PORTFELJ / dr. sc. Nikolina Belošević asistent

Portfelj

dr. sc.

Nikolina Belošević

asistent

Filozofski fakultet

Odsjek za povijest umjetnosti

Kontakt

Obrazovanje

01.09.2012. - 12.02.2019.

doktorica znanosti

poslijediplomski doktorski studij povijesti umjetnosti

Sveučilište u Zadru

2009. - 2012.

magistra povijesti umjetnosti i magistra edukacije povijesti

diplomski studij povijesti umjetnosti i povijesti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2006. - 2009.

baccalaurea povijesti umjetnosti i povijesti

preddiplomski studij povijesti umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Radno iskustvo

2019. -

asistent

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

03.01.2017. - 20.02.2018.

asistent

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

01.10.2014. - 01.11.2015.

stručni suradnik

stručni suradnik na projektu Francia Media, Cradles of European Culture

Filozofski fakultet u Rijeci

20.02.2014. -

naslovno suradničko zvanje asistenta (bez zasnivanja radnog odnosa)

asistent na kolegijima "Umjetnost ranog srednjeg vijeka", "Razvoj kršćanskoga svetišta od 400. do 1400.g."

Filozofski fakultet u Rijeci

01.10.2013. - 20.02.2014.

vanjski suradnik

vanjski suradnik na kolegijima "Umjetnost ranog srednjeg vijeka", "Razvoj kršćanskoga svetišta od 400. do 1400.g."

Filozofski fakultet u Rijeci

Nagrade i priznanja

2011.

Dobitnica Rektorove stipendije za uspješnost

2009.

dobitnica Rektorove stipendije za uspješnost

Članstva

Društvo povijesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2.2022. -

Metode aktivnog učenja u nastavi likovne umjetnosti

Sveučilišni dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti (nastavnički smjer)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

asistent

2.2022. -

Metode popularizacije i upravljanja baštinom

Sveučilišni dvopredmetni diplomski studij povijesti umjetnosti (opći smjer)

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

asistent

10.2021. -

Stručna praksa 1

Sveučilišni dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

asistent

01.10.2019. -

Metodika nastave povijesti umjetnosti

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent

01.03.2014. - 01.07.2018.

Umjetnost ranog srednjeg vijeka

preddiplomski studij

Filozofski fakultet u Rijeci

suradnik

01.10.2013. -

Razvoj crkvenog svetišta od 400. do 1400.g.

preddiplomski studij

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent

veljača, 2019.-

Prektikum metodike nastave povijesti umjetnosti

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent

veljača, 2019.-

Umjetnost ranog srednjeg vjeka

Povijest umjetnosti

Filozofski fakultet u Rijeci

asistent

Izdavaštvo

2023.

Priručnik za studente i mentore izvan sustava visokoga obrazovanja.

Financiranje: Filozofski fakultet u Rijeci

2022.

Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa "Migracije, granice i kontekst u razvoju kasnoantičke i srednjovjekovne umjetnosti"

Financiranje: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2023.

Reflections of the North Adriatic Stone-carving Workshops in Early Medieval Sisak

Nikolina Belošević, Danko Dujmović

Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Pristini - 53/2023 189-212

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1191132

A1

2022.

On Some Fragments of Early Medieval Sculpture in Istria on the Margins of Scholarly Interest

Nikolina Belošević, Marina Vicalja - Matijašić

Neglected Topics in Arts and Humanities / Potisnute teme u umjetnosti i humanistici - 1-20.

http://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2023/01/ZBORNIK-GOSS-WEB-finalno.pdf

A2

2022.

Između carstava i patrijarhata - smjerovi afirmacije predromaničkog likovnog izričaja u Istri

Nikolina Belošević

Zbornik Migracije, granice i kontekst u razvoju srednjovjekovne umjetnosti - 41-60

http://izdavastvo.ffri.hr/zbornik-migracije-granice-kontekst-razvoju-srednjovjekovne-umjetnostinikolina-belosevic/

A2

2021.

Pluteji centrične kompozicije kao polazište za identifikaciju nove klesarske radionice u Istri

Nikolina Belošević

Ars Adriatica - 11

https://hrcak.srce.hr/clanak/391151

A1

2021.

Vanzemaljac iz Bala i počeci hrvatske umjetnosti

Vladimir Peter Goss, Nikolina Belošević

Ethnologica Dalmatica - 28

https://hrcak.srce.hr/261323

A2

12.02.2019.

Predromanička kamena liturgijska skulptura na području Pulske biskupije

https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:745088

Pozvana predavanja

4.4.2023.

Praktikum prije praktikuma - Uloga vježbi i seminara na kolegiju Metodika nastave povijesti umjetnosti

Nikolina Belošević

Rijeka

https://ffri.uniri.hr/meduzupanijski-strucni-skup-nastavnika-likovne-umjetnosti-i-nastavnika-predmetnih-podrucja-likovnih-umjetnosti-i-vizualnih-umjetnosti/

Kongresna priopćenja

16.11.2023. - 17.11.2023.

Preliminary results of the mineralogical and petrographic analysis of the limestone of the early Medieval stone sculpture from the Cickini site on the island of Krk

Nikolina Belošević, Jasna Ujčić-Grudenić

usmeno

3rd International Conference Studies in Art History and Archaeology of the North Adriatic from Antiquity to the Middle Ages Rijeka

http://srebak.ffri.hr/16th-17th-november-2023-3rd-international-conference-studies-art-history-archaeology-north-adriatic-antiquity-middle-ages/

16.11.2023. - 17.11.2023.

Reflections of the North Adriatic Stone-carving Workshops in Early Medieval Sisak

Nikolina Belošević, Danko Dujmović

usmeno

3rd International Conference Studies in Art History and Archaeology of the North Adriatic from Antiquity to the Middle Ages Rijeka

http://srebak.ffri.hr/16th-17th-november-2023-3rd-international-conference-studies-art-history-archaeology-north-adriatic-antiquity-middle-ages/

3.7.2023. - 6.7.2023.

The Network of Castles and Fortresses in the Medieval County of Gračenica

Nikolina Belošević, Danko Dujmović

usmeno

International Medieval Congress – Leeds 2023. Leeds, UK

https://www.imc.leeds.ac.uk/imc-2024/programme/pdf/

9.11.2022. - 10.11.2022.

“Military Ordesr and Medieval Stone Sculpture in the Terrirory Between Rivers Mura and Drava"

Vesna Pascuttini-Juraga i Nikolina Belošević

usmeno

8th International Conference on Mediaeval Archaeology / Military Orders and Their Heritage Zagreb

http://www.iarh.hr/hr/dogadjanja/viteski-redovi-i-njihovo-naslijedje-medjunarodni-znanstveni-skup/

4.7.2022.

Between Empires and Patriarchates – Directions of Affirmation of pre-Romanesque Art in Istria

Nikolina Belošević

usmeno

International Medieval Congress – Leeds 2022. Leeds

https://www.imc.leeds.ac.uk/imc-2022/programme/

23.11.2021.

‘Otpor’ slavenskih bogova i kultnih običaja u kršćanskih zajednica u Istri

Nikolina Belošević

usmeno

Otpor i promjene u kulturi i umjetnosti srednjovjekovlja / Resistance and changes in the culture and art of the Middle Ages Rijeka

https://www.academia.edu/62287234/Convegno_di_studi_Resistance_and_changes_in_the_culture_an_art_of_the_Middle_Ages_University_of_Rijeka_Rijeka_23_novembre_2021

23.10.2020.

Između carstava i patrijarhata - smjerovi afirmacije predromaničkog likovnog izričaja u Istri

Nikolina Belošević

usmeno

Međunarodni znanstveni skup Migracije, granice i kontekst u razvoju srednjovjekovne umjetnosti Rijeka

http://srebak.ffri.hr/wp-content/uploads/KNJIZICA-SAZETAKA.pdf

18.05.2018.

„Neki problemi utvrđivanja postojanja Tarsatičke biskupije“

Nikolina Belošević

usmeno

Od Kapitolijske vučice do habsburškog orla - Biljezi rane riječke prošlosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

16.10.2015.

„Problems of Defining the Northwestern Border of the Early Medieval Pula Diocese“

Nikolina Belošević

usmeno

Treća medievistička radionica u Rijeci Rijeka

2014.

(Pre)oblikovanje svetišta u ranim razdobljima kršćanske Crkve

Nikolina Belošević

usmeno

Druga medievistička znanstvena radionica u Rijeci Rijeka

Znanstveni skupovi

16.11.2023. - 17.11.2023.

3rd International Conference Studies in Art History and Archaeology of the North Adriatic from Antiquity to the Middle Ages

Rijeka član organizacijskog odbora

23.11.2021.

Međunarodni znanstveni skup "Otpor i promjene u kulturi i umjetnosti srednjovjekovlja" / International Conference "Resistance and changes in the culture an art of the Middle Ages"

Rijeka Član organizacijskog odbora i izlagač

23.10.2020.

Međunarodni znanstveni skup "Migracije, granice i kontekst u razvoju kasnoantičke i srednjovjekovne umjetnosti "

Rijeka Član organizacijskog odbora i izlagač

18.05.2018.

Od Kapitolijske vučice do habsburškog orla. Biljezi rane riječke prošlosti

Rijeka izlagač

16.10.2015.

Treća medievistička znanstvena radionica

Rijeka izlagač

01.06.2015. - 04.06.2015.

Deveti međunarodni skup ikonografskih studija IKON

Rijeka znanstveni suradnik

10.10.2014. - 11.10.2014.

Druga medievistička znanstvena radionica

Rijeka izlagač

Znanstveni skup "Vera imago G.V. Mariae Tarsactensis – 1367.-2017."

Rijeka član organizacijskog odbora

31. 05. - 3. 06. 2018.

Dvanaesti međunarodni skup ikonografskih studija IKON

Rijeka znanstveni suradnik

1. 06. - 4. 06. 2017.

Jedanaesti međunarodni skup ikonografskih studija IKON

Rijeka znanstveni suradnik

2. 06.- 5. 06. 2016.

Deseti međunarodni skup ikonografskih studija IKON

Rijeka znanstveni suradnik

Uredništva časopisa

2022.

Zbornik Međunarodnog znanstvenog skupa Migracije, granice i kontekst u razvoju srednjovjekovne umjetnosti

http://izdavastvo.ffri.hr/zbornik-migracije-granice-kontekst-razvoju-srednjovjekovne-umjetnostinikolina-belosevic/

2018.

IKON 11 - časopis za ikonografske studije (pomoćnica urednice)

2017.

IKON 10 - časopis za ikonografske studije (pomoćnica urednice)

2016.

IKON 9 -časopis za ikonografske studije (pomoćnica urednice)

2015. -

IKON 8 - časopis za ikonografske studije (pomoćnica urednice)

2015.

Swords, Crowns, Censers and Books. Francia Media - Cradles of European Culture (pomoćnica urednice)

Stručna djelatnost

Stručna aktivnost

01.10.2016. -

stručni suradnik

EPK – Rijeka 2020 ("Gradske rute")

stručni suradnik

01.03.2016. - 15.10.2016.

koordinator kulturnih događanja

20. Etno smotra grada Rijeke - „Bogatstvo je živjeti u zajedniištvu“

predlagatelj i koordinator provedbe aktivnosti

01.11.2014. -

stručni suradnik

Centar za cjeloživotno obrazovanje Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci

suradnik

15.04.2009. - 30.05.2011.

suradnik

Židovska općina Rijeka – SIMHA - projekt Sjećanja Židovskog groblja u Rijeci – digitalno groblje

suradnik

Javno djelovanje

Javna predavanja

28.3.2024.

Rezultati mineraloško-petrografske analize vapnenca ranosrednjovjekovne kamene skulpture s otoka Krka

Javno predavanje "Rimska i srednjovjekovna baština otoka Krka, nove spoznaje"

Punat, otok Krk

18.05.2018.

Neki problemi utvrđivanja postojanja Tarsatičke biskupije

Znanstveni skup "Od Kapitolijske vučice do habsburškog orla. Biljezi rane riječke prošlosti"

Rijeka

16.10.2015.

Problems of Defining the Northwestern Border of the Early Medieval Pula Diocese

Treća medievistička znanstvena radionica u Rijeci

Rijeka

10.10.2014.

(Pre)oblikovanje crkvenih prostora u ranom srednjem vijeku

Druga medievistička znanstvena radionica u Rijeci

Rijeka

Popularizacija znanosti

26.10.2017.

izložba

24.04.2017.

Izložba slika akademskog slikara Gorana Jovića "Omilije u boji"

Otvaranje izložbe

Rijeka

28.09.2016.

izložba „Ikone pravoslavnog hrama sv. Nikolaja u Rijeci“

Otvaranje izložbe

Rijeka

16.04.2013.

Izložba crteža akademske slikarice Daliborke Kordić-Bajrović (Kotor) u galeriji „Montenegrina“ u Rijeci

Otvaranje izložbe

Rijeka

listopad/studeni, 2018.

„Razvoj svetišta od 400. do 1400.“ (s osvrtom na regionalne i lokalne primjere)

Niz predavanja u sklopu projekta Sveučilište za treću dob

Sveučilište u Rijeci, Rijeka

Projekti

Znanstveni projekti

1.2023. - 1.2024.

Kontekstualizacija antičke i ranosrednjovjekovne skulpture otoka Krka na temelju mineraloško-petrografske i kemijske analize kamena

voditeljica

UNIRI (uniri-mladi-human-22-55) 2 650,60 EUR

https://spapp.uniri.hr/projekti/ProjectNO2001/Details/2842

09.03.2020. - 09.01.2023.

Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika, Germanistika – razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse (PerPeTuUm aGile)

suradnica

bespovratna sredstva u sklopu natječaja Europskih socijalnih fondova (ESF) te Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020“ 3.193.786,40 kuna

http://www.ffri.uniri.hr/hr/naslovnica/2-uncategorised/2295-obavijest-o-projektu-filozofskoga-fakulteta-u-rijeci-povijest-povijest-umjetnosti-talijanistika-germanistika-razvoj-unapredenje-i-provedba-strucne-prakse-perpetuum-agile.html

01.03.2018. -

MIK - Migracije, identiteti i kontekst srednjovjekovne umjetnosti Kvarnera

suradnica

Sveučilište u Rijeci

http://srebak.ffri.hr/

23.10.2013. - 30.10.2016.

Srednjovjekovna spomenička baština Kvarnera

suradnik

UniRi

http://srebak.ffri.hr/

2010. - 2015.

Francia Media, Cradles of European Culture

stručni suradnik

EUA

http://www.heritage-route.eu/

Stručni projekti

3.2020. - 3.2023.

Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanistika, Germanistika – razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse (PerPeTuUm aGile) UP.03.1.1.04.0053

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

član projektnog tima

Projekti u znanosti - Voditelj projekta

UNIRI PROJEKTI MLADIH ZNANSTVENIKA 2022

Projekti u znanosti - Suradnik na projektu

Potpore 2014/2016