Izv. prof. dr. sc. Sandra Laleta

Pravni fakultet Katedra za radno i socijalno pravo

e-pošta : sandra.laleta@pravri.hr

google scholar
ORCID
Researcher ID

Obrazovanje

- dipl. iur. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- mr. sc. Poslijediplomski studij "Pravo međunarodne trgovine, prometa i osiguranja"; magistarski rad: Odgovornost za štetu koju prouzroči radnik na radu i u vezi s radom trećim osobama (usporedba s njemačkim, austrijskim i europskim pravom- mentor: prof. dr. Učur) Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
- dr. sc. Doktorski rad: Prestanak ugovora o radu (mentor: prof. dr. sc. Željko Potočnjak) Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo

1.5.2017. - Izv. prof. dr. sc. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
25.1.2012. - 30.4.2017. docent Voditeljica Uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost "Fleksigurnost i novi oblici rada (izazovi modernizacije hrvatskog radnog prava) – UIP-2014-09-9377"; 2015-2018.; koordinatorica za Pravni fakultet u Rijeci u projektu Improving knowledge on the impact of Central- and Eastern European social partners on competitive labour marker reforms facing the global crisis (CEE-LAB)VP/2016/004/0026 - Projekt Europske komisije (nositelj projekta: Mađarska udruga poslodavaca (Budimpešta); 2016-2018. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2006. - 1.1.2010. asistent Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću
1.10.2005. - 24.1.2012. asistent Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.2.1989. - 1.1.2005. stručni suradnik Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.9.1988. - 31.1.1989. volonter Općinski sud u Rijeci

Članstva

- Međunarodna udruga za radno i socijalno pravo
- Hrvatska udruga za poredbeno pravo
- Hrvatska udruga za radno pravo i socijalnu sigurnost

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2012. - Radno i socijalno pravo
Integrirani i upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati:
1.1.2006. - 1.1.2011. Socijalno pravo
OPUZ
Medicinski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.2006. - 1.1.2010. Radno i socijalno pravo

Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću
suradnik
Norma sati:
1.1.2003. - 1.1.2012. Radno i socijalno pravo

Veleučilište u Rijeci
suradnik
Norma sati:
1.1.1989. - 1.1.2012. Radno i socijalno pravo
Dodiplomski i integrirani studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
suradnik
Norma sati:
- Europsko radno i socijalno pravo
Integrirani studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati:
- Radno i socijalno pravo
Upravni studij
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati:
- Međunarodno radno i socijalno pravo
Integrirani studij prava
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
predavač
Norma sati:
- Klinika za trgovačko pravo, pravo društava i radno pravo
Integrirani studij
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet
predavač
Norma sati:
- Pravo socijalne sigurnosti
Specijalistički studij javne uprave
Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet

Norma sati:
- Modul 17: Zakonski propisi
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Zdravstveno i ekološko inženjerstvo
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet
predavač
Norma sati:

Cjeloživotno obrazovanje

1.1.2006. - Radno i socijalno pravo

Pravni fakultet u Tilburgu, Nizozemska

Norma sati:
1.1.2001. - Radno i socijalno pravo

Juristische Fakultät, Universität Regensburg, Deutschland

Norma sati:
1.1.1996. - American Democratic Processes

University of Charleston, USA

Norma sati:
1.1.1992. - 1.1.1993. Radno i socijalno pravo

Juristische Fakultät, Universität in Freiburg, Schweiz

Norma sati:
1.1.1989. - Comparative Labour and Social Security Law

Faculty of Law, University Ättila Joszef, Szeged, Hungary

Norma sati:

Osobni razvoj

- Studijski boravak


Norma sati:
- Studijski boravak


Norma sati:
- Studijski boravak (TEMPUS program)


Norma sati:
- Studijski boravak (stipendija Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit, Bonn)


Norma sati:
- Seminar in American Democratic Processes


Norma sati:
- Jednogodišnja stipendija Švicarske Vlade


Norma sati:

Izdavaštvo

- Radno pravo

Financiranje:

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Senčur Peček, Darja ; Laleta, Sandra
Ugovor o radu i ugovor o djelu: područje primjene radnog zakonodavstva
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 39 411-456 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=933154

2. Laleta, Sandra
Innovation and growth of skills: Challenges to the Croatian legislature
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 39 111-131 - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=959588

3. Senčur Peček, Darja ; Laleta, Sandra ; Kraljić, Suzana
Labour law implications of outsourcing in public sector
Lex localis 15 705-723 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=876020

4. Laleta, Sandra ; Senčur Peček, Darja
Atipični rad – izazovi zaštite od psihosocijalnih rizika i stresa na radu i u vezi s radom
Sigurnost : časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini 59 315-330 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=876021

5. Hiessl, Christina ; Laleta, Sandra
Implementation problems of the Collective Redundancies Directive and their consequences: The Croatian example
Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht 10 441-454 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=908164

6. Laleta, Sandra
Restructuring of Companies and Employment Security
Economic and Social Development - 22nd International Scientific Conference on Economic and Social Development - "The Legal Challenges of Modern World" 22 179-189 - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=908203

7. Laleta, Sandra ; Bodiroga-Vukobrat, Nada
Fleksigurnost i (de)regulacija tržišta rada
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 37 33-69 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=813774

8. Laleta, Sandra
Instrumenti implementacije Okvirnog sporazuma o stresu na radu i u vezi s radom – s osvrtom na „atipične“ radnike
Zbornik radova 6. Međunarodni stručno-znanstveni skup Zaštita na radu i zaštita zdravlja 6 946-952 - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=822810

9. Laleta, Sandra ; Križanović, Anamarija
Rad putem agencija za privremeno zapošljavanje u hrvatskom, europskom i usporednom pravu
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 36 305-339 - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=773763

10. Laleta, Sandra
Stres na radu i u vezi s radom - normativno uređenje
5. Međunarodni stručno-znanstveni skup "Zaštita na radu i zaštita zdravlja", 17.-20. rujan 2014., Zadar, Zbornik radova 5 734-739 - 2014.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723174

11. Laleta, Sandra
Jedinstveni ugovor o radu
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 34 139-171 - 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=647971

12. Farnell, Thomas ; Ćirić, Josip ; Divjak, Blaženka ; Doolan, Karin ; Jedriško, Danijel ; Kiš-Glavaš, Lelia ; Laleta, Sandra ; Majstorović, Irena, Novak ; Žižić, Valentina ; Šušak, Iva ; Vrbas, Natalija
Osiguravanje minimalnih standarda pristupačnosti visokog obrazovanja za studente s invaliditetom u Republici Hrvatskoj - prijedlog
- 2013.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=813812

13. Laleta, Sandra ; Smokvina, Vanja
Državne potpore za zapošljavanje u svjetlu Opće uredbe o skupnim izuzećima i iskustava država članica EU
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 32 407-444 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=509294

14. Učur, Marinko Đ. ; Laleta, Sandra ; Smokvina, Vanja
Prekomjerno uređivanje odnosa i postupak u socijalnoj skrbi - prepreke u ostvarivanju prava
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 32 677-701 - 2011.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=565461

15. Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Laleta, Sandra ; Jukić, Anton
Posebnosti reguliranja radnog vremena u kontekstu Smjernice 2003/88/EZ s osvrtom na nacionalna rješenja u Njemačkoj, Austriji i Hrvatskoj
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 29 71-109 - 2008.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=351167

16. Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Laleta, Sandra
Posebnosti kolektivnog pregovaranja u europskom i hrvatskom pravu
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 28 317-362 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=349987

17. Laleta, Sandra
Nomotehnika u radnom pravu i pravu zaštite na radu
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 28 1435-1436 - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661091

18. Laleta, Sandra
Neka pitanja odgovornosti za štetu koju prouzroči posloprimac pri izvršavanju činidbe rada prema austrijskom pravu
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 27 1005-1031 - 2006.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=526855

19. Laleta, Sandra
Odgovornost posloprimca za štetu uzrokovanju poslodavcu na radu i u vezi s radom prema njemačkom pravu
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 25 957-997 - 2004.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=526857

20. Laleta, Sandra
Forenzička psihijatrija
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 20 889-894 - 1999.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661089

21. Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Laleta, Sandra
Sudska praksa
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Supplement 18 737-757 - 1997.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=661032

22. Laleta, Sandra
Specifičnosti radnog odnosa lučkih radnika u Italiji
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 15 169-186 - 1994.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=526836

23. Laleta, Sandra
Otkaz ugovora o radu prema švicarskom pravu
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 14 77-116 - 1993.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=526826

24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.


37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.


Znanstvene knjige

1.
Laleta, Sandra
Individual Dismissal in Croatia
Sander, Gerald G., Tomljenović, V., Bodiroga-Vukobrat, N. Springer - 2018.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723002
2.
Laleta, Sandra ; Kotulovski, Karla
Profesionalizacija udomiteljstva u hrvatskom i usporednom pravu: radnopravni i socijalnopravni aspekti
Popović, Stjepka i Zloković, Jasminka Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci - 2017.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=822743
3.
Laleta, Sandra ; Smokvina, Vanja
The protection of Whistleblowers in the Republic of Croatia
Thüsing, Gregor ; Forst, Gerrit Springer - 2016.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=809487
4.
Laleta, Sandra
La risoluzione del rapporto di lavoro nella Repubblica di Croazia - in prospettiva europea e comparata
Cosio, Roberto, Sgroi, Antonino, Smokvina, Vanja G. Giappichelli Editore - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=722990
5.
Bilić, Andrijana, Laleta, Sandra, Barešić, Antea
The challenges of part-time work in the context of flexicurity
Vinković, Mario Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Law - Jean Monnet Chair in EU Labour, Equality and Human Rights Law - 2015.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=822738
6.
Učur, Marinko Đ. ; Laleta, Sandra
Konvencije Međunarodne organizacije rada s komentarima
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci - 2007.
Preuzeto sa: https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=348327
7.


Kongresna priopćenja

1.
Laleta, Sandra
Innovation and growth of skills: challenges for the Croatian legislature usmeno izlaganje na engleskom jeziku International scientific conference: "Organisataion of the labour market: stimulating innovation and the growth of skills" (University of Rijeka Faculty of Law and Croatian Science Foundation) Rijeka - 25.5.2018.
2.
Pošćić, Ana, Laleta, Sandra
Sharing economy and workers' protection usmeno izlaganje na engleskom jeziku International Scientific Conferences Economics of Digital Transformation (EDT) DIGITOMIC 2018, University of Rijeka, Faculty of Economics Opatija - 3.5.2018.
3.
Senčur Peček, Darja, Laleta, Sandra
Ugovor o radu i ugovor o djelu: područje primjene radnoga zakonodavstva usmeno izlaganje XXIV. savjetovanje pravnika “Petar Simonetti (Vlasništvo – Obveze – Postupak) Poreč - 12.2.2018. https://pravri.uniri.hr/files/savjetovanja/vop24.pdf
4.
Laleta, Sandra
Restructuring of Companies and Employment Security usmeno izlaganje na engleskom jeziku "Economic and Social Development, 22nd International Scientific Conference on Economic and Social Development – “The Legal Challenges of Modern World” Split - 29.6.2017.
5.
Laleta, Sandra
Restrukturiranje trgovačkih društava i sigurnost zaposlenja usmeno izlaganje XXIII. Savjetovanje pravnika Petar Simonetti (Vlasništvo – Obveze – Postupak) Poreč - 16.3.2017.
6.
Laleta, Sandra
Implementacija Okvirnog sporazuma o stresu na radu i u vezi s radom - s osvrtom na "atipične" radnike usmeno izlaganje 6. Međunarodni stručno-znanstveni skup „Zaštita na radu i zaštita zdravlja“ (u organizaciji Veleučilišta u Karlovcu) Zadar - 22.9.2016.
7.
Laleta, Sandra
Fleksigurnost i individualni otkaz ugovora o radu u Hrvatskoj usmeno izlaganje Međunarodna znanstvena konferencija Fleksigurnost i novi oblici rada – izazovi modernizacije hrvatskoga radnog prava (u organizaciji: Pravnog fakulteta u Rijeci i Hrvatske zaklade za znanost) Rijeka - 22.4.2016.
8.
Laleta, Sandra
Fleksigurnost i otkazivanje ugovora o radu u Hrvatskoj usmeno izlaganje Međunarodna znanstvena konferencija Fleksigurnost i novi oblici rada - Izazovi modernizacije hrvatskog radnog prava (u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Hrvatske zaklade za znanost) Rijeka - 22.4.2016.
9.
Laleta, Sandra, Kotulovski, Karla
Profesionalizacija udomiteljstva u Republici Hrvatskoj u kontekstu suvremenih izazova udomiteljstva usmeno izlaganje Aktualni trenutak hrvatskog zdravstva VI: interdisciplinarni znanstveno-stručni skup „Zaštita prava na zdravlje djece i mladih u alternativnoj skrbi“ (u organizaciji Medicinskog fakulteta u Rijeci, Fakulteta zdravstvenih studija ...) Rijeka - 20.11.2015.
10.
Laleta, Sandra
New Discourses in Part-time Work in the Context of Flexicurity usmeno izlaganje na engleskom jeziku Međunarodna znanstvena konferencija: International Jean Monnet Conference “New developments in EU Labour, Equality and Human Rights Law“ (u organizaciji Pravnog fakulteta u Osijeku) Osijek - 21.5.2015.
11.
Laleta, Sandra
Rad putem agencija za privremeno zapošljavanje u hrvatskom, europskom i usporednom pravu usmeno izlaganje XXI. savjetovanje pravnika “Petar Simonetti (Vlasništvo – Obveze – Postupak) (u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci) Poreč - 16.4.2015.
12.
Laleta, Sandra, Smokvina, Vanja
Promjene u hrvatskom mirovinskom sustavu - u kontekstu modernizacije sustava i socijalizacije rizika i koristi/prihoda usmeno izlaganje Međunarodna znanstvena konferencija: International Jean Monnet Conference „Envisioning a New Social Model for Europe – the Economic Crisis Aftermath (Lessons from Transition)“, (u organizaciji Jean Monnet Međusveučilišnog centra izvrsnosti Opatija) Opatija - 17.10.2014.
13.
Laleta, Sandra
Stres na radu i u vezi s radom - normativno uređenje usmeno izlaganje 5. Međunarodni stručno-znanstveni skup "Zaštita na radu i zaštita zdravlja" (u organizaciji Veleučilišta u Karlovcu) Zadar - 18.9.2014.
14.
Laleta, Sandra
Prijelaz iz svijeta rada u svijet nezaposlenosti - komparativna analiza socijalnih prestacija usmeno izlaganje Međunarodna znanstvena konferencija Social Rights and Social Policy – In Pursuit of a New Social Paradigm (u organizaciji Jean Monnet Međusveučilišnog centra izvrsnosti Opatija) Opatija - 20.9.2013.
15.
Laleta, Sandra
Radno pravo u Republici Hrvatskoj kroz perspektivu ulaska u EU usmeno izlaganje Pravno savjetovanje Dan Europskog prijateljstva Italije i Hrvatske / Il Convegno Giorno della fratellanza Europea tra la Croazia e l'Italia (u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Jean Monnet Međusveučilišnog centra izvrsnosti Opatija Opatija - 1.7.2013.
16.
Laleta, Sandra
Jedinstveni ugovor o radu usmeno izlaganje XIX. savjetovanje pravnika Petar Simonetti (Vlasništvo – obveze – postupak) (u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci) Poreč - 18.4.2013.
17.
Laleta, Sandra
Prestanak ugovora o radu - novi izazovi usmeno izlaganje 2. međunarodna konferencija Globalizacija i Europeizacija 2012. Pravna kultura u tranziciji: Transnacionalni / europski / nacionalni radni odnosi (u organizaciji Jean Monnet Međusveučilišnog centra izvrsnosti Opatija, Education and Culture DG Lifelong Opatija - 29.6.2012.
18.
Laleta, Sandra
Državne potpore za zapošljavanje u svjetlu Opće uredbe o skupnim izuzećima i iskustava država članica EU usmeno izlaganje Savjetovanje Vlasništvo – obveze – postupak (u organizaciji Pravnog fakulteta u Rijeci) Poreč - 7.4.2011.
19.
Bodiroga-Vukobrat, Nada, Laleta, Sandra
Posebnosti reguliranja radnog vremena u kontekstu Smjernice 2003/88/EZ s osvrtom na nacionalna rješenja u Njemačkoj, Austriji i Hrvatskoj usmeno izlaganje Savjetovanje Vlasništvo – obveze – postupak (u organizaciji Pravnog fakulteta u Rijeci) Poreč - 11.4.2008.
20.
Laleta, Sandra
Socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje u europskome i hrvatskome pravu s posebnim osvrtom na zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u metalnoj industriji usmeno izlaganje Međunarodni simpozij Sigurnost i zdravlje na radu u metalnoj industriji (2007. - Osvrt na aluminijsku industriju) (u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar i Saveza Samostalnih Sindikata Hrvat Šibenik - 24.5.2007.
21.
Bodiroga-Vukobrat, Nada, Laleta, Sandra
Posebnosti kolektivnog pregovaranja u europskome i hrvatskome pravu usmeno izlaganje Trinaesto savjetovanje pravnika: Vlasništvo – obveze – postupak (u organizaciji Pravnog fakulteta u Rijeci) Poreč - 30.3.2007.

Znanstveni projekti

1. 1.7.2015. - 30.6.2018.
Fleksigurnost i novi oblici rada (izazovi modernizacije hrvatskog radnog prava) – UIP-2014-09-9377; Voditeljica; HRZZ; ; https://pravri.uniri.hr/hr/znanost/znanstvenoistrazivacki-projekti/85-hr/znanost/projekti/899-uspostavni-istrazivacki-projekt-hrvatske-zaklade-za-znanost-fleksigurnost-i-novi-oblici-rada-izazovi-modernizacije-hrvatskog-radnog-prava-uip-2014-09-9377.html
2. 1.1.2012. -
Tempus Joint Project Education for Equal Opportunities at Croatian Universities - EduQuality; suradnica; Tempus projekt (Sveučilište u Zagrebu); ;
3. 1.1.2012. -
Projekt utvrđivanja i prevladavanja psiholoških faktora koji otežavaju studiranje; suradnica; Sveučilište u Rijeci (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH); ;
4. 1.1.2009. -
Socijalna sigurnost i tržišno natjecanje - europski zahtjevi i hrvatska rješenja; suradnica; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH; ;
5. -
Perspektive očuvanja socijalne države: transformacija sustava socijalne sigurnosti za fizičke osobe u personaliziranoj medicini; suradnica; HRZZ; ;
6. -
Improving knowledge on the impact of Central- and Eastern European social partners on competitive labour marker reforms facing the global crisis (CEE-LAB)VP/2016/004/0026; suradnica, koordinator za Pravni fakultet u Rijeci; Europska komisija; ;

Mentorstvo doktorandima

1. -
Karla Kotulovski; Doktorat Nestandardni oblici rada i prekarnost; Doktorski studij na Pravnom fakultetu u Rijeci; izrada doktorskog rada u tijeku;

Znanstveni skupovi

1. -
Savjetovanje Vlasništvo - obveze - postupak Poreč izlagatelj
2. -
13. savjetovanje pravnika Vlasništvo - obveze - postupak Poreč izlagatelj
3. -
Social Rights and Social Policy - In Pursuit of a New European Social Paradigm? Opatija izlagatelj
4. -
Savjetovanje Dan Europskog prijateljstva Italije i Hrvatske Opatija izlagatelj
5. -
Međunarodni simpozij Sigurnost i zdravlje na radu u metalnoj industriji Šibenik izlagatelj
6. -
Savjetovanje Vlasništvo - obveze - postupak Poreč izlagatelj
7. -
Savjetovanje Vlasništvo - obveze - postupak Poreč izlagatelj
8. -
2. international conference Globalization and Europeanization, Jean Monner Inter-University Centre of Excellence Opatija Opatija izlagatelj
9. -
Međunarodna znanstvena konferencija: International Jean Monnet Conference „Envisioning a New Social Model for Europe – the Economic Crisis Aftermath (Lessons from Transition)“ Opatija izlagatelj
10. -
XXI. savjetovanje pravnika “Petar Simonetti (Vlasništvo – Obveze – Postupak) (u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci) Poreč izlagatelj
11. -
Međunarodna znanstvena konferencija: International Jean Monnet Conference “New developments in EU Labour, Equality and Human Rights Law“ Osijek izlagatelj
12. -
Aktualni trenutak hrvatskog zdravstva VI: interdisciplinarni znanstveno-stručni skup „Zaštita prava na zdravlje djece i mladih u alternativnoj skrbi“ Rijeka izlagatelj
13. -
Međunarodna znanstvena konferencija Fleksigurnost i novi oblici rada – izazovi modernizacije hrvatskoga radnog prava Rijeka izlagatelj
14. -
6. Međunarodni stručno-znanstveni skup „Zaštita na radu i zaštita zdravlja“ (u organizaciji Veleučilišta u Karlovcu) Zadar izlagatelj
15. -
XXIII. Savjetovanje pravnika Petar Simonetti (Vlasništvo – Obveze – Postupak) Poreč izlagatelj
16. -
"Economic and Social Development, 22nd International Scientific Conference on Economic and Social Development – “The Legal Challenges of Modern World” Split izlagatelj
17. -
Međunarodna znanstvena konferencija Opravdanost zapošljavanja mladih u atipičnim oblicima rada Rijeka izlagatelj
18. -
International Scientific Conference Organisation of the labour market: stimmulating innovation and the growth of skills Rijeka izlagatelj
19. -
International Scientific Conferences Economics of Digital Transformation (EDT) DIGITOMIC 2018 Opatija izlagatelj

Uredništva časopisa

1. 1.1.1996. - 1.1.2008. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci


Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

1.
-

 
2.
-

 
3.
-

 
4.
-

 
5.
-

 
6.
-
Uredništvo Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (tehnička urednica 1989-1995; izvršna urednica 1995-2008)
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci  
7.
-
Članica fokusne grupe o izradi standarda kvalifikacije za ravnatelje odgojno obazovnih ustanova na Filozofskom fakuletu u Rijeci
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet  
8.
-
Sudjelovanje na konferenciji "Rad po mjeri čovjeka", Zagreb, 9. svibnja 2018. (pozvano sudjelovanje u panel raspravi)
Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Hans Ebert Stiftung  
9.
-
Grupa za pravna istraživanja iz područja radnog prava za Hrvatsku (National Academic Supervisor for Croatia for the legal research group on labour law), ELSA International
ELSA International   Nacionalni akademski supervizor
10.
-
Pravno savjetovalište Studentskog savjetovališnog centra Sveučilišta u Rijeci
Sveučilište u Rijeci   Voditeljica (volonterski)

Javno djelovanje

Javna predavanja

1. 28.5.2018. - Položaj žena na tržištu rada i fleksigurnost
Tribina: Ali vi ste žensko! – Što tržište rada poručuje ženama?, u organizaciji Inicijative Radno i ravnopravno i Udruge za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter
Rijeka
2. 1.1.2012. - Detalji
Predavanje u organizaciji Hrvatskog pravničkog društva Rijeka

Volonterstvo

1. 1.1.2012. - Koordinatorica Pravnog savjetovališta Studentskog savjetovališnog centra
Rijeka
2. 1.12.2010. - Sveučilištarci volontiraju (u organizaciji Zaklade Sveučilišta u Rijeci)
Rijeka