PORTFELJ / Prof. dr. sc. Rajka Jurdana-Šepić mag. edu math et phys.

Portfelj

Prof. dr. sc.

Rajka Jurdana-Šepić

mag. edu math et phys.

Odjel za fiziku

-

Kontakt

Vidljivost

Obrazovanje

04.07.1992. - 21.11.2000.

Doktor znanosti, područje prirodnih znanosti, polje fizika

Poslijediplomski doktorski studij

Prirodoslovno-matematički fakultet Svučilišta u Zagrebu

01.02.1990. - 03.07.1992.

Magistar atomske i molekulske fizike

Poslijediplomski studij atomske i molekulske fizike

Prirodoslovno-matematički fakultet Svučilišta u Zagrebu

01.10.1984. - 05.12.1988.

Profesor matematike i fizike

Matematika i fizika

Pedagoški fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.3.2018.

redovita profesorica

Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku

01.09.2008. -

izvanredna profesorica

Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku

1990. - 01.09.2008.

novakinja, docentica

prodekanica za nastavu 2004. - 2008.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.03.1989. - 01.12.1989.

pripravnik matematičar

pripravnik programer

Brodogradilište «3. maj» Rijeka, Tehnički poslovi, CAD/CAM centar

Nagrade i priznanja

2021. -

Nagrada za nastavnu izvrsnost Sveučilišta u Rijeci, 2021.

2018.

Nagrada za nastavnu izvrsnost Sveučilišta u Rijeci, 2018.

2017.

Nagrada za nastavnu izvrsnost Sveučilišta u Rijeci, 2017.

2014.

Državna godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti za 2013. godinu za područje prirodnih znanosti, 2014.

2011

Godišnja nagrada Primorsko-goranske županije za promociju čakavštine, 2011.

2011

Godišnja nagrada Grada Rijeke za popularizaciju znanosti i promociju čakavštine, 2011.

2005

Nagrada Zaklade Sveučilišta u Rijeci za znanstveno područje prirodnih i biomedicinskih znanosti, Rijeka, 2005.

2002

Priznanje Društva matematičara i fizičara Rijeke za doprinos razvoju DMF te unaprijeđenju matematike i fizike u Rijeci, 2002.

1993

Priznanje Zvjezdarnice Hrvatskoga prirodoslovnog društva za zasluge i doprinos ostvarenju djelatnosti Zvjezdarnice, Zagreb, 1993.

Članstva

2021. -

Društvo hrvatskih književnika - ogranak Rijeka

2014. -

Savjet Centra za istraživanje djetinjstva Učiteljskog fakulteta u Rijeci

2013. -

Radna skupina Kurikulum i struktura sustava predtercijarnog odgoja i obrazovanja za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije RH, MZOŠ

2013. -

IAU Commission 46 - Astronomy Education & Development (National representative)

2012. -

Radna grupa MZOŠ za izradu strategije popularizacije znanosti

2008. -

History of physics Group, European Physics Society (National representative)

2005. - 2008.

Odbor za kvalitetu nastave Filozofskog fakulteta u Rijeci

2001. -

Radna grupa za izradu Elaborata o ustrojavanju Fakulteta prirodoslovlja i matematike na Sveučilištu u Rijeci

2001.

Udruga za razvoj visokog školstva Universitas Rijeka

1997. - 2004.

Državna komisija za Natjecanje iz astronomije

od 2020.

Predsjednica Hrvatskog astronomskog društva

od 2020.

Članica Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

od 2007.

Udruga Festival znanosti

od 1992.

Hrvatsko astronomsko društvo, voditeljica znanstvene sekcije od 2004., dopredsjednica 2014. - 2018., predsjednica 2020.-

od 2004.

Udruga Zlatni rez Rijeka, članica upravnog odbora od 2004., predsjednica 2016. -

Nastavna djelatnost

Kolegiji

01.03.2019. -

Osnove astronomije i astrofizike

Preddiplomski studij Fizika, diplomski studij MMF

Odjel za fiziku

nositeljica kolegija

1.3.2015.

Metodologija izrade znanstvenog i stručnog rada

Predsiplomski studij Fizika

Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku

nositeljica kolegija

2013. -

Fizika 3 - valovi i optika

Fizika preddiplomski

Odjel za fiziku

voditelj

2011. - 2012.

Fizika 2

Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu

Pomorski fakultet

voditelj

2011. - 2012.

Fizika 1

Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu

Pomorski fakultet

voditelj

2009. -

Izvannastavne prirodoslovno-matematičke aktivnosti

Učitelj razredne nastave

Učiteljski fakultet

voditelj

2009. -

Popularizacija znanosti

Matematika fizika, Fizika informatika, diplomski

Odjel za fiziku

voditelj

2009. -

Interdisciplinarnost u nastavi fizike

Matematika fizika, Fizika informatika, diplomski

Odjel za fiziku

voditelj

2005. -

Povijest fizike

Matematika fizika, Fizika informatika, Fizika politehnika, diplomski

Odjel za fiziku

voditelj

1993. - 2012.

Osnove fizike 2 - elektricitet i magnetizam

Matematika fizika, Fizika preddiplomski

Odjel za fiziku

voditelj

1993. - 2003.

Uvod u opću fiziku I

Matematika informatika

Filozofski fakultet

voditelj

1993. -

Metodički praktikum demonstracijskih pokusa iz fizike

Matematika fizika, Fizika informatika, Fizika politehnika, diplomski

Odjel za fiziku

voditelj

1992. - 1999.

Osnove fizike II

Matematika fizika, Fizika informatika, Fizika politehnika, diplomski

Filozofski fakultet

suradnik

1991. - 1994.

Elementarna matematika

Matematika fizika, diplomski

Filozofski fakultet

voditelj

1990. - 1994.

Matematika II

Fizika politehnika, diplomski

Filozofski fakultet

suradnik

Mentor u završnim radovima

01.09.2018. -

Fizika nakita

Martina knežević

Fizika preddiplomski

Odjel za fiziku

2017. -

Sunčeva korona

Laura Sutlović

Fizika preddiplomski

Odjel za fiziku

2015. -

Istraživanje učeničkih spoznaja o Suncu

Arijana Linić

Diplomski nastavnički studij fizike i matematike

Odjel za fiziku

2015. -

Popularizacijsko-edukacijski sadržaj „Koliko znamo o Suncu”

Elizabeta Poropat

Diplomski nastavnički studij fizike i matematike

Odjel za fiziku

01.10.2014. -

Fizika lasera i helijsko-neonski laser

Luka Zurak

Fizika preddiplomski

Odjel za fiziku

01.09.2014. -

Određivanje diferencijalne rotacije Sunca iz položaja Sunčevih pjega

Marija Čargonja

Matematika fizika

Odjel za fiziku

16.07.2014. -

Aktivno učenje prirodoslovlja i matematike i likovni izraz

Ivana Stijepić

Učitelj razredne nastave

Učiteljski fakultet

16.07.2014. -

Aktivno učenje prirodoslovlja kroz učeničku mađioničarsku predstavu

Martina Žalac

Učitelj razredne nastave

Učiteljski fakultet

16.07.2014. -

Oblikovanje pokusa iz prirodoslovlja u igre za učenike

Natalija Ujdenica

Intergirani učiteljski studij

Učiteljski fakultet

2013. -

Bohrov model atoma i Frank-Hertzov eksperiment

Ariana Linić

Fizika preddiplomski

Odjel za fiziku

2013. -

Primjena lasera

Elizabeta Poropat

Fizika preddiplomski

Odjel za fiziku

2013. -

Održivi izvori energije

Radmila Sumrak

Diplomski nastavnički studij fizike i matematike

Odjel za fiziku

2012. -

Nenjutnovski fluidi, završni rad preddiplomskog studija fizike

Marija Čargonja

Fizika preddiplomski

Odjel za fiziku

2012. -

Fizika košarke

Adrian Škarica

Matematika fizika

Odjel za fiziku

2012. -

Razvoj teorije plime i oseke kroz povijest

Darko Muža

Matematika fizika

Odjel za fiziku

2012. -

Legende, priče, anegdote i crtice u povijesti fizike

Sonja Petranović

Matematika fizika

Odjel za fiziku

2011. -

Ishodi izložbe ”Znanost oko nas - fizika u svakodnevici” u riječkim školama

Maja Ćorović

Matematika fizika

Odjel za fiziku

2011. -

Povijesni razvoj pojma energije

Ivona Lambaša

Matematika fizika

Odjel za fiziku

2011. -

Hrvatski znanstvenici u povijesti fizike

Jelena Polić

Matematika fizika

Odjel za fiziku

2011. -

Žene u povijesti fizike

Doris Šegota

Fizika informatika

Odjel za fiziku

2011. -

Mikrovalna pećnica u nastavi fizike

Leana Dobša

Matematika fizika

Odjel za fiziku

2010. -

Teslin transformator

Ivan Poropat

Matematika fizika

Odjel za fiziku

2010. -

Fizika dupina

Iva Mrša

Matematika fizika

Odjel za fiziku

2009. -

Nastava fizike u Waldorfskoj školi

Ivan Špodnjak

Matematika fizika

Odjel za fiziku

2009. -

222 godine Ruđera Boškovića

Nevia Brstilo

Fizika preddiplomski

Odjel za fiziku

2009. -

Miskoncepcije iz elektriciteta

Nataša Berber

Matematika fizika

Filozofski fakultet

2008. -

Transformator

Ivna Kavre

Diplomski nastavnički studij fizike i matematike

Odjel za fiziku

2008. -

Fizika u znanstvenoj fantastici

Anivija Baldigara

Matematika fizika

Filozofski fakultet

2008. -

Geomagnetizam

Mladen Kojanec

Matematika fizika

Filozofski fakultet

2008. -

Elektronička provjera znanja iz povijesti fizike

Biserka Hibšer

Matematika fizika

Filozofski fakultet

2007. -

Fizika mora

Andrea Švob

Matematika fizika

Filozofski fakultet

2005. -

Uzgon

Marijana Butorac

Matematika fizika

Filozofski fakultet

2005. -

Millikanov pokus

Monika Klobas

Matematika fizika

Filozofski fakultet

2004. -

Težište i ravnoteža

Barbara Šaina

Matematika fizika

Filozofski fakultet

2002. -

Neusklađenost nastavnih programa matematike i fizike u prvom razredu gimnazije

Gortan Robert

Matematika fizika

Filozofski fakultet

2001. -

Korištenje udžbenika iz fizike u riječkim gimnazijama

Manda Švabić

Matematika fizika

Filozofski fakultet

1998. -

Elektricitet u atmosferi

Hrvoje Karabaić

Diplomski nastavnički studij fizike i matematike

Filozofski fakultet

1998. -

Elektricitet u atmosferi

Hrvoje Karabaić

Matematika fizika

Filozofski fakultet

Cjeloživotno obrazovanje

2014. -

Predavanja iz astrofizike

Fizika za treću dob

Sveučilište u Rijeci

profesor

Gostujući nastavnik

01.05.2009. -

Povijest fizike

Fizika, diplomski

Fakultet matematike i fizike, Sveučilišta u Ljubljani

nastavnik

Osobni razvoj

22.02.2018. -

Radionica Asertivnost za početnike za nastavno osoblje UniRi

25.09.2017. - 29.09.2018.

Program cjeloživotnog učenja Governance and Strategic Management in Higher Education,

01.02.2012. - 01.02.2012.

Sam svoj dizajner, stručni seminar

15.01.2010. - 15.01.2010.

Panopto - sustav za snimanje i reprodukciju predavanja

2009. -

Learning, Teaching and Supervising: selection of staff development topics, Tempus SCM project, SMSDU Training Seminar

01.09.2008. - 30.09.2008.

Course development in e-learning environment

05.05.2008. - 08.05.2008.

Strateški menadžment na sveučilištu, program edukacije

10.01.2008. - 20.02.2008.

Kako koristiti e-učenje u nastavnoj praksi program edukacije za implementaciju tehnologije e-učenja u visokoškolsku nastavu na Sveučilistu u Rijeci

2005. -

Strategic Management of Staff Development at University, Tempus SCM project, Training Seminar

2004. -

Vještina motiviranja trening-seminar

2002. -

Unaprijeđivanje kvalitete visokoškolske nastave

23. - 25. 2. 2016.

Radionica “Institutional Research and Institutional Effectiveness”, u sklopu projekta Unapređivanje postupka vrednovanja programa Sveučilišta u Rijeci te Inicijative u visokom obrazovanju za jugoistočnu Europu

Financiranje: 25

Obrazovni projekti

2020. -

Razvoj studija fizike uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira - FizKO

Financiranje: MZO RH

Izdavaštvo

2011. -

B. Milotić, R.Jurdana-Šepić, 101 pokus iz fizike – mehanika i valovi

Financiranje: Školska knjiga Zagreb

2010. -

S. Rukavina, B. Milotić, R. Jurdana-Šepić, M. Žuvić-Butorac, J. Ledić: Razvoj prirodoslovne i matematičke pismenosti aktivnim učenjem

Financiranje: Zlatni rez Rijeka

2010. -

R. Jurdana-Šepić, P. Jelača, A. Lipošćak, A. Maračić, D. Šegota, N. Hoić-Božić, Web courseware «Povijest fizike»

Financiranje: http://ahyco.ffri.hr/povijestfizike/

2001. -

R. Jurdana-Šepić, B. Milotić: Metodički pokusi iz fizike

Financiranje: Filozofski fakultet Sveučilište u Rijeci

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

30.07.2019.

The 2018 eruption and long term evolution of the new high-mass Herbig Ae/Be object Gaia-18azl = VES 263

U. Munari, V. Joshi, D. P. K. Banerjee, K. Cotar, Shugarov S.Y., R. Jurdana-Šepić, R. Belligoli, A. Bergamini, M. Graziani, G. L. Righetti, A. Vagnozzi, P. Valisa

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society - 488 5536-5550

Q1 WOS

12.07.2018.

The Mass Accretion Rate of the Young Variable Star GM Cep

T. Giannini, U. Munari, D. Lorenzetti, S. Antoniucci, F. Castellani, D. Dallaporta, R. Jurdana-Šepić

Research Notes of the American Astronomical Society - 2

14.06.2018.

Towards a better classification of unclear eruptive variables: the cases of V2492 Cyg, V350 Cep, and ASASSN-15qi

R. Jurdana-Šepic, U. Munari, S. Antoniucci, T. Giannini, D. Lorenzetti

Astronomy & Astrophysics - 614 A9

Q1 WOS

09.03.2018.

Meridional Motions and Reynolds Stress Determined by using Kanzelhohe Drawings and White Light Solar Images from 1964 to 2016

Ruždjak, D., Sudar, Brajša, R., D., Skokić, I., Poljančić-Beljan, I., Jurdana-Šepić, R., Hanslmeier, A., Veronig, A,, Potzi, W.

Solar physics - 293 59

Q2 WOS

2017.

Investigating the past history of EXors: the cases of V1118 Ori, V1143 Ori, and NY Ori

R. Jurdana-Šepić, U. Munari, S. Antoniucci, T. Giannini, G. Li Causi, D. Lorenzetti

Astronomy & Astrophysics - 602 A99-106

Q1 WOS

2016.

Historical light-curve and the 2016 outburst of the symbiotic star STHA 169

Munari Ulisse; Graziani Mauro; Jurdana Šepić Rajka

Inform. Bull. Variable Stars - 6176 1-4

Q4

2016.

The past photometric history of the FU Ori-type young eruptive star 2MASS J06593158-0405277

Rajka Jurdana-Šepić, Ulisse Munari

New Astronomy - 43 87

Q3 WOS

2015.

Outburst evolution, historic light curve and a flash-ionized nebula around the WZ Sge-type object PNV J03093063+2638031

U. Munari, R. Jurdana-Šepić, P. Ochner and G. Cherini

Astronomy & Astrophysics - 584 A12, 1-7

Q1 WOS

2015.

A search for T Tauri stars and related objects: archival photometry of candidate variables in V733 Cep field

Rajka Jurdana-Šepić, Ivana Poljančić-Beljan

Central European Astrophysics Bulletin - 39 161-171

2014.

Long-term photometric observations of pre-main sequence objects in the field of North America/Pelican Nebula

I. Poljančić Beljan, R. Jurdana-Šepić, E. H. Semkov, S. Ibryamov, S. P. Peneva, M. K.Tsvetkov

Astronomy & Astrophysics - 568 A49

Q2 WOS

2014.

An analysis of the solar differential rotation from the Kanzelhöhe sunspot drawings

I. Poljančić Beljan, R. Jurdana - Šepić, M. Čargonja, R. Brajša, D. Hržina, W. Pötzi, A. Hanslmeier

Central European Astronomical Bulletin (CEAB) - 38 87-93

2012.

Optical photometric and spectral study of the new FU Orionis object V2493 Cygni (HBC 722)

Semkov, Evgeni; Peneva, Stoyanka; Munari, Ulisse; Tsvetkov, Milcho; Jurdana-Šepić, Rajka; de Miguel, E.; Schwartz, R. D.; Dimitrov, D. P.; Kjurkchieva, D. P.; Radeva, V. S.

Astronomy & Astrophysics - 542 A43

Q1 WOS

2012.

Historical light curve and search for previous outbursts of Nova KT Eridani (2009)

Jurdana-Šepić, Rajka; Ribeiro, Valerio; Darnley, Matt; Munari, Ulisse; Bode, Michael

Astronomy & astrophysics - 537 34

Q1 WOS

2012.

Developing positive attitude towards science and mathematics through motivational classroom experiences

Rukavina, Sanja; Zuvic-Butorac, Marta; Ledic, Jasminka; Milotic, Branka; Jurdana-Sepic, Rajka

Science education international - 23 6-19

2012.

Reconstructing historical lightcurves of symbiotic stars and novae

Jurdana-Šepić, Rajka; Munari, Ulisse

Baltic astronomy - 21 177-179

Q3 WOS

2011.

A relationship between the solar rotation and activity in the period 1998-2006 analysed by tracing small bright coronal structures in SOHO-EIT images

Jurdana-Šepić, Rajka; Brajša, Roman; Wöhl, Hubertus; Hanslmeier, Arnold; Poljančić, Ivana; Svalgaard, Leif; Gissot, Samuel

Astronomy & Astrophysics - 534 A17; 1-6

Q1 WOS

2010.

Symbiotic stars on Asiago archive plates

Jurdana-Šepić, Rajka; Munari, Ulisse

Publications of the Astronomical Society of the Pacific - 122 35-40

Q1 WOS

2009.

Changes in the Croatian educational system - the first steps

Rukavina, Sanja; Jurdana-Šepić, Rajka

International Journal of Research in Education (1475-2409) 1 (2009), 1; 1-12 - 1 1-12

2009.

Measurements of the He I 1083 nm Line on the Sun During Different Solar Activity Phases: in the Years 1993 and 1995

Jurdana-Šepić, Rajka; Brajša, Roman; Šaina, Barbara; Woehl, Hubertus

Central European Astrophysical Bulletin - 33 337-358

2008.

The nature and evolution of Nova Cygni 2006

Munari, Ulisse; Siviero, Alessandro; Henden, Arne; Cardarelli G.; Cherini, Giulio; Dallaporta, Sergio; Dalla Via, Giorgio; Frigo, Aldo; Jurdana-Šepić, Rajka; Moretti, Stefano; Navasardyan, Hripsime; Ochner, Paolo; Tomaselli, Salvatore; Tomasoni, S.; Valisa, Paolo; Valentini, Marica

Astronomy and Astrophysics - 492 145-166

Q1 WOS

2008.

Plate archive photometry of the progenitors of Nova Cyg 2008 N.2. and Nova Sgr 2008

Jurdana-Šepić, Rajka; Munari, Ulisse

Information Bulletin on Variable Stars - 5839 1-4

2007.

An Interpretation of the Coronal Holes' Visibility in the Millimeter Wavelength Range

Brajša, Roman; Benz, A. O.; Temmer, M.; Jurdana-Šepić, Rajka; Šaina, B.; Wöhl, H.

Solar Physics - 245 167-176

Q2 WOS

2006.

Plate archive search for the progenitor of Nova Cygni 2006

Jurdana-Šepić, Rajka; Munari, Ulisse

Information Bulletin of Variable Stars - 5738 1-3

Q4

2004.

Molecular spectroscopy of CH Cygni in the 1998-2000 active phase

Kotnik-Karuza, Dubravka; Jurdana-Šepić, Rajka; Majlinger, Zlatko

Baltic astronomy - 13 148

Q4 WOS

2004.

Atmospheric thermal structure of a sample of M type giants II

Jurdana-Šepić, Rajka; Kotnik-Karuza, Dubravka

Astrophysics and Space Science - 289 15-21

Q1

2003.

Atlas of M7III optical spectral features

Jurdana-Šepić, Rajka; Kotnik-Karuza, Dubravka

Astrophysics and Space Science - 288 369-277

Q3 WOS

2002.

Symbiotic stars on Asiago archive plates II

Munari, Ulisse; Jurdana-Šepić, Rajka

Astronomy and Astrophysics - 366 237-243

Q1 WOS

2002.

Atmospheric thermal structure of a sample of M type giants

Jurdana-Šepić, Rajka; Kotnik-Karuza, Dubravka

Astrophysics and Space Science - 282 743-747

Q3 WOS

2001.

Symbiotic stars on Asiago archive plates

Munari, Ulisse; Jurdana-Šepić, Rajka; Moro, Dina

Astronomy and Astrophysics - 370 503-506

Q1 WOS

2001.

[O/C] abundance ratio for cool giants from the receding tip of the stellar Galactic bar

Kotnik-Karuza, Dubravka; Jurdana-Šepić, Rajka; Pavlenko, Yakiv

New Astronomy Reviews - 45 573-576

Q3 WOS

2001.

Emission lines in the optical spectra of CH Cygni 1991-95.

Kotnik-Karuza, Dubravka; Jurdana-Šepić, Rajka

Astronomical and Astrophysical Transactions - 20 659-666

2000.

CH Cyg: TiO molecule as a probe of temperature variations in the atmosphere of the cool component

Kotnik-Karuza, Dubravka; Jurdana-Šepić, Rajka

Astronomy & Astrophysics - 355 595-602

Q1 WOS

2000

Evidence of nebula produced by mass injection from the massive component of a symbiotic star

Kotnik-Karuza, Dubravka; Jurdana-Šepić, Rajka

New Astronomy Reviews - 44 287-289

Q3 WOS

1999.

Search for signs of a new outburst in the quiescent state of CH Cygni

Kotnik-Karuza, Dubravka; Jurdana-Šepić, Rajka

New Astronomy Reviews - 43 487-489

Q3 WOS

1998.

CH Cygni 1987-89: The inactive state as a precursor to a new outburst

Kotnik-Karuza, Dubravka; Jurdana-Šepić, Rajka

Astronomy and Astrophysics Supplement Series - 131 229-237

Q1 WOS

1998.

Optical spectroscopy and modelling of the symbiotic star CH Cygni in the quiet phase

Kotnik-Karuza, Dubravka; Jurdana-Šepić, Rajka

Hvar Observatory Bulletin - 22 53-64

1998.

Optical spectroscopy and modelling of the symbiotic star CH Cygni in the quiet phase

Kotnik-Karuza, Dubravka; Jurdana-Šepić, Rajka

Hvar Observatory Bulletin - 22 53-64

1997.

CH Cygni: A symbiotic star in its transition phase to quiescence

Kotnik-Karuza, Dubravka; Jurdana-Šepić, Rajka

Astronomical and Astrophysical Transactions - 13 303-307

1994.

Search for the remnants of the 1977-1986 outburst in the quiescent phase of CH Cygni

Jurdana, Rajka; Kotnik-Karuza, Dubravka

Astronomy and Astrophysics Supplement Series - 108 533-545

Q1 WOS

1992.

The quiescent phase of CH Cygni during the period 1987-1989

Kotnik-Karuza, Dubravka; Jurdana, Rajka; Hack, Margherita

Astronomy and Astrophysics Supplement Series - 94 251-255

Q1 WOS

Znanstvene knjige

2008.

Frontiers of physics education - Selected contributions

Urednik knjige

Jurdana-Šepić Rajka; Labinac Velimir, Zuvic - Butorac Marta, Susac Ana

Selected contributions

Jurdana Šepić Rajka

Zlatni rez Rijeka

ISBN 978-953-55066-1-4

2007.

GIREP-EPEC Conference Opatija 2007 Book of abstracts

Urednik knjige

Jurdana-Sepic, Rajka; Zuvic - Butorac Marta, Labinac Velimir, Susac Ana

Book of abstracts

Jurdana Šepić Rajka

Filozofski fakultet u Rijeci Rijeka

ISBN 978-953-6104-57-4

Pozvana predavanja

22.05.2019.

Archive photometry of variable stars

R. Jurdana-Šepić

Opservatorij Sonneberg, Njemačka

Kongresna priopćenja

Kalibracije efektivnih temperatura M divova( Effective temperature calibrations of M type stars )

Jurdana-Šepić, Rajka; Kotnik-Karuza, Dubravka

Digging the Asiago plate archive for symbiotic stars

Jurdana-Šepić, Rajka; Munari, Ulisse

Constructivistic workshops for children in physics teacher education

Žuvić-Butorac, Marta; Jurdana-Šepić, Rajka; Milotić, Branka

Konstruktivističke radionice za djecu u obrazovanju nastavnika fizike( Constructivistic workshops for children in physics teacher education )

Milotić, Branka; Žuvić-Butorac, Marta; Jurdana-Šepić, Rajka, Mandić, Magda

Cool component of CH Cygni in the 1998-2000 active phase

Kotnik-Karuza, Dubravka; Jurdana-Šepić, Rajka; Majlinger, Zlatko

Molekulska spektroskopija CH Cygni u aktivnoj fazi 1998-2000

Kotnik-Karuza, Dubravka; Jurdana-Šepic, Rajka; Majlinger, Zlatko

Spektroskopsko određivanje fizičkih parametara hladnih divova( Spektroskopsko određivanje fizičkih parametara hladnih divova )

Jurdana, Rajka

Odnos zastupljenosti kisika i ugljika u atmosferama M divova( O/C ratio in M giants atmospheres )

Majlinger, Zlatko; Kotnik-Karuza, Dubravka; Jurdana-Šepić, Rajka; Pavlenko P. Yakiv

Molekulska spektroskopija simbiotske zvijezde CH Cyg u provali 1998-2000. godine( Molecular spectroscopy of the symbiotic star CH Cygni in the 1998-2000 active phase )

Jurdana-Šepić, Rajka; Kotnik-Karuza, Dubravka; Majlinger, Zlatko; Pavlenko, Yakiv V.

TiO Bands and Effective Temperature Scales of M Giants

Kotnik-Karuza, Dubravka; Jurdana-Šepić, Rajka

Arhivska fotometrija simbiotskih zvijezda

Jurdana-Šepić, Rajka; Munari, Ulisse

Temperatures in the atmosphere of the cool component of CH Cygni

Jurdana-Šepić, Rajka; Kotnik-Karuza, Dubravka; Majlinger, Zlatko

Znanstveni projekti

2014. -

SOLSTEL - Solar and Stellar Variability

suradnik

HRZZ Research Projects

2011. - 2014.

COMESEP (Coronal Mass Ejections and Solar Energetic Particles)

suradnik

EU FP7

2011. - 2014.

eHEROES (Environment for Human Exploration and Robotic Experimentation in Space)

suradnik

EU FP7

2007. - 2009.

Razvoj fizičkih koncepata u učioničkom i e-okruženju

voditelj

MZOS

009 -0091 361 - 2825

2005. - 2010.

Asiago Novae and Symbiotic stars

suradnik

INAF Osservatorio Astronomico di Padova, Asiago, Italy

2005. - 2007.

Molecular spectral lines of sunspot umbrae

suradnik

Kiepenheuer Institut für Sonnenphysik, Freiburg, Germany

2002. - 2006.

Eksperiment u konstruiranju fizičkih modela i koncepata

voditelj

MZOS

(0009003)

2002. -

OB superdivovi i hladni divovi M tipa

suradnik

MZOS

2000. - 2005.

Simbiotic stars on Asiago archive plates

suradnik

INAF Osservatorio Astronomico di Padova

1995. - 1998.

Čudnovata simbiotska zvijezda CH Cygni - Superdivovi OB tipa

suradnik, doktorand

MZT RH

1990. - 1995.

Simbiotske i atmosferski pomrčinske dvojne zvijezde

suradnik, doktorand

MZT RH

Mentorstvo doktorandima

2009. - 2012.

Povezanost očekivanih postignuća i nastavnih strategija s učeničkim razumijevanjem mehanike u gimnaziji

Željko Jakopović Doktorat

Sveučilište u Rijeci, komentor doktorske disertacije

Datum obrane: 2012

u tijeku

Ivana Poljančić Beljan Doktorat

PMF Sveučilišta u Zagrebu, komentor doktorske disertacije

Znanstveni skupovi

26-31.8.2007.

GIREP-EPEC Conference Frontier of Physics Education

Opatija Predsjednica lokalnog org. odbora, članica znanstvenog org. odbora

Uredništva časopisa

2009. - 2013.

Newsletter for the History of Science in Southeastern Europe

od 2017.

Open Astronomy Editor

Recenzije

2014.

2. Dani obrazovnih znanosti, Zagreb, listopad 2014.

2013.

GIREP ECPE 2013 Prague

2012.

1. Dani obrazovnih znanosti, Zagreb, listopad 2012.

2012.

Croatian Journal of Education

2011.

Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz fizike, NC VVO i IDIZ

2006.

Metodički ogledi

2005.

GIREP conference 2005 Ljubljana

Umjetnička djelatnost

Umjetničko djelovanje

05.06.2020. -

Zvjezdani stihovi i svemirski pejsaži, poetsko-popularnoznanstveni performance

Palača Moise, Cres, CAS UniRi

10.03.2018. -

Zvjezdani stihovi i svemirski pejsaži, poetsko-popularnoznanstveni performance

Međunarodni dan planetarija, ACR Rijeka

20.04.2013. -

Zvjezdani stihovi i svemirski pejsaži, poetsko-popularnoznanstveni performance

Festival znanosti, ACR Rijeka

31.01.2013. -

Zvjezdani stihovi i svemirski pejsaži, poetsko-popularnoznanstveni performance

Noć muzeja, Prirodoslovni muzej u Rijeci

09.10.2010. -

Zvjezdani stihovi i svemirski pejsaži, poetsko-popularnoznanstveni performance

Tjedan knjige, Gradska čitaonica Rijeka

10.06.2010. -

Zvjezdani stihovi i svemirski pejsaži, poetsko-popularnoznanstveni performance

Znanost i umjetnost na ulici, edukacijski projekt u suradnji sa školama, Matulji

05.12.2009. -

Zvjezdani stihovi i svemirski pejsaži, poetsko-popularnoznanstveni performance

Zvjezdarnica Zagreb povodom godine astronomije

2009. -

Urednica čakavske poetske radio emisije Puntape

HR Radio Rijeka

http://radio.hrt.hr/radio-rijeka/emisija/puntapet/352/

10.05.2008. -

Zvjezdani stihovi i svemirski pejsaži, poetsko-popularnoznanstveni performance

Klub Sušačana, Rijeka

31.01.2008. -

Noć je posuta zvijezdama, poetsko-popularnoznanstveni performance

Noć muzeja Rijeka, Prirodoslovni muzej Rijeka

21.05.2006. -

Zvjezdani stihovi i svemirski pejsaži, poetsko-popularnoznanstveni performance

Cjelodnevni program stipendista Grada Rijeke, Stara Sušica

23.04.2004. -

Zvjezdani stihovi i svemirski pejsaži, poetsko-popularnoznanstveni performance

Festival znanosti, Astronomski centar Rijeka

Umjetnički projekti

2010. - 2014.

Biblioteka Puntape; knjiga prva "Kada vruja zavruja" Adamić Rijeka 2012, knjiga druga "Duša zdola kamika" Adamić Rijeka 2012, knjiga treća "Ćeš me - nećeš me" Adamić Rijeka 2014,

Izdavačka kuća Adamić Rijeka

2009. - 2013.

Zbirka čitane čakavske poezije na 3 CD-a "Čakavski bardi"

Libra d.o.o. Rijeka

http://gkr.hr/Magazin/Prikazi/Cakavski-bardi-prozor-u-autenticnost

Stručna djelatnost

Stručni projekti

2015. - 2016.

Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira - STEMp

suradnik

01.09.2009. - 01.09.2012.

Dan znanosti

L'Oreal

suradnik

2008. - 2009.

Znanstveno popularne radio emisije iz prirodoslovlja i matematike «Baltazar», projekt odobren od MZOS u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih

MZOS

voditelj

01.11.2007. - 01.11.2009.

Razvoj prirodoznanstvene i matematičke pismenosti aktivnim učenjem” odobren od MZOS u području izvaninstitucijonalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih

MZOS

suradnik

10.09.2007. - 10.08.2008.

Fizika u javnim prostorima, projekt u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih

MZOS

voditelj

01.10.2005. - 01.10.2006.

Razvoj sustava za unaprijeđenje kvalitete studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

Sveučilište u Rijeci

suradnik

01.07.2003. - 01.07.2005.

Hokus-pokus-fizika, radionice iz fizike za e-okruženje, projekt u sklopu e-škole HFD

Hrvatsko fizikalno društvo

voditelj

2003. -

e-škola astronomije Hrvatskog prirodoslovnog društva

MZOS

suradnik

Stručna aktivnost

05.07.2019. -

Konferencija EPER (Effective partnership for enhanced recognition)

MZO, Zagreb

sudionica

2019.

R. Jurdana - Šepić, 10 godina znanstvenopopularizacijske emisije Baltazar

Stručno-znanstveni interdisciplinarni skup, „STEM2 područje u odgojno-obrazovnom sustavu: danas za sutra“, Filozofski fakultet i Učiteljski fakultet, Sveučilište u Rijeci, 15. studenog 2019.,

priopćenje

2019.

Pranjić-Petrović, Tatjana ; Ivošević, Tatjana ; Jurdana Šepić, Rajka: Fizički principi u životnim situacijama,

XIV. hrvatski simpozij o nastavi fizike, Zadar, 2019

priopćenje

2019.

M. Blečić, I. Poljančić Beljan, R. Jurdana-Šepić, Kinestetički pokusi u nastavi fizike,

članak u časopisu Edukacija rekreacija sport, br 41, (2019) 22. - 26., Rijeka 2019.

članak

25.10.2018.

Ivana Staraj, Rajka Jurdana-Šepić, Stavovi budućih učitelja o eksperimentalnim metodama nastave prirodoslovlja

4. Dani obrazovnih znanosti, Zagreb, 25.-26.10.2018.

izlaganje

22.10.2018

Udruga Zlatni rez – prvih 14 godina

Stručno-znanstveni interdisciplinarni skup, „STEM područje u odgojno-obrazovnom sustavu: danas za sutra“, Filozofski fakultet i Učiteljski fakultet, Sveučilište u Rijeci

izlaganje

12.11.2014. -

Stručni skup za učitelje PGŽ "Znanost i najmlađi"

AZOO

Voditelj radionica iz prirodoslovlja

MZO, Zagreb

sudionica

25.- 26. 2. 2015.

Stručni skup za učitelje fizike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije „Konceptualna nastava i metodički praktikum iz mehanike“

AZOO i Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci

Predavanja s radionicama “Nenjutnski fluidi”

Javno djelovanje

Javna predavanja

05.06.2020.

Vidjeti svijet u zrnu pijeska – poetika i poetičnost fizike

Petkom u Moise, program CAS UniRi

Cres

11.02.2020.

STEM i djevojke

Gost panel rasprave u organizaciji Grada Rijeke

Rijeka

22.05.2019.

Archive photometry of variable stars

Predavanje povodom znanstvenog gostovanja

Opservatorij Sonneberg, Njemačka

14.03.2019.

Poezija i fizika

Susret s učenicima gimnazije Andrije Mohorovičića

Rijeka

14.03.2019.

Poetika matematike

Skupština Alumni kluba matematike

Rijeka

05.12.2018.

Blaga svjetlost zvijezda – priča s Harvarda

predavanje u Centru za inovativne medije UniRi

Rijeka

12.11.2018.

Vidjeti svijet u zrnu pijeska – poetika i poetičnost fizike

Tjedan znanosti u Pazinskom kolegiju

Pazin

03.10.2018.

Vidjeti svijet u zrnu pijeska – poetika i poetičnost fizike

Tjedan cjeloživotnog učenja UniRi

Rijeka

20.04.2018.

Otkrića Andrije Mohorovičića

Festival znanosti

Opatija

16.04.2018.

Heureka u svakome od nas

Tribina Udruge Universitas, Festival znanosti

Rijeka

21.02.2018.

Vidjeti svijet u zrnu pijeska - poetika i poetičnost fizike

Sveučilište za 3. dob

Rijeka

28.04.2017.

Vremenski stroj

Festival znanosti 2017.

Rijeka

06.11.2015.

Blaga svjetlost zvijezda - priča s Harvarda

Mjesec knjige

Knjižnica i čitaonica Viktor Car Emin, Opatija

19.03.2015.

U Newtonovu vrtu

predavanje

Društsvo matematičara i fizičara Rijeka

30.10.2014.

Razvoj fizike

Program Fizika za Sveučilište za 3. dob

Sveučilište u Rijeci

28.10.2014.

Kako je nastala fizika

Program Fizika za Sveučilište za 3. dob

Sveučilište u Rijeci

05.06.2014.

Blaga svjetlost zvijezda - priča s Harvarda

Hrvatsko prirodoslovno društvo

Zagreb

16.04.2014.

Fizika i humor

Treća riječka škola fizike

Rijeka

06.03.2014.

Žene i zvijezde

Hrvatska udruga kemijskih inženjera i tehnologa-Rijeka, Hrvatskog društvo za biokemiju i molekularnu biologiju, Hrvatskog kemijskog društva

Rijeka

27.02.2014.

Blaga svjetlost zvijezda - priča s Harvarda

Županijsko natjecanje iz fizike, Pazinska gimnazija

Pazin

19.02.2014.

Život zvijezda

Sveučilište za 3. dob

Rijeka

23.01.2014.

Mohorovičić

Obilježavanje dana rođenja Andrije Mohorovičića

Opatija

20.01.2012.

Blaga svjetlost zvijezda - priča s Harvarda

Zimska škola fizike Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci

Rijeka

14.10.2011.

Kroz konus svjetlosti - koncepti prostora i vremena

RiKon

Rijeka

01.10.2011.

Biti znanstvenik

predavanje u Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji

Rijeka

15.04.2011.

Blaga svjetlost zvijezda - priča s Harvarda

Festival znanosti Rijeka

Rijeka

20.12.2009.

Prije računala to su radile žene – povijesne astronomkinje

predavanje povodom godine astronomije

Astronomski centar Rijeka

09.12.2009.

Prije računala to su radile žene – povijesne astronomkinje

predavanje povodom godine astronomije

Zvjezdarnica Zagreb

06.03.2008.

Što uopće znamo iz fizike – provjera prirodoznanstvene pismenosti

predavanje

Društvo matematičara i fizičara Rijeka

22.01.2008.

Prostor-vrijeme Minkowskog

predavanje za doktorande filozofije

Filozofski fakultet u Rijeci

18.04.2006.

Biti znanstvenik

predavanje za stipendiste Grada Rijeke

Stara Sušica

13.05.2005.

Biti znanstvenik

predavanje

Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci

15.03.2004.

Komunikacijski perpetuum mobile u poučabanju nastavnika fizike

predavanje

Hrvatsko fizikalno društvo Osijek

18.02.2004.

Komunikacijski perpetuum mobile - naš slučaj

predavanje na tribini udruge Universitas

Rijeka

28.01.2004.

Biti znanstvenik

predavanje za učenike Srednje škole Buje

Filozofski fakultet Rijeka

13.06.2003.

Biti znanstvenik

predavanje

OŠ Pazin i Gimnazija Pazin

11.12.2002.

Pogled k zvijezdama

predavanje

Udruga umirovljenih liječnika Rijeke

10.06.2002.

Biti znanstvenik

predavanje

OŠ Centar Rijeka

10.05.2002.

Biti znanstvenik

predavanje

O.Š. A. Mohorovičić Matulji

01.04.2002.

Fizika i humor

predavanje

Društvo matematičara i fizičara Rijeka

27.04.2001.

O početku i završetku svemira

predavanje

Akademsko astronomsko društvo Rijeka

21.01.2001.

Vremenske promjene fizičkih parametara simbiotske zvijezde CH Cyg

predavanje

Društvo matematičara i fizičara Rijeka

27.04.1998.

Neobične zvijezde

predavanje

Akademsko astronomsko društvo Rijeka

20.04.1998.

Život zvijezda

predavanje

Akademsko astronomsko društvo Rijeka

10.06.1996.

Čudesni život zvijezda

predavanje

Akademsko astronomsko društvo Rijeka

05.06.1995.

Život čudnovatih zvijezda

predavanje

Akademsko astronomsko društvo Rijeka

11.06.1992.

Promjenljive zvijezde

predavanje

Akademsko astronomsko društvo Rijeka

Popularizacija znanosti

27.09.2018.

Rijeka tehnologije 2018

Sudjelovanje na Okruglom stolu/tribini: „STEM obrazovanje: stanje i perspektive“

Rijeka

15.03.2018.

Znanost i umjetnost - gnothi seauton

Gostovanje povodom Međunarodnog dana darovitih učenika

OŠ Drago Gervais Brešca

10.03.2018.

Zvjezdani stihovi i svemirski pejsaži

Međunarodni dan planetarija

Astronomski centar Rijeka

26.01.2018.

Andrija Mohorovičič - najveći Vološčan ma i Rukavčan i Brežan

Noć muzeja 2018.

Zvončarska muzejska zbirka Rukavac

24.11.2017.

Projektni dan - Mohorovičić

predavanje i radionice iz fizike

Osnovna skola Andrije Mohorovičića Matulji

27.01.2017.

Zvjezdani stihovi i nebeski zvuci

Noć muzeja

Astronomski centar Rijeka

27.01.2017.

Tribina Znanost i umjetnost

Noć muzeja

Astronomski centar Rijeka

23.11.2016.

Izložba Viseća fizika

Otvoreni dan Odjela za fiziku 2016.

Rijeka

13.06.2014.

Fizika i humor

predavanje u Astronomskom centru Rijeka

Rijeka

20.04.2014.

Koordinator organizacije izložbe Češke akademije znanosti Očima znanstvenika

Festival znanosti Rijeka

Rijeka

16.04.2014.

Fizika i humor

predavanje na Trećoj riječkoj školi fizike

Rijeka

16.04.2014.

Fizika i humor

Predavanje na Trećoj riječkoj školi fizike

Rijeka

12.04.2014.

Izložba Smiješna strana fizike

Riječka škola fizike 2014.

Rijeka

07.04.2014.

Ri val za fest i val, Rijeka, demonstracija kinestetičkih pokusa o valovima na Korzu

Festival znanosti Rijeka 2014.

Rijeka

31.01.2014.

Mohorovičić

predavanje i radionica na Danima Mohorovičića

Opatija

22.04.2013.

Zvjezdani stihovi i svemirski pejsaži poetsko-popularnoznanstveni performance

Festival znanosti Rijeka

Astronomski centar Rijeka

28.01.2013.

Zvjezdani stihovi i svemirski pejsaži poetsko-popularnoznanstveni performance

Noć muzeja

Prirodoslovni muzej Rijeka

06.09.2012.

Hodanje po tekućini, organizacija demonstracijkog pokusa

Znanost i umjetnost na ulici, edukacijski projekt u suradnji sa školama

Matulji

11.01.2012.

Blaga svjetlost zvijezda – priča s Harvarda

Zimska škola fizike 2012

Rijeka

07.09.2011.

Radionice iz prirodoslovlja

Znanost i umjetnost na ulici, edukacijski projekt u suradnji sa školama

Matulji

03.06.2011.

Zvjezdani stihovi i svemirski pejsaži, poetsko-popularnoznanstveni performance

Znanost i umjetnost na ulici, edukacijski projekt u suradnji sa školama

Matulji

20.10.2010.

Zvjezdani stihovi i svemirski pejsaži

Tjedan knjige

Gradska čitaonica Rijeka

01.06.2010.

Znanost oko nas - fizika u svakodnevici“

Organizacija izložbe

Matulji

09.12.2009.

Prije računala to su radile žene – povijesne astronomkinje

predavanje na Skupu povodom godine astronomije

Zvjezdarnica Zagreb

06.06.2008.

Radionice iz prirodoslovlja

Dječji dan

Kastav

01.05.2008.

Srcem sa zvijezdama, poetsko-popularnoznanstveni performance

Poetsko-popularnoznanstveni performance

Klub Sušačana Rijeka

31.01.2008.

Noć je posuta zvijezdama”, poetsko-popularnoznanstveni performance

Noć muzeja

Prirodoslovni muzej Rijeka

01.05.2006.

Biti znanstvenik

predavanje na Cjelodnevnom programu za stipendiste Grada Rijeke

Stara Sušica

01.04.2004.

Zvjezdani stihovi i svemirski pejsaži, poetsko-popularnoznanstveni performance

Festival znanosti Rijeka

Zvjezdarnica u Rijeci

2003. - 2012.

Predsjednica organizacijskog odbora Festivala znanosti Rijeka

Festival znanosti Rijeka

Rijeka

2003-danas

Članica državnog organizacijskog odbora Festivala znanosti

Festival znanosti

Zagreb

Intervjui

17.12.2020.

Muškarcima je lakše ali u znanosti nema diskriminacije

portal Svjetionik

https://svjetionik.scri.hr/

21.2.2020.

Kampus kreativni tim

portal Kišobran

https://kisobran.uniri.hr/

03.01.2020.

Anche la scienca e cultura

La voce del popolo

Rijeka

31.01.2017.

Mohorovičić - takovi judi ne meritamo ako ih ne štimamo

List Grad Opatija

Opatija

28.01.2017.

Znanost svakodnevno mijenja naš svijet i svjetonazore

Novi list

Rijeka

22.04.2016.

Svijetla perspektiva prirodnjaka, prilog Znanost

Novi list

Rijeka

15.11.2014.

Mogu zabaviti autobus pun ljudi

Novi list

Rijeka

06.12.2012.

Detalji

Novi list

Rijeka

20.04.2012.

Intervju: Rajka Jurdana-Šepić, predsjednica organizacijskog odbora deset riječkih Festivala znanosti

časopis Teklić

Rijeka

29.04.2011.

Čakavština je moj identitet

Zeleno i plavo, list Primorsko-goranske županije

Rijeka

21.05.2009.

Detalji

Novi list

Rijeka

Novinski članci

01.02.2104.

Detalji

Novi list

Rijeka

05.01.2020.

Ance la scienza e cultura

La voce del popolo

Rijeka

15.02.2019.

Sako jutro nasliša se Puntape

Novi list

Rijeka

08.02.2019.

Deset godina emisije Puntape

Novi list

Rijeka

22.07.2014.

'Laureati Nevenka Ožanić, Rajka Jurdana Šepić i tim profesora''

Novi list

Rijeka

22.07.2014.

Detalji

Novi list

Rijeka

18.05.2014.

Detalji

Novi list

Rijeka

10.05.2014.

Detalji

Liburnija net portal

Rijeka

10.05.2014.

Detalji

Novi list

Rijeka

09.05.2014.

Detalji

Teklić portal

Rijeka

09.05.2014.

Detalji

Novi list

Rijeka

13.03.2014.

Detalji

Novi list

Rijeka

19.02.2014.

Detalji

Novi list

Rijeka

25.01.2014.

Detalji

Novi list

Rijeka

26.09.2013.

Otvorenje knjižare Adamić u Opatiji

Novi list

Rijeka

12.09.2013.

Detalji

Novi list

Rijeka

25.08.2013.

Promovirana knjiga Duša zdola kamika u Kraljevici

Novi list

Rijeka

10.07.2013.

Detalji

Novi list

Rijeka

09.07.2013.

Detalji

Novi list

Rijeka

29.06.2013.

Detalji

Novi list

Rijeka

27.06.2013.

Detalji

Novi list

Rijeka

21.06.2013.

Detalji

Novi list

Rijeka

31.01.2013.

Detalji

Novi list

Rijeka

09.12.2012.

Detalji

Novi list

Rijeka

06.12.2012.

Detalji

Novi list

Rijeka

06.12.2012.

Detalji

Novi list

Rijeka

04.12.2012.

Detalji

Novi list

Rijeka

03.12.2012.

Detalji

Novi list

Rijeka

27.11.2012.

Detalji

Novi list

Rijeka

01.05.2012.

FIZIČARKA ZALJUBLJENA U POEZIJU I ČAKAVŠTINU

Sušačka revija 74/75

Rijeka

24.04.2012.

10. Festival znanosti dokaz da je Rijeka grad znanja

Novi list

Rijeka

19.04.2012.

Najavljen deseti Festival znanosti

Novi list

Rijeka

16.04.2011.

Godišnja nagrada Primorsko-goranske županije

Novi list

Rijeka

12.04.2011.

Detalji

Novi list

Rijeka

07.04.2011.

Detalji

Novi list

Rijeka

18.06.2010.

Detalji

Novi list

Rijeka

23.04.2010.

Detalji

Novi list

Rijeka

21.04.2010.

Detalji

Novi list

Rijeka

15.04.2010.

Detalji

Novi list

Rijeka

15.12.2009.

Detalji

Novi list

Rijeka

23.04.2009.

Detalji

Novi list

Rijeka

23.04.2009.

Detalji

Novi list

Rijeka

16.04.2009.

Detalji

Novi list

Rijeka

23.11.2008.

Novi list

Rijeka

24.04.2008.

Novi list

Rijeka

17.04.2008.

Detalji

Novi list

Rijeka

08.02.2008.

Detalji

Novi list

Rijeka

28.08.2007.

Detalji

Novi list

Rijeka

12.08.2007.

Detalji

Novi list

Rijeka

21.06.2007.

Detalji

Novi list

Rijeka

09.09.2006.

Detalji

Novi list

Rijeka

28.05.2006.

Detalji

Novi list

Rijeka

25.04.2006.

Detalji

Novi list

Rijeka

20.04.2006.

Detalji

Novi list

Rijeka

17.05.2005.

Detalji

Novi list

Rijeka

28.04.2005.

Detalji

Novi list

Rijeka

19.04.2005.

Detalji

Novi list

Rijeka

14.04.2005.

Detalji

Novi list

Rijeka

23.04.2004.

Detalji

Novi list

Rijeka

10.05.2003.

Detalji

Novi list

Rijeka

14.04.2003.

Detalji

Novi list

Rijeka

11.04.2003.

Detalji

Novi list

Rijeka

19.02.2003.

Detalji

Novi list

Rijeka

Uredništvo

2020. -

Urednica emisije "Ča bi reć" na internetskoj televiziji NOVINET.TV

2014. -

CD „Baltazar 2014/2 - znanstveno popularne emisije iz prirodoslovlja i matematike”, produkcija: HRT Radio Rijeka, Udruga Zlatni rez Rijeka

Rijeka

2014. -

CD „Baltazar 2014/1 - znanstvenopopularne emisije iz prirodoslovlja i matematike”, produkcija: HRT Radio Rijeka, Udruga Zlatni rez Rijeka

Rijeka

2013. -

CD „Baltazar 2013/2 - znanstveno popularne emisije iz prirodoslovlja i matematike”, produkcija: HRT Radio Rijeka, Udruga Zlatni rez Rijeka

Rijeka

2013. -

CD „Baltazar 2013/1 - znanstveno popularne emisije iz prirodoslovlja i matematike”, produkcija: HRT Radio Rijeka, Udruga Zlatni rez Rijeka

Rijeka

2012. -

CD „Baltazar 2012/2 - znanstveno popularne emisije iz prirodoslovlja i matematike”, produkcija: HRT Radio Rijeka, Udruga Zlatni rez Rijeka

Rijeka

2012. -

CD „Baltazar 2012/1 - znanstveno popularne emisije iz prirodoslovlja i matematike”, produkcija: HRT Radio Rijeka, Udruga Zlatni rez Rijeka

Rijeka

2011. -

CD „Baltazar 2011/2 - znanstveno popularne emisije iz prirodoslovlja i matematike”, produkcija: HRT Radio Rijeka, Udruga Zlatni rez Rijeka

Rijeka

2011. -

CD „Baltazar 2011 - znanstveno popularne emisije iz prirodoslovlja i matematike”, produkcija: HRT Radio Rijeka, Udruga Zlatni rez Rijeka

Rijeka

2010. -

CD „Baltazar 2010 - znanstveno popularne emisije iz prirodoslovlja i matematike”, produkcija: HRT Radio Rijeka, Udruga Zlatni rez Rijeka

Rijeka

01.09.2009. -

Urednica znanstvenopopularne radio emisije HR Radio Rijeke Baltazar

Rijeka

01.02.2009. -

Urednica Radio emisije HR Radio Rijeke Puntape

Rijeka

Medijski nastupi

14.10.2020.

Emisija Učionica o popularizaciji znanosti

Kabal Ri

Rijeka

04.02.2020.

STEM i djevojke, Planet Ri

Kanal Ri

Rijeka

04.10.2019.

Emisija Učionica: Otvorenje Centra Mohorovičić

Kanal Ri

Rijeka

13.02.2019.

Gošća emisije Trdi ča kafić

TV Istra, TV Karlovac

23.12.2018.

Gost emisije S Voljenom na ti

TV Istra, TV Karlovac

16.05.2018.

Popularizacija znanosti u Hrvatskoj danas

Radio emisija Znanost i društvo, urednica Blanka Jergović

Hrvatski radio treći program

12.11.2017.

Akademskih kvarat ure: Doktorska škola Fizike u Rijeci

HR Radio Rijeka

08.11.2017.

Emisija Učionica: Doktorska škola Fizika

Kanal Ri

Rijeka

11.12.2016.

Emisija Akademskih kvarat ure s temom Prvo povijesno mjerenje brzine svjetlosti

HR Radio Rijeka

16.01.2016.

Matematičari i fizičari se zapošljavaju, emisija Akademskih kvarat ure

HR Radio Rijeka

Rijeka

21.11.2013.

Čakavski bardi u emisiji Osjećanje vremena urednice Smiljane Bertoša

Radio Istra

17.10.2013.

Margherita Hack, emisija Znanstveni portreti

Hrvatski radio

20.05.2011.

Stakleno cvijeće Harvarda”, radio emisija Divni novi svijet, urednica Nives Nedved

Hrvatski radio, obrazovni program

05.05.2011.

Herietta Leavitt žena koja je otkrila kako izmjeriti svemir, radio emisija Divni novi svijet, urednica Nives Nedved,

Hrvatski radio

20.04.2011.

Michael Faraday - pepeljuga znanosti” , radio emisija Divni novi svijet, urednica Nives Nedved,

Hrvatski radio, obrazovni program

14.11.2010.

Znanstvena (ne)pismenost, radio emisija Divni novi svijet,  urednica Nives Nedved

Hrvatski radio

10.12.2009.

Žene u astronomiji, radio emisija Divni novi svijet,  urednica Nives Nedved

Hrvatski radio

2009.

Urednica i koautorica tjedne znanstvenopopularne emisije Baltazar

Hrvatski radio - Radio Rijeka, nedjeljom u 9.00

2009.

Inicijatorica i urednica svakodnevne čakavske posteke minijature Puntape

Hrvatski radio - Radio Rijeka, svakodnevno u 8.15.

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

22.12.2014. - 19.12.2017.

Pročelnica

Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci

2004. - 30.09.2008.

Prodekanica za nastavu

Filozofski fakultet u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

1.2.2018.

Predsjednica

Izvršni odbor Kampus kreativnog tima UniRi (IO KKT)

2018. - 31.12.2018.

članica

Znanstveno-programski odbor za obilježavanje 45. obljetnice Sveučilišta u Rijeci

15.09.2017. -

predsjednica

Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci

07.03.2017. - 07.03.2020.

Članica

Upravno vijeće Plesnog kluba UNIRI Dance

01.06.2015. -

članica

Programsko vijeće Televizije Primorja i Gorskog kotara d.o.o. (RiTV)

01.03.2015. -

članica

Etičko povjerenstvo Odjela za biotehnologiju

2014. -

članica

Programsko vijeće Rijeka EPK 2020 Sveučilišta u Rijeci

2013. - 2015.

članica

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Rijeci

2011. - 30.12.2014.

članica

Povjerenstvo za vrednovanje programa cjeloživotnog učenja Sveučilišta u Rijeci

2009. - 2014.

članica

Povjerenstvo za e-učenje Sveučilišta u Rijeci

2007. - 15.09.2017.

predsjednica

Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci

siječanj 2019. -

članica

Savjet za stratešku vidljivost Sveučilišta u Rijeci

od 2014.

Članica

Savjet Centra za istraživanje djetinjstva Učiteljskog fakulteta u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

01.09.2016. - 01.09.2018.

predsjednica

Udruga Zlatni rez Rijeka

2013. - 01.10.2014.

članica

Radna skupina „Kurikulum i struktura sustava“ predtercijarnog odgoja i obrazovanja za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije RH

2013. -

nacionalna predstavnica

Komisija 46 Međunarodne astronomske unije (IAU Commission 46 - Astronomy Education & Development)

2009. - 01.09.2013.

članica

Povjerenstvo za evaluaciju projekata iz kulture i obrazovanja općine Matulji

2007. -

nacionalna predstavnica

Grupa History of Physics (HoP group) Europskog fizikalnog društva (EPS)

2003. -

članica

Državni organizacijski odbor Festivala znanosti

Sveučilišni projekti

Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016

Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016