doc. dr. sc. Tea Marohnić dipl. ing.

Tehnički fakultet Zavod za konstruiranje u strojarstvu

e-pošta : tmarohnic@riteh.hr
prostorija : 1-116
telefon : +38551651531

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar 32 3 1
LinkedIN
ORCID
Publons
ResearcherID
Scopus 23 3
Web of Science 21 3

Obrazovanje

1.10.2011. - 18.4.2017. Doktor znanosti, područje Tehničkih znanosti, polja Strojarstvo Poslijediplomski doktorski studij iz tehničkih znanosti Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
1.10.2003. - 10.9.2009. Dipl. ing. strojarstva Sveučilišni dodiplomski studij strojarstva Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

Radno iskustvo

1.10.2018. - Docent Izvođenje nastave (predavanja i/ili konstrukcijskih vježbi) iz kolegija Inženjerska grafika, Inženjerska grafika i dokumentiranje, Oblikovanje pomoću računala, Tehničko dokumentiranje, Konstruiranje i oblikovanje, Izborni projekt - Konstruiranje i oblikovanje, Konstruiranje, CAE u razvoju proizvoda, Metodičko konstruiranje; znanstveno-istraživački rad Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
21.7.2017. - 30.9.2018. Poslijedoktorand Izvođenje nastave (predavanja i/ili konstrukcijskih vježbi) iz kolegija Inženjerska grafika, Inženjerska grafika i dokumentiranje, Oblikovanje pomoću računala, Tehničko dokumentiranje; pomoć studentima u izradi završnih radova; znanstveno-istraživački rad Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
1.11.2015. - 30.6.2017. Asistent Održavanje nastave (konstrukcijskih vježbi) iz kolegija Inženjerska grafika, Inženjerska grafika i dokumentiranje, Računalne vještine, Oblikovanje pomoću računala, Tehničko dokumentiranje, Konstrukcijski elementi 1; znanstveno-istraživački rad Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
1.7.2011. - 31.10.2015. Asistent Održavanje nastave (auditornih i konstrukcijskih vježbi) iz kolegija Mehanika, Čvrstoća materijala, Mehaničke konstrukcije, Tehničko crtanje 1 i 2; znanstveno-istraživački rad Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
1.10.2009. - 30.11.2010. Asistent Održavanje nastave (konstrukcijskih i laboratorijskih vježbi) iz kolegija Elementi strojeva 1 i 2, Konstrukcijski elementi 2, Osnove konstrukcijskih elemenata, Laboratorijske vježbe A; znanstveno-istraživački rad Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

Nagrade i priznanja

Odabrana za jednu od deset natjecateljica i natjecatelja na Young talents session natjecanju pod pokroviteljstvom tvrtke Opel koje je održano na Tehničkom Sveučilištu u Darmstadtu (Njemačka) u okviru međunarodne znanstvene konferencije 5th Symposium on Structural Durability in Darmstadt (SoSDiD) 2017.
Bilateralna stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije za studijski boravak i znanstveno usavršavanje na Fakulteti za strojništvo u Ljubljani, Slovenija
Stipendistica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa po ključu 10% najuspješnijih studenata tijekom cijelog dodiplomskog studija

Članstva

- TO544 (Strojni elementi), Hrvatski zavod za norme

Nastavna djelatnost

Kolegiji

4.3.2019. - Metodičko konstruiranje
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehničku fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2018. - Konstruiranje
Preddiplomski stručni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
sunositelj, od 2019/20 nositelj
Norma sati:
1.10.2018. - Izborni projekt - Konstruiranje i oblikovanje
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
sunositelj
Norma sati:
1.10.2017. - Konstruiranje i oblikovanje
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2017. - CAE u razvoju proizvoda
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2016. - Oblikovanje pomoću računala
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2015. - 30.9.2017. Računalne vještine
Preddiplomski sveučilišni studij računarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2015. - 30.9.2016. Konstrukcijski elementi 1
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2015. - Inženjerska grafika
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet u Rijeci
suradnik, od 2018/19 sunositelj
Norma sati:
1.10.2015. - Inženjerska grafika
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
suradnik, od 2018/19 sunositelj
Norma sati:
1.10.2015. - Inženjerska grafika i dokumentiranje
Preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet u Rijeci
suradnik, od 2018/19 sunositelj
Norma sati:
1.10.2015. - Tehničko dokumentiranje
Stručni studij elektrotehnike
Tehnički fakultet u Rijeci
suradnik, od 2018/19 nositelj
Norma sati:
1.10.2011. - 31.1.2016. Mehanika
Preddiplomski sveučilišni studij politehnike
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2011. - 30.9.2015. Tehničko crtanje 2
Preddiplomski sveučilišni studij politehnike
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2011. - 30.9.2015. Mehaničke konstrukcije
Diplomski sveučilišni studij politehnike i informatike
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2011. - 30.9.2015. Tehničko crtanje 1
Preddiplomski sveučilišni studij politehnike
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2011. - 30.9.2015. Čvrstoća materijala
Preddiplomski sveučilišni studij politehnike
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2009. - 30.11.2010. Elementi strojeva 1
Preddiplomski stručni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2009. - 30.11.2010. Konstrukcijski elementi 2
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2009. - 30.11.2010. Osnove konstrukcijskih elemenata
Preddiplomski sveučilišni studij brodogradnje
Tehnički fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2009. - 30.9.2010. Laboratorijske vježbe A
Diplomski sveučilišni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.10.2009. - 30.9.2010. Elementi strojeva 2
Preddiplomski stručni studij strojarstva
Tehnički fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:

Mentor u završnim radovima

- Konstrukcija lijevanog i zavarenog kućišta zupčastog prijenosnika
Mario Čaržavec
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- Konstruiranje i dimenzioniranje stupnog postolja vjetroturbine u skladu s DNV smjernicama
Matej Mališa
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- Konstruiranje i oblikovanje prijenosnog čekrka za manje terete
Ela Marković
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
- Izrada računalnog i fizičkog modela konstrukcijskog elementa metodama povratnog inženjerstva
Patrik Ortner
Preddiplomski sveučilišni studij strojarstva
Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

Osobni razvoj

14.8.2017. - 15.8.2017. Ljetna škola (4th ESIS Summer School) "Fatigue and Fracture Modeling and Analysis"


Norma sati: 3 ECTS
23.5.2016. - 24.5.2016. Ljetna škola ''Fatigue and Fracture Modeling and Analysis of Materials and Components''


Norma sati:
15.6.2015. - 17.6.2015. MATLAB Fundamentals Training Course / MLBE - 2015


Norma sati:
16.4.2013. - MATLAB for Excel Users - Hands-on Workshop


Norma sati: 4
1.2.2013. - 30.4.2013. Studijski boravak (bilateralna suradnja Republike Slovenije i Republike Hrvatske)


Norma sati:
19.6.2012. - 17.7.2012. UniSTAT 2 - Osnove analize varijance i regresijske analize


Norma sati: 20
8.5.2012. - 5.6.2012. UniSTAT 1 - Priprema podataka uz osnove deskriptivne i inferencijalne analize


Norma sati: 20 / 2 ECTS

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Basan, Robert; Marohnić, Tea
Multiaxial fatigue life calculation model for components in rolling-sliding line contact with application to gears
Fatigue & fracture of engineering materials & structures 42 1478-1493 - 2019. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ffe.12997

Q1
WOS

2. Basan, Robert; Marohnić, Tea; Smokvina Hanza, Sunčana
Pregled postojećih pristupa i metoda za procjenu cikličkih i zamornih parametara materijala
Conference Proceedings 20th International Conference on Materials, MATRIB 2019 42-51 - 2019.

3. Marohnić, Tea ; Basan, Robert
Estimation of cyclic behavior of unalloyed, low- alloy and high-alloy steels based on relevant monotonic properties using artificial neural networks
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 49 368-380 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=932564

Q4
WOS

4. Basan, Robert ; Marohnić, Tea
Multiaxial Fatigue Life Calculation Model for Engineering Components in Rolling-Sliding Contact
1-8 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=950470

5. Marohnić, Tea; Basan, Robert; Franulović, Marina
Evaluation of Methods for Estimation of Cyclic Stress-Strain Parameters from Monotonic Properties of Steels
Metals 7 1-15 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=855211

WOS
Q1

6. Marohnić, Tea; Basan, Robert
Study of Monotonic Properties’ Relevance for Estimation of Cyclic Yield Stress and Ramberg-Osgood Parameters of Steels
Journal of Materials Engineering and Performance - 2016. http://link.springer.com/article/10.1007/s11665-016-2311-1

Q2
WOS

7. Marohnić, Tea; Basan, Robert; Franulović, Marina
Evaluation of the Possibility of Estimating Cyclic Stress-strain Parameters and Curves from Monotonic Properties of Steels
Procedia Engineering (1877-7058) 101 277-284 - 2015.

8. Basan, Robert; Rubeša, Domagoj; Franulović, Marina; Marohnić, Tea
Some considerations on the evaluation of methods for the estimation of fatigue parameters from monotonic properties
Procedia Engineering (1877-7058) 101 18-25 - 2015.

9. Basan, Robert; Marohnić, Tea; Franulović, Marina
Estimation of fatigue parameters of 42CrMo4 steels
Proceedings of the 36th International Conference on Mechanics of Materials / Vormwald, Michael (ur.). - Darmstadt, Germany : Technische Universitat Darmstadt - Institut fur Stahlbau und Werkstoffmechanik (ISBN: 978-3-939195-43-6) 20-32 - 2015.

10. Marohnić, Tea; Basan, Robert; Franulović, Marina
Influence of methodology and selection of monotonic properties on estimation of cyclic stress-strain parameters of steels
Proceedings of the 36th International Conference on Mechanics of Materials / Vormwald, Michael (ur.). - Darmstadt, Germany : Technische Universitat Darmstadt - Institut fur Stahlbau und Werkstoffmechanik (ISBN: 978-3-939195-43-6) 33-41 - 2015.

11. Basan, Robert; Marohnić, Tea; Prebil, Ivan; Franulović, Marina
Preliminary investigation of the existence of correlation between cyclic Ramberg-Osgood parameters and monotonic properties of low-alloy steels
Proceedings of the 3rd International conference Mechanical technologies and structural materials / Živković, Dražen (ur.). - Split : Croatian society for mechanical technologies (ISSN 1847-7917) 109-115 - 2013.

12. Basan, Robert; Marohnić, Tea; Rubeša, Domagoj; Franulović, Marina
Web-Based material properties and knowledge database - Support for design of efficient and lightweight products
3rd Fatigue Symposium Leoben Conference Transcript / Eichsleder, Wilfried ; Grün, Florian (ur.). - Leoben : Montanuniversität Leoben, Chair of Mechanical Engineering (ISBN: 978-3-902544-03-02) 35-44 - 2012.

13. Gregov, Goran; Marohnić, Tea; Žic, Samir
Computer simulation of a laboratory hydraulic system
Proceeding of International Conference on Innovative Technologies, In-Tech 2010 / Kudlaček, Jan ; Barišić, Branimir ; Velay, Xavier ; Ohkura, Kazuhiro (ur.). - Prague : Kudlaček, Jan (ISBN: 978-80-904502-2-6) 448-452 - 2010.

14. Marohnić, Tea
New insights into estimation of cyclic behaviour of steels based on their monotonic properties using artificial neural networks
Proceedings of the 5th Symposium on Structural Durability in Darmstadt / Vormwald, Michael ; Beier, Heinz Thomas ; Breidenbach, Kerstin (ur.). Darmstadt, Germany : Technische Universitat Darmstadt - Institut fur Stahlbau und Werkstoffmechanik 223-230

Kongresna priopćenja

1.
Marohnić, Tea; Basan, Robert; Franulović, Marina
A comparison of conventional and machine-learning based methods for estimation of materials' parameters of cyclic strain hardening behavior Poster European congress and exhibition on advanced materials and processes EUROMAT 2019 Stockholm, Švedska - 2.9.2019.
2.
Basan, Robert ; Marohnić, Tea ; Franulović, Marina
Possibilities of application of artificial neural networks for biological and nonconventional materials Usmeno izlaganje First International Conference on Materials, Mimicking and Manufacturing from and for the Bio Application Milano, Italija - 29.6.2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=950238
3.
Marohnić, Tea; Basan, Robert
Analysis of relevance of monotonic properties for estimation of strain-life fatigue parameters Usmeno izlaganje European congress and exhibition on advanced materials and processes EUROMAT 2017 Solun (Thessaloniki), Grčka - 18.9.2017.
4.
Basan, Robert; Marohnić, Tea
Analysis of differences among steel subgroups regarding their strain-life fatigue parameters Usmeno izlaganje International Conference on Structural Integrity and Durability 2017 Dubrovnik, Hrvatska - 16.8.2017.
5.
Marohnić, Tea
New insights into estimation of cyclic behaviour of steels based on their monotonic properties using artificial neural networks Usmeno izlaganje Symposium on Structural Durability in Darmstadt SoSDiD 2017 Darmstadt, Njemačka - 18.5.2017.
6.
Franulović, Marina ; Basan, Robert ; Marković, Kristina ; Marohnić, Tea
Biomaterials characterization – parameters identification Poster 16th International Conference on New Trends in Fatigue and Fracture Dubrovnik, Hrvatska - 25.5.2016.
7.
Marohnić, Tea; Basan, Robert; Franulović, Marina
Evaluation of the Possibility of Estimating Cyclic Stress-strain Parameters and Curves from Monotonic Properties of Steels Usmeno izlaganje 3rd International Conference on Material and Component Performance under Variable Amplitude Loading, VAL2015 Prag, Češka Republika - 24.3.2015.
8.
Marohnić, Tea; Basan, Robert; Franulović, Marina
Influence of methodology and selection of monotonic properties on estimation of cyclic stress-strain parameters of steels Usmeno izlaganje 36th Int. Conference on Mechanics of Materials Sensbachtal, Njemačka - 23.2.2015.

Znanstveni projekti

1. 1.10.2015. - 30.9.2019.
Razvoj evolucijskih postupaka za karakterizaciju ponašanja bioloških tkiva; Suradnik; HRZZ (Hrvatska zaklada za znanost); ;
2. -
Karakterizacija i modeliranje ponašanja materijala za lake i inovativne konstrukcije; Suradnik; MZOS - DAAD; 9.000,00EUR;
3. -
Razvoj evolucijskih metoda za identifikaciju parametara materijala (Inicijalna potpora znanstvenim istraživanjima); Suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
4. -
Karakterizacija i modeliranje ponašanja materijala i konstrukcija za inovativne primjene (potpora znanstvenim istraživanjima); Suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;
5. -
Konstrukcija i optimizacija prijenosnika snage; Suradnik; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; ; http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=6&lid=1
6. -
Istraživanje i razvoj prediktivnih modela ponašanja konstrukcijskih materijala temeljenih na metodama strojnog učenja; Suradnik; Sveučilište u Rijeci; ;

Znanstveni skupovi

1. 4.6.2019. - 7.6.2019.
International Conference on Structural Integrity and Durability 2018 Dubrovnik, Hrvatska član Organizacijskog odbora
2. 2.10.2018. - 5.10.2018.
International Conference on Structural Integrity and Durability 2018 Dubrovnik, Hrvatska član Organizacijskog odbora
3. 15.8.2017. - 18.8.2017.
International Conference on Structural Integrity and Durability 2017 Dubrovnik, Hrvatska član Organizacijskog odbora

Recenzije

1. Peer Reviewer znanstvenog rada predloženog za objavljivanje u znanstvenom časopisu Materials (Impact Factor 2,972)
2. Peer Reviewer znanstvenog rada predloženog za objavljivanje u znanstvenom časopisu Materials (Impact Factor 2,972)
3. Peer Reviewer znanstvenog rada predloženog za objavljivanje u znanstvenom časopisu Metals (Impact Factor 2,259)
4. Peer Reviewer znanstvenog rada predloženog za objavljivanje u znanstvenom časopisu Journal of Constructional Steel Research (Impact Factor 2,028)
5. Peer Reviewer znanstvenog rada predloženog za objavljivanje u znanstvenom časopisu Materials (Impact Factor 2,467)
6. Peer Reviewer znanstvenog rada predloženog za objavljivanje u znanstvenom časopisu Engineering Review

Stručna djelatnost