Izv. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević

Pravni fakultet Katedra za financijsko pravo

Google scholar
Google scholar
bib

Obrazovanje

1.1.2005. - dr.sc. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1.1.1991. - 1.1.1995. dipl.iur/mag.iur. Sveučilišni diplomski studij pravo Pravni fakultet u Rijeci
- mr.sc. Poslijediplomski znanstveni studij iz trgovačkog prava Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

1.1.2011. - izvanredni profesor Pravni fakultet SVeučilišta u Rijeci
1.1.2007. - predstojnik Katedre za financijsko pravo Pravni fakultet SVeučilišta u Rijeci
1.1.2006. - 1.1.2011. docent Pravni fakultet Sveučilišta u RIjeci
1.1.1996. - 1.1.2006. asistent - viši asistent poslovi na Katedri Pravni fakultet SVeučilišta u Rijeci
- pravnik pripravnik poslovi pripravnika ACI d.d.

Članstva

1.1.2015. - European Association of Tax Law Professors
1.1.2014. - Povjerenstvo za fiskalnu politku (radno tijelo Hrvatskog sabora)
- Udruga za razvoj visokog školstva "Universitas"
- Hrvatska udruga za poredbeno pravo
- Hrvatska akedemija pravnih znanosti

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2013. - Lokalni i regionalni razvoj
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Pravni fakultet Sveučilišta u RIjeci
voditelj/nositelj kolegija
Norma sati: 60+15
1.1.2013. - Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja
Poslijediplomski specijalistički studij Financijsko pravo trgovačkih društava
Pravni fakultet u Rijeci
voditelj/nositelj kolegija
Norma sati: 36
1.1.2013. - Porezi i javna davanja trgovačkih društava
Poslijediplomski specijalistički /sveučilišni studij Financisko pravo trgovačkih društava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2013. - Financiranje javnih projekata
Poslijediplomski specijalistički /sveučilišni studij Financisko pravo trgovačkih društava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
sunositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2013. - Međunarodno dvostruko oporezivanje
Poslijediplomski specijalistički studij i doktorski studij Fiskalni sustav i fiskalna politika
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
sunositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2012. - Financiranje javnog sektora
specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Pravni fakultet u Rijeci
voditelj/nositelj kolegija
Norma sati: 60
1.1.2010. - Europsko porezno pravo
Poslijediplomksi specijalistički studij Pravo europskih integracija
Pravni fakultet u Rijeci
voditelj/ nositelj kolegija
Norma sati:
1.1.2008. - Porezno pravo
Integrirani studij Pravo
Pravni fakultet u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 60
1.1.2008. - Međunarodno financijsko pravo
Integrirani studij Pravo
Pravni fakulet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 90
1.1.2008. - Carine
Preddiplomski i Diplomski sveučilišni studij NAUTIKA I TEHNOLOGIJA POMORSKOG PROMETA
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 2+1, 60+15
1.1.2006. - Financijsko pravo i financijska znanost
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilište u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 150+45
1.1.2006. - Financiranje javne uprave
Stručni preddiplopski studij Upravni studij
Pravni fakultet Sveučlišta u Rijeci
nositelj kolegija
Norma sati: 60

Mentor u završnim radovima

1.1.2016. - INSTITUCIONALNI OKVIR BORBE PROTIV POREZNIH PRIJEVARA SA OSVRTOM NA NOVOUSTROJENI „POREZNI USKOK“
Elis Slivar
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PRAVA
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2016. - MJERE PROTIV IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA – NA EUROPSKOJ I NACIONALNOJ RAZINI
Nives Panijan
Integrirani studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2016. - ZASTARA U POREZNOM PRAVU
Rikard Nulleshi
Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2016. - POZITIVNO – PRAVNI ASPEKTI OPOREZIVANJA SAMOSTALNE DJELATNOSTI SLOBODNIH ZANIMANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Ana Mejašić
Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Pravo
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
30.9.2014. - UTAJA POREZA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Marin Barić
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
Pravni fakultet u Rijeci
1.1.2014. - POREZNI NADZOR U POREZNOM SUSTAVU REPUBLIKE HRVATSKE
Ivana Matasić
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
Pravni fakultet u Rijeci
1.1.2014. - OPOREZIVANJE NASLJEDSTVA I DAROVA-
Kristina Skrbin
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava
Pravni fakultet u Rijeci
1.1.2009. - -
-
sveučilišni integrirani pravo i stručni studij upravni studij
Pravni fakultet u Rijeci
1.1.2006. -

četverogodišnji diplomski studij pravo
Pravni fakultet u Rijeci
- 1.1.2015. ukupno 63 diplomskih i završnih radova - dostupno u ISVU

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo/ Preddiplomski stručni studij Upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Gostujući nastavnik

1.1.2012. - Međunarodni aspekti oporezivanja
Poslijediplomski doktorski studij Fiskalni sustavi i fiskalna politika
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
voditelj
Norma sati:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Prof.dr.sc. Arbutina Hrvoje Izv.prof.dr.sc. Nataša Žunić Kovačević
The history of double tax conventions in Croatia
Financial Theory&Practice 38 221-245 - 2014.

A1

2. Gadžo, Stjepan : Žunić Kovačević, Nataša
Komunalna naknada u RH i njezino pozicioniranje u odnosu na teoretske i normativne koncepte financijskog prava
Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 35 245-270 - 2014.

A1

3. Nataša Žunić Kovačević, Jelena Vapa- Tankosić, Miroslav Stojsavljević
State Aid and Financial crisis: Balancing Competition and Financial Stability
Conference Proceedings of the 6th International Conference "The Changing Economic Landscape: Issues, Implications and Policy Options" 23-42 - 2014.

A1

4. Bartoli-Kos, Tamara Žunić Kovačević, Nataša
“Porezni tretman strukturnih promjena kao prekograničnih transakcija trgovačkih društava u EU te implementacija Direktive o spajanjima u hrvatski poreznopravni sustav”
Hrvatska pravna revija - 2013.

A2

5. Žunić Kovačević, Nataša
Transferne cijene i izbjegavanje plaćanja poreza( Transfer Pricing and Tax Avoidance )
Financiranje, upravljanje i restrukturiranje trgovačkih društava u recesiji 205-224. - 2011.

A2

6. Čulinović - Herc, Edita; Žunić Kovačević, Nataša
Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova iz financijskih usluga - europska iskustva i prijedlog rješenja za hrvatsko pravo( Extrajudicial settlement of consumer disputes in domain of financial services - european solutions and de lege ferenda proposals for Croatian law )
- 2009.

7. Žunić Kovačević, Nataša
Financiranje trgovačkih društava putem zajma -nedostatak sustava poreza na dobit( The debt financing of corporations - a ambiguity in Croatian legal framework of corporate income taxation in the filed of thin-capitalization )
- 2005.

8. Žunić Kovačević, Nataša
Načelo jednakosti u poreznom pravu i sudskoj praksi nekih zemalja EU( The Principle of Equality in the Tax Law and Case Law of Several EU Countries )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveu� i� ta u Rijeci (1330-349X) 22 (2001), 2; 763-789 22 763-789 - 2001.

A1

9. Arbutina, Hrvoje; Žunić Kovačević, Nataša
The history of double tax conventions in Croatia The history of double tax conventions in Croatia
Financial Theory and Practice (1846-887X) 38 (2014), 2/2014; 222-245

10. Žunić Kovačević, Nataša; Bukovac Puvača, Maja
Problem temelja odgovornosti države za štetu prouzročenu nezakonitim i nepravilnim radom njenih tijela( On the issue concerning the grounds of state liability for a damage caused by illegal and irregular work of state bodies )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 32 (2011); 271-296

11. Žunić Kovačević, Nataša
Primjena načela dobre vjere u poreznom postupku – neuspjeli pokušaj uvođenja instituta obvezujuće informacije u hrvatsko porezno pravo( Implementation of the principle of good faith in the revenue procedure – failed attempt to introduce the institute of obligatory information in croatian tax law )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 31 (2010); 133-149

12. Žunić Kovačević, Nataša
Problemi financiranja krupne gospodarske i urbane infrastrukture - o financiranju javnih poduzeća( The problems of financing capital economic and urban infrastructure - on the financing of public companies )
Hrvatska javna uprava : � opis za teoriju i praksu javne uprave (1331-6443) 8 (2008), 1; 205-228

13. Žunić Kovačević, Nataša
Trebaju li nam promjene u oporezivanju (nepokretne) imovine?( Do we need revision of certain aspects of property taxation? )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveu� i� ta u Rijeci (1330-349X) 28 (2007), 1; 493-210

14. Žunić Kovačević, Nataša
Financijski leasing- osvrt na neka poreznopravna i carinskopravna pitanja( Financial Lease - An Account of Some Questions Concerning Tax and Customs Duties Law )
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu (0584-9063) 38 (2001), 4; 523-540

15. Žunič Kovačević, Nataša
Comparative Regulation of Corporate Tax Avoidance, National report for Croatia

16. Žunić Kovačević, Nataša
Kodeks ponašanja na području oporezivanja poduzetnika( Code od Conduct for Business taxation )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveu� i� ta u Rijeci (1330-349X) 27 (2006), 1; 241-266

17. Žunić Kovačević, Nataša
Primjena načela dobre vjere u poreznom postupku – neuspjeli pokušaj uvođenja instituta obvezujuće informacije u hrvatsko porezno pravo( Implementation of the Principle of Good Faith in the Revenue Procedure – Failed Attempt to Introduce the Institute of Obligatory Information in Croatian Tax Law )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Supplement (1333-1264) 31 (2010), 1; 133-150

18. Žunić Kovačević, Nataša
Europski sud pravde i njegova uloga u reformama sustava neposrednog oporezivanja( European Court of Justice and its Role in Reforms of Direct Taxation Systems )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349X) 25 (2004), 2; 809-822

19. Žunić Kovačević. Nataša; Gadžo, Stjepan
Institut zakonskog poreznog jamstva nakon novele Općeg poreznog zakona 2012.: «Proboj pravne osobnosti» trgovačkih društava u slučaju zloporabe prava( The Statutory Tax Guarantee in the light of General Tax Act Amendments’ 2012.: Piercing the Corporate Veil For Tax Purposes )
Zbornik Pravnog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci (1330-349XX) 34 (2013), 1; 393-416

20. Žunić Kovačević, Nataša; Vukas, Budislav, ml.
O proračunskom načelu prethodnog odobrenja u djelu Stjepana Radića( On the budgetary principle of advance approval in the work of Stjepan Radic )
Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske (1847-7615) 1 (2010), 1; 161-174

21. Žunić Kovačević, Nataša; Čulinović-Herc, Edita
Prekogranični i poreznopravni aspekti djelovanja investicijskih fondova( Cross-border, legal and taxation aspects of investment funds activities )
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 29 (2008), 1; 187-226

22. Žunić Kovačević, Nataša; Gadžo, Stjepan
Zlouporaba pogodnosti iz Direktive o spajanjima u praksi Europskog suda( Abuse of benefits under the Directive on mergers in the practice of the European Court of Justice )
Hrvatska pravna revija (1332-8670) 2 (2011); 88-97

23. Žunić Kovačević, Nataša
POREZNI IZDACI U SUSTAVIMA IMOVINSKIH POREZA – O POREDBOPRAVNIM RJEŠENJIMA TE HRVATSKA RJEŠENJA DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA
Skrivena javna potrošnja, Sadašnjost i budućnost poreznih izdataka, Zbornik radova s konferencije / Bratić, Vjekoslav, Fabris, martina (ur.). - Zagreb : Institut za javne financije , 2012. 207-219 (ISBN: 978-953-6047-63-5).

24. Žunić Kovačević, Nataša
O praksi Europskog suda iz područja oporezivanja( On the practice of European Court in the Field of Taxation )
Hrvatska pravna revija (1332-8670) 8 (2008), 5; 102-107

25. Arbutina, Hrvoje; Žunić Kovačević, Nataša
The History of Double Tax Conventions - Croatia

Kongresna priopćenja

1.
izv. prof.dr.sc. Nataša Žunić Kovačević izv. prof. dr.sc. Maja Bukovac Puvača
Neke dvojbe o kamatama u poreznom postupku referat ČETRNAESTO MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE AKTUALNOSTI GRAĐANSKOG I TRGOVAČKOG prava, Prvni fakultet u Mostaru Neum, BiH - 1.1.2016.
2.
izv. prof. dr.sc. Nataša Žunić Kovačević
„Prethodna obvezujuća porezna mišljenja - novi institut hrvatskog poreznog postupka“ referat XII. Savjetovanje pravnika Petar Simonetti (Vlasništvo-obveze-postupak) Poreč, RH - 1.1.2016.
3.
izv. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević
“ Porezni postupak utvrđivanja zlouporabe prava i sudska praksa”, referat/izlaganje XXI Savjetovanje pravnika Petar Simonetti (Vlasništvo-obveze-postupak) Poreč, RH - 15.4.2015.
4.
izv. prof. dr.sc. Nataša Žunić Kovačević doc. dr. sc. Jelena Vapa-Tankosić Biljana Lazić
The mechanism of SMEs internationalization towards the EU single market perspective voditelj sesije / izlaganje rada 7th International Scientific Conference „European Union Future Perspectives: Innovation, Entrepreneurship and Economic Policy“ Pula, RH - 1.1.2015.
5.
prof. dr. sc. Renata, Perić izv. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević
Pravna sigurnost poreznih obveznika i učinkovitost oporezivanja u svjetlu promjena poreznog postupovnog zakonodavstva referat Znanstveni skup Akademije pravnih znanosti Hrvatske; „Izazovi djelovanja hrvatskog javnog sektora u Europskoj uniji“ Osijek, RH - 1.1.2015.
6.
izv. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević
„Upravnosudska kontrola u poreznim stvarima“ referat Međunarodna znanstvena konferencija Hrvatsko-francuski upravnopravni dani, 9. godina, „Kontrola nad javnom upravom“ Split, RH - 1.1.2015.
7.
izv. prof. dr.sc. Nataša Žunić Kovačević Stjepan Gadžo, mag. iur.
Enquirity into the proposals for reform of the permanent establishment concept: a pathway towards expanding the taxing rights of source countries izlaganje 10th International Conference European Integration, Competition and Cooperation – Accession of the Western Balkan region to the European Union Opatija, RH - 1.1.2015.
8.
Nataša Žunić Kovačević
SESSION IV.E. TAXATION AND DEVELOPMENT/LA FISCALITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT National Report for Croatia izlaganje INTERNATIONAL ACADEMY OF COMPARATIVE LAW/ACADÉMIE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ Beč, Austrija - 23.7.2014.
9.
Žunić Kovačević, Nataša; Gadžo, Stjepan; Hodžić, Sabina; Klemenčić, Irena
National report Croatia - „General Anti-Avoidance Rules (GAARs) – A Key Element of Tax Systems in the Post-BEPS Tax World? izlaganje Međunarodni znanstveni skup General anti-avoidance rules (GAARs) – a key element of tax systems in the post-BEPS tax world? Rust, Austrija - 1.1.2014.
10.
izv.prof.dr.sc. Žunić Kovačević
Enhanced capacity of the rule of law in the EU – Challenges and possible novelties of the rule of law mechanism prezentacija/izlaganje Regional Conference - Promotion of scientific research and education in European integration and policy: Session 2: Enhanced capacity of the rule of law in the EU Rijeka - 1.1.2014.
11.
izv. prof. dr.sc. Žunić Kovačević Stjepan Gadžo, mag. iur
„Komunalna naknada u RH i njezino pozicioniranje u odnosu na teoretske i normativne koncepte financijskog prava“, referat/izlaganje Međunarodni znanstveni skup i savjetovanje pravnika "Vlasništvo–obveze–postupak" Poreč - 1.1.2014.
12.
izv.prof. dr.sc. Žunić Kovačević Nataša Stjepan Gadžo, mag.iur
„Proboj pravne osobnosti“ trgovačkih društava u slučaju zloporabe prava“ referat/izlaganje Međunarodni znanstveni skup i savjetovanje pravnika "Vlasništvo–obveze–postupak" Poreč, RH - 1.1.2013.
13.
dr.sc. Nataša Žunić Kovačević, dr.sc. Jelena Vapa-Tankosić, dr. sc. Miroslav Stojsavljević
„State Aid And Financial Crisis: Balancing Competition And Financial Stability” referat 6th international conference "The changing economic landscape: issues, implications and policy options" Pula, RH - 1.1.2013.
14.
Žunič Kovačević, Nataša
„Advance tax rulings systems – developments in EU and legal loophole in Croatia’s tax system”, referat/prezentacija International Financial Integration of Mediterranean Economies – Recent Developments and Future Opportunities, the Thirteenth Mediterranean Research Meeting, Workshop No. 8, Mediterranean Programme of the Robert Schuman Centre for A Montecatini, Italija - 1.1.2012.
15.
Žunić Kovačević, Nataša
„Izvanbračni supružnici u poreznom sustavu RH – nevidljiva manjina?“ izlaganje/prezentacija Međunarodna Jean Monnet znanstvena konferencija – Nevidljive manjine Rijeka, RH - 1.10.2011.
16.
Žunić Kovačević, Nataša
„Državne potpore pri izravnom oporezivanju poduzetnika“ referat, izlaganje Međunarodni znanstveni skup i XVII savjetovanje pravnika "Vlasništvo–obveze–postupak" Poreč, RH - 1.1.2011.
17.
Žunić Kovačević, Nataša
„Izbjegavanje plaćanja poreza na dobit – transferne cijene“ referat Međunarodna znanstvena konferencija „Financiranje, restrukturiranje i upravljanje trgovačkim društvima u doba recesije“ Opatija, RH - 1.1.2010.
18.
Žunić Kovačević, Nataša
„Primjena načela dobre vjere u poreznom postupku – neuspjeli pokušaj uvođenja instituta obvezujuće informacije u hrvatsko porezno pravo“ izlaganje/referat Međunarodni znanstveni skup i XVI savjetovanje pravnika "Vlasništvo–obveze–postupak" Poreč, RH - 1.1.2010.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2015. - 1.1.2019.
„Pravni aspekti korporativnih akvizicija i restrukturiranje trgovačkih društava utemeljenih na znanju“; istraživać; HRZZ- Hrvatska zaklada za znanost; ; http://www.croatiamergers.eu/
2. 1.1.2015. -
međunarodni znanstveno-istraživački projekt IBFD-a „Flexible multi-tier dispute resolution in international tax dispute“; istraživač; IBFD - international Bureau of Fiscal Documents; ; http://www.ibfd.org/Academic/Academic-Research
3. 1.1.2014. -
Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga ; istraživač/članica istraživačkog tima; potpora UNIRI za istraživanjakoja se nastavljaju na dosadašnje znanstveno recenzirane i financirane projekte MZOS-a, odnosno potpora za istraživački tim s najmanje 5 istraživača; ; http://pravri.uniri.hr/hr/advancedmodules/znanost/znanstvenoistrazivacki-projekti/85-hr/znanost/projekti/578-zastita-korisnika-na-hrvatskom-i-europskom-trzistu-financijskih-usluga.html#OProjektu
4. 1.1.2011. - 1.1.2015.
„Zaštita korisnika na hrvatskom i europskom tržištu financijskih usluga“; istraživač; MZOŠ RH; ;

Mentorstvo doktorandima

1. 1.1.2013. - 1.1.2016.
Mate Klarić; Magisterij ANALIZA ODABRANIH POREZNOPRAVNIH ASPEKATA ; Poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Financijsko pravo trgovačkih društava; ;
2. 1.1.2011. - 1.1.2016.
Stjepan Gadžo; Doktorat Nexus requirements for taxation of non-residents' business income: a normative analysis in the context of the global economy“; Poslijediplomski doktorski studij iz pravnih znanosti pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu smjer Fiskalni sustav i fiskalna politika; 9. svibnja 2016.;

Znanstveni skupovi

1. 1.1.2015. -
Znanstveni skup Akademije pravnih znanosti Hrvatske; „Izazovi djelovanja hrvatskog javnog sektora u Europskoj uniji“ Osijek, Hrvatska izlaganje rada: Pravna sigurnost poreznih obveznika i učinkovitost oporezivanja u svjetlu promjena poreznog postupovnog zakonodavstva (koautorstvo: Perić, Renata),
2. 1.1.2015. -
Međunarodna znanstvena konferencija Hrvatsko-francuski upravnopravni dani, 9. godina, „Kontrola nad javnom upravom“ Split, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, RH referent, izlaganje rada: „Upravnosudska kontrola u poreznim stvarima“,
3. - 19.6.2016.
ČETRNAESTO MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE AKTUALNOSTI GRAĐANSKOG I TRGOVAČKOG ZAKONODAVSTVA I PRAVNE PRAKSE, Pravnog fakulteta u Mostaru Neum, BiH referent/izlaganje rada
4. - 4.6.2016.
Konges Europskog udruženja profesora poreznog prava - Tax Avoidance Revisited - Exploring the Boundaries of Avoidance and Anti-Avoidance Rules in the BEPS Context MINHEN, NJEMAČKA NATIONAL REPORT
5. - 4.6.2016.
godišnji, 2016 - Konges Europskog udruženja profesora poeznog prava - EATLP (European Association of Tax Law Professors) u organizaciji EATLP i Max Planck instituta za porezno pravo i javne financije München, Njemačka sudionik konferencije/National Reporter - Tax Avoidance Revisited - Exploring the Boundaries of Avoidance and Anti-Avoidance Rules in the BEPS Context
6. - 15.4.2016.
XII Savjetovanje pravnika Petar Simonetti (Vlasništvo- obveze- postupak), Poreč, Hrvatska Izlaganje rada ; Prethodna obvezujuća porezna mišljenja - novi institut hrvatskog poreznog postupka.
7. - 15.4.2016.
XII. Savjetovanje pravnika Petar Simonetti (Vlasništvo-obveze-postupak) Poreč, RH izlaganj rada, „Prethodna obvezujuća porezna mišljenja - novi institut hrvatskog poreznog postupka“,
8. - 18.9.2015.
Međunarodna znanstvena konerencija Hrvatsko-francuski upravnopravni dani, 9. godina, „Kontrola nad javnom upravom“ Split, Hrvatska izlaganje rada: „Upravnosudska kontrola u poreznim stvarima“,
9. - 19.6.2015.
Akademija pravnih znanosti Hrvatske; „Izazovi djelovanja hrvatskog javnog sektora u Europskoj uniji“ Osijek, Pravni fakultet S.J. Strossmayera, Sveučilište u Osijeku referent, izlaganje: Pravna sigurnost poreznih obveznika i učinkovitost oporezivanja u svjetlu promjena poreznog postupovnog zakonodavstva
10. - 23.5.2015.
7th International Scientific Conference „European Union Future Perspectives: Innovation, Entrepreneurship and Economic Policy“ Pula, Hrvatska izlaganje rada: The mechanism of SMEs internationalization towards the EU single market perspective (koautorstvo Vapa-Tankosić, Stojsavljević)
11. - 24.4.2015.
10th International Conference European Integration, Competition and Cooperation – Accession of the Western Balkan region to the European Union opatija, Hrvatska prezentacija rada - Enquirity into the proposals for reform of the permanent establishment concept: a pathway towards expanding the taxing rights of source countries
12. - 24.4.2015.
10th International Conference European Integration, Competition and Cooperation – Accession of the Western Balkan region to the European Union Opatija, Hrvatska presented: Enquirity into the proposals for reform of the permanent establishment concept: a pathway towards expanding the taxing rights of source countries (koautorstvo. Gadžo)
13. - 17.4.2015.
XXI Savjetovanje pravnika Petar Simonetti (Vlasništvo- obveze- postupak) Poreč, Hrvatska izlaganje rada, prezentacija - Porezni postupak utvrđivanja zlouporabe prava i sudska praksa
14. - 27.7.2014.
2. INTERNATIONAL ACADEMY OF COMPARATIVE LAW/ACADÉMIE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ, 2014 WORLD CONGRESS (XIX), SESSION IV.E. TAXATION AND DEVELOPMENT/LA FISCALITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT, KAREN B. BROWN, GENERAL REPORTER/RAPPORTEUR GÉNÉRAL, VIENNA, AUSTRIA, NATIONAL REPORT/ER: CROATIA
15. - 5.7.2014.
General Anti-Avoidance Rules (GAARs) – A Key Element of Tax Systems in the Post-BEPS Tax World? – National Report CroatiaGAARs and European Union Law Requirements - Croatia - (Beč) Rust, Austrija izlaganje-input for session 6.4. of the Conference
16. - 11.4.2014.
• XX. savjetovanje pravnika "Petar Simonetti (vlasništvo - obveze - postupak)" Poreč izlaganje/prezentacija

Recenzije

1. 2015. Časopis System of Financial Law: System of Tax Law: Conference Proceedings, 1. Ed., Brno: Masaryk University, Faculty of Law, Zbog anonimnosti ne iznose se detalji recenzije, no na zahtjev ih je moguće dobiti
2. 2014. Hrvatska i komparativna javna uprava- Šifra: 07-3001/14
3. 2014. Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske
4. 2013. zbog anonimnosti ne iznose se detalji recenzije, no na zahtjev ih je moguće dobiti
5. 2011. - recenzentica čaopisa ,,Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu" Zbog anonimnosti ne iznose se detalji recenzije, no na zahtjev ih je moguće dobiti
6. Časopis Pravni vjesnik, Pravnog fakulteta J.J. Strossmayer Sveučilišta u Osijeku. Zbog anonimnosti se ne iznose recenzentski podaci, no na zahtjev se mogu dobiti.

Stručna djelatnost


Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

1. 1.10.2011. - 30.9.2014. - Prodekanica za sveučilišni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1. 1.1.2013. - - članica
Povjerenstvo za praćenje provedbe općih i posebnih ciljeva iz Programskog ugovora