PORTFELJ / izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović dr. med.

Portfelj

izv. prof. dr. sc.

Kristina Pilipović

dr. med.

Medicinski fakultet

Zavod za farmakologiju

Kontakt

T +385 51 651 205

UNIRI e-mail

e-mail 1

Vidljivost

Obrazovanje

27.07.2011. -

Doktor znanosti

Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

25.10.2002. -

Doktor medicine

Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo

01.04.2018. -

Izvanredna profesorica

Nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

01.03.2013. -

Docentica

Nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

26.02.2013. -

Viša znanstvena suradnica

Nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

1.1.2012. - 28.2.2013

Viša asistentica

Nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

13.12.2011. -

Znanstvena suradnica

Nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

01.04.2009. -

Asistentica

Nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

01.12.2003. - 31.03.2009.

Znanstvena novakinja - asistentica

Nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti

Sveučilišta u Rijeci, Medicinski fakultet

01.02.2003. - 30.11.2003.

Liječnica - pripravnica

Stručne aktivnosti

Klinički bolnički centar Rijeka

Nagrade i priznanja

2011.

Dobitnica Central European Initiative (CEI) istraživačke stipendije (CERES) za razdoblje od jedne godine, od listopada 2011. do listopada 2012.

2010.

Pismo zahvale Sveučilišta u Rijeci za postignut uspjeh u 2009. godini.

2009.

Nagrada za najbolju poster prezentaciju na Trećem hrvatskom kongresu neuroznanosti (Zadar, 24 - 26. rujna 2009.) (prvi autor).

1997.

Studentska stipendija Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske (1997.-2002.).

Članstva

Hrvatsko društvo farmakologa

Svjetsko farmakološko društvo (IUPHAR)

Europsko farmakološko društvo (EPHAR)

Hrvatsko društvo za neuroznanost

Nastavna djelatnost

Kolegiji

01.10.2023. -

Opća farmakologija s farmakografijom

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Farmacija

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

suradnica

01.10.2022. -

Metode i etički aspekti istraživanja na laboratorijskim životinjama

Doktorska škola - studijski program Biomedicina

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

voditeljica kolegija

01.10.2022. -

Clinical Pharmacology

University integrated undergraduate and graduate study of Medicine

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

suradnica

01.10.2021. -

Patobiologija starenja i neurodegenerativnih bolesti

Doktorska škola - studijski program Biomedicina

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

suradnica

01.10.2021. -

Trauma mozga i ozljeda kralježnične moždine: translacijska istraživanja

Doktorska škola - studijski program Biomedicina

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

voditeljica kolegija

01.10.2020. -

Pharmacology

Integrated undergraduate and graduate study programme of Medicine in English

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

voditeljica

01.10.2019. - 30.09.2021.

Farmakologija

Preddiplomski stručni studij Primaljstvo, redovni studij

Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija

voditeljica

01.10.2019. - 30.09.2020.

Pharmacology

Integrated undergraduate and graduate study programme of Medicine in English

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

suradnica

01.10.2017. - 30.09.2019.

Dentalna medicina starije dobi

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

suradnica

01.10.2017. -

Bol – uzroci, dijagnoza i liječenje

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

voditeljica

01.10.2017. -

Farmakologija

Preddiplomski sveučilišni studij Dentalna higijena, izvanredni studij

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

voditeljica

01.10.2016. - 30.09.2021.

Traumatska ozljeda mozga

Doktorski studij Biomedicina

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

suradnica

01.10.2016. - 30.09.2021.

Molekularna patogeneza izabranih neuroloških bolesti

Doktorski studij Biomedicina

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

suradnica

01.10.2014. -

Klinička farmakologija

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Medicina

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

suradnica

01.10.2014. -

Farmakologija

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

voditeljica

01.10.2013. - 30.09.2019.

Primjena lijekova u žena reproduktivne dobi

Preddiplomski stručni studij Primaljstvo

Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija

voditeljica

01.10.2013. - 30.09.2019.

Osnove farmakologije

Preddiplomski stručni studij Primaljstvo

Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija

voditeljica

01.10.2010. - 30.09.2011.

Farmakologija

Preddiplomski sveučilišni studij Biotehnologija i istraživanje lijekova

Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju

suradnica

01.10.2009. -

Specijalna toksikologija II

Diplomski studij Sanitarno inženjerstvo

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

suradnica

01.10.2009. -

Opća toksikologija

Preddiplomski studij Sanitarno inženjerstvo

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

suradnica

01.10.2009. -

Specijalna toksikologija I

Diplomski studij Sanitarno inženjerstvo

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

suradnica

01.10.2007. - 30.09.2008.

Uvod u znanstveni rad

Studij Medicine

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

suradnica

01.10.2007. - 30.09.2008.

Uvod u znanstveni rad

Studij Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

suradnica

01.10.2007. -

Uvod u znanstveni rad

Studij Stomatologije

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

suradnica

01.10.2006. - 30.09.2007.

Uvod u znanstveni rad

Studij Sanitarno inženjerstvo

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

suradnica

01.12.2003. - 2014.

Farmakologija

Studij Stomatologije

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

suradnica

01.12.2003. - 30.09.2008.

Toksikologija

Studij Sanitarno inženjerstvo

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

suradnica

01.12.2003. -

Farmakologija

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

suradnica

Mentor u završnim radovima

21.7.2022.

Utjecaj primjene dušičnog oksidula za liječenje porođajne boli na apgar indeks i acido-bazni status novorođenčeta

Barbara Ščurić

Preddiplomski stručni studij Primaljstvo

Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija

24.09.2021.

Procjena utjecaja kemijski funkcionaliziranih jednozidnih ugljikovih nanocjevčica na razine parametara oksidativnog stresa i upale u astrocitima izloženih in vitro traumatskoj ozljedi

Ivana Jurički

Diplomski sveučilišni studij „Istraživanje i razvoj lijekova“

Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju

15.07.2021.

Učinci ekstrakta crnoplodne aronije na primarne mišje astrocite izložene djelovanju 6-hidroksidopamina

Ela Mijatović

Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

31.7.2020.

Utjecaj kemijski funkcionaliziranih jednozidnih ugljikovih nanocjevčica na osobitosti astrocita izloženih in vitro traumatskoj ozljedi

Tea Mladenić

Diplomski sveučilišni studij "Biotehnologija u medicini"

Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju

15.7.2020.

Influence of the adaptive immunity in the experimental traumatic brain injury in the rat and the effects of enoxaparin

Ljerka Delač

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

24.09.2019. -

Učinci pioglitazona u traumatskoj ozljedi mozga u štakora

Ante Slavić

Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

01.10.2016. - 25.09.2017.

Maloljetnički alkoholizam

Ana Todorovski

Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

01.10.2015. -

Nove psihoaktivne tvari: sintetski kanabinoidi i sintetski katinoni

Helena Gluić

Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

01.10.2015. -

Statini: nadmašuju li rizici prednosti?

Marija Fain

Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

01.10.2015. -

E-cigarete-nova ovisnost 21.stoljeća?

Tanja Toplak

Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

01.10.2014. -

Učinci primjene eritropoetina u žarišnoj ishemiji mozga u štakora

Maja Rukavina

Diplomski sveučilišni studij Istraživanje i razvoj lijekova

Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju

01.10.2014. -

Potencijal modulatora endokanabinoidnog sustava u medicini

Martin Demo

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

01.10.2014. -

Opasne kućanske kemikalije

Deni Stupnik

Preddiplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

01.10.2013. -

Štetni učinci kozmetike i proizvoda za osobnu njegu na ljudsko zdravlje

Andrea Đandara

Preddiplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

01.10.2013. -

Određivanje tragova pesticida u jabukama iste sorte u odnosu na zemlju porijekla

Mihaela Čeh

Diplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

01.10.2013. -

Pušenje i trudnoća

Vanessa Bošnjak

Preddiplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

Osobni razvoj

2003. -

"Ischemia/Hypoxia in the Brain: Experimental Methods and Basic Mechanisms"

Izdavaštvo

2020.

Temeljna i klinička farmakologija / Katzung, Bertram G. (ur.)

Financiranje: Medicinska naklada, Zagreb

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2024.

Chemically Functionalized Single-Walled Carbon Nanotubes Prevent the Reduction in Plasmalemmal Glutamate Transporter EAAT1 Expression in, and Increase the Release of Selected Cytokines from, Stretch-Injured Astrocytes in Vitro

Gržeta Krpan, Nika; Harej Hrkać, Anja; Janković, Tamara; Dolenec, Petra; Bekyarova, Elena; Parpura, Vladimir; Pilipović, Kristina

Cells - 18

https://www.mdpi.com/2073-4409/13/3/225

Q1

2023.

Modeling central nervous system injury in vitro: current status and promising future strategies

Pilipović, Kristina, Harej Hrkać, Anja; Kučić, Natalia; Mršić-Pelčić, Jasenka

Biomedicines - 11 94

Q1

2023.

Plant-Based Antioxidants for Prevention and Treatment of Neurodegenerative Diseases: Phytotherapeutic Potential of Laurus nobilis, Aronia melanocarpa, and Celastrol

Pilipović, Kristina; Jurišić Grubešić, Renata; Dolenec, Petra; Kučić, Natalia; Juretić, Lea; Mršić-Pelčić, Jasenka

Antioxidants - 12 746

Q1

2023.

Single Versus Repetitive Traumatic Brain Injury: Current Knowledge on the Chronic Outcomes, Neuropathology and the Role of TDP-43 Proteinopathy

Janković, Tamara; Pilipović, Kristina

Experimental Neurobiology - 32 195-215

https://www.en-journal.org/journal/view.html?uid=632

Q2

2023.

Exploration of the Protective Effects of Aronia Melanocarpa Extract in an in vitro Model of Parkinson’s Disease

Mijatović, Ela; Harej Hrkać, Anja; Gržeta, Nika; Pilipović, Kristina

Medicina Fluminensis - 59 280-289

https://hrcak.srce.hr/306353

Q4

2021.

Differential Expression Patterns of TDP-43 in Single Moderate versus Repetitive Mild Traumatic Brain Injury in Mice

Janković, Tamara ; Dolenec, Petra ; Bumber Rajič, Jelena ; Gržeta, Nika ; Križ, Jasna ; Župan, Gordana ; Pilipović, Kristina

International Journal of Molecular Sciences - 22 12211

https://www.mdpi.com/1422-0067/22/22/12211

Q1 WOS

2021.

Long-Term Effects of Repetitive Mild Traumatic Injury on the Visual System in Wild-Type and TDP-43 Transgenic Mice

Pilipović, Kristina ; Rajič Bumber, Jelena ; Dolenec, Petra ; Gržeta, Nika ; Janković, Tamara ; Križ, Jasna ; Župan, Gordana

International Journal of Molecular Sciences - 22 6584

https://www.mdpi.com/1422-0067/22/12/6584

Q1 WOS

2021.

Repetitive Traumatic Brain Injury Is Associated With TDP-43 Alterations, Neurodegeneration, and Glial Activation in Mice

Rajič Bumber, Jelena ; Pilipović, Kristina ; Janković, Tamara ; Dolenec, Petra ; Gržeta, Nika ; Križ, Jasna ; Župan, Gordana

Journal of Neuropathology and Experimental Neurology - 80 2-14

Q1 WOS

2020.

Pattern of neuronal and axonal damage, glial response, and synaptic changes in rat cerebellum within the first week following traumatic brain injury

Dolenec, Petra; Pilipović, Kristina; Janković, Tamara; Župan, Gordana

Journal of Neuropathology & Experimental Neurology - 79 1163-1182

https://academic.oup.com/jnen/article/79/11/1163/5924443

Q1

01.12.2017.

Decrease in oxidative stress parameters after post-ischaemic recombinant human erythropoietin administration in the hippocampus of rats exposed to focal cerebral ischaemia

Mršić-Pelčić, Jasenka; Pilipović, Kristina; Pelčić, Goran; Vitezić, Dinko; Župan, Gordana

Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology - 121 453464

Q2 WOS

01.12.2015.

Role of HSP70 in motoneuron survival after excitotoxic stress in a rat spinal cord injury model in vitro

Shabbir, Ayisha; Bianchetti, Elena; Čargonja, Renato; Petrovic, Antonela; Mladinic, Miranda; Pilipović, Kristina; Nistri, Andrea

European Journal of Neuroscience - 42 3054-65

Q1 WOS

2015.

Temporal pattern of neurodegeneration, programmed cell death, and neuroplastic responses in the thalamus after lateral fluid percussion brain injury in the rat

Dolenec, Petra; Pilipović, Kristina; Rajič, Jelena; Župan, Gordana

Journal of Neuropathology & Experimental Neurology - 74 512-526

Q1 WOS Exc

2015.

Immunohistochemical study of the BMPs and their extracellular antagonists in osteoarthritic human knee joint

Zoričić Cvek, Sanja; Đudarić, Luka; Cvijanović, Olga; Marić, Ivana; Šantić, Veljko; Pilipović, Kristina; Smiljan Severinski, Neda

Periodicum biologorum - 117 54-51

Q4 WOS

2015.

A single dose of PPAR? agonist pioglitazone reduces cortical oxidative damage and microglial reaction following lateral fluid percussion brain injury in rats

Pilipović, Kristina; Župan, Željko; Dolenec, Petra; Mršić-Pelčić, Jasenka; Župan, Gordana

Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry - 59 8-20

Q1 WOS Exc

2012.

Temporal and regional changes of superoxide dismutase and glutathione peroxidase activities in rats exposed to focal cerebral ischemia

Mršić-Pelčić, Jasenka; Pilipović, Kristina; Pelčić, Goran; Vitezić, Dinko; Župan, Gordana

Cell Biochemistry and Function - 30 597-603

Q2 WOS

2011.

The influence of erythropoietin treatment on oxidative stress parameters in cortex of rats exposed to transient middle cerebral artery occlusion

Mršić-Pelčić, Jasenka; Pilipović, Kristina; Vujičić, Božidar; Pelčić, Goran; Vitezić, Dinko; Župan, Gordana

Periodicum biologorum - 113 69-74

Q3 WOS

2011.

Effects of enoxaparin in the rat hippocampus following traumatic brain injury

Župan, Željko; Pilipović, Kristina; Dangubić, Boban; Frković, Vedran; Šustić, Alan; Župan, Gordana

Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry - 35 1846-1856

Q1 WOS

2011.

Oxidative stress parameters in different brain structures following lateral fluid percussion injury in the rat

Pilipović, Kristina; Župan, Željko; Dangubić, Boban; Mršić-Pelčić, Jasenka; Župan, Gordana

Neurochemical Research - 36 913-921

Q1 WOS

2009.

Seizure susceptibility and the brain regional sensitivity to oxidative stress in male and female rats in the lithium-pilocarpine model of temporal lobe epilepsy

Peternel, Sandra; Pilipović, Kristina; Župan, Gordana

Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry - 33 456-462

Q1 WOS

2008.

Oxidative stress parameters in different rat brain structures after electroconvulsive shock-induced seizures

Župan, Gordana; Pilipović, Kristina; Hrelja, Ana; Peternel, Sandra

Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry - 32 771-777

Q1 WOS

Pozvana predavanja

27.09.2019.

Traumatic brain injury: pathophysiology and neuroprotective therapy

Pilipović, Kristina; Dolenec, Petra; Rajič Bumber, Jelena; Janković, Tamara; Gržeta, Nika; Župan, Željko; Križ, Jasna; Župan, Gordana

Zagreb, Hrvatska

01.06.2019.

TDP-43 mislocalization following a single and repetitive traumatic brain injury in the mouse cortex

Pilipović, Kristina ; Janković, Tamara ; Rajič Bumber, Jelena ; Dolenec, Petra ; Križ, Jasna ; Župan, Gordana

Pula, Hrvatska

03.11.2017.

Shifting the focus: regional pattern of secondary injury processes following traumatic brain injury

Pilipović, Kristina; Dolenec, Petra; Župan, Željko; Župan, Gordana

Rijeka, Hrvatska

17.09.2016.

Traumatic brain injury: new insights into time and region specific secondary damage processes as potential therapeutic targets

Pilipović, Kristina; Dolenec, Petra; Župan, Željko; Župan, Gordana

Split, Hrvatska

23.06.2011.

Experimental traumatic brain injury in rats: effects of multifunctional therapy

Pilipović, Kristina

Trst, Italija

26.11.2009.

Traumatska ozljeda mozga u štakora: učinci pioglitazona

Pilipović, Kristina

Zagreb, Hrvatska

Kongresna priopćenja

9.9.2023. - 13.9.2023.

Chemically Functionalized Single-Walled Carbon Nanotubes in Experimental Traumatic Brain Injury: Effects on the Hippocampal Glial Reaction and Synaptic Plasticity

Pilipović, Kristina; Dolenec, Petra; Janković, Tamara; Parpura, Vladimir

poster prezentacija

IBRO 2023. Granada, Španjolska

9.7.2023. - 13.7.2022.

The Acute Effects of Pegylated Single-Walled Carbon Nanotubes on the Protein Oxidative Damage and HSP-70 Levels in Primary Mouse Astrocytes Exposed to Stretch Injury

Pilipović, Kristina ; Gržeta, Nika ; Harej Hrkać, Anja ; Parpura, Vladimir

poster prezentacija

FENS Forum 2022 Pariz, Francuska

8.7.2023. - 11.7.2023.

Glial Response In The Spinal Cord After Single Moderate And Repetitive Mild Traumatic Brain Injury In Mice

Janković, Tamara; Jaeger, Marc; Bumber Rajič, Jelena; Gržeta, Nika; Dolenec, Petra; Pilipović, Kristina

poster prezentacija

XVI European Meeting on Glial Cells in Health and Disease Berlin, Njemačka

8.7.2023. - 11.7.2023.

Protective effects of Aronia melanocarpa extract on the astrocytes in the in vitro model of Parkinson's disease

Gržeta, Nika; Harej Hrkać, Anja; Mijatović, Ela; Pilipović, Kristina

poster prezentacija

XVI European Meeting on Glial Cells in Health and Disease Berlin, Njemačka

3.5.2023. - 5.5.2023.

Exploring the Effects of Chemically Functionalized Single-Walled Carbon Nanotube on Astrocytic EAAT2 and AIF Regulation In Primary Mouse Astrocytes Exposed to Stretch Injury

Harej Hrkać, Anja; Gržeta, Nika; Parpura, Vladimir; Pilipović, Kristina

poster prezentacija

FENS Regional Meeting Algarve, Portugal

2023.

Pathophysiological Changes of the Mice Spinal Cord After Single and Repetitive Brain Trauma

Janković, Tamara; Jaeger, Marc; Rajič Bumber, Jelena; Gržeta, Nika; Križ, Jasna; Dolenec, Petra; Pilipović, Kristina

poster prezentacija

MIND & BRAIN: 62nd International Neuropsychiatric Congress Pula, Hrvatska

30.6.2022. - 3.7.2022.

Single Moderate Traumatic Brain Injury in Mice Induces Transient Acute Changes in the Cortical iNOS Expression and its Cytoplasmic Co-Localization with TDP-43

Janković, Tamara ; Gržeta, Nika ; Dolenec, Petra ; Križ, Jasna ; Pilipović, Kristina

poster prezentacija

Inflammation and Proteinopathy in ALS/FTD Spectrum Disorder Rijeka, Hrvatska

24.9.2021. - 25.9.2021.

Tar DNA-binding protein 43 regulation in mice spinal cord during the first week following repetitive mild traumatic brain injury

Rajič Bumber J., Pilipović K., Gržeta N., Janković T., Dolenec P., Križ J., Župan G.

poster

8. Croatian Neuroscience Congress Virtualni forum

7.7.2021. - 10.7.2021.

Chemically functionalized single-walled carbon nanotubes alter the cytokine profile of the stretch-injured cultured mouse astrocytes.

Gržeta N., Harej Hrkać, A., Parpura, V., Župan G., Pilipović K.

poster

XV European Meeting on Glial Cells in Health and Disease Virtualni forum

27.5.2021. - 30.5.2021.

Changes in the hippocampal amyloid-beta precursor protein expression following single moderate and repetitive traumatic brain injury

Janković T., Dolenec P., Rajič Bumber J., Gržeta N., Župan G., Pilipović K.

poster

MIND & BRAIN - 60th International Neuropsychiatric Congress Virtualni forum

11.7.2020. - 15.7.2020.

Chemically-functionalized single-walled carbon nanotubes increase the expression of inducible nitric oxide synthase in the mouse primary astrocytes exposed to severe stretch injury

Pilipović, Kristina; Gržeta, Nika; Janković, Tamara; Dolenec, Petra; Parpura, Vladimir; Župan, Gordana

poster

FENS 2020 Virtual Forum Virtualni forum

5.12.2019. - 8.12.2019.

Effects of a PPAR-y agonist, pioglitazone, on the microglia morphology in the traumatic brain injury in the rat

Delač, Ljerka; Dolenec, Petra; Župan, Gordana; Pilipović, Kristina

poster

Zagreb International Medical Summit - ZIMS Zagreb, Hrvatska

25.9.2019. - 28.9.2019.

TDP-43 expression in the spinal cord and motor ability six months after repetitive traumatic brain injury in mice

Rajič Bumber, Jelena; Pilipović, Kristina; Gržeta, Nika; Dolenec, Petra; Janković, Tamara; Križ, Jasna; Župan, Gordana

poster

9. Hrvatski kongres farmakologije s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb, Hrvatska

25.9.2019. - 28.9.2019.

Single moderate traumatic brain injury in mice causes misslocalization and phosphorylation of transactive response binding protein 43 in the parietal cortex

Janković, Tamara; Dolenec, Petra; Gržeta, Nika; Križ, Jasna; Župan, Gordana; Pilipović, Kristina

poster

9. Hrvatski kongres farmakologije s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb, Hrvatska

25.9.2019. - 28.9.2019.

Microglia polarisation in the rat thalamus and cerebellum after traumatic brain injury

Dolenec, Petra; Pilipović, Kristina; Župan, Željko; Župan, Gordana

poster

9. Hrvatski kongres farmakologije s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb, Hrvatska

25.9.2019. - 28.9.2019.

Influence of pioglitazone on the microglial reaction and some markers of inflammation and cell stress in the rat hippocampus following lateral fluid percussion injury

Slavić, Ante; Delač, Ljerka; Dolenec, Petra; Župan, Gordana; Pilipović, Kristina

poster

9. Hrvatski kongres farmakologije s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb, Hrvatska

12.9.2019. - 15.9.2019.

Neurodegeneration, microglyosis and astrocytosis in the optic tract during the first week following repetitive mild traumatic brain injury in wild type and TDP-43 transgenic mice

Rajič Bumber, Jelena; Pilipović, Kristina; Gržeta, Nika; Dolenec, Petra; Janković, Tamara; Križ, Jasna; Župan, Gordana

poster

7th Croatian Neuroscience Congress Zadar, Hrvatska

12.9.2019. - 15.9.2019.

Single moderate traumatic brain injury in mice causes changes in PSD-95 immunoreactivity in the ipsilateral cortex and hippocampus

Janković, Tamara; Gržeta, Nika; Župan, Gordana; Pilipović, Kristina

poster

7th Croatian Neuroscience Congress Zadar, Hrvatska

12.9.2019. - 15.9.2019.

Synaptic changes without signs of neurodegeneration in the rostral cerebrum after traumatic brain injury in the rat

Dolenec, Petra; Pilipović, Kristina; Gržeta, Nika; Župan, Željko; Župan, Gordana

poster

7th Croatian Neuroscience Congress Zadar, Hrvatska

7.7.2018. - 11.7.2018.

Influence of repetitive mild traumatic brain injury on some parameters of inflammation and stress in the mouse spinal cord

Rajič Bumber, Jelena; Janković, Tamara; Pilipović, Kristina; Križ, Jasna; Župan, Gordana

poster

11th FENS Forum of Neuroscience Berlin, Njemačka

16.5.2018. - 17.5.2018.

Repetitive mild traumatic brain injury increases cytosolic expression, cleavage and phosphorylation of TDP-43 in the mouse frontal cortex

Župan, Gordana; Rajič Bumber, Jelena; Pilipović, Kristina; Gržeta, Nika; Župan, Željko; Križ, Jasna

poster

8th Annual Traumatic Brain Injury Conference Washington, DC, SAD

18.3.2018. - 21.3.2018.

Repetitive mild traumatic brain injury in mice causes increases in the iNOS and TLR2 expressions and microglial activation and polarization in the frontal cortex

Janković, Tamara; Rajič Bumber, Jelena; Pilipović, Kristina; Križ, Jasna; Župan, Gordana

poster

EMBO Workshop: Microglia 2018 Heidelberg, Njemačka

29.9.2017. - 30.9.2017.

Lateral fluid percussion injury induces astrocytosis and microgliosis without a neuronal loss in the rat frontal cortex

Dolenec, Petra ; Pilipović, Kristina ; Župan, Željko ; Župan, Gordana

Poster

SiNAPSA Neuroscience Conference Ljubljana, Slovenija

29.9.2017. - 30.9.2017.

TDP-43 expression in the parietal cortex and the hippocampus following a single traumatic brain injury in the mouse

Dolenec, Petra ; Janković, Tamara ; Pilipović, Kristina ; Križ, Jasna ; Župan, Gordana

Poster

SiNAPSA Neuroscience Conference Ljubljana, Slovenija

29.9.2017. - 30.9.2017.

Post-ischemic administration of erythropoietin: effects on the brain damage in rats exposed to focal cerebral ischemia

Mršić-Pelčić, Jasenka ; Pilipović, Kristina ; Rukavina, Maja ; Župan, Gordana

Poster

SiNAPSA Neuroscience Conference Ljubljana, Slovenija

15.9.2016. - 18.9.2016.

Effects of postischemic administration of erythropoietin on the brain damage in rats exposed to experimental stroke

Mršić-Pelčić Jasenka ; Pilipović Kristina ; Pelčić Goran ; Vitezić Dinko ; Župan Gordana

Poster

8th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Split, Hrvatska

15.9.2016. - 18.9.2016.

Repetitive mild traumatic brain injury: effects on Barnes maze performance and some parameteres of synaptic plasticity

Rajič Bumber, Jelena ; Pilipović, Kristina ; Janković, Tamara ; Križ, Jasna ; Župan, Gordana

Poster

8th Croatian congress of pharmacology with international participation Split, Hrvatska

15.9.2016. - 18.9.2016.

Neuroprotective pharmacotherapy of traumatic brain injury

Župan, Gordana ; Pilipović, Kristina ; Župan, Željko

Pozvano

8th Croatian congress of pharmacology with international participation Split, Hrvatska

15.9.2016. - 18.9.2016.

Pioglitazone reduces astrocytosis in rats with brain trauma

Pilipović, Kristina ; Dolenec, Petra ; Župan, Željko ; Župan, Gordana

Poster

8th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Split, Hrvatska

17.9.2015. - 19.9.2015.

Lateral fluid percussion brain injury in the mouse: regional and temporal characterization of neuroinflammation

Dolenec, Petra ; Pilipović, Kristina ; Križ, Jasna ; Župan, Gordana

Poster

5th Croatian Neuroscience Congress Split, Hrvatska

17.9.2015. - 19.9.2015.

Potential of pioglitazone in the traumatic brain injury in the rat: effects on the hippocampal neurodegeneration and inflammation

Pilipović, Kristina ; Župan, Željko ; Župan, Gordana

Poster

5th Croatian Neuroscience Congress Split, Hrvatska

27.5.2015. - 31.5.2015.

Traumatic brain injury: therapeutic challenges

Župan, Gordana ; Pilipović, Kristina ; Župan, Željko

Pozvano predavanje

GlowBrain Final Conference "Stem cell and biomaterial applications for brain repair" Zagreb, Hrvatska

17.05.2015.

Effects of pioglitazone on the cortical neurodegeneration and neuronal loss following the lateral fluid percussion brain injury in the rat

Pilipović, Kristina ; Župan, Željko ; Župan, Gordana

Poster

SiNAPSA Neuroscience Conference ‘15 Ljubljana, Slovenija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=767305

15.5.2015. - 17.5.2015.

Learning and motor performances after repetitive traumatic brain injury in the mouse.

Rajič, Jelena ; Pilipović, Kristina ; Križ, Jasna ; Župan, Gordana

Poster

Sinapsa Neuroscience Conference'15 Ljubljana, Slovenija

29.1.2015. - 31.1.2015.

Microglial activation after repetitive traumatic brain injury in the mouse

Rajič, Jelena ; Pilipović, Kristina ; Križ, Jasna ; Župan, Gordana

Poster

Workshop "Visualization of molecular markers in the brain" Zagreb, Hrvatska

5.7.2014. - 9.7.2014.

Hippocampal neurodegeneration and astrocytosis following traumatic brain injury in the rat: effects of a single dose of pioglitazone

Dolenec, Petra ; Pilipović, Kristina ; Župan, Gordana ; Župan, Željko

Poster

9th FENS Forum of Neuroscience Milano, Italija

29.06.2014.

BMPs and their antagonists in development and growth of human knee joint osteophytes

Zoričić Cvek, Sanja ; Đudarić, Luka ; , Cvijanović, Olga ; Marić, Ivana ; Šestan, Branko ; Šantić, Veljko ; Pilipović, Kristina

Predavanje

International Symposium of Clinical and Applied Anatomy (6 ; 2014) Rijeka - Krk, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=713151

29.06.2014.

rhBMP-7 treated IRBR implants on rat calvarial defects

Zoričić Cvek, Sanja ; Đudarić, Luka ; Cvijanović, Olga ; Marić, Ivana ; Šestan, Branko ; Šantić, Veljko ; Pilipović, Kristina

Poster

6th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Rijeka ; Krk, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=702874

29.06.2014.

Histomorphology of the ectopicaly induced bone morphogenesis

Đudarić, Luka ; Zoričić Cvek, Sanja ; Cvijanović, Olga ; Cuculić, Dražen ; Pilipović, Kristina, Nikolić M, Fužinac Smojver A, Ćelić T, Bobinac D

Poster

6th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy Rijeka - Krk, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=713156

29.03.2014.

Regional and temporal pattern of neurodegeneration and synaptic reorganization after traumatic brain injury in the rat

Dolenec, Petra ; Rajič, Jelena ; Pilipović, Kristina ; Župan, Gordana

Poster

Workshop "Application of biomaterials and in vivo imaging in stem cell research" Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=702357

21.09.2013.

Effects of pioglitazone on the hippocampus following the experimental traumatic brain injury

Pilipović, Kristina ; Župan, Željko ; Župan, Gordana

Poster

7th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=649653

21.09.2013.

Cerebral ischemia and neuroprotection

Mršić-Pelčić, Jasenka ; Pilipović, Kristina ; Župan, Gordana

Pozvano

7th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=649247

21.09.2013.

Effects of multifunctional drugs in the treatment of traumatic brain injury

Župan, Gordana ; Pilipović, Kristina ; Župan, Željko ; Mršić-Pelčić Jasenka

Pozvano

7th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=649230

21.09.2013.

Neuronal damage and recovery in the thalamus following traumatic brain injury in the rat

Dolenec, Petra ; Pilipović, Kristina ; Rajič, Jelena ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Župan, Gordana

Poster

4th Croatian Congress of Neuroscience Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=649253

21.05.2013.

Bone morphogenetic protein-7 reduces kidney cold ischemic injury by maintaining epithelial phenotype of tubular cells

Ćelić, Tanja ; Španjol, Josip ; Grković, Anton ; Pilipović, Kristina ; Marić, Ivana ; Bobinac, Dragica

Poster

ECTS 2013 Lisabon, Portugal

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=652327

20.07.2012.

Effects of enoxaparin on parameters of oxidative stress, inflammation and neuroprotection in the rat parietal cortex following traumatic brain injury

Pilipović, Kristina ; Župan, Željko ; Župan, Gordana

Poster

6th European Congress of Pharmacology Granada, Španjolska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=649643

20.07.2012.

The effects of erythropoietin treatment on oxidative stress parameters in hippocampus of streptozotocin-induced diabetic rats

Mršić-Pelčić, Jasenka ; Pilipović, Kristina ; Pelčić, Goran ; Vitezić, Dinko ; Župan, Gordana

Poster

6th European Congress of Pharmacology Granada, Španjolska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=649275

25.09.2011.

Experimental ischemic stroke: changes in lipid peroxidation and antioxidant enzyme activities in rat cortex

Mršić-Pelčić, Jasenka ; Pilipović, Kristina ; Vitezić, Dinko ; Župan, Gordana

Poster

SiNAPSA Neuroscience Conference ´11 Ljubljana, Slovenija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=542115

25.09.2011.

Inflammatory and neuroprotective proteins in the thalamus following traumatic brain injury in the rat

Pilipović, Kristina ; Župan, Željko ; Župan, Gordana

Poster

SiNAPSA Neuroscience Conference ´11 Ljubljana, Slovenija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=542117

18.09.2010.

Erythropoietin treatment and ischemic stroke model in rats

Mršić-Pelčić, Jasenka ; Pilipović, Kristina ; Vujičić, Božidar ; Vitezić, Dinko ; Župan, Gordana

Pozvano

6th Croatian Congress of Pharmacology with International Participation Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=734348

18.09.2010.

Histological brain changes following traumatic brain injury in rats treated by pioglitazone: A preliminary study

Pilipović, Kristina ; Mladinić Pejatović, Miranda ; Mazzone, Graciela ; Župan, Željko ; Nistri, Andrea ; Župan, Gordana

Poster

6.hrvatski kongres farmakologije s međunarodnim sudjelovanjem Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=547893

15.09.2010.

Effects of enoxaparin on brain-derived neurotrophic factor and heat shock protein-70 expressions in the hippocampus following traumatic brain injury in rats

Pilipović, Kristina ; Župan, Željko ; Župan, Gordana

Poster

6.hrvatski kongres farmakologije sa međunarodnim sudjelovanjem Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=547850

15.09.2010.

The influence of erythropoietin treatment on oxidative stress parameters in cortex of rats exposed to transient middle cerebral artery occlusion

Mršić-Pelčić, Jasenka ; Pilipović, Kristina ; Vujičić, Božidar ; Vitezić, Dinko ; Župan, Gordana

Poster

6.hrvatski kongres farmakologije sa međunarodnim sudjelovanjem Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=547949

15.09.2010.

Pioglitazone and enoxaparin are promising novel neuroprotective drugs in the rat model of traumatic brain injury

Župan, Gordana ; Pilipović, Kristina ; Župan, Željko ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Frković, Vedran ; Dangubić, Boban

Pozvano predavanje

6.hrvatski kongres farmakologije sa međunarodnim sudjelovanjem Opatija, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=547557

26.09.2009.

Single electroconvulsive shock does not influence COX-2 and HSP70 expressions in the rat frontal cortex and hippocampus

Hrelja, Ana ; Pilipović, Kristina ; Župan, Gordana

Poster

3rd Croatian Congress of Neuroscience Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=428962

26.09.2009.

Changes of oxidative stress parameters in different rat brain regions following traumatic brain injury

Pilipović, Kristina ; Župan, Željko ; Frković, Vedran ; Dangubić, Boban ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Šustić, Alan ; Župan, Gordana

Poster

3. hrvatski kongres neuroznanosti Zadar, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=440361

15.09.2009.

Effects of pioglitazone in the thalamus and anterior olfactory nuclei in the rat lithium- pilocarpine model of temporal lobe epilepsy

Župan, Gordana ; Peternel, Sandra ; Pilipović, Kristina ; Blagaić, Ana ; Hrelja, Ana

Poster

13th Congress of the European Federation of Neurological Societies Firenca, Italija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=428978

15.09.2009.

Effects of PPAR-? agonist pioglitazone on the hippocampus in traumatic brain injured rats

Župan, Gordana ; Pilipović, Kristina ; Župan, Željko ; Frković, Vedran ; Dangubić, Boban ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Šustić, Alan

Poster

13th Congress of the European Federation of Neurological Societies Firenca, Italija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=440358

26.08.2008.

Effects of pioglitazone on the lipid peroxidation levels and COX-2 expressions in different brain structures of rats with lithium plus pilocarpine- induced status epilepticus

Župan, Gordana ; Peternel, Sandra ; Pilipović, Kristina ; Blagaić, Ana ; Hrelja, Ana ; Vitezić, Dinko

Poster

Congress of the European Federation of Neurological Societies (12) Madrid, Španjolska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=379010

26.08.2008.

Effects of enoxaparin on oxidative lipid damage and activities of antioxidant enzymes in parietal cortex and hippocampus following traumatic brain injury in rats

Župan, Željko ; Pilipović, Kristina ; Frković, Vedran ; Dangubić, Boban ; Šustić, Alan ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Simonić, Ante ; Župan, Gordana

Poster

Congress of the European Federation of Neurological Societies (12 ; 2008) Madrid, Španjolska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=379011

22.09.2007.

Pioglitazone limits the cortical oxidative damage following traumatic brain injury in the rat

Pilipović, Kristina ; Frković, Vedran ; Dangubić, Boban ; Župan, Željko ; Peternel, Sandra ; Župan, Gordana

Poster

5th Croatian Congress of Pharmacology and 2nd Congress of Croatian Physiological Society Osijek, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=347717

22.09.2007.

Effects of pioglitazone in the lithium-pilocarpine model of status epilepticus in rats

Peternel, Sandra ; Blagaić, Ana ; Pilipović, Kristina ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Župan, Gordana

Poster

5th Croatian Congress of Pharmacology and 2nd Congress of Croatian Physiological Society Osijek, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=343122

19.05.2007.

Changes in superoxide dismutase and glutathione peroxidase activities in the parietal cortex and hippocampus of rats exposed to focal cerebral ischemia

Pilipović, Kristina, Peternel, Sandra, Vitezić, Dinko, Župan, Gordana, Mršić-Pelčić, Jasenka

Poster

Second Croatian Congress of Neuroscience Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=346193

18.05.2007.

Lithium-pilocarpine status epilepticus in rat: structure-related changes in the brain antioxidant enzyme activities and lipid peroxidation

Peternel, Sandra; Blagaić, Ana; Pilipović, Kristina; Hrelja, Ana; Mršić-Pelčić, Jasenka; Vitezić, Dinko; Župan, Gordana

Poster

2nd Croatian Congress of Neuroscience Zagreb, Hrvatska

22.11.2003.

EURAP registry in Croatia: prospective follow-up of pregnancies in women treated with antiepileptic drugs

Vitezić, Dinko ; Šepić-Grahovac, Dubravka ; Pilipović, Kristina ; Peternel, Sandra ; Petrović, Oleg ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Župan, Gordana

Poster

Croatian Congress of Neuroscience (1 ; 2003) Zagreb, Hrvatska

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=158100

09.09.2003.

Antiepileptic drugs during pregnancy: retrospective and prospective studies

Vitezić, Dinko ; Šepić-Grahovac, Dubravka ; Petrović, Oleg ; Pilipović, Kristina ; Vitezić, Miomira ; Grahovac, Tanja ; Mršić-Pelčić, Jasenka ; Župan, Gordana

Poster

World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (63 ; 2003) Sydney, Australija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=142104

Javno djelovanje

Popularizacija znanosti

27.09.2013.

Detalji

Researchers Night 2013 - Night of the Lab Out

Rijeka

Administrativna djelatnost

Povjerenstva na sveučilištu

2021. -

član

Medicinski fakultet / Fond za potporu istraživačima

2020.-

predsjednica

Medicinski fakultet / Povjerenstvo za dobrobit životinja

2014.-2020.

član

Medicinski fakultet / Povjerenstvo za dobrobit životinja

2014.-2020.

član

Medicinski fakultet / Povjerenstvo za poslijediplomske studije i cjeloživotno obrazovanje

Projekti

Znanstveni projekti

05.03.2020. - 04.03.2020.

Jednozidne ugljikove nanocjevčice u eksperimentalnoj traumatskoj ozljedi mozga - stimulativna potpora

Voditeljica

Sveučilište u Rijeci 10.000,00

07.03.2019. - 06.03.2020.

Jednozidne ugljikove nanocjevčice u eksperimentalnoj traumatskoj ozljedi mozga - stimulativna potpora

Voditeljica

Sveučilište u Rijeci 10.000,00

07.03.2019. -

Molekularni mehanizmi neurodegeneracije u traumatskoj ozljedi mozga: uloga TAR DNA-vezujućeg proteina 43

Voditeljica

Sveučilište u Rijeci 123.467,64

01.06.2018. -

Blaga repetitivna traumatska ozljeda mozga: model za istraživanje neuropatologije i neuroupale posredovane s TDP-43

Suradnik na projektu

Hrvatska zaklada za znanost 972.500,00 kn

https://www.medri.uniri.hr/hr/fakultet/katedre/farmakologija/283-hr/informacije-o-fakultetu/projekti/1192-blaga-repetitivna-traumatska-ozljeda-mozga-model-za-istrazivanje-neuropatologije-i-neuroupale-posredovane-s-tdp-43.html

2014. -

Epilepsija i traumatska ozljeda mozga: mehanizmi oštećenja i farmakoterapija

Suradnik na projektu

Sveučilište u Rijeci

2009. - 2013.

Epilepsija i traumatska ozljeda mozga: mehanizmi oštećenja i farmakoterapija

Suradnik na projektu

MZOŠ

2007. - 2009.

Epilepsija i traumatska ozljeda mozga: mehanizmi oštećenja i farmakoterapija

Znanstveni novak

MZOŠ

2006. -

Epilepsija i traumatska ozljeda mozga: mehanizmi oštećenja i farmakoterapija

Znanstveni novak

MZOŠ

2002. - 2006.

Ekscitotoksičnost i neuroprotekcija u epilepsiji i ishemiji mozga

Znanstveni novak

MZOŠ

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

STIMULATIVNE POTPORE 2022
STIMULATIVNE POTPORE 2021
STIMULATIVNE POTPORE 2020
STIMULATIVNE POTPORE 2019
UNIRI PROJEKTI 2018
STIMULATIVNE POTPORE 2018

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016