PORTFELJ / dr. sc. Darko Dukovski redoviti profesor

Portfelj

dr. sc.

Darko Dukovski

redoviti profesor

Filozofski fakultet

Odsjek za povijest

Kontakt

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA 440/IV

Nastavna djelatnost

Kolegiji

01.10.2018. - 30.09.2019.

Slovensko-hrvatske kulturne i povijesne veze

preddiplomski studij povijest

FFRI

nositelj

01.10.2018. - 30.09.2019.

Nacionalizmi na istočnoj obali Jadrana u 19. i 20. stoljeću

preddiplomski studij povijesti

FFRI

nositelj

01.10.2018. - 30.09.2019.

Nacionalne manjine: pristup istraživanju

preddiplomski studij povijesti

FFRI

nositelj

01.10.2018. - 30.09.2019.

Arhivska građa u nastavi povijesti

diplomski studij povijesti

FFRI

nositelj, predavač

01.10.2018. - 30.09.2019.

Povijest obavještajnih služba

Preddiplomski studij povijesti

FFRI

nositelj, predavač

01.10.2018. - 30.09.2019.

Vojna povijest 19.i 20.st.

diplomski studij povijesti

FFRi

nositelj, predavač

01.10.2018. - 30.09.2019.

Suvremena povijest Europe

preddiplomski studij povijesti

FFRI

nositelj, predavač

01.10.2018. - 30.09.2019.

Društvena povijest Srednje i Jugoistočne Europe 19. i 20.st.

diplomski studij povijest

FFRI

nositelj, predavač

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

21.09.2015.

Pula u ratovima 20. stoljeća ( Pula in the wars of the 20th century )

Dukovski, Darko

Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme - 51 364-403

A2

12.12.2013.

Povijest 19. i 20. stoljeća u djelu suradnika Akademijina Instituta/Zavoda u Rijeci i Puli ( The History of the 19th and 20th Cenuries in the Works of the Collaborators of the Academy Institute in Rijeka and Pula )

Dukovski, Darko

Problemi sjevernog Jadrana - 12 61-84

A1

23.03.2013.

Represija, zločini in nezakonitosti vojaških in civilnih organov oblasti v hrvaškem delu Istre (1945-1950) ( Repression, Crimes and Wrongful Acts of the Military and Civilian Authoruties in the Croatian part of Istria 1945–1950 )

Dukovski, Darko

Prispevki za novejšo zgodovino: Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju - 1 266-283

Q2 A1

12.11.2011.

Povijesna ekspertiza tragedije na Vargaroli (Vergarolla - Pula) od 18. kolovoza 1946. ( Historical expertise to the tragedy Vargarola (Vergarolla - Pula) of 18 August 1946. )

Dukovski, darko

Histrija: Godišnjak Istarskog povijesnog društva - 1 79-112

A2

11.10.2010.

Hrvatsko proljeće u Istri: sukob hrvatskih i talijanskih reformsko-nacionalnih koncepija 1970-1972. ( Croatian Spring in in Istria: conflict of Croatian and Italian national-reformation concepts 1970-1972. )

Dukovski, Darko

Časopis za povijest Zapadne Hrvatske - 4.-5. 139-172

A2

13.04.2010.

Atentat na britanskoga brigadira Roberta de Wintona u Puli 10. veljače 1947. ( Assassination of British Brigadier Robert De Winton in Pula, February 10, 1947)

Dukovski, Darko

Časopis za suvremenu povijest - 671-691

A1 WOS

2010.

Mit u povijesti kao dvostruka manipulacija ( Myth in the history of the double-manipulation )

Dukovski, Darko

Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme - 137-145

A2

15.10.2009.

Međunacionalni odnosi u Istri nakon II. svjetskog rata ( Inter-Ethnical relations in Istria after World War II (1945-1955) )

Dukovski, Darko

Pazinski memorijal - 26-27 431-450

A2

13.02.2009.

Odnos hrvatskih, slovenskih i talijanskih komunista prema NOP-u i državno-pravnom statusu Istre (1941. - 1945.) ( The attitude of the Croat, Slovene, and Italian Communists Toward the National Liberation Moviment and the Constitutional Status of Istria (1941-1945) )

Dukovski, Darko

Časopis za suvremenu povijest - 417-446

Q3 A1 WOS

2008.

Uvod u procese i procesi modernizacije u Istri na prijelomu stoljeća (1880. - 1910. ) ( Introduction to processes and modernization processes to Istria on time breakage centuries 1880-1910. )

Dukovski, Darko

Acta Histriae - 233-260

Q2 WOS

2008.

Dva egzodusa: hrvatski (1919.-1941.) i talijanski (1943.-1955.) ( Two exodus: Croatian (1919-1941) and Italian (1943.-1955.) )

Dukovski; Darko

Adris Zbornik Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu - 15 129-165

A1

02.02.2006.

Kulturni mozaik Istre (1922.-1955.) ( The Istrian Cultural Mosaic (1922-1955) )

Dukovski, Darko

Časopis za suvremenu povijest - 38 835-862

A1 WOS

2006.

Izgradnja socijalističke prosvjete, kulture i sporta u poratnoj Istri (1945.-1955.) ( The Construction of "Socialist" Education, Culture and Sports in Istria during the 1945-1955 Period )

Dukovski, Darko

Acta Histriae - 14 253-280

A1 WOS

2005.

Hrvatska područja u III. Reichu ( Croatian territories in the 3rd Reich )

Dukovski, Darko

Rijeka - 269-283

A2

2004.

Socijalna i zdravstvena realnost istarskoga poraća 1945.-1955. ( Social and Medical Reality of the Post-War Period (1945-1955) in Istria) )

Dukovski, Darko

Annales : anali za istrske in mediteranske študije : annals for Istrian and mediterranean studies. Series historia et sociologia - 14 35-46

Q1 WOS

2001.

Povijest mentaliteta, metoda oral history i teorija kaosa ( History of Mentality, Oral History Methods and Chaos Theory )

Dukovski, Darko

Časopis za suvremenu povijest - 155-162

A1

2001.

Egzodus talijanskog stanovništva iz Istre 1945.-1956 ( The Exodus Italian Citizens from the Istria 1945-1956.)

Dukovski, Darko

Časopis za suvremenu povijest - 633-668

A1

1998.

Zdravstvene i higijenske prilike u Istri, 1900.-1950 ( Hygenic Conditions in Istria (1900-1950) )

Dukovski, Darko

Časopis za suvremenu povijest - 535-547

A1

1997.

Socijalna integracija Židova u Istri prve polovice XX. stoljeća ( Social Integration of the Jaws of Istria in the first half of the twentieth century )

Dukovski, Darko

Časopis za suvremenu povijest - 77-97

A1

1995.

Disidenti istarskog fašizma ( Dissidents of the Istrian Fascism )

Dukovski, Darko

Časopis za suvremenu povijest - 285-306

A1

1995.

Istra s onu stranu zakona. Povijest istarskog brigantaggia i contrabanda-socijalno razbojništvo ili cosa nostra istriana ( Istrien jenseits des Gesetzes: Die Geschichte des istrischen brigantaggio und contraband - der soziale Raub oder die cosa nostra istriana )

Dukovski, Darko

Radovi - 29 212-229

A1

1995.

S ruba istarskog međuratnog društva: romske obitelji u Istri 1918.-1938. ( On the Margins of Istrian Inter-war Society: Gypsy Famillies in Istria 1918-1938. )

Dukovski, Darko

Radovi - 28 237-248

A1

1994.

Fašistički sindikati u Istri 1919.-1929. ( The Fascist Syndicates in Istria 1919-1929. )

Dukovski, Darko

Časopis za suvremenu povijest - 451-474

A1

14.08.1993.

Gospodarska i socijalna problematika u izvješćima i vizitacijama fašističkih čelnika u Istri 1925.-1931. u okvirima opće fašizacije istarskog društva ( Economic and Social Issues in Reports and Visitation of Fascist Leaders in Istria 1925-1931 (withimn the Framework of a General Fascization of the Istrian Society)

Dukovski, Darko

Društvena istraživanja - 4-5 675-697

Q3 WOS A1

1993.

Neki momenti razvoja fašističkog pokreta na Pazinštini u okvirima općeg razvoja istarskog fašizma 1919-1929. ( kroz komentare arhivske građe) ( Some moments in the development of the fascist moviment in zhe Pazin region within the frames of the general development of the "istrian fascism" 1919-1929 (through commentariies of arhivistic documents) )

Dukovski, Darko

Vjesnik Istarskog arhiva - 105-134

A2

1991.

Marginalne socijalne grupe u Istri između dva svjetska rata ( The Marginal social group in Istria beatween Worlds Wars )

Dukovski, Darko

Dometi - 8-9 497-505

A2

1990.

Nacionalni blok u Istri, 1920-1921 ( National Bloc in Istria (1920-1921) )

Dukovski, Darko

Historijski zbornik - 209-248

A1

1989.

Procesi političke revitalizacije talijanskih građanskih snaga u Istri ( Processes of the Political Revitalization of the Italian Middle-Class Forces in Istria )

Dukovski, Darko

Dometi - 109-130

A2

1989.

Analitički pristup istraživanju problema fašističke represivne politike i sustava organiziranog nasilja u Istri ( Analitical approach investigation of the problem fascist repression policy and sistems )

Dukovski, Darko

Dometi - 17-33

A1

1989.

Socijalno-ekonomska i politička previranja među prosvjetnim radnicima u Istri neposredno nakon prvog svjetskog rata (1919-1923) ( Socio-economic and Political Turmoils Among Teaching staff in Istria Immediately after the World War One (1919-1923) )

Dukovski, DArko

Časopis za suvremenu povijest - 29-62

A1

1987.

Prikaz radova o fašizmu i fašističkom pokretu u Istri između dva svjetska rata objavljenih u časopisu "Quaderni", Centar za historijska istraživanja iz Rovinja ( About paper-works of the fascism anf fascist movement during Two Worlds Wars )

Dukovski, Darko

Historijski zbornik - 51-60

A1

Znanstvene knjige

25.10.2018.

Istra u Domovinskom ratu 1991.-1995. : Model društvene i vojne povijesti ( Istria in the Homeland War 1991-1995 : A model of social and military history )

Suautor

Dukovski, Darko; Dukovski, Vedran; Matika, Dario

Povijest

Boris Domagoj Biletić

Nova Istra Pula

01.09.2016.

Istra 'spod ponjave: povijesni erotikon istarski od kraja 19. do početka 21. stoljeća ( Istria under the sheet: Istrian historical eroticon from the late 19th to early 21st century )

Autor

Dukovski, Darko

Povijest

Boris Domagoj Biletić

Nova Istra Pula

14.12.2015.

Politički temelji i metode djelovanja fašizma i fašističkog pokreta s kraćim osvrtom na Istru ( Political foundations and the fascism methods of action and fascist movement with a short survey on Istria )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

(Anti)fašizam u prošlosti i sadašnjosti: Zbornik radova

Milan radošević

Udruga antifašističkih boraca i antifašista Grada Pule Pula

10.07.2014.

Vojna povijest od Napoleona do suvremenih vojnih sustava ( Military history from Napoleon to modern military systems )

Suautor

Dukovski, Darko; Dukovski, Vedran

Povijest

Borid Domagoj Biletić

Nova Istra Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika Pula

15.10.2013.

Omladinski i studentski pokret u Istri i Rijeci 1971. ( The Youth and student movement in Istria and Rijeka in 1971. )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

Bertošin zbornik: zbornik u čast Miroslava Bertoše ; sv. 3

Ivan Jurković

Sveučilište Jurja Dobrile : Državni arhiv u Pazinu Pula

08.08.2013.

Povijesni panoptikum prve polovice 20. stoljeća ( Historical panopticon of first half of the 20th century )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

Monografija općine Medulin

Andrej Bader

Općina Medulin Medulin

23.11.2012.

Represija, nezakonitosti i zločini vojnih i civilnih organa vlasti u hrvatskom dijelu Istre 1945-1946. ( Repression, violations and crimes of military and civilian authorities in the Croatian part of Istria 1945-1946. )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

Represija i zločini komunističkog režima u Hrvatskoj

Zorislav Lukić

Matica hrvatska Zagreb

12.11.2012.

Istarske fojbe 1943. ( The Istrian cavitys 1943 )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

Fojbe

Tine Logar

Cankarjeva Založba ; Skupina mladinska knjiga Ljubljana

10.11.2012.

Ozrcaljena povijest: Uvod u suvremenu povijest Europe i Europljana ( History in the Mirror:An Introduction to Contemporary History of Europe and Europeans )

Autor

Dukovski, Darko

Povijest

Eugenia Ehgartner

Leykam International Zagreb

19.10.2012.

Okupacija Istre 1918.-1920. ( The Ocupation of Istria 1918.-1920 )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

1918. u hrvatskoj povijesti:Zbornik

Željko Holjevac

Matica hrvatska Zagreb

23.09.2012.

Povijest Pule: deterministički kaos i jahači Apokalipse ( History of Pula: Deterministic Chaos and the Horsemen of the Apocalypse )

Autor

Dukovski, Darko

Povijest

Boris Domagoj Biletić

Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika Pula

21.05.2012.

Umaški povijesni skokovi od Listopadske diplome 1860. do Osimskih sporazuma 1975. godine ( The Umag historic leaps from the October diploma 1860th to Osimo agreement 1975th )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

Umag-Umago

Benčić, Sanja, Martinčić, Ivana, et all

Gradska knjižnica Umag Umag

14.03.2012.

Habsburški popisi stanovništva kao izvor podataka za društvenu i ekonomsku povijest: Procesi modernizacije u Istri - usporedne statistike Kopra i Pule ( The popolation census (Habsburg Monarhy)as referent source for social and economic history: Processes of Modernization- the comparative statistics of Koper and Pula )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

Prvi moderni popis stanovništva u Istri: Il primo censimento demografico moderno in Istria: Prvi moderni popis prebivalstva v Istri

Aleksej Kalc

Historia Editiones Kopar

21.10.2011.

Hrvatsko-slovenski odnosi i pitanje razgraničenja u Istri (1900.-2002.) ( Croatian-Slovenian relations and the demarcation issue in Istria (1900th-2002nd) )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

lovensko-hrvaško sosedstvo = Hrvatsko-slovensko susjedstvo

Darovec, Darko, Strčić, Petar

Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko Kopar

2011.

Istra i Rijeka u prvoj polovici 20. stoljeća (1918.-1947.)( Istria and Rijeka in the first half of the 20th Century (1918.-1947.) )

Autor

Dukovski, Darko

Hrvatska povijest

Neven Budak

Leykam international Zagreb

24.10.2010.

Počeci suvremenoga gradskog života Puljana na prijelomu stoljeća s posebnim osvrtom na arsenalote ( The biginnings modern urban life of Pulanders of the century breakage with special rewiev to the arsenalots )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

Stotinu i pedeset godina brodogradnje u Puli Zbornik radova s međunarodnog skupa prigodom 150. obljetnice osnutka C. i kr. pomorskog arsenala (Pula, 8. prosinca 2006.):150 Jahre Schiffbau in Pola Beiträge des Symposiums anlässlich des 150. Jahrestages der Gründung des k. k. Seearsenals in Pola (Pula, 8. Dezember 2006)

Bruno Dobrić

Društvo za proučavanje prošlosti C. i kr. mornarice “Viribus unitis” - Pula Pula

11.02.2009.

Le foibe istriane 1943 ( The Istrian cavitys 1943 )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

Foibe: Una storia d'Italia

Einaudi, Giulio

Casa editrice Einaudi Torino

25.12.2008.

"Buntovna" 68. i još neke godine u Istri ( The "Rebellious 1968 and Some Other Years in Istria )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

1968 - četrdeset godina posle

Radić, Radmila, Dimić, Ljubodrag, Risotvić, Milan, Bogetić, Dragan, Životić, Aleksandar

Institut za noviju istoriju Srbije Beograd

12.11.2007.

Cause e conseguenze dell' emigrazione dei croati dall' Istria a Trieste 1918.-1955. ( The Causes and Concequences of Emigration Istrian Croats in Trieste 1918-1955 )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

I Craoti a Trieste

Murković, Damir

Comunita Croata di Trieste Trieste

05.06.2007.

Makedonien ( Macedony )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

Der Jugoslawien Krieg: Handbuch zu Vorgeschichte, Verkauf und Konsequenzen, 2., aktualisierte und erweiterte Auflage

Dunja Melčić

VS Verlag für Socialwissenschaften Wiesbaden

2007.

Istra XX. stoljeća: promjene identiteta (nacionalni sukobi i tolerancija) ( The Istria of 20-th Century: Changes of identity's )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

Nacija i nacionalizam u hrvatskoj povijesnoj tradiciji II. Kongres hrvatskih povjesničara "Hrvatska i Europa kroz povijesne integracije"

Cipek, Tihomir, Josip Vrandečić

Alinea d.o.o. Zagreb

2007.

Istra i Rijeka u Hrvatskome proljeću( Istria and Rijeka in the Croatian Springs )

Autor

Dukovski, Darko

Povijest

Vanja Monti Graovac

Alinea d.o.o. Zagreb

01.12.2006.

Odnos istarskih fašista prema Riječkom pitanju 1919.-1924 ( Relationship of Istrian Fascist Towards the Rijeka Issue (1919-1924) )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

Sveti Vid: Zbornik:Povijesne poveznice grada na Rječini

Munić, Darinko

zdavački centar Rijeka Rijeka

12.03.2006.

Ideologijska rekonstrukcija hrvatskog antifašizma:primjer Istre ( The Ideologycal reconstruction of the Croatian antifascism:Istria example )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

1945. - Razdijelnica hrvatske povijesti

Kisić-Kolanović, Nada, Jareb Mario, Spehnjak, Katarina

Hrvatski institut za povijest Zagreb

10.02.2006.

Istra XX. stoljeća (1900.-1950): Promjene identiteta (Socijalni i gospodarski uzroci) ( Istra during XX Century (1900-1950):Changes of Identity (Social and Economic Causes) )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, darko

Identitet Istre: Ishodišta i perspektive

Manin, Marino ; Dobrovšak, Ljiljana ; Črpić, Gordan ; Blagoni, Robert

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb

06.02.2006.

Arsenaloti forever ( Arsenaloti forever )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

Uljanik: 1856.-2006.

Markulničić, Hrvoje ; Debeljuh, Armando

Uljanik d.d. Pula

12.12.2005.

Dramaturgija rata i mira od 1943. do 1945. ( Dramaturgy of War and Peace, 1943-1955 )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

Tinjanski zbornik: Zbornik radova sa stručno-znanstvenog skupa Tinjan i okolica od prapovijesti do danas

Šiklić, Josip

Matica hrvatska Pazin Pazin

12.11.2005.

Politički atributi gospodarstva istarskoga poraća (1945.-1950.) ( Political Attributes of the Economy of Post-War Istria (1945-1950) )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

Vojna in mir na Primorskem

Pirjavec, Jože ; Bajc, Gorazd ; Klabjan, Borut

Univerza na Primorskem, ZRS Koper, Zgodovinsko društvo Kopar

01.10.2005.

Pula u razdoblju druge industrijske revolucije 1880.-1914.: prikaz socijalnih i gospodarskih odnosa ( Pula during Second Industrial Revolution 1880-1914:(present social and economics relationships)/Pola in der Zeit der Zweiten industriellen Revolution von 1880 bis 1914 )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

Mornarička knjižnica (K.u.K. Marinebibliothek) i Austrijska/Austrougarska mornarica u Puli

Bruno Dobrić

Sveučilišna knjižnica u Puli Pula

23.04.2005.

Grad u potrazi za identitetom ( City in research for his identity )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

Pula : tri tisućljeća mita i stvarnosti : tri tisuće godina povijesti Pule

Bratulić, Josip ; Cvek, Elmo

C.A.S.H. Pula

2005.

Povijest Srednje i Jugoistočne Europe 19. i 20. stoljeća : 1914.-1999.( History of the Middle and Southeast Europe 19th and 20th Century : 1914-1999 )

Autor

Dukovski, Darko

Povijest

Vanja Monti Graovac

Alinea Zagreb

2005.

Povijest Srednje i Jugoistočne Europe 19. i 20. stoljeća : 1800.-1914.( History of the Middle and Southeast Europe 19th and 20th Century : 1800-1914 )

Autor

Dukovski, Darko

Povijest

Vanja Monti Graovac

Alinea Zagreb

12.02.2004.

Pula XX stoljeća: uzroci promjene identiteta (prikaz socijalnih i gospodarskih odnosa) ( Pula 20-th Century:The Causes of Identity Changes (Social and Economic relationships)

Dukovski, Darko

Pula 3000 Pola: Prilozi za povijesnu sintezu

Elmo Cvek

C.A.S.H. Pula

2004.

Istra : kratka povijest dugoga trajanja : od prvih naseobina do danas ( Istria : Short History of Long Duration )

Autor

Dukovski, Darko

Povijest

Boris Domagoj Biletić

Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika Pula

12.12.2003.

Slovensko svećenstvo i katoličke udruge u primorskoj Istri pod fašizmom i komunizmom ( Slovenian priesthood and Catholics society in Littoral Istria under fascism and comunism )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

Življenje in delo Alojza Kocjančiča, slovenskega istrskega pesnika, pisatelja in duhovnika

Obid, Laneka ; Bajc, Gorazd ; Klabjan, Borut

Univerza na Primorskem : ZRS : Zgodovinsko društvo Kopar

23.09.2003.

Fenomenologija fašizma i antifašizma u Istri, ( The Phenomenology of Istrian Fascism and Anti-Fascism )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

Pazinski memorijal: Beram u Prošlosti

Labinjan, Galiano

Katedra čakavskog sabora za povijest Istre Pazin

23.03.2003.

Istarsko poraće: društvene promjene i socijalna politika nove "narodne" vlasti ( Post-War in Istria:social changes and social policy of new "popular" goverment )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

Zbornik Mire Kolar-Dimitrijević : zbornik radova povodom 70. rođendana

Damir Agičić

Filozofski fakultet, Odsjek za povijest Zagreb

21.03.2003.

Političke grupacije i stranke na Buzeštini 1918.- 1929. ( Political Groups and Partys in the Buzestina 1918.-1929. )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

Antifašizam na Buzeštini : narodnooslobodilački pokret 1941.-1945.

Božo Jakovljević

Savez antifašista Grada Buzeta, Izdavačko poduzeće Reprezent Račice, Pučko otvoreno učilište Buzet

12.12.2002.

Slika socijalno-gospodarskih procesa na Pazinštini prve polovice 20. stoljeća s posebnim osvrtom na Gračišće ( The Conception of Socioeconomic Processes of the Pazin Area in the first half of the 20th Century with a Special Reference to Gračišće )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

Gračaški zbornik: Zbirnik radova sa znanstvenog skupa Gračišće i okolica od prapovijesti do danas u povodu obilježavanja 800. obljetnice spomena imena Gračišća

Josip Šiklić

Skupština udruga Matice hrvatske Istarske županije Pazin

23.10.2002.

Novigrad i okolica u prvoj polovici XX. stoljeća ( Novigrad and surrounding districts in the first half 20-th Century )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

Zbornik s Međunarodnog znanstvenog skupa: Novigrad-Cittanova 599.-1999

Ziherl, Jerica

Pučko otvoreno učilište Novigrad ; Universita' popolare aperta Novigrad

10.02.2002.

Negativne gospodarske, socijalne i političke prilike u Istri (1945.-1954.) ( Negatively Economic, Social and Political Conditions in the Istria (1945-1954) )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

Dialog povjesničara-istoričara 6

Fleck, Hans-Georg ; Graovac

Zigfried Naumann Stiftung Zagreb

01.02.2002.

Model egzodusa: Istarski Il grande esodo 1945.-1956. godine. (Uzroci i posljedice) ( The Model of Exodus:The Istrian Il grande esodo 1945-1956 (Causes and Consequences) )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

Dijalog povjesničara-istoričara 7

Fleck, Hans-Georg ; Graovac, Igor

Friedrich Naumann Stiftung Zagreb

12.01.2002.

Kolaboracija i otpor u Hrvatskoj 1941.-1945.:Metodologijsko postavljanje problema ( Collaboration and Resistance in Croatia 1941-1945: Set of methodological problems )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

Relgion, Gesellschaft und Politik. Kontroverse Deutungen und Annäherungen projekte:Religija, društvo i politika. Kontraverzna tumačenja i približavanja

Bremer, Thomas

Deutschen Bischofskonferenz Bonn

12.12.2001.

Uzroci i posljedice marginalnosti hrvatskoga etnikuma u Istri tijekom prve polovine XX. stoljeća ( The Causes and Concequences of Croats ethnic maginality in Istria during first half 20-th Century )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

Čitajući znakove vremena: Zbornik eseja

Boris Biletić

Istarski ogranak DHK, Tvornica duhana Rovinj d.d Pula

12.12.2001.

Hrvatsko i slovensko svećenstvo u Istri 1918.-1945. ( Croatian and Slovenian priesthood in the Istria 1918-1945. )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

Življenje in delo primorskega krščanskega socijala Virgila Ščeka

Pelikan, Egon

Univerza na Primorskem : ZRS Kopar

12.04.2001.

Odnos partizanskih i komunističkih vlasti prema crkvi i svećenstvu u Istri od 1943. do 1955. ( The Relationship of the Partisans and Comunists authoritys with the Church and Priests during 1943-1955. )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

Dijalog povjesničara i istoričara 3

Fleck, Hans-Georg, Graovac, Igor

Partizani; Komunisti; Istra; II.svjetski rat; Odnosi; Crkva ( Partizans; Comunists; Istria; WW II; Relationships; Church ) Zagreb

12.03.2001.

Politički, gospodarski i socijalni uzroci egzodusa istarskih Hrvata u vrijeme talijanske uprave ( Political, Economic, and Social Reasons of Exodus of Istrian Croats During Italian Administration from 1918. to 1943. )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Talijanska uprava na hrvatskom prostoru i egzodus Hrvata (1918.-1943.)

Manin, Marino

Hrvatski institut za povijest Zagreb

10.01.2001.

Rat i mir istarski : model povijesne prijelomnice 1943.-1955. ( The Istrian War and Peace : The Model of History Breach 1943-1955 )

Autor

Dukovski, Darko

Histria Croatica

Elmo Cvek

C.A.S.H. Pula

23.01.2000.

Nacionalne manjine u Istri u 20. stoljeću ( The Nacional Minoritys of Istria in 20-th Century )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovsdki, Darko

Dijalog povjesničara-istoričara 2

Fleck, Hans-Georg ; Graovac, Igor

Friedrich Naumann Stiftung Zagreb

12.12.1999.

Slika socijalno-gospodarskih i političkih odnosa na Pazinštini i u Cerovlju između dvaju svjetskih ratova ( The Picture Social-economics and Politics Relationships of the Pazin districts and Cerovlje beetwen World Wars )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

Cerovljanski zbornik:Znanstveni skup Cerovlje od prapovijesti do danas

Josip Šiklić

Skupština udruga Matice hrvatske Istarske županije i Poglavarstvo općine Cerovlje Pazin

12.01.1999.

Makedonien ( Macedonia )

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

Der Jugoslawien-Krieg: handbuch zu Voegeschichte, Verlauf un Koncequenzen

Melčić, Dunja

Verlag Wiesbaden

1999.

Usud Europe : Pandorina kutija europska( Destiny of Europe : Pandora's European box )

Autor

Dukovski, Darko

Elmo Cvek

C.A.S.H. Pula

1998.

Fašizam u Istri 1918.-1943.( Fascism in Istria 1918-1943 )

Autor

Dukovski, Darko

Elmo Cvek

C.A.S.H. Pula

1997.

Svi svjetovi istarski ili Još-ne-povijest Istre prve polovice XX. stoljeća( All Istrian Worlds )

Autor

Dukovski, Darko

Elmo Cvek

C.A.S.H. Pula

12.12.1996.

Dossier: History of Marginal Social Groups in Istria Between the Two World Wars

Autor poglavlja u knjizi

Dukovski, Darko

The Social History of Powerty in Central Europe

Julia Szalai

Max Weber Foundation for the Study of Social Initiatives Budapest

Pozvana predavanja

28.10.2011.

Istra i Kvarnersko primorje: utočište izbjeglicama iz Egejske Makedonije 1948.-1953. ( Istria and Kvarner coast: a haven for refugees from Aegean Makedonia 1948.-1953. )

Dukovski, Darko

Pula

07.10.2011.

Turbulentno i prijelomno poratno dvogodište u Istri: Društveni, gospodarski i politički procesi i mogućnosti suživota tri naroda

Dukovski, Darko

Rijeka

13.09.2010.

Utemeljenje političkih ciljeva Pokreta: zakonski okviri oslobodilačkog rata ( The establishment of the political goals of the Movement: the legal framework of the Liberation War )

Dukovski, Darko

Pazin

18.12.2009.

Rezolucija na Informbiroto i decata begalci od Egejskiot del na Makedonija vo Narodna Republika Hrvatska 1948-1953 godina(so poseben osvrt kon detskite domovi vo Rovinj i Crikvenica) ( Resolution IB and children refugees from the Aegean part of Macedonia in the People's Republic of Croatia 1948-1953 (with special reference to Rovinj and Crikvenica)

Dukovski, Darko

Skopje

24.11.2009.

Ratnik D'Annunzio ( D'Annunzio Worrior )

Dukovski, Darko

Rijeka

13.11.2009.

Resolucija Informbiroja, terorizem, obveščevalna vojna in represija UDBE v Istri 1948–1950: UDBA na Hrvaškem ( Informbiro Resolution, Terrorism, Intelligence Activity and UDBA Repression in Istria 1948–1950: UDBA in Croatia )

Dukovski, Darko

Kopar

25.09.2009.

Le foibe istriane del '43: problemi di interpretazione storica( The istrien foibe 1943: problems of history interpretation )

Dukovski, Darko

Trieste

05.06.2009.

Hrvatsko-slovenski odnosi u Istri i pitanje granice 1900-1998. (Croatian-Slovene Relations in Istria an the Border Issue 1900-1998 ),Perspektive slovensko-hrvaške obmejnosti

Dukovski, Darko

Kopar

05.06.2009.

Hrvatsko-slovenski odnosi i pitanje razgraničenja u Istri (1900.-2002.) ( Croatian-Slovene Relations in Istria an the Border Issue (1900-2002) )

Dukovski, Darko

Kopar

22.01.2009.

Kazalište kao kulturna potreba Pule i Puljana u 19. i 20. stoljeću ( Theater as the cultural needs of Pula and citizens in the 19th and 20 century )

Dukovski, Darko

Pula

19.11.2008.

Hrvatsko proljeće u Istri ( Croatian Spring in Istria )

Dukovski, Darko

Pazin

24.10.2008.

Istra: Prijelazno razdoblje sjedinjenja s Hrvatskom 1943.-1947. (Istra:Transitory Period of Reunion with Croatia (1943- 1947.)

Dukovski, Darko

Pićan-Gračišće-Pazin

29.05.2008.

Protifašistično gibanje i odpor Hrvatov in Slovencev v Istri 1918-1941. ( Antifascist movement of resistence of Croats and Slovenes in Istria (1918-1941)

Dukovski, Darko

Kopar

09.05.2008.

Djelatnost Matice hrvatske i Čakavskog sabora u vrijeme Hrvatskoga proljeća ( The Matica hrvatska and Čakavski sabor activity during Croatian springtime)

Dukovski, Darko

Umag

15.11.2007.

Procesi modernizacije u Istri na prijelomu stoljeća (1880-1910) ( Modernization Processes in Istria at the Turn of the Century (1880-1910) )

Dukovski, Darko

Kopar

15.11.2007.

alijanska manjinska nacionalna zajednica u Istri i Rijeci i njezina vizija "pune nacionalne ravnopravnosti" (1967.-1972.) ( La comunita della minoranza italiana in istria e a Fiume e la sua aspirazione alla "Piena eguaglianza nazionale" (1967-1972)

Dukovski, Darko

Piran

15.11.2007.

Uvod u procese i procesi modernizacije u Istri na prijelomu stoljeća 1880.-1910. ( Beginning of the Processes of Modernization and Modernization in Istria at the Turn of the Century (1880-1910) )

Dukovski, Darko

Kopar

31.10.2007.

Habsburški popisi stanovništva kao izvor podataka za društvenu i ekonomsku povijest: Istra na prijelomu stoljeća 1890.-1910.( The popolation census (Habsburg Monarhy)as referent source for social and economic history: Istria between century 1890-1910. )

Dukovski, Darko

Pula

18.12.2006.

Istra i Rijeka: u Hrvatskome proljeću 1970.-1972. ( Istria and Rijeka: In the Croatian spring 1970.-1972. )

Dukovski, Darko

Zagreb

22.05.2005.

Hrvatsko proljeće u Istri i Rijeci 1970-1972 ( The Croatian Spring in Istria and Rijeka 1970-1972 )

Dukovski, Darko

Osijek

24.04.2005.

Kriminalitet i socijalni undergrunde poratne Istre 1945.-1955 ( The Criminality and social undergrunde of Post-war Istria 1945-1955. )

Dukovsdki, Darko

Mošćenička Draga

21.10.2003.

Migracijski procesi 1945/57. i 1991.-2001 ( The Migartion proceses 1945/57. i 1991.-2001. )

Dukovski, Darko

Beograd

16.10.2003.

Istra: Smjene i dodiri kultura (1922.-1955.) ( Istria: Relief and Culural Contacts (1922-1955.)

Dukovski, Darko

Piran

07.12.2000.

Kolaboracija i otpor u Hrvatskoj 1941.-1945.:Metodologijsko postavljanje problema ( Collaboration and Resistance in Croatia 1941-1945 )

Dukovski, Darko

Berlin

20.11.1999.

Nacionalne manjine u Istri u 20. stoljeću, ( The Nacional Minoritys of Istria in 20-th Century )

Dukovski, Darko

Pečuh

03.05.1999.

Globalizacija: i strah i nada malih europskih naroda (povijesna perspektiva) ( Globalization: Fear and hope of small European peoples (A historical perspective) )

Dukovski, Darko

Pula

Mentorstvo doktorandima

01.06.2010. - 21.07.2012.

Nakladništvo, tiskarstvo i novinstvo na njemačkom jeziku u Puli druge polovine 19. stoljeća do 1918. godine

Bruno Dobrić Doktorat

Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Datum obrane: 21.7.2012.

24.05.2009. - 19.07.2012.

Židovska zajednica Rijeke i Liburnijske Istre u svjetlu fašističkog antisemitizma (1938. – 1943.)

Sanja Simper Doktorat

Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Datum obrane: 19.7. 2012.

20.05.2009. - 19.07.2012.

Institucijska podrška gospodarstvu Istre od 1850. do 1918.godine ( Institutional Support to the Economy of Istria From 1850 to 1918. )

Alida Perkov Doktorat

Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Datum obrane: 19.7.2012.

17.03.2008. - 14.06.2011.

Sušak pod talijanskom okupacijom od 1941. do 1943. godine

Ana Anić Opašić Magisterij

Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Datum obrane: 14.6.2011.

Znanstveni skupovi

28.09.2018. - 28.09.2018.

Pazinski memorijal 75. obljetnica Pazinskih odluka

Pazin referent

16.12.2016. - 16.12.2016.

Istra u Domovinskom ratu 1991.-1995.

Pula referent, organizacijski odbor

11.11.2015. - 13.11.2015.

Šesti hrvatski simpozij o nastavi povijesti «Ideološki prijepori u Prvome svjetskome ratu i nova politička karta Europe nakon rata»

Pula referent

02.10.2015. - 02.10.2015.

41.Pazinski memorijal; Istaknute ličnosti u Istri 20. stoljeća III.

Pazin referent

01.10.2015. - 03.10.2015.

2.Međunarodniznanstveni skup: Socijalizam na klupi

Pula referent

03.10.2014. - 03.10.2014.

(Anti)fašizam u prošlosti i sadašnjosti

Pula referent

28.06.2014. - 28.06.2014.

Znanstveni skup Stogodišnjica Prvog svjetskog rata

Omišalj referent

25.01.2012. - 26.01.2012.

Znanstveni skup i riječi svjedoka Hrvatska i Hrvatsko proljeće 1971.

Zagreb referent

09.12.2011. - 10.12.2011.

37. znanstveni skup Susreti na dragom kamenu: Proština 1921.: šezdeset dana otpora

Pula referent

07.10.2011. - 07.10.2011.

Sjevernojadranski povijesni panoptikum

Rijeka referent, organizator

27.05.2011. - 27.05.2011.

List „Primorac“ i „Primorska tiskara“ u Kraljevici

Kraljevica referent

10.05.2011. - 10.05.2011.

Represija i zločini komunističkog režima u Hrvatskoj

Zagreb eferent

14.10.2010. - 15.10.2010.

Na dragom kamenu: dr.Eduard Čalić

Pula referent

23.09.2010. - 24.09.2010.

Pazinski memorijal 2010

Pazin referent

28.05.2010. - 28.05.2010.

Znanstveni skup u povodu 65. obljetnice Jadranskoga instituta Vlade Hrvatske, sadašnjega Zavoda HAZU Rijeka-Pula i Zagreb

Rijeka referent

17.12.2009. - 18.12.2009.

Šeeset godini od završuvanjeto na graganskata vojna vo Grcija-pričini i posledici

Skopje referent

24.11.2009. - 24.11.2009.

Gabriele D'Annunzio i njegova riječka protofašistička Reggenza italiana del Carnaro

Rijeka referent

13.11.2009. - 14.11.2009.

“Tajno stoletje” – obveščevalne in varnostne službe ter protiterorizem v 20. stoletju / “The Secret Century” – Intelligence, security and Anti-terrorism in the 20th Century.

Kopar referent

05.11.2009. - 08.11.2009.

35.susreti na dragom kamenu

Pula referent

23.09.2009. - 25.09.2009.

Cantieri di storia: Quinto incotro nazionale sulla storia contemporanea

Trieste referent

04.06.2009. - 05.06.2009.

Perspektive slovensko-hrvaške obmejnosti

Kopar referent

22.01.2009. - 22.01.2009.

Kazalište kao akcija

Pula referent

29.10.2008. - 30.10.2008.

1918. godina u Hrvatskoj

Zagreb referent

23.10.2008. - 24.10.2008.

Međunarodni znanstveni skup u sklopu 50 obljetnice Državnog arhiva u Pazinu

Pazin referent

07.06.2008. - 07.06.2008.

Što je nama Črnja

Žminj referent

29.05.2008. - 29.05.2008.

Vloga in intereso obveščevalnih služb v Julijski krajini v obdobju 1918.-1941.

Kopar referent

09.05.2008. - 10.05.2008.

Istra u XX. stoljeću

Umag referent

21.12.2007. - 21.12.2007.

Historiografi o historiografima

Rijeka referent

31.10.2007. - 31.10.2007.

Međunarodni znanstveni skup: 150 godina od prvog modernog habsburškog popisa stanovništva

Pula referent

18.12.2006. - 18.12.2006.

Miko Tripalo - Hrvatsko proljeće

Zagreb referent

08.12.2006. - 08.12.2006.

Stotinu i pedeset godina brodogradnje u Puli :150 Jahre Schiffbau in Pola Beiträge des Symposiums anlässlich des 150. Jahrestages der Gründung des k. k. Seearsenals in Pola

Pula referent

22.11.2005. - 23.11.2005.

Hrvatska u II. svjetskom ratu

Zagreb referent

30.09.2005. - 30.09.2005.

Istra u prvom desetljeću nakon Drugog svjetskog rata, 31. Pazinski memorijal

Pazin referent

22.09.2005. - 25.09.2005.

Dijalog povjesničara-istoričara

Osijek referent

20.06.2005. - 20.06.2005.

Oslobođenje Rijeke i riječkoga područja 1945.

Rijeka referent

14.06.2005. - 14.06.2005.

Povijesne poveznice grada na Rječini

Rijeka referent

10.05.2005. - 10.05.2005.

Žminj i Žminjština

Žminj referent

05.05.2005. - 06.05.2005.

1945. - Razdjelnica hrvatske povijesti

Zagreb referent

24.04.2005. - 24.04.2005.

Okrugli stol povodom 60 - obljetnice iskrcavanja u Istru

Mošćenička Draga referent

05.10.2004. - 05.10.2004.

Egzodus Istrana između dva rata i nakon II. svjetskog rata

Pazin referent

04.10.2004. - 05.10.2004.

Primorska od kapitulacije Italije 1943. do Londonskega memoranduma leta 1954.

Kopar referent

29.09.2004. - 03.10.2004.

II. Kongres hrvatskih povjesničara "Hrvatska i Europa kroz povijesne integracije"

Zagreb referent

16.06.2004. - 18.06.2004.

Identitet Istre-ishodišta i perspektive

Pula referent

10.05.2004. - 10.05.2004.

Pula 3000 Pola

Pula referent

10.05.2004. - 10.05.2004.

Pula 3000 Pola: Prilozi za povijesnu sintezu

Pula referent

20.10.2003. - 21.10.2003.

Migracije u Jugoistočnoj Evropi od II svjetskog rata-Migration in Südosteuropa seit dem 2. Weltkrieg

Beograd referent

16.10.2003. - 16.10.2003.

Susreti na meji/granici

Piran referent

18.11.2002. - 18.11.2002.

Znanstveni sastanek Slovenski istrski pesnik, pisatelj in duhovnik Alojz Kocjančič

Izola referent

04.10.2002. - 04.10.2002.

Mornarička knjižnica (K.u.K. Marinebibliothek) i Austrijska/Austrougarska mornarica u Puli

Pula referent

20.09.2002. - 22.09.2002.

Dijalog povjesničara-istoričara 7

Beograd referent

05.10.2001. - 07.10.2001.

Dijalog povjesničara – istoričara 6

Zagreb referent

29.09.2001. - 29.09.2001.

Istra u historiografiji XX.- stoljeća, Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre

Pazin referent

12.09.2001. - 12.09.2001.

Povijesna perspektiva: Kulturološki skup u Rovinju: Ususret 21. stoljeću.

Rovinj referent

15.03.2001. - 15.03.2001.

Znanstveni skup Labinska republika i Proštinska buna

Marčana referent

19.02.2001. - 19.02.2001.

Uz 10. obljetnici smrti Zvane Črnje

Rovinj referent

07.12.2000. - 11.12.2000.

Collaboration and Resistence during the Second World War

Berlin referent

26.10.2000. - 26.10.2000.

Strokovni posvet Življenje in delo primorskega krščanskega socialca Virgila Ščeka

Sežana referent

25.09.2000. - 29.09.2000.

Pazinski memorijal 25: Beram u prošosti

Pazin referent

12.05.2000. - 14.05.2000.

Dijalog povjesničara i istoričara 5

Pečuh referent

06.05.2000. - 06.05.2000.

Tinjan i okolica od prapovijesti

Tinjan referent

19.11.1999. - 21.11.1999.

Dijalog povjesničara-istoričara 4

Pečuh referent

08.11.1999. - 11.11.1999.

I. Kongres hrvatskih povjesničara

Zagreb referent

15.10.1999. - 16.10.1999.

Međunarodni znanstveni skup: Novigrad-Cittanova 599.-1999.

Novigrad referent

19.06.1999. - 19.06.1999.

Znanstveni skup Gračišće od prapovijesti do danas

Gračišće referent

15.06.1998. - 15.06.1998.

Znanstveni skup Cerovlje od prapovijesti do danas

Cerovlje referent

14.06.1998. - 15.06.1998.

Kulturološki skup Nove Istre: Čitajući znakove vremena

Pula-Rovinj referent

10.05.1998. - 10.05.1998.

Ususret 500. obljetnici Rovinjskog sela

Rovinjsko selo referent

22.10.1997. - 23.10.1997.

Talijanska uprava na hrvatskom prostoru i egzodus Hrvata (1918.-1943.)

Zagreb referent

25.09.1996. - 25.09.1996.

Pazinski memorijal 1996.

Pazin referent

21.05.1996. - 27.05.1996.

The second international workshop: Social History of Poverty in Central Europe

Budapest referent

25.09.1993. - 25.09.1993.

Stranački život u Istri od 1861. do 1945.

Pazin referent

25.09.1991. - 25.09.1991.

Izvori za povijest Pazinštine

Pazin referent

15.10.1990. - 15.10.1990.

Buzetski dani

Buzet referent

25.09.1988. - 25.09.1988.

Revolucionarna gibanja 1918. godine i antifašistička borba u Istri, Rijeci i Kvarnerskim otocima i Slovenskom primorju između dva svjetska rata

Pazin referent

Recenzije

08.07.2019.

THE BURNING BORDER A comparative study of the problem of Trieste and other territorial issues of Italy after the defeat in the Second World War

07.06.2019.

OSNIVANJE I DJELOVANJE PODRUŽNICE HRVATSKOGA KULTURNOG DRUŠTVA „NAPREDAK“ U SPLITU (1928. – 1940.)

12.09.2018.

A CONTRIBUTION TO THE UNDERSTANDING OF ILLEGAL MIGRATIONS FROM THE CROATIAN PART OF ISTRIA FROM 1945 TO 1968 BY ORAL HISTORY METHOD

02.06.2018.

Sušački list Istina i Grobinšćina

04.05.2018.

Istarski razbojnik nakon Prvog svjetskog rata: figura demona i bijednika

13.01.2018.

”NAJ NAS PUSTE V MIRU, KER GRADIMO SOCIALIZEM”: VPLIV POVOJNEGA MEDNARODNEGA REŠEVANJA VPRAŠANJA DRŽAVNE MEJE MED JUGOSLAVIJO IN ITALIJO NA POMORSKO DEJAVNOST V SLOVENSKI ISTRI

19.07.2017.

La musica dei compositori ebraici nella regione istriana nel corso del XIX secolo

12.07.2017.

Luigi Papo (De Montona): angažirani borac za talijansku Istru – od rata do pseudo-historije

10.06.2017.

Barbara Riman, Slovenska društva u Hrvatskoj od 1886. do 1991. godine,

04.05.2017.

Robert Matijašić, Dean Krmac, Verlusliste/Popis gubitaka/Seznamek izgub/Lista delle perdite: Istrani u Popisu gubitaka / Gli istriani nella Lista delle perdite / Istrani v Seznamku izgub /Die Istrianer in der Verlustliste, Kopar, Pula, 2018.

30.03.2017.

Language Conflicts in the Austro-Hungarian Monarchy: The Case of Istria

12.03.2017.

Alida Perkov, Utjecaj institucija na preobrazbu istarskog gospodarstva – početci – 1850. – 1918., Pula, 2018.

29.01.2017.

Istra u beogradskoj štampi 1991-1995.

23.11.2016.

Vojni manevar "Sloboda 71" prilog istraživanju

21.10.2016.

Renato Kalac, lLivio Lanča, Josip Šiklić, 154. BRIGADA HRVATSKE VOJSKE U DOMOVINSKOM RATU, Pazin, Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Pazinštine, 2016.

09.10.2016.

»AVTARKIČNA STROGOST IN PREPROSTA ITALIJANSKA DUŠA«: KONSTRUKCIJA NOVEGA RUDARSKEGA MESTA RAŠA V VZHODNI ISTRI (1936–1937)

07.07.2016.

Anna Maria Gruenfelder, Sustigla ih Shoa: Strani židovski izbjeglice u Jugoslaviji (1933. – 1945.), Zagreb: Srednja Europa, 2018.

10.05.2016.

Narodnooslobodilački pokret na Bujštini: Il Movimento popolare di liberazione nel buiese

05.04.2016.

Teon Džingo, Velika Britanija i Balkan (1919 - 1941), Skopje, 2017.

06.03.2016.

Balkanski ratovi (1912.-1913.) – kontekst, značaj, posljedice

19.01.2016.

Samanta Paronić, Surovo naličje fašizma: izborne manipulacije na Boljunštini

03.11.2015.

Zdravstveni odgoj u hrvatskom školstvu 2012./2013. i građanski neposluh

30.10.2015.

Sporazum o Julijskoj Krajini/????????? ? ????????? ??????? 1945.

15.04.2015.

ORGANIZIRANA IZSELITEV PREBIVALSTVA IZ PULJA: PROBLEMATIKA MEJE IN »OBRAMBA ITALIJANSTVA«

19.09.2014.

Mate Krizman, Istra od talijanske okupacije i aneksije do Londonskog memoranduma, Pazin, 2018.

17.08.2014.

Uzroci napetosti između Katoličke crkve u Istri i Oblasnog NO-a za Istru 1945.-1947.

08.08.2014.

Slovenska zajednica u Rijeci od 1945. do 1991. godine

08.08.2014.

Što pokazuje praksa? Presjek samoupravljanja u brodogradilištu Uljanik 1961–1968. godine

05.08.2014.

„A u mjestu samo jedna gostionica, neugledna i vlažna i – ništa više“: O razvojnom putu turizma i participaciji u gospodarstvu pojedinih mjesta Puljštine (1970.-1990.)

14.07.2014.

Studentski događaji 1971. godine u gradu Rijeci

21.06.2014.

Puljsko glasbeno življenje med drugo svetovno vojno (1939. – 1945.)

19.04.2014.

Strukture za obuku talijanske Kraljevske financijske straže u Puli (1920. – 1943.)

12.04.2014.

Bruno Dobrić (ur.), Carska i kraljevska mornarica u Puli i njezino djelovanje na Jadranu u Prvome svjetskom ratu/DIE K. (u.) K. MARINE IN POLA: und seine Wirkung auf die Adria in den Ersten Weltkrieg, Pula: DRUŠTVA ZA PROUČAVANJE PROŠLOSTI C. I KR. MORNARICE (K.U.K. MARINE) “VIRIBUS UNITIS” – PULA / GESELLSCHAFT ZUR ERFORSCHUNG DER GESCHICHTE DER K.U.K. MARINE “VIRIBUS UNITIS” – PULA, 2015.

20.07.2013.

Politički stavovi Šime Starčevića – Drukčiji pogled na Hrvatski narodni preporod

20.07.2013.

Crkvene prilike u biskupijama Senjskoj i Modruškoj u Starčevićevo vrijeme

29.06.2013.

»TRANSNACIONALNE POLITIKE, NACIONALNA DIPLOMACIJA«? SLOVENCI IN DELOVNA SKUPNOST ALPE-JADRAN, 1978-1991

01.09.2011.

Ljubinka Toševa Karpovicz, Tajne Opatije: Tajna diplomacija u Opatiji 1890-1945, Rijeka: Državni arhiv Rijeka, 2012.

13.03.2011.

****, U obrani granice:jugoslavensko-talijanski granični spor u proljeće 1974., Historijski zbornik,

12.03.2011.

****, “Sibirska” veljača 1929. u Istarskoj provinciji – osvrt na osnovne socijalne, zdravstvene, demografske i gospodarske implikacije, Acta Histriae, Kopar, 2011.

12.02.2011.

Milan Radošević, Pulski dnevnik L'Azione (Corriere Istriano) o istarskim zdravstvenim uvjetima u međuraću (1919.-1940.) – osvrt na pojedine probleme, Vjesnik istarskog arhiva sv. 17.

12.01.2011.

Stipan Trogrlić, Istarsko hrvatsko svećenstvo i diplomatsko-politička borba za sjedinjenje Istre s Hrvatskom (1945.-1954.), Društvena istraživanja, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2011.

12.01.2011.

Milan Radošević, Pomor od tuberkuloze u Istri između 1918.-1935. godine - osvrt na statistička i analitička izvješća onodobnih istarskih liječnika, Histria Colloquium, Koper

2011.

****, Komunizam u percepciji nacionalističke inteligencije 1938. - 1945. godine, Časopis za suvremenu povijest, 2011.

12.04.2010.

Božidar Pasarić, Kratka povijest Japana, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2010.

12.01.2010.

Branko Marušič, Hrvaški korespondenti dr. Henrika Tume, Histria: Godišnjak Istarskog povijesnog društva br.1 , 2011.

12.01.2010.

Ivica Pederin, Trst u talijanskoj, austrijskoj, hrvatskoj i slovenskoj publicistici u doba oko Prvog svjetskog rata, Pula, Histria: Godišnjak Istarskog povijesnog društva br. 1. , 2011.

12.01.2010.

Igor Eterović, Lovranski turistički vodiči Eduarda Seisa kao povijesni izvori, Zbornik Lovranšćine, 2010.

12.01.2010.

Aleš Gabrič, Disidenstvo u Sloveniji, Zbornik Disidentstvo u suvremenoj povijesti, Zagreb, 2010.

12.01.2010.

Stipan Trogrić, Katolička crkva u Istri i Prvi svjetski rat (1914.-1918.), za Časopis za suvremenu povijest, Zagreb, 2010.

2010.

Andreja Gržina, Časopis Naprijed od Osnutka do 1954. godine, za Časopis za suvremenu povijest

12.12.2009.

Amir Muzur,Kako se kali(o) Kurort: Povijest problema lječilišne regulative na primjeru Opatije i Lovrana, Zbornik Lovranšćine, 2010.

12.12.2009.

Nevio Šetić, O periodičnom tisku za hrvatsku mladež u istri početkom XX stoljeća, Časopis za suvremenu povijest, HIP, Zagreb, 2010.

23.05.2009.

Sanja Simper, Arhivski izvori o židovskoj vjeroispovijednoj općini u Opatiji, za Časopis za suvremenu povijest, Zagreb, 2010.

12.03.2009.

Zbornik Lovranšćine, knj.1., Lovran: Katedra Čakavskog sabora 2010.

01.08.2007.

Dubravka Ivančić, Slavko Matejčić, Ankica Pravdica, Ivica Šegota, Crikveničani u Prvom svjetskom ratu, Crkvenica: Centar za kulturu Dr. Ivan Kostrenčić Crikvenica, 2009.

12.03.2007.

Barbara Riman, Branka Verdonik - Rasberger in njeno delovanje v Slovenskem domu KPD Bazovica, u: Razprave in gradivo /Treatises and Documents, 56-57, (2008).,Ljubljana, Inštitut za narodnostna vparašnja /Institut for Ethnic Studies, 264-276.

23.05.2006.

Ljubinka Toševa-Karpovicz, D'Annunzio u Rijeci: mitovi, politika i uloga masonerije, Rijeka: Izdavački centar Rijeka, 2007.

12.05.2006.

Juraj Hrženjak, Krešimir Piškulić, Petar Strčić (ur.), Bleiburg i križni put 1945.:Zbornik radova sa znanstvenoga skupa, Zagreb, 12. travnja 2006., Zagreb: Savez antifašističkih boraca i Savjet antifašista Republike Hrvatske, 2007.

12.04.2006.

Petar Strčić, Politička komponenta u djelu Draga Gervaisa, u: Drago Gervais, Zbornik radova, Liburnijske teme, knj. 16, Katedra čakavskog sabora Opatija i Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Opatija-Rijeka, 2007.

03.12.2005.

Josip Orbanić, Gorki put od Pole do Pule, Pula: Medit, 2006.

23.04.2004.

****Tragovima židovskih Opatijaca, za Povijest u nastavi, 2005. Zagreb: Društvo za hrvatsku povjesnicu, 2005.

23.04.2004.

Ivo Rendić Miočević, Oživjela Hrvatska: problemski priručnik hrvatske povijesti u 16, 17, i 18. stoljeću, Zagreb: Školska knjiga, 2004.

Projekti

Znanstveni projekti

01.06.2012. - 01.06.2013.

Italy, Yugoslavia and international politics in the 1970s, (Osimo Agreements)

suradnik

University of Bari

07.01.2007. - 31.12.2014.

Istra i Rijeka: Prijelazno razdoblje sjedinjenja s Hrvatskom (1943.-1954.)

voditelj

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 240.000,00

2004. - 31.12.2005.

Hibiridi identiteti i kulture granica

suradnik

Ministartvo znanosti, prosvjete i športa

12.10.2003. - 12.10.2007.

Hrvatsko proljeće u Istri i Rijeci 1971.-1972.

voditelj

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 60.000,00

01.05.2003. - 01.05.2004.

Southeast European Minorities Network

suradnik

Michael-Zikic-Stiftung (Michael Zikic Foundation) University of Bonn

2003. - 31.12.2003.

Migracije u Jugoistočnoj Evropi od II svjetskog rata-Migration in Südosteuropa seit dem 2. Weltkrieg

suradnik

Goethe Institut Beograd i Stability pact for south eastern Europe, Beograd

2002. - 31.12.2002.

Relgion, Gesellschaft und Politik. Kontroverse Deutungen und Annäherungen projekte

suradnik

, Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz

01.03.2001. - 01.03.2003.

Istra stjecište triju naroda

suradnik

Filozofski fakultet u Puli i Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije Koper

2001. - 31.12.2004.

Domovinski rat i žrtve u 20. stoljeću

suradnik

Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske

2000. - 2001.

Povijest Hrvata u Trstu: Projekt povijest Hrvata u Trstu od 18.-20. stoljeća

suradnik-koordinator skupine istraživača

Zajednica Hrvata u Trstu

2000. - 31.12.2000.

Historikerprojekt: Collaboration and Resistence during the Second World War.:Projekttagung: Die Kirchen im früheren Jugoslawien

suradnik

Europaishe Akademie Berlin

01.06.1998. - 01.06.2001.

Southest European History Teachers Educetion Project: Teching the history of Southeastern Europe

suradnik

Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe: Southeast European Joint History Project: History Education Committee Thessaloniki

1998. - 1990.

Povijest školstva i prosvjete u Istri

suradnik

Pedagoški fakultet u Puli

1996. - 31.12.1996.

Između naseljavanja i izvršene integracije hrvatske nacije u Istri

suradnik

Ministarstvo znanosti, prosvjete i športa

Centar za primijenjena društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu

12.05.1995. - 12.05.1998.

Social History of Poverty in Central Europe

suradnik

Max Weber Foundation for the Study of Social Initiatives