Mladen Jardas

Pomorski fakultet Zavod za logistiku i menadžment u pomorstvu i prometu

e-pošta : mjardas@pfri.hr

Mladen Jardas, mag. ing. logist.


Obrazovanje

1.1.2011. - 1.1.2013. magistar inženjer logistike i menadžmenta u pomorstvu diplomski studij Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
1.1.2008. - 1.1.2011. sveučilišni prvostupnik logistike i menadžmenta u pomorstvu preddiplomski studij Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

1.1.2015. - asistent Održavanje vježbi u nastavi, rad na projektima, administrativni poslovi, rad sa studentima Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Nastavna djelatnost

Kolegiji

1.1.2015. - Inženjerska logistika
Preddiplomski studij, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu i Tehnologija i organizacija prometa
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:
1.1.2015. - Elektroničko poslovanje
Preddiplomski studij, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, Tehnologija i organizacija prometa, diplomski studij, Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati:
1.1.2015. - Internet tehnologije
Preddiplomski studij, Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Norma sati: