PORTFELJ / dr. sc. Maja Ćutić Gorup docentica

Portfelj

dr. sc.

Maja Ćutić Gorup

docentica

Filozofski fakultet

Odsjek za povijest

Kontakt

M 091 509 8621

UNIRI e-mail

e-mail 1

e-mail 2

PROSTORIJA 447/IV

Vidljivost

Obrazovanje

21.05.2012. - 21.05.2012.

doktorica znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijesti,znanstvene grane hrvatske i svjetske ranonovovjekovne povijesti, doktorski rad: Protestantizam u Pazinskoj knežiji: odjeci ili pokret?

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

06.12.2000. -

položen stručni ispit pred komisijom Ministarstva prosvjete i športa u Zagrebu

01.10.1999. - 28.10.2008.

magistar znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti iz znanstvenog polja filologije grane germanistike, magistarski rad: Paradoksija kao oblikovni princip romana Čarobni brijeg Thomasa Manna

Poslijediplomski znanstveni studij književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

01.10.1993. - 24.09.1999.

profesor njemačkog jezika i književnosti i povijesti

Studij njemačkog jezika i književnosti i povijesti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

05.09.1989. - 28.06.1993.

opća gimnazija

Prva riječka hrvatska gimnazija

Radno iskustvo

12.06.2017. -

docentica

iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

06.04.2017. -

znanstveni suradnik

znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje povijest

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

01.06.2012. - 12.06.2017.

viši asistent

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

01.12.2005. - 01.06.2012.

asistent

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

01.10.2004. - 30.09.2005.

lektor – vanjski suradnik

Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

10.05.2002. - 07.09.2010.

stalni sudski tumač za njemački jezik

Županijski sud u Rijeci

01.09.2001. - 30.11.2005.

profesor povijesti i njemačkog jezika

Ekonomska škola Mije Mirkovića u Rijeci

06.10.1999. - 17.04.2003.

učitelj povijesti

Osnovna škola "Bakar"

13.09.1999. - 05.10.1999.

učitelj povijesti

Osnovna škola "Srdoči"

Nagrade i priznanja

04.05.2017.

Zahvalnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za nastavnu izvrsnost u kategoriji suradničkih zvanja

21.04.2017.

Nagrada za nastavnu izvrsnost Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2016./2017.

Stipendija Primorsko - goranske županije 1994.-1998.

Članstva

Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti

Matica hrvatska

Društvo za hrvatsku povjesnicu

Nastavna djelatnost

Kolegiji

01.10.2018. -

Pazinska knežija u ranom novom vijeku

Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

docentica, nositeljica i izvoditeljica

01.03.2016. -

Školska praksa

Dvopredmetni diplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

docentica, nositeljica i izvoditeljica

01.10.2015. -

Metodika nastave povijesti

Dvopredmetni diplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

docentica, nositeljica i izvoditeljica

01.10.2012. - 01.03.2013.

Pazinska knežija u ranom novom vijeku

Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

viši asistent

01.10.2011. - 01.03.2015.

Metodika nastave povijesti i školska praksa I

Dvopredmetni diplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent, viši asistent

01.03.2011. - 30.09.2015.

Metodika nastave povijesti i školska praksa II

Dvopredmetni diplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent, viši asistent

01.10.2009. - 01.03.2010.

Heraldika, genealogija i arhivistika

Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent

01.03.2009. -

Novovjekovna povijest Europe 16. do 18. stoljeća

Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

docentica, nositeljica i izvoditeljica

01.10.2008. - 01.03.2009.

Paleografija, sfragistika, epigrafija, kronologija i diplomatika

Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent

01.10.2008. - 01.03.2009.

Heraldika i genealogija

Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent

01.03.2008. - 30.09.2018.

Novovjeka povijest Hrvatske 16. do 18. stoljeća

Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent, viši asistent

01.03.2008. - 30.09.2009.

Svijet Sredozemlja od 16. do 18. stoljeća

Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent

01.03.2008. - 30.09.2009.

Povijest Srednje i Jugoistočne Europe od 16. do 18. stoljeća

Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent

01.03.2008. - 30.09.2009.

Povijest europskog Zapada od 16. do 19. stoljeća

Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent

01.10.2007. - 01.03.2008.

Hrvatska od Napoleona do I. svjetskog rata

Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent

01.03.2007. - 30.09.2007.

Svjetska povijest od XVI. stoljeća do 1870.

Dvopredmetni studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent

01.10.2006. - 30.09.2008.

Metodika nastave povijesti

Dvopredmetni diplomski studij povijesti

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent

Mentor u završnim radovima

30.09.2020. -

Prikaz teme Nezavisne Države Hrvatske u udžbenicima povijesti od 1977. do 2009. godine

Martina Majetić

Diplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

21.09.2020. -

Politika Ferdinanda II. u vrijeme Tridesetogodišnjeg rata (1618.-1648.)

Ines Ivančić

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

21.09.2020. -

Grbovnica Franje Josipa I. Michaelu Tarbuku iz 1853. godine

Andrea Petrone

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

21.09.2020. -

Riječki grb od 17. do 20. stoljeća

Daria Turčin

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

21.09.2020. -

Važnost obitelji Petrina za lošinjsko pomorstvo u XVIII. stoljeću

Martina Colnar

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

14.09.2020. -

Talijanski ratovi 1508. - 1516. s posebnim osvrtom na Istru

Ante Raguž

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

25.11.2019. -

"Digitalni alati u nastavi povijesti u osnovnoj školi"

Matija Vurušić

Diplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

17.09.2019. -

"Krsto Frankopan između habsburške i ugarske politike"

Sandra Vignjević

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

17.09.2019. -

"Američki Rat za nezavisnost i postanak američke nacije"

Sara Glavičić

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

17.09.2019. -

"Sedmogodišnji rat (1756.-1763.): svjetski rat prije Prvog svjetskog rata?"

Franjo Žeger

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

13.09.2019. -

"Diploma Ferdinanda II. Georgu Steinbergeru iz 1766. godine"

Denis Barbir

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

13.09.2019. -

"Habsburško-engleske veze u vrijeme vladavine obitelji Tudor"

Dorotea Jerčinović-Petrović

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

13.09.2019. -

"Dvije Coronellijeve karte istočne obale Jadrana"

Daniel Štimac

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

20.12.2018. -

"Prikaz lika Josipa Broza Tita u udžbenicima povijesti od 1986. do 1998. godine"

Marija Komnenović

Diplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

18.09.2018. -

"Diploma kojom Ferdinand III. potvrđuje riječkim isusovcima posjed u Kastvu"

Mirna Blašković

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

18.09.2018. -

"Vjerske prilike u Engleskoj i Škotskoj u vrijeme kraljica Elizabete I. i Marije Stewart"

Antonela Đermadi

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

18.09.2018. -

"Usporedba vanjske politike Mletačke i Dubrovačke Republike u 16. stoljeću"

Lucija Žic

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

17.09.2018. -

"Reformacija u Engleskoj: borba za vjeru ili političku moć?"

Magdalena Erdelja

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

28.09.2017. -

"Utjecaj jakobinaca na Francusku revoluciju"

Ivan Bart

Diplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

28.09.2017. -

"Odnos Španjolaca prema američkim starosjediocima u 16. stoljeću"

Andrej Gržinić

Diplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

28.09.2017. -

"Prilagodba udžbenika za nastavu povijesti strukovnoj ekonomskoj školi"

Sanda Daus

Diplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

28.09.2017. -

"Usmena predaja ravnogorskog kraja"

Andrea Pajović

Diplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

28.09.2017. -

"Uspon Rusije u 18. stoljeću-Veliki sjeverni rat"

Edvard Štimac

Diplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

12.07.2017. -

"Skice iz života žitelja bilogorskog kraja kroz usmenu predaju (Donji Maslarac, Zrinski Topolovac)"

Katarina Papoči

Diplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

29.09.2016. -

"Vrednovanje učeničkih postignuća u nastavi povijesti"

Ivana Božić

Diplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

15.09.2016. -

"Spomen hrvatskih krajeva na medaljama mletačkih duždeva"

Marija Komnenović

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

06.09.2016. -

"Bosna i Hercegovina pod osmanskom upravom od 1463. godine do 1699. godine"

Ana Marija Međimorec

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

12.07.2016. -

"Ustroj i taktike ratovanja osmanske vojske u vrijeme vladavine sultana Sulejmana Veličanstvenog"

Željko Škorić

Diplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

05.07.2016. -

"Luj XIV. i dvorac Versailles kao simbol dvorskog apsolutizma"

Leona Posavec

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

21.09.2015. -

"Kaštel Boljun"

Sanda Daus

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

16.09.2015. -

"Običaji sela Sigetac kroz usmenu predaju"

Elena Salaj

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

16.09.2015. -

"Običaji bilogorskog kraja kroz usmenu predaju. Običaji vezani uz Zrinski Topolovac, Donji Maslarac, Trnovac Sokolovački i Jakopovac"

Katarina Papoči

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

14.09.2015. -

"Uloga Maximiliena Robespierra u Francuskoj revoluciji"

Anita Čančar

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

14.07.2015. -

"Uzroci seljačke bune 1573. godine"

Luka Vincek

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

22.09.2014. -

"Petar Veliki Putovanje Petra Velikog po Europi, te posljedice i utjecaj tih putovanja na Rusiju"

Edvard Štimac

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

22.09.2014. -

"Vanjska i unutarnja politika Borgia"

Ivan Bart

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

22.09.2014. -

"Uloga Petra Zrinskog u Zrinsko-frankopanskoj uroti"

Mirna Marciuš

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

22.09.2014. -

"Povijest školstva na području Zagreba 16.-18. stoljeća"

Ivona Turčić

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

22.09.2014. -

"Dodjela građanskih prava Mariji Martinuzi iz 1763. godine"

Katarina Kružić

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

18.09.2014. -

"Crkvene prilike u doba Aleksandra VI."

Dolores Šverko

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

16.09.2014. -

"Sulejman Veličanstveni Vanjska politika"

Željko Škorić

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

25.09.2013. -

"Vjerska politika Henrika IV. Burbonskog"

Albert Merdžo

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

19.09.2013. -

"Veliko Carstvo Karla V.: prednost ili uzrok neprevladivih poteškoća?"

Petra Škevin

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

18.09.2013. -

"Tridesetogodišnji rat: pobjeda ili poraz protestantizma?"

Ivan Lenić

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

18.09.2013. -

"Obilježja vladavine Marije Terezije na hrvatskim prostorima s posebnim osvrtom na školske reforme"

Ana Habuš

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

10.09.2013. -

"Kronika dobrovoljnog vatrogasnog društva Slavonski Kobaš od 1930. do 1945." s kratkim pregledom povijesti vatrogastva"

Josip Jagodar

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

10.07.2013. -

"Pavlini u Križevcima"

Ivana Španić

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

19.09.2012. -

"Istra za francuske uprave (1805.-1813.) s posebnim osvrtom na općine Labin i Draguć"

Kristina Stojšić

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

14.07.2012. -

"Pregovori Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana uoči urote (1671.)"

Pave Delač

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

06.10.2010. -

"Dalmacija uoči pada Mletačke Republike"

Ivica Terihaj

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

21.09.2010. -

"Društveni i gospodarski razvitak kontinentalne Hrvatske od 16. do kraja 18. stoljeća"

Katarina Lukavečki

Preddiplomski studij povijesti

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje

18.12.2019. - 18.12.2019.

Unapređenje kvalitete nastave: Suradnička procjena

Filozofski fakultet u Rijeci

polaznik

15.11.2019. - 17.02.2020.

Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju

Nastavničke kompetencije u visokom školstvu: Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju

Filozofski fakultet u Rijeci

polaznik

12.09.2019. - 12.09.2019.

Smjernice za multimedijske i interaktivne elemente na DOS-ovima, Didaktičko-metodičko oblikovanje DOS-ova, Pristupačnost i inkluzija na DOS-ovima, Tehnička izvedba DOS-ova

CARNET, Zagreb

metodičar

01.03.2019. - 01.03.2019.

"Informacijsko-komunikacijska tehnologija kao podrška suvremenoj nastavi"

CARNET, Filozofski fakultet u Rijeci

10.10.2007. - 10.10.2007.

“Uvod u konstrukciju teksta”

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO), Zagreb, Hrvatska

18.07.2005. - 31.07.2005.

Studijski boravak u Međunarodnoj školi za edukaciju o holokaustu “Yad Vashem”

Yad Vashem, Jeruzalem, Izrael

29.03.2004. - 29.03.2004.

“Terenska nastava i posjet muzeju s ciljem upoznavanja kulture Japoda u Lici”

Zavod za školstvo Republike Hrvatske, Otočac, Hrvatska

28.02.2004. - 28.02.2004.

“Projektna nastava na primjeru holokausta” “Upoznavanje s novim metodama I oblicima rada”

Zavod za školstvo Republike Hrvatske, Rijeka, Hrvatska

27.09.2003. - 27.09.2003.

“Priprema za izvođenje metodičko-nastavne jedinice”

Ministarstvo prosvjete i športa, Zavod za unapređivanje školstva, Kostrena, Hrvatska

31.05.2003. - 31.05.2003.

“Zavičajna povijest”

Ministarstvo prosvjete i športa, Zavod za unapređivanje školstva, Rijeka, Hrvatska

05.05.1998. - 15.05.1998.

Stručno putovanje kao članica Hrvatsko – njemačke povijesne radionice Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu posvećeno 150. obljetnici revolucije 1848. godine

Povijesni institut Sveučilišta u Mannheimu, Njemačka

Priopćenje na zajedničkom njemačko - hrvatskom studentskom kolokviju “Josip Jelačić u procesu konstituiranja Hrvatskog sabora 1848. godine”

05.08.1996. - 30.08.1996.

Međunarodni ljetni tečaj za studente i profesore njemačkog jezika “Obostrano razumijevanje – put prema ujedinjenoj Europi”

Heimvolkshochschule Leck, Njemačka

31.07.1995. - 25.08.1995.

Međunarodni ljetni tečaj za studente i profesore njemačkog jezika “Obostrano razumijevanje – put prema ujedinjenoj Europi”

Heimvolkshochschule Leck, Njemačka

01.07.1991. - 26.07.1991.

Course of studies in English

St Giles College, London, Engleska

09.07.1990. - 03.08.1990.

Intensivsprachkurs

Universität Klagenfurt, Klagenfurt, Austrija

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2020.

Kapetani i namjesnici Pazinske knežije kao zaštitnici reformacije

Ćutić Gorup, Maja

Zbornik radova znanstvenog simpozija posvećenog 500. obljetnici reformacije "Reformacija: globalni događaj u lokalnoj perspektivi", uredili Zoran Grozdanov i Marina Schumann, Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik Zagreb - 117-134

A2

2019.

Doprinos Hansa Ungnada tiskanju hrvatskih protestantskih knjiga

Ćutić Gorup, Maja

Godišnjak Njemačke zajednice: Zbornik radova 26. Međunarodnog znanstvenog skupa "Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu", Osijek, 23.-25.11. 2018. - 26 155-178

A2

2019.

Svećenici glagoljaši - djelatnici i suradnici uraške tiskare: borci za narodni jezik ili protestanti?

Ćutić Gorup, Maja

Reformacija u Europi i njezini odjeci: povodom 500. obljetnice Lutherovih teza, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Osijeku 19. i 20. listopada 2017. godine, ur. Božić Bogović, Dubravka - 85-96

A2

2019.

Sigetska bitka 1566. u djelu Franje Črnka Podsjedanje i osvajanje Sigeta

Ćutić Gorup, Maja

Zrinsko-frankopanski književni krug nakon 450 godina od pogibije Nikole Šubića Zrinskog Sigetskog : zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanog 26. studenog 2016. godine u starom gradu Ozlju povodom 450-te obljetnice pogibije Nikole Šubića Zrinskog Sigetskog, ur. Jembrih, Alojz i Bezjak, Stjepan, Zavičajni muzej Ozalj, Ozalj - 117-127

A2

2018.

Francesco Barbo als Beschützer der Reformation in der Grafschaft Mitterburg

Ćutić Gorup, Maja

Reformation in Mittel - Europa I.-II. Sveučilište Prešov, Prešov, Republika Slovačka - I. 122-131

A1

2018.

U potrazi za Biblijom Bernardina Frankopana (poglavlje u knjizi)

Ćutić Gorup, Maja

Putovima Frankopana: Frankopanska baština u Primorsko-goranskoj županiji, ur. Srdoč-Konestra, Ines i Potočnjak, Saša, Primorsko-goranska županija i Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka - 62-71

A2

2017.

Vremenska paradoksija u romanu Čarobna gora Thomasa Manna (Temporal paradoxicality in Thomas Mann's The Magic Mountain)

Ćutić Gorup, Maja

Bulgaria Research Papers - Languages and Literature, Plovdivski Univerzitet Pajsije Hilandarski, Plovdiv, Republika Bugarska - sv. 55 119-129

A1

2017.

Istrien zur Zeit der österreichischen Herrschaft (poglavlje u knjizi)

Ćutić Gorup, Maja

Kroatiens Küste im Lichte der Habsburgermonarchie, Reihe: Transkulturelle Forschungen an den Österreich-Bibliotheken im Ausland , Band 16, ur. Stojić, Aneta i Pavić Pintarić, Anita, New academic press, Wien - 41-55

A1

2016.

Članovi obitelji Barbo kao zaštitnici reformacije u Pazinskoj knežiji

Ćutić Gorup, Maja

Povijesni prilozi - 50 71-96

A1

2015.

Promoters of Protestant Thought in the Principality of Pazin

Ćutić Gorup, Maja

The Reformation in the Croatian Historical Lands: Research Results, Challenges, Perspectives, Biblijski institut Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku, Zagreb - 151-171

A1

2015.

Katolička obnova i habsburška protureformacija u Pazinskoj knežiji (Catholic Restoration and Counter-Reformation in Pazin County) (poglavlje u knjizi)

Ćutić Gorup, Maja

Zbornik javnih predavanja 3, Državni arhiv u Pazinu, Pazin - 71-84

A2

2014.

Poslovica u nastavi materinskoga jezika i povijesti (Proverbs in the Native Language and History Classes)

Visinko, Karol; Ćutić Gorup, Maja

Parémie národů slovanských VII, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, Češka Republika - 349-359

A1

2009.

Protestanti u austrijskoj Istri: odjeci ili pokret? (Protestants in the Austrian Istria: a movement in its own right or its mere echoes?)

Ćutić Gorup, Maja

Časopis za povijest Zapadne Hrvatske - 4. i 5. 54-64

A2

2009.

Dekret nadvojvode Ferdinanda iz 1599. o izgonu protestanata( Decree of archduke Ferdinand regarding banishment of Protestants in 1599 )

Ćutić Gorup, Maja

Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu - 33 77-85

Q4 A1

Pozvana predavanja

30.11.2020.

Habsburger Gegenreformation und ihre Rolle bei der Bekämpfung der Reformation in der Grafschaft Mitterburg, Internationale Konferenz: Deutsch als Fachsprache in der kroatischen Rechtskultur

Ćutić Gorup, Maja

Rijeka (online)

26.11.2020.

Širenje protestantske misli u Pazinskoj knežiji u Vlačićevo doba, Međunarodni znanstveno-stručni skup 500 godina Flaciusa (Programski odbor)

Ćutić Gorup, Maja

Pula (online)

15.11.2019.

Rekonstrukcija i mapiranje povijesno-društvene mreže obitelji Frankopan (GAARTLIC)

Saša Potočnjak, Benedikt Perak, Maja Ćutić Gorup

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja

08.11.2019.

Austrijanci i Nijemci kao upravitelji i kapetani Pazinske knežije u 16. i 17. stoljeću, XXVII. međunarodni znanstveni skup Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu

Maja Ćutić Gorup

Velika vijećnica Osječko-baranjske županije, Osijek

29.03.2019.

Rekonstrukcija književnopovijesnoga i kulturnoga kruga Alpe-Jadran u ranom novom vijeku u kontekstu djelovanja plemićkih obitelji Frankopana uz pomoć digitalnih alata (projekt Frankostrukcija), Međunarodni znanstveni skup 5. dani ICARUS-a u Hrvatska & 23. ICARUS godišnja konvencija

Saša Potočnjak, Maja Ćutić Gorup, Benedikt Perak

Dom hrvatskih branitelja, Pula

24.11.2018.

Doprinos Hansa Ungnada tiskanju hrvatskih protestantskih knjiga, XXVI. međunarodni znanstveni skup Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu

Maja Ćutić Gorup

Velika vijećnica Osječko-baranjske županije, Osijek

10.11.2018.

'Digitalna humanistika' u književnohistoriografskim istraživanjima, Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem 12. Riječki filološki dani

Saša Potočnjak, Maja Ćutić Gorup, Benedikt Perak

Filozofski fakultet u Rijeci

05.12.2017.

Francesco Barbo als Beschützer der Reformation in der Grafschaft Mitterburg in Istrien; Međunarodna znanstvena konferencija Reformation in Mittel- und Südost - Europa

Maja Ćutić Gorup

Historisches Gebäude des Evangelischen Kollegiums, Sveučilište Prešov, Prešov, Slovačka Republika

24.11.2017.

Pokretači reformacijskog vala u Pazinskoj knežiji; Međunarodni simpozij Reformacija: globalni događaj u lokalnoj perspektivi

Maja Ćutić Gorup

Sveučilište u Zagrebu

17.09.2014.

Poslovica u nastavi materinskoga jezika i povijesti, međunarodni znanstveni skup Parémie národů slovanských VII – Parémie včera a dnes

Karol Visinko, Maja Ćutić Gorup

Filozofski fakultet, Sveučilište Ostrava, Ostrava, Češka Republika

26.04.2013.

Promoters of Protestant Thought in Pazin County Skup: The Reformation in the Croatian Historical Lands: Research Results, Challenges, Perspectives

Maja Ćutić Gorup

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Republika Hrvatska

Kongresna priopćenja

06.10.2016.

Suradnici uraške tiskare iz Pazinske knežije

Maja Ćutić Gorup

predavanje

V. kongres hrvatskih povjesničara- Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi Zadar, Republika Hrvatska

03.10.2012.

Predstavnici obitelji Barbo kao promicatelji protestantske misli u Pazinskoj knežiji

Maja Ćutić Gorup

predavanje

IV. kongres hrvatskih povjesničara- Sloboda Zagreb, Republika Hrvatska

04.10.2008.

Protestanti u austrijskoj Istri: odjeci ili pokret?

Maja Ćutić Gorup

predavanje

III. kongres hrvatskih povjesničara Split-Supetar, Republika Hrvatska

Znanstveni skupovi

13.11.2020. - 14.11.2020.

28. Međunarodni znanstveni skup Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu

Osijek (online) Maja Ćutić Gorup, izlaganje "Habsburška vlast u središnjoj Istri u 16. stoljeću"

30.05.2019. -

Četvrta medievistička znanstvena radionica u Rijeci

Filozofski fakultet u Rijeci Maja Ćutić Gorup, izlaganje "Prilog metodologiji istraživanja reformacije i katoličke konfesionalizacije na primjeru habsburške Istre"

22.03.2019. -

Okrugli stol "Istraživački potencijal arhivskoga gradiva o Rijeci 18. stoljeća"

Državni arhiv u Rijeci Maja Ćutić Gorup, izlaganje St. Veit am Flaum u relacijama biskupa Svetoj Stolici u vrijeme "zadnjeg Habsburgovca"

20.10.2017. -

Međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup "Reformacija u Europi i njezini odjeci: Povodom 500. obljetnice Lutherovih teza"

Filozofski fakultet u Osijeku Maja Ćutić Gorup, izlaganje "Svećenici glagoljaši-djelatnici i suradnici uraške tiskare: borci za narodni jezik ili protestanti?"

26.11.2016. -

Književno-znanstveni skup "Zrinsko-Frankopanski književni krug nakon 450 godina od pogibije Nikole Šubića Zrinskog Sigetskog"

Zavičajni muzej Ozalj Maja Ćutić Gorup, izlaganje "Sigetska bitka 1566. u djelu Franje Črnka Podsjedanje i osvajanje Sigeta"

13.11.2014. -

Međunarodni skup "Usmena predaja: folkloristički aspekti i interdisciplinarna vizura"

Institut za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu Estela Banov, Maja Ćutić Gorup, izlaganje "Suvremene usmene predaje kao spremišta kolektivnog pamćenja"

31.10.2009. -

Međunarodni znanstveni skup "Reformacija i njezin odjek u hrvatskim zemljama" (u povodu 450. obljetnice Konzulova prijevoda Novoga Testamenta 1559. i 430. obljetnice smrti Antuna Dalmatina i Stipana Konzula)

Zagreb/Buzet, Republika Hrvatska Maja Ćutić Gorup, izlaganje "Reformacija u Pazinskoj knežiji"

31.05.2006. -

Znanstveni i stručni skup "Promišljanje holokausta nakon šezdeset godina"

Filozofski fakultet u Rijeci Maja Ćutić Gorup, voditeljica radionice "Kampor i Jasenovac"

Uredništva časopisa

2013. -

Časopis za povijest Zapadne Hrvatske; član međunarodnog uredničkog kolegija

2006. - 2012.

Časopis za povijest Zapadne Hrvatske; član uredničkog kolegija

2006. - 2007.

Časopis za povijest Zapadne Hrvatske; tajnica časopisa

Recenzije

2021.

Pozvana da recenziram izložbu "Riječka pisana baština u 19. stoljeću"

2020.

Pozvana da recenziram članak za Senjski zbornik: prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu, Vol. 47 No. 1

2020.

Pozvana da recenziram članak za časopis Problemi sjevernog Jadrana, No. 18, časopis Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli

2018.

Pozvana da recenziran radove za zbornik Creski anali: od starine do našeg doba : zbornik radova sa istoimenog znanstveno-stručnog skupa, 2018.

2018.

Pozvana da recenziram radove "Zbornika studentskih radova: Priča i pričanje u nastavi" objavljenoga unutar časopisa Udruge studenata kroatistike Idiom ŠtoRIje, god V., br. 5, Rijeka, 2018.

2016.

Pozvana da recenziram članak u Zborniku radova sa znanstvenog skupa "Tridentska baština: katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama" održanog u Zagrebu 6. i 7. prosinca 2013., Matica Hrvatska: Katolički bogoslovni fakultet: Filozofski fakultet Družbe Isusove

2015.

Pozvana da recenziram članak u Zborniku radova međunarodnog znanstvenog skupa Istarsko gospodarstvo jučer i sutra, Državni arhiv u Pazinu

2013.

Pozvana da recenziram članak u Vjesniku istarskog arhiva, sv. 20, Državni arhiv u Pazinu

Umjetnička djelatnost

Recenzije umjetničke djelatnosti

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

2.7.2018.

Predavanje "Suvremeni pristup učenju i poučavanju u osnovnim i srednjim školama" za stručni skup pod nazivom "Temeljna nastavna umijeća i kompetencije učitelja i nastavnika kao priprema za stručni ispit", 2.7.2018.

Agencija za odgoj i obrazovanje u Rijeci

Ispitivač metodike nastave povijesti, članica ispitnog povjerenstva

08.05.2017. -

Stručni ispit za nastavnike povijesti u osnovnoj školi

Agencija za odgoj i obrazovanje

Ispitivač metodike nastave povijesti, članica ispitnog povjerenstva

06.03.2017. -

Stručni ispit za nastavnike povijesti u srednjoj školi

Agencija za odgoj i obrazovanje

Ispitivač metodike nastave povijesti, članica ispitnog povjerenstva

13.02.2017. -

Stručni ispit za nastavnike povijesti u osnovnoj školi

Agencija za odgoj i obrazovanje

Ispitivač metodike nastave povijesti, članica ispitnog povjerenstva

10.1.2017.

Međužupanijski stručni skup za učitelje i nastavnike povijesti na temu "Temeljna nastavna umijeća i kompetencije učitelja i nastavnika povijesti" , izlaganje "Literatura i njezina povezanost s pisanim i usmenim dijelom stručnog ispita", 10.1.2017.

Agencija za odgoj i obrazovanje u Rijeci

ispitivač metodike nastave povijesti, članica ispitnog povjerenstva

Prijevod članka Ludwiga Steindorffa „Der Istrische Landschied (Istarski razvod)“ s njemačkoga na hrvatski jezik, Časopis za povijest Zapadne Hrvatske, IV i V (2009.-2010.), br. 4 i 5.

Prijevod sažetaka na njemački jezik, Časopis za povijest Zapadne Hrvatske, II i III (2007.-2008.), br. 2 i 3.

Prijevod sažetaka na njemački jezik, Časopis za povijest Zapadne Hrvatske, I (2006.), br. 1

Prijevod sažetaka na njemački jezik, Rijeka, XII (2007), br. 2

Prijevod sažetaka na njemački jezik, Rijeka, XII (2007), br. 1.

Prijevod sažetaka na njemački jezik, Rijeka, XI (2006), br. 3.

Javno djelovanje

Javna predavanja

15.05.2019.

Bernardin Frankopan i Francesco Barbo: od lokalnog do međunarodnog prevoditeljskog projekta

javno predavanje u organizaciji udruge studenata povijesti "Draco Tarsaticum"

Filozofski fakultet u Rijeci

26.03.2014.

Katolička obnova i habsburška protureformacija u Pazinskoj knežiji

javno predavanje

Državni arhiv u Pazinu

Popularizacija znanosti

14.10.2017.

Izložba

Izložba "Pravoslavna zajednica u Rijeci u 18. stoljeću", član organizacijskog odbora i stručni suradnik izložbe

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

24.04.2017.

Festival znanosti

Predavanje St. Veit am Flaum: od kapetana zaštitnika reformacije Francesca Barbe do dolaska Družbe Isusove

Sveučilišna knjižnica Rijeka

03.11.2016.

Predstavljanje knjige

Predstavljanje knjige prof. dr. sc. Slavena Bertoše "Barban i mletački Loredani: život u pokretu, ljudi i događaji"

Zavod za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci

07.11.2013.

Predstavljanje knjige

Predstavljanje knjige prof. dr. sc. Slavena Bertoše "Migracije prema Puli. Primjer austrijske Istre u novom vijeku"

Zavod za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Rijeka

23.03.2013.

Predstavljanje knjige

Predstavljanje Bakarskog zbornika, br. 13

Dom na Škrljevu

14.11.2011.

Predstavljanje knjige

Predstavljanje knjige prof. dr. sc. Slavena Bertoše "Osebujno mjesto austrijske Istre. Lupoglavski kraj u srednjem i novom vijeku"

Zavod za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Rijeka

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

01.10.2020. -

Pročelnica Odsjeka za povijest

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

5.3.2020. - 31.5.2020.

Koordinatorica za znanost

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

29.11.2018. -

član Odbora za kvalitetu

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

25.10.2018. -

Član Fakultetskog vijeća

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

17.10.2018. -

Član PV CON-a

Filozofski fakultet u Rijeci

01.10.2017. - 01.10.2019.

mentor brucošima

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

01.10.2017. - 30.09.2018.

Voditeljica katedre za povijest starog vijeka

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

20.06.2017. - 30.09.2020.

zamjenica pročelnice Odsjeka za povijest

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

11.10.2016. -

član Odbora metodičara društveno-humanističkih znanosti Filozofskoga fakulteta u Rijeci

Filozofski fakultet u Rijeci

12.11.2015. - 14.04.2016.

Član PV CON-a

Filozofski fakultet u Rijeci

01.10.2011. - 01.10.2013.

ECTS koordinator

Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

30.10.2020.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Dino Musić, "Vojna glazba 19. i 20. stoljeća", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

30.09.2020.

Član Povjerenstva za obranu diplomskog rada

Tea Dimnjašević, "Rijeka u vrijeme Erazma Barčića", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

30.09.2020.

Član Povjerenstva za obranu diplomskog rada

Korina Zoretić, "Usmena povijest: svakodnevica djetinjstva 1950-ih i 1960-ih na Grobniku i u gradu Rijeci", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

24.09.2020.

Član Povjerenstva za obranu diplomskog rada

Anamarija Podgorelec, "Bildungsreform in Kroatien – Erfahrungen der DaF - Lehrkräfte", Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci

21.09.2020.

Član Povjerenstva za obranu diplomskog rada

Paola Samaržija, "Utjecaj gradskih statuta na svakodnevni život na prostoru Kvarnerskog primorja od 13. do 15. stoljeća", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

16.07.2020.

Član Povjerenstva za obranu diplomskog rada

Iva Tomljanović, "Tinejdžeri i tinejdžerska supkultura u Rijeci i okolici 1960-ih", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

15.07.2020.

Član Povjerenstva za obranu diplomskog rada i komentor

Ivan Podnar, "Sakralna arhitektura brodmoravičkog kraja u ranom novom vijeku", Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci

24.02.2020.

Član Povjerenstva za obranu diplomskog rada

Dora Ivančan, "Razvoj privatnog poduzetništva u Rijeci 1970-ih", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

26.09.2019.

Član Povjerenstva za obranu diplomskog rada

Ivana Turčić "Antun Mahnić - Krčka biskupija (1897.-1920.), Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci, 2019.

29.11.2018.

član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Lara Košak, "Bajke braće Grimmu nastavi Hrvatskoga jezika", Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci

27.09.2018.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Anamarija Komesarović, "Društvena tranzicija u Hrvatskoj 1990.-2000.", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

27.09.2018.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Ivan Zubović, "Ravnoteža straha u Europi od završetka Drugog svjetskog rata do početka 21. stoljeća", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

27.09.2018.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Albert Merdžo, "O etničkoj slici Rijeke u 19. stoljeću", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

27.09.2018.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Emanuela Berić, "Razvoj riječkog školstva u 20. stoljeću (prilike za hrvatsko školstvo)", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

26.09.2018.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Valentina Matešić, "Bajke i usmena kazivanja u očuvanju kulturnog identiteta Ogulina", Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci

26.09.2018.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Jelena Bukovčan, "Biblioterapija u srednjoj školi", Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci

19.09.2018.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Luka Šiptar, "Medieval warfare: arms, armour and tactics during the Crusades 1096 - 1204", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

29.09.2017.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Ivan Grabar, "Objašnjenje u biologiji", Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci

28.09.2017.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Luka Vincek, "Varaždinska županija u Domovinskom ratu", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci

12.07.2017.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Elena Salaj, "Usmeni iskazi stanovnika mjesta Sigetac o sjećanjima na mladost", Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci

16.03.2017.

član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Ana Žalac "Običaji i kultura hrvatskih krajeva u udžbeničkoj literaturi za Hrvatski jezik", Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci

16.03.2017.

član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Matea Kosić "Izborni predmet filmska umjetnost u gimnaziji", Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci

20.03.2014. -

član

Knjižnični odbor Filozofskog fakulteta u Rijeci

Član Povjerenstva za odabir kandidata za dodjelu Rektorovih nagrada u akademskoj godini 2018./2019.

Član Povjerenstva za vrednovanje studentskih programa Sveučilišta u Rijeci 2019. godine

Član Povjerenstva za odabir kandidata za dodjelu Dekanovih nagrada u akademskoj godini 2017./2018.

Član Povjerenstva za odabir kandidata za dodjelu Dekanove nagrade u akademskoj godini 2016./2017.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Domagoj Krpan, "Sušak u prvim godinama Prvoga svjetskog rata (1914-1915)", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci, 11.09.2017.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Alen Milosavljević, "Ideološko opravdanje kršćanskih osvajanja gradova u Četvrtom križarskom ratu", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2016.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Luka Cvitković, "Arapska znanost u Europi posredstvom Hermana Dalmatina", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2016.

član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Katarina Kružić, "Čitalačke navike učenika u osnovnoj i srednjoj školi", Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci, 2016.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Tamara Cikuša, "Povezivanje književnih s povijesnim sadržajima u srednjoškolskoj nastavi hrvatskoga jezika", Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2016.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Daniela Kušpilić, "Društvena povijest Splita između dva svjetska rata", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Rijeci, 2016.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Petra Vodarić, "Usmeni oblici otoka Cresa", Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2015.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Matea Laginja, "Fenomen kuge na primjeru Velike londonske kuge 1665. godine", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2015.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Veronika Rusac, "Polarizacija Hrvata i Talijana u Istri polovicom 19. stoljeća", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2015.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Jasmina Radičević, "Komunikacija s učenicima u nastavi Hrvatskoga jezika (na primjerima odabranih faza nastavnih sati hrvatskog jezika i književnosti, jezičnog izražavanja i medijske kulture), 2013.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Vice Matušan, "Rapsko plemstvo u 18. stoljeću", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2015.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Kristina Stojšić, "Slika Motovuna u 16. stoljeću s posebnim naglaskom na apostolsku vizitaciju Agostina Valiera", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2015.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Vedran Tomljanović, "Senj i okolica u Prvom svjetskom ratu", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2014.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Jan Bačić, "Mit postanka u religijama staroga vijeka", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2014.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Katarina Krištić, "Utjecaj osmanskih osvajanja na nastanak hrvatskih pučkih legendi i predodžbe o Osmanlijama", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2014.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Lea Kumić, "Riječki Stari grad poslije Drugog svjetskog rata uz osvrt na prethodna povijesna razdoblja", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2012.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Ana Jelić, "Car Dioklecijan i njegovo doba", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2012.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Martina Lukić, "Povijesni sadržaji u nastavi Hrvatskoga jezika i povijesti (korelacijsko- integracijski metodički sustav)", Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2013.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Dean Tibljaš, "Kartaga - velesila na Sredozemlju", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2013.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Gabriela Stočko, "Svakodnevica riječkog pothvata Gabriela D'Annunzija", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2012.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Vedran Vivoda, "Razvoj hrvatskoga pomorstva od dolaska na Jadran do turskih ratova", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2012.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Peter Polić "Poljsko ljeto i mađarska jesen 1956. u kontekstu destaljinizacije i jugoslavenske vanjske politike", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2015.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Drago Frlan "Povijest radničkog pokreta u SAD-u od polovice 19. stoljeća do Drugog svjetskog rata", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2015.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Karlo Babić, "Španjolski građanski rat i proleterska revolucija", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2015.

Član povjerenstva za obranu diplomskog rada

Vanja Burić "Nastanak dinastije Tudor: Kako je Henry VII. preuzeo vlast u Engleskoj", Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 2014.

Projekti

Znanstveni projekti

16.07.2018. - 30.09.2019.

FRANKOSTRUKCIJA: Istraživanje i rekonstruiranje književnopovijesnoga i kulturnoga kruga Alpe – Jadran u ranom novom vijeku u kontekstu djelovanja plemićkih obitelji Frankopana; https://portal.uniri.hr/Projekti/1056?controler=projekti

suradnik istraživač

Sveučilište u Rijeci

2014. - 31.12.2018.

Narativni diskursi - spremišta kolektivnog pamćenja i kulturnih identiteta

suradnik istraživač

Sveučilište u Rijeci

Stručni projekti

2020.-

UP.03.1.1.04.0053 Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika, Germanistika – razvoj, unaprjeđenje i provedba stručne prakse (PerPeTuUm aGile)

Europski strukturni i investicijski fondovi - Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju

Članica radne skupine

01.09.2019. - 01.10.2020.

Izrada otvorenih digitalnih sadržaja – CARNET, voditelj Mirta Ambruš Maršić

PROFIL Klett

metodičar

2007. - 2009.

Projekt eksperimentalnoga vanjskoga vrjednovanja obrazovnih postignuća učenika u osnovnim školama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u sklopu kojeg su provedeni: 1. Izrada Ispitnog kataloga iz Povijesti u osnovnoj školi 2. Izrada ispitnog materijala iz Povijesti u osnovnoj školi 3. Predstavljanje i tumačenje rezultata vanjskoga vrjednovanja obrazovnih postignuća učenika 8. razreda osnovnih škola

Član Stručne radne skupine za Povijest

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

Potpore 2017 - Mladi istraživači