Petra Predoević prof.


prostorija : F-469
e-pošta : ppredoevic@ffri.hr; ppredoevic@yahoo.com

MEĐUNARODNA VIDLJIVOST:
CITATIH-INDEXI10-INDEX
Google Scholar

Obrazovanje

1.1.2011. - Poslijediplomski znanstveni studij Humanističkih znanosti, studijski smjer Povijest umjetnosti / Znanost o umjetnosti Sveučilište u Zadru
1.1.2003. - 1.1.2010. Profesor povijesti umjetnosti i povijesti Diplomski sveučilišni studij povijesti umjetnosti i povijesti Filozofski fakultet u Rijeci

Radno iskustvo

1.4.2016. - 31.8.2016. Asistent Filozofski fakultet u Rijeci
1.9.2013. - 1.10.2015. Stručni suradnik stručni suradnik na projektu Francia media - Cradles of European Culture Filozofski fakultet u Rijeci
1.6.2012. - Asistent, vanjski suradnik (bez zasnivanja radnog odnosa) asistent u nastavi na kolegijima Povijest umjetnosti i arhivsko istraživanje, Umjetnost gotike, Povijest umjetnosti i pomoćne povijesne znanosti na Preddiplomskom studiju povijesti umjetnosti Filozofski fakultet u Rijeci
1.10.2011. - 1.11.2011. Učiteljica povijesti i geografije Osnovna škola Trsat, Rijeka
1.11.2010. - 1.10.2011. Učiteljica povijesti (volonter) Osnovna škola Trsat, Rijeka

Članstva

- Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja

Nastavna djelatnost

Kolegiji

- Umjetnost gotike
Preddiplomski studij povijesti umjetnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
- Umjetnost gotike
Preddiplomski studij povijest umjetnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 45
- Povijest umjetnosti i arhivsko istraživanje
Preddiplomski studij - Communis kolegij
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
- Povijest umjetnosti i pomoćne povijesne znanosti
Preddiplomski studij - Communis kolegij
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
- Povijest umjetnosti i pomoćne povijesne znanosti
Preddiplomski studij - Communis kolegij
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
- Povijest umjetnosti i pomoćne povijesne znanosti
Preddiplomski studij - Communis kolegij
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
- Povijest umjetnosti i pomoćne povijesne znanosti
Preddiplomski studij - communis kolegij
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30
- Umjetnost sjevernog Jadrana od antike do srednjeg vijeka
Preddiplomski studij povijesti umjetnosti
Filozofski fakultet u Rijeci
suradnik
Norma sati: 30

Znanstvena i umjetnička djelatnost

Znanstveni radovi

1. Petra Predoević Zadković
The Will of the Noblewoman Stelidija of Duino
Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge (MEFRM) - 2016. http://mefrm.revues.org/3254

A1

2. Palma Karković Takalić, Petra Predoević Zadković, Josip Višnjić
Nova arheološka karta antičke i ranosrednjovjekovne Tarsatike. The new archaeological map of ancient and early medieval Tarsatica.
Histria archaeologica 45 113-136 - 2014.

A2

3. Karković Takalić, Palma; Predoević, Petra
Prilog za bibliografiju radova o antičkoj i kasnoantičkoj Tarsatici (Supplement for Bibliography of Works on Ancient and Late Ancient Tarsatica)
Rijeka 2 47-61 - 2012.

A2

Kongresna priopćenja

1.
P, Predoević Zadković
Zidari, klesari i drvodjelci zabilježeni u notarskoj knjizi Antonija de Renna iz Modene usmeno priopćenje Razvoj srednjovjekovnih svetišta na Kvarneru Rijeka - 30.6.2017.
2.
Petra Predoević Zadković, Palma Karković Takalić
Prilog za sintezu povijesti Tarsatike usmeno priopćenje Antiquitatis solemnia. Antidoron Mate Suić, Znanstveni skup pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zagreb i Zadar - 4.11.2015.
3.
P. Predoević Zadković
Notarska knjiga Antonia de Renno de Mutina: izvor za poznavanje riječkog srednjovjekovnog urbanizma usmeno priopćenje Druga medievistička znanstvena radionica u Rijeci Rijeka - 10.11.2014.
4.
P. Predoević Zadković
Kako čitati grad? usmeno priopćenje Prva medievistička znanstvena radionica u Rijeci Rijeka - 11.10.2013.

Znanstveni projekti

1. 1.1.2014. -
Srednjovjekovna spomenička baština Kvarnera; ; UniRi; ;
2. 1.1.2010. - 1.1.2015.
Francia Media, Cradles of European Culture; stručni suradnik; EUA; ;

Znanstveni skupovi

1. - 19.9.2015.
2. međunarodni skup doktoranada: Raskrižja: Istok - Zapad; Kulturni kontakti, transferi i razmjene između Istoka i Zapada na Mediteranu Split organizacijski odbor
2. - 4.6.2015.
Deveti međunarodni skup ikonografskih studija: Ikone i ikonologija Rijeka organizacijski odbor
3. - 20.9.2014.
1. međunarodni skup doktoranada: Suton - preobražaj - preporod Ljubljana organizacijski odbor
4. - 5.6.2014.
Osmi međunarodni znanstveni skup ikonografskih studija: Kršćanska ikonografija u modernoj i suvremenoj umjetnosti Rijeka organizacijski odbor

Uredništva časopisa

1. 1.1.2015. - IKON 8 - časopis za ikonografske studije (pomoćnica urednice)

2. 1.1.2014. - IKON 7 - časopis za ikonografske studije (pomoćnica urednice)


Stručna djelatnost

Stručni projekti

1.
1.12.2016. - 1.12.2017.
Digitalizacija građe i izrada 3D rekonstrukcije rimskog domusa u Užarskoj ulici 30 u Rijeci
Grad Rijeka  
stručni suradnik
2.
1.12.2013. - 1.12.2014.
Topografska karta antičke Tarsatike: digitalizacija i medijacija
Grad Rijeka  
stručni suradnik
3.
1.11.2012. - 1.12.2013.
Projekt izrade topografske karte antičke Tarsatike
Grad Rijeka  
stručni suradnik

Stručna aktivnost

1.
1.4.2014. -
izlaganje na temu "Arhitektura srednjovjekovne Rijeke- primjer terenske nastave za učenike srednjih škola"
Državni stručni skup nastavnika likovne umjetnosti "Arhitektura i kulturna baština u nastavi likovne umjetnosti", Agencija za odgoj i obrazovanje   izlagač