PORTFELJ / dr. sc. Miljenko Kapović profesor emeritus

Portfelj

dr. sc.

Miljenko Kapović

profesor emeritus

Kontakt

T 051/ 651 204

UNIRI e-mail

e-mail 1

Vidljivost

Obrazovanje

1988. -

doktor biomedicinskih znanosti

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1984. -

magistar biomedicinskih znanosti

poslijediplomski studij

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1977. -

doktor medicine

studij medicine

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

2003. - 2008.

Dekan Medicinskog fakulteta

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2002. -

redovni profesor - trajno zvanje

Pročelnik Katedre i Zavoda za biologiju i medicinsku genetiku

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Zavod za biologiju i medicinsku genetiku

1992. - 2002.

izvanredni profesor, redovni profesor

Pročelnik Katedre i Zavoda za biologiju i medicinsku genetiku

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Zavod za biologiju i medicinsku genetiku

1979. - 1992.

asistent. docent, izvanredni profesor

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Zavod za fiziologiju i imunologiju

Nagrade i priznanja

2012

ZAHVALNICA za podršku u realizaciji 1. hrvatskog studentskog simpozija duhovne psihijatrije

2009

DIPLOMA odlukom Glavnog odbora Hrvatskog liječničkog zbora prigodom 125. obljetnice u znak priznanja za osobit doprinos u njegovanju časne tradicije Hrvatskog liječničkog zbora, mwdicinske znanosti i zdravstva u RH

2008

PRIZNANJE povodom 50. obljetnice osnutka Hrvatskog kemijskog društva za dugogodišnju plodnu suradnju i doprinos u radu Društva

2008

ZAHVALNICA za dugogodišnju suradnju s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Tuzli

2005

PRIZNANJE Studentske udruge FOSS-MedRi nekadašnjem predsjedniku za izuzetan doprinos afirmaciji i promicanju Udruge, nesebičnu požrtvovnost u razvoju studentskih inicijativa i implementaciju kulturnih, zabavnih i sportskih atributa u dobar glas prepoznatljivog simbola Fakulteta

2005

PRIZNANJE Studentske udruge FOSS-MedRi nekadašnjem predsjedniku za izuzetan doprinos afirmaciji i promicanju Udruge, nesebičnu požrtvovnost u razvoju studentskih inicijativa i implementaciju kulturnih, zabavnih i sportskih atributa u dobar glas prepoznatljivog simbola Fakulteta

2005

POVELJA za posebni doprinos na unaprijeđenju rada i uspješnu suradnju - povodom 50. obljetnice osnutka Medicinskig fakulteta Sveučilišta u Rijeci

2005

NAGRADA ZAKLADE SVEUČILIŠTA U RIJECI za područje prirodnih i medicinskih znanosti zbog posebnih zasluga u znanstvenoistraživačkom i nastavnom radu te javnoj djelatnosti koja je imala za cilj promociju, širenje i primjenu rezultata znanstvenoistraživačke djelatnosti

1980

POVELJA za posebni doprinos na unaprijeđenju rada i uspješnu suradnju - povodom 25. obljetnice osnutka Medicinskig fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Članstva

2012. -

Član Vijeća poslijediplomskog internacionalnog specijalističkog studija - Zdravstveni turizam

2009. -

Član Izdavačkog odbora časopisa Collegium Antropologicum

2008. -

Član Povjerenstva za provedbu vrednovanja laboratorija i procjenu kompetentnosti voditelja laboratorija Zavoda za molekularnu medicinu IRB

2008. -

Predsjednik Organizacijskog odbora IX svjetskog kongresa bioetike, Rijeka

2005. -

Član Povjerenstva za izeadu Pravilnika na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti, MZOŠ

2003. - 2008.

Član Dekanske konferencije Medicinskih fakulteta RH

1994. -

Član Organizacijskog odbora - Svjetski dan bolesnika, Rijeka

Član Uredničkog savjeta časopisa Medicina fluminensis

Biomedicinsko razvojno inovativna skupina - BRIS - Slovenija

Javna Agencija za reziskovalno dejavnost Republike Slovenije ARRS

Slovenian Research Agency SRA-AAS

International Society for Clinical Bioethics

Alps-Adria Society for Immunology of Repreoduction - AASIR

International Society for Immunology of Reproduction - ISIR

Slovensko društvo za humanu genetiku

Hrvatsko društvo za neuroznanost

Hrvatsko društvo za kliničku bioetiku

Hrvatsko društvo za bioetiku

Hrvatsko katoličko liječničko društvo

Hrvatsko društvo za humanu genetiku

Hrvatsko društvo za pomorsku, podvodnu i hiperbaričnu medicinu

Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko fiziološko društvo

Hrvatsko imunološko društvo

Hrvatsko društvo biologa

04.-05.10.2012.

Član Organizacijskog odbora Internacionalne škole iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti, Rab

06.-07.10.2011.

Član Organizacijskog odbora Internacionalne škole iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti, Rab

28.-29.10.2010.

Član Organizacijskog odbora Internacionalne škole iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti, Rab

05.-06.11.2009.

Član Organizacijskog odbora Internacionalne škole iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti, Rab

22.-23.11.2007.

Član Počesnog odbora 2. simpozija medicinskih sestara o palijativnoj skrbi s međunarodnim učešćem, Rijeka

18.-20.10.2007.

Član Organizacijskog odbora IV hrvatskog kongresa iz humane genetike s međunarodnim sudjelovanjem, Malinska

10.-14.06.2007.

Član Organizacijskog odbora X međunarodnog kongresa imunologije reprodukcije, Opatija

08.-10.10.2004.

Član Organizacijskog odbora Godišnjeg susreta hrvatskog imunološkog društva, Opatija

09.-13.09.1997.

Član znanstvenog odbora 2.hrvatskog kongresa farmakologa s međunarodnim učešćem, Rijeka

04.-07.06.1997.

Član Organizacijskog odbora 5. pediatric Alps-Adriatic symposium, Rijeka

29.09.-01.10.1994.

Član organizacijskog odbora Prvi hrvatski sikpozij o epilepsijama, Rijeka

26.-28.09.1994.

Član organizacijskog odbora 2. Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting - Mechanisms in local immunity, Opatija

12.-14.05.1994.

Dopredsjenik Organizacijskog odbora Simpozija u spomen 100-te godišnjice smrti Theodora Billrotha, Opatija

14.-17.12.1993.

Predsjednik organizacijskog odbora Dani Medicinskog fakulteta - 20 godina studija stomatologije

29.09.-02.10.1993.

Član organizacijskog odbora 1. kongresa hrvatskog pedijatrijskog društva i 1.simpozija pedijatrijske sekcije hrvatskog udruženja, Rijeka

14.-18.12.1992.

Predsjednik Organizacijskog odbora Dani Medicinskog fakulteta u Rijeci - Primarna zdravstvena zaštita Pazin - Labin - Rijeka

14.-18.12.1991.

Predsjednik Organizacijskog odbora Dani Medicinskog fakulteta u Rijeci

21.-25.10.1985.

Član programskog odbora 1. Kongresa imunologa Jugoslavije - Opatija

19.-22.10. 1994.

Član Organizacijskog odbora 1.kongresa hrvatskog društva za otolaringologiju i cervikofacijslnu kirurgiju, Rijeka

Nastavna djelatnost

Kolegiji

Osnove kliničke genetike

Poslijediplomski - Biomedicina razvojne dobi

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Humana genetika

Poslijediplomski - Biomedicina razvojne dobi

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Metodologija znanstvenog rada

Poslijediplomski - Biomedicina

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

Uvod u medicinu

Posl.diplomski internacionalni specij. studij - Zdravstveni turizam

voditelj

Opća ekologija

Doktorski studij Ekološko inženjerstvo

Tehnički fakultet Sveučilište u Rijeci

voditelj

Humana genetika

Poslijediplomski

PMF Univerzitet u Tuzli

voditelj

Medicinska genetika

Specijalistički poslijediplomski studij - Obiteljska medicina

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Znanost o znanosti

Poslijediplomska -doktorski studij Biomedicina

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Otrovne biljke i životinje našeg kraja

studij opća medicina

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Biologija stanice

studij opća medicina

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Pomorska i hiperbarična medicina

studij opća medicina

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Smrt prije rođenja

studij opća medicina

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Stanična biologija s genetikom

Dentalna medicina

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

suradnik

Prirodoslovlje

Razredna nastava

Učiteljski fakultet

voditelj

Medicinska genetika

studij opća medicina

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Biologija reprodukcije

Poslijediplomska -doktorski studij Biomedicina

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Medicinska biologija

studij opća medicina

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

voditelj

Mentor u završnim radovima

2011. -

Utjecaj okolišnih čimbenika na pojavnost metaboličkog sindroma autohtonog stanovništva otoka Cresa

Milena Kabalin

D

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2005. -

DNA tipizacija HLA gena u bolesnika s multiplom sklerozom u Gorskom kotaru, Hrvatska

Marija Crnić Martinović

Doktorat

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2003. -

Moguća uloga Interleukina -16, -17 i -18 na fetoplacentnoj površini u miša

Saša Ostojić

Doktorat

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2003. -

Utjecaj hiperbarične oksigenacije na tijek trudnoće u abortivnom modelu miševa

Dragan Trivanović

Poslijediplomski studij

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1997. -

Modulacija trudnoće raznorodnim solubilnim čimbenicima u CBA/J x DBA/2 miševa

Saša Ostojić

Poslijediplomski studij

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1996. -

Genetski čimbenici u etiologiji multiple skleroze

Smiljana Ristić

Doktorat

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

1995. -

Morfološke i citogenetičke promjene u patoloških trudnoća

Bojana Brajenović-Milić

Doktorat

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

Insulin-like growth factor 2 and insulin-like growth factor 2 receptor gene polymorphisms in idiopathic male infertility

Pereza, Nina; Ostojić, Saša; Kapović, Miljenko; Buretić-Tomljanović, Alena

Journal of Reproductive Medicine (0024-7758) 58 (2013); 132-136

Recenzije

2011.

Emeryjeve Osnove medicinske genetike, 14. izdanje. P.Turnpenny and S.Ellard. Stručne urednice hrvatskog izdanja: prof.dr.sc. F.Bulić-Jakuš i I.Barišić. Izdavač: Medicinska naklada, Zagreb

2010.

Genomski pristup u biomedicinskim translacijskim istraživanjima - kolegij za doktorski studij Biomedicina i zdravstvo voditelja doc.dr.sc. F.Borovečkog, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2010.

The Force Law: Genetic Data Protection in Central and Eastern Europe In: JAHR Annual Department of Social Studies and Medical Humanities at Rijeka University Medical School. Manuscript 01-PB

Javno djelovanje

Javna predavanja

04.10.2012.

Detalji

4. internacionalni simpozij psihijatrije i kognitivne neuroznanosti - Strah - Od stanice do uma. Sentio, ergo sum.

Psihijatrijska bolnica Rab

29.10.2010.

Detalji

Internacionalna škola iz psihijatrije i kognitivne neuroznanosti

Rab

24.06.2010.

Detalji

Hrvatsko društvo za humanu genetiku

MedILS Split

2007.

Detalji

Znanstveni skup povodom 100 godina rođenja prof.dr.sc. Stjepana Urbana

Medicinski fakultet Rijeka

01.08.2006.

Detalji

Peking

01.05.2003.

Detalji

Rotary club

Rijeka

01.02.2003.

Detalji

Hrvatski liječnički zbor - Klub umirovljenih liječnika

R

24.05.2001.

Detalji

Medicinska škola

Rijeka

05.02.2001.

Detalji

Tribina Katoličke Bogoslovije

Rijeka

19.05.1997.

Detalji

Rotary club

Rijeka

15.04.1997.

Detalji

Hrvatski liječnički zbor - Klub umirovljenih liječnika

Rijeka

24.03.1997.

Detalji

Kulturna tribina Katoličke Bogoslovije

Rijeka

Projekti

Znanstveni projekti

2008. - 2010.

Genetski čimbenici u multiploj sklerozi

suradnik

hrvatsko - srpski projekt

2007. -

Genetičke i biomedicinske značajke populacije otoka Cresa

voditelj projekta

MZOŠ

2007. -

Genetska analiza multiple skleroze

savjetnik

MZOS

2006. - 2007.

Genetski čimbenici u multiploj sklerozi

savjetnik

hrv. - slovenski / MZOS

2002. - 2007.

Biokemijski test probira za Downov sindrom i oštećenje neuralne cijevi

savjetnik

MZOS

2002. - 2006.

Genetski čimbenici u multiploj sklerozi

savjetnik

MZOS

2000. - 2006.

Genetski čimbenici u multiploj sklerozi

suradnik

hrv.-slovenski / MZOS

1996. - 2000.

Indukcija MFO u riba Kvarnerskog zaljeva

voditelj projekta

Ministarstvo znanosti i tehnologije Rh

1996. - 1998.

Ispitivanje morskih organizama šibenskog akvatorija

voditelj

županija Šibenska

1993. - 1998.

Procjena genotoksičnog djelovanja otpadnih voda DINA Petrokemijske industrije Omišalj

suradnik

Zavod za javno zdravstvo Rijeka

1977. - 1992.

Istraživanje lokalnih imunoregulacijskih mehanizama u trudnoći

suradnik

SIZ znanosti / MZOS

Obrazovni projekti

1996. - 2000.

Indukcija MFO u riba Kvarnerskog zaljeva

Financiranje: Ministarstvo znanosti i tehnologije RH

Financiranje:

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2016 - Mladi istraživači
Potpore 2014/2016