PORTFELJ / dr. sc. Vanja Vitezić

Portfelj

dr. sc.

Vanja Vitezić

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Zavod za menadžment

Kontakt

Obrazovanje

2012. - 15.12.2017.

dr. sc.

Poslijediplomski doktorski studij Menadžment održivog razvoja

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija

2007. - 2012.

mag. oec. specijalist za kontroling (univ. spec. oec.)

Poslijediplomski specijalistički studij Kontroling

Ekonomski fakultet Rijeka

2002. - 2007.

mag. oec.

Međunarodna razmjena

Ekonomski fakultet Rijeka

Radno iskustvo

15.01.2018. -

Poslijedoktorand

znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje; Poslijedoktorand na katedri za Menadžment

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2013. - 15.01.2018.

Asistent

znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje; Asistent na katedri za Menadžment

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

2012. - 2013.

Asistent

znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje; Asistent na kolegijima: Osnove poduzetničke ekonomije; Osnove ekonomije i menadžmenta; Međunarodna ekonomija; Upravljanje poslovnim financijama

Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću

2010. - 2012.

Voditelj zastupnika

Prodaja tvrtkinih proizvoda; organiziranje i racionalizacija poslova u okviru svoje organizacijske jedinice; stvaranje vlastite prodajne mreže; zapošljavanje i edukacija novih i postojećih internih te eksternih zastupnika; planiranje; izrada dnevnih, tjednih, mjesečnih i kvartanih izvješaja te podnošenje istih Direktoru prodaje; obavljanje poslova uobičajenih za učinkovito funkcioniranje prodaje

Merkur osiguranje d.d.

2008. - 2010.

Direktor prodajnog odjela

prodaja tvrtkinih proizvoda; stvaranje i razvijanje vlastite i vanjske prodaje i prodajne mreže na području svoje nadležnosti; izrada prijedloga poslovnih planova i usklađivanje s Upravom društva; podnošenje izvještaja o postignutim rezultatima Upravi društva; izrada tjednih , mjesečnih i kvartalnih izvještaja; nadziranje obučenosti te briga i edukaciji; marketinške aktivnosti; izmjena postojećih i plasiranje novih produkata

Velebit osiguranje d.d.

Članstva

01.10.2018. -

Adriatic-Ionian Tourism Innovation Centre

2016. -

Hrvatska glazbena unija

2014. -

Centar za istraživanja i inovacije u turizmu

2009. -

Udruga hrvatskih kontrolera

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

29.06.2018.

Active event sport tourism experience: the role of the natural environment, safety and security in event business models

Perić, Marko; Đurkin, Jelena; Vitezić, Vanja

International Journal of Sustainable Development and Planning - 13 758-772

https://www.witpress.com/elibrary/sdp-volumes/13/5/2174

Q4 A1

14.06.2018.

Investigating industry dynamics in a recessionary transition economy

Vitezić, Vanja ; Srhoj, Stjepan ; Perić, Marko

South East European Journal of Economics and Business - 13 43-67

http://journal.efsa.unsa.ba/index.php/see/article/view/745

Q2 A1 WOS

2017.

Challenging the Classical concepts: New Trends and Insights of Music Events

Čuić Tanković, Ana ; Vitezić, Vanja

- 83-99

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=907362

A1 WOS

2017.

The Constructs of a Business Model Redefined : A Half-Century Journey

Perić, Marko ; Đurkin, Jelena ; Vitezić, Vanja

SAGE Open - 7 1-13

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=904292

WOS A1 Q3

2017.

Business Model Concept: An Integrative Framework Proposal

Perić, Marko ; Vitezić, Vanja ; Đurkin, Jelena

Managing Global Transitions - 15 255-274

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=918033

A1

2016.

Conceptualizing innovative business models for sustainable sport tourism

Perić, Marko, Vitezić, Vanja, Mekinc, Janez

International journal of sustainable development and planning - 11 469-482

http://www.witpress.com/elibrary/sdp-volumes/11/3/1307

Q4 A1

2016.

Impact of global economic crisis on firm growth

Perić, Marko; Vitezić, Vanja

Small business economics - 46 1-12

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11187-015-9671-z

Q1 A1 WOS

2015.

MANAGING INNOVATIVE TECHNOLOGY IN THE HOTEL INDUSTRY – RESPONSE TO GROWING CONSUMER PREFERENCES

Vitezić, Vanja; Car, Tomislav; Šimunić, Maja

Tourism in Southern and Eastern Europe - 3 467-478

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2637410

A1 WOS

2015.

A Conceptual Model of Linkage Between Innovation Management and Controlling in the Sustainable Environment

Vitezić, Neda; Vitezić, Vanja

Journal of Applied Business Research - 31 175-184

http://search.proquest.com/openview/d82bc2a95ea1aa7985b82553a131c503/1?pq-origsite=gscholar

Q3 A1

2014.

The system of experiences: forgotten management tool?

Perić, Marko; Đurkin, Jelena; Vitezić, Vanja

Zbornik radova 3. Međunarodna konferencija Menadžment turizma i sporta, Tehnološki razvoj u funkciji održivog turizma i sporta - 139-143

A2

2012.

THE ROLE OF ACCOUNTING IN MEASURING EFFICIENCY IN PUBLIC EDUCATION: A LITERATURE REVIEW

Morec, Barbara; Vitezić, Vanja; Tekavčić, Metka

Journal of Business Management - 5 48-55

A1

Znanstveni projekti

01.03.2019. - 28.02.2022.

Učinci i strateški ishodi velikih sportsko-turističkih događaja – perspektiva lokalnih stanovnika

Istraživač

Sveučilište u Rijeci 46.572,27 HRK

https://www.fmtu.uniri.hr/istrazivacke-potpore-uniri/uniri-drustv-18-103

01.06.2015. - 31.05.2018.

Menadžment sportskih doživljaja u funkciji oblikovanja učinkovitih poslovnih modela u slabije razvijenim turističkim destinacijama

član tima

HRZZ

Stručna djelatnost

Stručni projekti

2018. - 31.12.2019.

FOST INNO – Fostering Tourism Innovation System in Adriatic-Ionian Region

Član projektnog tima vodećeg partnera

Sveučilišni projekti

Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018

dr.sc.Marko Perićizvanredni profesor

Učinci i strateški ishodi velikih sportsko-turističkih događaja - perspektiva lokalnih stanovnika

Društvene znanosti