the Philosophy of Mathematics)”
Sveučilište u Padovi (Italija), međunarodni kongres “Ontology and Mathematics”
6. Trobok, Majda
The Caesar problem: neo-Fregeans' view
Odsjek za logiku Karlovog sveučilišta u Pragu
7. Trobok, Majda
Može li strukturalizam riješiti probleme platonizma u filozofiji matematike?
Odjel za filozofiju Matice hrvatske, simpozij “Filozofija znanosti: suvremene teme i perspective”
8. Trobok, Majda
Principi apstrakcije
Filozofski Fakultet u Rijeci, u organizaciji Odsjeka za filozofiju i Društva za analitičku filozofiju
9.

10.

Znanstveni projekti

1. -
međunarodni projekt «Logika i stvarnost» (”Logic and Reality”), 009-0091328-0941; voditeljica međunarodnog projekta; Ministartsvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;
2. -
«Logičke strukture i intencionalnost»; broj projekta: 191-1911111-2730; suradnica na međunarodnom projektu; Ministartsvo znanosti, obrazovanja i sporta; ;
3. -
“Logic, Concepts and Communication (LogiCCom)”, IP-2014-09-9378; članica međunarodnog projekta; Hrvatske zaklade za znanost; ;
4. -
“Racionalnost: između logičkog ideala i svakodnevnog zaključivanja” (Rationality: between Logically Ideal and Commonsensical in Everyday Reasoning); članica međunarodnog projekta; Hrvatska zaklada za znanost; ;
5. -
Kritičko mišljenje i društvo: obrazovanje, znanost, politika i religija; voditeljica; Sveučilište u Rijeci; ;

Znanstveni skupovi

1. -
Philosophy of Mathematics and Modal Logic Bled (Slovenija), Sveučilišta u Ljubljani i Mariboru međunarodni znanstveni skup, održano predavanje: "Wittgenstein's Philosophy of Mathematics"
2. -
Filozofija in matematika Filozofskom institutu ZRC SAZU u Ljubljani međunarodni znanstveni skup, održano predavanje: “Ante rem strukturalizam”
3. -
Representing and Inferring Bergamo (Italija), SIFA-e (“Societa' Italiana di Filosofia Analitica”) međunarodni znanstveni skup, održano predavanje: “Can Resnik's Version of Structuralism Solve the Problems of Platonism?”
4. -
Philosophy between Padova and Rijeka Padova (Italija), Sveučilište u Padovi međunarodni znanstveni skup, održano predavanje: “How Could We Solve the Epistemological Problem for Platonism?”
5. -
Ontology and Mathematics Padova, Sveučilište u Padovi međunarodni znanstveni skup, držano predavanje: “The Ontological Problem for Platonism (in the Philosophy of Mathematics)”
6. -
Filozofija znanosti: suvremene teme i perspective Zagreb, Odjela za filozofiju Matice hrvatske znanstven skup, održano predavanje: “Može li strukturalizam riješiti probleme platonizma u filozofiji matematike?”
7. -
Logical Foundations of Metaphysics Dubrovnik, IUC međunarodni znanstveni skup, održano predavanje: «Hume's Principle and Sortal Concepts»
8. -
SEFA 5 – 5th Conference of The Spanish Society for Analytic Philosophy Barcelona, EFA-e (Sociedad Espanjola de Filosofia Analitica) međunarodni znanstveni skup, održano predavanje: «Are There Any Sets out There?»
9. -
Logical Foundations of Metaphysics Dubrovnik, IUC međunarodni znanstveni skup, održano predavanje :«The Structuralist Theory of Logic»
10. -
31st International Wittgenstein Symposium - Logical Analysis Kirchbergu am Wechsel (Austria), Ludwig Wittgenstein Society međunarodni skup, održano predavanje : «The Reduction of Logic to Structures»
11. -
Analytic Philosophy – Logical Consequence Duborvnik, IUC međunarodni znanstveni skup, održano predavanje :«Knowledge of Sources Rationale: Frege and the Neo-Fregeans»
12. -
Logical Foundations of Metaphysics: Philosophical Logic Dubrovnik, IUC međunarodni znanstveni skup ,održano predavanje :«Debating Frege and Neo-logicism»
13. -
Naturalism, Mind and Value Rijeka, Filozofski fakultet u Rijeci međunarodni znanstveni skup, održano predavanje (koautor: Smokrović, Nenad): Pragmatic Naturalism in the Philosophy of Mathematics”
14. -
Logic and Rationality Rijeka, Centar za logiku, metodologiju istraživanja i teoriju odlučivanja međunarodni znanstveni skup, održano predavanje: «The Mathematics-Science Analogy – Epistemic Perspectives»
15. -
Analytic Philosophy: Pluralism in Logic, Mathematics, and Semantics Dubrovnik, IUC međunarodni znanstveni skup, održano predavanje: «Epistemic paths: the mathematics-science analogy»
16. -
Thought Experiments between Nature and Society: Nenad’s 65 Maribor, Sveučilište u Mariboru međunarodni znanstveni skup, održano predavanje: “Intuitions and their role in gaining mathematical knowledge - A reply to Miščević”
17. -
Philosophy of Science, section: Philosophy of Mathematics Duborvnik, IUC međunarodni znanstveni skup, održano predavanje: “Grasping concepts in mathematics and the (natural) sciences”
18. -
Analytic Philosophy Duborvnik, IUC međunarodni znanstveni skup, održano predavanje: “Grasping the Concept of Natural Number - The Role of Image-based intuitions”
19. -
Contemporary Philosophical Issues Rijeka, Filozofski fakultet u Rijeci međunarodni znanstveni skup, održano predavanje: «Mathematics and the Natural Sciences - The Context of Justification »
20. -
Suvremene filozofske teme: Analitička filozofija – Logičke rasprave Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci predsjedavanje organizacijskim odborom međunarodnog simpozija
21. -
Contemporary Philosophical Issues - Logic and Reality Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci članica organizacijskog odbora međunarodnog simpozija
22. -
Naturalism, Mind and Value Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci članica organizacijskog odbora međunarodne konferencije
23. -
Mind, World and Action IUC, Dubrovnik ko-direktor međunarodnog kursa, sa prof. Arsenijević (Univerzitet u Beogradu) i Prof. Williamson (Oxford University) (Kurs se održava redovito, svake godine)
24. -
25. -
Filozofski Jam Session Odsjek za filozofiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci međunrodni simpozij, održano predavanje: "Platonizam: matematika i stvarnost"

Uredništva časopisa

1. - 2005.-2008. - izvršna sam urednica (sa C. Calabi) časopisa “European Journal for Analytic Philosophy” 2008. - 2015. glavna urednica časopisa EuJAP 2015. - glavna urednica (zajedno s L. Malatesti) časopisa EuJAP

Recenzije umjetničke djelatnosti

1. - Malatesti, Gavran Miloš, Čeč, 2015., Filozofsko pisanje bez filozofiranja, Filozofski fakultet u Rijeci, ISBN 978-953-7975-31-9 e-izdanje Recenzija e-udžbenika (zajedno sa doc.dr.sc. Tomislav Janović); ;
2. - Buchberger, Iva, 2012, Kritičko mišljenje: Priručnik kritičkog mišljenja, slušanja i pisanja, Universitas Rijeka Recenzcija knjige (zajedno sa prof.dr.sc. Vlatka Domović); ;

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
-
Stručni skup za nastavnike logike u gimnazijama i drugim srednjim školama
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb   održano predavanje: "Dijagramiranje i logička analiza teksta"
2.
-
ciklus predavanja “Društva matematičara i fizičara - Rijeka”
Društvo matematičara i fizičara - Rijeka   održano predavanje: “Intuicionizma u filozofiji matematike”
3.
-
stručni skup za nastavnike logike u srednjim školama
Agencije za odgoj i obrazovanje, Zagreb   održano predavanje: “Valjanost zaključka”
4.
-
Stručni skup za nastavnike logike u gimnazijama i drugim srednjim školama
AZOO, Zagreb   održano predavanje: "Deduktivni i induktivni zaključci – tradicionalna i suvremena podjela»
5.
-
ciklus predavanja “Društva matematičara i fizičara - Rijeka”
“Društvu matematičara i fizičara – Rijeka”   održano predavanje: “Je li matematika svodljiva na logiku?”

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. - Što je filozofija matematike?
manifestacija “Noć filozofije”, u organizaciji “Udruge studenata filozofije ‘Furija’”
Filozofski fakultet u Rijeci
2. - Intuicionizam u filozofiji matematike
ciklus predavanja "Društva matematičara i fizičara - Rijeka"
Filozofski fakultet u Rijeci
3. - Je li matematika svodljiva na logiku?
ciklus predavanja “Društva matematičara i fizičara – Rijeka”
Filozofski fakultet u Rijeci

Popularizacija znanosti

1. -

2. - "Kultura kritičkog mišljenja"
mentoriranje studentskog projekta
YouTube kanal: https://www.youtube.com/channel/UCr_uqS15uEB5Wk__6-qpq6Q

Intervjui

1. - Neformalna logika ili kako vješto argumentirati
Srednja.hr, on-line izdanje, intervju (sa Sekulić, Dragana)
https://srednja.hr/studenti/vijesti/neformalna-logika-ili-kako-vjesto-argumentirati/

Novinski članci

1. - https://srednja.hr/studenti/vijesti/kultura-kritickog-misljenja-studenti-iz-rijeke-uce-nas-sto-argument-cega-se-sastoji/
Srednja.hr, on-line izdanje

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. - - pročelnica
Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci
2. - - članica povjerenstva za izradu Pravilnika o izdavaštvu Sveučilišta u Rijeci
Sveučilište u Rijeci
3. - - članica Povjerenstva za izdavačku djelatnost Filozofskoga fakulteta u Rijeci.
Filozofski fakultet u Rijeci
4. - - predstojnica Katedre za logiku i teoriju znanosti pri Odsjeku za filozofijup
Odsjek za filozofiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci.
5. - - ECTS koordinatorica
Odsjek za filozofiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci
6. - - članica Etičkog povjerenstva Filozofskog fakulteta u Rijeci
Filozofski fakultet

Povjerenstva izvan sveučilišta

1. - - članica Državnog povjerenstva za provedbu Natjecanja iz logike za srednje škole
AZVO
2. - - članica Povjerenstva za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obnavljanje regulirane profesije nastavnika filozofije u srednjim školama
AZVO
3. - - članica Matičnog odbora za polje filozofije i teologije u sazivu 2017.- 2021. god.
AZVO