PORTFELJ / Renato Stanković mag.cult.

Portfelj

Renato Stanković

mag.cult.

Rektorat

Centar za industrijsku baštinu (CIB)

Kontakt

Obrazovanje

2014. -

/

Doktorski studij: Filozofija i suvremenost

Filozofski fakultet u Rijeci

2009. - 2012.

magistar kulturologije

Diplomski studij kulturologije

Filozofski fakultet u Rijeci

2006. - 2009.

prvostupnik kulturologije

Prediplomski studij kulturologije

Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

2019. - 2021.

Projektni menadžer

administracija projekata u kulturi suradnja i komunikacija sa partnerima i vanjskim suradnicima kulturna produkcija znanstveno-istraživački rad osmišljavanje programa terenski rad

Sveučilište u Rijeci

2017. - 2019.

Asistent

znanstveno-istraživački rad administracija znanstvenih projekata terenski rad suradnja i komunikacija sa istraživačkim timom i vanjskim suradnicima sudjelovanje u nastavi

Filozofski fakultet u Rijeci

2015. - 2017.

Znanstveni novak

znanstveno-istraživački rad administracija znanstvenih projekata terenski rad suradnja i komunikacija sa istraživačkim timom i vanjskim suradnicima sudjelovanje u aktivnostima Odsjeka za kulturalne studije

Filozofski fakultet u Rijeci

2013. - 2015.

Izvršni producent

usmjeravanje i stručno savjetovanje organizacijskog tima suradnja i komunikacija s izvođačima i poslovnim partnerima priprema i kandidiranje projekata u kulturi i obrazovanju razvoj i implementacija novih poslovnih pristupa administracija i računovodstvo

Udruga ''Kastafsko kulturno leto''

2012. - 2013.

Pripravnik

unos podataka i izrada statističkih analiza organizacija gradskih programa u domeni kulture i društvenih djelatnosti razvoj gradske kulturne politike priprema i kandidiranje gradskih projekata

Gradska uprava Grada Kastva

Nagrade i priznanja

2013.

položen državni stručni ispit za mjesto: Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

Članstva

2015. -

Alumni klub Kulturalnih studija u Rijeci - cultEXchange

2011. -

Udruga ''Kastafsko kulturno leto''

2008. - 2012.

Udruga studenata IKS

2005. - 2017.

Centar mladih Grada Kastva

2005. -

Hrvatski autoklub

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2018. -

Kulturne politike i mladi

Mladi u suvremenom društvu

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent

2015. -

Studenti i zajednica 1

/

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent

2015. -

Kulturna politika

Preddiplomski studij kulturologije

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent

Mentor u završnim radovima

2017.

Kulturna baština i kulturne politike

Valerija Jušinski

Kulturologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2017.

Kulturne institucije i njihov utjecaj na društvo

Katarina Vukelić

Kulturologija

Filozofski fakultet u Rijeci

2017.

Marketing kulturnih događanja

Doria Mohorović

Kulturologija

Filozofski fakultet u Rijeci

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2011.

Kritika Lefebvreovog poimanja prostora

Renato Stanković

Drugost - 74-81

http://hrcak.srce.hr/77693

2010.

Struktura društvenih revolucija

Renato Stanković

Drugost - 14-18

https://hrcak.srce.hr/file/97547

Znanstvene knjige

2019.

A Contemporary Philosophical Perspective On Cultural Memory in Croatia

autor

Renato Stanković

Framing the Nation: An Introduction to Commemorative Culture in Croatia

Vjeran Pavlaković, Davor Pauković

Routledge New York

Pozvana predavanja

22.2.2018.

Kulturne politike kao socijalne politike

Renato Stanković

Rijeka

05.10.2016.

Izgradnja nacije i kolektivni identiteti

Rijeka, Hrvatska

Kongresna priopćenja

24.5.2018.

Uloga filozofa i kulturologa u projektu FRAMNAT

Renato Stanković

usmeno

FRAMNAT: Završna konferencija Rijeka

22.02.2017.

Kulturuloški aspekti kulture sjećanja

Renato Stanković

usmeno

Killing sites: Holocaust Remembrance in Serbia and Croatia Beograd, Srbija

28.05.2016.

Collective memory

Renato Stanković

usmeno

4th Centre for Advanced Studies SEE International Conference Rijeka, Hrvatska

13.05.2016.

Epistemology, Ontology and the Future

Vjeran Pavlaković, Renato Stanković

usmeno

Researching the Bleiburg Commemoration: Epistemology, Ontology and the Future Graz, Austrija

26.09.2015.

Framing the Nation: A view on local memory politics in Croatia

Renato Stanković

usmeno

Theorizing Myth, Trauma and Memory in Central and East European Cultural Spaces Lovran, Hrvatska

Znanstveni skupovi

25.11.2016. - 26.11.2016.

Filozofija i društvo

Rijeka, Hrvatska organizator

01.09.2015. - 30.09.2015.

In Search of Transcultural Memory in Europe

Dubrovnik, Hrvatska suradnik u organizaciji

Uredništva časopisa

2010. - 31.12.2011.

Drugost

Recenzije

01.12.2017.

"Osvrt na Lefevrov koncept proizvodnje prostora"

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

2018. - 2020.

akreditiranje poslijediplomskog studija Urbani studiji

Sveučilište u Rijeci

koordinator

2018. - 10.02.2018.

mapiranje liburnijskog područja za potrebe programskog pravca Lungomare

Rijeka 2020

istraživač

2018.

izrada elaborata za pokretanje Centra za urbanu tranziciju, arhitekturu i urbanizam

Sveučilište u Rijeci

autor

2017. - 2018.

kulturološko mapiranje područja Liburnije

Rijeka 2020

stručni suradnik

Javno djelovanje

Javna predavanja

2018.

Kulturne politike kao socijalne politike

Životi u pokretu – uvjeti u promijenjenom stanju granica

Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka (Hrvatska)

2015.

Kulturna politika kao socijalna politika

8. Subversive Festival

Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb (Hrvatska)

Volonterstvo

2015. - 2017.

Kastafsko kulturno leto

Kastav

2012. - 2012.

Zelena čistka

Kastav

Novinski članci

08.2019.

Školjić 2030

časopis Revizor

BiH

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2018. - 2021.

zamjenik predstojnika

Centar za urbanu tranziciju, arhitekturu i računovodstvo

Povjerenstva na sveučilištu

2016. - 2018.

Član radne skupine za pripremu i provedbu programa Slatko&Slano u sklopu projekta Rijeka - Europska prijestolnica kulture 2020.

Sveučilište u Rijeci

Povjerenstva izvan sveučilišta

2017. - 2021.

zamjenik predsjednika Odbora za kulturu i tehničku kulturu

Grad Kastav

2017.

član povjerenstva za odabir umjetničkih radova za izložbu u sklopu EU projekta ''Risk Change''

Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci

2016. - 2017.

član povjerenstva za dodjelu sredstava za javne potrebe u kulturi

Općina Viškovo

2013. - 2017.

predsjednik Odbora za kulturu i tehničku kulturu

Grad Kastav

Projekti

Znanstveni projekti

2018. - 31.12.2021.

Memoryscapes

suradnik

Rijeka 2020

2018. - 31.12.2018.

STEPS Rijeka Evaluation Project

voditelj projekta

Vijeće Europe 108.271,00 kn

2016. - 31.12.2017.

Transnational Cultures of Bleiburg Remebrance in Austria and Croatia

suradnik

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH 38.476,00 kn

10.06.2014. - 31.12.2018.

FRAMNAT

doktorand

Hrvatska zaklada za znanost 516.429,48 kn

Umjetnički projekti

2019. - 2021.

Togetherness / Togetherless

Sveučilište u Rijeci

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske 750.000,00 kn

2019. - 2020.

Fiume Fantastika: Fenomeni grada

Sveučilište u Rijeci

Grad Rijeka

Grad Rijeka 2.500.000,00 kn

2018. - 2018.

Rijeka City in Progress

Sveučilište u Rijeci

Turistička zajednica Grada Rijeke

Turistička zajednica Grada Rijeke 40.000,00 kn

Stručni projekti

2019. - 2021.

Sense of Play

EEA and Norwegian Financial Mechanism

suradnik na projektu

2018. - 2021.

Slatko i slano

Grad Rijeka

voditelj projekta

2017. - 2019.

Kišobran

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci

voditelj projekta