PORTFELJ / dr. sc. Slobodan Beliga mag. inf. et educ. inf.

Portfelj

dr. sc.

Slobodan Beliga

mag. inf. et educ. inf.

Odjel za informatiku

Zavod za komunikacijske sustave

Kontakt

T +385 51 584726

UNIRI e-mail

e-mail 1

PROSTORIJA Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka, Hrvatska, ured O-420

KONZULTACIJE po dogovoru e-mailom

Vidljivost

Obrazovanje

2013. - 2019.

doktor informacijskih i komunikacijskih znanosti

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij informatike

Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku

01.10.2011. - 01.09.2013.

Magistar edukacije informatike

Sveučilišni diplomski studij informatike, smjer: nastavnički

Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku

01.10.2010. - 01.04.2013.

Magistar informatike

Sveučilišni diplomski studij informatike, smjer: informacijski i komunikacijski sustavi

Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku

20.07.2007. - 28.09.2010.

Sveučilišni prvostupnik informatike

Sveučilišni preddiplomski studij informatike

Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku

Radno iskustvo

2019. -

poslijedoktorand

Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku

22.07.2013. - 09.08.2013.

pripravništvo - službenik

Obavljanje stručne prakse (pripravništva) u Privrednoj banci Zagreb d.d., Centar za poslovanje sa stanovništvom - Podružnica Riadria, Rijeka.

Privredna banka Zagreb d.d.

2013. - 2019.

asistent

Istraživač i asistent u nastavi.

Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku

2012. -

tehnička podrška

Poslovi tehničke podrške na Festivalu znanosti 2011. godine.

Društvo matematičara i fizičara Rijeka

2011. -

tehnička podrška

Poslovi tehničke podrške na Festivalu znanosti 2011. godine.

Društvo matematičara i fizičara Rijeka

Akademska godina 2009./2010. - ljetni semestar

demonstrator

Demonstrator na preddiplomskom studiju informatike - kolegij Objektno orijentirano modeliranje.

Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku

Akademska godina 2010./2011. - zimski semestar

demonstrator

Demonstrator na diplomskom studiju informatike - kolegij Objektno orijentirano programiranje.

Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku

Nagrade i priznanja

2015.

Keystone COST Action IC1302 stipendija za usavršavanje "Keyword Search on Big Data" na Faculty of ICT, University of Malta - 2014./15.

17.05.2013.

Dobitnik nagrade - pripravništva za odrađivanje stručne prakse u Privrednoj banci Zagreb.

17.05.2013.

Dobitnik priznanja za pobjednički tim na Case Study Competition 2013. u rješavanju poslovnog slučaja: "Upravljanje digitalnom komunikacijom u suvremenom bankarstvu" Privredne banke Zagreb d.d. u području bankarstva, poslovanja sa stanovništvom i on-line marketinga.

22.05.2012.

Dobitnik Rektorove nagrade za najboljeg studenta Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2011./2012.

Akademska 2010./2011. godina

Dobitnik državne stipendije B kategorije u akakdemskoj 2010./2011. godini.

Akademska 2011./2012. godina

Dobitnik državne stipendije A kategorije u akademskoj 2011./2012. godini.

Akademska 2012./2013. godina

Dobitnik studentske stipendije Sveučilišta u Rijeci.

Članstva

2020. -

Centra za umjetnu inteligenciju i kibernetičku sigurnost Sveučilišta u Rijeci

2019. -

Hrvatsku udrugu za informacijsku, komunikacijsku i elektroničku tehnologiju - MIPRO

2011. -

UDRUGA STUDENATA ODJELA ZA INFORMATIKU SVEUČILIŠTA U RIJECI "KOD"

2015./2016-do sada

Studentski zbor Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci - predstavnik studenata poslijediplomskih sveučilišnih doktorskih studija

Ak. godina 2010./2011.

Microsoft Student Partner PGŽ

Nastavna djelatnost

Kolegiji

2013. - 2014.

Informatika

Preddiplomski studij Biotehnologija i istraživanje lijekova

Sveučilište u Rijeci - Odjel za biotehnologiju

suradnik

2013. -

Multimedijski sustavi

Preddiplomski studij informatike, preddiplomski dvopredmetni studij informatike, preddiplomski studij matematike i informatike, diplomski studij fizike

Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku

suradnik

2013. -

Osnove informatike 1

Preddiplomski studij informatike, preddiplomski dvopredmetni studij informatike

Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku

suradnik

2013. -

Osnove informatike 2

Preddiplomski studij informatike, preddiplomski dvopredmetni studij informatike

Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku

suradnik

Cjeloživotno obrazovanje

07.06.2013. - 21.07.2012.

Erasmus lifelong learning program - Summer School

Personal & Shared Strategies for Teachers in Web 2.0

Johannes Kepler Universität Linz (JKU), Pädagogische Hochschule Oberösterreich

20.-24.7.2015.

Keyword Search Over Big data

Training school

University of Malta, faculty of ICT

Znanstvena djelatnost

Znanstveni radovi

2018.

Evaluation of Croatian Word Embeddings

Svoboda, Lukáš ; Beliga, Slobodan

- 1512-1518

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=938196

2017.

Network-Enabled Keyword Extraction for Under- Resourced Languages

Beliga, Slobodan ; Martinčić-Ipšić, Sanda

- 124-135

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=863527

A1

2017.

Evaluation of Language Models over Croatian Newspaper Texts

Beliga, Slobodan ; Ipšić, Ivo ; Martinčić-Ipšić, Sanda

Information Technology and Control - 46 425-444

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=914740

WOS

2016.

Selectivity-Based Keyword Extraction Method

Beliga, Slobodan ; Meštrović, Ana ; Martinčić- Ipšić, Sanda

International journal on semantic web and information systems - 12 1-26

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=829645

WOS

2015.

An Overview of Graph-Based Keyword Extraction Methods and Approaches

Beliga, Slobodan ; Meštrović, Ana ; Martinčić- Ipšić, Sanda

Journal of information and organizational sciences - 39 1-20

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=768653

A1

2014.

Toward Selectivity Based Keyword Extraction for Croatian News

Beliga, Slobodan ; Meštrović, Ana ; Martinčić- Ipšić, Sanda

- 1-14

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=723769

A1

2014.

Non-Standard Words as Features for Text Categorization

Beliga, Slobodan ; Martinčić-Ipšić, Sanda

- 1415-1419

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=700038

A1

2012.

Informacijska i komunikacijska tehnologija u obrazovanju: projekti i usluge u Hrvatskoj

Beliga, Slobodan ; Holenko Dlab, Martina

- 1620-1625

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=588990

2011.

Normalization of Non-Standard Words in Croatian Texts

Beliga, Slobodan ; Pobar, Miran ; Martinčić-Ipšić, Sanda

- 1-8

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=607634

2011.

Text Normalization for Croatian Speech Synthesis

Beliga, Slobodan ; Martinčić-Ipšić, Sanda

- 382-387

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=515320

A1

11.-15.5.2016.

Keyword extraction techniques

Beliga, Slobodan

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=823365

Kongresna priopćenja

06.11.2015.

Network-based quantification of the scientific collaboration at the University of Rijeka

Meštrović, Ana ; Beliga, Slobodan ; Martinčić-Ipšić, Sanda

Predavanje

7th International Conference on Information Technologies and Information Society (ITIS2015) Novo mesto, Slovenija

Preuzeto sa:https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=800476

Znanstveni projekti

23.03.2016. - 22.03.2020.

COST ACTION CA 15109 European Cooperation for Statistics of Network Data Science (COSTNET)

istraživač

Horizon 2020

http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15109?

2014. -

Kompleksne mreže jezika - LangNet

istraživač

Sveučilište u Rijeci

http://langnet.uniri.hr/

2013. - 2017.

"Semantic keyword-based search on structured data sources (KEYSTONE)"

istraživač

CT COST IC1302

http://www.cost.eu/COST_Actions/ict/Actions/IC1302

Administrativna djelatnost

Rukovođenje na sveučilištu

2014. -

Koordinator za studente s invaliditetom

Odjel za informatiku, Sveučilište u rijeci

Rukovođenje u lokalnoj upravi

2014. -

vođenje evidencije o prolaznostima kolegija Odjela za informatiku

Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku

2014.

Web administrator

Odjel za informatiku

2015./2016.

Član komisije za popis imovine Odjela za informatiku

Odjel za informatiku, Sveučilište u Rijeci

Povjerenstva na sveučilištu

Ak. godina 2012./2013.

Studentski predstavnik za preddiplomske i diplomske studije u OIdboru za kvalitetu studija

Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku

Ak. godina 2011./2012.

Studentski predstavnik za preddiplomske i diplomske studije u OIdboru za kvalitetu studija

Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku

Ak. godina 2012./2013.

Predstavnik studenata diplomskih studija u Studentskome zboru Odjela za informatiku Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku

Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku

Ak. godina 2011./2012.

Predstavnik studenata diplomskih studija u Studentskome zboru Odjela za informatiku

Sveučilište u Rijeci - Odjel za informatiku

Sveučilišni projekti

Suradnik na projektu

UNIRI PROJEKTI 2018
Potpore 2014/2016